4 BRUINISSE - Nee, peen plaatje uil (Ie „oude doos", ook al doel de entou rage mei wei-de, does. Iiok. duif en scha-pen daaraan wel denken. Ook de aankleding ran de Iwee „fotomodellen" doet in die richting denken. Nee, dit illustere tweetal rustte eventjes uit van de onlangs gehouden festivitei ten in Bruinisse, ter gelegenheid van hel 400-jarig bestaan van het onder wijs in deze gemeente. Daartoe werden de leerlingen opgeroepen (eigen lijk de moeders om toch vooral in historische kledij te verschijnen op de drie dagen dal het feest duurde. Praktisch alle leerlingen van de heide lagere scholen hielden zieli hieran. VeeI moeders loonden zirli nare naaldkunstenaars en verpakte hun troost in ouderwets aandoend, maar overigens gloednieuwe kleding. Zelfs (of juist ook) hel onderwijzend per soneel deed hieraan ijverig mee. Sommigen hadden zelfs een eehte „Garibaldi-hoed" op de kop kunnen likken, ter vervolmaking van hun outfit. Mede hierom werd hel een grandioos feest, zoals heel lira zieli weet te herinneren, dal begon met een „lawaai-oplorhl" door de Itrusc dreven, in alle vroegte (nou ja, zo vroeg was het nu ook weer niet.'). Ge looid in genoemde kledij en meedragend de vreemdste voorwerpen die maar enig geluid konden voortbrengen, loog de jeugd door hel vredige vissersdorp om den rnlke kond Ie doen dal ze feest ging vieren. Aanslui tend was hel verzamelen bij hel gemeentehuis, waar hel Britse volkslied werd gezongen, voor zover niet overstemd door (Ie zelfgemaakte ..muzie kinstrumenten". Vooral hel refrein bleek er ingeheid: „En tre komen van Bru en we welen van niks". En dal na 400 jaar onderwijs! (Foto: Johan D. C Borrcvoots) BSaggBagJ&BgAlS& 5 ■BSsaëSggSSS^SSgSSSSS^SSiaigaaaagBaMC

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 4