d GOEDBIOEDAUTi WiiiiiMMi wiiiiiiiiiim riagg zeeland VERHUIZING m Autobedrijf J.H. Braai caaaiiaBMsiS)ca Autobedrijf Legemaate f#//LASER IJssalon-Pizzeria DE BRINK PEUGEOT-TALBOT riagg-zeeland, vestiging Zierikzee MEDEWERKERS M/V Van Woudenberg Zeeland b.v. WIT, 85.000 KM, APRIL 85 NU VAN 10.500,- VOOR 8.500,- PEUGEOT 205 XS PEUGEOT 505 SX PEUGEOT 405 SRDT Automobielbedrijf De Nobelpoort B.V. SPECIALE AANBIEDING COMPANY CARS AUTOBEDRIJF VAN DER WEKKEN B.V. ZIERIKZEESE AUTOBEDRIJVEN GEMEENTE WESTERSCHOUWEN Tijdig begrip kan veel ellende voorkomen GEMEENTE WESTERSCHOUWEN ADVERTEREN IS VERKOPEN! Q i GEMEENTE M1DDENSCHOUWEN GEMEENTE MIDDENSCHOUWEN leerling pizza bakker weekend- en vakantiehulpen en part-timers uan der hoek automaÜJEnncj Valentijnsdag KOSMETIEK Stern Kosmetiek 8 ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Ford Escort 1.4 CL 3 deurs, 46.000 km februari 1989, kleur Ivory white Ford Escort 1.3 CL 3 deurs, 40.000 km januari 1988, kleur mercury grey Ford Sierra 2.0 CL 5 deurs, 63.000 km januari 1988, kleur goudkleurig Ford Scorpio 2.0 CL 5 deurs, 130.000 km januari 1986, kleur blauwmetalic Ford Scorpio 2.4 CL automaat 5 deurs, 120.000 km november 1987, kieur donkerbl. Mitsubishi Galant 1.6 GL 4 deurs, 33.000 km april 1989, kleur mercury grey Ford Sierra VAN met ruiten september 1987, 70.000 km, kleur rood Ford Transit 100 Diesel gesloten bestelwagen januari 1989,99.000 km, kleur wit Haringvlietplein 10, 4301 XG Zierikzee Telefoon 01110-17216 -\ r RENAULT 40 GEBRUIKTE AUTO'S IN VOORRAAD Grevelingenstraat 1-3,4301XZ Zierikzee. Telefoon (OHIO) 125 29. net even anders dan die ander ENKELE PARADE PAARDJES bouwjaar 1988 bouwjaar 1987 kleur: rood kleur:grijsmetallic km.stand: 57.400 km.stand; 30.800 Bouwjaar: 1989; kleur: grijs magnum; km.stand: 23.600 Oudeweg 2-6, Zierikzee, tel. 01110-14453, na 18.00 01114-1939 Mazda 626 HB 1.8 GLX42.500 km 5-88 f 22.000,- Mazda 323 sedan Envoy 1.325.000 km 01-89 f 17.900,- Alfa Romeo 75 1.8 30.000 km 09-87 f 19.900,- Ford Scorpio 2,0 CL automaat42.000 km 06-87 f 26.900,- Citroën BX 14 RE78.500 km 03-88 f 14.900,- Volkswagen Passat CL 53KW27.000 km 05-89 f 27.500,- OCCASION Boerenweg 2-4, Zierikzee, tel. 01110-12686 met 12 maanden volledige garantie: >k BX 19 TGD Break, m.blauw, 19.000 km sept. 1990, nieuw f 41.315,- nuf 35.950,- 4= BX 19 TGD Break, wit, 15.000 km sept. 1990, nieuw 1 41.315,- nuf 35.950,- BX TZD TURBO, wit, 7.200 km sept. 1990, nieuw f 43.460,- nuf 36.500,- BX 16 TZi, zwart, 10.000 km sept. 1990, nieuw f 33.965,- nuf 26.950,- BX 16 TZi, rood, 12.000 km sept. 1990, nieuw f 33.460,- nuf 26.950,- BX 19 TZD, wit, 8.500 km aug. 1990, nieuw f 38.685,- nuf 32.750,- OUDEWEG 1 4301 TC ZIERIKZEE TELEFOON 01110-14951 - TELEFAX 01110-15124 Fiat Panda 750 CL College... 1988 56.000 km f 9.250,- Fiat Panda 45 1983 68.000 km f 4.250,- Fiat Uno 45 S 1987 53.000 km f 12.750,- Renault 11 GT Diesel 1985 143.000 km f 8.500,- Daihatsu Cuore 1989 40.000 km f 9.750,- Mazda 323 GLX 1.5 1988 26.000 km f 15.250,- Ford Sierra 1.6 Combi 1985 119.000 km f 9.250,- ZIERIKZEE, DRIEKONINGENLAAN 1, TEL. OHIO -1 22 12 MERKGARANTIE BOVAG GARANTIE APK GEKEURD DEALERSERVICE FINANCIERING MOGELIJK DONDERDAG KOOPAVOND VAN 19.00-21.00 UUR Vergadering gemeenteraad: Datum 18 februari 1991 Tijdstip aanvang: 19.30 uur AGENDA: 1. Opening. 2. Bepaling volgorde stemming. 3. Notulen. 4. Ingekomen stukken. 