oetbal toping Majestueus Zeeuws kampioenschap 1991 voor C- en D-junioren AV Delta Sport Zilver voor Schipper ierikzee •mijn Tandem Vis/Haarhuis verliest mixed-finale Anja Stouten grossiert in gouden medailles Kinder blijft geschorst Eef Kooman verbetert clubrecord Gaasbeek en Zwijnenberg tekenen bij E NIEUWSBODE its le eilandelijke zo- alweer bijna op. eerste wedstrijd ini de laatste voor noen is inmiddels ïuwkomer Egelan- joen, SKNWK, liet jlopen'week bijna >e Nieuwer kerkers iepen zodoende te- op. verkregen van de Zie- [eteranen, waartegen zij op sportpark Den Ho ik uitkomen. Ook moet uwe Geit, dat nu de één jste positie bezet, haar wedstrijd verliezen, ij echter kampioen Ege- treffen laat deze uitslag lt moeilijk raden. Indkompetitie l-Dreischor 2-1 t-SKNWK 4-3 ts-Mevo 2-1 js-Mol Schuddeb. 2-0 leit-Velocitas 3-5 Zierikzee 0-1 9 9 0 0 18 31 - 13 9 6 1 2 13 22 - 8 10 6 1 3 13 28 - 21 'S 9 5 2 2 12 17 - 14 9 4 1 4 9 21 - 16 9 4 1 4 9 13 - 14 fS 10 3 3 4 9 17 - 16 ddeb. 9 3 1 5 7 9 - 19 10 2 1 7 5 17 - 22 eit 9 2 0 7 4 12 - 29 9 1 1 7 3 5 - 20 anima ijgramma voor de laatste jitieronde ziet er als uit: Maandag 10/6 •C-Duiveland; Dinsdag i'vo-Zierikzee; Woensdag Eouwe Geit-Egelantier; 14/6 Mol Schudde- Èruse Boys. jal is inmiddels ge- |renigingen hebben daarbij geen echte ikele opmerkelijke gelijk de VV Zierik- IK, dat juist het te- MAANDAG 10 JUNI 1991 NR 24960 aan der Maas keert defi- niet meer terug bij W :zee, maar speelt volgend ■n bij Goes. u-kerk heeft ook een aan- puwe spelers aan de groep pn toevoegen. de hierboven reeds ver ga overstap van Jacky Ken- Zierikzee), keeper Rinus erd (Zierikzee) en Wim i (Zierikzee), komt vol- seizoen tevens nog ene M. laak uit voor de sportver- ng Ouwerkerk. Quaak is nstig van Smerdiek. Als te door de KNVB afdeling nd bekend gemaakte chrijving bij een Schou- Duivelandse ploeg betreft tdewey, die Rillandia in- voor sportvereniging Re- ZIERIKZEE - Met het behalen van negen provinciale titels hebben de C- en D-junioren van atletiekvereni ging Delta Sport een meer dan majestueus Zeeuws kampioenschap voltooid. Tevens regende het waarlijk nieuwe club- en persoonlijke records. Bij dit alles spande de nog slechts 12-jarige Anja Stouten de kroon. Met het binnenhalen van maar liefst vier Zeeuwse titels grossierde de D-junior als geen ander gouden medailles. Ook bracht zij nog twee oude clubrecords om zeep. C-junior Catrineke Stoutjesdijk imponeerde eveneens met haar twee verdiende gouden plakken. Ook dit 15-jarige talent van AV Delta Sport wist tijdens haar zegetocht op sportpark Bannink nog een tweetal oude clubrecords te breken. De 12-jarige Delta Sport-atlete Anja Stouten stak er met kop en schouders bovenuit. Zij veroverde tijdens het Zeeuws kampioen schap vier keer goud. (Foto: Joop van Houdt). De armen volgestouwd met frisse bossen bloemen en de nek behangen met blinkend goud was Anja Stouten zater dag op de kunstofatletiekbaan Bannink ongetwijfeld de onge kroonde koningin van dit Zeeuwse kampioenschap voor C- en D-junioren. Het gelukte de nog jonge Delta Sport-atlete om zowel óp de onderdelen dis cuswerpen, kogelstoten, 60 me ter horden als het hoogsprin gen de Zeeuwse titel te grijpen. Erepodium Maar ook tijdens de prijsuit reiking van het