„MARKTZICHT DAM8 ZIERIKZEE 01U0 SS91 STREEKNIEUWS ONZE PUZZELRUBRIEK Voor kwaliteit moet u bij zijn. SUCCESJES Albert's Autowasserette 1e KERSTDAG GESLOTEN 2e KERSTDAG GEOPEND l ERIC DE NOORMAN INGEZONDEN STUKKEN Protestbrief Herman Jansen Let op wij hangen u niet op 6 OUWERKERK Kerstviering De Herv. Vrouwenvereniging te Ouwerkerk vierde het kerstfeest on der leiding van mevrouw Den Bley- ker. Van lied 117 werden de verzen 1, 3 en 7 gezongen. Daarna ging me vrouw Den Bleyker voor in gebed. Uit de Bijbel werden vijf gedeelten gelezen. Na iedere lezing volgde het zingen van het kerstliederen. Na me ditaties en het voorlezen van gedich ten vertelde mevrouw Den Bleyker het kerstverhaal: de Kerstengel. Met dankgebed en „Ere zij God" werd de bijeenkomst besloten. BRUINISSE Volop werk machinefabrieken De beide machinefabrieken te Bruinisse hebben ook in de laatste week van het jaar nog volop werk, daarvan getuigt wel het feit, dat de schepen rijen dik voor de afbouwka- de liggen. Bij Maaskant en Zonen liggen de nieuwe zeekotter H.D. 226 Gilles Se nior voor de heer G. van Belzen uit Den Helderen demosselkotter YE 16 voor de firma Meijaart Yerseke, bei den in Polen gebouwd, die van moto ren worden voorzien en verder wor den afgebouwd. Aan beide schepen wordt met man en macht gewerkt. Ook in de reparatie sektor zit men goed, terwijl de YE 56 Pieter hier ar riveerde, van de firma A. P. Hol- lestelle, wordt vrijdag de Engelse kotter B.F. 250 van de rederij Ely West uit het Engelse Gardenstown hier verwacht (het schip werd opge houden door de stormen van deze week). Van deze kotter is de machi nekamer uitgebrand, zodat men aan het herstel van de aangerichte schade wel enige weken nodig zal hebben. MARKTBERICHTEN De Eierveilingen BARNEVELD, 23-12. Coöp. Veluw- se Eierveiling: Aanvoer 4.125.480 stuks. Stemming: redelijk. Prijzen per 100 stuks: Eieren van 51-52 gram 10,45; 55-56 gram 10,85; 60-61 gram 10,75 - 11,35; 65-66 gram 10,85 - 11,85. Eierveiling: Aanvoer 442.800 stuks. Stemming: rustig. Prijzen per 100 stuks: Eieren van 51-52 gram 10,10 - 10,50; 56-57 gram 10,50 - 11,00; 61-62 gram 10,80 - 11,50; 66-67 gram 10,30 - 11,95. Eiermarkt: Aanvoer ca. 800.000 stuks. Handel: redelijk. Eieren van 48-54 gram 10,50 -ƒ 11,50 per 100 stuks, kg-prijs 2,19 - f 2,13; 57-61 gram f 11,75 - 12,25 per 100 stuks, kg-prijs 2,06 - 2,01; 64- 67 gram 12,50 - 12,70 per 100 stuks, kg-prijs 1,96 - 1,90. Paardenmarkt Den Bosch DEN BOSCH, 23-12. Aanvoer: 140 stuks. Prijzen per stuk. Luxe paarden 1900 - 3150; voljarige 1650 - 2550; 2'/2-jarige, luxe (merries) 1450 -ƒ 2350; 21/2-jarige luxe (hengsten) 1350 -ƒ 2250; 1'/2-jarige, luxe (merries) f 800 -f 1750; IV2- jarige, luxe (hengsten) 750 -ƒ 1650; veulens, luxe merries 550 -f 1200; veulens, luxe hengsten 550 -ƒ 1155; hitten 475 - 1300; Shetlandse po ny's (ruins) f 200 - 375; Shetlandse pony's (merries) 250 - 450. Prijzen per kg: Jonge slachtpaar- den 5,50 - 6,75; oude slachtpaar- den 5.00 - 6,60. De handel was lui. SCHEEPVAART Abida, ten anker rede Aruba. Acila, 22-12 van Mina al Fahal naar Bahrain. Nedlloyd Rockanje, 22-12 van Misu- rata naar Piraeus. Nedlloyd Tasman, 22-12 144 noord oost Quessant naar Port Said. Ondina, 22-12 van Palenque naar Port Cardon. Vitrea, 22-12 te Fos sur Mer. KERKNIEUWS Oud Gereformeerde Kerk OOSTERLAND - Zondag 26 decem ber 9,30, 