RECHTER STEELE MED OVERZICHT Concert Luctor et Emergo Rommelmarkt voor kinderen Expositie Gust Dierikx in kerk Veere ■ESSKODfli Museumhaven te kijk 4 ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE RENESSE - Muziekvereniging Luctor et Emergo uit Renesse sluit het muziekseizoen af met een zomeravondconcert in de Nederlandse Hervormde Jaco- buskerk in Renesse. Het con cert is op woensdag 3 juli en be gint om 20.00 uur. Waar vorige jaren steeds een aantal gasten uit de Zeeuwse amateurwereld gevraagd werd om hun medewerking te verle nen, legt Luctor et Emergo dit jaar het accent op de eigen so listische inbreng. Prosper Sevestre is als bespeler van het kerkorgel medewerker aan dit kerkconcert. Hij zal niet alleen als solist optreden, maar hij zal ook met het fanfare-orkest een deel van de ouverture Die Meistersinger van Nürnberg van Wagner vertolken. Van het orkest, onder leiding van Henk Blom, zijn onder an dere te horen: Bohemian Rhap sody van Freddy Mercury uit Queen en Choral and Rock Out van de Nederlandse componist Ted Huggins. De melodische slagwerkgroep onder leiding van Ronald de Roo aanwezig treedt deze avond drie keer op. De algehele muzikale leiding van deze avond is in handen van dirigent Henk Blom. ZIER1KZEE - Tijdens de eerste drie van de zeven dinsdagen van het Zierikzeese Zomerpro- gramma wordt op het Haven plein een kinderrommelmarkt gehouden. Kinderen die een plekje op de ze rommelmarkt willen heb ben hiervoor een pasje nodig. De rommelmarkten worden gehouden op de dinsdagen 9,16 en 23 juli van 09.00 tot 12.00 uur. Ze zijn uitsluitend be doeld voor kinderen uit Zierik- zee in de leeftijd van 6 tot 12 jaar. Om een en ander in goede ba nen te leiden worden pasjes uitgegeven. Deze geven recht op een plaatsje op de rommel markt. Pasjes zijn verkrijg baar op woensdag 3 en vrijdag 5 juli tussen 15.00 en 17.00 uur. Kinderen die een pasje willen moeten een pasfoto meene men. VEERE - De Vlaamse schilder Gust Dierikx exposeert van 6 juli tot en met 18 augustus in de Grote Kerk in Veere. Gust Dierikx werd op 10 juli 1924 in Mechelen geboren. Van oorsprong had hij banden met Zeeland, omdat zijn vader uit Middelburg afkomstig was. Daardoor kwam de jonge Gust al vroeg in contact met 'het Zeeuwse'. Hij was gefasci neerd door het prachtige Zeeuwse land met zijn water en wolken. Dit alles heeft steeds invloed gehad op zijn werk. Kleine ha- ventjes in Zeeland, Bretagne en Spanje behoren tot zijn ge liefde werkterrein. Hij ont ving in zijn land belangrijke onderscheidingen voor zijn werk. Vele facetten van deze tijdloze kunstenaar komen tot uiting in zijn Veerse tentoon stelling. Woensdag 3 juli NEDERLAND 1 07.00 uur NOS-Tekst tv. 16.00 uur NOS-Journaal. 16.07 uur Ee huis in Jeruzalem. Serie bijbelverhalen voor de jeugd. 16.12 uur Pudding Tarzan. Deense jeugdfilm uit 1982 van Soren Kragh-Jacobsen. Ivan is geen held en wordt gepest op school. Zijn vriendschap met kraandrijver Ole maakt echter veel goed. 17.40 uur Laurel Hardy. Amerikaanse slapstick. 