verspringen mocht de 1.77 meter lange Ou- werkerkse het erepodium be klimmen. Met haar sprong van 4.03 meter legde zij namelijk hier nog beslag op een derde plaats. Ook mocht Anja Stou ten nog delen in het behaalde Zeeuws kampioenschap esta fette 4x60 meter, welke zij sa men met de loopsters Mariëlle Huisman, Marscha van Dissel en Leonie Klompe op schitte rende wijze in huis haalde; 34.2 seconden. ,,Die estafette ging wel goed ja. Maar we hebben de laatste tijd dan ook heel goed op de wis sels getraind", wist Anja Stou ten te melden. „Perfect gelo pen", glunderde ook de blije trainer Hans Saman. Voor de 12-jarige Stouten betekende het kampioenschap op de esta fette de afsluiting van een enorm succesvol verlopen kam pioenschap. Momenteel laat Anja Stouten, die nu vier jaar de atletiek- sport bedrijft, zich als eerste jaars D-junior meteen al in de hoogste regionen zien. „De ti tel bij het kogelstoten had ik wel een beetje verwacht, want dat is ook mijn lievelingsnum mer", verklaarde de spontane in Dirksland geboren scholie re. „Ze willen mij op de meer kamp gaan inzetten, en dat lijkt me best leuk". Zeeuwse titel Anja Stouten behaalde zater- INDIANAPOLIS - De Ameri kaanse tienkamper Gary Kin der blijft voor twee jaar uitge sloten van deelneming aan wedstrijden. De 28-jarige allround-atleet kreeg die straf wegens het wei geren van een onaangekondig de, maar verplichte dopingcon trole tijdens een trainingsperi ode in maart. Kinder, die zich in 1988 kwalificeerde voor de Olympische ploeg maar in Se oul niet aan de start kwam we gens een blessure, tekende be roep aan tegen zijn schorsing. De Amerikaanse atletiekbond (TAC) wees dat af. dag bij het discuswerpen haar eerste Zeeuwse titel van die dag. Met een worp van 26.58 meter bleef zij haar naaste con currente Charlotte Broos, van Schelde Sport, één meter voor. Deze afstand betekende tevens een nieuw clubrecord, welke sinds 1989 op naam stond van Loes van Dongen (18.98 m). Vervolgens toonde Stouten zich opnieuw bij een technisch nummer, te weten het kogelsto ten, heer en meester. Ook hier was Charlotte Broos haar naaste opponent. De Delta Sportster stootte haar kogel naar de winnende afstand van 12.25 meter. Hiermee verpul verde zij een dertien jaar oud clubrecord van Jacolies van Gastel, die met een afstand van 10.93 m sinds 1978 dit record op zak had. De basisschool-leerlinge uit Ouwerkerk blééf scoren. Alsof het de gewoonste zaak van de wereld betrof flitste zij als' beste Zeeuwse D-junior over de 60 meter horden, in de Winnen de tijd van 11.6 seconden. Club genote Marcha van Dissel ver diende hier de zilveren medail le; 12.1 seconden. Tenslotte wist Anja Stouten haar vierde individuele titel te grijpen bij het hoogspringen. Wederom diende zij het hier op te nemen tegen Charlotte Broos en nu ook haar tweelingzus Sofie Broos. Met vijf centimeter meer werd Stouten opnieuw Zeeuws kampioen; 1.40 meter. Bij het verspringen moest de ongekroonde koningin dan toch Sofie Broos, en Marieke Nooy, voor laten gaan, zodat er nu niet meer inzat dan een der de plaats. Succesvol Bij de C-junioren meisjes sprak Catrineke Stoutjesdijk al haar talenten aan. Succesvol wist de 15-jarige HAVO-leer- linge op twee onderdelen Zeeuws kampioene te worden. Als eerste