119,- j DAKA CENTRUM i J. W. 0E KEIJZER SAMAN SAMAN Race kleding r J. Dubel WEG IS WEG TROMP LEGALE VIDEOFILMS 1 Takel - sleep - en autoberging S Dr. Vogel producten Taptoe - Renesse Wielersport HAN STEENLAND chef kok serveersters kelners BERT VISCH MEDEDELINGEN GEMEENTE ZIERIKZEE Wielersport HAN STEENLAND H. H. Landbouwers Beeke Brouwershaven TE KOOP SUCCESJES GEMEENTE DUIVELAND FIRMA BOLLE VARKENSSCHNITZELS Nieuw-Apostolische Kerk Groente en Fruitmarkt Let op onze weekendreklame! Groente en Fruitmarkt WMïïMLi f 32,50 GOEDEREEDE RICOH/ f355- 8. Groot assortiment z.g.a.n. g o.a. lachfilms, sex, karate, horror, kinderfilms, ook top 50 op VHS, VCC en Beta J Zoek uit vanaf Nieuwe Boogerdstraat 2 - Zierikzee - Tel. 01110-4004 J Te koop: Renault R 5 1979, Leylandbus 1981, Garage Beuzenberg. Tel. 01112-1548. Yamaha XJ 550 bj. '81 met kuip en radio. I.z.g.st. Tel. 01115-3264. Trouwjurk mt. 40. Tel. 01113- 1429. SKF lagerpotten, 36 m. grondkabel nieuw ..Demag" elektromotor met vertr. kast. Laspoeder o.a. Titan B, Smit- weid gasslang autogeen. 4 draagklauwen 3t.cap. Co2 las- draad, looplampkappen, 2 landhekken, volvo motor D 50 A. 6 cil. Inl. 01119-1221. Tomos 2 speed automatic z.g.a.n. Tel. 01115-3413 na 18.00 uur. Lada Niva 2121 4WD, bj. 1982, 23.000 km i.p.st. veel acces soires. Prijs 10.500,-. Tel. 01115-2556. Kamerplanten die verkopen wij niet maar wel de meest ideale voeding en dat is de puur natuurlijke Wormen- mest". uw planten vragen er om. Ter introductie pot van 6,95 nu 4,95. Tuincentrum „Sluijs" Hogezoom 44, tel. 01115-1437, Haamstede. 1 cassette deck, 1 cassette deck (2 goede merken) 1 pla tenspeler, 1 tuner, 1 verster ker 4x 80 Watt, 2x boxen gr. zesweg's, 1 kleuren t.v. afst. bed. Tel. 01110-5442, Wielin- genstr. 44. 10 gebruikte tourcar 1.500,- tot 7450,-. Alpenkreuzer '75 1.250,-. Alpenkreuzer '81 3.450,-. Houten stacar. 11 x 3,50 11.000,-. Rinel 700 5.250,-. Nw. Sunseaker sta car. v.a. 16.700,-. Nw. Adria car. v.a. 6.300,-. Hameete- man Recreatie, Havenweg 2-4, Ouddorp. Tel. 01878-1925. Tourcaraven merk Carevail- lair, 3 a 4 persoons, voorzien van schuifluifel 2.000,-. Inl. 01110-2224. Preiplanten. Tuincentrum Renesse, Laöne 20, Renesse, Tel. 01116-1820. Hout voor openhaard en al- lesbranders, gezaagd en ge kloofd te leveren. A. Leeuwe, Noordwelle, tel. 01116-1768. Zoekt u een windscherm. Wij hebben ze in diverse hoogten. O.a.: rietmatten, rietplaten, overlap of gevlochten hout, ook de hardhouten Azobe, groot assortiment afschei dingsmateriaal, poortjes enz. Tuincentrum „Sluijs", Hoge zoom 44, tel. 01115-1437, Haamstede. Grote sortering tuingereed schap van Wolf en Hendrik- Jan de Tuinman Hubo-Kar- weishop Renesse, tel. 01116- 1343. Slijpen en reparatie van zaag- kettingen. A. Leeuwe, Noord welle, tel. 01116-1768. Caravanonderdelen. Blom B.V., Burgh-Haamstede, tel. 01115-2020. Te koop gevraagd: 27 MC bakjes. Tel. 01113-2072. Te huur gevraagd: Leerling-ziekenverzorgende zoekt vanaf half sept. een ka mer met, of met gebr. v. keu ken/douche/toilet in Zierik zee. Tel. 01189-1398. Diversen: Zaagkettingen slijpen. Blom B.V., Burgh-Haamstede, tel. 01115-2020. Pasfoto's in seconden klaar. Afspreken niet nodig! Foto grafie Jan Krakeel, Nieuwe Boogerdstraat 