Korfbaldag hield 250 kinderen een hele dag plezierig bezig Twee hoogste teams BC Zierikzee profiteren van promotieregeling 7 De Zeehonden en Doe Maar winnaars korfbaltoernooi Valse aangifte Kerkwerve en Country Club favorieten voor finaleduel „Fun- en jump-boards komen sterk in opmars ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Dinsdag 28 december 1982 Nr. 23242 ZIERIKZEE - Maandag werd door korfbalvereniging All Ready in sporthal Onderdak te Zierikzee een geslaagde sportdag georganiseerd voor leerlingen van de 2e-, 3e-, 4e- en 5e klassen van de Schouwen-Duivelandse basisscholen. Ondanks het feit dat alle scholen uit de re gio in de gelegenheid waren gesteld hieraan deel te ne men, hadden naast alle acht Zierikzeese scholen alleen de scholen van Zonnemaire en Ellemeet hier positief op gereageerd. Dit nam echter niet weg dat rond de 250 kin deren maandagmorgen present waren om aan deze korf bal „instuif" te kunnen deelnemen. De ploeg van De Zeehonden werd winnaar bij de 2e en 3e klassers, doordat zij na het gelijk eindigen van de wedstrijd, de strafschoppen beter benutten. Ovaties voor Patrick Sercu DORTMUND - De Belg Patrick Sercu was zondag het middelpunt van het wielergebeuren in de Westfalen—hal in Dortmund. In het kader van de Grote Prijs der Stayers, die overigens werd gewonnen door de Westduitser Horst Schuetz, nam de Zesdaagsekeizer afscheid van het Westduits publiek. Sercu, die aan zijn laatste seizoen bezig is, kreeg een ovationeel ap plaus van de 12.000 bezoekers. Horst Schuetz won de Grote Prijs der Stay ers verrassend voor wereldkampioen Martin Venix, die twintig meter te kort kwam. De Westduitser Wilfried Peffgen eindigde als derde. Rennersveld Rotterdamse „Six" al ver rond ROTTERDAM - Voor de Rotter damse Zesdaagse, welke van 14 tot 19 janauri a.s. in het sportpaleis 'Ahoy zal worden verreden, heeft wedstrijdleider Peter Post inmiddels een aantal koppels gekontrakteerd. René Pijnen, die in Maastricht zijn 53e zesdaagse overwinning boekte, zal een koppel vormen met de West duitser Gregor Braun met wie hij vooraf nog de zesdaagsen van Keulen en Bremen zal rijden. De Limburger Ad Wijnands, met wie Pijnen in Maastricht een koppel vormde, zal niet in Rotterdam aan de start verschijnen. Wijnands gaat een paar weken naar de wintersport om zich te gaan voorbereiden op het ko mende wegseizoen. Gerrie Knete- mann gaat een koppel vormen met de Westduitser Fritz, terwijl Jan Raas als ploeggenoot de Deen Gert Frank krijgt. Frank die eerder een koppel vormde met Hans-Hendrik Oersted, heeft te kennen geven niet meer met zijn landgenoot te rijden. De Deen die al eerder met Raas de zesdaagse van Maastricht, reed, een vierde plaats op één ronde van de winnaars, zal aan de zijde van Raas ook de zes daagse van Bremen (6 t/m 12 januari) rijden. Patrick Sercu, de keizer van de zes daagsen. gaat in het Rotterdamse ge beuren van start met de veel beloven de Italiaan Bidinost. Verder hebben inmiddels ook de Australiërs Don Al lan en Danny Clark, dit seizoen reeds winnaars te Gent en Heming het kontrakt getekend. Voor de Belg Pa- rick Sercu, die er na dit seizoen een streep onder zet, zal het het laatste optreden als aktief renner in Neder land zijn. In de Rotterdamse zesdaag se zal René Koppert als zesdagen ren ner zijn debuut maken. Joop Zoete melk, die niet in Maastricht reed, zal wel in Rotterdam present zijn. Met uitzondering van Wijnands en René Kos, komen verder alle deelne mers van de zesdaagse