BBEBfli Ruthless 3 in Noordgouwe Ik trouwde een dokter OVERZICHT Theater in Driehoek Zierikzee 4 zierikzeesche nieuwsbode Vrijdag 4 april NEDERLAND 1 18.02 uur Roseanne. 18.31 uur Get the picture. Kennisquiz. Presentatie: Ju dith de Bruijn. 19.00 uur Alle dieren tellen mee. Dierenmagazine. Pre sentatie: Henk Lommers. 19.28 uur Schoolstrijd. Spel- programma voor scholieren. Presentatie: Minoesch Joris- sen en Gregor Bak. 20.00 uur NOS-Journaal. 20.22 uur Netwerk. 20.55 uur NOS-Weerover- zicht. 21.04 uur Blik op de weg. Verkeersmagazine met de verborgen camera. 21.37 uur ER. Amerikaanse ziekephuisserie. 22.27 uur Niet geschikt voor uitzending. Amusementspro gramma rond nooit eerder vertoonde opnames van be kende Nederlanders. 23.07 uur Unlawful entry. Amerikaanse speelfilm uit 1992 van Jonathan Kaplan. NEDERLAND2 18.00 uur Journaal. 18.15 uur Actualiteiten. 18.43 uur NÖS-Sport jour naal. 18.51 uur NOS-Hoofdpunten uit het nieuws gevolgd door het weer. 19.00 uur Koppen dicht 19.30 uur Kukulkan. 20.01 uur Fort Alpha. Neder landse serie. Afl. 3: Blote voeten. Ot krijgt ruzie met een groepje gabbers uit de 5e klas, terwijl Isolde over tijd is en zich probeert te herinne ren wat er precies is gebeurd tijdens het feest in de hide out. 20.57 uur Socutera. Help Vluchtelingen overleven, ZOA Vluchtelingenzorg. 21.00 uur Davis Cup. Verslag van de enkelspelen in de kwartfinales van het Davis Cup-tennistoernooi US A-Ne derland. NEDERLAND3 18.00 uur Villa Achterwerk. Kindermagazine met om 18.00 M'sjeu; 18.05 Kunstke ver; 18.10 Pingu. 18.15 uur Sesamstraat. Kleu terprogramma. Afl.: Maal tijd. 18.30 uur NOS-Jeugd jour naal. 18.40 uur Het Klokhuis. In formatief kindermagazine. Afl.: Asfalt. 19.00 uur Lingo. Woordspel. Presentatie: Frangois Bou- langé. 19.29 uur Van gewest tot ge west. Regionaal magazine. 19.57 uur Verraad in eigen huis. 20.15 uur Hoogste tijd. Ne derlandse speelfilm uit 1995 van Frans Weisz. De 78-jari- ge revue-artiest Willem Bouwmeester wordt ge vraagd nog een keer een hoofdrol te spelen in een nieuw toneelstuk. Tot ieders verbazing blijken er onge kende talenten in de ex-re vue-artiest schuil te gaan. 22.00 uur NOS-Journaal. 22.16 uur NOS-Sportjour- naal. 22.34 uur Nova. Actualitei tenprogramma. Presentatie: Maartje van Weegen. 23.04 uur NOS-Gesprek mi nister president. Interview. Presentatie: Cees Labeur. 23.17 uur Panorama vrijdag. Cultureel-informatief maga zine. Presentatie: Jan Meng. 23.57-07.00 uur NOS-Tekst tv. VERONICA 18.50 StreetliVe. 19.25 On derweg naar morgen. 19.55 Denktank. 20.30 Flodder. 21.05 Lethal weapon. 23.10 Bud Spencer: De Ninja slaat toe. RTL 4 18.00 Zes uur nieuws weer. 18.10 5 uur show. 18.30 The bold the beautiful. 19.00 Rad van fortuin. 19.30 Half acht nieuws. 19.50 RTL 4 Weer. 20.00 Goede tijden, slechte tijden. 20.30 Peter R. de Vries, misdaadverslagge ver. 21.30 Baantjer. 22.30 De week van Willibrord. 23.00 Late nieuws sportnieuws weer. 23.45 Lean on me. 01.35 Nachtprogramma. RTL 5 18.00 RTL Zes uur nieuws. 