Golfen op Grevelingenhout heeft nog niets van volkssport in spé Gevoelig verlies voor Rinze Kok In de schijnwerper Winstpunten voor Van de Zande Kopje Kleiner ook bij Onrustrace van voren Vermeule belangrijkste opponent Ben Meziane Bijna 350 deelnemers slaan zich een weg door Bruse golfdagen Deltaweek verlaat Zierikzee Ook Janine van Ast valt bij dressuurwedstrijd Bruinisse op DINSDAG 2 JULI 1996 NR 26001 9 Mosseltoernooi Bruinisse BRUINISSE - Het Mosseltoernooi is op de der de dag beroofd van de eerste geplaatste in het damesenkel Dl. Rinze Kok leed een pijnlijke nederlaag tegen H. van Alphen. Jacco Folmer, favoriet voor de eindzege in het herenenkel C2, maakt zijn plaatsing daarentegen waar. Rinze Kok begon zeer beroerd door de eerste set met 6-0 te verliezen. Na een spannend tweede bedrijf trok ze de set standen recht. Van Alphen her pakte zich in de beslissende pe riode op tijd om favoriete Kok een voet dwars te zetten, 6-2. De winnares speelt in de halve eindstrijd tegen Dian Jonker. Jacco Folmer kende ook start problemen in zijn eerste ronde met Arnout Roos, 3-6. De be oogde C2-finalist zette in de twee volgende reeksen de za ken recht, tweemaal 6-4. Gerrit van Splunder, als twee de genoteerd in het herenenkel Cl, kreeg van Jeur Abeln een walk over in de kwartfinale. Zonder inspanning was Van Splunder zeker van een stek bij de laatste vier. Uitslagen Mosseltoernooi HDC1: Verbraak/Van Dijke- Schulten/Roosendaal 1-6 6-4 6- 3. HEC2: J. Folmer-A. Roos 3-6 6- 4 6-4, J. van de Stigchfl-M. de Mey 6-3 6-2, HDC2: Huyser/ Verspeek- Stouten/Van de Werf 6-1 6-3, Van de Stigchel/Smits-Volke- ri/Van Cleef 6-0 6-1, DDC2: 't Mannetje/De Vlieger- Van Swaay Speelman 6-2 7-5, Bijdevaate Hommel-Kamp/ Van Vliet 7-6 6-4. HED1: J. van de Weele-M. Rui tenbeek 6-3 7-6, A. Boomsma- R. Smits 6-4 2-1 (walk over), M. van Yk-J.P. Dekker 6-3 6-0, V. van dé Brink-J. Walpot 7-5 6-2, N. van de Burg-R. Reijngoudt 6-2 6-1, D. Stevense-J. van Urk 4-6 6-1 6-2, DEDI: H. van Alphen-R. Kok 6-0 6-7 6-2, HDD1: Van Dijke/Van Dijke- Ribbens/Schoneman 6-2 6-3, Rijnberg Van Pijl-Muller Muller 6-3 6-3, Van Cleef/ Klompe- Smit/Van de Brink 6- 2 6-0, Vreeke/Folmer-Holm/De Vos 3-6 6-2 6-2, DDD1: Geluk/Vleugel-Land- man/Kouwenberg 6-2 7-6, GDD1: Broekhuis/Pollemans- Vleeshouwers Vleeshouwers 6-3 6-4, Pantekoek/ Pante- koek-Kouwenberg Kouwen- berg 6-2 6-2, Ruitenbeek/ Deur- loo-Grootenboer/Kik 5-7 6-3 6-2. Vanavond 19e Singelloop ZIERIKZEE - De negentiende Singelloop be looft een mooie strijd tussen Rachid Ben Mezia ne van Delta Sport en John Vermeule van Achil les. De atleet uit Etten-Leur heeft toegezegd te komen. Het organiserende Delta Sport heeft zo'n veertig voor-in schrijvingen ontvangen. Met de na-inschrijving komt-,bet., aantal deelnemers op ongeveer tachtig. Dit aantal is norrftaal'' voor de wedstrijd, in en rond Zierikzee. De stratenloop van 10,5 kilo meter - drie keer rond Zierik zee - begint op de atletiekbaan en gaat daarna door de voet gangerstunnel over de Schuur- bequeweg-Boeyestraat naar het Slingerbos, de Nieuwe Ha ven en weer door het Slinger- bos.n., (jiiaioj i. ?i De Zierikzeese wedstrijd start om zeven uur voor trimmers. Zij kunnen kiezen tussen vier, acht of tieneneenhalve kilome ter. De senioren lopen om acht uur alleen de laatste afstand. gelmatig terugkomen naar de beste - volgens Zijlemaker - baan van Nederland. Dit is op vallend, want vorig jaar moes ten de Bruse golfdagen wegens te geringe belangstelling wor den