van Maastricht te Rotterdam aan de start. ZUNDERT - Wielrenner Johan van der Velde heeft voor de Kerstdagen tegenover de rijkspolitie te Zundert bekend valse aangifte te hebben ge daan van een inbraak in zijn bunga low te Rijsbergen. Van der Velde had eind oktober melding gemaakt van een inbraak, waarbij men door een raam in te gooien zijn huis zou zijn binnen ge drongen. Volgens zijn eerste verkla ring zouden twee dure race fietsframes, sieraden en geld, met een totale waarde van ruim 30.000 gulden, zijn gestolen. Van der Velde werd vorige week aangehouden en na zijn betekenis een dag later weer vrijgelaten. Door de organisatoren, die met dit gebeuren hun eerste lustrum vier den, waren de kinderen in 20 teams ingedeeld. Het leuke was hierbij, dat dit niet was gebeurd per deelnemen de school maar dat de teams werden gevormd door de leerlingen van di verse scholen waardoor zij met nieu we gezichten kregen te maken. Voor deze 20 teams, alweer vier meer dan het vorige jaar, waren allerlei namen bedacht zoals: de Zeehonden, de Snoeken, de Zebra's, de Leeuwen, de Hazen, de Dolly Dots, 't Goede Doel, Doe Maar, Toontje Lager, enz. Aantrekkelijk Om het geheel voor de jeugd zo aantrekkelijk mogelijk te maken en het leeftijdsverschil niet te groot te doen zijn waren er twee groepen ge vormd nl. die van de 2e en 3e klassers en van de 4e en 5e klassers. Om het geheel zo vlot mogelijk te doen verlopen was er door de organi satoren voor gezorgd dat ieder team de beschikking kreeg over een leider die gedurende het verdere verloop op deze dag met hem of haar toegewezen team optrok. Naast het spelen van de korfbalwedstrijdjes was er voor de jeugd nog een spelcircuit met als on derdelen: het nemen van strafwor- pen, een sjoelbak, een knikkerbord, het gooien met ringen op een minia tuur korfje enz. Veel tijd om zich te vervelen was er dan ook niet voor de jeugd die met een grote dosis enthousiasme aan de spelen, waarmee punten vielen te ve- dienen deelnam. Voor het korfbalge- beuren waren er in de sporthal drie korfbalveldjes uitgezet waarop in to taal niet minder dan 48 wedstrijdjes werden afgewerkt. Voor een groot aantal van de deelnemende kinderen betekende het een eerste kennisma king met de korfbalsport, wat bete kende dat zij er min of meer bij ston den als de bekende kat in het vreem de pakhuis. Hoofddoel Daar het hoofddoel was de jeugd op een aangename en sportieve wijze bezig te houden, waarbij het meer ging om het spel dan om de knikkers, werd hiermee door de scheidsrech ters bij het toepassen van de spelre gels rekening gehouden en werd er niet op ieder slakje zout gelegd. Door de spelertjes een beetje de vrije teugel te laten, konden zij zich naar hartelust uitleven, wat zij ook zeer zeker deden. Verrassend was het grote aantal keren dat men de bal in de korf wist te deponeren. Niet min der dan 171 keer werd in de 48 gespeelde wedstrijden de korf door boord, wat neerkwam op een gemid delde van ruim drieëneenhalf doel punt per wedstrijd. Naast een aantal spannende en at- traktieve wedstrijden in de poules zorgden de finalisten voor een twee tal bijzonder spannende wedstrijden. Bij de jongste editie had het team spelend onder de naam van De Egels zich voor de finale geplaatst met nip te overwinningen van 4-3 en 1-0 en een 1-1 gelijkspel, terwijl De Zeehon den dit hadden gedaan via overwin ningen van 3-2 en 3-0 en een 1-1 ge lijkspel. Spannend en boeiend was de finale wedstrijd tussen deze twee teams