werd de 80 meter horden een uiteindelijk ge makkelijke prooi voor haar. In de winnende tijd van 12.7 se conden werd zij niet alleen pro vinciaal kampioen, maar ver brak tevens een elfjarig oud clubrecord van - wederom - Ja- colies van Gastel; 12.08 secon den. Hoewel Stoutjesdijk tussen door nog een tweede plaats bij het verspringen realiseerde met 5.01 meter, betekende dit andermaal een nieuw clubre cord, wat sinds 1979 op naam stond van jawel Jacolies van Gastel: 4.99 meter. Bij de 80 .meter sprint kwam Catrineke Stoutjesdijk juist ééntiende se conde tekort, waardoor zij hier genoegen moest nemen met brons. Bij het hoogspringen toonde zij evenwel weer haar klasse. Met een Fosbury-flop over 1.55 me ter bleek zij haar tegenstand sters, afkomstig van alle zeven Zeeuwse atletiekverenigingen, de baas. Deze sprong beteken de voor haar tevens een nieuw persoonlijk record. „Ik had een goede dag vandaag, het ging hartstikke goed", giechel de de Zierikzeese, die voor de tweede keer aan een dergelijk kampioenschap deelnam. Turnsport Catrineke Stoutjesdijk doet ei genlijk nog maar anderhalf jaar aan atletiek. Daarvoor toonde zij haar kunsten als turnster. Hoewel zij veel atle- tiekdisciplines leuk vindt, zijn toch wel veruit favoriet: hor- derilopen, hoog- en verspringen en de korte sprints. „Die on derdelen beheers ik ook best goed", weet zij te vertellen. „Ik heb ook wel eens kogelstoten geprobeerd, maar dat ging he lemaal niet". Bij de jongens, C-junioren, wist Zeeuws crosskampioen Ramses Bekkenk alle ogen op hem gericht. De 14-jarige Zie- rikzeeënaar wist op grandioze wijze de Zeeuwse titel te beha len op de 860 meter. Met zijn uiteindelijke tijd van 2.10.0 mi nuten bracht hij tevens een nieuw clubrecord in de boeken. „Ik had deze overwinning wel verwacht, want tot nu toe had ik nog geen enkele keer verlo ren' reageerde Bekkenk nuch ter na afloop." Eigenlijk is de 1500 meter Bek- kenk's specialiteit. „Maar ik gebruik de 800 meter, en ook de 100 meter, als bijnummers om op de 1500 meter juist sneller te worden", doet de VWO-stu- dent, aan het Goese Lyceum, uit de doeken. Op die 1500 me ter verdiende Bekkenk on langs overigens een afvaardi ging naar het Nederlands kam pioenschap op Papendal. Atletiektrainer Naast later via de Haagse spor- tacademie een baan proberen te vinden als professioneel at letiektrainer, beeft Ramses Bekkenk nóg één grote wens. „Tijdens het NK op Papendal bij de eerste drie eindigen", vertelt Bekkenk, die vier jaar geleden nog intensief aan wedstrijdzwemmen deelnam. Een ander succesvol mannelij ke atleet zaterdag was D-junior Jurgen de Lang. Hoewel hij het hoogspringen als specialiteit beschouwd was hij echter op dat onderdeel het minst for tuinlijk. „Het hoogspringen ging slecht, heel slecht", doelde De Lang op zijn sprong van 1.40 meter, waarmee hij overigens wel een tweede plaats greep. Zijn Zeeuwse titel pakte de 13- jarige Jurgen de Lang op het onderdeel 80 meter horden. Met de winnende tijd van 14.3 seconden bleef hij zijn overige opponenten ruim één seconde voor. „Dat ging heel goed en helemaal naar wens. Ik liep zelfs zeven seconden van mijn PR af. Ja dat ging gewoon goed", overpeinsde De Lang. Zevenkamp Jurgen de Lang, die nu tweeë neenhalf jaar de