18.09 uur Great railway jour neys I. Documentaireserie over beroemde treintrajecten. Afl.: Steeds maar rechtdoor. 19.10 uur Sil de strandjutter. 7- delige Nederlandse serie. Afl. 5. Jelle praat openlijk over zijn gevoelens Lobke, maar Aike is hem voor en werft Lobke voor het feest. 20.00 uur NOS-Journaal. 20.24 uur NOS-Weeroverzicht. 20.30 uur Seaforth saga. 10-de- lige Engelse serie. Afl. 8. Bob heeft genoeg van het werken als loonslaaf en begint als han delaar voor zichzelf. 21.20 uur Vreemde praktijken. Nederlandse comedyserie. Afl.: De procedurefout. Eljee neemt een groot aantal oude wetboeken tnee naar kantoor, maar Lex en Luus willen die daar niet hebben. 21.53 uur Raise the red lantern. Chinese speelfilm van Zhang Yimou. Songlian is gedwongen te trouwen met Chen, die al drie echtgenotes heeft. De vrouwen blijken elkaar de gunst van de meester bepaald niet te gunnen. Uitzending in Dolby Surround. 23.52 uur Een Vrije Gedachte. Kort programma met een re portage, een stelling en gele genheid tot reageren. NEDERLAND2 15.00 uur Tour de France. 17.42 uur Gospelmuziek. 17.58 uur 2 Vandaag. Met om: 18.00 uur NOS-Journaal. 18.15 uur Actualiteiten. 18.43 uur NOS-Sportjournaal. 18.51 uur NOS-Hoofdpunten uit het nieuws gevolgd door het weer. 18.59 uur Bert's yellow cab. 19.30 uur Straatmuzikanten. 20.00 uur Tour de France. 20.44 uur De plattelandsdok ter. 21.12 uur Metterdaad bedankt. 21.28 uur Geluid in de stilte. 2- delige Canadees-Iers-Nieuw- zeelandse speelfilm. 23.03 uur Very inspiring peop le (VIPS). 7-delige serie por tretten van internationale christenleiders. Afl. 1: Floyd McClung. 23.30 uur NOS-Journaal. 23.36 uur Antenne. Documen taireserie. Afl.: Exit Oezbeki stan. Over de joodse gemeen schap in Oezbekistan. NEDERLAND3 07.00 uur NOS-Journaal. 07.07 uur Klokhuis. 07.30 uur NOS-Journaal. 07.33 uur Captain Scarlet. 08.00 uur NOS-Journaal. 08.07 uur Er was eens. 08.30 uur NOS-Journaal. 08.34 uur Follies. 09.00 uur NOS-Journaal. 09.08 uur Kook tv. 09.29 uur Rondom tien. 10.04 uur Charlie Chaplin. 10.10 uur Ontdek de geologie. Afl. 5: Geboorte van een theo rie. 10.40 uur Wat is er aan de hand? 11.07 uur Songs of the seasons. 11.12 uur Aso show. 12.00 uur NOS-Journaal. 12.07 uur Fasten seatbelts. 13.00 uur NOS-Journaal. 13.08 uur Duel over de grens. 14.00 uur Zembla. 14.40 uur Zijn grootste race (Overal en nergens). 15.05 uur Secret life of machi nes. 15.32 uur Alle dieren tellen mee. 16.00 uur NOS-Journaal. 16.05 uur Desmonds. Engelse comedyserie. Engelse comedy serie. Afl. 30. Om zijn vader op stang te jagen ontwerpt Sean een heel speciaal vidospelletje. 16.30 uur MC TV. Reportage over migrantentelevisie in de Randstad. 17.07 uur De baas in huis? Amerikaanse comedyserie. Afl.: Angela's ex (1). Als Ange la's man plotseling weer komt opdagen, lijkt het erop dat de scheiding van de baan is. 17.32 uur The ocean girl. Aus tralische jeugdserie. Australi sche jeugdserie. Neri en Char ley komen dr. Hellegren te hulp, maar in plaats van haar te bedanken neemt hij Neri ge vangen. 