18.05 Nederland Motorland. 18.35 Sportnieuws café. 19.00 5 in het land. 19.25 Weer verkeer. 19.35 De 20ste eeuw. 20.00 RTL Acht uur nieuws. 20.20 Weer verkeer. 20.30 Fictie: Casual sex? 22.25 5 in het land. 22.55 Nieuws. 23.00 Showbizz nieuws. 23.30 Sportnieuws café. 23.55 RTL Late nieuws sportnieuws. 00.40 Nachtprogramma. SBS6 18.30 Married with children. 19.00 Goudkust. 19.30 Over de roooie. 20.00 Hart van Ne derland. 20.20 Weer. Aansl. Trekking Lucky 10. 20.25 The two Jakes. 22.30 Hart van Nederland. 22.55 Weer. Aansl. Trekking Lucky 10. 23.00 SBS 6 Sport. 23.25 Hot line: First love. 00.55 Jerry Springer. 01.40 Days of our lives. BRT 1 18.00 Journaal. 18.10 Blok ken. 18.35 Mooi en meedo genloos. 19.00 Thuis. 19.25 Paardenkoersen. 19.30 Jour naal en sport. 20.00 Weerbe richt. 20.05 U hoort nog van ons. 21.15 Sister Act. 22.55 Journaal en sport. 23.22 Weerbericht. 23.25 Silk Stal- kings. 00.10-08.00 Doorlopen de herhaling van journaal, sport en weerbericht. BRT 2 18.00 Tik Tak. 18.05 Kareltje Kalk. 18.20 Pluspunt. 18.30 Disney festival. 19.00 Ultra- top. 19.30 Journaal en sport. 20.00 Weerbericht. 20.05 Om de tuin. 20.30 Vlaanderen va kantieland. 21.10 National Geographic. 21.59 KENO-uit- slagen. 22.00 Ter Zake. 22.30 Sport extra: Wielrennen - Vlaamse reuzen. 22.50 Exoti ca. 00.32 Coda. 00.35-02.00 Doorlopende herhaling van Ter Zake. NEDERLAND1 07.00-09.40 uur Alles kits. 07.00 uur Het wakkere woud. 07.25 uur Dog City. 07.48 uur Doug. 08.13 uur Lava lava. 08.16 uur Droomshow. 08.41 uur Quatro. 09.06 uur Mugge. 09.33 uur Uitgestorven. 09.40 uur 'n Goeiedag met Jos Brink. 10.30 uur Swami Dayanand. 11.03 uur KRO-Documentai- res: Lang zulleivwe leven! 11.43 uur NOS-Tekst tv. 17.03 uur Alles Kits. Kinder programma. Met om: 17.03 Kulderzipken; 17.26 Lava la va; 17.30 Sabrina; 17.52 Ga- zeuse klip. 18.02 uur Laurel Hardy. 18.11 uur Startrek: The next generation. 19.04 uur The nanny. 19.32 uur Modellen. 20.00 uur NOS-Journaal. 20.24 uur NOS-Weerover- zicht. 20.32 uur Enchanted april. 22.05 uur Scherzo. 23.01 uur La corsa dell'inno- cente. NEDERLAND 2 09.00 uur Koekeloere. 09.15 uur Nieuws uit de na tuur. 09.40 uur Zig zag: Biotopen. 10.00 uur Schooltv-Week- journaal. 12.15 uur NL-TV (een pro grammaserie voor nieuwko mers). 12.30 uur Modern manage ment. 13.00 uur Het elfde uur. 13.50 uur Peter. 14.00 uur NOS-Studio sport. 16.56 uur Cliptime. 17.29 uur 2 Vandaag. Met om: 17.30 uur NOS-Journaal. 17.35 uur Actualiteiten. 18.00 uur NOS-Sportjour- naal. 18.15 uur Actualiteiten. 18.43 uur NO S-Sportjour naal. 18.51 uur NOS-Hoofdpunten uit het nieuws gevolgd door het weer. 18.57 uur Interieurarchitec tuur. 19.30 uur I'll fly away. 20.58 uur AC-tv. 21.30 uur De kinderrechter. 22.00 uur Davis Cup. 00.00 uur NOS-Journaal. 00.05 uur Kunst omdat het moet. NEDERLAND3 07.00 uur NOS-Tekst tv. 13.00 uur NOS Journaal 13.08 uur Nosmo king. 13.36 uur Panorama vrijdag. 14.19 uur De wereld van Bou- dewijn Buch. 14.47 uur Crisis. 16.00 uur NOS-Journaal. 