BLIK IN FOTO - ALBUM VAN 24 i Het vroor in januari en er werd ,,dus" geschaatst op de Zierikzeese Gracht - In Nieuwerkerk voerde de jeugd aktie voor een eigen klubhuis - Bakkerij Bolt ontving jeugdig bezoek van de kleuterschool - De kleuters van ,,De Krukels" in Bruinisse vierden het tienjarig jubileum - Ziekenomroep No men Nescio hield een open dag en liet belangstellenden toe in de studio - In Oosterland werd een regio-muziekconcours gehouden - Schilderklub Tus sen de Havens" kreeg de beschikking over een eigen galerie - Enkele agra rische bedrijven stelden hun deuren open ter gelegenheid van een open dag - Het C.J.V. .Samen Verder" hield een grootse tentmanifestatie - De Zee meerman en zijn min draafden op bij de opening van de Ringpromotion- dagen in Haamstede.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 24