18.00 uur Villa Achterwerk. Kindermagazine met om 18.00 In het land van de verzame laars: 18.05 De mannen van het postkantoor: 18.13 Petje Piet. 18.15 uur Sesamstraat. Kleu terprogramma. Afl.: Eten/kie zen. 18.30 uur NOS-Jeugd journaal. 18.40 uur Klokhuis. Informa tief .kindermagazine. Afl.: Blik. 19.00 uur Lingo. Woordspel. Presentatie: Frangois Bou- langé. 19.30 uur Parfum. Werken-aan- werkserie over het uiterlijk. Afl. 1: Parfum. 20.00 uur Het huwelijksban ket. Taiwanees-Chinese speel film uit 1993 van Ang Lee. 21.43 uur It's not unusual. En gelse korte film. Een vrouw uit India, die haar brood vei"dient als taxichaffeur, droomt van een ontmoeting met Tom Jones. 22.00 uur NOS-Journaal. 22.16 uur NOS-Sportjournaal. 22.34 uur Nova. Actualiteiten programma. Presentatie: Paul Witteman. 23.07 uur Het uur van de wolf: John Cassavetes, to risk eve rything to express it all. Por tret van de acteur/regisseur/ scenario-schrijver John Cassa vetes. 23.57 uur NOS-Tekst tv. VERONICA 07.00 Veronica Call tv: Wek dienst. 09.00 Winkel van Sin- kel. 11.00 De droogkap. 12.00 Game time. 14.00 Van 2 tot 4 op 6. 16.00 Hollywood classics: Meet John Doe. 18.05 Adventu res. 18.10 The Simpsons. 18.40 Ricki Lake. 19.25 Lucky 10. 19.30 Melrose place. 20.25 Mid night sting. 22.25 Bonnie Clyde: The true story. 00.10 Twilight zone. RTL 4 07.00 Ontbijtnieuws. 07.10 Te- lekids cartoon express: Tjilp. 07.15 Telekids cartoon express: Snorkels. 07.30 Ontbijtnieuws. 07.40 Telekids cartoon express: Snorkels. 08.00 Ontbijtnieuws. 08.08 The bold the beautiful. 08.30 Ontbijtnieuws. 08.35 As the world turns. 09.00 Ontbijt nieuws. 09.10 As the world turns. 09.30 St.' Elsewhere. 10.25 The Oprah Winfrey show. 11.10 Santa Barbara. 12.00 Lunchkids: 3 Little ghosts. 12.30 Lunchkids:Samourai piz za cats. 13.00 Lunchkids: Buc- key O'Hare. 13.30 Miniplay- backshow. 14.40 New wil derness. 15.10 As the world turns. 16.00 Vier uur nieuws. 16.10 Sisters. 17.00 Vijf uur nieuws. 17.10 I witness video. 18.00 Zes uur nieuws. 18.10 Ca therine. 18.55 Rad van fortuin. 19.25 Zomerweerbericht. 19.30 Half acht nieuws. 20.00 The bold the beautiful. 20.30 Waargebeurde verhalen: Goodnight swee wife. 22.10 Klasgenoten. 23.00 Late nieuws en sport. 23.50 Goede tijden, slechte tijden. 00.10 Goede tijden, slechte tijden. 00.30 Goede tijden, slechte tij den. 00.50 The Oprah Winfrey show. 01.35 Santa Barbara. 02.25 Nachtprogramma. RTL 5 13.00 RLT-Sport: Wimbledon. 19.00 Liefde is. 19.30 Denk tank. 20.00 Murphy Brown. 20.30 't Is me ook wat moois. 21.00 Bad Channels. 22.30 Bed en andere geheimen. 23.00 Ric ki Lake. 23.45 The late show met David Letterman. 00.35 Nachtprogramma. SBS6 15.05 Hart vanNederland. 15.30 Mannix. 16.20 Days of our lives. 17.05 Wings. 17.30 21 Jump Street. 18.25 Pacific drive. 18.55 Kripto. 19.25 Over de roooie. 19.55 Goudkust. 20.25 Homewrecker. 21.55 Re portage. 