Jori van der Bijl met Rapid in Z-klasse naar zege en winstpunt deurloo mode Ak Fraaie en verrassende triomf voor Arianne Hanse met Liza ONZE PUZZELRUBRIEK ERIC DE NOORMAN PANTALON De Schaduw der Steppen 4 6 Indoor dressuurwedstrijd LR en PC De Schouwse Ruiters Advertentie BRUINISSE - Tijdens een door de Landelijke Ruiter- vereniging en Ponyklub De Schouwse Ruiters in manege De Korenzolder in Bruinisse georganiseerde indoor dres suurwedstrijd heeft Jori van der Bijl met haar fraaie paard Rapid de gekombineerde M/Z-klasse op haar naam geschreven. Als extra beloning mocht zij een winstpunt opstrijken via de 121 punten, die zij van de ju ryleden de heer C. Steendijk en mevrouw M. van Doorn- Dieleman op haar startkoepon vermeld kreeg. In de L- rubriek ging het oranje rozet naar Toos in 't Veld van de Oranjeruiters met 120 punten en de zege in de B-rubriek ging zeer overtuigend naar Jacomien Zevenbergen met Tirridu, evenals Jori van der Bijl lid van de LR en PC Westelijk Schouwen. Opmerkelijk was overigens wel, dat in alle rubrieken alleen de winnaars met een winst punt gingen strijken, hetgeen impliceert, dat het niveau niet bepaald geweldig te noemen was. Cees Struijk heeft met zijn paard Jonker al herhaaldelijk kanp gepresteerd bij springwedstrijd, zoals hier op archieffoto tijdens een konkoers in Renesse. In manege De Korenzolder verraste hij met een fraaide derde plaats in de dressuur. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Een grote belangstelling bestond ook in deze laatste week van het jaar voor de puzzelrubriek. We spreken de hoop uit dat deze tendens zich in 1983 zich voort zal zetten zodat 1983 ook een uitstekend puzzeljaar zal worden. Eerste prijs: Fam. Vermeulen Kreeftstraat 59 4301 ZG Zierikzee Tweede prijs: Mevr. A. Breedveld-den Engelsen Margrietstraat 15 4307 BT Oosterland De oplossing van puzzel nr. 256 E luidt als volgt: HORIZONTAAL: 1. tamboer; 6. blesbok; 11. profiel; 12. ei; 13. ij zei; 14. geit; 15. op; i7. en; 19. kt.; 21. drost; 24. jam; 26. eiwit; 29. rust; 30. flank; 32. rede; 33. alt; 34. ia'; 35. ik; 37. lor; 38. hoera; 39. ploeg; 40. duo; 42. p.a.; 44. te; 45. esp; 48. alom; 50. oehoe; 53. leer; 54. morel; 56. kam; 57. basta; 58. eb; 60. K.O.; 61. el; 62. even; 64. kooi; 65. ui; 67. Edammer; 69. trai ner; 70. andijvie. VERTICAAL: 1. toendra; 2. mi; 3. opzet; 4. eren; 5. rol; 6. big; 7. leek; 8. elite; 9. bij; 10. kapster; 16. post hoorn; 18. naar; 20. kwelgeest; 22. rul; 23. st.; 24. jl.; 25. m.n.; 27. Ir.; 28. Ido; 30. farao; 31. kilte; 34. iep; 36. koe; 40. damhert; 41. U.L.O.; 43. shag; 46. set; 47. praline; 49. me; 51. e.k.; 52. om; 53. la; 55. leven; 57. boord; 59. bede; 60. koen; 63. nar; 64. K.M.A.; 66. na; 68. e.v. DE NIEUWE PUZZEL Nr. 2209 E HORIZONTAAL: 1. niet dikwijls; 7. vreemde munt; 13. eivormig; 14. ten aanzien van (afk.); 16. roofdier; 17. elk der grootheden waarvan de verhouding in een verhoudingsvorm is uitgedrukt; 18. roofdier; 20. pro- dukt van het varken; 21. muzieknoot; 22. tevreden; 24. voegwoord; 26. fa milielid; 28. Europeaan; 31. aar drijkskundige aanduiding (afk.); 33. nummer (afk.); 34. tenen mand; 36. soort onderwijs (afk.); 37. lidwoord; 38. bepaald varkensvoer; 40. hoofd van een monnikenklooster; 42. tij ding; 44. dwaas; 45. projectieplaatje; 46. mannelijk dier; 47. lokspijs; 48. rijstbrandewijn; 50. meubelstuk; 52. kist van open latwerk; 53. titel (afk.); 54. overblijfsel; 56. zoogdier; 57. mu zieknoot; 58. volksnaam van de kauw; 59. sport van een ladder; 61. deel van een vliegtuig; 63. insekt; 64. middelpunt; 67. trekdier; 69. deel van Afrika; 