Zendtijd voor de kerken De Amerikaanse Übermensch 4 ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Zaterdag 26 maart NEDERLAND 1 07.45 uur Alles kits. Gevarieerd kinderprogramma. Met om: Aansl. Chlorophyl. Doug Aansl. Albert de vijfde muske tier. Aansl. Doug Aansl. De droomshow. Aansl. Kkfoon, kinderpro gramma. Aansl. Mission topsecret. 11.00 uur 50 Kamers 11.26 uur Het elfde uur 12.17 uur Man en macht 13.00 uur Journaal. 13.07 uur Het zonnetje in huis. 13.32 uur Lingo. 13.55 uur Personality 15.00 uur Impact: Schindler 15.45 uur Bobbie en Onyx 16.00 uur Journaal. 16.05 uur KRO's tekenfilm festival. 16.25 uur Flipper. Amerikaan se kinderserie. 16.49 uur The house of Eliott, 24-delige Engelse serie. Afl. 11. 17.46 uur Topscore met Ted de Braak. Woordspel. 18.15 uur Sesamstraat. 18.30 uur Jeugdjournaal 18.40 uur Ko de boswachter. 18.59 uur Thunderbirds. 19.27 uur All together now. 20.00 uur Journaal. 20.25 uur Adventures in baby sitting, Amerikaanse speel film. 22.05 uur Paradijsvogels. 10- delige serie portretten' van unieke en kleurrijke mensen. 22.42 uur Karei, talkshow 23.27 uur Trial and error, TV- film uit 1992. 01.19 uur Journaal. NEDERLAND 2 13.00 en 15.53 uur Nieuws voor doven en slechthorenden 16.00 uur Ceddie, tekenfilmse rie. 16.24 uur Het zevende venster. Kindermagazine. 16.50 uur Danger bay, Canade se jeugdserie. 17.21 uur Ik weet het beter. 17.46 uur Peter 17.58 uur 2 Vandaag 18.00 uur Journaal 18.15 uur Actualiteiten 18.38 uur Sportjournaal 18.48 uur De wekelijkse lotto trekking gevolgd door de hoofdpunten uit het nieuws en het weer 19.00 uur Het kleine huis, Amerikaanse serie. 19.50 uur Overal en nergelis: Siberiës naderende catastrofe. Reportage over een kinderzie kenhuis in hartje Siberië. 20.20 uur Op pad met een das. Natuurfilm. 21.11 uur Dokter in de fout, praatprogramma. 21.55 uur Jongensdromen, 13- delige serie waarin dromen van vooraanstaande Nederlan ders werkelijkheid worden. 22.20 uur Transparant, 10- delige serie waarin twintig mensen open kaart spelen over hun leven. 22.50 uur Multiple-choice 23.15 uur Man en macht, 8- delige serie voor en over man nen. 23.55 uur Slotlied 00.00 uur Journaal NEDERLAND 3 08.53 uur Nieuws voor doven en slechthorenden. 10.00 uur Personeelsmanage ment voor kleine en middel grote bedrijven 10.30 uur Praktijk Diploma In formatica MG2 11.00 uur Reclame en promotie 11.30 uur Schoner produceren 12.00 uur Studio sport 17.30 uur De avonturen van Kuifje. Tekenfilmserie. 18.00 uur Journaal 18.16 uur Kassa! Consumenten magazine. 18.48 uur Lingo. Spelprogram- ma. 19.15 uur Living stone, 7-delige serie over avontuurlijke onder werpen. 19.45 uur De victorie, Neder landse serie. 20.20 uur Nationaal Songfesti val 22.00 uur Journaal. 22.15 uur Studio Sport 22.50 uur Nova, actualiteiten rubriek 23.20 uur Trekking dagelijkse lotto 23.25 uur De wereld van Bou- dewijn Brich, serie reisversla gen 23.58 uur Museumschatten. 00.06 üur Nieuws voor doven en slechthorenden 8RTL 4 06.30 uur Hei elei kuck elei, Luxemburgs programma. 