12, Zierikzee. Fa. Garage Kerkwerve. Voor al uw auto-reparaties, uitla ten, accu's, banden, uitbalan ceren en uitlijnen, tegen scherpe prijzen. Tel. 01110- 5210. Maaimachines slijpen. Blom B.V., Burgh-Haamstede, tel. 01115-2020. In depot. Alle soorten groen- bemesters en weidemengsels. J. L. Bodbijl. Tel. 01112-1593. Bekendmaking Burgemeester en wethouders van Duiveland maken be kend, dat de heer P. S. Vijver berg, wonende te Ouwerkerk, Ring 29, vergunning heeft ge vraagd voor de bouw van een woning op het perceel grond, gelegen aan de Achterweg te Ouwerkerk, kadastraal be kend gemeente Duiveland, sectie D nr. 42. Het bouwplan is in strijd met het bestemmingsplan „Ou werkerk". Ons college heeft de gemeenteraad evenwel voorgesteld, te verklaren dat voor het betreffende perceel een wijziging van het bestem mingsplan wordt voorbereid. Het bouwplan zal dan met de ze wijziging in overeenstem ming zijn. Wij zijn voornemens realisa tie van het bouwplan moge lijk te maken door, op grond van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, vrijstelling te verlenen van de voorschriften van het vige rende bestemmingsplan en met toepassing van artikel 50 lid 8 van de Woningwet de ge vraagde vergunning te verle nen, waarmee wordt vooruit gelopen op de wijziging van het bestemmingsplan. Tegen het bouwplan kan een ieder, binnen 14 dagen na da tum van deze publicatie, schriftelijk en gemotiveerd bezwaar maken bij ons colle ge. Gedurende deze periode lig gen de op de aanvraag betrek king hebbende stukken, tij dens de openingsuren, op de gemeentesecretarie voor een ieder ter inzage. Burgemeester en wethouders voornoemd. De loco-burgemeester A. L. BAKKER De loco-secretaris J. A. WAASDORP Nieuwerkerk, 6 augustus 1985 ^OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOQJ Kerkstraat 5 - Oosterland - Telefoon 01114-1327 Weekreklame 1 kilo15,92 Geldig van 9 t/m 15 augustus I^OOOOOOOOQQOOOOOOOOOOOOOOOC! 24 uur-service, transporten voor alle verzekeringen Hogezoom 144 - Renesse TELEFOON 01116-1692 DROGISTERIJ-PARFUMERIE Ruim gesorteerd in DAM 7 - ZIERIKZEE Op zaterdag 10 augustus aanstaande, op het Sportveld aan De Laone. Aanvang 20.30 uur. Deelnemende korpsen: Blue Spirit Drum- en Bugle Corps Middelburg Fanfarecorps Luctor et Emergo Renesse Drumfanfare Concordia Oosteind-Oosterhout Show-drumband Rust Roest Zierikzee Showband Animatoe Hoevelaken Aanvang voorprogramma 19.45 uur, door de Stadtkapelle Erkrath-Düsseldorf (W.DI). Entrée f 5,00, kind. t/m 12 jaar en 65+ f 2,50. nodigt u uit tot het bijwonen van haar kerkdiensten in het komende weekeinde, welke gehouden worden in het U.V.V.-gebouw, Kerkhof Z.Z., Zierikzee en wel op Zaterdag-avond 10 augustus om 19.30 uur Zondagmorgen 11 augustus om 9.30 uur Een ieder is van harte welkom Crossfiets van f 437,- voorf 337,- Damesfiets met remnaaf van f 574,- voorf 474,- Tandem van f 1559,- voorf 1399,- Damesfiets van f 636,- voorf 536,- Dames trimfiets 10 v. van f 995,- voorf 795,- Meisjesfiets v.l. 8 jaar van 334,-voorf 284,- enz. enz. Dreischor - Tel. 01112-1496 ipoooooooooeooDooeoooooooo^ ZIERIKZEE - RENESSE Cm v/wrialist in tlugrlijlts veiling verve groente en J'ruil legen voordeel/wijzen 1 kilo Hollandse tomatenvoor 1,25 11/2 kilo