LOB Beach-Volleybaltoernooi trekt veel deelnemers naar de Noordzee Volop sfeer bij Wijkenkorfbaltoernooi Veteranen-ploeg Delta Sport naar landelijke finale Junioren All-Ready kampioen Volleyballen op het strand wint aan populariteit Avondvier daagse DFS Bridge- seizoen afgesloten Leen Koster in Zeeuwse selectie DU IV E N RU BR! EK 8 ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Bij de damaanzet Brouwersdam bij Scharendijke vindt de onderling strijd plaats om, het felbegeer de kampioenschap. SCHARENDIJKE - Volleybalvereniging LOB uit Zierikzee houdt zaterdag 12 juni een Beach-Volleybaltoernooi op het Noordzeestrand aan het begin van de Brouwersdam. Nabij het strandpaviljoen Duin en Strand bij Scharendijke zijn tien velden uitgezet waar vanaf 10.30 uur tot 16.30 uur door 38 teams wordt ge streden om de wisselbeker van Boekhandel De Vries. Victor van Oosterom, één van de organisatoren is zeer verheugd over de grote deelname. „Het is de tweede keer dat wij een Beach-Volleybaltoernooi houden. De aanmeldingen ble ven binnen stromen. We heb ben nu 38 teams waarvan er 15 van Schouwen-Duiveland ko men. De overige teams komen uit alle hoeken van Nederland zoals 's-Hertogenbosch, Arn hem, Breda, Amsterdam, Eind hoven, Almere, Nieuw-Vennep. We hebben het toernooi zo aan trekkelijk mogelijk gemaakt met drie spelers in een team. Daarnaast spelen we in vier poules op NéVoBo-niveau en we hebben ook vier poules sa mengesteld in de recreatieklas se. Op deze manier komt ieder een aan zijn trekken. Aantrekkelijk kijkspel Normaal speel je beachvolley- bal met twee spelers in een team, maar wij hebben geko zen voor drie spelers. Je krijgt dan lange rally's en daardoor is het een aantrekkelijk kijkspel voor het publiek", vertelt Victor van Oosterom die hoopt dat de weergoden goed gestemd zijn op de toer- nooidag. Beachvolleybal is komen over waaien uit de zonovergoten Amerikaanse en Braziliaanse stranden. De sport wint afgelo pen jaren sterk aan'populari teit, vooral gesteund door de mooie zomers van de afgelopen jaren. De NeVoBo (Nederland se Volleybal Bond) kan de ont wikkelingen nauwelijks aan. Met twee of drie spelers Beachvolleybal lijkt dit jaar echt een grote doorbraak te maken. Overal aan de Neder landse stranden vinden regel matig grote beachvolley bal- toernooien plaats. Ook het strand nabij Scharendijke ont komt niet aan deze populaire sportbedrijvigheid in de open lucht. „Beachvolleybal is zeer inten sief, omdat het met twee of drie spelers wordt gespeeld in plaats van de zestallen bij de indoorvariant. De ontspannen sfeer en het recreatief gebeuren staat voorop in tegenstelling tot het competitie-karakter van de zaalsport", vertelt Vic tor van Oosterom. Uit een re cent onderzoek is gebleken dat beachvolleybal na het surfen bij de jongeren het hoogst scoort. De combinatie van sport, spel, spanning en sensa tie spreekt de deelnemers aan. VC LOB Volleybalvereniging LOB uit Zierikzee is tien jaar geleden opgericht door een stel school vrienden van de MAVO. Sins- dien komen zij uit in de recrea- tievolleybalcompetitie van