beien 'mm ügcésje; i^n SCHOON AARD ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Liev rd r, Onderhoud waterlopen SUCCESJES Warme bakker De Visser dé krant van schouwen - duiveland! PLAATS UW FAMILIEBERICHTEN IN DE ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE 'de Stelle' DE KRANT NA 18.00 UUR NOG NIET ONTVANGEN? 0111-417314 BEG RAFENISONDERNEMING 0111-402000 Rouwcentrum: Karsteil 15 Zierikzee personeel gezocht 1 medewerkster bediening 10,00 c i ri ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE ZIERIKZEE Geslaagd Aan de Zeeuwse Muziekschool in Zierikzee werden onlangs de getuigschriften uitgereikt aan de geslaagden. In de cateogie le graad waren dat: Fenneke Boot en Rienke van de Pol (blokfluit), Janneke Deurloo, Lydia van den Hoek, Stefanie Klap, Pieternel Tieleman en Charlotte de Vink (dwars fluit), Claudia van de Houten en Bertine de Jong (gitaar), Dennis van Antwerpen, Peter Bevelander, Sander Bolier, Jeffry Goedbloed, Johan Kris- talijn, Cas de Morree, Renée Schiettekatte, Christian Schouwenaar en Arne Tim merman (keyboard), Josca Bol le, Joris Elenbaas en Linda de Maayer (klarinet), Petra Post en Christiaan Stouten (orgel), Jeroen Adier, Chris Bitsas, Ro- sanne Bottema, Niels van Dij- ke, Jeannette Goudzwaard, Viola Hobé en Steffanie Mere- ma (piano) Mathieu de Ronde (trompet)' en Kristel Dekkers (viool). In de categorie 2e graaad slaag den: Jelle Ennenga, Roosmarie Klasse en Truide Snoek (accor deon), Siöbhan Elers (blok fluit) Leontien Kroesbeek (cel lo) Céline Asselbergs, Aline Boot, Ingrid Brul, Marleen van der Graaff, Leonie van Nieu- wenhuijze, Willian Rotte en Jenneke Verschoor (dwars fluit) Willemien Cats en Nellie- anna van der Sluis (gitaar) Jo han Boot, Herre Deurloo, Pim vn Dijke, Maarten Doeleman (met lof), Wilbert Eekhof, Jau- ke Flikweert, Esther Goud, Mart Goudzwaard, Gijs de Jonge, Ronals van Loenhout, Marijn Schoonen en Hannes Smit (keyboard) Eva Jobse (klarinet) Jeroen Dudok, Nico- rine Luijendijk, Jacco Ringel- berg en Kees Uil (orgel) Jolien van der Graaff, Corné Mol en Kim Philippo (piano) Lennart Burg, Christiaan van Daalen, Peter Hoogerheide, Joël van Houdt, Niek de Jonge en Mart van Santen (saxofoon) Macha en Haan en Louwra van der Valk (viool). In de categorie 3e graad slaag den: Samiel Deurloo, Leonie Dorrestein, Otto Icke en Syan- ni Kristalijn (piano) en Liene- ke Hohmann (met lof). In de categorie 4e graad slaag den: Marike van der Graaff en Hilde Schouls (blokfluit) en Freek Grootenboer (gitaar). Geslaagd Aan de Regionale Scholen Ge meenschap Professor Zeeman in Zierikzee slaagden na her examen voor het diploma MAVO: Paul Blikman, Iwan Zondervan en Maurice Ravia (Zierikzee), Rowen van Dienst (Dreischor), Patrick Goud zwaard (Oosterland), Anja den Haan (Zonnemaire), Michel Meeuwsen (Bruinisse) en Ra- mona de Vos (Kerkwerve). Het herexamen HAVO werd met goed gevolg afgelegd door: Da- niëlle Bimmel, Dennis Kamp en Simon Schot (Zierikzee), Robbin Giliamse (Burgh- Haamstede) en Mirjam de Jong (Oosterland). Ronald Hoek uit Zierikzee slaagde voor het her examen atheneum. Cursussen KC-Zeeland De Kynologenclub Zeeland verzorgt naast gehoorzaam heidstrainingen