waarbij het niet aan aanmoe digingen ontbrak vanaf de volgepak te tribunes. Beide teams gaven elkaar niets toe en waren volkomen aan elkaar ge waagd. Na de normale speeltijd wees het skorebord een 1-1 gelijke stand en ook na de verlenging kwam hierin geen verandering. Strafworpen moesten hierdoor de beslissing bren gen en waarbij De Zeehonden uitein delijk als winnend team uit de bus kwam. Spannende strijd Bij de 4- en 5e klassers ging de fina le tussen de teams spelend onder de naam Doe Maar en Vitesse. Doe Maar kwam in de finale met overwinningen van 3-0, 3-1, 3-0, 5-2 en een 1-1 gelijkspel. Vitesse deed dit met vijf overwinningen op rij van: 4- 3, 3-2, 5-1, 8-1 en 3-0. Ook deze finale wedstrijd gaf een spannende strijd te zien waarbij de uitslag tot het laatste fluitsignaal onzeker bleef. In eerste instantie slaagde Vitesse erin voor sprong te nemen (0-1), welke echter binnen een minuut door Doe Maar werd omgebogen in een 2-1 voor sprong. Vitesse slaagde er hierna weer in de stand in evenwicht te brengen (2-2), maar de winst ging uit eindelijk toch naar Doe Maar (3-2). Naast het gebeuren in de sporthal was er ook nog een kleur-tekenwed- Doe Maar was de sterkste bij de 4e en 5e klassers. Na een spannend duel met Vitesse bleef deze ploeg met 3-2 de sterkste. strijd waarvoor de tekeningen voor dien door de kinderen waren ge maakt. Bij de 4e- en 5e klassers ging de eerste prijs naar Rona Vink, de 2e prijs naar Mare Berrevoets en de 3e prijs naar Tanja Hoogstrate. Bij de 2e- en 3e klassers was de uitslag: le prijs Barry Hage; 2e prijs Leon Schults en de 3e prijs Natascha van den Berge. Allen mochten uit handen van de wethouder van sportzaken van Zierikzee, de heer L. J. van Gastel een cadeaubon in ontvangst nemen. De uitslag van het spelcircuit was, 2e- en 3e klassers: le prijs Soak de Jonge, 32 pnt.; 2e prijs Mia Dekker, 31 pnt.; 3e prijs Lars van Swieten, 30 pnt. Bij de 4e- en 5e klassers was de uitslag: le prijs Frank Huisson, 36 pnt.; 2e prijs Harold van Swieten. Fijne sportdag Ook zij kregen allen van wethou der Van Gastel een cadeaubon, ter wijl de spelers van de winnende korf balteams allen een doos met fruit („snoep verstandig, eet een appel") kregen aangeboden. De wedstrijdleider Jan Smalheer bracht allen dank die hun medewer king hadden verleend om deze dag zo uitstekend te doen slagen. Wethou der Van Gastel stak een pluim op de hoed van de organisatoren welke zich volledig hadden ingezet om de jeugd een fijne sportdag te bezorgen. MÜNCHEN - Drie Nederlandse clubs, Ajax, Feyenoord en Roda JC wachten nog op het geld dat hen toe komt van de toernooien, die voor het begin van de competitie in West- Duitsland werden gespeeld. De ver enigingen hebben via de sectie be taald voetbal van de KNVB hun ei sen bij de Uefa gedeponeerd. ZÜRICH - De voetbalbonden van Mexico en Brazilië hebben zich tot nu toe officieel aangemeld bij de Wereld Voetbalfederatie voor de organisatie van de eindronde van het toernooi om het wereldkampioenschap 1986. Columbia, dat als organisator was aangewezen, had zich wegens finan ciële problemen, teruggetrokken. Zeeuws elftal tegen Zeeuwse en Belgische profs MIDDELBURG - Voor het Zeeuws elftal staan er weer enkele bijzonder aantrekkelijke wedstrijden op het programma voor het voorjaar 1983. Ongetwijfeld een topper is de afslui tende wedstrijd op zaterdag 4 juni in Vlissingen. Dankzij de medewerking van Toon Uitterhoeve (organisator ook van andere wedstrijden voor Sport Steunt