Erna van der Spek oppermachtig bij Zebra turnkampioenschappen Barry Berrevoets kaapt eerste plaats weg in biljartvierkamp Senioren VV Renesse hielden speldag Damesploeg van Delta Sport biedt Marathon fel verweer Hoger geskoord percentage moest uitkomst brengen 6 Ook Kwiek-turnster Sandra de Leuw prolongeert titel MIDDELBURG - Evenals vorig jaar in Oosterland kwamen ook in de Middelburgse sporthal De Kruitmolen twee van de drie vrouwelijke turntitels bjj Schouwen- Duivelandse gymnastiekverenigingen terecht. Bij de da mes prolongeerde de uit Vlissingen afkomstige Kwiek- turnster Sandra de Leuw haar titel met het grootste gemak van de wereld, terwijl Erna van der Spek bij de turnsters-junioren weer een pareltje toevoegde aan haar inmiddels rijk gevulde lauwerkrans door voor haar zus sen Monique en Astrid als glorieus winnares uit de bus te komen. Het voor Delta Sport Zierikzee uitkomende Bruse drietal maakte bij de junioren de dienst uit, al moest Astrid van der Spek op de derde plaats Monique de Vries naast zich dulden. Erna van der Spek legde de basis voor haar zoveelste titel bij de paard- sprong. Als enige van alle deelneem sters noteerde zy hier een 9.00 punten. Ook op de vrije oefening was zij veruit de beste met een 8.80 punten, maar op de brug met ongelijke leggers liep het allemaal enigszins mis. Tijdens de klubkampioenschappen in Menaldum lukte haar opsprong perfekt, maar in Middelburg moest zij van de legger af. Dat kostte haar een flinke aftrek, maar in het geheel maakte het niet zo veel uit, omdat de voorsprong van Erna van der Spek dusdanig groot was, dat zij dat tegenvallertje best kon verwerken. Er zijn in Nederland nog slechts een zeer klein aantal turnsters die de be- Kwiek-turnster Sandra de Leuw pro longeerde haar titel bij de dames turnsters met het grootste gemak van de wereld. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) wuste opsprong aan de brug kunnen maken. In Menaldum slaagden ook een aantal A-ploeg-leden er niet in om een perfekte uitvoering te bewerkstilli- gen. Op de balk tenslotte toonde zij zich bij de juniores ruimschoots de beste. Haar waardering van 8.35 pun ten mocht er best zijn. Spelbreker Monique van der Spek draaide op drie van de vier onderdelen prima Alleen op de balk moest zij flink in leveren met 7.40 punten Op de drie andere onderdelen kreeg zij respek- tievelijk 8.30,8.35 en 8.40 punten toe bedeeld. Voor Astrid van der Spek fungeer de de brug als spelbreker met een waardering van 7.35 punten. De drie overige toestellen leverden haar meer dan acht punten op. In het to taalklassement kwam Erna van der Spek tot een totaal van 33.95 punten, hetgeen met een gemiddelde van 8.50 punten per toestel meer dan uitste kend te noemen is. Zus Monique van der Spek telde anderhalve punt ach terstand en Astrid van der Spek en Monique de Vries van het Goese Vol harding moesten volle twee punten inleveren op de kampioene, die voor het eerst junioren-kampioene werd, maar de voorbije twee jaar al de titel opeiste by de jeugdturnsters. Bij de dames was er geen kruit ge wassen tegen de suprematie van San dra de Leuw van Kwiek Bruinisse. De Vlissingse studente aan de Amster damse modeakademie telde in het eindklassering nagenoeg drie punten respijt met de nummer twee, Helen Derksen van Veerkracht uit Prinsen beek. Van echte konkurrentie kon der halve nauwelijks gesproken worden. Het grote gat tussen