atletieksport beoefent doet in principe alle disciplines met evenveel ple zier. ..Maar ik wil me graag op de zevenkamp gaan specialise ren", ontvouwt hij zijn 'toe komstplannen'. De in Brou wershaven geboren atleet, mo menteel getraind door Steven Vis, wist tevens nog een tweede plaats bij het kogelstoten te be halen. Zijn stoot van J1.94 me ter betekende een nieuw club record, wat sinds 1984 op naam stond van Robert van der Vegt; 11.74 m. Uitslagen Hieronder volgen de-nieuwe Zeeuws kampioenen op de ver schillende onderdelen, tevens de prestaties van Delta Sport- atleten1 Kog'elstoten meisjes C: 1. Fiona Zuidhof, AV, 9,56; 5. Mieke v. d. Hoek, DSp., 8,35; 7. Margreet Baak, DSp., 7,32. Discuswerpen meisjes D: 1. An ja Stouten, DSp., 26,58 cr. Speerwerpen jongens C: 1. Mi chael Burm, Hav, 45,10. Kogelstoten meisjes D: 1. Anja Stouten, DSp., 12,25 cr.; 4. Mar cha van Dissel, DSp., 8,86; 5. Tanja Gerards, DSp., 8,06. Speerwerpen meisjes C: 1. Fio na Zuidhof, AV, 30,76; 7. Mieke v. d. Hoek, DSp., 18,46; 8. Desi- ree Marcussen SSp., 17,42. Discuswerpen jongens D: 1. Er- win Simpelaar, AV, 40,28; 5. Maarten v. d. Voordt, DSp., 21,72. 100 meter horden jongens C: 1. Franklin Spuessens, SSp., 14.9. 80 meter horden meisjes C: 1. Catrineke Stoutjesdijk, DSp., 12.7 cr. 80 meter horden jongens D: 1. Jurgen de Lang, DSp., 14.3. 60 meter horden meisjes D: 1. Anja Stouten, DSp., 11.6; 2. Marcha van Dissel, DSp., 12.1; 4. Mariëlle Huisman, DSp., 13.5. Verspringen meisjes C: 1. Anjo- lie Wisse, AV, 5,12; 2. Catrineke Stoutjesdijk, DSp., 5,01 cr.; 13. Margreet Baakman, DSp., 3,90; 19. Nelleke Stins, DSp., 3,68. Discuswerpen jongens C: 1. Mark Cambeem, SSp., 32,96; 3. Simon Schot, DSp., 30)96; 6. Sjoerd Waayers, DSp., 23,32. Hoogspringen jongens C: 1. Wilbert Murre, SSp., 1,77. Verspringen jongens D: 1. Step- han Farnoux, Atl. 4,48; 3. Sa- mir Jonker, DSp., 4,27; 10. Niels Holkers, DSp., 3,79. Speerwerpen meisjes D: 1. Ma rieke Nooy, AV, 24,22. Hoogspringen meisjes D: 1. Anja Stouten, DSp., 1,40; 4. Leonie Klompe, DSp., 1,30; 7. Marcha van Dissel, DSp., 1,20. Kogelstoten jongens D: 1. Er- win Simpelaar, AV, 13,49; 2. Jurgen de Lang, DSp., 11,96 cr.; 8. Maarten v. d. Voordt, DSp., 7,84; 16. Niels Holkers, DSp., 6,45. 800 meter jongens C: 1. Ramses Bekkenk, DSp., 2.10.0 cr. 600 meter meisjes D: 3. Leonie Klompe, DSp., 2.03.0; 1. Ilone Overdulve, Wie, 1.49.2 (1); 2. Ihnja Gerards, DSp., 1.53.4 (2). 1000 meter jongens D: 1. Michel Schrier, Atl., 3.02.4 (1). Hoogspringen jongens D: 1. Stephan Farnoux, Atl., 1,45; 2. Jurgen de Lang, DSp., 1,40; 11. Niels Holkers, DSp., 1,20. Verspringen jongens C: 1. Ar jan Murre, Dyn., 5,51; 12. Ram ses Bekkenk, DSp., 4,42; 17. Wouter van Hooydonk, DSp., 3,72. 80 meter meisjes C: 1. Anjolie Wisse, AV, 10.7; 3. Catrineke Stoutjesdijk, DSp., 10.8. 80 meter jongens D: 1. Erwin Simpelaar, AV, 10.5. 60 meter meisjes D: 1. Marieke Nooy, AV, 8.7. 100 meter jongens C: 1. Arjan Murre, Dyn., 12.2. 