22.30 Hart van Neder land. 22.50 Kripto. 22.55 Hot line: Aphrodisia. 23.25 Jerry Springer. 00.10 Valley of the dolls. BRT 1 17.30 Ultratop. 18.00 Journaal. 18.10 Mooi en meedogenloos. 18.30 Buren. 19.00 Zonneklop pers. 19.25 Paardenkoersen. 19.30 Journaal en sport. 19.58 Weerbericht. 20.00 Joker- en Lotto-trekking. 20.05 Het pleintje. 20.32 Het Olympisch spel. 20.35 Fienacolada. 21.05 Der Al te. 22.05 Boulevard: Parlementaire buitenbeentjes. 22.3S Winstverdeling van Jo ker en Lotto. 22.40 Journaal en sport. 23.07 Weerbericht. 23.10 Mad about you. 23.35 Doorlo pende herhaling van journaal, sport en weerbericht. BRT 2 15.20 Sport extra: Wielrennen. 17.40 Olympische helden. 18.00 Tik Tak. 18.05 Little wizards. 18.30 Samsonclip. 18.35 Disney festival. 19.05 Zorro. 19.30 Journaal en Sport. 19.58 Weer bericht. 20.00 King Ralph. 21.34 KENO-uitslagen. 21.35 Journaal en sport. 22.03 Weer bericht. 22.05 Tourjournaal. 22.35 Grand Slam. 00.05 Coda. NEDERLAND! 07.00 uur NOS-Tekst tv. 16.00 uur NOS-Journaal. 16.05 uur Jessica Fletcher. Amerikaanse misdaadserie. 16.53 uur Karei verknipt. Com pilatie van de talkshow Karei. 17.34 uur Nieuwe wijnlanden. 17.48 uur Mr. Ed. 18.16 uur Dagboek van een die renarts. Duitse serie. 19.01 uur Afrikaans avontuur. 19.30 uur Natuur in eigen land. 20.00 uur NOS-Journaal. 20.24 uur NOS-Weeroverzicht. 20.30 uur Steden van de nieuwe wereld. 21.13 uur Familie. 21.43 uur IKON 50 jaar. 21.54 uur Wilde ganzen. 22.00 uur Metamorphosen. 6- delige theatervoorstellingen van het RO-Theater, met een selectie uit de Metamorphosen van Ovidius. 22.34 uur Bestemming Schip hol. 6-delige reportageserie over luchthaven Schiphol. 23.02 uur De droom voorbij 6-delige reportageserie over mensen die een nieuwe inful- ling geven aan hun leven. Afl. 4. Vandaag: Jazzsaxofonist Boris v. d. Lek. 23.28 uur Rondom tien. NEDERLAND2 15.00 uur Tour de France. Rechtstreeks verslag van de vijfde etappe in de Tour de France van Lac de Madine naar Besanfon. 17.30 uur Goud, zilver en brons. 17.58 uur 2 Vandaag. Met om: 18.00 uur NOS-Journaal. 18.15 uur Actualiteiten. 18.43 uur NOS-Sportjournaal. 18.51 uur NOS-Hoofdpunten uit het nieuws gevolgd door het weer. 18.59 uur Socutera. Werkenro- de arbeidsintegratie: De indi viduele weg naar werk voor mensen met een beperking. Uitzending ten behoeve van de Stichting Werkenrode. 19.01 uur Online. 6-delige serie over multimediale ontwikke lingen. Afl. 3: School van de toekomst. 19.30 uur Dierenmanieren. Die- renmagazine. Presentatie: Martin Gaus. 20.00 uur Tour de France. Sa menvatting van de vijfde etap pe in de tour de France en het Tourjournaal. 20.43 uur TROS Triviant. Spel- programma. Presentatie: Ti neke Verburg. 21.26 uur Tijdsein. Actualitei tenrubriek. Vandaag een spe cial t.g.v. het afscheid van ge neraal Couzy. 22.21 uur Vermist. Programma waarin vermiste mensen opge spoord worden. Presentatie: Jaap Jongbloed. 