16.07 uur Lingo. 16.32 uur Vreemd land. 16.57 uur Urbania, een stads- triptiek. 17.27 uur Het werkhotel. 18.00 uur Villa Achterwerk. Kindermagazine met om 18.00 Bertus Bruin en zijn vrienden; 18.10 De achter werk artiest. 18.15 uur Sesamstraat. 18.30 uur NOS-Jeugdjour naal. 18.45 uur Sponsorloterij. 18.47 uur Zaterdagavond- LINGO. 19.15 uur Jules unlimited. 19.45 uur Jansen, Jansen. 20.15 uur Herexamen. 21.05 uur Het Lagerhuis. 22.00 uur NOS-Journaal. 22.16 uur Nova. 22.45 uur NOS- Studio sport. Sportmagazine. 23.40 uurs Laat de Leeuw. Amusementsprogramma. 00.25 uur NOS-Tekst tv. VERONICA 07.00-15.30 Call tv: Op en Top. 09.00 Winkel van Sin- kei. 11.00 De droogkap. 12.00 Game time. 14.00 Happy hour. 15.30 Als je van paar den houdt De hoefslag. 16.00 Magnum P.I. 16.55 Big NOW TV. 17.50 Down Hill Report. 18.20 Home Improve ment. 18.45 Unhappily ever after. 19.15 TV Woonmagazi- ne. 20.00 Boobytrap. 21.00 For love or money. 22.40 Sto ries. 23.15 Buford's beach bunnies. RTL 4 07.00 Telekids. 12.00 Dubbel op: Full house. 13.00 Jacques Cousteau. 13.55 Babylon 5. 14.45 SeaQuest DSV. 15.40 Jenny Jones. 16.30 Vis tv. 17.00 Van het land. 17.30 Het staatslot op locatie. 18.00 Zes uur nieuws weer. 18.10 Ei gen huis tuin. 18.55 5 tegen 5. 19.30 Half acht nieuws. 19.50 Weer. 20.00 Nederland muziekland. 21.00 Heb ik dat? 22.00 Showtime. 22.30 Savannah. 23.25 Late nieuws, sportnieuws weer. 00.00 Mission of love. 01.30 Nachtprogramma. RTL 5 18.00 RTL Zes uur nieuws. 18.05 Fictie: Hunter. 19.00 Nieuws. 19.05 Documentaire: Stuntspektakel uit Holly wood. 19.00 5 in het land. 19.30 Weer verkeer. 19.40 showbizz nieuws. 20.00 RTL Acht uur nieuws. 20.20 Weer verkeer. 20.30 Fictie: De zwarte ruiter. 23.45 5 in het land. 00.15 RTL Late nieuws sportnieuws. 00.45 Nacht programma. SBS 6 12.00 Hart van Nederland. 12.20 Weekend thuisbio scoop: Black spurs. 13.50 Va kantie tv. 14.20 Old Mission Impossible. 15.10 Happy days. 15.45 Rabo top 40.16.50 Koken met Cas. 17.40 In en om het huis. 18.15 SBS 6 Sport: Engels voetbal. 19.00 De 6e versnelling. 19.25 Nash Bridges. Aansl. Trekking Lucky 10. 20.25 Ghost in the machine. 22.00 SBS 6 Sport. Aansl. Trekking Lucky 10. 22.45 Hot Line: Aphrodisia. 23.15 Street justice. 00.40 Silk stalkings. BRT1 09.00 Eddy en Freddy's film- spaghetti. 09.50 Cartoons. 10.00 Op de koop toe. 10.45 KMO-Partner. 11.20 Bio sfeer. 11.50 De Muziekdoos. 12.00 Affiche. 13.00 Open scherm - Televox. 14.20 The yellow Rolls Royce. 16.15 Fortune Hunter. 17.00 Brit- tas Empire. 17.30 Zonder voorschrift. 18.00 Journaal. 18.10 Om de tuin. 18.35 Vlaanderen Vakantieland. 19.20 Joker- en Lottotrek king. 19.25 Paardenkoersen. 19.30 Journaal en sport. 20.00 Weerbericht. 20.04 KENO- uitslagen. 20.05 Bingovision. 20.35 De muziekdoos. 21.10 Going underground. 22.44 Winstverdeling Joker en Lot to. 22.45 Journaal. 23.15 Sport op zaterdag. 23.30 Hur ricane. 01.25-08.00 Doorlo pende herhaling van het laat ste journaal, sport en weer. BRT 2 17.00 De ToeTer. 17.55 Van a- 1, van a-2. 