OH 9 UUR GAAT DE SHOWROOM OPEN. ZORG DUS DAT U EROM 7UUR BENT. bij de vaate Bar „Mirabelle" Zierikzee Bel ons voor gratis fotopresentatie 01110-2577 DE NIEUWE PEUGEOT 505 CRYSTAL: RUIM 2500 GULDEN VOORDEEL ZIERIKZEE, De Nobelpoort, Oude weg 2-6. I RENESSE ANTENNEDIENST A.T.D. nv Streekvervoer Zuid-West-Nederland Dienstuitvoering op Oude jaar PUZZELRIT M.A.C. SPARTA 2e KERSTDAG RUITERSPORT DE VRIEZE Kantoorruimte te huur Gemeente Middenschouwen HINDERWET 8 PHILIPS AC 510 STEREO RADIOCASSETTERECORDER MET FM EN MIDDENGOLF, INGEBOUWD MET TWEE SPEAKERS EN DAKANTENNE. ELEKTRISCH BEDIENBAAR SCHU1FDAK. SPECIALE METAALKLEUREN MET VERNISIAAG: ROUGE AMARYLLIS METALLISE. BLEU 1RISÉMÉTALLISÉ. 4 CM MEER SPOORBREEDTE. Wie afgelopen voorjaar te laat was om één van die exclusieve Peugeot 505 Crystal's te bemachtigen, krijgt opnieuw een kaas. Het is ons gelukt om nog 'n beperkt aantal vanuit Frankrijk naar Nederland te krijgen. Vergelijk hem met de Peugeot 505 GR 1983; met de 2-liter motor, standaard 5-versnel- lingsbak en onafhankelijk geveerde wielen. Maar tel er dan 9 extra's bij. Niet het geld dat die extra's kosten. Want daarvan nemen wij het grootste deel voor onze rekening. De prijs van deze bijzondere Peugeot 505 Crystal is f29-900,-. En dat betekent een voordeel voor u van ruim 2500 gulden. Mocht u te laat komen voor de Peugeot 505 Crystal; geen nood, het uitgebreide gamma biedt keus genoeg. Peugeot 505 GL - 2-liter motor,5-versnel lingsbak, prijs f24.995,- Er Ls nu ook een 505 GL met 1.8 liter motor voor maar f24.200-, Peugeot 505 GR - met 5-bak en nog luxueuzer uitgevoerd dan de GL met 2-liter motor. Peugeot 505 SR - getint glas rondom, stuurbekrachtiging en centrale portier vergrendeling. Peugeot 505 STI - compleet als de SR, maar met injektiemotor, 2165 cmA Peugeot 505 GLD - met een dieselmotor van 2304 cm1 voor f28.995,-. De 505 GR en SR zijn ook verkrijgbaar met een 2498 cm3 dieselmotor. Aan de top de 505 SRD met diesel turbo. Tevens is er een serie break modellen verkrijgbaar met benzine- of dieselmotor, die zo niet de mooiste, in ieder geval de ruimste van Europa zijn. Tenslotte is de Peugeot 505 Familiale de auto die zitplaats biedt aan 8 personen. Prijzen incl. BTW, excl. afleveringskosten. Wijzigingen voorbehouden. 1e Kerstdag gesloten 2e Kerstdag geopend Vanaf 28 december a.s. op maandag geopend en op dinsdag gesloten. i Dinsdag 28 december zijn de meeste zaken 's morgens geopend plaatst en repareert alle antennes voor ontvangst Ned. 1 en 2, België 1 en 2, België-Frans. Plaatsing op pylonen, mast of gevel-mast op rotor of vaste stand. Alle plaatsingen onder garantie. 22 jaar ervaring in antennebouw. Zonder extra kosten in het gebied van heel Zeeland. Reparatie en plaatsing binnen één dag. U BELT 010-183022 TE ROTTERDAM Op 31 december 1982 worden de autobusdiensten alsmede de veerdienst Zljpe-Anna Jacobapolder uitgevoerd als op werkdagen. De diensten zullen dan echter tussen ca. 20 en 21 uur worden beëindigd. Zie voor de laatste verbin dingen de aankondigingen in autobussen, op de busstations en op de veerpont De Buurtbusdiensten Voorne, Hoekse Waard-West en Schouwen-Duiveland 2ullen op die dag volgens de normale dienstregeling worden uitgevoerd. De Directie Alle lampen geven licht. Maar gelukkig is dat voor sommige men sen niet voldoende. Die willen er ook met plezier naar kunnen kijken, zelfs overdag. Mooie lampen hebben naam: .ArtenildcDie naam staat voor lampen die een interieur vervolmaken, 't Lange Uus heeft er voorbeelden van in in huis. 't lange uus havenpark 26-28/4301 CD zierikzee tel. 01110-3727 •>T> Inschrijven vanaf 13.30 uur in ,,Ons Dorpshuis" te Nieuwerkerk. Start 14.00 uur Extra prijzen: BENZINEBONNEN waar elke deelne mer kans op heeft door mee te doen. Sponsor: GARAGE „DE NOBELPOORT" te Zierik zee Hogezoom 152 - Renesse - Tel. 1691 Grote sortering artikelen voor man en paard Zierikzee Venkelstraat 41 Koopsom t 72.500,- k.k. Leuk pand met goede ligging re delijk onderhouden voorzien van een grote tuin 50 m' met schuur en achterom gelegen op de Zuid westen. Ind.: entree, grote woonkamer 35 m' met gashaard uitgebouwde keuken met douche en tollet, ie verd.: 3 slaapkamers en een vliering. Westenschouwen Kraaijestelnseweg 144 Koopsom 1 475.000,- k.k. Uniek gelegen, sfeervol