nieuwe oogst handperenvoor 1,95 8 grote gele grape fruitvoor 2,95 1 zoete oogmeloenvoor 1,95 5 kilo nieuwe Bintjes aardappelenvoor 2,00 Dit is maar een kleine greep uit onze vele aanbiedingen. Komt u even langs en kijk en vergelijk onze prij zen en kwaliteit! ZIERIKZEE - RENESSE Hoek Sint Domusstraat - Nieuwe Bogerdstraat Zierikzee - Telefoon 01110-3296 Korte Reke 6 - Renesse - Telefoon 01116-1206 tosoooooBoeeooooDgoeeeeeoe met ruime ervaring Oude Have 41 - Zierikzee - Tel. 01110-5855 ifoeaceeooBoeeeaewieoceBegw paooBooQooBQPaocjeEBeooooi De gehele week BIEFLAPPEN 500 GRAM9,75 CORDON BLEU PER STUK1,65 Alleen woensdag: MAGER RUNDERGEHAKT 500 GRAM5,95 2e 500 GRAM4,00 VLEESWARENPAKKET V/D WEEK GEBRA0EN GEHAKT 100 GRAM 1 LEVERKAAS 100 GRAM 7 samen 5,70 GEBRADEN FRICAND0 100 GRAM J Alleen vrijdag en zaterdag BOTERMALSE PAARDENBIEFSTUK 250 GRAM5,45 Kwaliteitsslagerij Bruinisse - Korte Ring 19 - Tel. 01113-1511 Scharendijke - Elkerzeeseweg 8 - Tel. 01117-1487 Dinsdags de gehele dag geopend i»oBcaaoeaooQeoooaaaBBBBBl Comissievergadering De vaste commissie voor advies en bijstand voor onderwijs vergadert woensdag 14 augustus 1985, aanvang: 17.00 uur in de raadzaal van het stad huis. De vergadering is voor iedereen toegankelijk. Met toestemming van de voorzitter mag, voorafgaand aan elk agendapunt, het aanwezige pu bliek het woord voeren. De agenda voor de vergadering ziet er als volgt uit: Slotwijziging begroting 1984 van het Overlegorgaan Stichting Regionaal Pedagogisch Centrum Zeeland. Ontwerp-begroting voor 1986 van het Overlegorgaan Stichting Regionaal Pedagogisch Centrum Zeeland. Beschikbaarstellen van een krediet voor het invoeren van informatica op de basisscholen. Hoorzitting voor bewoners wijk Poortambacht Op dinsdag 27 augustus 1985 om 19.30 uur zal in de Vierschaar van het stad huis voor de bewoners van de wijk Poortambacht een hoorzitting/infor matie-avond worden gehouden, waar bij ons college het voorstel tot herziening van de bestemmingsplan nen Poortambacht I, II, V en VI zal toelichten en op eventuele reacties uit het publiek zal ingaan. In dit gebied zijn - in alfabetische vol gorde - de volgende straten gelegen: Deurloostraat Eendrachtstraat Grevelingenstraat - Hammenstraat - Haringvlietstraat - Kabbelaarsbank - Keetenstraat - Kokmeeuwstraat - Krabstraat - Krammerstraat - Kreeft- straat - Mastgatstraat - Miereweg - Oesterstraat - Scheldestraat - Schelp- hoekstraat - Sloestraat - Stormvogel straat - Vlakestraat - Volkerakstraat - Wielingenstraat - Wulkenpad - Wij- santpad - Zandkreekstraat - Zeester pad - Zijpestraat. Aanleiding tot de herziening is gele gen in het feit dat de wijk ca. 10 jaar na realisering in al zijn onderdelen kan worden getoetst op de functione le en ruimtelijke kwaliteiten van zo wel de woning met bijbehorend erf als van de woonomgeving. Deze herziening beoogt mede tege moet te komen aan de individuele be woners wensen, vooral ten aanzien van de uitgroei van de woning en/of bijgebouw. Het „voorstel" ligt op werkdagen van 12 tot en met 23 augustus 1985 ter ge meentesecretarie, afdeling algemene zaken (van 09.00 uur - 12.00 uur) en in de openbare bibliotheek aan het Groeneweegje, voor een ieder ter inzage. Afhankelijk van de resultaten