HET WEDERZIJDSE WANTROUWEN Volleybalvereniging Mevo '80 organiseert 11e Kersttoernooi SSii BM Jaap de Jonge voorkomt 5e titel Jan de Korte Dit biedt de beeldbuis ELEKTRO LIEVENSE LR en PC „De Schouwse Ruiters99 organiseert dressuurwedstrijden Voor het eerst op zondag In manege ,,De Korenzolder" in Bruinisse ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Vrijdag 24 december 1982 Nr. 23240 5 ZIERIKZEE - Zondag 26 december (tweede Kerstdag) organiseert de Zierikzeese volleybalvereniging Mevo'80 weer haar traditionele Kerstvolleybal-toernooi. Het toernooi, dat onder leiding staat van Piet van der Vlies, Hans Boot, Eddy de Looff en Leen de Hooge, beleeft offi cieus zijn elfde aflevering, maar helemaal zuiver is de telling niet. Ondanks dat staat het wel vast, dat dit Kersttoernooi op één manier een primeur is: het is voor het eerst dat het toernooi op zondag wordt afgewerkt. Deze omwenteling heeft er overigens wel voor gezorgd, dat de inschrijving wat minder is dan andere jaren, maar vooral bij de heren zal er beslist nog van fraaie volley- balsport te genieten zijn. •■"••««a—- ImSuB «Hl WM.MBH>* «tfci. A De herenploeg van Mevo '80 in aktie tijdens het toernooi van het vorig jaar. Het Middelburgse Dynamo '70 is hier de tegenstander. De hoofdstedelijke for matie is ook dit jaar te gast in sporthal Onderdak. Kerst-snelschaaktoernooi TOG Bruinisse BRUINISSE - Jaap de Jonge uit Oosterland heeft er na een zinderende barragepartij voor gezorgd, dat Jan de Korte uit Bruinisse niet voor de vijfde keer in suksessie als winnaar uit de bus kwam tijdens het jaarlijkse Kerst- snelschaakkampioenschap van de Bruse schaakvereniging TOG. Deze barra gepartij was nodig geworden, omdat beide TOG-spelers na zeventien afge werkte partijen met ieder 15,5 punt bovenaan waren geëindigd. In de voorron den had De Korte gewonnen van De Jonge, maar in de extra toegift moets hij zijn meerdere erkennen in de Oosterlander. Jaap de Jonge leed in de barragepar tij, waarvan de spanning groter was dan de kwalitatieve waarde, eerst stukverlies en dreigde nagenoeg ver loren te komen staan, toen hij plotse ling met een ijzersterke pionnenfor- matie op het middenveld oprukte en De Korte tot overgave dwong, waar door de partij toch nog een spektaku- laire wending kreeg. Op de derde plaats in de eindrangschikking eindig- Jan de Jonge, Antonie Douw en Abra ham van den Berge, die alleen even veel punten behaalden. Speeltijd Snelschaken is een apart hoofdstuk binnen de schaaksport Het vereist een vlugge reaktie op de zet van de tegenstander. Bij de pony's komen slechts vijf M- kombinaties in de bak. Vier Schou- wen-Duivelandse kombinaties moe ten het hierbij opnemen tegen een niet eilandelijke equipe. Annelies Breure met Maby van Oranjeruiters lijkt evenwel niet sterk genoeg om een van beide Bru-kombinaites Si- mone Stahlie met Diamond of Marjo lein Geelhoed met Alarda of een van beide Schouwse Ruiters Monique van de Werve met Natascha of Ellen van Dijke met Donald van de zege af te houden. De inschrijving in deze klasse is niet geweldig, maar de strijd zal er beslist niet minder om zijn. Gekombineerd In totaal komen er 14 pony-L-kom- binaties in manege De Korenzolder aan het vertrek. Slechts een van deze kombinaties is L2-startgerechtigd. Marrie