22.36 uur Hetty Wainthropp: Detective. Engelse detective- serie. Afl. 1: De zwerfster. Het ty en Geoffrey proberen de zaak op te lossen van een zwerfster die onder verdachte omstandigheden gestorven is. 22.34 uur NOS-Journaal. NEDERLAND3 07 00 uur NOS-Journaal. 07.07 uiir Klokhuis. 07.30 uur NOS-Journaal. 07.34 uur Follies. 08.00 uur NOS-Journaal. 08.07 uur Widget. 08.30 uur NOS-Journaal. 08.33 uur Markant Nederland. 09.00 uur NOS-Journaal. 09.08 uur Kook tv. 09.30 uur Vrouw zijn. 10.00 uur Spoor 7-tv. 10.14 uur Recht uit het hart. 10.56 uur Interieurs. 11.11 uur Aso show. 12.00 uur NOS-Journaal. 12.07 uur Ja, natuurlijk: Die rentuinen in Europa. 13.00 uur NOS-Journaal. 13.09 uur NCRV's Spreekka mer. 13.36 uur Oppassen!!! 14.01 uur Ik weet het beter. 14.27 uur Spanjer. 15.08 uur Schone schijn. 15.37 uur Earth tales. 16.00 uur NOS-Journaal. 16.05 uur Maritiem. 9-delige documentaireserie. Afl. 7: Vis en vuil. 16.56 uur Een dag om nooit te vergeten. Documenarieserie. 17.05 uur Flying doctors. Aus tralische doktersserie. Afl.: Sprookjes. Marty doet een po ging in het Guinness Book of Records te komen met het de monteren en weer in elkaar zetten van de auto van Geoff, maar die heeft daarvoor geen toestemming gegeven. 18.00 uur Villa Achterwerk. Kindermagazine met om 18.00 snorharen; 18.04 Terug in de kast; 18.10 Terug in de kast. 18.15 uur Sesamstraat. Kleu terprogramma. Afl.: Vervoer. 18.30 uur NOS-Jeugdjournaal. 18.40 uur Klokhuis. Informa tief kindermagazine. Afl.: Harp. 19.00 uur Lingo. Woordspel. Presentatie: Francois Bou- langé. 19.25 uur In voor- en tegen- spoed. Nederlandse comedyse rie. Afl. 1: De grote beurt. Fred Schuit komt in de problemen als de woningbouwvereniging erachter komt dat hij een ka mer onderverhuurt. 19.55 uur Perry Mason: De zaak van de kwaadwillige maffiabaas. Amerikaanse mis daadfilm uit 1991 van Ron Sat- lof. Perry Mason zet zich in voor de verdediging van een ex-maffia lid. 21.30 uur Per seconde wijzer. Spelprogramma. Presentatie: Kees Driehuis. 22.00 uur NOS-Journaal. 22.16 uur NOS-Sportjournaal. 22.34 uur Nova. Actualiteiten programma. Presentatie: Rob Trip. 23.05 uur Zembla: Niemands land. Actuele documentaire over de strook land die Ser viërs gescheiden houdt van Moslims en Kroaten. 23.45 uur NOS-Tekst tv. VERONICA 07.00 Veronica Call tv: Wek dienst. 09.00 Winkel van Sin- kei. 11.00 De droogkap. 12.00 Game time. 14.00 Van 2 tot 4 op 6. 16.00 Hollywood classics: Letter of introduction. 17.50 Adventures. 18.10 The Simp sons. 18.40 Ricki Lake. 19.25 Lucky 10. 19.30 Melrose place. 20.30 The heights. 21.25 Berg, verhalen uit het leven. 22.10 The outer limits. 23.10 Beauty and the beast. 00.10 Larry San ders show. RTL 4 07.00 Ontbijtnieuws. 07.10 Te lekids cartoon express: Tjilp. 07.15 Telekids cartoon express: Tiny toon adventures. 07.30 Ontbijtnieuws. 07.40 Telekids cartoon express: Tiny toon ad ventures. 08.00 Ontbijtnieuws. 08.08 The bold the beautiful. 08.30 Ontbijtnieuws. 08.35 As the world turns. 09.00 Ontbijt nieuws. 09.10 As the world turns. 09.30 St. Elsewhere. 