Zonneveld) komt er op die dag een elftal van Zeeuwse profs spelen. Vrijwel alle grote namen (zo als Wim van Hanegem, Jan Poort vliet, Adrie Koster, Tonnie van Ee- nennaam, Chris Riemens, Danny Blind, Ronnie van Poucke, Angelo Nijskens, Edy de Schepper enz.) heb ben al toegezegd, alsook de coach, ook een Zeeuw, Piet de Visser. Om het evenement helemaal Zeeuws te houden zal die wedstrijd gefloten worden door Gerard de Schepper en is ook al een echte be taald voetbalgrensrechter benaderd, Aad de Koster. Het is vrijwel zeker dat ook Jo Jansen naast Piet de Vis ser op de bank plaatsneemt. En dat is nog niet alles. Het is zo goed als zeker, dat het Zeeuws elftal zijn „seizoen" begint met een wedstrijd tegen de Belgische natio nale selectie. Belgisch bondscoach Guy Thijs bereidt zich eind april voor op de wedstrijd tegen de DDR en het ziet ernaar uit, dat die voorbe reiding weer in Zeeland plaatsvindt met een wedstrijd op donderdag 21 april tegen het Zeeuws elftal. Start voetbal 1983/1984 MIDDELBURG - Door de KNVB afdeling Zeeland is dezer dagen reeds de aanvang bekend gemaakt van de start van de kompetitie 1983/1984. Op de datums 27/28 augustus ko men de pupillen reeds in aktie, de ju nioren gaan gedeeltelijk van start, terwijl bij de senioren de 4e klassers de le bekerronde spelen. Op 3/4 september is er een pro gramma voor de pupillen, 2e beker ronde voor 4e en 3e klassen en de jeugd en gaat de kompetitie van start voor de klassen waarin meer dan 10 elftallen zijn ingedeeld. Op 10/11 september, als ook wordt gestart met de KNVB kompetitie, is er een volledig programma. ZIERIKZEE - Dc twee hoogste teams van Badmintonclub Zierikzee gaan in het komende seizoen vrijwel zeker een klas hoger spelen, liet eerste team staat op de rand van het kampioenschap in de eerste klas en promoveert als het blijft, waar het met nog drie wedstrijden te gaan, staat, naar dc derde klas van het landelijke NBB-gebeurcn. Dit betekent dat In feite een dubbele pro motie, omdat er een nieuwe - vierde klas NBB - wordt tussengevoegd. Hier- naar promoveren de nummers twee tot en met vier van dc eerste klas afde ling. Volgens de huidige stand zijn dat Kolibrie, Marathon II en Tcrneuzen III. Aan het eind van de vorige kompetitie werd Zierikzee I ook al kampioen en men promoveerde toen naar de eerste klas van het afdelingshadminton. Door het tussenvoegen van een vierde klas landelijk komt er aan het eind van het nu lopende seizoen ook een versterkte promotie uit de lagere afdelingsklassen. Zo promoveren er vier ploegen uit elk der twee klassen. Van deze „speciale aanbieding" lijkt ook het tweede team van Zierikzee te gana profiteren Het team bestaande uit Marieke dc Meulmeester. Karin de Vos. Lies Hanse, Frans Vuijk, Jan-Job van der Zande en Boy Lup- gens telt weliswaar slechts dertien punten uit elf duels, maar kan de promotie als vierde nauwelijks meer ontgaan. Dit zestal gaat dan de plaats innemen van het sextet Corrie Keijzer, Connie Cashoek. Petra Krel- lo. Harry Koster, André Koster en Dave Clarke, dat dus landelijk gaat spelen. De standen, zoals die op 27 decem ber werden opgemaakt, zien er als volgt uit: Bekerkompetitie zaalvoetbal Schouwen-Duiveland ZIERIKZEE - Woensdagavond 29 december worden in sporthal Onderdak de kwartfinales om de Schouwen-Duivelandse zaalvoetbalbeker afgewerkt. Direkt aansluitend volgen dan ook nog de halve finales, zodat om 23.00 uur de twee finalisten bekend zullen zijn. Deze twee ploegen strijden op