Schouwen-Duiveland onder de naam van Boekhandel De Vries. Een paar weken geleden behaalde zij de kampioenstitel in de hoogste klas en dat was een mooi jubileumcadeau voor het tienjarig bestaan. Zaterdag staat op het Noordzeestrand een nieuwe krachtmeting te wachten. Naast het meedoen met een team in de A-poule en een re dactieteam in de B-poule moe ten zij 120 partijen op tien zandvelden in goede banen lei den. „Er wordt gespeeld volgens de reglementen van de internatio nale strandvolleybalbond. Er wordt per wedstrijd twee sets gespeeld van elk tien minuten en het begin- en eindsignaal van de set wordt via een toeter aangegeven. Elke gewonnen set levert twee punten op. Eerst hebben wij de poule-wedstrij den en daarna vanaf 14.50 uur beginnen we aan de finale rondes", aldus Van Oosterom. Het toernooi wordt onder steund met een schitterend programmaboekje en vele sponsors. Poule-indeling Poule-indeling: NeVoBo klas se: A-poule: VC LOB, Zierik zee. W Kwivo, Oosterland. Agilitas 2, 's-Hertogenbosch. Frank, Arnhem. Smash 1, Bre da. B-poule: Delphi/MEVO'80, Zierikzee. CoCo's 1, Amster dam. VC LOB redactie, Zierik zee. De Zandhappers, Breda, Hajraa 2, Eindhoven. C-poule: De Schorpioen, Zierikzee. 3 PK, 's Gravenpolder. Dream- team 2, Bruinisse. PHJ, Goes. Smash 2, Breda. D-pouIe: ABB-service, Bruinisse. Agili tas 1, 's-Hertogenbosch. Fi scher Man Friends, Zierikzee. Renesse, Renesse. Hahraa 1, Eindhoven. Recreatie klasse E-poule: Co Co's 2, Amsterdam. De Zand- snor, Zierikzee. Cleopatra, Middelburg. Delphi A-team 2, Zierikzee. Mijn Lov, Nijmegen. F-poule: CoCo's 3, Amsterdam. Straijer, Noordwelle. Yankees, Nieuw-Vennep. Delphi A-team 1, Zierikzee. G-poule: CoCo's 3, Amsterdam. Beach Boys, Vlaardingen. De Muggen, Haarlem. De Vlinder, Zierik zee. H-poule: VC Lob Dames, Zierikzee. Beach Girls, Vlaar dingen. Cöte Blessure, Nieuw- Vennep. Hompie Co, Almere. Het lijkt maar zo, Oost- Souburg. ZIERIKZEE - Het was een gezellige sfeer op het sportpark Bannink in Zierikzee. Tweehonderd korf ballers verdeeld over twintig teams en vier poules namen deel aan de tiende editie van het Wijkenkorf baltoernooi van All-Ready. Op vier velden werden dins dagavond veertig competitie duels afgewerkt van vijftien minuten. In Poule 1 ging de ploeg van Egelantier met de eer strijken. Hoofdzakelijk voetballers van Zierikzee lie ten De Winnaars uit plan-west achter zich. In de tweede poule was ZSC de sterkste. ZSC was vorig jaar nog finalist, maar verloor via strafworpen van Noordwelle. In poule 3 gingen Waterpoort 1 en in poule 4 Noordwelle met de winst naar huis. De organi satoren hebben voor donder dag (vanavond) twee winnaars poules en twee verliezerspou les opgezet. De finale-wed strijd vindt rond de klok van 21.30 uur plaats waarna wet houder D. van der Wekken de prijzen zal uitreiken. Uitslagen dinsdag 8 juni: Pou le 1: De Winnaars - Egelantier 0-2. Skippyballs - De Deurzak kers 1-1. Integratie - De Win naars 1-4. Egelantier 1 - Skip pyballs 3-1. De Deurzakkers - Integratie 3-1. De Winnaars - Skippyballs 2-1. Egelantier - De Deurzakkers 2-0. Skippy balls - Integratie 2-0. De Deur- zakkers - De Winnaars 2-2. Inte gratie Egelantier 1-4. Eind stand: 1. Egelantier. 