10.25 The Oprah Winfrey show. 11.10 Santa Barbara. 12.00 Lunchkids: 3 Little ghosts. 12.30 Lunchkids: Samourai pizza cats. 13.00 The false prin ce. 14.40 New wilderness. 15.10 As the world turnè. 16.00 Vier uur nieuws. 16.10 Sisters. 17.00 Vijf uur nieuws. 17.101 witness video. 18.00 Zes uur nieuws. 18.10 Catherine. 18.55 Rad van fortuin. 19.25 Zomerweerbe richt. 19.30 Half acht nieuws. 20.00 The bold the beautiful. 20.30 De vakantieman. 22.05 Diagnosis murder. 23.00 Late nieuws en sport. 23.50 Goede tijden, slechte tijden. 00.10 Goede tijden, slechte tijden. 00.30 Goéde tijden, slechte tij den. 00.50 The Oprah Winfrey show. 01.35 Santa Barbara. 02.25 Nachtprogramma. RTI^ 15.00 RLT sport: Wimbledon. 19.00 Highway Patrol. 19.30 Denktank. 20.00 Murphy Brown. 20.30 Bijzondere art sen. 21.00 Ernes goes to jail. 22.35 Droomland. 23.05 Ricki Lake. 23.50 Late night with David Letterman. 00.40 Nacht programma. SBS6 15.05 Hart vanNederland. 15.30 Mannix. 16.20 Days of our lives. 17.05 Wings. 17.30 21 Jump Street. 18.25 Pacific drive. 18.55 Kripto. 19.25 Over de, roooie. 19.55 Goudkust. 20.25 Night of the running man. 21.55 De hel den van 06-11. 22.30 Hart van Nederland. 22.50 Kripto. 22.50 Hotline: Aphrodisia.23.25 Jer ry Springer. 00.10 Valley of the dolls. BRT 1 18.00 Journaal. 18.10 Mooi en meedogenloos. 18.35 Buren. 19.00 Zonnekloppers. 19.30 Journaal en sport. 19.58 Weer bericht. 20.00 Het pleintje. 20.27 Het Olympisch spel. 20.30 Fienacolada. 21.00 Zo merkuren. 22.20 Panorama. 23.10 Journaal en sport. 23.38 Weerbericht. 23.40 Sledge Hammer. 00.05 Doorlopende herhaling van journaal, sport en weerbericht. BRT 2 15.20 Sport extra: Wielrennen. 17.40 Olympische helden. 18.00 Tik Tak. 18.05 Little wi zards. 18.30 Samsonclip. 18.35 Disney festival. 19.05 Zorro. 19.30 Journaal en sport. 19.58 Weerbericht. 20.00 Party of fi ve. 20.45 Olympische helden. 21.00 Love and war. 21.29 KE- NO-uitslagen. 21.30 Journaal en sport. 21.58 Weerbericht. 22.00 Tourjournaal. 22.30 Good morning Vietnam. 00.25 Coda. OMROEP ZEELAND Woensdag 3 juli 07.05 uur Omroep Zeeland Ochtendeditie. 08.12 uur Landelijke en inter nationale actualiteiten. 08.32 uur Vervolg Omroep Zee land Ochtendeditie met o.a. Actualiteitenquiz. 09.05 uur Zomer in Zeeland. Muziek, uitgaanstips en om 09.15 uur het weer in de provin cie, ook Duitstalig. 10.05 uur Zet 'm op Zeeland! Zomerprogramma vanaf de Toeristenmarkt in Renesse. 12.05 uur Omroep Zeeland Middageditie met onder meer het spelletje Wegwies. 13.12 uur Landelijke en inter nationale actualiteiten. 13.35 uur Zimmer Frei. Pro gramma over vakantie-accom modatie in de provincie. 14.05 uur Zet 'm op Zeeland! Gevarieerd zomers program ma vanaf Renesse. 16.03 uur Muziek door de Week, non-stop muziek. 17.05 uur Omroep Zeeland Avondeditie. 18.11 uur Landelijke en inter nationale actualiteiten. Op de hele uren en om 07.30, 08.30, 12.30, 13.30, 17.30 en 18.30 uur NOS-nieuwsbulletin. 07.05 uur Omroep Zeeland Ochtendeditie. 08.12 uur Landelijke en inter nationale actualiteiten. 