wolken DE ZIERIKZEESE AUTODEALERS A GRATIS GRATIS BEL 01110-17314 SUNROOF f Van der Wekken bv DE ZIERIKZEESE AUTODEALERS PLAATS UW FAMILIEBERICHTEN IN DE ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Uitvaartverzorging Schouw en-Duiveland J. W. de Keyzer J. Rotte, DE KRANT NA 18.00 UUR NOG NIET ONTVANGEN? Novib, Heel de maand juni ZIERIKZEESE AUTO-DEALERS ZIERIKZEESE AUTO-DEALERS BIJ DE ZIERIKZEESE AUTO DEALERS ALTIJD Braai bv 19 TR 3 deurs ƒ16.250,- Goedbloed Auto s CITROEN BXTZD BREAK TURBO Legemaate AUDI 80 51 KW 24.900,- De Nobelpoort bv PEUGEOT 205 accent 1.1 ƒ13.500,- FIAT UNO 45 FIRE 4.950,- 6 ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Op 8 juni zag ik CHRISTA fian het levenslicht. Nu ga ik samen met mam ma, pappa en Raymond Van het leven genieten. Ik weeg 3840 gram en ben 55 cm groot. Mijn trotse ouders zijn: KEES en CONNY DUINHOUWER Bostonplein 11, 4318 AV Brouwershaven Moeder en kind rusten van 13.00 tot 15.00 uur. Niet in woorden te vangen mens ben je mooi uniek met een eigen verhaal dochter en zusje ELIZABETH (Lise) DICK, NICOLETTE en LENNERT QUANT-VAN DONK 8 juni 1993 Lammermarkt 17 4301 ES Zierikzee Uw advertentieruimte voor gelukwens ter gelegenheid van verjaardag, jubileum, huwelijk, examen, verloving JAUKE en MARIJN hartelijk gefeliciteerd met jullie verjaardag. OPA en OMA VAN DAM Zaterdag 12-6 GERT en ALY 121/2 jaar getrouwd. Hartelijk gefeliciteerd. Dankbaar hopen wij zondag in familiekring ons 35- jarig huwelijksfeest te vieren. Door omstandigheden geen gelegenheid tot feliciteren. PIET en JOKE STOEL-BOSSERS Tevens wil ik u, mede namens mijn vrouw en kinde ren, hartelijk danken voor de vele belangstelling, kaarten, bloemen en fruit, tijdens mijn verblijf en thuiskomst uit het Oosterscheldeziekenhuis, te Goes. PIET STOEL 4328 LE Burgh, juni 1993 Duinweg je 7 Hartelijk bedankt voor alle attenties ontvangen ter gelegenheid van ons 50-jarig huwelijk. FAMILIE VISSER-v. d. WEIJDE Nieuwerkerk, juni 1993 De viering van ons 60-jarig huwelijksjubileum is voor ons een onvergetelijk gebeuren geworden. Mede namens onze kinderen en kleinkinderen willen wij een ieder bedanken voor de vele felicitaties, kaar tten, bloemen en andere geschenken. ;Een bijzonder woord van dank aan directeur Mar- kesteijn van „De Wieken" en aan alle personeelsle den, die hebben geholpen bij de verzorging van het •feest. J. A. GILLESSE D. J. GILLESSE-VAN VESSEM „De Wieken", kamer 211 Hoge Molenstraat 13 4301 KD Zierikzee Hierbij wil ik iedereen bedanken die mij tijdens mijn ziekte behulpzaam is geweest, danwel van zijn/haar belangstelling deed blijken. Met name wil ik noemen staf en personeel van het Ro de Kruisziekenhuis te Zierikzee, staf en personeel van het verzorgingstehuis „In 't Opper" te Bruinisse. Mej. J. VAN POPERING Bruinisse, juni 1993 Schipperslaan 3A Moegestreden en berustend is overleden mijn lie ve man, onze fijne vader en opa NICOLAAS JACOB DALEBOUT op de leeftijd van 71 jaar. Emmeloord: ANNY DALEBOUT-KOERT Ens: Emmeloord: MACHIEL en INA Paul Marleen Steven MARIAN Colinda Steffin 8302 AA Emmeloord, 4 juni 1993 Boslaan 3 De crematieplechtigheid heeft inmiddels plaats gevonden. Met diep leedwezen geven wij kennis van het plot seling overlijden van mijn echtgenote, onze moe