5. Voorstel tot het intrekken van de gemeentelij ke regeling Garantie Prijs Oud Papier. De Reinigingsdienst Schouwen-Duiveland heeft de subsidieregeling overgenomen. 6. Voorstel m.b.t. aanschaf van een aanhangwa gen t.b.v. de brandweer. 7. Voorstel voteren krediet t.b.v. het pand Kerk straat 3 te Burgh. Betreft een toekomstig gebruik door de Stich ting Westerschouwen Kultureel. 8. Voorstel nemen Voorbereidingsbesluiten. Betreft camping ,,Sine Cure"; Noordstraat 6; trottoir bij pand Hogezoom 189; perceel Slot Moermond. 9. Voorstel verkoop grond te Haamstede aan de heren M. Bijl, P. J. Geldof, P. C. Kouwen, M. C. A. van Oeveren en S. van Eenige t.b.v. de bouw van premie A-woningen. 10. Voorstel tot het aanvragen van subsidie o.g.v. het Bijdragenbesluit openbare lichamen Wet algemene bepalingen milieuhygiëne. 11. Voorstel in te stemmen met jubilea-bijdrage bejaardensozen in Westerschouwen. 12. Voorstel in te stemmen met subsidieverzoek Stichting Fondsenwerving Sophia Logeerhuis. Betreft een eenmalige bijdrage t.b.v. de bouw van een logeertehuis voor ouders en kinde ren. 13. Voorstel tot instemming aanvullend subsidie verzoek St. Vervoer Beoefenaars Gehandicap- tèn Sport. 14. Voorstel grondruil met Stichting Moermond. 15. Voorstel verkoop grond op industrieterrein aan fa. W. J. Kooman. 16. Begrotingswijziging. 17. Verder voorkomende zaken, o.a. voorstel vote ren van een krediet voor het invoeren van be taald parkeren d.m.v. slagbomen op het par keerterrein De Rotonde te Westenschouwen. 18. Rondvraag. 19. Sluiting. De burgemeester. De vergadering is openbaar en wordt in het ge meentehuis gehouden. Elke dus opnieuw: klIlilllillUIIMI.lW Ook in uw omgeving kan het voorkomen Reageer: (030) 33.15.49 V.P.C., Antwoordnummer 9089, 3500 ZA Utrecht Vergadering commissie: Welzijn Datum 19 februari 1991 Tijdstip aanvang: 19.30 uur AGENDA: 1. Opening. 2. Vaststelling verslag vergadering. 3. Ingekomen stukken/mededelingen. 4. Stedenband Namestovo. Voorstel om met deze Tsjechische gemeente contacten aan te gaan. 5. Verzoek om stageplaatsen te realiseren in onze gemeente t.b.v. Oost-Europese gemeente-amb tenaren. 6. Verzoek tot ondersteuning van een ten- toonstellingsprojekt Oöst-Europa. 7. Verzoek subsidie Ruitervereniging Renesse. 8. Subsidieverzoek Cliëntenbond Geestelijke •Gezondheidszorg, afd. Zeeland. 9. Verder voorkomende zaken. 10. Rondvraag. 11. Sluiting. De voorzitter. De vergadering is openbaar en wordt in het ge meentehuis gehouden. Vanaf agendapunt 4 bestaat er voor het aanwezige publiek gelegenheid kort het woord te voeren. De op de vergadering betrekking hebbende stuk ken liggen een half uur voor de aanvang van de vergadering ter inzage. w BEKENDMAKING HINDERWET Met ingang van 15 februari 1991 ligt het ontwerp van de beschikking op het verzoek om een hinderwetver gunning van de heer F. Regterschot te Scharendijke voor het oprichten en in werking hebben van een hore cabedrijf aan Elkerzeeseweg 8 te Scharendijke tot 1 maart 1991 ter inzage bij de afdeling algemene zaken in het gemeentehuis te Scharendijke. Het ontwerp van de beschikking strekt tot het verle nen van een vergunning onder het stellen van voor schriften, waardoor gevaar, schade en hinder voor de omgeving wordt voorkomen. Het ontwerp van de beschikking en de bijbehorende stukken kunnen iedere werkdag van 08.30 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 16.30 uur en na telefonische af spraak buiten kantooruren ingezien worden. Desgewenst kan mondelinge toelichting gegeven wor den. Gemotiveerde