08.32 uur Vervolg Omroep Zee land Ochtendeditie met o.a. Actualiteitenquiz. 09.05 uur Zomer in Zeeland. Om: 09.15 uur het weer in de provincie, ook Duitstalig. 10.05 uur Zet 'm op Zeeland! 12.05 uur Omroep Zeeland Middageditie met onder meer het spelletje Wegwies. 13.12 uur Landelijke en inter nationale actualiteiten. 13.35 uur Zimmer Frei. 14.05 uur Zet 'm op Zeeland! 16.03 uur Muziek door de week, non-stop muziek. 17.05 uur Omroep Zeeland Avondeditie met onder meer Zegt u 't maar. 18.11 uur Landelijke en inter nationale actualiteiten. Op de hele uren en om 07.30, 08.30, 12.30, 13.30, 17.30 en 18.30 uur NOS-nieuwsbulletin. Ik ben een dier weinige actrices, meneer Steele, die na Cleopatra weer Alice Armstrong kunnen zijn. Ik heb dat altijd gekund. Het behoedt mij voor nerveuze ineenstortingen Bent u ontgoocheld? Er twinkelde een vleug spot in haar pupillen. Doch zonder op een ant woord te wachten, begon zij me over haar jeugd te verhalen: haar vader, haar moeder, haar zuster in Amerika, haar schooljaren -, spon zij mij in met haar mijmerende stemtoon, wat mij allengs met een gevoel van welbeha gen vervulde, zo, dat het me werd als of ik niet voor de eerste keer tegen over haar zat in dit vertrek zonder buitensporige luxe. Onwillekeurig moest ik denken aan mijn moeder en héér spreken over voorbije dagen Toen ontdekte ik het moederlijke in Alice Armstrong en hoe zij tot mij sprak als tot haar zoon En ik had haar minnaar willen zijn. Tegen middernacht verliet ik haar. Plechtig moest ik haar beloven het bezoek de volgende donderdagavond te herhalen. Gretig legde ik de belofte af. Naarmate de avond vorderde, wa ren wij elkaar nader gekomen. Door haar prettige, fijnzinnige omgang noodzaakte zij mij, de actrice vrijwel te vergeten voor de 'eeuwiger' vrouw van de jongste uren. Op het laatst van ons samen-zijn kon ik mij haar haast niet voorstellen in een der klassieke gedaanten uit enig noodlotsdrama en desniettegenstaan de voelde ik mij op een moment als een gevangene, haar gevangene, door haar openhartigheid en onmiskenba re gratie zonder de schmink van de schouwburg. Het was of zij een masker - neen, een reeks maskers - had afgeworpen. Zij gaf mij haar genegenheid en vertrou wen, vroeg mij medelevend naar de gang van mijn studentenbestaan en ik ontlokte haar telkens haar melo dieuze lach om allerhande malle situ aties veroorzaakt door geestige stre ken. Aldus ontstond het duurzaam contact tussen haar en mij op gronden der zoëven geschetste wederzijdse ge zindheid. Met grondige regelmaat volgde ik haar optreden in de City, echter niet zo dweepziek of fanatiek als voor dien. Zij was mij zelfs in haar creaties enigermate een vreemdelinge gewor den. Ik beleefde ze als niets dèn cre aties en het leek, of ze aan wezenlijk heid aanmerkelijkheid hadden inge boet. Urenlang lag ik des nachts over Alice na te denken. De eerste bezetenheid te haren opzichte was uitgewoed. Ik pijnigde me af om althans een scha kel