landhuis op 5.700 m' bebost duingebied. Een van de mooiste plekjes van Schouwen met 100% privacy 5 min. van zee. Uitstekende staat van onderhoud. Ind.: living 40 m' met schuifpui naar zonning terras, plavuizen mot vloerverwarming open haard, open keuken dubbele beglazing. Badkamer met ligbad/douche slaapkamer met open haard 2e slaapkamer met 2e toilet zolder met slaapkooi en veel ruimte. Gas c.v. Apart huisje met slaapkamers. Zierikzee Hoofdpoortstraat 8 Koopsom t 159.000,- k.k. Mooi gerestaureerd monumenten- pand met achtertuin. Ind,: entree, lange gang, mot mar meren platen betegeld, voorka mer en achterkamer belde met el- ken parketvloeren, mooie balken plafonds en gemetselde open haard. Keuken, toilet en achter tuin, met behoorlijke stenen ber- glng. 1e verd.: 3 slaapkamers en badka mer met ligbad en 2e tollet. 2e verd.: vaste trap grote zolder verdieping, beloopbaar. Het gehe le pand is voorzien van gas c.v. Zierikzee Oude Haven 41 Koopsom 225.000,— k.k. Gereslaureerd monumenlenpand In centrum van Zierikzee op eigen grond. Ind.: entree, woonkamer met open haard, antieke plavuizen en een parketvloer. In en exterieur In hoogwaardige materialen, woon keuken met eiken keuken, kelder, leuke tuin. 1e verd.: 3 slaapkamers en luxe badkamer met ligbad. 2e verd.: schilderachtige zolder Ingericht als logeerkamer en stu deervertrek Aanvaarding in overleg. Koopt bij onze adverteerders! ty makelaars in onroerende goederen en assurantiën NIEUWE HAVEN 147 ZIERIKZEE - 01110-2577 NA KANTOORUREN 01106-2904 in het centrum van Zierikzee Oppervlakte 70 mJ Brieven onder nr. 4723 buro van dit blad BEKENDMAKING Burgemeester en wethouders van Middenschouwen ma ken bekend, dat met ingang van 17 december 1982 tot en met 30 december 1982 ter gemeentesecretarie te Scha- rendijke, op werkdagen van 09.00 uur tot 12.00 uur en van 13.30 uur tot 16.30 uur alsmede gedurende die perio de op maandagavond van 18.30 uur tot 21.30 uur (na tele fonische afspraak ter inzage ligt het ontwerp van een beschikking op het verzoek van de heer S. C. Coomans, Elkerzeeseweg 42 te Scharendij- ke voor het oprichten, in werking brengen en in wer king houden van een agrarisch bedrijf met opslagplaats en een mini-camping aan het adres Elkerzeeseweg 42 te Scharendijke, kadastraal bekend gemeente Midden schouwen sectie G nummers 393, 99. 101, 391; de heer C. v. d. Houten, Zwaardweg 6 te Kerkwerve voor het oprichten, in werking brengen en in werking houden van een gemengd agrarisch bedrijf aan het adres Zwaardweg 6 te Kerkwerve, kadastraal bekend gemeente Middenschouwen sectie E nummer 279; de heer J. v. d. Wekken. Groeneweg 2 te Scharendijke voor het oprichten, in werking brengen en in werking houden van een gemengd agrarisch bedrijf aan het adres Groeneweg 2 te Scharendijke, kadastraal bekend gemeente Middenschouwen sectie G nummer 258; j de heer B. J. Wittenberg, Kerkweg 34a te Kerkwerve voor het oprichten, in werking brengen en in werking houden van een inrichting tot verkoop van dranken en etenswaren, die worden gebakken in olie of vetten, aan het adres Haven West Repard kasdastraal bekend ge meente Middenschouwen sectie G nummer 347 gedeelte lijk. Na dc bovengenoemde termijn van terinzageleggin^ tot het einde van de termijn waarbinnen beroep kan Wor den ingesteld ligt de ontwerp-beschikking eveneens ter inzage van 09.00 uur tot 12.00 uur. Desgewenst kan mon delinge toelichting worden gegeven. Het ontwerp van dc beschikking strekt tot het verlenen van een vergunning onder het stellen van beperkende voorschriften, waardoor gevaar, schade en hinder voor de omgeving wordt voorkomen. Gemotiveerde bezwaren tegen de ontwerp-beschikking kunnen gedurende bovengenoemde termijn schriftelijk worden ingebracht door de aanvrager en degenen diie re delijkerwijs niet in staat zijn geweest tegen de aan vraag bezwaren in te brengen. De bezwaarschriften moeten bij het gemeentebestuur zijn ingediend v66r 31 december 1982. De persoonlijke gegevens van degene die een bezwaar schrift heeft ingediend worden na schriftelijk verzoek daartoe niet bekend gemaakt. Burgemeester en wethouders van Middenschouwen, De burgemeester, W. DEN BOER De wnd. secretaris, M. A. v. d. VELDE Scharendijke. 9 december 1982

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 8