07.00 uur Telekids. 12.00 uur Surpriseshow. 13.25 uur Fairy tales: Galdiro Blancaflor, The demon's daughter, Spaanse film. 15.00 uur Sterrenplaybaek- sliow. 16.10 uur Jenny Jones. Ameri kaanse talkshow. 17.00 uur Eigen huis tuin. In formatief programma. 18.00 uur RLT Zes uur nieuws. 18.10 uur Disney Festival. Jeugdprogramma met teken films. 19.00 uur Zeven uur nieuws. 19.20 uur Weer. 19.30 uur Beverly Hills 90201, Amerikaanse serie. 20.25 uur Doet ie 't of doet ie 't niet, spelprogramma. 22.00 uur Showtime. 22.30 uur Sharing Richard, Amerikaanse comedy. 00.15 uur Swamp thing, Ameri kaanse speelfilm. 01.40 uur Nachtprogramma. RTL 5 16.00 uur Filmnet Info. 16.10 uur Film 5/Video 5. •16.50 uur Music Scene. 17.20 uur De Rabo top 40. 18.05 uur RTL Sport: Voetbal. Aandacht voor wedstrijden uit de Duitse voetbalcompetitie. 18.40 uur M*A*S*H, Ameri kaanse comedyserie. 19.10 uur Highlander, Ameri kaanse actieserie. 20.00 uur RTL acht uur nieuws. 20.30 uur RTL weer. 20.35 uur Under fire, Ameri kaanse oorlogsfilm. 22.45 uur RUR/Terloopse ob sessies. 23.30 uur RTL Late nieuws. 23.45 uur Twin Peaks, Ameri kaanse soap-noir. 00.35 uur The Careay Treat ment, Amerikaanse actiefilm. 02.20 uur Hei elei, kuck elei aktuell. 02.50 uur Quantum Thuiswin kel. 05.50 uur RTL Text BRT 1 10.00 uur Het slimme kanaal met om: 10.00 uur Verre vruchten. 10.30 uur Autotechniek. 11.00 uur Doe het zelf. 11.30 uur KMO-partner 12.00 uur Affiche. 12.20 uur Regionale TV. 16.05 uur Twist, Canadese do cumentaire over ontstaan, bloei en invloed van de twist. 17.25 uur Earthworks, 13-deli- ge serie over de fascinerende wereld van het milieu en de dieren. 17.50 uur Musti. Tekenfilmse rie. 17.55 uur Tik tak. Animatiese rie. 18.00 uur Journaal. 1 18.10 uur De avonturen van Kuifje. Tekenfilmserie. 18.35 uur Vlaanderen vakan tieland. Toeristische portret ten. 19.20 uur Joker- en lottotrek king. 19.30 uur Journaal, sport en weerbericht. 20.00 uur RIP. Belgische come dyserie. Aansl. Winstverdeling Joker en Lotto 20.30 uur Black Death, Ameri kaanse tv-film. 22.10 uur Vandaag 22.30 uur Sport op zaterdag 23.10 uur Nachtfilm: Jaggëd edge, Amerikaanse thriller. BRT 2 14.00 uur Sport extra. Met om: 14.00 uur WK Veldlopen 15.25 uur Wielrennen 18.45 uur Sport extra, samen vatting WK veldlopen en wiel rennen. 20.30 uur Tijd voor Koen, licht klassiek programma. 21.00 uur Vuurvogel. Muziek- magazine. Met om: 21.00 uur The art of conduc ting, documentaire. 22.00 uur Tussen laat-renais- sance en vroeg-barok. Pro gramma met Italiaanse madri galen van De Wert en Monte verdi. 22.35 uur De dans ontsprongen 22.45 uur Music for a dying king, religieuze muziek. Zondag 27 maart NEDERLAND 1 10.30 uur Eucharistieviering 12.00 uur Merhaba: Moslimjon geren aan het woord. 14.00 uur De koningin bezoekt Tsjechië. Verslag van het offi ciële bezoek. 14.29 uur Leben für Leben: Maximilian Kolbe. Duits- Poolse speelfilm. 16.00 uur Journaal 16.05 uur TV-dienst, kerk dienst. 17.03 uur Wilde ganzen 17.05 uur C-majeur, klassieke muziek. 17.46 uur Motorlife II 18.15 uur Sesamstraat. 