afgeblazen. Het neusje van de zalm op Gre velingenhout is hole nummer twaalf. Prachtige waterpartij en voor de afslag. Bomen, planten en riet sieren het decor van deze baan. Erom heen, veel leuke stulpjes. Kortom, hier kun je bijna niet de fout ingaan. Althans, dat lijkt één van de deelnemers, een Duitser, te veronderstellen. „Water," vraagt hij zich af, „ik zie geen water." In opperste concentra tie legt hij aan. Zijn bal ver dwijnt in het water. „Scheis- se," is duidelijk hoorbaar. Zijn speelmaat volgt het slechte voorbeeld. Hun vrouwelijke ploeggenoten sloegen over het water. Ze mochten dichterbij de green afslaan en hadden het dus iets makkelijker. Gewonnen werd er ook in Bruinisse. In alle spelonderde- len - individueel, Greensome en Aggregate Stableford - voerden leden van golfclub Grevelingenhout de boven toon. De Bruse golfdagen: rustig wachten tot je aan de beurt bent en kijken hoe de anderen het doen. (Foto: Marijke Folkertsma) BRUINISSE - Als je alle verhalen moet geloven is golfen vooral niet meer voor de rijke man be doeld, maar een jonge sport voor iedereen. Dat viel behoorlijk tegen, rondkijkend tijdens de Bruse golfdagen op Grevelingenhout. Meer grijze koppen en buikjes dan rondspringend en aanstormend talent. In een oase van rust sloe gen bijna 350 deelnemers drie dagen lang hun balletje in de putjes van één van de achttien ho les. Golfclub Grevelingenhout is een aparte vereniging naast een apart dorp: Bruinisse. Ja, u heeft gelijk: daar gaan ze weer. Moeten ze Bfu alweer hebben? Tja, het lijkt een eeuwige dis cussie, maar de leden van de Bruse golfclub wakkeren deze keer het vuurtje zelf aan. Niet zelden was het tijdens de Bruse golfsdagen te horen: 'Ik kom van Grevelingenhout en niet van Bruinisse'. Toch zien ze - de golfclub en Bruinisse - dat ze elkaar nodig hebben. De Bruse middenstand schonk dit jaar enkele prijzen. Dineke Zijlemaker, pr-madam van de Bruse golfdagen: „Ze raken er een beetje aan gewend. Van lie verlee komt men toch." Toch kan er niemand erom heen dat golfclub Grevelingen hout een mooi stukje Bruinisse en een prachtig decor voor een weekeinde golfen is. Oase Deelnemers reisden stad en land door om drie dagen lang te genieten en te spelen in een oase van rust. Rust. Dat kenmerkte de sfeer waarin werd gegolfd. Met een golfkarretje was het voorzich tig manoeuvreren over de hob belige paden langs de achttien holes. De chauffeur, golfleraar Peter Frank Sonder, was steeds op zijn hoede om de deelnemers niet te storen tij dens het afslaan of putten. „Ja, wij hebben permissie om hier rond te mogen rijden," moet hij verschillende keren zeggen wanneer mensen geïrri teerd keken als ze het geluid van het karretje al horen. Al rijdend vertelde Sonder de meest fantastische anekdotes over de leden van de golfclub. Zwart op wit mogen ze niet ko men te staan. Dat zou hem ab soluut en onmiddellijk zijn baan kosten. Waar je ook op het terrein van Grevelingenhout komt, ieder een had het over 'de fantasti sche banen en de geweldige greens'. Deze omschrijving komt voor een groot deel op rekening van de magers. Die zijn zes dagen in de week bezig om alles netjes en glad te hou den. Stulpjes Het was niet verwonderlijk dat veel van de deelnemers re- Uitslagen Bruse Golfdagen Individueel Stableford Dames: I. E. Rodrigues handi- cap 27, 36 Stablefordpunten (Grevelingenhout), 2. M. Bosch 33, 35 (Graafschap), 3. G. Rie- rink 27, 33 (Grevelingenhout). Heren: 1. A. van Geer 25, 38 (Grevelingenhout), 