600 meter meisjes C: 1. Anjolie Wisse, AV, 1.37.8. Hoogspringen meisjes C: 1. Ca trineke Stoutjesdijk, DSp., 1,55; 9. Nelleke Stins, DSp., 1,20. Speerwerpen jongens D: 1. Er- win Simpelaar, AV, 39,24; 4. Jurgen de Lang, DSp., 31,96; 7. Maarten v d Voordt, DSp., 26,26; 8. Niels Holkers, DSp., 24,54. Verspringen meisjes D: 1. Sofie Broos, SSp., 4,32; 3. Anja Stou ten, DSp., 4,03; 4. Mariëlle Huisman, DSp., 3,79. Kogelstoten jongens C: 1. Mark Cambeem, SSp., 11,82; 5. Si mon Schot, DSp., 9,66. Discuswerpen meisjes C: 1. Fi ona Zuidhof, AV, 24,60; 2. Mie ke v. d. Hoek, DSp., 22,56; 15. Margreet Baakman, DSp., 14,72. 4 x 80 meter meisjes C: 1. Schel de Sport (1), 43.6; 6. Delta Sport 46.7. 4 x 80 meter jongens D: 1. AV 56-1 (1) 44.4. 4 x tO meter meisjes D: 1. Delta Sport 34.2. 4 x 100 meter jongens C: 1. Dynamo-2 48.9. Tijdens de. Jeugd Olympische Dag in Valkenswaard behaalde Monique Schipper op het onderdeel kogelstoten een zilveren me daille. VALKENSWAARD - Een zilveren en een bronzen medaille was de oogst voor twee Delta Sport-atletes die zaterdag deelnamen aan de Jeugd Olympische Dag in Valkenswaard. Zowel Monique Schipper als Renate van de Hoek vielen in de prijzen. Monique Schipper verdiende zilver op het kogelstoten met een stoot van 15 meter en 54 centimeter. De 16-jarige Zierik zeese sportvrouw moest echter opnieuw het supertalent Corry de Bruijn uit Gorinchem voor laten gaan. Het 14-jarige zusje van Erik de Bruijn kwam met de drie kilo kogel tot de beste Nederlandse prestatie allertij- den. Zij kwam tot 17 meter en 74 centimeter. Derde Renate van de Hoek uit Oud- Beijerland, maar lid van AV Delta Sport werd derde op de 100 meter horden in 15.11. In de serie liep zij naar een tweede plaats in 15.30. Ook kwam de Delta Sport-atlete uit op hoog springen waar zij uiteindelijk met een 14e plaats op een hoog te kwam van 1 meter en 50 cen timeter. De Zeeuwse atletiek- ploég eindigde in Valkens waard als zesde provincie. Aan de Jeugd Olympische Dag de den in totaal 1800 sporters mee aan de verschillende sporton derdelen. Zeeland werd in de totale einduitslag negende. HEINENOORD - Tijdens de wegwedstrijd over 30 kilome ter in Heinenoord is de Delta Sport atleet Eef Kooman uit Dirksland vierde geworden. De lange afstandloper reali seerde een tijd van 1 uur en 44 minuten en 43 seconden. Kooman verbeterde met deze tijd het clubrecord van AV Del ta Sport. Het oude record stond op naam van Henk Cijsouw die twee jaar geleden in Tilburg een tijd van 1.46.58 realiseerde. Arie van Dijk uit Sommelsdijk behaalde bij de veteranen een knappe derde plaats in 1 uur en 52 minuten en 47 seconden. Van Dijk, die eerstejaars veteraan is, zorgde ook voor een verbete ring van het clubrecord. Het oude record stond al vijf jaar op naam van Krijn de Oude uit Zierikzee die in het Zwitserse Soil toen een tijd liep van 1.59.28. De overwinning bij de heren ging naar Aart Stichter uit Alphen aan de Rijn in een tijd van 1.36.28. DEN HAAG - Het Europees kampioenschap mannenhoc- key, dat van 13 tot 23 juni in Pa rijs wordt gehouden, krijgt veel aandacht op televisie. SportNet zal vanaf maandag 17 juni dagelijks uitgebreid en grotendeels live verslag doen van het evenement. De halve fi nales en de finale worden rechtstreeks uitgezonden. ENSCHEDE - FC Twente heeft de contracten met Clemens Zwijnenberg en Jan Gaasbeek verlengd. Het tweetal tekende voor twee jaar bij. De Enschedese eredivisieclub heeft in de persoon van Nico van Zoghei ook een nieuwe keeperstrainer aangetrokken. De voormalige doelman en