71. watervogel; 72. lasso achtig werptouw; 74. gebouw waarin oudtijds muzikale wedstrijden wer den gehouden; 76. gezichtseinder; 77. dragend deel in bruggen; 78. plat dak van een huis; 79. dik vloeibare oplos sing van harsen in vluchtige oliën. VERTICAAL: 1. dwaas; 2. wild zwijn; 3. plaats in 't Gooi; 4. waterke ring; 5. oude lengteëenheid; 6. vrucht; 8. voorzetsel; 9. niet be vestigd; 10. oor van een haas of ko nijn (jagerstaal); 11. slotwoord van gebeden; 12. recht stuk van een vaar water tussen twee bochten; 14. korte tijdsduur; 15. langs, over; 18. besmet telijke ziekte; 19. houten drinkkom; 22. afgelegen; 23. ongerooide stomp van een gevelde boom; 25. haarzalf; 27. boomloot; 29. familielid; 30. in de meeste gevallen; 32. soort schoeisel; 34. vrucht; 35. edelaardig; 37. melo dramatisch toneelstuk; 39. blad plant; 40. zaadkorrel in een vrucht; 41. uit een toneelstuk geschreven partij voor één speler; 43. bloeiwijze; 49. voertuig; 51. kunstmatige spring bron; 52. gewrichtsholte; 55. wijn soort; 57. van weinig verstand getui gend; 59. roofdier; 60. rivier in Utrecht; 61. in grove trekken; 62. vreemde taal; 63. boodschapper; 65. deel van de hals; 66. alcoholische drank; 68. voertuig zonder wielen; 69. voorzetsel; 70. ringvormig hand vat; 72. hakwerktuig; 73. lichaams deel; 75. voorzetsel; 77. per adres (afk.). ,,Het valt in de totale lijn op, dat de dressuurproeven niet zo geweldig zijn", merkte jury Steendijk op. Vooral de jongeren denken al te gauw, dat ze het kunnen, maar de praktijk wijst het allemaal wel even anders uit. Er wordt vaak veel te sloom gereden. Er is een chronisch gebrek aan aktiviteit. Ze denken al te snel, dat het maar komt aange waaid, maar dat kun je wel vergeten. Daar moet wel degelijk aardig wat werk voor verzet worden". In de B- klasse sprong Jacomien Zevenbergen er met haar van Formateur afstam mende paard Tirridu als enige echt positief uit. De Renesser amazone kreeg van het duo Steendijk Van Doorn-Dieleman 123 punten, waar mee de komplete konkurrentie op een fikse achterstand werd ge plaatst. Rianne Boot met Natasja en Yvonne van de Hoek met Tarzan klasseerden zich gezamenlijk op de tweede plaats met 110 punten, maar Yvonne van de Hoek moest uiteinde lijk genoegen nemen met de derde prijs, omdat de twee laatste cijfers van haar puntenlijst een fraktie la ger waren dan die van haar Westelijk Schouwen-klubgenote. Vlotte proef De vierde prijs was voor Astrid Langendoen met Bianca van de LR en PC Bru met 109 punten en met een punt minder pakte Karin Leroy met Omar van de Flakkeese Ruiters de vijfde prijs. Als zesde eindigde tenslotte Jeanet Kooman met Unica van Westelijk Schouwen. Deze kom- binatie kreeg 107 punten. „Alles bij elkaar dus magere note ringen", onderkende Steendijk nog. „Alleen Jacomien Zevenbergen reed een lekker vlotte proef, alle overigen reden te geforceerd, te nonchalant en te rommelig. Er moet nog heel wat geoefend worden, dat is ook hier van daag wel weer duidelijk geworden", Steendijk mag verondersteld worden te weten, waarover hij praat. In 1966 werd de bondsgedelegeerde Z-dres- suur-kampioen van Nederland. „In die tijd waren er maar twee of drie Zeeuwse Z-kombinaties, terwijl er nu misschien wel vijftien zijn. Of ze allemaal kapabel zijn om er in uit te komen, is vers twee", stelde hij la chend vast. Met 120 punten eiste Toos in 't Veld de zege op in de gekombineerde Li en L2-klasse. Zij leverde haar presta tie op de rug van Noran K. Zij bleef Helen van Dalen van de Thoolse Een- drachtsruiters twee punten voor. De Van Dalen-telg reed haar proef op Proud. Verrassend