2. Win naars. 3. Deurzakkers. 4. Skip pyballs. 4. Integratie. Het team bestaat uit: Jan Willem van Nieuwenhuize, Michiel Brul, Liselore van de Velde, Guido Klap, Johan Bakker, Angela van de Wekken, Jantine Stins en Desiré Rijsdijk. Trai ners Jaco Stoutjesdijk en Ronald Scherpenisse. Op de foto ontbreken Saskia Stoutjesdijk en Eefje Felius. (Foto: Joop van Houdt). ZIERIKZEE - De junioren van korfbalvereniging All-Ready uit Zierik zee zijn tijdens een beslissingswedstrijd tegen Volharding kampioen ge worden. Met een eindstand van 7-4 kreeg de ploeg, onder leiding van Ja- co Stoutjesdijk en Ronald Scherpenisse, de verdiende kampioenstitel en promotie in haar bezit. Volharding uit Goes en All- Ready waren in de veldcom- petitie met een gelijk aantal punten geëindigd. Op neu traal terrein moesten beide ploegen uit maken wie recht had op de begeerde ti tel. Aangezien All-Ready geen verliespunten had op gelopen in de twee vorige competitieduels ging de ploeg uit Zierikzee als favo riet van start. Volharding maakte de ope ningstreffer, maar een af standsschot van Saskia Stoutjesdijk bracht de ploe gen weer op gelijke hoogte. Halverwege de eerste helft zorgde Angela van der Wek ken voor een voorsprong, toch, Volharding kwam vlak voor rust weer langs zij. In de tweede helft start te All-Ready furieus met een doelpunt van Jan- Willem van Nieuwenhuijze en een doorloopbal van Jan tine Stins (5-2). Volharding vocht terug, maar kwam niet meer in de buurt van All-Ready. Michiel Brul scoorde het laatste doelpunt voor zijn ploeg waardoor de eindstand 7-4 werd. Eindstand AII-Ready Volharding Swift Luctor 9 (II) 9 (9) 5 1 Poule 2: De Flierefl. - ZSC 1-3. Dans. Janvier - The Simpsons 0-1. Egelantier 2 - De Flierefl. 2- 2. ZSC - Dans.- - Janvier 2-1. The Simpsons - Egelantier 2 0-1. De Flierefl. - Dans. Janvier 0-1. ZSC - The Simpsons 3-6. Dans. Janvier Egelantier 2 4-3. The Simpsons - De Flierefl. 1-1. Egelantier 2 - ZSC 1-2. Eind stand: 1. ZSC. 2. The Simpsons. 3. Dans. Janvier. 4. Egelantier 2. 5. De Flierefl. Poule 3: Dream Tfeam - Water poort 2-5. AKA - De Springers 2-5. Dans. Kramer - Dream Tfeam 0-1. Waterpoort - AKA 2- 1. De Springers - Dans. Kramer 2-0. Dream Tfeam - AKA 1-4. Waterpoort - De Springers 3-0. AKA - Dans. Kramer 4-1 De Springers - Dream Team 2-2. Dans. Kramer - Waterpoort 1- 5.Eindstand: 1. Waterpoort. 2. AKA. 3. De Springers. 4. Dream Team. 5. Dans. Kramer. "toule 4: LOB - Benekluvers 2-1. Onderdak - Noordwelle 2-1. Waterpoort 2 - LOB 0-0. Bene kluvers - Onderdak 1-1. Noord welle - Waterpoort 2 1-1. LOB - Onderdak 1-0. Benekluvers - Noordwelle 1-5. Onderdak - Waterpoort 2 2-0. Noordwelle - LOB 2-1. Waterpoort 2 - Bene kluvers 2-1. Eindstand: 1. Noordwelle. 2. Onderdak. 3. LOB. 4. Waterpoort 2. 