woensdag 20 januari om de zaalvoetbalbeker van Schouwen-Duiveland met daaraan ge koppeld deelname aan het toernooi om de Zeeuwse beker. Country Club is verdedigend bekerhouder. In de eerste kwartfinale, die om 19.oo uur begint, moet de FC Kerk werve het opnemen tegen Die Gou we, een redelijk meedraaiend tweede klasser. Normaliter lijkt Kerkwerve hier als winnaar van uit de bus te ko men, te meer daar de formatie zich in de voorbije seizoen steeds als een echt cupfighter heeft gede monstreerd. In het seizoen dat de zaalvoetbalbeker voor het eerst inzet was van een toernooi, kwamen de Kerkwervenaren zelfs als winnaar uit de bus. Later volgden ook nog fi naleplaatsen. Kompleet Om 19.40 uur krijgt eerste klasser Stella Boys de handen vol aan twee de klasse koploper Ouwerkerk. In dien de Ouwerkerkse formatie kom pleet aantreedt, lijken de kansen op winst elkaar bijzonder weinig te ont lopen. Later op de avond ontmoeten de winnaars uit voornoemde beide wedstrijden elkaar in de halve eindstrijd. Opnieuw is de FC Kerk werve dan de grootste favoriet voor een finaleplaats. Zowel Ouwerkerk als Stella Boys zijn zo op het oog niet opgewassen tegen de geelblauwe for matie. De finaletegenstander voor Kerkwerve moet komen uit de wedstrijden Sporthuis ZZ tegen Skol Boys II en Skol Boys I tegen Country Club. Om 20.20 uur ontmoet Sporthuis ZZ de tweede formatie van Skol Boys. De reserves van Skol Boys ont popten zich in het verleden ook al als een opmerkelijk bekervoetbalteam. Het jaar nadat FC Kerkwerve de be ker won, viel de eer aan deze ploeg te beurt. Toch lijkt de kans, dat de Boys nu verder raken dan de kwartfinale niet al te groot. Sporthuis ZZ zal waarschijnlijk te sterk zijn. Veertig minuten na de uitschakeling van Skol Boys II volgt vrijwel zeker ook de eliminatie van het eerste team van deze vereniging. Country Club wil zich zeker niet laten verrassen en zich in de halve eindstrijd spelen te gen Sporthuis ZZ. Om 22.20 uur wordt de avond in sporthal Onder dak besloten met waarschijnlijk de topper van de dag tussen Country Club en Sporthuis ZZ. De winnaar hiervan schuift door naar de finale op 26 januari. Nieuwjaarsreceptie VV Zierikzee ZIERIKZEE - Op zondag 2 januari zal het bestuur van de voetbalvereni ging Zierikzee in de kantine op het sportpark Bannink een nieuwjaars receptie houden. Vanaf 16.00 uur zullen de leden, supporters en bevriende relaties in de gelegenheid zijn om het bestuur hun gelukwensen aan te bieden. BRUSSEL - De Nederlandse Cees van de Wereld is tijdens een interna tionale veldrit in Overijsel als twee de geëindigd. De overwinning ging naar de Belg Jan Teugels, die de 25 kilometer aflegde in 1 uur en 7 minu ten. De in Nieuwkoop wonende van de Wereld finishte op twintig sekon- den. SOESTDUINEN - Herman Snoey- ink heeft zondag in Soestduinen zijn zesde overwinning van dit seizoen in een wielerveldrit behaald. De cou reur uit Denekamp won de 28e kerst- cross over 24 kilometer in 1 uur 5 mi nuten en 48 sekonden. GENT - Rene Pijnen en Martin Ve nix hebben de Grote Kerstprijs, een koppelkoers achter dernies over 25 kilometer, gewonnen. Achter gang maker Norbert Koch reed het duo in het Sportpaleis in Gent de Austra liërs Clarck en Wiggins op twee ron den. le klas, afd. 2: Zierikzee I 11-17; Marathon II 12-15, Kolibrie 10-14; Terneuzen III 12-14; Sjuttel 10-8; Wings II 10-6; Avanti IV 11-6; Mara thon IV 11-6. 2e klas, afd. 1: Marathon VI 12-18; Astroiden II U-16; Wings III 12-15; Terneuzen VI 11-14; Sjuttel III 12-13; Zierikzee III 12-6; Smash I 10-5; Avanti VII 10-2. 