derde werd Cees Struijk met Jonker. De uit Sirjans- land afkomstige Schouwse Ruiter reed 113 punten bij elkaar, waarmee hij een punt hoger skoorde dan Arine Verburg met Toret van Westelijk Schouwen en mevrouw P. Hanse-van de Velde met Lady van Bru. Enigszins tegenvallend waren de 106 punten, die Cees van Dalen be haalde met zijn fraaie viervoeter Faust. Het zat de Eendrachtruiters overigens toch niet mee, want Martin Kwekkeboom moest zich op het laatste moment terug trekken, toen Tamalona besloot om de paardewa- gen te bewerken, waarbij de ruiter er ook niet helemaal onbeschadigd af kwam. Korrigerend In de gekombineerde M/Z-rubriek toonde Jori van der Bijl met Rapid haar klasse door als enige van de kombinaties in de winstpunten te rij den, al vonden velen de waardering van de beide juryleden rijkelijk hoog. De heer Steendijk legde een en ander evenwel professioneel uit. „Jori van der Bijl maakt gewoon geen fouten", vertelde hij. „Het kan beslist allemaal nog wel beter, maar je moet als jury deze punten wel ge ven, als er geen technische fouten ge maakt worden. Zij doet dat puur op haar routine. Zij heeft het in zich om veel en goed te korrigeren als er iets fout dreigt te gaan. Dat geldt veel minderen voor de anderen. Er wordt te gespannen gereden. Ik ben er van overtuigd, dat we goed gejureerd hebben. Zij verdient dat winstpunt gewoon. Het is een goede proef, die alleen nog wat sierlijkheid behoeft. Louter rijtechnisch is het allemaal af". Achter Jori van der Bijl eiste echtgenoot Jan van der Bijl met Scoobidoo de tweede plaats op met 113 punten. Met 111 punten viel Ani ta Timmerman met Westminster van de Schouwse Ruiters net buiten de prijzen. Terlenka/wol (wasbaar) Klassiek model 79, Slank model, in stretch 98. Niet goed? Geld terug! Finaletoernooi 2e klasse libre BURGH - In het nieuwe jaar gaat het distrikt Schouwen-Duiveland van de KNBB van start met het fina le toernooi 2e klasse libre dat op vrij dag, zaterdag en zondag 7-, 8- en 9 ja nuari zal worden georganiseerd door de biljartvereniging Onder Vrienden in café-restaurant „De Westhoek" te Burgh. Aan het toernooi zal worden deel genomen door R. C. de Bruin en A. Schouwenaar, beiden Bommenede, Zonnemaire; J. den Haan, Witte van Haemstede, Haamstede; A. Krijnse Locker, Entre Nous, Zierikzee; J. Pankow, KVL, Noordgouwe; J. Goudzwaard, D'Eule, Oosterland; H. J. de Bruine, OKK, Nieuwerkerk en J. L. J. Dorreman, B.V. Renesse. In de eerste ronde, waarmee vrij dagavond te 19.00 uur een aanvang zal worden gemaakt, zullen de vol gende partijen worden gespeeld: J. Pankow-J. Goudzwaard; A. Krijnse Locker-H. de Bruine; J. den Haan-J. L. J. Dorreman en R. de Bruin-A. Schouwenaar. De lengte der partijen is vastgesteld op 120 caramboles. WOUDENBURG - De 53-jarige J. C. H. van O. uit Renswoude is don derdagavond om het leven gekomen toen hij in Woudenberg door onbe kende oorzaak met zijn auto van de weg raakte en tegen een boom botste. DEN HAAG - De Nederlandse ta feltennisploeg zal zijn wedstrijd voor de Europese kompetitie tegen Fin land, op grond van gemaakte afspra ken met de speelster, zonder Bettine Vriesekoop spelen. Voor het duel, dat op 8 januari in Helsinki plaats vindt, zijn aangewezen: Mirjam Kloppenburg (Torenstad), Rene Hij- he (H.H. Alkmaar), Bob Potton (Val- kenswaard) en Henk van Spanje (De Veluwe). Oefenduel Renesse-Dreischor RENESSE - Zondag 2 januari a.s. gaan Renesse en Dreischor aan het nieuwe jaar beginnen met het spelen van een oefenwedstrijd tegen elkaar op het sportpark „De Laone" te Re- De aanvang van deze wedstrijd is vastgesteld op 14.30 