de hernieuwde kampioene en de achtervolgsters lijkt te zijn ontstaan door afhakken van een aantal prominente turnsters, die het Sandra de Leuw het vorig jaar in Oos terland nog zeer moeilijk maakten. Met Annette Schouls, Jolanda Stout- jesdijk en Bianca Vermeulen had Del ta Sport toen nog veel tegenwicht in de wedstrijd te brengen, terwijl ook de Volharding-turnster Petra de Leeuw voor het nodige tegengas zorgde. Als deze turnsters hebben inmiddels de pijp aan Maarten gegeven. Sandra de Leuw bleef haar naaste konkurrente met 34.10 punten nagenoeg drie pun ten voor, terwijl Conny Huysmans van Prins Hendrik als derde al ruim drie ëneenhalve punt moest inleveren. Sandra de Leuw kwam aan haar goede totaal via 8.40 punten op de sprong, Erna van der Spek werd in Middel burg voor de derde keer in suksessie Zebra-kampioene. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) 8.80 punten op de brug, 8.75 punten op de baUc en 8.15 punten op de vrije oefening. In Gorinchem zegeverde NAX met 3-1 bij de hoofdklasser Unitas. Hal verwege leidde NAC met 1-0. Van der Laan, De Schepper en Swamenburg scoorden voor de Bredase ploeg. Van Dijk maakte het doelpunt voor Uni tas. Kerstloop Rhoon RHOON - Aan de Kerstloop in Rhoon, die traditioneel op de laaste zaterdag voor Kerstmis wordt gelo pen over een afstand van 15 kilome ter, namen dit keer drie Delta Sport veteranen deel. Krijn de Oude finishte als 24ste na 58.18 min. en Ad Bouwens klasseerde zich als nummer 25. Zijn tijd was 58 55 min. Jan Kloet tenslotte ging na 64.45 min. over de finish en werd als 41ste genoteerd. De race voor A-atleten werd een overwinning voor Jac. Valen tin in 46.06 min., waarmee hij Barry Kneppers zes sekonden voor bleef. RENESSE - Zaterdag werd door de voetbalafdeling van de sportvereniging Renesse een geslaagde speldag georganiseerd voor haar senioren teams. Op het sportpark De Laone kwamen 's middags de teams tegen elkaar uit en wa ren er balbehendigheidspelen, terwijl 's avonds in restaurant ,,De Herberg" het geheel werd a /gesloten met een voetbalquiz. Het geheel stond onder lei ding van de heren M. Kooman, Joh. van de Vaate, C. W. Veerhoek en K. Wil- lemse, die ondanks de minder gunstige weersomstandigheden bij het buiten- gebeuren toch voor een vlotte afwerking zorg droegen. Voor ieder spelonderdeel vielen er voor de teams punten te verdienen waarbij het vierde team van het ge heel winnaar werd. Bij het voetbal len ging het vierde elftal direkt goed van start door alle drie te spelen wedstrijden in winst om te zetten. De eerste wedstrijd tegen het eerste elf tal leverde een 2-0 overwinning op voor de jongens van het vierde door dat Ko Willemse en Johan van de Vaate de beide strafschoppen (er werd met handicap gespeeld) welke men vooraf kreeg te nemen in een doelpunt wist om te zetten. Daar men met een taktisch spelletje de poort achter gesloten wist te houden zag het eerste team zich geklopt. Strafschop De ontmoeting tussen het tweede en het derde elftal leverde een 1-0 overwinning op voor de tweede for matie. Jan Stoel zag voor de aanvang zijn strafschop gestopt waarna Hans Touw in de wedstrijd voor de win nende treffer zorgde. Door het vierde team zagen de reservers zich met 1-0 geklopt. Ko Willemse zorgde uit de strafschop voor de wedstrijd voor een 1-0 voorsprong voor het vierde, waarna men deze in de wedstrijd de ze niet meer uit handen gaf. In het treffen