van de Velde met Rncco van de Schouwse Ruiters zou derhalve deze rubriek simpel winnen, mits zij niet gekombineerd met de dertien Ll-kombinaties zou hoeven te strij den om het oranje overwinnaarsro zet. Onder deze kombinaties zitten er een hele reeks, die het haar uiterst moeilijk kunnen maken. Zo zijn er haar kluhgenoten Irma Borshoom Per speler mag vijf minuten speel tijd worden verbruikt Vaak speelt de tijd een hoofdrol in het snelschaken, omdat de vijf minuten veelal een te korte periode is om een beslissende stelling te kreëren. De konsentratie speelt al met al een absolute hoofdrol in het snelschaken. TOG-voorzitter J. Reurich reikte na afloop de prijzen uit De winnaar kreeg een fraaie beker en voor ieder andere deelnemer was er ook nog een prijsje. Buiten de vijf reeds genoemde prijs winnaars was de eindklassering als volgt 6. R. Muller; 7. M. van Driel; J. Huizer, 9. R. Bal; 1,0. A. Versendaal; 11. M. Houkamp; 12. J. Versendaal; 13. A. Kik; 14. J. van de Bos, Th. van der haven en P. Coppoolse; 17. J. Reurich; 18. L. Houkamp. met Maico, Johan Rentmeester met Petro, Stef Nelisse met pascal en Wil lem den Boer met Melcha. Verder zijn ook Miranda Baas met Sandra van Oranjeruiters en Marjan Jumelet met Romeo van Bru niet te verwaar lozen opponenten. Bij de dertien B-kombinaties, die om 12.00 uur het programma openen is het niet gemakkelijk om favorie ten aan te wijzen, omdat het hier stuk voor stuk erg jonge en beginnen de paarden betreft. In dit opzicht is de kombinatie Sirhone Stahlie met Gadeste mogelijk een uitzondering. Gadeste rijdt al weer een aardig poosje mee. Ellen van Schelven met Sabra van de Schouwse Ruiters. Ir ma Bolijn met Alta van Bru en Jolan- da de Hollander met Daisy van de Oranjeruiters lijken waardige tegen standers voor de Kerkwerfse amazo ne. Nadelig Bij de paarden, die woensdag om 13.00 uur hun programma starten, springt kwa niveau Jori van der Bijl er weer uit. Met haar prachtige paard Rapid staat zij eilandelijk op eenzaam ni veau, hetgeen wel als nadelig gevolg In het toernooi voor heren promo tieklassen en eerste klassers komen acht ploegen uit, verdeeld over twee poules van vier. In poule A treden Yum uit Rhoon, Dynamo'70 uit Mid delburg, Spirit uit Barendrecht en Mevo'80 aan. in de tweede poule krijgt een tweede Mevo'80-team op positie van Tenaco uit Rotterdam, ti telverdediger Intermezzo uit Middel- harnis en Phoenix uit Zaltbommel. In beide poules wordt een halve kom petitie afgewerkt, vooraleer de fina lewedstrijden om 14.00 uur een aan vang nemen. De nummers vier spelen daarin tegen elkaar, de nummers drie doen dat en de als tweede geëin digde ploegen eveneens. Om 15.00 uur wordt de grote finale gespeeld tussen de beide poulewinnaars. In de voorronden worden twee sets gespeeld, terwijl in de finale drie sets moeten worden afgewerkt. Aan het damestoernooi nemen dit keer slechts vier ploegen deel, zodat het duidelijk is, dat het afwerken van het toernooi op zondat vooral bij de dames kwalitatieve gevolgen heeft waar het de bezetting betreft. Het 4eam van de organiserende vereniging moet het opnemen tegen Yum uit Rhoon, Athenatos uit Kloosterzande en Ervea uit Rotter dam. Voor deze laatste twee teams is het verschijnen in sporthal Onder dak een primeur. De vier