14.30 en 18.00 uur leesdienst. Naar aanleiding van een brief van de Prov. Kerkvergadering van Zee land der Ned. Hervormde Kerk, besloot de kerkeraad van de Her vormde Gemeente Zierikzee een pro testbrief te zenden aan de Zuidafri- kaanse regering. Dit in verband met het recente besluit van de Zuid-Afrikaanse rege ring om de reeds vijf jaren durende „banning" van ds. Beijers Naudé op nieuw met drie jaren te verlengen. Lijsten voor het plaatsen van hand tekeningen, bedoeld als een akkoord verklaring met het protest, liggen op eerste en tweede kerstdag bij de bei de ingangen/uitgangen van de Gas- thuiskerk. Er wordt gewezen dat de mogelijkheid daartoe zowel vóór als na de diensten bestaat. Kerkeraad Hervormde Gemeente Zierikzee Degenen die tussen alle kerstdruk te door nog tijd kunnen vinden, volgt hieronder weer een nieuwe opgave. De prijzen gingen deze week naar: Eerste prijs: J. Padmos Elkerzeeseweg 46 4322 NB Scharendijke Tweede prijs: R. Dooge Pers. flat 327 Verpl- huis „Het Zonnehuis" Dillenburgsingel 5 3136 EA Vlaardingen De oplossing van puzzel nr. 2410 E luidt als volgt: HORIZONTAAL: 1. armband; 6. rotator; 12. halo; 14. maat; 15. ar; 17. Rotterdam; 20. Zn.; 21. rot; 23. me thaan; 24. zee; 25. amen; 27. mens; 28. negen; 29. vod; 31. Davos; 32. eg; 33. toren; 35. te; 36. snedig; 37. moment; 39. Sr.; 40. pedel; 42. Lt.; 44. oblie; 46. lor; 47. Loire; 49. Oran; 52. teen; 53. rog; 54. basterd; 58. net; 59. m.s.; 60. postelein; 62. pi; 63. mare; 64. even; 66. nijptang; 67. etalage. VERTICAAL: 1. amarant; 2. M.H.; 3. bar; 4. alom; 5. noten; 7. omdat; 8. taan; 9. aam; 10. T.T.; 11. Renesse; 13. gehoor; 16. Rome; 18. t.t.; 19. Ra; 20. Zeno; 22. teenslag; 24. zeventien; 26. negerin; 27. matelot; 29. vogel; 30. Demer; 33. tip; 34. nol; 38. voorman; 41. dokter; 43. centmie; 45. bros; 48. reep; 50. Pasen; 51. kreet; 54. bora; 55. St.; 56. el; 57. diva; 60. pat; 61. nel; 63 M.P.; 65. na. DE NIEUWE PUZZEL HORIZONTAAL: 1. trommelsla ger; 6. soort antilope; 112. zijaanzicht van het menselijk gelaat; 12. vogel- produkt; 13. bevroren, tot ijs gewor den neerslag op de grond; 14. herkau wer; 15. voorzetsel; 17. voegwoord; 19. gehalte-eenheid van goud (afk.); 21. rechterlijk ambtenaar in vroegere jaren; 24. gelei van met suiker ge kookte, fijngemaakte vruchten; 26. belangrijke voedingsstof; 29. mid delste gedeelte van een hoogoven; 30. midden-zijkant van een schild; 32. toespraak; 33. zangstem; 34. geluid van zeker dier; 35. persoonlijk voor naamwoord; 37. oude lap; 38. vreug dekreet; 39. landbouwwerktuige; 40. tweede zitplaats op een motorfiets; 42. per adres (afk.); 44. voorzetsel; 45. boom; 48. op alle plaatsen; 50. ooruil; 53. les der ervaring; 54. grote. zure. donkerrode kers; 56. bovenrand van de paardehals; 57. de derde matador in het omber- en quadrillespel; 58. laagtij; 60. boksterm (afk.); 61. verou derde lengte-eenheid; 62. deelbaar door twee (rekenkunde): 64. liftbak in mijnen; 65. bolgewas; 67. inwoner van zekere Noordhollandse plaats; 69. oefenmeester; 70. als groente ge geten plant. VERTICAAL: 1. uitgestrekte vlak te in de poolstreken van het noorde lijk halfrond; 2. muzieknoot; 3. be doeling, voornemen; 4. eer bewijzen; 5. uit een toneelstuk geschreven par tij voor één speler; 6. jong varken; 7. niet-deskundige; 8. kleine groep van uitgelezenen; 9. insekt; 10. vrouwe lijk