JIKKEMIEN Wa-summe-noe-wee-us-doe- dag van Stichting Jeugd Kerstexpositie aquarellen in Zierikzees tuincentrum Zaterdag 10 november in De Driehoek in Zierikzee 0 lekÊö5© liavense Verkoop Reparatie ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Vrijdag 9 november 1990 Nr. 24845 Zaterdag' 10 november Nederland 1 13.00 uur Nieuws voor doven en slechthorénden 13.45 uur VARA's Matinee, recital van de pianist Rudolf Serkin. 14.50 uur Neighbours, Australische serie. 15.13 uur The Nutt house, Ameri kaanse comedyserie. 15.38 uur Smakelijk eten (Selamat makan), culinair magazine over de Indonesische kookkunst. 15.58 uur Howards way, Engelse se rie. 10.51 uur Museumschatten, Prof. Henk van Os geeft achtergronden bij voorwerpen uit de Nederlandse mu sea. 17.00 uur Brainstorm, spelprogram ma. 17.30 uur Journaal. 17.41 uur Kassa! consumentenpro gramma. 18.19 uur Kindermenu: 18.19 uur Boes, tekenfilmserie! 18.31 uur Alfred J. Kwak, kinderse rie. 19.00 uur Journaal. 19.22 uur Labyrinth, spelprogram- ma. 19.47 uur Flying docters, Australi sche serie. 20.38 uur Zeg 'ns AAA, Nederlandse comedyserie. 21.01 uur Sonja op zaterdag, praat programma. 21.53 uur Achter het nieuws, actuali teitenmagazine. 22.33 uur Per seconde wijzer, spelpro- gramma. 23.00 uur Journaal 23.06 uur Harry Jekkers 2 x drie kwartier, theatersolo. 00.09 uur Natuurmoment. Vandaag; Trilveen in de Tienhovense Plassen. Nederland 2 13.00 uur Nieuws voor doven en slechthorenden. 17.30 uur Journaal. 17.41 uur Post!!, brievenrubriek voor de jeugd. Presentatie: Birgit Gant- zert. 18.08 uur Wordt vervolgd, tekenfilm magazine. Presentatie: Han Peekei. 18.30 uur Pauze tv, jongerenmagazi ne. 18.57 uur Jackpot, spelprogramma gepresenteerd door Eddie Keur. 19.27 uur Growing pains, Ameri kaanse comedi'serie. 20.00 uur Journaal. 20.28 uur AVRO weekend krimi: De arm van de Junta, Duitse misdaadse rie. 22.02 uur Taalmeesters", 6-delige serie waarin Ivo de Wijs, Marijke Howeler en Tim Krabbé goochelen met onze taal. 22.33 uur Karei, praatprogramma met Karei van de Graaf. 23.19 uur Dat vind ik nou mooi, cul tureel magazine. 23.55 uur Journaal. 00.00 uur Nieuws voor doven en slechthorenden Nederland 3 9.00, 13.00 en 17.50 uur Nieuws voor doven en slechthorenden. 18.09 uur Paspoort Marokkanen, we kelijks magazine in het Marokkaans, Arabisch en het Nederlands. 18.30 uur Sesamstraat. 18.45 uur Jeugdjournaal extra 19.10 uur Opstandige geesten, docu mentaire over de Mangbetoes in Zaï re. 19.54 uur Trekking van de lottogetal len. 20.00 uur Journaal. 20.20 uur Rolling Stones, registratie van het concert van de Rolling Stones in het kader van hun Urban Jungle 1990 Tour, vanuit het Olympisch Sta dion te Barcelona. 22.00 uur Journaal 22.15 uur Studio sport. 22.50 uur One way out, Engelse speel film. 1 BRT 1 09.30 uur Pronto, Italiaans voor be ginners. 10.00 uur I.O. op zaterdag. 16.00 uur Leven in leen, Engelse speelfilm. 17.30 uur Korte film 17.50 uur Nieuwskrant. 17.55 uur Nieuws. 18.00 uur Tik tak, animatieserie. Afl. 164. 18.05 uur Schoolslag, spelprogramma waarin leerlingen en leraren van twee secundaire scholen het tegen el kaar opnemen. 18.45 uur Vlaanderen vakantieland, een stad, gemeente of streek of een thema wordt toeristisch uitgelicht. 19.20 uur Joker- en lottotrekking, mededelingen, programma-overzicht en paardenkoersen. 19.30 uur Nieuws. 20.00 uur FC de kampioenen. Vlaam se komische serie met Jony Voners, Jacques Vermeire, Marijn Devalck e.a. Afl. 6. 20.30 uur Baraka, spelprogramma. 