voor honden en hun bazen/bazinnen ook een behendigheidscursus. De hond moet minimaal 12 maanden oud zijn en goed luisteren. Ver der wordt ook een cursus Fly- ball gegeven. Ook hiervoor geldt een minimum-honden leeftijd van 12 maanden. De ge hoorzaamheidscursussen van de KC-Zeeland gaan in augus tus van start. De puppy-cur sussen gaan de hele zomer door. Alle cursussen worden gegeven op sportpark Den Ho gen Blok in Zierikzee. Wie meer wil weten kan - tussen 17.00 en 18.30 uur - bellen met D. Dijst. (402276). Cursus EHBO De afdeling Zierikzee/Kerk- werve van het Nederlandse Rode Kruis geeft in september een EHBO-cursus. Deze cursus bestaat uit 25 lessen en wordt gegeven in de bovenzaal van de Driehoek, Kerkhof NZ 8 in Zierikzee. Voor inlichtingen: mevrouw A. Boot (telefoon 415612). Belangstellenden kun nen zich aanmelden bij de heer M. J. van den Houten (telefoon 413787). Pandemonia Pandemonia heet de theater groep die zaterdag 24 augustus optreedt in het Multifunctio neel Centrum in Zierikzee. Het optrecfen is een initiatief van Sociaal Kultureel Werk De Lichtboei ter gelegenheid van het tien-jarig bestaan van de Technica Tien cursussen. Cur sussen waarbij meisjes van ne gen tot twaalf jaar technische klusjes wordt geleerd. De theatergroep Pandemonia, die ter gelegenheid van het jubi leum optreedt, bestaat uit een groep mensen die in de vorm van theater technische wetens waardigheden presenteert. Het evenement begint om 13.30 uur en is speciaal bedoeld voor meisjes van negen tot twaalf jaar. In september begint in het MFC weer een Technica Tien cursus. Belangstellenden kunnen voor nadere informa tie telefonisch contact opne men via 412075. Oud papier In Oosterland wordt op zater dag 6 juli oud papier opge haald door de zendingscom missie van de Gereformeerde gemeente Oosterland. De op haaldienst start om 8.30 uur. BURGH-HAAMSTEDE Bazar/Rommelmarkt De Christelijke Gereformeer de Kerk van Haamstede houdt op zaterdag 6 juli een ba- zar/rommelmarkt in het dal bij de Nederlands Hervormde Kerk in Haamstede. Er zijn on der andere, oliebollen, bloe men, handwerkartikelen te koop en er is een Rad van Avontuur. Aanvang 8.30 uur. NOORDGOUWE Uitslag veekeuring Door de fokkersclub Schou- wen-Duiveland werd op de boerenlanddag een veekeuring gehouden. Het ging hierbij om de mooiste koe van Schouwen- Duiveland. Een terzake kundi ge veehouder kwam tot de vol gende uitslag. De eerste prijs ging naar No. 1997 Liesbeth 63, eigendom van Cees en Marina Kool uit Noordgouwe, tweede werd No. 3898 Leenatske, eige naar A. Marijnissen uit Nieu- werkerk. Derde werd No. 3884 Roza 43, eigenaar A. Marijnis sen uit Nieuwerkerk, vierde werd No. 8855 Mina 81 met als eigenaar C. Koks uit Schudde- beurs en vijfde werd No. 6953 Hennie 36 met eigenaar M. Korstanje - Schouwenaar uit Noordgouwe. Winnaar van de mand met zuivelprodukten was Jeroen Kik uit Zierikzee. SIRJANSLAND Collecte De vorige week gehouden col lecte voor de Lever- en Darm stichting heeft in Sirjansland 210,- opgebracht. Nederlandse Hervormde Kerk Beroepen te Poeldijk: G. de Jong te Baardwijk en Doeve ren; te Leerdam: H. Schipaan- boord te Waddinxveen; te Vrie- zenveen (b.w. Beth-el): J. D. Heikamp te Gameren; te Be- soyen: G. van Meijeren te Meeuwen; te Urk: R. de Ko ning Gaus te Sebaldeburen. Aangenomen naar Veen: M. A. Kuyt te Ernst; naar De Lier: W. de Graaff te Renkum. Bedankt voor Wanneperveen- Belt-Schutsloot: A. Bloemen dal te Nieuweroord-Noord- scheschut. Toegelaten tot de evangeliebe diening en beroepbaar: R. R. J. de Bruijn, Brouwersweg 14, 7351TK Hoenderloo; W. P. Pie- terse, Hoog Kanje 17, 3708 DH Zeist; F. J. K. van Santen, Laan van Blotenburg 26, 3931 SK Woudenberg. Gereformeerde Kerken Beroepen te Dordrecht (part time): mw. drs. A. Minnema te Barendrecht (part-time); te Lo- pik (beiden part-time): drs. B. Ridder te Grijpskerke en me vrouw S. Ridder-van Megge- len, kandidaat te Grijpskerke; te Hillegersberg-Terbregge: drs. L. de Jong te Giessenburg. Aangenomen naar Dedems- vaart: P. J. de Buck te Tholen en Poortvliet. Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt Beroepen te Loppersum in combinatie met Westeremden: Th. J. Havinga, 1.1. missionair predikant te Curitiba. Gereformeerde Gemeenten Aangenomen naar Chilliwack (Can.): P. van Ruitenburg te Dordrecht. Bedankt voor Hamilton (Can.): C. Hogchem te Borssele. Gereformeerde Gemeente NIEUWERKERK - Donderdag 4 juli, 19.30 uur student J. Schipper uit Veenendaal. Gereformeerde Gemeente in Nederland NIEUWERKERK - Donderdag 4 juli. 19.30 uurds. A. Wink. Hierbij willen wij u hartelijk bedanken voor al de ge lukwensen, bloemen, kaarten en kado's die we na de geboorte van onze ANNE mochten ontvangen. JOHAN en MARLEEN STOUTEN-FLIKWEERT Bruinisse. juli 1996 1956 1! D.V. 6 juli hopen onze geliefde ouders en groot ouders J. DE BRUINE J. DE BRUINE-VAN DEN BOS te herdenken, dat zij 40 jaar geleden door het hu welijk werden verbonden. THONY en MARGARETH Arjan Janine Lisanne U bent van harte welkom op de receptie zaterdag I 6 juli van 14.30 tot 16.30 uur in het Ned. Herv. Verenigingsgebouw aan de Deestraat te Bruinis se. Kadotip: si Kerkstraat 37 4311 BB Bruinisse Met ontsteltenis namen wij kennis van het overlij den van de heer P. A. (PIET) DE KONING conciërge op de lokatie Oude-Tonge van het Albe- da College (voorheen MBO College Oude-Tonge). Gedurende 11 jaar, vanaf de oprichting van de school, was dhr. de Koning verbonden aan de lo katie Oude-Tonge. Hij was een zeer gewaarde en gerespecteerde collega en nam als conciërge op de lokatie voor zowel collega's als leerlingen een cen trale plaats in. Ons medeleven gaat uit naar zijn vrouw en kinde ren. Wij wensen hen kracht toe om dit verlies te kunnen dragen. Tevens gaan onze gedachten uit naar zijn naaste collega's en leerlingen op de loka tie Oude-Tonge, waar de verslagenheid groot is. Ook hen wensen wij veel sterkte toe. BESTUUR en DIRECTIE VAN HET ALBEDA COLLEGE Met droefheid hebben wij kennis genomen van het overlijden van onze geliefde schoonzuster en tante WILLEMINA PIETERNELLA JANSE-VAN KLOOSTER op de gezegende leeftijd van 98 jaar. Wij wensen Magda en klein- en achterkleinkinde ren veel sterkte toe dit verlies te dragen. K. STEUR-JANSE M. H. STEUR M. A. JANSE-GROENLEER J. DE KEIJZER-JANSE Neven en nichten Renesse, 30 juni 1996 Heden overleed onze geliefde