17.55 Pingu. 18.00 Tik Tak. 18.05 Little wi zards. 18.30 Disney festival. 19.00 Prins Valiant. 19.30 Journaal en sport. 20.00 Weerbericht. 20.05 De Ronde van Jan en alleman. 20.30 Af fiche. 20.55 Vuurvogel - Het Zwanenmeer. 22.55 Passage. 23.50-02.00 Doorlopende her haling van Sport op zater dag. NEDERLAND1 09.55 uur Een huis in Jeruza lem. 10.00 uur Eucharistieviering. 10.50 uur De katechismus van de Katholieke Kerk. 11.00 uur Kerkdienst. 11.58 uur Wilde Ganzen. 12.00 uur Merhaba: Interreli gieuze huwelijken. 12.30 uur OHM-Magazine. 13.00 uur Regaad. 13.30 uur NOS-Tekst tv. 14.22 uur C-Majeur. 15.18 uur 900 Seconden. 15.33 uur Dwars door de Bij bel. 15.47 uur 7 Levens II. 16.10 uur NCRV op zondag. 16.10 uur Salomo. 16.40 uur Het gezongen woord. Koor- en samenzang- programma. 17.00 uur Nieuws op zondag. 17.10 uur Oproep Spoorloos. 17.19 uur De brug. 18.05 uur Beeldenstorm. 18.16 uur AVRO Kookgek. 18.29 uur Passie voor tuinen. 18.45 uur ER. 19.30 uur Wildlife Journeys. 20.00 uur NOS-Journaal 20.12 uur Netwerk. 20.45 uur NOS-Weerover- zicht. 20.52 uur Ook dat nog! 21.41 uur Zonder ernst. 22.08 uur Kruispunt. 22.45 uur KRO Detectives: Ruth Rendell mystery: A case of coincidence. 23.36 uur Nachtgedachten: Het verhaal van een vluchte ling. NEDERLAND2 10.00 uur Nederland zingt op zondag. 10.31 uur Bonjour. 11.00 uur Een groeiend be drijf. 11.30 uur Kwintessens. 12.00 uur NOS-Journaal. 12.10 uur NOS-Studio Sport. Sportprogramma. Met om ca. 16.00 uur NOS-Journaal. 17.25 uur Socutera. 17.30 uur Ontdekkers die le ven en dood veranderen. 17.45 uur Knoop in je zak doek. 18.00 uur NOS-Journaal. 18.05 uur Mystiek en magie. 18.10 uur Alien empire. 18.45 uur NOS-Studio sport. 20.00 uur Journaal. 20.15 uur NOS-Studio Sport. 20.45 uur NOS-Studio Sport. NEDERLAND3 07.00 uur NOS-Tekst tv. 09.00 uur Villa Achterwerk. 09.00 uur Geo kids. 09.25 uur Flip de beer. 09.40 uur Pootjes. 10.00 uur Santo Bugito. 10.25 uur Zeeuws meisje. 11.00 uur Reizigers in mu ziek. 12.00 uur NOS-Journaal. 12.05 uur Buitenhof. 13.00 uur Matinee. 14.30 uur Gestolen liefde. 16.30 uur The African prom. 17.00 uur De plantage. Cul tuur magazine. 18.00 uur Villa Achterwerk. Kindermagazine met om: 18.00 Dwarse strepen; 18.04 Erwassus; 18.11 Kat van touw. 18.15 uur Sesamstraat. 18.30 uur Yes Minister. En gelse comedyserie. Afl: The death list. 19.02 uur Noorderlicht. Po- pulair-wetenschappelijk ma gazine. Afl.: Achter de wol ken. 19.30 uur Michael Moore's nation. Satirisch nieuwspro gramma. 20.00 uur Lolamoviola. Serie korte films van beginnende filmmakers. 20.51 uur Diogenes. Achter grondreportages. 22.00 uur NOS-Journaal. 22.11 uur Jiskefet. Humor, sketches en satire. 22.35 uur VPRO-Cinema: Sis ter my sister. Engelse speel film uit 1995 van Nancy Mec- kler. 00.02-07.00 uur NOS-Tekst tv. VERONICA 07.00 Call tv: Op en top. 09.00 Winkel van Sinkel. 11.00 Way of life. 12.00 Game time. 14.00 Liefdesnest. 15.25 Vero nica in concert: Hootie The Blowfish II. 15.50 All Ameri can girl. 16.20 TV Woonmaga- zine. 17.00 Als je van paarden houdt De hoefslag. 