Liev rd We vertellen u liever wat er voor f29.990; niel standaard ineen Rover 200 zit professioneel! LAAT ZE LACHEN, LAAT ZE JOELEN V WESTSTRAAT 5 ZIERIKZEE Jantje* Beton Notaris Mr W. H. Klaasseri Voedingsbond F.N.V. afd. Schouwen-Duiveiand U weet precies waar uw klanten van dromen Rabobank DE VERFRAAIEN COLLECTIE WESTSTRAAT 5 ZIERIKZEE Bankstel- renovatie" GOUDZWAARD Ad Stouten BV DE KRANT NA 18.00 UUR NOG NIET ONTVANGEN? 0111-453538 10 ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE NU BIJ HOUT LA Met epilepsie vallen er gaten in ie leven. Bel 06 - 821 24 11. (3ct/min). Laat kinderen spelen in hun eigen buurt. Dat is goed voor ze. En voor uw eigen woonomgeving! WORD DONATEUR: GIRO 1247 PobtbUi 85233 3508 AE UIrecht Tel (030) 2457000 5 jaar juwelier postma, 1 van de 5 schitterende jubileum aanbiedingen JUWELIER iffljSWilbMaiiai dam 10 zierikzee DRUKWERK VOOR HANDEL EN INDUSTRIE. LnO drukkerij/üitgeverij Zierikzee Veiling recreatiewoning Cardium 14 te Brouwershaven Bungalowpark "Brouwersmeer" (Schouwen-Duiveiand) Notaris mr W.H. Klaassen te Zierikzee is voornemens om op woensdag 23 april 1997 om 14.30 uur in Cafe- Restaurant Ringelberg aan de Markt 4 te Brouwershaven krachtens artikel 3:268 van het Burgerlijk Wetboek in het openbaar te verkopen, bij inzet en afslag, in één zitting: de recreatiewoning met onder- en bijgelegen grond, erf en tuin en verdere aanhorigheden te Brouwershaven, gemeente Schouwen-Duiveiand, Cardium 14, kadastraal bekend gemeente Brouwershaven, sectie N nummer 582, groot 1.90 are. De exploitatiekosten bedragen 1.000,—per jaar volgens de begroting van de Vereniging van Eigenaars over het jaar 1997. Op de veiling zijn van toepassing de Algemene Veilingvoorwaarden voor Executie-veilingen 1993, welke ter inzage liggen ten kantore van voornoemde notaris. Aan de koper worden in rekening gebracht de buiten gerechtelijke incassokosten ad 2.000,—. Betaling van de kosten dient plaats te vinden binnen acht dagen na gunning en betaling van de koopsom binnen zes weken na gunning. De zakelijke lasten zijn, behoudens eventuele achter stallige aanslagen, voor rekening van de koper vanaf de gunning, vanaf welk tijdstip het gekochte voor risico van de koper is. Aanvaarding in eigen gebruik en genot na betaling van de koopsom en de kosten. Zonodig kan de koper de ontruiming van het gekochte bewerkstelligen uit kracht van de grosse van de hypotheekakte. Gegadigden dienen zich op de veiling te kunnen legitimeren en dienen desgevraagd een bewijs van financiële gegoedheid te overleggen. Bezichtiging in overleg met het notariskantoor. Tot en met 9 april 1997, uiterlijk tot 17.00 uur kan een onderhands bod worden uitgebracht bij een aan notaris Klaassen voornoemd gerichte brief. Aan eventuele onjuistheden en/of onvolledigheden in deze advertentie kunnen geen rechten worden ontleend. Nadere informatie is verkrijgbaar ten kantore van notaris mr W.H. Klaassen, Oude Haven 16, Postbus 187, 4300 AD Zierikzee, tel. 0111-416451 of fax 0111-412420 (dhr. J.A.J. van der Made, tst. 15). Landbouwvakantiebonnen en/of Vakantiecheques van het GUO inleveren op onderstaande data en plaatsen NIEUWERKERK: Dinsdag 8 april bij: J. T. v. d. Zwet, Esdoornstraat 22 van 19.00 tot 20.00 uur BRUINISSE Woensdag 9 april in: café 't Centrum van 19.00 tot 20.00 uur NOORDWELLE: Vrijdag 11 april bij: W. J. de Vrieze, Oude Stoofweg 9 van 19.00 tot 20.00 uur ZIERIKZEE: Vrijdag 11 april bij; B. Lokerse, Eendrachtstraat 31 van 19.00 tot 20.00 uur Industrie- en Voedingsbond C.N.V. Schouwen-Duiveiand ZOMERVERZILVERING