5. Bene kluvers. Indeling winnaarspoule 1: Winnaars, ZSC, Waterpoort, Onderdak en Dans. Janvier. Poule 2: Egelantier, The Simp sons, AKA, Noordwelle en LOB. Verliezerspoule 3: Dans. Janvier/Deurzakkers, De Flie refl., Dream Tfeam, Dans. Kra mer en Waterpoort 2. Poule 4: Skippyballs, Integratie, Ege lantier 2, De Springers en Be nekluvers. BURGH-HAAMSTEDE - De veertiende Avondwandelvier daagse van DFS in Burgh vindt plaats van maandag 21 tot en met donderdag 24 juni. Deelnemers kunnen kiezen tussen acht en vijftien kilome ter. Inschrijven voor de Avondvier daagse is mogelijk op de eerste avond in de kantine van DFS op sportveld Van Zuijen aan de Leliëndaleweg in Burgh. Op de laatste avond komen alle wan delaars samen bij Verzorging scentrum Duinoord. Vanaf hier worden de laatste kilometers, voorafgegaan door muziekver eniging Witte van Haemstede, gezamenlijk gelopen naar het sportveld. ZIERIKZEE - De Zierikzeese Bridge Club heeft het bridge- seizoen 92/93 met een feestelij ke drive afgesloten, waarbij alle deelnemers aan het slot van de avond met een prijsje naar huis gingen. Tfevens werden de club-kampi oenen en periode-kampioenen bekend gemaakt en reikte de vice-voorzitter mevrouw Sluy- ter aan de winnaars de bekers uit. Club-kampioen 1992/1993 werd het paar mevrouw Tferwisscha- heer Karstens. Viertallen-kam pioen 1992/1993 werd het vier tal hr/mevr v.. d. Berg-me- vrouw Tferwisscha/heer Karstens. Periode-kampioenen werden: le periode: poule A: ep. v. d. Berg; poule B: Van Ast-Kegels; poule C: 't Hart-de Vries; poule D: Flohil-Hogerheyde. 2e periode: poule A: ep v. d. Berg; poule B: Boot-Eekman; poule C: v. Oeveren-Tfennekes; poule D: ep. Kuipers. 3e periode: poule B: ep. Pom- per; poule C: Geluk-v. d. Zan- de; poule D: Does-Eekman. Bij voldoende liefhebberij wordt op de dinsdagen in de maand juni nog doorgegaan met bridgen. Inmiddels is de eerste dinsdag van juni achter de rug en werd in twee groepen van acht paren om de prijzen gestreden. In de „gele" groep eindigden de ds. v. d. Duyn-Henderson met 63.19% op de eerste plaats, ter wijl in de „witte" groep het paar mv. v. Geesbergen-hr. v. Tiggelhoven met 66.67% op de eerste plaats beslag legde. MIDDELBURG - Voetballer Leen Koster uit Zierikzee speelt zaterdag 12 juni samen met het Zeeuws amateur-elftal tegen het Moluks elftal op het sportpark De Kruitmolen in Middelburg. De wedstrijd begint om 19.00 uur en coach Wies van Aver- maete heeft de volgende spe lers uitgenodigd: Frank Goede- gebure, Carlos de Jonge, Leen Koster en John Vette van Goes. Jos Kayser, Remco van Keeken, Adriaan Nieuwenhuijse en Geert-Jan de Smet van Hoek. Jos van Bremen (Kloetinge), Piet Baan, Anton Belfroid, Al- bert Slinger en Jaap Pijnen burg van Middelburg. Piet den Hollander en Bert Riemens van Serooskerke en reserve- keeper Jimmy Kikkert van Vlissingen. Jannie Schot stoot kogel naar 10,65 meter DEN HAAG - De dames-veteranenploeg van atle tiekvereniging Delta Sport is vrijwel zeker van een finale-plaats in de eerste klasse landelijke competi tie. Een derde plaats tijdens de tweede competitie ronde in haar poule en een zevende plaats in het al gemeen klassement bij de eerste wedstrijd, moet voldoende zijn om in september uit te komen tussen de sterkste veteranen-ploegen van Nederland. In de tweede