17.30 De heilige koe. 18.05 Fresh Prince of Bel Air. 18.35 West zijde Posse. 19.10 Beverly Hills 90210. 20.05 Melrose place. 21.00 Tequila sunrise. 23.10 Friends. 23.40 The Marshal. RTL 4 07.00 Telekids Cartoon Ex press. 11.00 The Muppet show. 11.30 Disney festival. 12.30 Escape to Witch Moun tain. 14.10 Hercules. 15.00 Xena: Warrior Princess. 15.45 Jenny Jones. 16.30 Thunder Alley. 17.00 Tip Cu linair tv. 17.40 Film video- nieuws. 18.00 Zes uur nieuws weer. 18.10 Film video- nieuws. 18.30 Het spijt me. 19.30 Half acht nieuws weer. 19.45 Jungle tv. 20.00 M'n dochter en ik. 20.30 Lief de op het eerste gezicht. 21.00 Jambers. 21.50 Lief leed. 22.50 Late nieuws sport nieuws weer. 23.25 Alexan der Stein: Privé-detective. 00.20 The Oprah Winfrey show. 01.05 Santa Barbara. 01.55 Nacht programma. RTL 5 18.00 RTL Zes uur nieuws. 18.05 Vegetarisch kook- nieuws. 18.35 Showbizz nieuws. 19.00 5 in het land (compilatie). 19.30 Weer verkeer. 19.40 NTB. 20.00 RTL Acht uur nieuws. 20.15 Weer verkeer. 20.25 Fictie: Citizen Cohn. 22.25 Hoe maakt u het? 22.55 Nieuws. 23.00 De gouden koets. 23.30 Voor boven de 16 jaar: La- dies please. 00.20 RTL Late nieuws sportnieuws. 00.50 N achtprogramma. SBS 6 12.00 Weekend thuisbio scoop: G.I. Blues. 13.45 De 6e versnelling. 14.10 Vakantie tv. 14.45 Father DowLing. 15.35 Rabo top 40. 16.40 Ko ken met Cas. 17.25 In en om het huis. 18.00 SBS 6 Sport. 18.45 Star trek: Voyager. 19.40 Reportage. 20.10 De be valling. 20.40 Moloney. 21.30 Sportflaters. 21.55 Cosby. 22.30 Hart van Nederland. 22.50 Weer. 23.00 The com- mish. 23.50 Street justice. BRT 1 09.00 Samson. 10.00 Sunday proms. 11.00 De Zevende Dag. 12.30 Sportmiddag. 13.00 Bassie en Adriaan en het geheim van de sleutel. 13.20 Bassie zingt volkslied jes. 13.50 De legende van de Wolfberg. 15.25 Cartoons. 15.35 On the road again. 16.25 Vrij als een vogel. 17.10 Für alle Falie Stephanie. 18.00 Journaal. 18.10 Laurel and Hardy. 18.30 Home, sweet Home. 19.00 The Nanny. 19.25 Paardenkoersen. 19.30 Journaal. 19.48 Weerbericht. 19.50 Sportweekend. 20.20 FC De Kampioenen. 20.50 Niet voor publikatie. 21.45 N.V. De Wereld. 22.25 Jour naal en sport. 22.45 Murder most horrid. 23.15-09.00 Doorlopende herhaling van het laatste journaal en sport. BRT2 13.20 De Ronde van Jan en al leman. 13.40 Sport extra: Wielrennen. 17.00 De ToeTer. 18.00 Van-a-1, van-a-2. 18'00 Tik Tak. 18.05 Beestenbos is boos. 18.30 Disney Festival. 19.00 Bio-sfeer. 19.30 Jour naal. 19.48 Weerbericht. 19.50 De keuze van Dekeyser. 20.50 Hiver 54. 22.30 De ze vende dag. 00.00-02.00 Herha ling van Sport-weekend. Maandag 7 april NEDERLAND1 07.00 uur NOS-Journaal. 07.05 uur KRO's Tekenfilm festival. 07.29 uur Ontbijt tv. Om 7.30, 8.00 en 8.30 NOS-Journaal; 7.43 en 8.15 NOS-Sportjour- naal. 09.00 uur NOS-Journaal. 09.05 uur Get the picture. 09.33 uur Ook dat nog. 10.18 uur Kenmerk: Mensen veranderen de wereld. 11.03 uur De late ochtend. 