21.40 uur Videodance, danswedstrijd gebaseerd op videoclips en fragmen ten uit musicals en dansfilms. 22.25 uur Kunst-zaken. 22.30 uur Vandaag. 22.50 uur Sport op zaterdag. 23.20 uur In de hitte van de nacht, 18-delige Amerikaanse politieserie. Afl. 10. 00.05 uur Coda, Ricercare, uit Das musikalische Opfer van Bach, uitge voerd door Robert Kohnen, klavecim bel. BRT 2 20.00 uur 11 Artiesten voor 11.11.11., gevarieerd programma n.a.v. 25 jaar 11.11.11.-actie. Aansl. De Bushi ontwaakt, tegen- machten in Zaïre, reportage over drie partners van het N.C.O.S. in Zaïre. Zondag 11 november Nederland 1 11.00 uur Omroepparochie, eucha ristieviering. 11.55 uur Thomas More, onderstro men en tegenliggers, filosofisch- cultureel magazine. 12.30 uur In hef voetspoor van Willi- brord, documentaire over de beteke nis van het Willibrordjaar en de af sluiting ervan in Rome en Utrecht. 13.00 uur Nieuws voor doven en slechthorenden. 15.10 uur Ja en amen - dwars door de bijbel, een kennismaking met de bij bel. 15.40 uur Moord in galop, Engelse speelfilm. 17.00 uur Spoorloos, programma waarin mensen uit het oog verloren vrienden kunnen oproepen. Presen tatie: Han van der Meer. 17.30 uur Journaal. 17.35 uur Kiekeboe, gevarieerd peu terprogramma. 17.45 uur Oren van je kop, poppense rie. 17.55 uur Hills end, 6-delige Australi sche serie. Afl. 1. 18.21 uur Zalige liefdes-lijn, oproe pen overgenomen van Radio 3; 18.35 uur Smoor! Jongeren vertellen over hun ervaringen in de liefde. 19.00 uur Journaal. 19.05 uur Agatha Christie, een myste rie, filmportret van deze Britse detective-schrijfster. 20.00 uur Vreemde praktijken, come dyserie. 20.32 uur Ook dat nog, de absurde problemen van kijkers. 21.18 uur Spoorloos, vervolg. 22.20 uur Brandpunt, actualiteiten magazine. 22.55 uur Inspecteur Morse, Engelse misdaadserie. 23.40 uur Journaal. Nederland 2 09.00 uur Babar de olifant, Cana dees/Franse animatieserie. Afl. 6. 09.25 uur Sprookjes van de zee, serie verhalen. 09.45 uur Toren van pizzas, jeugdma- gazine. 10.05 uur Mannetje mannetje, slapstick. 10.15 uur Van heinde en ver, 4-delige documentaire serie over kinderen uit landen die in het wereldnieuws ston den. 10.45 uur O, bitt're smart, levenslie deren. 11.00 uur Reiziger in muziek, live mu ziekprogramma gepresenteerd door Han Reiziger. 12.00 uur TROS Voetbal plus, weke lijks sportprogramma. Presentatie: Jack van Gelder. 13.00 uur Nieuws voor doven en slechthorenden 16.00 uur Jumping indoor Maas tricht, rechtstreekse reportage. 18.00 uur Margreet Dolman begrijpt het, live praatprogramma met Paul Haenen. 18.30 uur Lokolé, tweewekelijks ma gazine over nieuwe Nederlanders. 19.00 uur Onrust! Wekelijks subcultu reel magazine. 19.27 uur We zijn Weer thuis, serie. Afl. 11 (slot). 20.00 uur Journaal. 20.10 uur Van Kooten en De Bie's Keek op de week, satirisch program ma van Kees van Kooten en Wim de Bie. 20.32 uur Belevenissen, tweeweke lijkse serie portretten van Peter van Ingen. 20.57 uur Diogenes, maandelijks in ternationaal magazine. 21.58 uur VPRO-cinema: Interview met de regisseur van de hierna vol1 gende film. 22.03 uur VPRO-Cinema: Koma, Rus sische speelfilm. 23.08 uur Journaal. Nederland 3 09.00,13.00 en 17.50 uur Nieuws voor doven en slechthorenden 10.45 uur Hoofdpijn te lijf, les 4. 11.00 uur Bewust eten, reportages over moslim eet- en drinkgewoontes. 11.30 uur Omrop Fryslan Edukatyf. 12.00 uur Het capitool, discussiepro gramma. 18.00 uur Desktop Publishing. Les 7. 18.30 uur Sesamstraat. 18.45 uur Studio sport. 20.00 uur Journaal. 