te ontdekken tussen de actrice en de vrouw Alice Armstrong, want ik wilde de vroegere bezetenheid terug in mij. Nog begeerde ik de actrice. Ik had opgemerkt dat Alice de indruk trachtte te wekken, en dit telkens in sterkere mate, hoe er tussen de actri ce en de 'thuisvrouw' schier een af grond gaapte. Ik begreep niet recht wat zij hiermede beoogde. Wilde zij mij behoeden voor wat ik 'bezeten heid' heette? Kwam het voort uit een puur maternale houding jegens mij? Zij was immers aanmerkelijk ouder dan ik! En eens sprak zij het woord 'harts tocht' uit en beweerde dat hartstocht voorbijgaat en is als een opbruisende golf. Ik zweeg. Waarom ik dit deed, kan ik niet ver klaren. Wellicht verhinderde haar intonatie mij commentaar, vormde de klank, de wijze wAarop zy sprak, een soort wering welke ik niet waagde aan te tasten. (wordt vervolgd) ZIERIKZEE - Onder de titel De Museumhaven te kijk word^ aan boord van de klip per Mijn Genoegen een exposi tie gehouden. Thema van de expositie dit jaar is 'Schepen van weleer in de Delta'. Gezien het grote succes van vo rig jaar, waarbij circa 10.000 bezoekers werden verwel komd, is besloten ook dit jaar de poort van de museumhaven in Zierikzee wagenwijd open te zetten. De expositie is inge richt in het ruim van de klip per en bestaat uit een zestien tal modellen van schepen zoals die vroeger en ook nu nog in de Delta varen. Daarnaast is een fotocollectie samengesteld van allerlei zeld zame schepen die de Zeeuwse wateren hebben bevaren of nog bevaren. De overige schepen van de mu seumhaven zijn ook te bezich tigen. Ook aan de jeugd is ge dacht: maritieme attributen en de Oosterscheldenatuur zijn voorhanden. De expositie is geopend op dinsdagen, donderdagen en za terdagen gedurende de maan den juli en augustus van 10.00 tot 17.00 uur. Tenzij anders vermeld, beginnen alle uitvoeringen om 20.00 uur. 3 juli: Ned. Herv. kerk Renesse. Zomeravondconcert Luctor et Emergo. 13 juli: Brouwershaven Muziek Play-in. 16 juli: Ned. Herv. kerk, Dreischor. Sander van Marion, orgel, Gebr. Brouwer, trom pet (Musi Voca). 8,15, 22 juli, 5 en 12 aug.: Markt, Brouwershaven. Blaaskapel De Notenkluvers van Muz.ver. Apol lo. (19.00) 24 augustus: Markt, Brouwershaven. Concert Brassband Apollo. (19.30). 7 september:Markt, Brouwershaven. Concert De Witte van Haemstede m.m.v. Drum band en Drumband Apollo. 21 september: Markt, Brouwershaven. Afsluiting buiten-concerten Brassband Apollo m.m.v. Drumband. (19.30). 21 september: Ncd. Herv. kerk, Dreischor. Bruinisser Visserskoor en Oosterlands Fanfare (Musi Voca). 15 december: Ned. Herv. kerk, Dreischor. Kerstconcert Vocaal Ensemble St. Laurens en Oosterlands Fanfare (Musi Voca). Muziek- of zangverenigingen wordt verzocht om zo spoedig moge lijk na het bekend worden van de datum van hun concert/uitvoe ring deze uitsluitend schriftelijk door te geven aan M. van der Veer. Mastgatstraat 12. 4301 WG Zierikzee.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1996 | | pagina 4