damesploe- gen werken een halve kompetitie af, maar zij spelen per wedstrijd wel drie sets. Hierdoor loopt ook dit toer nooi - zonder finalewedstrijden -door tot ongeveer 16.30 uur. Het afgelopen jaar won ook hier Intermezzo, maar de Flakkeese dames laten verstek gaan. In de poule voor herenteams uit de tweede en derde klasse komen vijf ploegen aan het vertrek. Ook hier wordt een halve kompetitie afge werkt, maar per wedstrijd worden slechts twee sets verspeeld. Naast een team van Mevo'80 strijden hier Volley Quick uit Strijen, Ervea uit Rotterdam, Spivo uit Spijkenisse en Spidi G. uit Spijkenisse om de toer nooizege. Al met al mag gerust gesteld worden, dat het organiserend komité uit de vereniging Mevo'80 on danks de handikap op zondag te moe ten spelen, een goed veld bij elkaar heeft gevonden. Een spannend, maar vooral propagandistisch toernooi is daardoor gewaarborgd. Om 9.30 uur wordt de eerste bal geslagen en om streeks 16.30 uur worden de prijzen verdeeld. WASHINGTON - President Reagan meent dat zijn vredesplan voor het Midden-Oosten goede kans van slagen heeft Dat plan, dat voorziet in terug trekking van de buitenlandse troepen uit Libanon en de creatie van Pales tijns zelfbestuur op de Westelijke Jor- daanoever en in de Gazastrook in een verbond met Jordanië, noemde hij don derdag het grootste werkstuk in 1982 van zijn regering. WASHINGTON - De Sowjet-Unie heeft 775.000 ton tarwe van de Vere nigde Staten gekocht Haar aankopen van Amerikaans graan in het op 1 oktober begonnen jaar zijn daarmee gekomen op bijna vijf miljoen ton, zo heeft het ministerie van landbouw in Washington donderdag meegedeeld. heeft, dat zij het in de Z-dressuur al tijd tegen zichzelf moet opnemen, wanneer het om wedstrijden gaat met nagenoeg alleen eilandelijke kombinaties. De Westelijk Schouwen-kombinatie rijdt haar proef om 18.50 uur. Ook in de M2- rubriek slechts een kombinatie. Jan van der Bijl start direkt voor zijn echtgenote met Scoobidoo als eenling in deze rubriek. Twee kombinaties nog in de Ml- kategorie. Anita Timmerman van de Schouwse Ruiters zal het met haar paard Westminster op moeten nemen tegen Henk in 't Veld met Komeet van Oranjeruiters. In de L-rubriek komen vijf Ll-kombinaties en vier L2-kombinaties aan het vertrek. Bij de L2-equipes krijgt Cees Struijk van de Schouwse Ruiters met Jonker waarschijnlijk de meeste oppositie van Hannie van Dalen met Proud van de Thoolse Eendrachtsruiters en in de Ll-rubriek is Jan van Dalen met Victor van dezelfde vereniging de grote favoriet met mogelijk Arine Verburg met Toret van Westelijk Schouwen en Gerard de Ruiter met Tennik van Bru als voornaamste te genstrevers. Ervaring Het programma van de woensdag wordt geopend door twaalf B- kombinaties. Ook hier geldt weer, dat er van voorspellingen weinig sprake kan zijn, vanwege de weinige ervaring van de meeste paarden. Hoge ogen kunnen echter best Mo nique Sijssns met Sandor van Weste lijk Schouwen, Jacomicn Zevenber gen met Tirridu van dezelfde vereni ging en Astrid Langcndoen met Bian- ca van Bru gooien. De prijsuitreiking vindt op heide dagen plaats na afloop van een klaasc. De wedstrijden wor den verreden onder de reglementen van de Landelijke Ruiterunie Neder land. DEN BOSCH - In een perceel aan de Bilderdijkstraat in Den