met het derde team schoot het eerste elftal met een 7-1 overwinning geweldig uit haar slof. Wel wist het derde een van de twee strafschoppen door Jan Stoel in een treffer om te zetten maar hierna kwamen zij er niet meer aan te pas. Leen Rademaker (4x), Marco de Fei- ter, Gerard Smeedink en Rinus Ver- seput zorgden voor de zevenklapper De ontmoeting tussen het eerste en het reserveteam eindigde in een 2-2 gelijkspel. Martin Jonker gaf uit de te nemen strafschop de reserves aan 1-0 voorsprong waarna Leen Rade maker met twee doelpunten in de wedstrijd de achterstand omboog in een 2-1 voorsprong. Door Ko Willem se jr. kwamen de reserves hierna nog op gelijke hoogte. Eigen doelpunt Het treffen tussen het derde en het vierde elftal eindigde in een 2-0 over winning voor het vierde team. Met een fraai boogschot zorgde Rinus Hart voor de openingstreffer, waar na een van de verdedigers van het derde de pech had de bal achter zijn eigen doelman te werken. Door deze resultaten kreeg het vierde team 4 punten, het eerste 3 punten, het tweede team 2 punten en het derde team 1 punt. Bij de balbe hendigheidsspelen kwamen de reser ves het beste voor de dag wat hen 4 punten opleverde voor het eerste, vierde en derde team. Bij de 's avonds in restaurant „De Herberg" gehouden quiz, waarbij een 30-tal vragen beantwoord moesten worden <in hoofdzaak betrekking hebbende op de S.V. Renesse) kwam het derde team met het beste resultaat voor de dag gevolgd door het vierde, eerste en tweede team. Het eindresultaat leverde hierdoor een eerste plaats op voor het vierde team met een totaal van 9 punten ge volgd door het eerste team met 8 pun ten, het tweede team met 7 punten en het derde team met 6 punten. Na de prijsuitreiking door de heer C. W. Veerhoek werd de avond af gesloten met een gezellig samenzijn en het maken van een dansje. Tijdens het avondgebeuren gaf ook de wet houder van sportzaken van de ge meente Westerschouwen, de heer J. C. de Feiter met echtgenote blijk van zijn belangstelling. BOXTEL - Reinier Groenendaal (St. Michielsgestel) heeft zondag in Boxtel zijn dertiende overwinning van het seizoen in een wieler-veldrit behaald. Groenendaal reed de 24 ki lometer in 1 uur 6 minuten en 11 se conden. Cees van de Wereld (Nieuw koop) werd op een halve minuut tweede en Ronald Rol (Alkmaar) be zette de derde plaats op één minuut. Veel vis bij hengelwedstrijd HSV Oosterschelde GREVELINGENDAM - De leden van de h.s.v. „Oosterschelde" visten afgelopen zaterdag aan de Grevelin- gendam voor de vierde kompetitie wedstrijd. Voor de 48 deelnemers was het ditmaal een uitstekende visplaats die een totale vangst van 43 kg vis opleverde. In hoofdzaak werd er bot en schar gevangen. Winnaar werd. R. Timmerman met ruim 2,5 kg. vis of totaal 2526 pnt. De verdere uitslag luidt als volgt 2. A L Mol 2066 pnt; 3. C. J. Schot 2063 pnt; 4. C. P. v.d. Werve 2044 pnt; 5. E. W. Smidt 1886 pnt; 6. C. Rossen 1862 pnt; 7. I. C. HiUeman 1781 pnt; 8. C. Seybel 1742 pnt; 9. A. Verloo 1684 pnt; 10. M. A. Verton 1653 pnt; 11. J. Bolier 1462.; 12. M. P. J. Ravia 1433 pnt; 13. L. v.d. Berg 1364 pnt; 14. C. H. v. Schelven 1356 pnt; en 15. J. Bolle 1290 pnt In maart - april wordt de kompetitie weer voortgezet maar eerst volgt op 18 februari de algemene ledenvergade ring terwijl er op 19 en 20 februari gelegenheid is om deel te nemen aan de selectiewedstrijd voor het Neder lands kampioenschap