van deze hoorzitting/informatie-avond zal worden bezien of het voorstel tot herziening van genoemde bestem mingsplannen aanpassing behoeft, waarna een aanvang zal worden ge maakt met de in dc Wet op de Ruimte lijke Ordening voorgeschreven procedure tot vaststelling van deze herziening. Burgemeester en wethouders van Zie rikzee, TH. H. DE MEESTER, burgemeester L. J. LAGENDIJK, loco-secretaris Zierikzee, 8 augustus 1985 Wegafsluiting In verband met de uitvoering van herbestratingswerkzaamheden in de Cranestraat. zal deze straat, met in gang van 12 augustus, gedurende ca. 5 weken voor alle rijverkeer afgesloten zijn. De afsluiting zal duren zoveel korter als mogelijk of zoveel langer als noodzakelijk zal blijken. Cafetaria „De Fijnproever" Nieuwerkerk i.v.m. een korte vakantie van maandag 12 augustus t/m vrijdag 16 augustus tot 16.00 uur gesloten nu voor de V2 prijs waaronder: SCHOENEN BROEKEN SHIRTS HANDSCHOENEN SOKKEN ZWEETHEMDEN REGENJACKS, ENZ. ENZ. Dreischor - Tel. 01112-1496 ÏOOOÖOOOOOOOOOOOOOOOOOOÖOOÖ Hr-i Restaurant ET Renesse Het Zilveren piuim menu Warme kaasmedaillons op een bedje van frisse Heldere kippesoep met reepjes prei Varkensoestertjes In een champignon creme saus Bananen ijs met slagroom voor reserving 01116-1215 Ze zijn er neer Nieuwe oogst appelen „MANTET" Gaandcrseweg 11 ..Xeelhoeve" Dreischor JE LEEST T IN DE NIEUWSBODE Sollicitanten Verenigingsgebouw/ Sporthal te Ouddorp Burgemeester en wethouders van de gemteente Goedereede stellen belangstellenden in de gele genheid te solliciteren naar het voor eigen rekening exploiteren van DE BAR/ONTMOETINGSRUIMTE MET KEUKEN van het in aanbouw zijnde verenigingsgebouw annex sporthal te Ouddorp (multifunktioneel ge bouw). Belangstellenden verplichten zich gelijktijdig het beheer en het schoonhouden van het complex, met uitzondering van de peuterspeelzaal, voor eigen rekening uit te voeren. Belangstellenden dienen in het bezit te zijn van de vereiste diploma's ingevolge de Drank- en Horeca- wet. Zij dienen over de nodige technische bekwaam heden te beschikken in verband met het verrichten van kleine reparaties, onderhoudswerkzaamheden en bediening van de technische installaties. Omtrent nadere voorwaarden, die worden gesteld met betrekking tot het beheer van het complex kunnen inlichtingen worden verkregen bij de direkteur gemeentewerken, de heer L Grootens, tel 01879-1500 toestel 43. Sollicitaties met opgaaf van referentie-adressen kunnen binnen 14 dagen na verschijning van dit blad worden ingediend bij burgemeester en wethouders, Tramlijnweg 2, 3252 BR Goede reede. joooooeococcoooooooooooooooccocoocca Voor het strooien van uw kippenmest en schuimaarde heb ben wij beschikbaar een JF Strooier op zelfladende contai nercarrier op brede banden. Uitstekende fijne verdeling d.m.v. strooischijven. Beleefd aanbevelend Tel. 01119-1221 aooooooooooooooooooQocoocoooood quartz Deze sportieve ricoh heeft een edelstalen kast en band en is waterdicht tot op 100 m. De wijzerplaat is anthraciet, de wijzers hebben een doublé applicatie. min. 50 r voor uw oude horloge J/t/ ,4-c Dam 10 - Zierikzee In de straat van de apotheek Telefoon 01110-2443

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1985 | | pagina 8