Bosch is don derdagmorgen door de politie het stof felijk overschot aangetroffen van de 25-jarige Duitse vrouw B. D. De vrouw is volgens de politie overleden door een overdosis drugs. HILVERSUM - Naar aanleiding van het overlijden van de pianist Ar thur Rubinstein zal de VARA-televi- sie vrijdagavond 24 december na af loop van het programma op Neder land II een film herhalen die deze zo mer is uitgezonden over Arthur Ru binstein en de jongeren". Zaterdag 25 december Eerste kerstdag Ned. 1 9.30, 13.10 en 18.23 uur Nieuws voor doven. 10.45 uur Eucharistieviering 11.55 uur Urbi et Orbi 12.40 uur Als iedereen en alles sliep 13.15 uur Kunstrijden op de schaats 13.55 uur Billy Smarts kerstcircus 14.55 uur Eurovisie kerstconcert 1982 16.00 uur Don Quichot 16.25 uur Overlast 17.15 uur Nachtgaal 17.55 uur Rendieren in nood 18.28 uur Teleac 18.58 uur Nieuws 19.00 uur Alleen op de wereld. Een Franse serie naar het gelijknamige boek van Hector Mallot. 20.45 uur Yves Montand in Olympia. Een registratie van een concert van deze acteur zanger in het bekende Pa- rijse theater Olympia. 22.10 uur De rest van je leven in der tig minuten. Een Engelse tragi kome die over een man die vanwege een ernstige ziekte nog maar dertig mi nuten te leven heeft en hij wil in snel treinvaart nog wat plannen uitvoe ren. 22.45 uur Muurvast. Een reportage over de in Amsterdam verblijvende zwervers. 23.25 uur Journaal Ned. 2 13.00 uur Nieuws voor doven 18.25 uur Paspoort 18.35 uur Sesamstraat 18.50 uur Toeristische tips 18.57 uur De vriendelijke vogelver schrikker. 19.50 uur Joop Stokkermans homma ge. Een muziek special rond deze komponist. 20.00 uur Journaal 20.10 uur MIES. In kerstsfeer wordt afscheid genomen van dit praatpro gramma rond Mies Bouwman. 21.10 uur De liefdesperikelen van Ed die's vader. Een Amerikaanse film uit 1962 met in de hoofdrollen Glen Ford en Ronny Howard. Het verhaal gaat over vader Tom Corbett die na de dood van zijn vrouw achterblijft met zijn zesjarig zoontje. Zijn zoon tracht een aardige vrouw te vinden voor zijn vader 23.05 uur Journaal 23.10 uur Nooit zónder jou. Een hom mage aan de met kerstmis 1980 over leden zanger Louis Neefs. Zondag 26 december Tweede Kerstdag Ned. 1 9.30, 13.00 en 18.25 uur Nieuws voor doven 16.00 uur Teleac 17.00 uur The Young Messiah 17.55 en 18.30 uur Teleac 19.00 uur Journaal 19.05 uur Happy days. Ralph krijgt de bons van Olivia en uit ballorig- heid neemt hij dienst in het Vreem den legioen. 19.30 uur De Veronica award. Re gistratie van de door het VOO pu bliek uitverkoren artiest of groep, die in het Utrechtse Jacobi theater op 23 december jl. werd onderscheiden. 20.10 uur Dynasty. Voorbereidingen worden getroffen voor het huwelijk tussen Alexis en Colby. 21.00 uur Not the nini o'clock news. 21.15 uur Vakwerk. Dit keer staan in het middelpunt een jachtopziener en een rietwerker. 21.40 uur Op jacht naar de schat. Dit keer moeten de twee kandidaten trachten de schat de vinden in Bas kenland 22.40 uur Valley of the dolls. Vijdeli- ge serie. De jonge actrice Catherine Hicks vertolkt hierin de hoofdrol van de advocate Ann Welles, die door een filmmaatschappij verzocht wordt het contract met de achtrice Helen Lawson nog eens door een kri tisch juridische bril te bekijken. 