11.43 uur NOS-Tekst tv. 15.07 uur AVRO Kookgek. 15.21 uur Passie voor tuinen. 15.35 uur 'n Goeiedag met Minoesch Jorissen. 16.28 uur Cosby show. 16.55 uur Alles kits. Met om: 16.56 Bamboo bears; 17.20 Kinderen van de wereld; 17.31 Jij en ik; 17.46 Alles kits kwis. 17.55 uur Roseanne. NEDERLAND2 09.30 uur Zig-zag: Biotopen. 10.00 uur Huisje, boompje, beestje. 10.30 uur Bisteboat: Tün- feest. 11.30 uur Mijlpalen in de na tuurwetenschap: Biologie. 12.30 uur NL-TV. 12.45 uur Hos geldiniz, Turks "voor beginners. 13.00 uur NOS-Studio sport. 15.00 uur Spreekuur. 15.55 uur Uitzending Politie ke Partijen: Unie 55 16.00 uur NOS-Journaal. 16.08 uur De troon van Ko ning Kunstgebit. 16.38 uur De Waltons. 17.25 uur Pauzeclip. 17.29 uur 2 Vandaag. Met om: 17.30 uur Journaal. 17.35 uur Actualiteiten. NEDERLAND3 07.00 uur NOS-Tekst tv. 12.00 uur NOS-Journaal. 12.07 uur MiddagEditie. Om 12.30 NOS-Sport journaal. 13.00 uur NOS-Journaal. 13.08 uur Van gewest tot ge west. 13.36 uur Father Ted Crilly. 14.01 uur Reizigers in mu ziek. 15.03 uur Buitenhof. 16.00 uur NOS-Journaal. 16.07 uur Zaterdagavond- LINGO. 16.32 uur Urbania, een stads- triptiek. 17.02 uur Justice of the land. 17.52 uur Uitzending politie ke partijen: Groen Links. VERONICA 07.00 Call tv.: Op en top. 09.00 Winkel van Sinkel. 11.00 De droogkap. 12.00 Game time. 14.00 Happy hour. 15.35 Onderweg naar morgen. 16.05 Power Ran gers. 16.30 NOW TV. 16.30 Sa ved by the bell: The new class. Aansl. NOW TV: Blos som. Aansl. NOW TV: Alf. 17.55 MacGyver. RTL 4 07.00 Ontbijtnieuws. 07.10 Disney cartoon express: Darkwing Duck. 07.30 Ont bijtnieuws. 07.40 Disney car toon express: Dark win Duck. 08.00 Ontbijtnieuws. 08.08 The bold the beauti ful. 08.30 Ontbijtnieuws. 08.35 As the world turns. 09.00 Ontbijtnieuws. 09.10 As the world turns. 09.30 Goede tijden, slechte tijden. 10.00 Koffietijd! 11.00 The Oprah Winfrey show. 11.45 Santa Barbara. 12.30 Lunch- kids: Looney Tunes en Cali- mero. 13.10 Eigen huis tuin. 14.10 As the world turns. 15.00 Tearoom. 16.00 Vier uur nieuws. 16.10 Cathe rine. 17.00 Vijf uur nieuws. 17.05 5 uur show. SBS 6 11.45 Koken met Cas. 12.30 Rabo top 40. 13.35 Politie in actie. 13.55 Sportflaters. 14.30 Vakantie tv. 15.00 Hart van Nederland. 15.25 Over de roooie. 15.50 Goudkust. 16.20 Days of our lives. 17.00 Hud son Street. 17.30 Hart van de regio/Politie in actie. 17.50 Jerry Springer. BRT 1 15.15 The Iron Eagle. 17.15 Het capitool. 17.35 Buren. BRT 2 09.00 Van-a-1, van-a-2. 09.00 Foofur. 09.30 Postbus X. 16.00 De ToeTer. 17.00 Van-a- 1, van-a-2.17.00 Samson. OMROEP ZEELAND Vrijdag 4 april 18.03 uur De Agenda. 18.05 uur Landelijke en in ternationale actualiteiten. 18.30 uur NOS-nieuwsbulle- tin. Zaterdag 5 april 08.03 uur Zeeuwse Streken. 09.03-12.00 uur 'Dag Week!' Gevarieerd familieprogram ma voor de vrije zaterdag. 12.05 uur Theo's Web. Pro gramma over Zeeland. 13.05 uur Landelijke en in ternationale actualiteiten. 