VERSEPUT MODES MARTIN BERREVOETS Radio Weltevreden BV NU 25% KORTING op damesrokken en pakjes Dames schoenen f 75.- GEMEENTE MIDDENSCHOUWEN Biedt u aan met de kerst Wij wensen u prettige feestdagen HERV. GEM. OUWERKERK WELTCVREDEN KERST AANBIEDING 3 Video-films (VHS-systeem) hEt GescfiEnhEnhuis RENESSE NIEUW IN ZIERIKZEE Lianne Lievense-Hagesteijn VERTON'S SCHOENEN 4 Met grote droefheid geven wij u kennis dat door een noodlottig ongeval is overleden, onze lieve zorgzame moeder, schoonmoeder, grootmoeder, zuster, schoon zuster en tante ELISABETH CORNELIA CAPELLE weduwe van M. FONDSE op de leeftijd van 71 jaar. Papendrecht: P. J. FONDSE J. FONDSE-REEDIJK CORA en LEONIE Ermelo: J. M. FONDSE J. M. FONDSE-VISSER PAUL en verdere familie Dordrecht, 20 december 1982 Hugo de Grootplein 30 Correspondentie-adres: P. J. Fondse, Admiraal de Ruyterweg 4, 3354 XA Papen drecht Geen rouwbezoek. De overledene is overgebracht naar de rouwkamer van het Gemeente-Ziekenhuis te Dordrecht. Vrijdag 24 december, 13.30 uur zal een korte overdenking plaatsvinden in de aula van de Begraafplaats aan de Nas- sauweg te Dordrecht. Vertrek vanaf Gemeente-Ziekenhuis, 13.00 uur. Heden nam de Heere door een droevig ongeval uit onze familiekring weg onze geliefde schoonzuster en tante ELISABETH CORNELIA CAPELLE weduwe van MARINUS FONDSE op de leeftijd van 71 jaar. Zierikzee: Oude Tonge: Kerkwerve: Kattendijke: J. FONDSE C. VERHOEK-FONDSE C. FONDSE KL. FONDSE-DE VLIEGER L. VAN KLEUNEN-FONDSE Neven en nichten 20 december 1982 Op 20 december overleed te Doorn onze beste zwager en oom A. M. VAN DIENST op de leeftijd van 66 jaar. Haamstede: M. VERBOOM-DE BLONDE Zonnemaire: G. C. DE WIT-VERBOOM Neven en nichten HELEEN BOS-CAPELLE 30 jaar PIETER-JOOP BOS 4 jaar zijn beiden bij een auto-ongeluk om het leven gekomen. De warme en energieke persoonlijkheid van Heieen en de levenslustige Pieter-Joop zullen we ontzettend missen. Woorden schieten tekort. AAD BOS en MICHIEL Familie en vrienden Dordrecht, 20 december 1982 Mildenburg 13 Vrijdag 24 december, 13.30 uur zal een korte overdenking plaatsvinden in de aula van de Begraafplaats aan de Nas- sauweg te Dordrecht. Mevrouw E. C. Fondse-Capelle, mede-inzittende, wordt dan ook begraven. Na een korte doch uitzichtloze ziekteperiode is in de avond van haar 66e verjaardag mijn dierbare vrouw, onze lieve zorgzame moeder, schoonmoeder en grootmoeder, mevrouw TANNETJE ANTHOINETTE VIJVERBERG-VERJAAL rustig voor altijd ingeslapen. Purmerend: J. J. VIJVERBERG Zoetermeer: HANS en MARJOLIJNE PETRA, DYNGEMAN Purmerend: ANNE MARIE en WIM 20 december 1982 De Roerdomp 48 1444 XW Purmerend Liever geen bezoek aan huis Gelegenheid tot afscheid nemen in het uitvaartcentrum Ookmeerweg 273 te Amsterdam-Osdorp donderdag van 19.00-20.00 uur. De crematie zal plaatshebben vrijdag 24 december a.s. te gen 13.30 uur in het crematorium Westgaarde, Ookmeer weg 275 te Amsterdam-Osdorp (bereikbaar met bus 23). Heden behaagde het de Heere van onze zijde weg te ne men onze geliefde vader en opa BASTIAAN WILLEM KLOOTWIJK op de leeftijd van 69 jaar. Utrecht: W. B. KLOOTWIJK Doorn: P. H. MAATMAN JODY, REMY J. KLOOTWIJK T. KLOOTWIJK-KERSTHOLT MICHAËLA, RAMON Goes, 21 december 1982 Verpleeghuis ,,Ter Valcke" Korrespondentieadres: J. Klootwijk, Vruchtengaard 26, 3941 LK Doorn De begrafenis zal plaatshebben op vrijdag 24 december a.s. om 14.00 uur te Bruinisse, voorafgegaan door een rouwdienst in de aula van ,,In 't Opper" welke aanvangt om 13.30 uur. Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in voor noemde aula. Voor de vele blijken van belangstelling ontvangen na het overlijden van mijn lieve vader IMAN CORNELIS GILLES BOOT zeg ik u allen hartelijk dank. M. J. BOOT Westenschouwen, december 1982 Voor uw deelneming ontvangen na het overlijden van onze geliefde broer, zwager en oom ADRIAAN STOUTJESDIJK betuigen wij u onze oprechte dank. Uit aller naam. Familie STOUTJESDIJK Nieuwerkerk, december 1982 Na een liefdevolle verpleging in de ..Cornelia Stichting" nam de Heere tot Zich onze geliefde vader, behuwd-, groot- en overgrootvader MAARTEN LEENDERT DEN BOER weduwnaar van ADRIAANTJE ELIZABETH VAN DAMME in de ouderdom van 96 jaar en 5 maanden. Brouwershaven: M. DEN BOER M. W. DEN BOER-ROSKAM Nagele: J. C. VAN DER WEKKEN-DEN BOER L. VAN DER WEKKEN Port Perry (Canada): J. DEN BOER W. M. DEN BOER-KN1BBE Creil: N. VAN DEN HOEK-DEN BOER M. C. VAN DEN HOEK Kerkwerve: C. W. DEN BOER M. M. DEN BOER-BOOT Klein- en achterkleinkinderen Zierikzee, 22 december 1982 Cornelia Stichting Correspondentieadres: M. den Boer, Jacob Catsstraat 4, 4318 BA Brouwersha ven. De begrafenis zal plaatshebben op maandag 27 december a.s. om 14.00 uur te Kerkwerve, voorafgegaan door een rouwdienst in het Verenigingsgebouw, welke aanvangt om 13.15 uur. Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in voor noemd gebouw. Onverwacht overleed onze lieve man, vader en opa PH1L1PPUS VAN DE VELDE op de leeftijd van 75 jaar. S. J. VAN DE VELDE-DE HEER JANNY ADRIE en MAAIKE JAN en MARIJKE FLOOR en NELLEKE en kleinkinderen 4318 AJ Brouwershaven, 22 december 1982 Haven Z.Z. 13 De teraardebestelling zal plaatsvinden op maandag 27 de cember a.s. te 14.30 uur op de begraafplaats te Brouwers haven. Vertrek vanaf het Ned. Herv. Jeugdgebouw plm. 14.00 uur. Gelegenheid tot condoleren na de teraardebestelling in het Ned. Herv. Jeugdgebouw. Op 22 december 1982 overleed onze geliefde oom PHILIP VAN DE VELDE Namens de nichten en neven, J. J. VAN DE VELDE Brouwershaven Noorddijkstraat 6 Heden overleed nog onverwacht onze geliefde broeder en zwager PHILIPPUS VAN DE VELDE in de ouderdom van 75 jaar. Namens de familie, JAC. VAN DE VELDE Brouwershaven, 22 december 1982 Poortdijkstraat 6 Vol verdriet om de leegte die hij bij ons achterlaat, doch dankbaar voor de liefde en zorg die hij ons heeft geschon ken, geven wij u kennis van het onverwacht overlijden van mijn innig geliefde zoon en onze lieve broer, zwager en oom ARIE VAN VLIET op de leeftijd van 32 jaar. Zierikzee: Hippolytushoef: Haamstede: A. B. VAN VLIET H. DOESBURG T. VAN VLIET C. J. VAN VLIET-VAN DAMME Zierikzee: G. VAN DER LINDE-VAN VLIET H. J. VAN DER LINDE A. VAN VLIET G. C. VAN VLIET-DE WIT Neven en nichten 4301 EB Zierikzee, 22 december 1982 Meelstraat 57 Geen bloemen - Geen bezoek aan huis De begrafenis zal plaatshebben op vrijdag 24 december a.s. om 14.00 uur op de algemene begraafplaats te Zierik zee, vanuit het Herv. Ver.gebouw, 't Vrije 2. Vertrek 13.45 uur. Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in genoemd gebouw. Neem zelf een abonnement op het streekblad de „Zierikzeesche Nieuwsbode" WEET U HET NOG.. ALLE SOORTEN VARREMARKT ZIERIKZEE BEKENDMAKING Bestemmingsplan „Kern Scharendijke" De burgemeester van Mid- denschouwen maakt bekend, dat met ingang van 28 decem ber 1982 gedurende een maand ter gemeentesecreta rie te Scharendijke voor een ieder ter inzage ligt het bestemmingsplan ,,Kern Scharendijke" zoals dat door de gemeenteraad bij besluit van 13 december 1982 is vast gesteld. Bij de vaststelling zijn door de gemeenteraad enige wijzi gingen in het ontwerp aange bracht. Zij die zich tijdig met bezwaren tot de gemeente raad hebben gewend kunnen gedurende bovengenoemde termijn van een maand bij Gedeputeerde Staten van Zeeland, Postbus 6001, 4330 LA Middelburg bezwaren in dienen. Gelijke bevoegdheid komt toe aan een ieder die be zwaren heeft tegen wijzigin gen welke bij de vaststelling van het plan in het ontwerp zijn aangebracht. De burgemeester, W. DEN BOER Scharendijke, 15 december 1982 SOOSOOC Geldig van 21-12'82 t/m 31-12-'82 1 pak D.E. Roodmerk koffiet 3,69 1 pakje Blue Bandf 0,69 2 flessen Chocolade vla V4 Itr. Slagroom voor t 5,98 1 krat Heineken bier voort 14,98 2 rollen beschuit voorf 1,65 1 pak Appelsientje/Goudappeltje voor1,89 1 fles Rode wijn „Cotes du Rhone" voor6,50 1 fles Riedel Sinas/Up voorf 1,09 Bij t 30,- boodschappen een leuke verrassing alleen met de kerst Op oudejaarsdag nu 10 Appelbeignetsf 7,80 10 Oliebollenf 4,10 Gaarne tijdig bestellen Komt u ook naar de kerstnachtdienst in ons kleine intieme kerkje? Veel zang, muziek en declamatie. 9? THEMA: „Er zij licht Aanvang 21.30 uur Voorganger: M. J. Rouw Medewerking: „Nieuw Leven" DE KERKERAAD huren van vrijdag tot dinsdag-ochtend a.s. voorf 25,— Uw Video-verhuurbedrijf Korte St. Janstraat 12 - Zierikzee - Tel. 01110-2805 Regelmatig adverteren de bron van uw verkoop! oocos€®d30dC€OsoooooooooccecooocecoceeoecocccoooeeooQoeecc Wij maken de feestdagen extra voordelig! LANGE REKE 11 - RENESSE- TELEFOON 01116-1221 Leest het streekblad de „Zierikzeesche Nieuwsbode" Sfeervolle, zwaar verzil verde 5-arms kandelaar met Gotische kaarsen. Sfeerprijs FA. GOUDZWAARD - Hinnkdi J I HOOGERHUIS B.V. - IIMM J I.v.m. de feestdagen wordt er in december geen oud papier opgehaald door de muziek. Opening: 28 december a.s. Geopend van 08.00-17.00 uur. Maandag gesloten S.V.O. GEDIPLOMEERD PEDICURE Heereweg 7 Noordgouwe Telefoon 01112-1983 Voor een afspraak kunt u bel len tussen 17.00 en 19.00 uur Behandeling ook bij u aan huis Havenplein 13 - Zierikzee Telefoon 01110-2488 (EK.ENNOTA aUekennoia nel einde dg krijQt e' 0ovendien 9 houden Betaalde u nog niet automatisch via bank ot giro? Dan is het nu de goede gelegenheid Vraag inlichtingen op de PZEM-distnctskantoren. het hoofdkantoor te Middelburg (01180) 2 53 51. ons energie-adviescentrum. Korte Delft 1, Middelburg. (01180) 3 40 34 n v provinciale zeeuwse energie-maatschappi) PZEM postbus 48 4330 AA MIDDELBURG <2 t

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 8