bezwaren tegen de ontwerp-beschik- king kunnen tijdens de bovengenoemde periode schriftelijk bij ons worden ingebracht door de aanvra ger, diegenen, die tegen de aanvraag bezwaren hebben ingebracht en diegenen, die redelijkerwijs niet in staat zijn geweest om tegen de aanvraag bezwaar in te brengen. Ons adres is'Platteweg 33, 4322 BD Scharendijke. Die genen, die een bezwaarschrift indienen, kunnen daar in verzoeken hun persoonlijke gegevens niet bekend te maken. Burgemeester en wethouders van Middenschouwen, De burgemeester, W. DEN BOER De secretaris, K. WIESENEKKER Scharendijke, 14 februari 1991 op vrijdag -15 februari 1991 verhuist: Van Lange Nobelstraat 24, Naar: NIEUWE HAVEN 2, 4301 DM ZIERIKZEE Telefoon: 01110-14991 (ongewijzigd) In verband met deze verhuizing is het bureau op deze datum gesloten. Voor spoedeisende zaken is de riagg-zeeland bereikbaar Y/ia de huis arts. De vestigingen Middelburg, Goes, Tholen en Terneuzen zijn normaal geopend en bereikbaar. BEKENDMAKING HINDERWET Wij hebben besloten een hinderwetvergunning te ver lenen aan de heer M. A. Brouwer voor het uitbreiden of wijzigen van het agrarisch bedrijf aan de Florisweg 4 te Kerkwerve. De vergunning met bijbehorende stukken ligt van 15 februari 1991 tot en met 15 maart 1991 ter inzage op de afdeling algemene zaken van de gemeentesecretarie te Scharendijke. De tijden waarop deze stukken kunnen worden ingezien, zijn: op werkdagen van 08.30 uur tot 12.00 uur en van 13.30 uur tot 16.30 uur; na telefonische afspraak buiten kantooruren. Eén keer per twee weken is het gemeentehuis op vrij dagmiddag gesloten. Aan de vergunning zijn voorschriften verbonden om gevaar, schade en hinder voor de omgeving te voorko men, of in ieder geval zoveel mogelijk te beperken. Gedurende de hierboven genoemde termijn kan be roep worden ingesteld door: a. de aanvragers; b. de betrokken adviseurs; c. degenen, die tegen de betreffende aanvraag om ver gunning en de ontwerp-vergunning tijdig bezwaar hebben ingediend; d. een ieder die aantoont, dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest eerder bezwaar in te dienen. Een beroepschrift moet worden gericht aan en binnen de genoemde termijn worden ingediend bij de Afde ling voor de geschillen van bestuur van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Diegene die beroep instelt, kan aan de Voorzitter van de Afdeling voor de geschillen van bestuur van de Raad van State vragen de vergunning te schorsen en/of een voorlopige voorziening te treffen. Het posta dres is hetzelfde als hiervoor vermeld. De vergunning wordt niet van kracht, voordat op zo'n verzoek is beslist. Burgemeester en wethouders van Middenschouwen, De burgemeester, W. DEN BOER De secretaris, K. WIESENEKKER Scharendijke, 14 februari 1991 Lange Reke 10, Renesse vraagt diverse in seizoenbetrekking van maart t/m oktober onder andere of iemand die daarvoor opgeleid wil worden. Tevens gevraagd F. LUTGENAU, TELEFOON 01116-2007 Personal Computer op alle fronten beter officieel regiodealer Scharendijke Renesse Tel. 01117-2300 Tel. 01116-2789 Fax 01117-2144 Mbbiel 06-52771879 Charmant gebaar voor hem, voor haar vriendin, een buur Een klein geschenk als dank als compliment dat is om 't even het moment om dat cadeau te geven ZEELAND BEAUTYFARM OOSTERWEEGJt 5 4317 AD NOORDGOUWE 01112-1381 De geschenkenbon van een charmant gebaar NIEUWS UIT DE REGIO. f LEEST T IN DE ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1991 | | pagina 8