20.10 uur Kenmerk, actualiteitenru briek. 20.35 uur Bericht van de Wilde Gan zen. 20.37 uur Barst, 6-delige jongerense- rie. Afl. 6 (slot). 21.05 uur Werken aan werk: Metaal, zes programma's over de bedrijfstak metaal: Afl.: Edelmetalen.. 21.30 uur Ischa, tweewekelijks praat programma. 22.00 uur Chili, de overgang, docu mentaire over de rol van het militaire apparaat in Chili. 23.10 uur Journaal. 23.15 uur Nieuws voor doven en slechthorenden. BRT 1 09.00 uur Samson, dolle avonturen bij Samson en Gert in de huiskamer met tekenfilms: Bolke de Beer, Yaka- ri, Foofur en Babar. 10.10 uur Krokant, culinair magazi ne. 11.00 uur De zevende dag, praatcafé met om: 11.00 uur De week in beeld. 11.15 uur Confrontatie, debat met vragen uit het publiek. 12.00 uur Zeven op zeven, napraten met studiogasten over de afgelopen week. 12.45 uur Sportoverzicht. Presenta tie: Ibny van den Bosch en Ivo Belet. 13.00 uur Sunday Proms. 14.30 uur Skeezer, jeugdfilm. 16.00 uur Schoolslag, spelprogram ma. 16.40 uur Het pleintje, 27-delige serie. Afl. 9. 17.25 uur Body look, mode- en life- stylemagazine. 17.45 uur Draaimolen, kinderserie. 17.55 uur Nieuws. 18.00 uur Tik tak, animatieserie. Afl. 165. 18.05 uur Leven... en laten leven, tweewekelijks milieuprogramma. 19.00 uur Sportweekend 19.25 uur Mededelingen en program ma-overzicht. 19.30 uur Nieuws. Aansl. Verkeerstip. 19.45 uur Sportweekend 20.15 uur Het Dossier Verhulst, 12- delige Nederlandse serie. Afl. 3. 21.10 uur Het ei van Christoffels, re portage over mensen, hoe ze naar zichzelf kijken, over hun omgeving en de feiten van de dag. 22.00 uur I.Q. quiz. 22.30 uur Vandaag. 22.50 uur Which way to Carnegie Hall, Canadese documentaire over de muziekopleiding van jonge kinderen in Canada. 23.45 uur Coda: Plastische kunsten. BRT 2 Geen uitzending. Maandag 12 november Nederland 1 13.00 uur Nieuws voor doven en slechthorenden.; 17.30 uur Journaal. 17.40 uur Switch, 10-delige Neder landse serie. Afl. 7. 18.10 uur NCRV Sport op 1, sportma- gazine. 18.32 uur Ander nieuws: Ds. Hans Visser van de Pauluskerk in Rotter dam, die hulp biedt aan drugs verslaafden en buitenlandse vluchte lingen. 19.00 uur Journaal. 19.20 uur Ted's familiespelshow, spelshow gepresenteerd door Tbd de Braak. 20.40 uur De Cosby show, Ameri kaanse comedyserie. 21.11 uur Hier en nu, actualiteitenma gazine. 21.59 uur Prettig geregeld, Neder landse serie. 22.30 uur Grensgesprek, praatpro gramma. 23.00 uur Journaal. 23.05 uur Cheers, comedyserie. 23.30 uur Concept, wetenschappelijk magazine. 23.55 uur Huizen van Oranje: Paleis Noordeinde. Herh. Nederland 2 13.00 uur Nieuws voor doven en slechthorenden. 14.30 uur Santa Barbara, Ameri kaanse serie. Afl. 19. 15.14 uur Ontdek je plekje, vandaag: Breda. 15.30 uur Studio Trappelzak, kinder magazine met Victor Maria, anima- tiserie. Afl. 7; Kinderen van water land, serie. Afl. 7; Naar Timboektoe, kleuterprogramma. 15.55 uur Service Salon, gevarieerd middagprogramma. 17.30 uur Journaal. 17.40 uur Ko de boswachtershow, na- tuurmagazine voor de jeugd. 18.00 uur De held, 6-delige Nieuwzee- landse jeugdserie. Afl. 3. 18.30 uur Wijnwereld, 7-delige cursus over wijnen. Afl. 7. 18.55 uur AVRO Sportpanorama, sport uit binnen- en buitenland. 19.20 uur Vinger aan de pols, medisch magazine. 20.00 uur Journaal. 20.29 uur De uitdaging, spelprogram-' ma. 21.42 uur You must be the husband, comedyserie. 22.19 uur AVRO Televizier, actualitei tenmagazine. 22.55 uur Capital city, Engelse serie. Afl. 7. 23.45 uur Televizier politiek, actuele politiek. 