23.20 uur Journaal Ned. 2 12.00 uur Capitool 12.45 uur Romeo en Julia. Balletuit voering 15.45 uur Teleac 16.00 uur Nieuws 16.05 uur Stuif es in 17.05 uur Ontdek je plekje. Zoelen wordt dit keer nader belicht 17.30 uur Vluchtelingen 18.00 uur Sprekershoek 18.15 uur Sesamstraat 18.30 uur Horizon 19.05 uur Stappen in Zweden 19.30 uur Studio Sport 19.55 uur Lotto 20.00 uur Nieuws 21.10 uur Panoramiek 20.40 uur Humanistisch verbond Advertentie Aanleg Elektr.- en waterinstallaties Verkoop en reparaties Elektrische apparaten Radio-apparatuur Televisie - Video - enz. 20.45 uur Sterrenslag. Hoogtepunten van deze wedstrijden tussen bekende persoonlijkheden van jaren 1977- 1981. Onderdelen zullen o.a. zijn: wielrennen, atletiek, handbal. 22.10 uur Hoogtepunten plantengala 1982. Artiesten die te zien zullen zijn: Dire Straights, Johnny Ray en John Denver. 23.10 uur Journaal Maandag 27 december Ned. 1 9.30, 13.00 en 18.23 uur Nieuws voor doven 16.00 uur Tineke 18.45 uur Teleac 18.58 uur Nieuws 19.00 uur Alleen op de wereld 20.00 uur Koning Klant. Konsumen- tenrubriek 20.40 uur Voetbal '80. Sportprogram ma 21.37 uur Journaal 21.55 uur De onderste steen. Dit keer wordt de kijker meegenomen naar de New Yorkse wijk South Bronx, waar grote werkloosheid heerst onder de bevolking. 22.50 uur Simon Carmiggelt. Deze au teur leest het verhaal De fiets uit de bundel Welverdiende rust voor. 23.05 uur Nieuws 23.10 uur Nieuws voor doven Ned. 2 13.00 uur Nieuws voor doven 18.35 uur Sesamstraat 18.50 uur Jeugdjournaal 18.57 uur The Wiz. Een sprookjesver- haal dat gaat over een onderwijzeres, gespeeld door Diana Ross, die via een hevige sneeuwstrom naar het fanta sieland Munchkinland wordt ge voerd. 20.00 uur Journaal 20.25 uur The Wiz. vervolg 21.45 Sport op maandag 22.25 uur Joop Admiraal na de voor stelling. Gefilmd portret die voor de vertolking van de rol in U bent mijn moeder Louis D'Or prijs kreeg. 23.20 uur Journaal 23.25 uur Nieuws voor doven Door GRÉ DE BOER zoveel tact om althans niet de sma keloosheid ten toon te spreiden ook acte de presenve te geven. Dal zou er dan net nog aan mankeerd hebben. Temeer, nu Jannie terug was. Terug van weggeweest Gewoon een giller! Waarschijnlijk was er al lange tijd iets tussen Bert en Ina Wat ze in 's hemelsnaam in zo'n ouwe vent zag, was hem compleet een raadsel. En Jannie heeft dit ongetwijfeld geweten. Hij herinnerde zich nu het gesprek, dat hij op die namiddag met Jannie had. In de keuken van hun woning. Bert was er niet en Ina evenmin. Heel toevallig Toen vertrouwde hij het al minder. Jannie had van die ontwijkende ant woorden gegeven op zijn vragen. Hoe maakte ze dat toch al weei? O ja, die avond, toen hij onverwacht thuis was gekomen en Ina zowel als Bert er niet waren: Ik zeg niks. Van mij zal nie mand iets horen. Ja, ik ben daar gek! Later gooien ze het voor mij voeteadat ik de zegsman ben geweest Ik kijk wel uit Ieder moet z'n eigen boontjes maar doppea vind ik. Maar jij bent een stom meling een grote stommeling Daarom heb ik medelijden met je, want ik mag je graag ik mag je verdraaid graag dat weet je. Ja, zo ongeveer had ze het die namiddag gezegd. En haar woorden lieten aan duidelijkheid niets te wen sen over. Jannie wist daarom wellicht al een hele tijd, dat Bert en Ina stiekum wat met