competitieronde testte Jannie Schot haar ge blesseerde enkel bij het ko gelstoten. De 47-jarige atlete uit Zierikzee voldeed aan die test want de vier kilo kogel be landde op een afstand van 10 meter en 65 centimeter. Dit moet voldoende zijn om zondag 13 juni %op de atletiekbaan in Zierikzee een nationale titel binnen te slepen. Ook het dis cuswerpen verliep uitstekend. De één kilo schijf werd naar een afstand van 29 meter en 6 centimeter geworpen. Niet verleerd Irene Pos lijkt op het juiste mo ment in vorm te zijn. De vetera ne uit Middelburg liep de 800 meter in 2.27.9 minuten. Greet Schipper kwam in actie op de 100 meter sprint. Met een keu rige 14.3 seconden verdiende, zij heel wat punten voor de Delta Sport ploeg. Joke van der Kasteele uit Burgh-Haam- stede lijkt het hoogspringen nog steeds niet verleerd te zijn. Een veterane die 1 meter en 40 centimeter hoog springt zou op de Nederlandse veteranenkam- pioenschappen geen slecht fi guur slaan. Cora Volkeri nam het verspringen voor haar re kening met een beste sprong van 3 meter en 68 centimeter. Jolien Bekkenk, die zaterdag op Bannink start op de 1500 meter, noteerde in Den Haag een tijd van 12.06 minuten op de 3000 meter. Het slotnummer, vier keer 100 meter estafette, leverde een tweede plaats op voor het kwartet Cora Volkeri, Irene Pos, Greet Schipper en Joke van der Kasteele. Tfevens was de tijd van 58.1 seconden veel punten waard. In totaal werden er 4548 punten ge scoord en dat was 250 punten meer dan in de eerste competi tieronde. Stand in de poule in Den Haag; 1. Prins Hendrik (Vught) 5159 pnt. 2. Atilla (Tilburg) 4747 pnt. 3. Delta Sport (Zierikzee) 4548 pnt. 4. Sparta (Den Haag) 4524 pnt. 5 Ilion (Zoetermeer) 4442 pnt. 6. Achilles (Etten- Leur) 3611 pnt. 7. Spark (Spij- kenisse) 2193 pnt. ZIERIKZEE - Van Almenkerk van de duivenvereni- ging Gevleugelde Vrienden is in een snelle vlucht vanuit Pont Saint Maxence weer terug op het eerste plan. Voor de op Kerkwerve wonende Van IJsseldijk en Kleppe was Van Almenkerk's duif te snel. De uitslag vandeze 13 minuten durende openstaande vlucht is als volgt: J. v. Almenkerk 1, 4, 5, 7, 14, 16, 24, 43; M. Kleppe 2, 32, 53, 57; J. v. IJsseldijk 3, 8, 9, 12; L. Berrevoets 6, 23, 34, 38; P. Buyl 10, 63; C. v. d. Hoek 11. 13, 22, 39; H. v. d. Linde 15, 18, 60, 66; B. Scherpenisse 17, 19, 31, 48, 50; J. C. Verwijs 20; M. A. Gieskes 21,41,47, 61; J. Pankow 25, 51, 54; J. de Jonge 26, 27; A. Romijn 28, 29, 30, 35, 36, 52, 56, 65; Comb. Berrevoets-Bruyn 33, 40, 44, 45, 55, 62, 64; C. Gies kes 37, 49, 58; L. Fluyt 42; L. Fonteine 46; L. v. d. Hoek 59. In het weekend 22-23 mei wer den door de Gevleugelde Vrien den twee vluchten afgewerkt met deze keer zeer goed vlieg weer voor de duiven. C. v. d. Hoek pakte op de eerste dag- fondvlucht met 1411 meter per minuut over een afstand van 561 kilometer de eerste plaats. Zondagmorgen klokte H. v. d. Linde zijn 702 om 11.20 uur die 1288 meter per minuut nodig had om de 335 kilometer tussen Jouy le Chatel en Zierikzee te overbruggen. De uitslag is als volgt: Chateauroux 561 kilome ter. C. v. d. Hoek 1, 47,65; A.