2e klas, afd. 2: Groot Sas I 11-21; Den Ossaert I 10-17; Wings IV 10-15; Zierikzee II 11-13; Niouwland I 9-8; Marathon V 10-5; Sjuttel II 10-5; Avanti VI 10-0. 3e klas. afd. 1. Pluumpje II 9-17; Netwerk I 10-15; Kortgene I 10-11; Zierikzee V 10-11; Wings V 9-9; Ter neuzen IX 11-9; Groot Sas III 12-8; Marathon VIII 13-0. 3e klas, afd. 4: Terneuzen VII 11-21; Rillandia 9-12; Terneuzen XI 9-11; Astroiden V 10-8; Avanti VIII 8 7; Zierikzee IV 10-7; Wings VI 8-2 Nieuwe stijl in surfwereld 99 ZIERIKZEE - In de surfwereld wordt 1983 het jaar van de „fun- en jump-boards". Vol gens dealer Jannie Bolijn uit Ouwerkerk sullen de planken met voetbanden sterk in opmars komen, waardoor de surfer als het ware de plank met de voeten zal gaan besturen. Bij de konventionele plank stuurt de watersporter de plank met liet seil. Op het industrieterrein stonden de nieuwe modellen voor het jaar 1983 uitgestald. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) ,,De mensen raken een beetje uitgekeken op het baantjes varen, ze willen meer aktie. De „fun- en jump-boards" zijn uitstekend ge schikt voor meer spektakulaire akties", vertelt Jannie Bolijn. In 1983 zullen praktisch alle planken van de verschillende merken zijn voorzien van voetbanden. De achterkant van de plank loopt smaller toe. De jumpboardszijn ontwikkeld om de surfers (enor me) sprongen op het water te kunnen laten maken. Net als het „fun- board" is het jump-boardbedoeld i>oor de ervaren surfer. Een fun-boardgeeft de watersporter meer plezier dan de konventione le plank. Een funboardis veel wendbaarderde hoge snelheid vergt niet alles van de krachten van de surfer; de lichaamsinspan ningen blijven beperkt door dc krachten besparende waterstart en het lichte gewicht van plank en tuig en nieuwe technieken, zoals sprinacn cn grijpen behoren tot dc mogelijkheden. Met ,,/un- boarden" kunnen dc gebruikers geen hoge sprongen maken, maar ze zijn wel geschikt voor het slalom-surfen. Volgens Jannie Bolijn zijn de „fun- en iump-boards" ook goed bruikbaar op het Grevelingen- meer. „De planken zijn dusdanig ontwikkeld dat ze ook op vlak wa ter zijn te gebruiken. Wel geldt als voorwaarde dat de windkracht vier of hoger is", aldus Jannie Bolijn. Zoon Kees vertelt dat een sur- fer na ongeveer één seizoen over kan stappen van de konventionele plank op dc „fun- en jumpboards". „Na één seizoen regelmatig surfen hebben de meeste mensen vol doende ervaring en kennis van de techniek en de wind om met een „fun- of een jump-board" te gaan surfen. Dc mogelijkheden van deze planken zijn veel groter dan'met de koni>ention'clc plank" Het hier uit voortvloeiende brandingsurfen kan ook aan de Noordzeekant van de Brouwersdam worden beoefend De windsurfshow van dealer ..de Vierbannen" uit Ouwerkerk wordt in het pand van aannemersbedrijf Roggeband aan het Groene Weegje gehouden tot en met zaterdag 1 januari Op de show zijn de nieuwe modellen van het jaar 1983 te zien. Van de merken Mistral. Ten Cate, Dufour. Wapler cn F 2 kunnen de bezoekers de planken, zeilen, masten, accessoires cn pakken bekilken Van het merk Mistral wordt ook de nieuwe kollektie sportklcdinq getoond. Nog niet alle nieuwe modellen zijn bij „de Vierbannen" binnen. „Voor alle nieuwtjes is het nog te vroeg, maar we hebben wel vol doende om een goed overzicht te bieden", meent Jannie Bolijn

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 7