18.30 uur Star trek, the next generation, Amerikaanse sf- serie. 19.2Ï uur Waku waku. Die renspelprogramma. 20.00 uur journaal. 20.16 uur Ook dat nog, humo ristisch consumentenprogram ma. 21.03 uur Brandpunt. 21.41 uur Hints, spelprogram ma. 22.15 uur Arena, serie debatten over maatschappelijke en le vensbeschouwelijke vraag stukken. 22.54 uur A touch of Frost, En gelse politieserie. 23.43 uur Overwegingen in vastentijd. 23.49 uur Journaal. 23.54 uur Nieuws voor doven en slechthorenden. NEDERLAND 2 11.23 uur Nieuws voor doven en slechthorenden 11.30 uur TV-sport, sportmaga- zine. 12.00 uur Journaal 12.10 uur TV-sport 13.00 uur Fryslan boppe, praat programma. 13.30 uur Stille intocht. Docu mentaire over de eerste opvang van Indische Nederlanders in Nederland. 14.15 uur Yasemin, Duitse speelfilm. 15.45 uur Flight of a swan. En gels ballet. 16.00 uur Journaal 16.05 uur Klussen in huis 16.35 uur BOOS, gevarieerd magazine. 17.15 uur De keus van. de jeugd 17.45 uur Knoop in je zakdoek 18.00 uur Journaal 18.05 uur Criminaliteitspre ventie. 18.10 uur Ontdek de psycholo gie 18.40 uur Het geheime leven in uw tuin. 18.45 uur Spaans voor gevor derden, Claro! 19.15 uur Genealogie 19.45 uur De natuurgids 20.05 uur Tweede lijn. Docu mentaire. 21.00 uur Postcode bingo. Spel show. 22.05 uur Studio Sport. Met Italiaans en Spaans voetbal. 22.54 uur Gezondheid en geest. 23.54 uur Journaal. NEDERLAND 3 08.53 uur Nieuws voor doven en slechthorenden 0.9.00 uur Villa achterwerk. Kinderprogramma. 11.00 uur Reiziger in muziek. 12.00 uur Journaal. 12.05 uur Het Capitool. Actueel discussieprogramma. 12.50 uur Studio Sport 17.00 uur Werk aan de winkel: De kerstpiek. Serie over de de tailhandel. 17.58 uur Feyenoord-Ajax 20.15 uur Lopende zaken, actu eel magazine. 20.50 uur Kreatief met kurk. 21.21 Beeldstorm, documentai- RTL 4 06.30 uur Hei elei kuck elei. 07.00 uur Telekids presenteert de Cartoon express in de sneeuw. Kinderprogramma. 11.00 uur Dino-uur. Een uur lang dinosaurussen. 12.00 uur Teleteens. Jeugdpro gramma. 13.30 uur Saved by the bell. 14.00 uur Home improvement. Amerikaanse comedyserie.' 14.25 uur Rascal. Amerikaanse Disneyfilm. 16.10 uur Jenny Jones. Ameri kaanse talkshow. 17.00 uur Gezond en wel. 17.30 uur Koken met sterren. 18.00 uur Zes uur nieuws. 18.10 uur For you modemagazi ne. Mode- en lifestylemaga- zine. 18.35 uur The Torkelsons. Amerikaanse comedyserie. 19.00 uur Zeven uur nieuws. 19.15 uur De beste van Oprah Winfrey. 20.05 uur Liefde op het eerste gezicht. Spelprogramma. 20.45 uur Baywatch. Ameri kaanse serie. 21.35 uur Lief en leed. 22.30 uur Red dawn, Ameri kaanse speelfilm. 00.30 uur The Oprah Winfrey show. Amerikaanse talk show. 01.15 uur As the world turns, Amerikaanse soapserie. 02.00 uur Nachtprogramma. RTL 5 11.00 uur Lumen 2000. 12.00 uur RTL text. 12.00 uur RTL%sport: Auto- en motorsport. 17.00 uur WK voetbal '94. 17.30 uur RTL sport: GP For mule 1 Brazilië. 20.00 uur RTL acht uur nieuws. 20.30 uur RTL weer. 20.35 uur Film 5/Video 5. 