der en oma CORNELIA MARIA VIJVERBERG-KRAKEEL 11-07-1908 06-06-1993 Zierikzee: L. VIJVERBERG Ellecom: J. C. PIETERSMA- VIJVERBERG Rotterdam: M. VIJVERBERG M. M. A. VIJVERBERG- MAARTENS Harald, Ingeborg Middelburg: J. A. VIJVERBERG 4301 JZ Zierikzee, 6 juni 1993 't Vrije 18 De crematie heeft inmiddels in besloten familie kring plaatsgevonden. Heden overleed, tot onze diepe droefheid, onze lie ve moeder, groot- en overgrootmoeder PIETERNELLA GOEDEGEBURE Sinds 14 december 1978 weduwe van Leendert Heijboer in de leeftijd van Australië: 1 jaar en 6 maanden. J. M. C. ZWART-HEIJBOER J. G. ZWART Zierikzee: C. J. M. VERWEST-HEIJBOER K. J. VERWEST Nieuwerkerk: M. B. HEIJBOER L. A. HEIJBOER- STOUTJESDIJK Klein- en achterkleinkinderen 9 juni 1993 Scheepstimmerdijk 13, Zierikzee Correspondentie-adres: Fam. K. J. Verwest, Gravenstraat 11, 4301 GV Zierikzee Geen bezoek aan huis. De crematie zal plaatsvinden maandag 14 juni om 11.00 uur in het crematorium te Middelburg, Westelijke Oude Havendijk 3. Vertrek vanaf het adres Scheepstimmerdijk 13 te Zierikzee om 10.00 uur. Wanneer u deze plechtigheid wenst bij te wonen, wordt u verzocht tijdig aanwezig te zijn. Gelegenheid tot condoleren in de koffiekamer van het crematorium na afloop van de plechtigheid. Je was zo vol van leven wilde nog zoveel doen Nu ben je er niet meer Plotseling is alles leeg en zinloos We zullen van je blijven houden. Verdrietig geven wij kennis dat heden is overle den onze lieve oma PIETJE in de leeftijd van 88 jaar. Zwolle: *AD en JANNY Rebecca en Bianca Zierikzee: LEO en MARJA Carolien en Marieke JOHN MIRANDA Nieuwerkerk: EVELIEN en LENNAERT ANGELIQUE 9 juni 1993 Brouwershaven: Burgh-Haamstede: Psalm 91 1 Die in de schuilplaats van de Aller hoogste is gezeten, die zal vernachten in de schaduw van de Almachtige Heden overleed na een kortstondige ziekte mijn geliefde vrouw, onze moeder en oma PIETERNELLA VAN DER LINDE echtgenote van L. Kloet op de leeftijd van 82 jaar. Burgh-Haamstede: L. KLOET Zierikzee: M. KLOET C. KLOET- VAN NIEUWENHUIZE Leon en Mirjam Lianne en Marcel M. KLOET H. KLOET-VAN RIJN Peter Christian C. M. KLOET L. KLOET- VAN AMERONGEN Francis Marcel Matthieu Jordy Rotterdam, 9 juni 1993 Dijkzigtziekenhuis Correspondentie-adres: L. Kloet, Burghseweg 29, 4328 LA Burgh-Haamstede Geen bloemen. De begrafenis zal plaatsvinden D.V. maandag 14 juni om 15.00 uur op de algemene begraafplaats te Haamstede, voorafgegaan door een rouwdienst die gehouden zal worden in de Christelijke Gere formeerde Kerk aan de Dapperweg, aanvang 14.00 uur. Degene die deze dienst wenst bij te wonen wordt beleefd verzocht tijdig in voornoemde kerk aan wezig te zijn. Gelegenheid tot condoleren in bovengenoemde kerk na afloop van de plechtigheid. Heden werd van onze zijde weggenomen onze ge liefde schoonzuster en tante PIETERNELLA VAN DER LINDE echtgenote van L. Kloet in de leeftijd van 82 jaar. Namens de familie, W. KLOET P. F. KLOET-PIMMELAAR J. W. KLOET-DE RUIJTER Neven en nichten Zierikzee, 9 juni 1993 Heden overleed zacht en kalm, na een kortstondi ge ziekte, onze geliefde schoonzus en tante PIETERNELLA KLOET-VAN DER LINDE in de ouderdom van 82 jaar. G. DEN BOER-LEGEMAATE J. LEGEMAATE-VAN DER LINDE FAMILIE FLIKWEERT FAMILIE DEN BOER FAMILIE DE