bootvissen van uit Stellendam. In slotfase net onderuit: 8-11 ZIERIKZEE - De dames handbalploeg van Delta Sport zorgde zondagmid dag bijna voor een verrassing door tegen het Vlissingse Marathon lang in het kielzog te blijven. Pas een klein kwartier voor tijd kon de ploeg van coach Ruud Bostelaar definitief afstand nemen. Myra Stoffer en Jolanda Stroo til den toen de 7-7 stand naar 7-9. In de laatste minuten werd deze nog omgebogen in 8-11. Hierma kwam de Zierikzeese ploeg aanmerkelijk beter voor de dag in Vlissingen, waar het onderlinge treffen in 24-5 in Marathon-voordeel eindig de. In de eerste helft toonde Marathon zich de iets hechtere formatie, het geen na twintig minuten resulteerde in een 3-6 voorsprong, waarbij Anja Brinkhof en Myra Stoffer de komple- te Vlissingse produktie voor hun re kening namen. Voor Delta Sport skoorden Alida Nieborg (twee keer) en Leny Bolijn. Door Alida Nieborg werd het even later ook nog 4-6, maar opnieuw Anja Brinkhof verhoogde de marge tot drie doelpunten. Dit werd ook de ruststand van een duel, waarin Delta Sport verrassend fiks akteerde, dit ondanks het gemis van Fien Bos en Toos Pabbruwee. Kapituleren Het begin van de tweede helft was verrassend. Door Leny Bolijn werd het 5-7 en Petra Pronk produceerde uit twee snelle counters 6-7 en 7-7, waardoor een geweldige verrassing in de lucht hing. Delta Sport had hierna enkele goe de gelegenheden om zelfs op voor sprong te komen, te meer daar Ria van Strien haar doel voortreffelijk schoon hield. Aan de andere kant liet echter ook Carla van de Velde zich niet onbetuigd op schoten van Alida Nieborg en Leny Bolijn. De zestiende minuut werd Delta Sport uiteinde lijk fataal. Kort achter elkaar moest Ria van Strien kapituleren voor schoten van Myra Stoffer en Jolanda Stroo. De blauwwitte dames leken even aangeslagen, maar het duurde slechts even. Met verteende krachten werd geprobeerd om het verloren ge- gane terrein weer te heroveren, maar verder dan een vierde treffer van Ali da Nieborg kwamen de Zierikzeese dames niet. In de 24e en 26e minuut maakten Myra Stoffer en Jolanda Stroo aan de Zierikzeese illusies een einde. De 8-11 nederlaag betekent op zich een zeer verdienstelijk resul taat, maar de wedstrijd beziend mag gerust gesteld worden, dat er zelfs nog iets meer had ingezeten. De jeug dige vervangsters voor de afwezige Fien Bos en Toos Pabbruwee, Yvette Olijhoek en Petra Merle deden het goed. NIEUWERKERK - De door biljart vereniging OKK geor ganiseerde biljartvierkamp, waaraan werd deelgeno men door zes Schouwen-Duiveland toppers, heeft een verrassende en nipte zege opgeleverd voor Barry Berre voets van de organiserende vereniging. Berrevoets be haalde in de zes ronden 26 wedstrijdpunten, evenveel als Ger Monster van bv DOS, maar het geskoord percentage van Berrevoets was aanmerkelijk beter dan dat van de DOS-speler. Dit verschil ontstond in de laatste van de vijf ronden, toen Berrevoets en Monster elkaar ontmoet ten. In de eerste twee spelsoorten explodeerde Berre voets dusdanig, dat Monster hem ver van zich vandaan moest laten lopen, Het libre won Berrevoets met een ge middelde van 10,90 terwijl het 38/2 hem een voortreffe lijke 6,25 opleverde. „Hierdoor liep ik zover op Ger Monster uit, dat ik het bandstoten en het driebanden zonder problemen kon laten lopen", vertelde de toer- nooiwinnaar na afloop. „Ger Monster kon in punten wel gelijk met me komen, maar me voorbij gaan in percenta ge was er niet meer bij". Barry Berrevoets was bijzonder blij met zijn zege. „Sinds ik een jaar of zeven geleden kampioen vierde klasse libre werd, heb ik geen toernooi meer gewonnen. Steeds eindigde ik als tweede. Het werd echt weer eens tijd". Barry Berrevoets werd in Nieuwer- kerk winnaar van de vierkamp door een beter geskoord percentage dan Ger Monster. Beide spelers kwamen aan 26 wedstrijdpunten. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Barry Berrevoets verloor in de vierde ronde ruimschoots van Rinus Lems, die overigens kansloos was ge worden voor de eindzege door matige prestaties in de eerste drie ronden. In een viertal slechte partijen won Lems het kaderspel, het bandstoten en het driebanden, terwijl Berre voets winnend uit de strijd kwam in het libre. Deze winstpartij zou later uitert belangrijk blijken te zijn. Ger Monster boekte een 6-2 zege op Leo TOG Bruinisse BRUINISSE - In de 16c ronde van de huishoudelijke kompetitie kwam koploper A. Douw in een direkte kon- frontatie tegen de huidige nummer twee J. de Korte, die tot voor kort de ranglijst aanvoerde. A. Douw zag tij dens de match een vorkzet van De Kort over liet hoofd, die met het paard schaak gaf. Hierdoor verloor Douw zijn dame tegen een paard en een pion van de Korte. De Douw was toen voor Douw verloren. J. de Jonge won gemakkelijk van Abr. van den Berge. M. van Driel deed wat in de lyn der verwachtingen lag in is nu één van de broers Van de Bos gepasseerd door K van de Bos te ver slaan. Uitslagen: J. de Korte-A. Douw 1-0; Abr. van den Berge-J. de Jonge 0-1; M. van Driel-K. v.d. Bos 1-0; A. Knop-A Kik 0-1; C. van den Berge-E. Wiebrens 1-0; A. van Klinken-L Kostcnsc 1-0; L Houtkamp-J. van de Bos 0-1; M. Hou- kamp-A. J. van den Berge 1-0. De opleiding voor het Konigsdiplo- ma door R. Bal heeft dit seizoen zijn eerste diploma's opgeleverd. Hiervoor slaagden A v. Klinken, J. Klink, L Kostense, A. Knop en W. Wiebrens. langes deze weg ook nog proficiat van het bestuur. Kersttoernooi TOG BRUINISSE Woensdac 22 dp- cember om half acht 's avonds orga- niseerd de Bmse schaakvereniging T.O.G. weer het Kersttoernooi. Plaats van handeling is het oude ge meentehuis, het home van de vereni ging, Dit toernooi is bedoeld voor le den, oud leden en inwoners van de gemeente Bruinisse. Leuke prijsjes voorhanden. de Munnik van bv Bommenede. De speler uit Zonnemaire won alleen het driebanden met een partijgemiddel de van 0,750. Monster leverde zijn beste prestatie in het libre, waar hij voor de dag kwam met een partijge middelde van 9,68. Johan Pankow, die in het toernooi kwam, nadat Jan Berrevoets op het laatste moment moest afzeggen, boekte een 7-1 over winning op hekkesluiter Bertus Ver steeg, die een erg matig toernooi afle verde voor zijn doen. Versteeg be haalde zijn ene punt door een remise in het bandstoten. De overige drie spelsoorten leverden overwinningen op voor de jeugdige speler uit Noord- gouwe. In het libre noteerde hij 4,72 in het kaderspel 3,57 en in het drie banden 0,740 stuk voor stuk moyen nes, die er zijn mogen. Berekend In de afsluitende ronde van zondag moesten de twee koplopers Berre voets en Monster tegen elkaar. De OKK-speler had berekend, dat hij aan een 4-4 gelijkspel voldoende zou hebben als de nederlagen maar met een zo klein mogelijk verschil ge boekt werden. Toen hij in het libre en het ka derspel