21.15 uur Music Scene. 21.50 uur NTB 23.30 uur RTL Late Nieuws. 23.45 uur De Draagmoeder. 00.15 uur Hei elei, kuck elei aktuell. 00.45 uur Quantum thuiswin kel 03.45 uur RTL text. BRT 1 i 09.00 uur Samson. Kinderma gazine. 10.00 uur Sunday Proms, klas- - sieke muziek 11.00 uur Die zevende dag 12.30 uur Sportmiddag. 13.15 uur Bassie en Adriaan en de diamant. 13.45 uur Tale of the bunny pic nic. Engelse poppenmusical. 14.40 uur Railway Dragon. Ca nadese tekenfilm. 15.05 uur Okavango, Ameri kaanse jeugdserie. 16.00 uur 1 voor iedereen. Zon dagnamiddagmagazine. 17.00 uur Niveau 4: Look. 17.30 uur Mijn eerste liefde. Jeugdserie. 17.55 uur Tik tak. 18.00 uur Journaal. 18.10 uur De avonturen van Kuifje. Tekenfilmserie. 18.35 uur De Cosby show. Ame rikaanse comedyserie. 19.00 uur Zonder voorschrift. Medisch-psychologisch maga zine. 19.25 uur Mededelingen en programma-overzicht. 19.30 uur Journaal en sport. 19.45 uur Sportweekend. 20.30 uur Uit het oog. 21.15 uur Niet voor publikatie, 10-delige Belgische serie. 22.15 uur N.V. De wereld. Ma gazine met verhalen. 22.50 uur Vandaag en sport. 23.15 uur Ziggurat. BRT 2 Geen uitzending. Maandag 28 maart NEDERLAND 1 07.00 uur Journaal. 07.07 uur Alles kits. Gevari eerd kinderprogramma 07.07 uur De wind in de wil gen. 07.30 uur Ontbijt TV. Met om 7.30, 8.00 en 8.25 uur Journaal. 08.07 uur Ontbijt TV. 08.31 uur Topscore met Ted de Braak. 09.00 uur Journaal. 09.07 uur Vesuvius. 10.00 uur Kook tv. 10.15 uur De familie Keuze kamp. 10.16 uur Postcode bingo. 11.16 uur Bereboot. 11.29 uur Candid camera. 11.49 uur Kreatief met karton. 12.00 uur Urineverlies, u kunt er iets aan doen. 12.30 uur Tekenen en schilde ren 13.00 uur Journaal. 13.07 uur Studio sport. 14.34 uur Studio sport. 15.30 uur Het familiebedrijf. 15.55 uur Now 16.00 uur Journaal. 16.10 uur Wild, wild world of animals. Natuurfilmserie. 16.39 uur Via Ria. 17.36 uur Topscore met Ted de Braak. Woordspel. 18.01 uur Paperclips. 18.15 uur Sesamstraat. Kin derprogramma. 18.30 uur jeugdjournaal. 18.40 uur Klokhuis. 18.59 uur The nanny. Ameri kaanse comedyserie. 19.28 uur Weg van de snelweg Nederland. 20.00 uur Journaal. 20.26 uur Pleidooi II. Neder lands-Belgische advocatense- rie. 21.17 uur Hier en nu. 21.58 uur Tegen wil en dank. Nederlandse comedyserie. 22.29 uur Cafe Americain. Amerikaanse comedyserie. 22.57 uur NCRV-Document. 23.47 uur Miniatuur. 23.54 uur Journaal. NEDERLAND 2 13.00 uur Nieuws voor doven en slechthorenden. 15.15 uur Buitenechtelijke za ken. Nederlands-Canadees- Argentijnse soapserie. 15.38 uur Wie betaalt de veer man? 16.27 uur TROS Telearchief. 16.59 uur Wonderland, kinder magazine. 17.52 uur De familie Keuze kamp. 17.58 uur 2 Vandaag, met om: 18.00 uur Journaal. 18.15 uur Actualiteiten. 18.39 uur Sportjournaal. 18.47 uur Hoofdpunten van het nieuws gevolgd door het weer. 18.55 uur Onderweg naar mor gen. Nederlandse soapserie. 19.26 uur Karaoke. 19.58 uur De besten van 10 jaar bananasplit. 20.32 uur Allemaal familie, amusementsprogramma. 21.23 uur Balistraat. 