2. J. Bosch 31, 37 (Graafschap), 3. J. Pom- per 27, 36 (Grevelingenhout). Greènsome Stableford 1. W. Markus handicap 18, E. Mastenbroek-Dijksman handi cap 22, 45 Stablefordpunten (Grevelingenhout), 2. J. van Popering 28/A. van Poperin- gen 33,45 (Grevelingenhout), 3. A. van Rossen 26/J. den Hond 33, 44 (Grevelingenhout), 4. C. van der Werf 29/C. van der Werf 30, 44 (Grevelingenhout). Aggregate Stableford 1. M. Bosma 21/G. van de Rey- den 17, 71 (Grevelingenhout:/' Wouwse Plantage), 2. Siemes 36/A. Siemes 36, 68 (Roer mond), 3. G. Sjouken 32/A. Steer 19, 57, 4. J. Uittenboog- aard 19/J. Uittenboogaard 11, 66 (Grevelingenhout). In de schijnwerper. Zo heet de rubriek die elke dinsdag op deze pagina verschijnt. Spor ters die in het weekeinde een opmerkelijke prestatie hebben geleverd of in de komende dagen aan een belangrijk eve nement meedoen worden uit genodigd om op trefwoorden te reageren. Deze aflevering staat Hans-Jan Goedegebure 'In de schijnwerper'. De ten nisser van TV Duiveland werd het afgelopen weekeinde voor het eerst in zijn loopbaan clubkampioen in het enkel spel bij de senioren. Daarover sprak hij: „Dit doet me heel wat. Het is één van mijn mooi ste overwinningen." De laat ste clubtitel van Goedegebure dateert uit zijn jeugdjaren. Al tijd moest hij zijn broer André voor laten gaan. In de finale van zondag versloeg Goedege bure Er win Verbraak. Naam: Hans-Jan Goedegebure. Geboren: 16 juni 1964 te Rotterdam. Woonplaats: Nieuwerkerk. Sport: Tennis. Partner: Geen. Club(s): TV Duiveland. Beroep: Financieel medewerker ge meente Brouwershaven. Hobby's: Tfennis, voetbal, sport in het algemeen, bezoeken van con certen van Rowwen Hèze. Favoriete sporten: Tennis en voetbal, in principe alle balsporten. Laatste boek: De naam van de Roos. Schrijver: Umberto Eco. TV-programma's: Sportprogramma's, satirische programma's Keek op de Week, Mister Bean. Kranten/tijdschriften: Zierikzeesche Nieuwsbode, PZC, Voetbal International, Sport International, Tennis Magazine. Muziek: Rowwen Hèze, De Dijk, Blof. Eten: Nasi. Drinken: Af en toe een biertje. Uitgaan: Af en toe naar een concert op Nederlandstalig gebied. Mooiste plekje op Schouwen- Duiveland: De tribune van de tennisver eniging. Favoriete stad in Nederland: Delft, daar woont mijn broer. Vakantie: Meestal op de tennisbaan hier of daar. Geloof: Niet echt. Heeft hekel aan: Mensen die denken dat ze de wijsheid in pacht hebben. Slechtste eigenschap: Af en toe een beetje slordig. Beste eigenschap: Bescheidenheid. Mooiste sportmoment: Winnen van de penaltybokaal in 1974 met Eddy Treytel. Vervelendste sportmoment: Twee keer armbreuk in het zelfde seizoen tegen dezelfde club, Duiveland. Blessures: Geen grote blessures. Sportief doel: Zo lang mogelijk plezier in je sport blijven houden en af en toe wat winnen. Sportvrouw/sportman uit de regio: Huib de Valk (SKNWK). Wat die man voor de sport over heeft, vind ik gewoon klasse. Beste trainer: Theo Gorsse, is al lang gele den. Hem schat ik wel als hoogste in. Al lang geen trai ning meer gehad. j Onderschatte tennisser: Piet Vreeke. Overschatte tennisser: Geen mening. Gravel: Fijne ondergrond. Vals tellen: Niet te lang over zeuren en di rect concentreren op het vol gende punt. André Goedegebure: Onverslaanbare tegenstander voor mij. TV Duiveland: Gezellige vereniging. Waar blijf je voor thuis: Indien vrouw en kind. zou ik daar voor thuis blijven. Wimbledon: Leuk vanwege de sfeer, per soonlijk zie ik liever