00.15 uur Ontdek je plekje. Vandaag: Breda. Herh. 00.30 uur Journaal. Nederland 3 9.00, 13.00 en 18.20 uur Nieuws voor doven en slechthorenden. 10.00 uur Huisje boompje beestje, afl. 7. 10.30 uur Schrijvers over Indië, afl. 2. 11.00 uur Als in het stenen tijdperk, afl. 4. 11.30 uur Het Nederlandse land schap, afl. 4. 14.30 uur English spoken groep 8, afl. 4. 15.00 uur Ca va, cursus Frans voor be ginners. Les 8. 15.30 uur Pronto, cursus Italiaans voor beginners. Les 8. 16.00 uur Klassieke mechanica, be weging, zwaartekracht en energie. Les 8. 18.30 uur Sesamstraat. 18.45 uur Jeugdjournaal. 18.55 uur Het Klokhuis, 19.10 uur Computers in de klas, les 5. 19.40 uur Coöperatie, opzet, struc tuur en werkwijze, voorlichtingspro gramma. 19.50 uur Om het behoud van de aar de, voorlichtingsprogramma. 20.00 uur Journaal. 20.20 uur Milieubericht, wekelijks milieu-programma. 20.25 uur Dilek en Kemal, korte Turks gesproken film. 20.50 uur All along the watchtower, filmportret van de Ierse zan ger/songwriter Lu ka Bloom. 21.15 uur Eigenaardig, column. 21.20 uur Educatief-extra. 21.25 uur Steden des Tijds. Les 7. 22.00 uur Journaal 22.15 uur Studio sport journaal, actu ele informatie over de sport van van daag. 22.30 uur NOS-laat, achtergrondin formatie. Met om 23.00 uur Den Haag Vandaag. 23.15 uur Indonesië, taal en cultuur. Les 2. 00.00 uur Nieuws voor doven en slechthorenden. BRT 1 14.00 uur Schooltelevisie. 17.30 uur Het Capitool, Amerikaanse serie. Afl. 95. 17.55 uur Nieuws. 18.00 uur Tik tak, animatieserie. Afl. 166. 18.05 uur Plons, afl.: Plons en de straathond. 18.10 uur Rondomons. 18.35 uur Ned en de vagebond, 4- delige Australische jeugdserie. 19.03 uur Buren, Australische serie. 19.25 uur Paardenkoersen, medede lingen en programma-overzicht. 19.30 uur Nieuws. 20.00 uur Zeg 'ns AAA, Nederlandse comedyserie. Afl. 11. 20.20 uur Tien voor taal, taalstrijd tussen Vlaamse en Nederlandse teams. 21.00 uur De wonderjaren, 52-delige Amerikaanse comedyserie. Afl. 24. Aansl. Baraka-trekking. 21.30 uur De goede hoop, 13-delige Franse serie. Afl. 11. 22.25 uur Kunstzaken. 22.30 uur Vandaag. 22.50 uur Kijk uit, verkeerstips. 22.55 uur De vrolijke dokters van St. Swithin's, Britse comedyserie. 23.20 uur Coda, Spoor, van Aleidis Dierick. BRT 2 18.30 uur Nieuwskrant 18.35 uur Mooi en meedogenloos, Amerikaanse serie. Afl. 51. 19.00 uur Puur natuur. 19.05 uur Lichtpunt, programma van de Vrijzinnige Verenigingen. 19.28 uur Mededelingen en program ma-overzicht. 19.30 uur Nieuws 20.00 uur Op het terras, seniorenma gazine. 20.35 uur Exotisch fruit, 6-delige reeks. Afl. 3. 21.05 uur Programma van de Katho lieke Televisie- en Radio-Omroep. 21.45 uur Beroepen om te slagen, 6- delige serie. Afl. 6 (slot). ZIERIKZEE - Op zaterdag 10 november wordt in De Driehoek te Zierikzee een Wa-summe-noe-wee-us-doe- dag gehouden. Het evenement werd georganiseerd door de Stichting Jeugd. Het omvat de presentatie van een aantal ideeën voor activiteiten die in kinder- en jonge- renclubs kunnen worden gedaan. ideeën op te doen en/of deel te nemen aan de diverse activiteiten. Het is voor de tweede keer dat de Stichting Jeugd eeft dergelijk evenement heeft georganiseerd. De Wa-summe-noe-wee-us-doe-dag duurt van 10.00 tot 16.00 uup Het eve nement wordt geopend op een wijze die volgens de organisatoren 'specta culair' is. Maar verder willen ze er nog niets over kwijt. Bezoekers kun- De aquarellen van Marianne Etienne vormen onderdeel van de Kerstexposi tie in tuincentrum Janse. ZIERIKZEE - Van 10 november tot en