21.59 uur TROS Triviant, spel programma. 22.45 uur Het elfde uur. Talk show. 23.36 uur Achter de schermen van de Matthaus Passion. 00.08 uur Journaal. NEDERLAND 3 08.53 uur Nieuws voor doven en slechthorenden. 10.00 uur Huisje, boompje, beestje 10.30 uur Vakwerk. 11.00 uur Post uit Marokko. 11.30 uur Niet bij brood alleen. 17.00 uur Nieuws voor doven en slechthorenden. 17.30 uur Villa Achterwerk. 17.30 uur Van heinde en ver. 17.54 uur Moeders vertellen moppen. 18.00 uur Journaal. 18.18 uur Comedy op 3: Mary Hartman, Mary Hartman. Amerikaanse soapserie. 18.45 uur Lingo, spelprogram ma. 19.12 uur Open deur tv. 19.21 uur TV-nomaden, jonge renmagazine. 19.54 uur Pompen of verzui pen. 20.22 uur 40 minutes, Engelse documentaires. 21.05 uur In mijn vaders huis, documentaireserie. 22.00 uur Journaal. 22.15 uur Sportjournaal. 22.30 uur Nova. Actualiteiten rubriek. 23.00 uur Trekking dagelijkse lotto. 23.05 uur Haenen voor de nacht, informatief, humo ristisch programma. 23.55 uur Nieuws voor doven en slechthorenden. RTL 4 06.30 uur Hei elei kuck elei, Luxemburgs programma. 07.00 uur Nieuws kranten overzicht. 07.07 uur Three little ghosts. 07.30 uur Nieuws kranten-* overzicht. 07.37 uur Eigen huis tuin. 08.00 uur Nieuws kranten overzicht. 08.08 uur The Bold the beau tiful, Amerikaanse serie Herh. 08.30 uur RTL 4 Nieuws. 08.35 uur Santa Barbara, Ame rikaanse soapserie. 09.00 uur Nieuws kranten overzicht. 09.10 uur Santa Barbara. 09.35 uur Goede tijden slechte tijden. Nederlandse serie. 10.05 uur As the world turns. Amerikaanse soap-serie. 10.50 uur You bet your life, Amerikaanse soapserie. 11.15 uur RTL shop. RTL Club Shopping. 11.25 uur Clip van de dag. 11.30 uur Rad van fortuin. 12.00 uur Telekids 13.00 uur Tineke en de para normale wereld. 14.00 uur Showtime. 14.30 uur As the world turns. Amerikaanse soapserie. 15.20 uur Santa Barbara, Ame rikaanse soapserie. 16.10 uur The Oprah Winfrey show, Amerikaanse talkshow. 17.00 uur 5 uur show. 18.00 uur Zes uur nieuws 18.15 uur Ooggetuige. 18.30 uur Rad van fortuin. 19.00 uur Zeven uur nieuws. 19.20 uur Weer. 19.30 uur The bold the beau tiful, serie. 19.55 uur Goede tijden, slechte tijden. Nederlandse dramase rie. 20.25 uur Vrienden voor het le ven. Nederlandse comedyse rie. 21.00 uur De Sylvia Millecam show, Nederlandse comedy. 21.30 uur Wie ben ik, spelpro gramma. 22.20 uur*Mag het iets meer zijn? 22.50 uur Hotel. 23.45 uur Dangerous curves. Amerikaanse detectiveserie. 00.30 uur The Oprah Winfrey show, herh. 01.15 uur As the world turns, Amerikaanse soapserie. 02.00 uur Nachtprogramma. RTL 5 08.30 uur Quantum thuiswin kel. 10.00 uur RTL text. 14.30 uur Quantum thuiswin kel. 16.00 uur RTL text. 16.50 uur Happy Days. Ameri kaanse comedy. 17.20 uur MacGyver. Ameri kaanse politieserie. 18.15 uur Family Ties. Ameri kaanse comedyserie. 18.40 uur Paradise Beach. Australische serie. 19.10 uur 21 Jump street. Cana dese politieserie. 20.00 uur RTL Acht uur nieuws. 20.30 uur RTL Weer. 20.35 uur Vragenvuur. 21.30 uur Seinfeld. Ameri kaanse comedyserie. 