beroep; 16. soort gele vlinder; 18. akelig, vervelend; 20. iemand die an deren kwelt; 22. weinig samenhan gend (van aarde enz.); 23. sint (afk.); 24. jongstleden (afk.); 25. met name (afk.); 27. titel (afk.); 28. hervormd Esperanto; 30. naam der oude Egypti sche koningen; 31. kilheid (inz. van de atmosfeer); 34. boom; 36. vrouwe lijk rund; 40. soort hert; 41. soort on derwijs (afk.); 43. gekorven tabak voor sigaretten; 46. onderdeel van een tennispartij; 47. chokoladebon- bon; 49. onbeklemtoonde vorm van mij; 51. eerstkomende (afk.); 52. voorzetsel; 53. muzieknoot; 55. her rie, lawaai; 57. opstaande scheeps wand; 59. smekend verzoek; 60. dap per, onverschrokken; 63. hansworst; 64. opleidingsinstituut tot beroepsof ficier (afk.), 66. voorzetsel; 68. eerst volgende (afk.). Wij gaan verloven le kerst dag a.s. RINUS DE VLIEGER ELLEN DE GRAAF December 1982 Bernhardstraat 8 Zonnemaire Vloédstraat 30 Kerkwerve PAUMELLEN Inbraakwerend bij naar builen draaiende ramen en deuren. Nieuwerkerk Op deze wijze willen wij iedereen hartelijk bedanken voor de vele gelukwensen die wij mochten ontvangen na de ge boorte van onze dochter NICOLE. GERT en ANJA STOUTJESDIJK-DORST 4301 XM Zierikzee, december 1982 Wielingenstraat 11 Het is ons onmogelijk om iedereen persoonlijk te bedanken voor de vele felicitaties, kaartjes, bloemen, telefoontjes en kado's die wij bij ons 25-jarig huwelijk mochten ontvangen. Wij zeggen u hiervoor hartelijk dank. Tevens wensen wij u prettige kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar. J. HOEKMAN A. HOEKMAN-JUMELET 4301 BW Zierikzee, december 1982 Weststraat 21 Tot onze diepe droefheid is na een kortstondige ziekte overleden onze lieve schoonzoon, zwager en oom JAN WILLEM VAN BOMMEL echtgenoot van S. VAN BOMMEL-v. d. BERG Hij werd 41 jaar. G. v. d. BERG-ROG D. v. d. BERG C. H. v. d. BERG-HARPE ELLEN en ANDRÊ MARTIN Zierikzee, 22 december 1982 Scheldestraat 62 Heden behaagde het de Heere na een langdurig moedig gedragen lijden van ons weg te nemen onze geliefde nicht LAURIEN GLASBERGEN-KUNST op de leeftijd van 35 jaar. Bruinisse: P. C. v. d. HAVE-VERWIJS L. F. DE BOED-v. d. HAVE J. DE BOED Tholen: TH. W. v. d. HAVE L. v. d. HAVE-v. d. SLUIS Bruinisse: M. v. d. HAVE J. v. d. HAVE-v. d. WELLE K. P. v. d. MEER-v. d. HAVE P. v. d. MEER en kinderen 22 december 1982 Voor uw blijken van belangstelling en medeleven tijdens de ziekte en uw deelneming, ons betoond na het overlijden van onze broer, zwager en oom LEENDERT JAN DE VRIEZE betuigen wij onze hartelijke dank. Uit aller naam, C. H. DE VRIEZE Burgh-Haamstede, december 1982 Pauwlijntjesweg 1 111 UI 111 j j Zie onze advertentie in de „Zierikzeesche Nieuwsbode" van maandag 27 december a.s. Te koop: Uitlaten groot en klein moet je bij Albert's Autowasseret- te zijn. Zelfmontage 15% kor ting. Tel. (01114) 2200, b.g.g. (01114) 2775. Tot 10% korting op alle nog voorradige 1982 caravans: Adria (type A.C.), Bürstner, Chateau, Hobby, home-car. Tevens 30 occasions. Sta caravans, nieuw en gebruikt ±25 st. Caravancentrum „De Smokkelhoek", Biezelinge, tel. 01102-1623. Scanners, alle kristallen 27- MC en video. I.B. Telecom, Markt 33, Brouwershaven, tel. 01119-1770. Hubo-Karweishop Renesse voor karweiklare doe-het- zelf machines, zoals schuur, decoupeerzaag, cirkelzaag machines van Bosch en Black en Decker. Vraagt naar