oefenmeester van De Graaf schap en Go Ahead Eagles volgt Piet Schrijvers op, die TOP in het semi-professionele voetbal onder zijn hoede heeft genomen. PARIJS - Caroline Vis en Paul Haarhuis hebben in Parijs de prestatie van Manon Bollegraf en Tom Nijssen van twee jaar geleden niet kunnen evenaren. De 21-jarige Vlaardingse en de vier jaar oudere Eindhovenaar verloren zaterdag de finale van het gemengd dubbelspel met 6-3 4-6 1-6 van broer en zus Cyril Suk en Helena Sukova uit Tsjechoslowakije. Alles uit de kast tijdens de Zeeuwse atlethiekkampioenschappen voor C- en D-junioren op de Zierikzeese kunststofaccommodatie Bannink. (Foto: Joop van Houdt). De financiële troostprijs voor de Nederlanders was niet ge ring: 20.000 gulden per per soon. „Dat is meer dan ik ooit heb verdiend", zei Vis. De tota le verdiensten van Haarhuis op Roland Garros bedroegen in twee weken bijna 75.000 gul den. Vis en Haarhuis hadden nog nooit samen op de baan gestaan. Vorig jaar was Haar huis aan Carin Bakkum gekop peld. „Ik wilde eigenlijk hele maal niet", zei de Brabander. „Tegen andere meisjes had ik al een paar keer nee gezegd. Toen Caroline een uur voor het sluiten van de inschrijving weer aan me vroeg of ik met haar wilde spelen zei ik: nou, vooruit dan maar." Geblesseerd Het scheelde maar weinig of Haarhuis had zich al voor de eerste partij, tegen het Zuid- afrikaanse paar Gregory/Kru- ger, teruggetrokken. Eerder op de dag raakte hij in zijn verlo- ,ren partij tegen de Amerikaan Todd Martin licht aan de rech ter enkel geblesseerd. „Van de dokters mocht ik eigenlijk niet meer in het dubbel spelen. Mijn enkel had een paar dagen rust nodig. Ik ben toch maar op de baan gegaan, maar zei tegen Caroline dat ik na een paar games zou stoppen als het niet zou gaan. We wonnen de eerste set en toen ben ik maar doorge gaan. En je ziet hoe ver we nog zijn gekomen. Jammer dat we de finale niet hebben kunnen winnen want zo'n Grand Slam- titel telt toch mee." De kans is trouwens groot dat Haarhuis de komende week niet in het grastoemooi van Rosmalen zal spelen. „Die en kel is nog steeds dik. Die heeft dringend rust nodig. Vrijdag ben ik even heen- en weer ge gaan om wat in Rosmalen te trainen. Maar na een uurtje ging het regenen. Ik weet het nu nog niet precies. Ik schat de kans dat ik Rosmalen laat lo pen op vijftig procent." Haar huis, die in de eerste ronde te gen de Duitser Sinner heeft ge loot, hoeft op het Autotron niet voor dinsdag in actie te komen. Wimbledon Caroline Vis, die op Wimble don met Jan Siemerink speelt, stond in de finale op het slecht bezette 'court central' met een omzwachteld dijbeen. „Ik liep een spierblessure op tijdens de kwalificatie", aldus Vis. „Daardoor moest ik me terug trekken. Later ging het wel weer zodat ik toch nog in het dubbel kon spelen. Gelukkig maar." Haarhuis en Vis begonnen in de finale goed. Ze wonnen de eerste set met 6-3 en hielden de Tsjechoslowaken bij in de tweede set tot 4-4. Daarna liep het stroever bij de Nederlan ders, die er in de derde set niet meer aan te pas kwamen. Na anderhalf uur kwam het einde met 1-6. Het nationale duo mocht daarna de tribunes op om een zilveren dienblad in ontvangst te nemen.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1991 | | pagina 7