uur. Tweede plaatsen voor Marjan Jumelet en Ellen van Dijke BRUINISSE - Tijdens een door de LR en PC De Schouwse Ruiters in manege De Korenzolder in Bruinisse verreden indoor dressuurwedstrijd voor pony- kombinaties hebben een aantal amazones van Schouwen-Duivelandse ruiter- verenigingen goede prestaties geleverd. Een verrassende zege was er voor Arianne Hanse met haar pony Liza in de B-rubriek en tweede plaatsen kaap ten Marjan Jumelet met Romeo en Ellen van Dijke met Donald respektieve- lijk weg in de L- en M-rubriek. In deze beide laatste klassen gingen de over winningen naar deelnemers van Ponyklub Oranjeruiters. Annelies Breure met Maby bleken de beste proef in huis te hebben in de M-rubriek, terwijl Mi randa Baas met Sandra de zege opeiste in de L-rubriek. De diverse proeven werden bejureerd door mej. M. J. Timmerman uit Kattendijke en de heer A. Wattel uit Vrouwenpolder. Simone Stahlie kwam tijdens het indoor dressuurkonkoers van De Schouwse Ruiters net niet aan een zege. Zowel met Gadeste als met Diamond moest zij zich tevreden stellen met een derde plaats. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Na Anton, Sari en Peter Hanse is Arianne Hanse de vierde telg, die als winnaar uit een konkoers hippique kwam. De zege van dochter Hanse in de B-rubriek van het konkoers in ma nege De Korenzolder mag evenwel als uiterst verrassend worden be schouwd. Zelf rekende zij daar ook allerminst op. Een plaatsje in de mid denmoot van het dertienkoppige deelnemersveld was voor haar de uit gangspositie, maar de beide juryle den schatten haar met 125 punten als de beste van de groep. „Je moet na tuurlijk bij mij zijn om te horen of zij terecht de eerste prijs heeft gekre gen", vertelde vader en Schouwse Ruiters-voorzitter Anton Hanse. „Daar hebben we twee betaalde jury leden voor aangetrokken om dat te beoordelen. Je moet ervan uitgaan dat zij hun werk doen zonder voor oordelen". Naar de mening van het grote merendeel van de konkurrentie en toeschouwers was de beoordeling volkomen terecht, want Arianne Hanse en Liza leverden een nette, keurig uitgevoerde proef af, die niet een kombinatie van repliek kon die nen. Puike proef Erg dicht in de buurt kwam alleen Arie van der Ploeg met zijn pony Misty van Ponyklub Oranjeruiters. Deze kombinatie bracht het tot 124 punten, drie meer dan de als derde eindigende Simone Stahlie met Ga deste. De Bru-amazone leverde een voor haar doen puike proef af. Jacqueline Knook kwam met Jodocus aan de 120 punten, hetgeen de Oranjeruiters- amazone de vierde plaats opleverde. De laatste deelneemster, die in de prijzen viel in de B-rubriek was El len van Schelven. Irma Bolijn met Alta van Bru, Hanny van der Zande met Eros van de Schouwse Ruiters, Marjolein Geelhoed met Robin Hood van Bru en Corrie Krabbe met Siliva van de Schouwse Ruiters reikten net niet ver genoeg om met een prijswin nende klassering te gaan strijken. In de gekombineerde L1/L2- rubriek ging de oranje rozet verdiend naar de Oranjeruiters-amazone Mi randa Baas met haar pony Sandra. Voor een keurig uitgevoerde proef werd deze kombinatie beloond met 124 punten. Met twee punten minder was de tweede prijs voor Bru- amazone Marjan Jumelet. Met haar pony Romeo rijdt de Bruse zich al ge ruime tijd hoog in de klasseringen. Geflatteerd was de derde plaats van Stef Nelisse met zijn pony Pascal. Dc Schouwse Ruiters noteerde dank zij de 121 punten zelfs nog een winst punt. Zijn klubgenoot Willem den Boer inkosseerde hetzelfde aantal punten, maar met zijn pony Melcha werd hij naar de vierde plaats verwe zen, dank zij een beter slot aan de