gravel- tennis. Matchpoints: Moeilijk om te benutten. Verliezen: Stap ik vlug over heen. ZIERIKZEE - Kopje Kleiner blijkt tijdens de 26e Deltaweek geen eendagsvlieg te zijn. Na winst in Zeelandwedstrijd 1, legde het schip uit Bruinisse in de Onrustrace beslag op de tweede plaats in de IMS2-klasse. De Onrustrace, een verkleinde uitvoering van de Zeelandwed strijden, werd gisteren onder aanzienlijke betere omstan digheden dan het afgelopen weekeinde gehouden. De sche pen leden nauwelijks tot geen schade. Tarka uit Zierikzee voer in de categorie NKK6 als derde in de Onrustrace binnen. Uitslagen Onrustrace IMS1: 1. Formidable, 2. Born Fast, 3. Kharishma, IMS2: 1. Foxy, 2. Kopje Kleiner, 3. Pe- paju, IMS3: 1. Breehorn, 2. Black Lion, 3. Anneke V, IMS4: 1. Stortemelk, 2. Spin drift, 3. Jacomina, IMS5: 1. Diamond, 2. Pawky Goofy, 3. Zilte Swing, IMS6: 1. Peut Etre, 2. De Fred dy II, Juffrouw Jannie. NKK1: 1. Silver Goose, TMKK2: 1. Rampallion, 2. Wasa, 3. Siren Song, NKK4: 1. Titan, 2. Grote Bim Bam, 3. Viergo, NKK6: 1. Jeanine, 2. Who's af raid off, 3. Tarka, RPLA: 1. Windwaarts, 2. Zee leeuw, 3. De tiid scil 't leare, RPLB: 1. Bu 17, 2. Nieuwe Ma- en, 3. Waterdwinger, RPLC: 1. Doejong. BRUIMISSE - Daniëlle van de Zande en Janine van Ast waren de meest opvallende amazones tijdens dressuurwedstrijden op manege Aqua- delta in Bruinisse. Ook andere Schouwse com binaties deden op het concours, georganiseerd door Paarden- en Ponyclub Schouwen-Duive- land (PPC-SD), van zich spreken. Daniëlle van de Zande behaal de in twee klassen winstpun ten voor promotie naar een ho gere categorie. Met Boudewijn behaalde ze bij de B12-pony's 159 punten. Met dezelfde pony kwam de amazone van Schouwse Ruiters in de B7-ca- tegorie beter uit, 166 punten. Amanda Smeeding van RV Re- nesse begeleidde haar pony Champion naar een eerste plaats in de L18-klasse. Sonja de Feyter van de Schouwse Ruiters stelde zich op Kingsley tevreden met een tweede note ring en 162 punten in groep één van d<; L18-categorie. Janine van Ast kende in de tweede groep van de L18 een uitstekende dag met Jé-Tida: een eorste en tweede prijs. De zestienjarige amazone van PPC-SD uit Dirksland wil graag verder in de dressuur- sport. Ze zit in de selectie van district Zuid en maakt kans op een plaats bij de Nederlandse kampioenschappen NBVR. Deze hebben eind augustus in Kootwijk plaats. Haa r hele leven is op paarden gericht. Twee keer per week lest ze in Oude Tonge en volgt ze de landbouwschool. Binnen kort gaat ze stage lopen op ma nege Aquadelta. Tijd voor an dere hobby's heeft ze niet. Het liefst zou ze later een boerderij met paarden hebben. Het dressuurconcours in Brui nisse was met 110 starts goed bezet. De deelnemers kwamen uit Brabant, regio Rotterdam, Zeeuws-Vlaanderen en Schou- wen-Duiveland. Uitslagen dressuurwedstrijd Bruinisse Pony's B12: 1. D. van de Zande met Boudewijn (Schouwse Ruiters) 159 punten. B7: 1. D. van de Zande met Boudewijn 166. L18:1. A. Smeeding met Cham pion (RV Renesse) 158. Paarden B7: 2. J. Melissant met Sayona- ra (PPC-SD) 162. L18, groep 1: S. de Feyter met Kingsley (Schouwse Ruiters) 162. Janine van Ast. lid van Paarden- en Ponyclub Schouwen-Duive- land. reed met haar paard Jé-Tida naar een eerste en tweede plaats op dressuurwedstrijden in Bruinisse. (Foto: Marijke Fol kertsma) LI8. groep 2: 2. J, van Ast met Jé-Tida (PPC-SD) 162. LI3, groep 2: 1. J. van Ast met Jé-Tida 165.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1996 | | pagina 9