elkaar hadden. (wordt vervolgd) 66 „Dat is dan bijzonder prettig voor heid niet te verstoren. Dit was al het mevrouw ter Scheure, he?" klonk op- minste, wat je kon doen onder deze eens een harde stem. omstandigheden. Dus nog even door Geschrokken keken beide mensen de zure appel heenbijten. Vanmiddag, omhoog Midden in de salon stond als alles achter de rug is, pakte hij zijn Frans ter Scheure, wijdbeen, terwijl kleren en persoonlijke eigendommen de aderen op zijn voorhoofd beden- in en dan was het voorbij. Zijn besluit kelijk zwollen. stond nu onherroepelijk vast. Na het geen hij vrijdagmorgen in zijn eigen Met Frans valt niet te praten huis gezien had, O, hij was niet van plan geweest een scène te makea Al zou hij De crematieplechtigheid van Joop daartoe al het recht van de wereld Walsoorden geschiedde onder grote gehad hebben. Zeker als een man, on- belangstelling. Nu bleek pas duidelijk, verwacht thuiskomende, zyn vrouw hoeveel vrienden en kennissen de ga- gekleed in negligé met daaroverheen ragehouder had bezeten, in en buiten enkel een kimono, in de armen van de de stad. Verschillende zakenrelaties buurman vindt! Menige beledigde echt- waren er, maar ook verscheidene klan- genoot zou op zijn minst de minnaar ten wilden de sympathieke overledene neergeslagen hebben. Maar hij was de laatste eer bewijzen. Er werden niet van plan gevangenisstraf te ris- vriendelijke woorden gesproken in de keren. Dat waren beiden niet waard, aula en nadat de kist was vergleden. Ja, Ina moest nodig wat van hem zeg- dankte kees met bewogen stem voor gen! Met haar idiote beschuldigingen, de betoonde belangstelling die kant noch wal raakten! En dan te Ina ter Scheure beleefde dit alles als weten, dat ze misschien ik weet niet in een roes. Zwaar onder klamerings- hoe lang wel een verhouding had met tabletten leunde ze op de arm van haar de buurman! man van de aula naar de koffiekamer. De stroom deelnemingsbetuigers alwaar ze met een neutraal gezicht de was ten einde, zodat men rustig kon condoleancebetuigingen van de vele gaan zitten om de koffie te drinken, bezoekers in ontvangst nam. Luiste- Frans stak een sigaartje aan, want je rend naar de stemmen, maar in wer- kon hier geen pijp gaan stoppen. Hij kelijkheid verstond ze nauwelijks iets. keek even terzijde naar zijn vrouw, die Frans reikte haar de koffie aan en keek in gesprek geraakt was met tante Gré, bezorgd toe. Alsjeblieft hier geen een zuster van haar gestorven vader, flauwte of iets dergelijks. Het was toch Terwijl hij rookte, keek hij de kring al een temptatie hier te zijn en komedie rond. Gelukkig had Bert Essenga ver te spelen. Om zodoende deze plechtig- stek laten gaan. Hij bezat dus nog wel DREISCHOR - De Landelijke Ruiter vereniging en Po- nyklub „De Schouwse Ruiters" organiseert op dinsdag 28 en woensdag 29 december indoor dressuurwedstrijden in manege „De Korenzolder" in Bruinisse. Op dinsdag rijden de pony-kombinaties hun wedstrijd, terwijl het op woensdag de beurt is aan de paarden-equipes. De prestaties van de pony-kombinaties zullen worden geju reerd door mej. M. J. Timmerman en de heer A. Wattel, terwijl die van de paarden op het konto komen van me vrouw M. van Doorn-Dieleman en de heer C. Steendijk.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 5