~5?5~ 33" HEMA mi .THUIS VOORDELIG UITZUNl Kalenders 1983 Wie nu over een nieuw orgel komt praten, krijgt alvast van ons een gratis speeldoosje eminent I FA. VOLKERI Q Totaal overzicht van de drie trekkingen 719e Staatsloterij Ruim 30 miljoen aan prijzen meer spelers meer kansen De Staatsloterij NU 2 DOZEN lk9l° - NU 1 KILO 625 NÜ6VOOR GESLOTEN HAN STEENLAND OPTOMETRIST KONTAKTLENS- SPECIALIST Anton Pieck Rien Poortvliet Marjolein Bastin, enz. 2 3 4 5 6 7 8 9 0 U hoeft geen prijzen bij elkaar op te tellen. 11 8 Gotische kaarsen in doos. Diverse kleuren. 3,25 Gelderse achterham. Van zelfsprekend vers van 't mes. 150 gr 3,45 Rauwe ham, 'n delicatesse. 100 gram m Kaas van de Hema een begrip. Jong belegen goudse. Kaaskrakelmgen, bereid met échte boter. Doosje 100 gram 2,- ^yn(i Gemengde gezouten en ongezouten Appellation Cötes de Buzet Controlée 1979. 'n Rode kwali teitswijn, die u nog enige jaren kunt bewaren ook. Racimo, een verfijnde sherry, met garantiezegel. Cream, medium dry en dry. 5,95 NÜK0* Amandelkerstkransjes, bereid met échte boter. 250 gr. Aanbiedingen geldig t/m 24 december. Aanbiedingen geldig t/m 31 december. van 27 t/m 31 december Rijwiel- en Taxibedrijf DREISCHOR bocccooogccosoococooooooooooc wocccei I Visstraat 16 Zierikzee Grote sortering, w.o. Ook: kantooragenda's, zakagenda's, omleg- kalenders en planmasters Havenplein 5 Zierikzee - Tel. 01110-2439 Efficiënte verzorging van uw totale administratie. Deskundige behandeling van al uw belastingzaken. Ekonomisch advies en bcdrijfsbegeleiding. tamboer* Administratiekantoor Lindenlaan 3 Postbus 22 Telefoon 01870 - 3477* 3240 AA Middelharnis Telex 27099 i Benzine- en L.P.G.-station „Schouwen" K. J. VAN DER GOOT Nieuwe Kooiweg 6 Zierikzee le Kerstdag en Nieuwjaarsdag gesloten Leest het streekblad de .Zierikzeesche Nieuwsbode" Wc vieren de Orgclmaand. Voor 'teerst in Nederland staat het orgel zó centraal. Maar niet alleen dat. I let is nu ook extra aantrekkelijk om een nieuw orgel tc kopen. Kijkt u maar: f 550,- korting en een gratis pakket Bijvoorbeeld het Eminent 1' 240 orgel Tijdens de Orgel maand.dust m31 december aanstaande, kost dit klasse instrument f 550. minder B< tvendien doen we er een schepje hovor» >p. want u krijgt bij de aanschaf een gratis pakket accessoires: gratis orgellamp, gratis lichtgewicht hoofdtelefoon, gratis orgel kursus en twee gratis muziek boeken. En dat allemaal van f3.845,- voor f.3.295,-. Nu inruilen is interes sant Nu kunt u een mooie inruil prijs voor uw oude orgel maken. Ja: in de Orgclmaand kan iedereen eindelijk een Echt orgel kopen. Te gast bij Eminent Iedereen die tijde de Orgclmaand een Eminent orgel koopt, is 1 dag gratis tc gast in de fabriek tc Bode graven. Demonstratie èn een speeldoosje Uw serieuze belangstelling weten we tc waarderen. Daarom hebben we alvast een muzikaal cadeautje voor u klaarliggen, als u meewerkt aan de luistertest. VAN DER GRAAF orgels - piano's Brulnlsse - Kerkstraat 14 - Telefoon 01113-1379 Ook gevestigd te Capelle a d. IJssel. Waddinxveen en Urk Rabobank Zierikzee en Omgeving' B.A. De avondzitting op ons kantoor ZONNEMAIRE op vrijdag 24-12-1982 komt te vervallen. De avondzitting op ons kantoor NIEUWERKERK op vrijdag 24-12-1982 wordt verschoven naar's mid dags van 16.30-18.00 uur. Lotnummers Eindcijfers) Totaal eindigend op: of lotnummer(s): prijzen bedrag extra prijs serie G troostprijs andere series 821 931 038001 038001 071801 084011 1.000 100 500.000 5.000 5.000 5.000 72 062 004172 096312 50 200 5.050 2.000 63 213 443 9353 008093 50 100 400 1.000 25.000 554 0704 004664 030264 050104 75 1.000 5.000 2.000 2.000 extra prijs serie F troostprijs andere series 05 095 018965 022725 022725 100 400 50.000 250.000 4.000 16 956 098056 50 100 50.000 7 17 67 117 407 000407 005707 038147 059227 083467 090007 35 85 85 485 135 2.135 5.035 2.035 100.035 5.085 2.035 extra prijs serie E troostprijs andere series 98 358 398 004808 035438 035438 50 200 250 2.000 100.000 2.000 extra prijs serie G troostprijs andere series 19 49 8629 005069 010319 021069 021069 037729 055509 50 50 2.000 2.000 2.050 100.000 2.000 2.000 25.000 0 011960 062320 15 10.015 5.015 Wanneer op een lot meer dan één prijs is gevallen, is achter het nummer van de hoogste gewonnen prijs het totale pryzenbedrag vermeld. De prijzen zijn dus al by elkaar opgeteld. Zetfouten voorbehouden. Prijzen boven fl.000,- zijn aan kansspelbelasting onderworpen. Deze belasting bedraagt 25% en wordt op de prijzenbedragen in mindering gebracht. Dc hoofdprijs van f 500.000,- wordt „schoon" uitgekeerd. Speel dc volgende kccr(wéér) mee. En speel dan eens samen, dan kunt u meer loten kopen en heeft u dus meer kansen. Volgende lotenverkoop begint maandag 3 januari 19&3. Dc verkoopkantoren staan in dc Gouden Gids. Spelen per postgiro kan ook. Als u een postgiro hebt, kunt u hele loten per giro bestellen. Dan maakt u zoveel maal 125 - overals u loten wilt hebben. Als het bedrag vóór 't eind van deze maand van uw postrekening is afgeschreven, speelt u in dc volgende maand mee. Een paar dagen voor dc eerste trekking krijgt u dan uw lotnummers) thuis gestuurd. Noteer hel gironummer: 5151 t.n.v. Collecteur Directie Staatsloterij. Den Haag U kunt dc Staatsloterij ook machtigen voor automatische afschrijving (11 keer per jaar of 6 keer per jaar). Aanvraagformulieren hiervoor kunt u telefonisch opvragen 070-469647. Gewonnen prijzen worden na dc derde trekking automatisch op uw rekening gestort. Alle informatie: 070-469647.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 11