Monster op een kolossale achterstand zette, was de zege defini tief een feit en konden zelfs forse ne derlagen In de twee nog resterende spelsoorten hem niet meer deren. Ri nus Lems poetste zijn verloren gega- nc Imago nog enigzins op door in de slotrondc met 6-2 te winnen van Jo han Pankow, waardoor hij de KVL- speler nog op de eindrangschikking passeerde. Pankow won In een zwak ke partij het libre, terwijl de speler van bv Bommenede de overige drie spelsoorten naar zich toe trok, tel kens overigens met povere gemlddel- len. De beide hekkesluiters Leo de Munnik een bv OKK-voorzitter Ber tus Versteeg speelden broederlijk 4-4 tegen elkaar, waarbij Versteeg de vrije spelsoorten naar zich toetrok, terwijl De Munnik de spelsoorten, waarbij een handje nodig ls winnend afsloot. Spektakulair was de neder laag van Versteeg in het bandstoten. Hij opende met een serie van 22 en Het er series van acht en zeven op vol gen. De Munnik leek na drie beurten bij een stand 37-8 verslagen, maar hij won uiteindelijk toch nog. Bertus Versteeg noteerde In zijn librepartij een gemiddelde van 7.15 waarmee hij de beste prestatie van zijn toernooi neerzette. Bram Heijboer, die tradi tioneel als wedstrijdleider optrad in dit OKK-toernooi, maakte een eindstand op met zijn klubgenoot Barry Berrevoets als triomfaal win naar met 26 punten en een geskoord percentage van 93,9*70. Ger Monster boekte ook 26 punten, maar zijn per centage bedroeg slechts 87,6V*:. Rinus Lems kwam aan 22 punten, een meer .dan Johan Pankow en de rij werd gesloten door Leo de Munnik met ze ventien punten en Bertus Versteeg, die slechts aan acht punten kwam. Namens het distriktsbestuur reikte Jaap Goudzwaard de prijzen uit. Een speciaal woord van dank was er voor de biljarters van de damesklub Al weer Mis, die ter voorbereiding van de eerste klas libre-finale alle libre- partijen als scheidsrechter optraden. Alweer Mis organisseert later in het seizoen deze finale. ZÜRICH - Voor het aanvallen en verwonden van de scheidsrechter werd Floyd David, een voetballer van Trinidad, door de Wereldvoet balbond. die zaterdag in Zürich ver gaderde. voor 99 jaar geschorst. De Fifa deelde nog meer straffen uit. De Roemeense International Floroanu Dumitrache kreeg een schorsing van 'zeven jaar. Ook hij had de scheids rechter aangevallen. Bettinc Vriesekoop is winnares go worden van het dnmescnkelspel bij de open Franse tafeltenniskampioen- schappen in Straatsburg. De Europe se kampioene verloeg in de finale de favoriete Chinese Qi Baoxiang in vijf games: 21-17. 12-21. 14-21. 21-18 en 21- 19. BOWLING - TILBURG - Eric Kok uit Rijswijk (Zhol) bij de heren en Marjo Jansen uit Ede bij de dames zijn de nieuwe Nederlandse kampi oenen bowling Kok wierp tijdens de titelstrijd in Tilburg in 14 games 2896 kegels om, Jansen kwam tot de score van 2631. MUNTE - Reinier Groenendaal is zaterdag in een veldrit in het Belgi sche Muntc als tweede geëindigd. De zeer sterk bezette cross, waaraan door vrijwel alle toprenners werd deelgenomen, leverde een zege op voor de Belgische wereldkampioen Ronald Liboton. die Groenrndaal in de spurt versloeg De Belg Johan Gil- lebcrt werd op 17 seconden derde, op de voet gevolgd door Henny Stam- snijder. De Zwitser Albert Zweifel kwam niel verder dan de achtste po sitie. Roger de Vlaeminck. die gestopt is op de weg, werd negende

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 6