tante en oud-tante PIETERNELLA WILHELMINA JANSEN-VAN KLOOSTER in de ouderdom van 98 jaar. Uit aller naam: J. L. HOOGERHUIS-DEN BOER Stelweg 3 4305 RC Ouwerkerk Tel. 0111-412233 zelfpluk en verkoop van kleinfruit Ten behoeve van de af- en/of aanvoer en/of berging van water dienen er onder andere regelmatig maal- en delfwerkzaamheden te worden verricht aan waterlopen. Deze werkzaamheden vangen aan In augustus. Het maaien en delven van water lopen gebeurd geheel mechanisch. Om met de machines langs de waterlopen te kunnen rijden zijn In de Keur waterbeheer regels opgenomen voor zogenaamde onderhouds- stroken. Zo Is het verboden om langs niet of niet geheel bij aangrenzende eigenaren In onderhoud zijnde waterlopen met een bovenbreedte van 10 meter of meer binnen een afstand van 7 meter uit de Insteek van die waterlopen: a. (gedeelten van bomen, heesters en ander houtgewas te planten of te hebben; b. meerjarige gewassen, met uitzondering van luzerne en gras zaad, te zaaien, te planten of te hebben. Bedraagt de bovenbreedte van de waterloop minder dan 10 meter dan geldt genoemd verbod voor een afstand van 5 meter uit de insteek van de waterloop. Het Is van belang dat de maal- en delfwerkzaamheden vlot en efficiënt kunnen verlopen. Daarvoor Is de medewerking van de eigenaar en/of gebruiker van de aanliggende gronden erg belangrijk. Door middel van deze bekendmaking worden zij dan ook gevraagd er voor zorg te dragen dat de machines ongehinderd over de onderhoudsstroken kunnen rijden door gewassen op kopakkers en perceelsranden met voorrang te rooien en obstakels op de onderhoudsstroken te verwijderen. Indien er wintergewassen worden ingezaaid op percelen waarlangs de waterlopen nog niet zijn gemaald, dan zijn wij bereid om te proberen de betreffende waterloop met voorrang te schonen. Hiervoor Is het uiteraard wel noodzakelijk dat wij van het voornemen om wintergewassen In te zaaien in kennis worden gesteld. Dit kunt u doen door contact op te nemen met de districtsopzichter of het districtshoofd Beheer en Onder houd Oppervlaktewateren van de sector Waterbeheer. Zij zijn bereik baar onder de volgende telefoon nummers: a. district Schouwen-Dulveland/ Tholen, telefoon (0166)665541 of (0111)453451; b. district Walcheren/Noord- Beveland. telefoon (0118)655655; c. district Zuid-Beveland, telefoon (0113)241263. Ook voor andere vragen over het beheer en onderhoud van waterlopen kunt u met hen contact opnemen. Het dagelijks bestuur van het waterschap Zeeuwse Ellenden. drs. H. Eversdljk, dijkgraaf a.l. mr. drs. J.A. de Visser, secretaris. Eilanden Met epilepsie vallen er gaten in je leven. Het Nationaal Epilepsie Fonds Bel voor informatie 06-821 24 11 (3ct/min). Bel dan ons lezersservice telefoonnummer: Onze lezersservice-telefoon is bereikbaar tijdens kantoor-uren van MAANDAG t/m VRIJDAG: van 8.30 tot 17.00 uur tijdens de avond-uren: MAANDAG - DINSDAG DONDERDAG en VRIJDAG: (niet op woensdag) van 18.00 tot 20.00 uur) Blindeweg 11 4315 CG Dreischor Volledig verzorgde uitvaarten. Bemiddeling bij aankoop grafsteen. Vervoer in binnen en buitenland Te ontbieden waar u wenSt! Tomos brommer veilig heidsslot helm 1 jaar verzekering 500,-. Tel. 0111-414940. 