13.34 uur Sportpark Sou burg. 14.03-18.00 uur Omroep Zee land Sport. Op de hele uren en om 13.30, 16.30 en 17.30 uur NOS- nieuwsbulletin. nww-i't 08.03 uur 'Oor je 't'. Van daag: De heer Allewijn uit Middelburg. 09.03 uur De Zeeuwse Lucht. Vandaag: Diverse korpsen op het Winterfestival'van de KNTin Goes. 10.02-13.00 uur 't Paviljoen. 13.05 uur Landelijke en in ternationale actualiteiten. 13.32 uur Omroep Zeeland Sport. 14.25, 15.25 en 16.25 uur Om roep Zeeland Sport in Langs de Lijn. 17.05 uur Omroep Zeeland Sport. Op de hele uren NOS-nieuw- bulletin. Maandag 7 april 07.05 uur Omroep Zeeland Ochtendeditie. 08.10 uur De Agenda. 08.12 uur Landelijke en in ternationale actualiteiten. 08.32 uur Vervolg Omroep Zeeland Ochtendeditie met onder meer Actualiteiten quiz. 09.05 uur Muziek door de week. 10.05 uur Met Aly de Boer op. Vandaag: Plattelandsver nieuwing. Gast: de heer Van Gelder, Commissaris van de Koningin. 11.05 uur 'n Uurtje Bert. 12,05 uur Omroep Zeeland Middageditie met onder meer het spelletje Wegwies. 13.03 uur De Agenda. 13.05 uur Landelijke en in ternationale actualiteiten. 13.35 uur De Passage. 14.05-16.00 uur Muziek in Be drijf. 16.03 uur Blauwbilgorgel. Vandaag: le halve finale MAVO 3 leerlingen van het Zwin College uit Oostburg en Scholengemeenschap De Schans uit Terneuzen. 17.05 uur Omroep Zeeland Avondeditie met onder meer Zegt u 't maar. Op de hele uren en om 07.30, 08.30,12.30,13.30 en 17.30 uur N O S-nieu wsbulletin ZIERIKZEE - In de grote zaal van het CJV-gebouw de Driehoek in Zierikzee wordt woensdag 16 april een theatervoorstelling gegeven voor kinderen van acht tot elf jaar. 'Een clownsdroom' verhaalt over Febe; een meisje dat graag clown wilt worden. Maar haar droom blijkt niet zo makkelijk te realiseren. De voorstelling is een eind examenopdracht van een aantal studentes van de Christelijke Scholengemeen schap Ter Welle in Goes. Zij volgen een opleiding tot soci aal pedagogisch werker. De opbrengst van de voorstel ling gaat naar Cliniclowns. Deze organisatie brengt vro lijkheid bij ernstig zieke kin deren in het ziekenhuis. Kinderen die de voorstelling bezoeken krijgen na afloop een puzzel-kleurplaat aange boden. Hiermee kunnen zij een prijs winnen. De voorstelling begint om 14.00 uur en duurt tot 16.00 uur. Door JENNIFER GABBEY De telefoon ging over maar niemand die de hoorn opnam. Ik kreeg het heet en koud tegelijk. Ik had een afschu welijk visioen van mevrouw Lum- mington-Rye, liggend naast de gas- oven. Blijkbaar was ik net even te laat. Ik legde de hoorn neer met een angstige uitdrukking op mijn ge zicht, en juist toen verscheen Hugh. - Een spook gezien? lachte hij. - O schat, o gelukkig dat je er bent. Mevrouw Lummington-Rye heeft haar hoofd in de gasoven gestoken. Kun je er niet dadelijk heengaan? En Hugh ging. Na een half uur was hij terug. - Wat kun jij fijn loos alarm slaan! be schuldigde hij me droogjes. - Het goe de mens lag stomdronken op haar zachte donzen bed. Ik dacht al dat ze er niet het type naar was om zich van kant te maken. Ze geniet nog te veel van het leven! Hugh snoof eens. - Worstjes, hè? Ik wil eten. En Peggy zei nog een keer: - O, dit is véél fijner dan de televisie. Ken jij bijgeval ook artsen die nog vrijgezel zijn, Jenny? 