22.00 uur RTL sportnieuws. 22.15 uur ISCHA. Talkshow. 23.00 uur RTL Late nieuws. 23.15 uur Midnight Caller. Amerikaanse serie. 00.05 uur De draagmoeder. Braziliaanse telenovella. 00.35 uur Hei elei, kuck elei aktuell. 01.05 uur Quantum thuiswin kel. 04.05 uur RTL text. BRT 1 14.00 uur Schooltelevisie: We reldoriëntatie. j 14.30 uur Scheuren in het be hang. 17.00 uur De Vijf. Engelse jeugdserie. 17.25 uur Musti. Tekenfilmse rie. 17.30 uur Prins Valiant. 17.55 uur Tik tak, animatiese rie. 18.00 uur Journaal. 18.10 uur Mooi en meedogen loos, Amerikaanse soap-serie. 18.35 uur Top Score. Spelpro- gramma. 19.03 uur Buren, serie. 19.25 uur Paardenkoersen, me dedelingen en programma- overzicht. 19.30 uur Journaal, sport en weerbericht. 20.00 uur Schone schijn. 20.30 uur Ideefiks, praat- en spelprogramma. 21.10 uur Matlock. Amerikaan se misdaadserie. 22.00 uur Alle 5. Populair- wetenschappelijk magazine. 22.30 uur Vandaag en Sport. 22.55 uur Programma van de Vlaams-Nationale Omroep Stichting. Aansl. Baraka-uitslagen. 23.30 uur Coda. r BRT 2 18.50 uur Journaal. 19.00 uur Schooltelevisie: Aardrijkskunde. 19.25 uur Schooltelevisie: Nieuws uit de natuur. 19.30 uur Het capitool. 20.00 uur Lichtpunt, program ma van de Vrijzinnige Vereni gingen. 21.00 uur Doe het zelf 21.30 uur Journaal, sport en weerbericht. Aansl. Baraka-trekking. 22.05 uur Heart breakers, Ame rikaanse comedy. Zaterdag 26 maart Elk half uur ANP-bulletin. 10.03 uur Dag-Week! Program ma voor de vrije zaterdag. 11.03 uur Vervolg Dag-Week! 12.05 uur Vervolg Dag-Week! 13.08 uur Landelijke en inter nationale actualiteiten Radio I. 14.03, 15.03, 16.03, 16.33, 17.05 en 17.33 uur Omroep Zeeland Sport. Zondag 27 maart Elk half uur ANP-bulletin. 10.03 uur Die's nog van voor d'n oorlog. Adrie van Oorschot ontmoet tijdgenoten. II.03 en 12.03 uur De Schoone Waardin. Cultureel zondagma gazine. 13.08 uur Landelijke en inter nationale actualiteiten. Radio 1. 13.32 uur Omroep Zeeland Sport. 14.25, 15.25 en 16.25 uur Om roep Zeeland Sport in Langs de Lijn. 17.05 en 17.33 uur Omroep Zee land Sport. Maandag 28 maart Elk half uur ANP-bulletin. 07.05 uur Nieuws en actualitei ten met om 7.15 uur het weer in de provincie. 07.25 uur Weekend-overzicht sport. 07.32 uur Nieuwsoverzicht. 07.40 uur De dag van 07.45 uur Overzicht ochtend bladen. 07.50 uur De agenda. 08.08 uur Radio Nieuws Cen trale met landelijke en inter nationale actualiteiten. 08.32 uur Nieuwsoverzicht. 08.45 uur De wekelijkse co lumn Bob en Co. 08.50 uur Agendatip en agen da. 12.05 uur Nieuws en actualitei ten met om 12.15 uur het weer in de provincie. 12.32 uur Regionaal nieuws overzicht. 12.34 uur Het spelletje Weg- wies. 12.43 uur Reportage, vraag gesprek. 12.55 uur De Agenda. 13.08 uur Radio Nieuws Cen trale met landelijke en inter nationale actualiteiten. 16.03 uur Sportmeneer. 17.05 uur Nieuws en actualitei ten met om 17.15 uur het weer in de provincie. 17.32 uur Regionaal nieuws overzicht. 