-Ro- mijn 2, 8, 34, 39, 48, 51, 64, 66; M. Kleppe 3, 5, 6, 7, 10; A. Bak ker 4, 23; J. Koster 9, 15, 36, 42, 49, 60, 61; L. Berrevoets 11; J. v. Popering en Zn. 12, 13, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 30, 31, 32, 35, 38, 43, 45. 46, 51, 53. 54. 55, 57, 58, 59, 67; J. C. Verwijs 14, 17, 24, 29, 40, 63, 68; Comb. Berre voets-Bruyn 16; J. v. Almen kerk 26, 37, 41; H. v. d. Linde 27. 28; J. Pankow 33, 44; L. Fon teine 56, 62. De uitslag Jouy le Chatel op zondag 23 mei over 335 kilome ter. H. v. d. Linde 1, 29, 45, 46, 55; Comb. Berrevoets-Bruyn 2, 4, 7, 16. 33, 66, 67; J. de Jonge 3, 5, 6, 12, 30, 40, 44, 68; J. v. Al menkerk 8, 18, 21, 22, ?4, 62, 71; H. J. Koster 9. 17, 25, 41, 60; P. Buyl 10. 19, 37. 49; C. Gieskes 11, 15, 36,47, 51, 52, 70; B. Scher penisse 13, 35, 39, 63, 64, 65; A. Romijn 14, 23, 24, 34, 42, 50; M. Gieskes 20, 32, 43, 69; C. v. d. Hoek 26; L. Berrevoets 27, 58, 59; J. Pankow 28, 48, 53; L. Fluyt 38, 61; A. Bakker 54; M. Kleppe 56. 57; H. Kuyten 72. De Gevleugelde Vrienden De Gevleugelde Vrienden stuurde op 29 mei 226 duiven naar Etampes. Om 8.45 uur werd gelost met zuidwesten wind. Na een snelle vlucht over 380 kilometer kon A. Romijn uit Dreischor met 1481 meter per minuut een eerste plaats laten bijtekenen. Ook bij H. Kuyten ging het bijzonder vlot. De uitslag: A. Romijn 1, 17, 24, 26 en 29; C. Gieskes 2, 33, 43 en 52; H. Kuyten 3,12,13.18, 30. 37 en 45; B. Scherpenisse 4, 8, 21, 22 en 27; J. J. de Jonge 5, 41, 55 en 56; H. v. d. Linde 6, 7, 20 en 36; L. Berrevoets 9; Comb. Berrevoets-Bryun 10, 16, 28, 35, 38 en 44; P. Buyl 11 en 19; J. v. Almenkerk 14, 15, 39 en 47; J. Pankow 23; B. Wesdorp 25; M. A. Gieskes 31. 46, 49 en 53; M. Kleppe 32; J. Verwijs 34; A. Bakker 40, 48 en 50; L. J. Fon teine 51; H, J, Koster 54. PV Zierick De wedvlucht vanuit Chantilly werd gewonnen door M. C. Bol le met een tijd van 1417,073 me ter per minuut. De laatste prijsduif maakte een snelheid van 1323,667 meter per minuut. 1. M. C. Bolle, 1. 3, 13. 14, 15, 30, 33 en 48 (10); 2. W. M. Blom 2, 4, 5, 22, 23.25. 26. 27. 41 en 47 (17); 3. J. den Hengst 6, 7, 11, 12, 16, 17 en 24 (11); 4. T. Soeteman 8 en 38 (6); 5. Kaaysteker-de Boer 9, 40 en 49 (8); 6. Comb, v/d Kamp 10,21,28, 29.32.44 en 46(18); 7. L. Verseput 18, 19, 31, 34 en 39 (9); 8. L. de Hooge 20 (8); 9. G. Hogervorst 35, 37 en 42 (6); 10. L. M. Heijboer 36 (8); 11. P. Hil- lebrand 42 (8); 12. E. Kloet 45 (5). MADRID - Met een uitblinken de Richard Witschge heeft Bar celona goede vooruitzichten op het bereiken van de Spaanse bekerfinale. De Spaanse titel verdediger hield woensdag avond in Madrid Real op 1-1. Het tweede duel wordt volgen de week in Barcelona afge werkt. VALLA VARAITA - Twee keer moest Marco Saligari in de lo pende Giro d'Italia genoegen met de tweede plaats. Woens dag had hij eindelijk prijs. Na een lange vlucht won de Itali aan de zeventiende etappe. Alle klassementstoppers bereikten tien minuten na de ongevaarlij ke winnaar de finish. A

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1993 | | pagina 8