met 24 december is in het Zierikzeese tuincentrum Janse aan de Touw- baan te Zierikzee een kerstexpositie van aquarellen. Door DIGNATE ROBBERTZ 43 Het gaat om werk van de 43-jarige Marianne Etienne uit Den Haag. Zes jaar geleden begon zij met tekenen en schilderen. Zij volgde lessen in teke nen, grafische technieken en schilder technieken bij Han van Hagen. Daar na leerde ze aquarelleren van Cecile Hessels van de Haagse aquarellisten- club. De aquareltcchniek boeit Marianne Etienne nog steeds. ,,Het is een spel met water en kleuren. Ik vind het heerlijk". Het resultaat van haar in spanningen wordt voor de derde keer geëxposeerd. Eerder was het werk van Etienne te zien in Leiden en Al phen aan den Rijn. In Zierikzee kon iedere belangstel lende tot en met 24 december van maandag tot en met zaterdag van 10.00 tot 17.30 uur gratis in het tuin centrum aan de Tbuwbaan terecht om de aquarellenexpositie te bezichti gen. nen in de ruimte van Jeugd terecht voor een kopje koffie. In de gang van De Driehoek zijn di verse stands opgesteld met daarin werkmateriaal: Boeken, werkbla den, informatie voor fondsen, spon sors aantrekken en het opzetten van evenementen. Fotokoffer In de Zonnezaal van de Driehoek is een aantal ideeën uitgewerkt dat ge richt is op het kinderclubwerk waar men werkt met kinderen van vier tot zeven jaar en acht tot twaalf jaar. Er is onder andere om 10.30 uur de intro ductie van een fotokoffer in de donke re kamer. Om elf uur wordt in het Bordootje theatersport gedaan voor kinderen van 6 tot 12 jaar. In de Balkcnzaal zijn ideeën te zien die kunnen worden gedaan met kin deren van twaalf tot zestien jaar. Om 12.00 uur wordt voor deze leeftijds groep een pantomime uitgevoerd en 12.30 uur wordt theatersport gedaan. Om 14.00 uur is opnieuw een intro ductie van fotokoffer in de donkere kamer en om 14.30 uur wordt er ge schminkt. Om 15.00 uur wordt han denarbeid gedaan op de club. Iedere belangstellende kan zaterdag bij de Wa-summe-noe-wee-us-doe-dag om DEN HAAG - Wanneer een voor het overige geschikt bevonden zwangere sollicitante een baan wordt gewei gerd, is dat in strijd met het beginsel van de gelijke behandeling van man nen en vrouwen. Dat heeft het Euro pese Hof van justitie bepaald. Jikkemien was ontroerd van al de vriendelijke woorden en de goeie ga ven. De tafel lag vol geschenken, twee paar sokjes, hemdjes, een pon netje en van de metresse een ramme laar met een zilver ringetje boven aan. En dan nog de krakerige zakjes met wafeltjes en spritsjes en een mandje met grote gele appels. De ei- ers van Janne van 't Olmenhof had Koba voor de veiligheid in de spinde gezet. Ziezó, noe is 't volk weg en noe zal ik de boel is uutreê. Op een drisje haalde ze blik en ve ger. sloeg haar keuzen tussen haar knieën en begon te vegen. Je zou zegge die vrouweliengeri bin al op ul- der kousen in uus gekomme en toch legge d'r een oöp nisten. Ze dook onder het tafelkastje en haalde er een prop papier vandaan. Geef den oekeveger is ier, zei Jik kemien, d'r zit werentig een kop- pespinnet an de klokke, as ze dat mer nie gezien ebbe. Koba pakte dadelijk een stoel en ging op de plaatsen zitten waar de vrouweliengen gezeten hadden. Gin mens oor ja toch ier maer dan ei ze goed moete kieke, de me tresse zat ier Op haar knieën kroop ze onder de tafel, verzette lawaaierig de stoven en hees zich aan de krukstoel overeind om achteruitlopend, hijgend en bla zend tegen het stof, dat ze opwaaier- ZEIST - Dr. H. Hendriks, expert op het gebied van plantaardige genees middelen (farmacognost) aan de Rijksuniversiteit in Groningen, heeft in Zeist de derde Alfred Vogelprijs in ontvangst genomen. Hij kreeg de prijs, een bedrag van 100.000 gulden, voor zijn onderzoek naar genees krachtige planten. Het geld is ook be stemd als subsidie voor een onder zoek naar een nieuw natuurlijk geneesmiddel tegen migraine. DEN HAAG - Het Englandspiel, een van de grote drama's van de Tweede Wereldoorlog, is door de Brit ten doelbewust opgezet om de Duit sers te misleiden. Dat schrijft de 69- jarige oud-verzetsman P. H. Hoets in het in Den Haag gepresenteerde Eng landspiel ontmaskerd. TRIER - Frankrijk begint in janua ri met de terugtrekking van zijn troe pen uit Duitsland. Dat is van Franse legerbronnen vernomen. Voor het eind van 1995 moeten alle 51.000 Franse militairen uit Duitsland zijn teruggehaald, aldus de bronnen. de, de strook mat naar de deur te ve gen. Alia, noe is 't weer pront. Jikkemien had het kind zitten ver luieren en begon de geschenken op te ruimen. Kan ik nog ietewat doe? Koba keek naar de klok, uiterlijk halfze ven kwam Eine thuis en daar moest ze bij zijn. Hij had gehandeld in de stad en ze durfde hem nooit alleen te laten afrekenen. Den aerd mpe nog an. en de bruu- ne boónen op. Met stampende voeten draafde Ko ba naar de bakkeet en kwam met een armvol hout terug. Ze gooide er een scholp petrolie over en hield er een lucifer bij. Jikkemien zette het raam op een klosje voor de stank. Elpe die bruune boönen noe voor Si men z'n maege? vroeg Koba. Och ze zegge dat 't goed is, dat je d'r een sterke maege van kriegt en ie eit 't er gin last van, ie eet ze ielken dag. Ik zou d'r niks gin fedusie in eb be, waarschuwde Koba, kai je be- griepe bonen, dat is kost voor iemen mee een maege as een paerd. Het vuur brandde en de pot bonen hing aan de ijzeren haak in de vlam men. Jikkemien haalde haar zilveren knip uit het kammenet. En noe bin jie dan vor de leste keer geweest, Koba, oevee geld krieg je? Koba stond haar handen af te wrij- Advertentie TECHNISCH INSTALLATIE BURO Elektrische apparaten Televisie - Video HiFi - Huishoudelijk enz. 01114-1368 - 01119-1634 DEN HAAG - Tien leden van de Haarlemse overlevingsclub The Sur vivors beginnen op 11 maart volgend jaar een unieke voettocht over de 3450 kilometer lange grote Chinese Muur. ven aan haar schort, haalde een paar keer flink haar neus op en zei dan verontwaardigd: Geld Gin cent, ik zou me schaeme, wat ebbe ik ier noe gedae een paer keer op een dag een oogenblikje om dien joen een droog gat te geven en joe is t'el- pen. Ja mer Jikkemien hield haar ogen neergeslagen dat zal Si- men ook nie goedvinde, jie kan nie voor niks werke, dat is gin stiele. Wat zei je toch Koba sloeg haar armen over elkaar en stond ste vig midden in de uuze Mee Si- men ebbe ik niks te schaften, as 't er al op an komt eb ik toch alleêne vor joe gezurgd nee, nee, Jikkemien as we goeie vrienden wille bluu- ve Ze schoof de twee rijksdaal ders die Jikkemien neerlegde terug. Er was een donkere rimpel tussen haar ogen en ze trok haar onderlip een beetje naar beneden. Geen gezinder meer over centen en noe wens ik je 't beste. Ze stak haar hand uit en ik mag toch zeker nog wel is naer die lie ve joen komme kieke? Dat spreekt, Koba maer ik zou ies wille geve Maar Koba luis terde al niet meer, ze stond bij de wieg en maakte smakgeluidjes tegen het kind. 't Is glad een wonder, zo'n klein mensje. Haar stem was zacht en beef de. (wordt vervolgd)

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1990 | | pagina 5