17.35 uur De Zeeuwse Tijdma chine. Programma van Peter Sijnke en John van Waes. 17.55 uur De Agenda. HILVERSUM - In de serie zendtijd voor de kerken zendt de Ikon zondag een televisie- dienst met belangstellenden uit vanuit de Christelijke Gere formeerde kerk in Stadska naal. Voorganger is ds. W. van Spij ker, de organist is Ans Majolcc, de trompettist is Titus Roelsma. Het christelijk gereformeerd zangkoor De Lofstem onder lei ding van Henk do Muynck ver zorgt de gezangen Zondag, 16.05 uur, Nederland 1. Documentaire van NCRV HILVERSUM - De Amerikanse Übermensch (The Lynchburg Story) is een onthullende docu mentaire waarin de (massale) sterilisatiepraktijken in Ame rika worden belicht in de pe riode tussen 1927 en 1972. Centraal staat The Lynchburg Colony in Virginia, een insti tuut voor epileptici en zwak zinnigen, waar in die periode gedwongen sterilisaties wer den uitgevoerd bij ruim 8000 kinderen en jonge teenagers. Het betrof veelal arme, licha melijk gehandicapte inwoners van de staat die niet beschik ten over enige invloed of macht. Hen werd het funda mentele recht ontnomen om zich voort te planten. De over heid, voor wie deze erfelijk on volmaakte burgers een finan ciële belasting vormden, nan het recht in handen om over hun lot te beslissen. Uit inter views met nu nog levende slachtoffers wordt duidelijk welke de verschrikkelijke psy chische gevolgen zijn van dit brute regime. Het zijn indivi duele tragedies. Bij veel van de slachtoffers ontbreekt ieder ge voel van eigenwaarde. Naast deze persoonlijke getui genissen worden de sterilisa tiepraktijken in deze film in een bredere politieke context geplaatst. Voor het eerst wordt via de film The Lynchburg Sto ry op televisie een verband ge legd en onthuld tussen deze eu genetische sterilisatiepraktij ken in de VS en die van Nazi Duitsland. De beroemde Amerikaanse bi oloog dr. Harry Laughlin van het Eugenics Records Office op Long Island "in New York maakte destijds een wetsont werp voor een Sterilisatiewet. Dit ontwerp werd niet alleen in 1924 in Virginia aangenomen, maar vormde ook de basis voor Hitiers Sterilisatiewet in 1933. De wet die het begin vormde van de Holocaust. Uit erken ning voor dr. Laughlins bijdra ge aan deze zogenaamde Ras- senhygiëne werd hem een ere doctoraat toegekend door de Universiteit van Heidelberg. Bij die gelegenheid was Goeb- bels de eregast. The Lynchburg Story is de tweede film uit een filmtrilo gie. Het eerste deel. The execu tion protocol, belicht de prak tijken van de voorstanders van de doodstraf in Amerika. Drancy, een film die nu in de maak is en die de laatste vormt in de reeks handelt over een Parijse woonwijk die geduren de de Duitse bezetting omge bouwd is tot concentratie kamp. Van het grootste gedeel te van de joden dat naar Dran cy werd verbannen, eindigde het lot in Auschwitz. In alle drie de films wordt dui delijk hoe de overheid het lot van haar burgers in handen neemt. Maandag, 22.58 uur. Nederland 1. Vier ongeïdentificeerde kinderen die gesteriliseerd zijn in de Lynchburg Colony, 1944.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1994 | | pagina 4