puntenserie. Ook de als vijfde eindigende Petra Remeeus mocht dank zij de 120 pun ten, die het duo Timmerman Wattel op de startkoepon deponeerde, een winstpunt toevoegen aan het totaal. Patrick hielp de Schouwse Ruiters- amazone daarbij. Nog wel op de zes de plaats, maar duidelijk onderge waardeerd, was Alexander Bors- boom met Rex van de Schouwse Rui ters de tegenpool van Stef Nelisse. Wat Nelisse in principe te veel kreeg, ontving zijn klubgenoot te weinig. De enige L2-kombinatie Marrie van de Velde met Rocco heeft het blijk baar nog net te zwaar met het nieuwe niveau. Denderend In de M-rubriek slechts vijf kombi naties, die bovendien stuk voor stuk geen denderende proef neerlegden in het rulle zand van manege De Koren zolder. Met enig fortuin ging Anne lies Breure uiteindelijk met de zege en het daarbij behorende oranje rozet strijken. Met 117 punten hield zij de verza melde konkurrentie nog ruim op af stand. Twee kombinaties behaalden 114 punten, maar Ellen van Dijke van de Schouwse Ruiters mocht de tweede beschikbare prijs inkasseren, omdat zij aan het eind van haar proef met Donald beter uit de verf kwam dan Simone Stahlie met Diamond van LR en PC Bru. De Kerkwerfse amazone behaalde haar punten voor al in het begin van de proef. Marjo lein Geelhoed behaalde met Alarda 109 punten en Schouwse Ruiters amazone Monique van der Werve kwam met Natascha uit op 104 pun ten. Bij een volgende gelegenheid is de onderlinge rangschikking vast weer helemaal anders. Daarvoor zijn de kwalitatieve verschillen van een te gering belang. Voorwedstrijden le klas libre NIEUWERKERK - Elf biljarters hebben zich aangemeld om mee te gaan dingen naar het kampioenschap le klasse libre van het distrikt Schouwen-Duiveland van de KNBB. Om zich voor het finale toernooi te kunnen plaatsen zullen de elf spelers nog in de voorwedstrijden onder el kaar moeten uitmaken wie uiteinde lijk de acht finalisten worden. Dit gaat gebeuren in twee poules waarbij in poule A uitkomen: J. Ber- revoets, J. A. Vasseur, C. Hector, H. Reede, W. Hanse en L. de Munnik en in poule B: H. Berrevoets, B. Ver steeg, P. Bodbijl, H. Woelaard en J. van der Weijde jr. In poule A zullen de wedstrijden worden gespeeld op dinsdag 11 ja- nauri (Bommenede), dinsdag 18 ja nuari (B.V. Renesse) en maandag 24 januari (OKK). In poule B zullen de wedstrijden plaats vinden op: woensdag 12 janua ri (DOS), maandag 17 januari (KVL) en maandag 24 januari (OKK). De lengte der partijen is vast gesteld op 170 caramboles. 7. Als ze de rivier opvaren, laat Eric het zeil strijken en de riemen uitbrengen. Voor alle ze kerheid worden de wapens in orde gebracht. Het is een onbekend gebied en de bevolking kon wel eens vijandig staan tegenover vreem delingen. Voorlopig is er van de bewoners van dit land niets te bespeuren. „Wie weet worden we wel uit die bossen beg luurd", gromt Svein. „Het zint me niet, Noor man, op deze rivier. Wat wil Je beginnen als de boot niet verder stroomopwaarts kan." „Dan gaan we aan land", zegt Eric kalm, „en ik ben helemaal niet van plan als een dief in de nacht om heer Borons burcht rond te gluren. We gaan recht op ons doel af. We bieden een losgeld als ik hem vertel, wie ik ben, zal heer Boron het wel uit zijn hoofd laten moeilijkhe den te maken." Op dat moment klinkt een stem van de uit kijk „Mensen op de linkeroever". Nog juist zien de Noren een tweetal gestaltes wegduiken achter het gebladerte. „Kijk toe", snuift Svein, „wij willen wel zonder geheimzinnigheidjes doen. maar zij niet en dat is geen goed teken

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 6