onze aanbiedingen. Zierikzee: toestanden van destijds: 108 afbeeldingen met tekst over „oud-Zierik- zee". Prijs 24,90. De Zeeuw- sche Boekhandel - in de Kor te St. Janstraat 17 - Zierik zee. Alle evenementen Sportpa leis Ahoy, tel. (01116) 1473 bellen. Benzine 8 cent per liter goed koper (contant). Autobanden gratis leggen en uitbalance ren korting. Maakt u even een afspraak 01114-1495 in Oosterland, St. Joostdijk 41 - Burg. v. d. Havestraat 48a. Autobedrijf Ista, uw dealer voor Leyland en Subaru. Nieuwe piano's. Klasse pia no's, met 10 jaar garantie. Nu tijdelijk 50% korting. J. van Urk, Westersingel 42, Rotter dam, 010-363500. Snuf en de Zwarte toren, een nieuw boek van Piet Prins. Evang. Boekwinkel, Meel- straat 1, Zierikzee, tel. 2624 Komt en vergelijkt. Kamer breed tapijt, laag geprijsd, gegarandeerde kwaliteit, uit voorraad leverbaar, zelf ge legd - 10%. Franko thuisbe zorgd met eigen dienst. Tuin man Interieur verzorging Mol 17-19, Zierikzee. Tel: 01110-2887. Vuurwerk, grote sortering - nieuwe modellen. Geschen kenhuis Hoogerhuis B.V., Renesse. Verkoop 30 en 31 dec. Gutbrod tuintrekker, met cirkelmaaier, maaibr. 90 cm, 12 pk, briggs-en stratton vier- taktmotor. 2 jaar oud. Prijs n.o.t.k. Tel. 01117-1468. Peugeot 504 GL b.j. 1977, vraagprijs 4250,- Tel: 01115- 2206. Bedden, aktieprijzen. 80 br. 159,-; 90 br. 189,-; 120 br. 255,-; 140/20 375,-. Tuinman inte rieurverzorging, Mol 19, Zie rikzee, tel. 01110-2887. Te koop gevraagd: Loop- en sloopauto's. Te koop volop onderdelen van div. auto's. Auto-sloperij Ad Stouten, Ringweg la, Ooster land. Tel. (01113) 2130 b.g.g. (01114)1469. Knolselderij-reiniger be schikbaar. M. P. van 't Hoff, Oosterland. Tel. 01114-1962. Auto kinderzitje, tel. 01115- 2714. Kleuren T.V., ook draagbaar; stereo-apparatuur; video's. Hoge prijzen. Tel. 01115-3205. U blijft op de hoogte met de ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE v. d. Abeelestraat 6 - Oosterland Telef. 01114 2200 b.g.g. 2775 Good Year 145 SR 10TLf 69,80 Michelin XZX 145 SR 13TLf 116,20 Michelin XZX 155 SR 13TLf 129,50 Michelin XZX 165 SR 13TLf 139,20 Nokia Rollster 185/70 SR 13TLf 118,90 Fire Stone 175/70 SR 13TLf 95,50 Alles inclusief b.t.w. montage, balanceren. vanaf 17.00 uur Koopt bij onze adverteerdersl De Schadmr der Steppen 3. Nog enige tijd blijft Eric met Svein, Tristan en een aantal hoofdmannen bijeen om de speurtocht naar Axe te bespreken. Ze kun nen echter niet tot een goed besluit komen en laat op de avond gaan ze uit elkaar. Alleen in het vertrek met Winonah, staart de Noorman peinzend naar de twee bronzen paardjes. die hij altijd bij zich draagt. Het gesprek komt even op de vreemde zwerver, die hem het eerste paardje gaf. Hij blijkt reeds lange tijd geleden vertrokken te zijn en nie mand weet waarheen. Er klinkt een beschei den klopje en een wachter treedt binnen. „Er ligt een schip aan de landingsplaats, heer", meldt hij. „Een aantal mannen is op weg hierheen". „Op dit uur nog?" zegt Eric verwonderd. „Wel laat ze binnen'" Even later hoort hij een geroezemoes van stemmen op de gang. Het gordijn wordt terzij geschoven en als versteend staart Eric even naar de grote, grauwe hond, die - vastgehou den door een der vreemden zich jankend poogt los te rukken. „Wolf", roept Eric uit. „Mijn eigen hond Wolf

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 6