17. Breuken Er zijn weinig artsen die niet op het een of andere ogenblik tijdens hun medische loopbaan te maken krijgen met een dier en dat is een situatie die veel van de diplomatieke gaven van zo'n dokter eist. Een begaafde portretschilderes, die regelmatig exposeerde, kwam op ze ker dag tot de slotsom dat ze toch erg met zichzelf overhoop lag: ze was toen eenentwintig, ze greep een oud oorlogssom>enir en schoot zichzelf in de buik. Zoals zo vaak gebeurt bij zul ke tragische gevallen, volgde de dood er niet op, maar iets veel ergers. Dit lieve Ierse meisje, Pandora, had haar ingewanden doorboord en haar rug- gegraat beschadigd, en van die dag af was ze incontinent en van onder ver lamd. Ze bracht haar dagen door in een rolstoel, met onder de zitting een po om op te vangen wat haar blaas en ingewanden lieten lopen. Maar na deze tragedie begon Pandora te beseffen dat het de bedoeling was dat ze zou leven, en ironisch genoeg, ze begon zelfs van haar invalidenle- ven te genieten, dat nu een constante worsteling was geworden tegen de onvermijdelijke infecties en pijnlijke wonden ten gevolge van doorliggen. Maar Pandora zorgde voor zichzelf in een benedenflat met uitzicht op een tuin, ze kreeg één keer per dag een verpleegster die haar waste en ver zorgde, en ze ging door met schilde ren, bezocht ook kunsttentoonstellin gen en maakte zelfs reizen naar het buitenland, alles met haar stoel die haar vreselijk geheim verborg. Pandora en ik werden vriendinnen, aanvankelijk door herhaalde tele foongesprekken, en later bezocht ik haar wel als ik Hugh vergezelde op zijn dagelijkse bezoekjes aan haar zonnige flat met de openslaande deu ren naar het kleine groene gazon. Pandora'had, tegen alle verwachting in, geen medelijden met zichzelf, ze was niet saai of zielig. Ze kleedde zich in vrolijke kleuren, verzamelde sur realistische schilderijen en leidde een bijzonder actief sociaal leven. Op ze kere morgen zei ze, nadat ze me ge vraagd had of Hugh even langs wilde komen, met haar mooi, diep en warm Iers accent: - Ik voel me hier zo onge lukkig zonder dieren. Dieren zijn zo veel amusanter dan mensen. En daar om krijg ik een klein wit geitje van mijn bewonderaar - je weet wel, die briljante jonge evangelist. - Zal dat niet erg stinken in een Lon- dense flat? ontglipte mij. (wordt vervolgd) 'Drie muzikanten met een rock en blues ver leden die zich zonder gene in de Texas-blues gooien'. Zo wordt het concert aangekondigd van Ruthless 3, een groep Belgische muzikan ten die morgen, zaterdag, een concert ver zorgt in Hotel Van der Weijde in Noordgou we. Zij spelen eigen nummers en covers van Stevie Ray Vaughan. Agressieve gitaarmu ziek drijvend op een 'groove' van drums en bas. Het concert begint om 22.00 uur. i

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1997 | | pagina 4