van vakantiebonnen en cheques van het g.u.o. van 7 t/m 11 april a.s. na tele fonische afspraak bij: J.W.v.d. VELDE Kuyerdamseweg 4, Noordwelle, tel. 0111 -461806 Standaard met Standing Een droomprins bijvoorbec-ld. Maar u leunt zich troosten met de gedacJjte dai er nu ooi? een Rover 200 Connolly Collection is met metallic lale, mistlampen voor, een extra lioutset en licht- etalen velgen. Elk- Rover is standaard voor zien van Tevredenheids- garantie en drie jaar of 150.000 Lm garantie op diesel motoren. U least al een Rover 200 vanaf ƒ748,- p.m. (bron: Rover Group Financial Services; operational lease 48 maanden en 20.000 Lm/jr). De Rover 200. Het enloe waar niks extra's op zit, is z'n prils: ƒ29.990? Auto Ventura h>. v. Verrijn Stuartweg 10, Goes, Tel.: 0113-222498. Auto Ventura b.v. Meisjes gevraagd voor in de vakanties en de weekenden van 12.00-19.00 uur in FRIETCAR te Bruinisse Tel. 484121 of 06-53902516 TEL/FAX 0111 415160 cliëntadviseurs m/v De één heeft een hobby waar ie alles voor over heeft. De ander droomt van een huisje buiten. De één wil alles graag verzekerèn. De ander gaat liever met zijn geld naar de beurs. Zoveel klanten, zoveel verschillende wensen. Dus zorgt u als cliëntadviseur van de Rabobank Middelharnis dat u alles weet waar uw klanten van dromen. Zodat u zelf her initiatief kunt nemen. En met voorstellen komt voor een lening, een hypotheek, een pakket verzekeringen of een belegging. Op die manier bouwt u een relatie met uw klanten op waar ze beter van worden. Wat de bank en u weer de ruimte geeft zich verder te ontwikkelen. En potentiële klanten te benaderen. Rabobank Middelharnis kenmerkt zich als een vooruitstrevende, dynamische bank. Van u als cliënt adviseur wordt dan ook verwacht dat u het als een uitdaging ziet om contracterend, met de nodige ini tiatieven, op een kwalitatieve wijze de verkoop van standaardproducten te realiseren. Daarbij heeft u als cliëntadviseur een belangrijke sig naalfunctie naar de overige adviseurs voor gespecialiseerde en meer complexe bankdiensten. U heeft een opleiding op mbo+ of hbo niveau. Als u in bezit bent van een hbo-diploma ziet u deze functie als een stevig fundament voor een verdere carrière bij de Rabobank. U bent ondernemend, commercieel en ambitieus. En u wilt in uw werk niet alleen uw kennis en denktalent kwijt, maar ook uw creativiteit, durf en sociale ralent. Middelharnis Bent u geïnteresseerd? Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer Ci. van der Beek, commercieel manager, telefoon (0187) 48 30 00. Stuur uw sollicitatie met c.v. binnen 14 dagen naar de directeur van Rabobank Middelharnis, de heer W.A. Coremans, Postbus 38, 3240 AA Middelharnis. NU BIJ HOUT 99 Wij stofferen uw stoel, bankstel of fauteuil, boot- of caravan kussens, volgens de laatste woontrends. Het adres met meer dan 45 jaar ervaring. MEUBELSTOFFERIJ Meelstraat 24, Zierikzee Ook 's avonds Tel. 0111-412491 b.g.g. fam. Bevelander tel. 0111-416314 Autodemontagebedrijf Verkoop van grote sortering gebruikte en nieuwe onderdelen. Inkoop van sloop- en schade-auto's Bij inname van uw sloopauto, afgifte van originele RDW vrijwaringsbewijs. Lid van Stiba A.R.N. Ringweg 1a - Oosterland Telefoon 0111-482130 Bel dan ons nieuwe lezersservice telefoonnummer: Onze lezersservice-telefoon is bereikbaar tijdens kantoor-uren van MAANDAG t/m VRIJDAG: van 8.30 tot 17.00 uur tijdens de avond-uren: MAANDAG - DINSDAG DONDERDAG en VRIJDAG: (niet op woensdag) van 18.00 tot 20 00 uur.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1997 | | pagina 10