15 gebruikte underlay- mentplaten 18 mm gedeel te gebeitst 50,-. 0111- 654333. Weegschaal nodig? Markt- winkel- en Industrieweeg schalen. Bel 0113-501394 Kruysse-weegapparatuur Krabbendijke. A UTO TE Citroën AX 1.11 First Im- pressio, kleur: rood, km 20.000, b.j. '95. Tel. na 18.00 uur 651358. Caravancentrum Bruinis se, verhuur, stalling, ac cessoires, reparatie's van alle merken. Nieuw ver koop Fendt caravans, div. occ. v.a. 500,-. Dorpsweg 21, Bruinisse, tel. 0111- 481490. Startmotoren/dynamo's, verkoop, revisie, repara tie. Auto Elektra Zierik zee, 0111-413977. Creativiteitenmarkt 18 juli te Bruinisse. Inl. voor deelname: L. Kaashoek, tel. 0111-412167 of 06- 52659319. Afvoer verstopt. Bel 0111- 413495 Schoonmaakbe drijf De Jong. Ook voor verhuur schoonmaakap- paratuur, 24 uur service. bistro Dorpsstraat 1-3, Scharendijke, tel. 0111-672195 Bistro Octopussy in Scharendijke is op zoek naar de werktijden: 16.30-± 24.00 uur periode: juli, augustus, september dagen per week: 5-6 Ervaring: een beetje ervaring is wel vereist omdat je hoofdzakelijk alleen werkt. Inlichtingen: Dennis Dijst, 0111 -672195 0111-401912 Reklame donderdag 4 broden voor wit-zeeuws-bruin-volkoren Reklame vrijdag en zaterdag Rozijnennotenbol2,75 Roomboterkoekjes 250 gram... 5,25 Wegens vakantie gesloten van maandag 8 juli t/m zaterdag 20 juli brood voor de diepvries even bestellen Appelmarkt/Passage 25 Telefoon 0111-416264 - Zierikzee (Maximaal 1 bon per week per opdrachtgever/telefoonnummer), j Uitsluitend voor particulieren voor aanbiedingen met een maximum prijsvermelding van 200,-. Zie onderstaande voorwaarden. Een gratis succesje mag niet langer zijn dan 3 regels. Voor elke letter, leesteken en ruimte tussen de woorden gebruikt u één vakje. f Naam: Adres: Postcode: - Woonplaats: Bon uitknippen en opsturen naar: Zierikzeesche Nieuwsbode. Postbus 1, 4300 AA Zierikzee. In de linkerbovenhoek van de envelop vermelden 'Succesje' U kunt deze bon ook afgeven op ons kantoor Jannewèkken 11 te Zierikzee. Voorwaarden Uitsluitend voor aanbiedingen van particulieren (geen handelaren) Alleen voor te koop aangeboden artikelen. Per advertentie één artikel. In uw advertentie de prijs tot ma* f 200,-- en uw telefoonnummer vermelden. Gratis succesjes kunnen alleen via bovenstaande bon worden opgegeven, geen fotokopieën Indien plaatsing voor de eerstvolgende uitgave niet mogelijk is wordt uw succesje automatisch in de daarop volgende uitgave geplaatst Wij behouden ons te allen tijde het recht voor advertenties, zonder opgaaf van redenen, te weigeren. Voor schade van welke aard dan ook ontstaan door het niet tijdig of onjuist plaatsen van gratis succesjes zijn wij niet aansprakelijk. Gratis succesjes die niet aan deze voorwaarden voldoen worden zonder overleg niet geplaatst 'Succatjaa', zakelijk an particulier Zowei voor de zakelijke als particuliere 'succesjes' blijven de mogelijkheden ongewijzigd. Het tarief bedraagt: 1 t/m 4 regels 7,50 elke regel meer 1.90 (exci. 17.5% BTWl Voor brieven onder letter of nummer wordt 5.- in rekening gebracht ,i i I

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1996 | | pagina 8