VLIEGER Neven en nichten Burgh-Haamstede, 9 juni 1993 Na een kortstondig ziek zijn overleed onze beste buurvrouw, mevrouw P. KLOET-VAN DER LINDE Wij zullen haar erg missen. FAMILIE S. COOMANS-BOOT FAMILIE UITTERHOEVE-MARKUSSE L. A. DE VRIEZE-PLEUNE Haamstede, 9 juni 1993 Burghseweg Uw blijk van belangstelling in de afgelopen jaren, tij dens haar ziekte, in welke vorm dan ook, bezoeken, kaartjes, bloemen, telefoontjes of persoonlijk, en het medeleven van u ontvangen na het overlijden van mijn innig geliefde vrouw en onze zorgzame ma GEERTJE MARINA DE VRIEZE-HANSE (Gerdie) hebben ons^diep getroffen, en dat zullen wij dan ook in dankbare herinnering bewaren. Dat zovelen het verdriet met ons delen doet ons besef fen dat ze bij velen een warme plaats innam. Voor alles onze oprechte dank. GOVERT DE VRIEZE JOS HANS-CARO en CLAUDIA Renesse, juni 1993 verzorging van: grafmonumenten snelle leveringstijden jarenlange ervaring waarborgt deskundig advies en kwaliteit Ook voor het restaureren van oude monumenten. Lid Alg. Bond van Natuursleenbedrijven. Verstrekt op verzoek via deze organisatie een gewaarmerkt garantiecertificaat. Bel voor vrijblijvende informatie tel. 01875-2198 KLINKERLANDSEWEG 13 3244 BD NIEUWE TONGE Wat i f het een troost, allen die kwamen, allen die schreven, allen die belden, na het overlijden van KAREL HOLM Veel, heel veel dank daarvoor. DIEN HOLM-VAN DER BEEK Zierikzee, Apeldoorn, juni 1993 Hogezoom 144 4324 CM Renesse Telefoon 0II16-1692 Te ontbieden op geheel Schouwen-Duiveland Telefoon 01116-1692 Uitvaartleider voor: Kerkwerve - Noordgouwe en omstreken Weel weg 14, Kerkwerve, tel. 01110-13738 Bij geen gehoor gelieve u te bellen 01116-1692. Voor algehele begrafenissen en crematie Begrafenis-jen crematieverzekering Vervoer binnen- en buitenland REGELMATIG ADVERTEREN IS OMZET VERGROTEN! VRAAG NAAR ONZE ADVERTENTIE-TARIEVEN 01110-16551 Bereikbaar maandag t/m vrijdag van 8.00 uur tot 17.30 uur en van 18.00 tot 20.00 uur. DejUW^^Novib Catalogus bij u thuis. Vraag deze Catalogus van 76 pagina's met ruim 700 handgemaakte artikelen uit de Derde Wereld aan. Schrijf een kaartje naar: Antwoordnummer 1304, 2501 WB Den Haag of bel de Novib Bestellijn 05490-70770 (elke dag tussen 9"en 24 uur). monteren de de bij hen gekochte diverse uitvoeringen leverbaaar. U bent beter uit bij de: 150 APK gekeurde gebruikte wagens 3 tot 36 maanden garantie op arbeidsloon en onderdelen bij aan koop van gebruikte wagens vanaf ƒ7500, Kosten rijklaar maken gebruikte wagens 250,= (volle tank, gepoetst, papieren geregeld) Inruil en financiering mogelijk Iedere week een weekaanbieding RENAULT Grevelingenstraat 1-3, 4301 XZ Zierikzee Telefoon 01110-12529 zilver met., 65.000 km 06 - '89 erg mooi Nu.. Oudeweg 14301 TC Zierikzee Telefoon 01110-14951 AUTO VAN DE WEEK 1990, met. grijs 150.000 km, stuurbekr. trekhaak, inkl. APK en 6 mnd garantie /ac r\r\e\ nu rijklaarzo.yyy,- Boerenweg 4, Zierikzee Telefoon 01110-12686 juni 1990 kleur rood 71000 km Prijs Oudeweg 2-6, Zierikzee Telefoon 01110-14453 grijs met., 51.000 km, 1989 Van 14.250 Nu voor Driekoningenlaan 1Zierikzee Telefoon 01110-12212 WEEKEND-TOPPER bouwjaar 1986 kilometerstand 82.000 Prijs L

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1993 | | pagina 6