I 8 «100 MM* Ü7,90 Rabobank Q SPORT en SCHOENEN AFD. PBkiifi 100,— UM DE KAASBOETIEK Een Va I. slagroom A. Kwakernaak RENESSE OPGELET Geschenkenhuis Hoogerhuis B.V. Renesse G. J. WILBRINK PRUSBOEK SUCCESJES electra - water - sanitair Nieuwbouw verbouw reparatie en onderhoud Zierikzee en omgeving HARM DE VRIEZE Geschenkenhuis Sport en Schoenen Shop Renesse Saman's Vis en Palinghandel Groente en Fruitmarkt Saman Zierikzee VERS VLEES VOOR HONDEN EN KATTEN! 8 Koopavonden van 7-9 uur op woensdag en donderdag a.s. KERST GRATIFICATIE: g bij aankoop van een colbert, v-"Z?i4 .pantalon, overhemd, en das KERST GRATIFICATIE: bij aankoop van EEN KOSTUUM, -OVERHEMD EN DAS MIEN VAN TSANT M. -evr '-'TV: Tr-rp' OMNIBUS. cMet\ van f3at[t JfoeveDtTerp' Omnibu$ 347 Nodztjdeninbond met stofomslag zolang de voorraad strekt in uw boekhandel voorslechts no 28 IcOf. "83 vwwt de pnp 124 50 Uitgeverij G.F Callenbacti bv VIK. "Hotiot K* So^ipc-fd N\ hEt GEsdiEnkEnhuis FA. OOUDZWAAKO - HOOGEHHUIS B.V. - DEURSLUITERS Herman Jansen Nieuwerkerk Diversen: Er staan veel gas-c.v.-ketels r iet hoge schoorsteen, verlie zen daardoor onnodig gasver bruik. Misschien ook bij u. Geheel vrijblijvend verzor gen wij een advies en bespa- r ingsberekening. Bel 01110- I'647 en u weet snel meer. Sa- nian B V. "i apijt reinigen onder hoge oruk met de Citin sproeiex- traktie. Schoonmaakbedrijf Koster. Telefoon (01110)2153. Voor het inlijsten van bor- riuurstukken, diploma's, re- produkties. etc. naar J. v. d. Ven, hoek St Janstraat/Fon- t -ine t, Zierik7.ee. Tel. 01110- €595. b.g.g. 3407. Geopend di. t m vr. van 10.00 tot 17.00 uur en do.avond Degene die nog geen plannen I eeft voor het diner 2e kerst- r ig worden verzocht kontakt "'i te nemen met Auberge Ma- r t ime, tel. 01110-2156. Orgelcursus ,,Schouwen-Dui- veland" wenst alle leerlingen Prettige Kerstdagen en een Gelukkig Nieuwjaar". Ze- vengetijstraat 7, Zierikzee, tel. 01110-3457. WEET U HET NOG... ALLE SOORTEN ineden .\mtc MARKT 'IFRIK 'FF TIJDENS DE KERSTWEEK: 8lj aankoop van 1 kilo kaas voor f 0,99 Geldig van 20 t/m 24 december. Appelmarkt t9 (Passage) - Zierikzee Installatiebedrijf Billijke prijzen zonder voorrijkosten TEL. 01112-1267 Dinsdag 21 december en dinsdag 28 december zijn de meeste zaken geopend Alle kantoren en zittingen van de bank zijn woensdag 22 december 1982 na 12.00 uur, in verband met een interne jubileum viering, GESLOTEN. i poofMooooweeooeeflooeoeoM De tijd van de Kerstboom is weer aangebroken U kunt bestellen bij Bomen van 1 m t/m 3V2 meter Ook met kluit Gratis thuisbezorgd over geheel S-D, tel. 01110-4044 of 6032 S» h Wegens grote uitbreiding van onze Tegen inlevering van deze BON ontvangt u tot 15 januari 1983 op alle h c o/ I f artikelen in onze schoenen en sport afd. I 0 /O KOiII tl Q DDJVJLOP RUCANOR-DONA Y t> KARWEISH0P fï t RENESSE I r lllTV 01116-1343 Visstraat - Zierikzee Hoek St. Domusstraat/Nieuwe Bo- gerdstraat en zijn medewerkers wensen u een vrolijk kerstfeest en gelukkig 1983 '/dee Tel. 01110-2885 coooooooooooooooooooooooooooooooooooococ 1e kwaliteit, vers-diepgevroren LAPPEN PENS... per 1000 gram PENS per 500 gram KIPGEHAKTpersoo gram RUND-KOPVLEES per 500 gram PAARDEVLEES per 500 gram RUNDERHART per 500 gram SCHAPEVET (onmisbaar voor mooie vacht en goede konditie) per pak1 1,50 Voor kennels kwantum-korting. Korte St. Janstraat 3-5, Zierikzee. tel. 01110-2923 1 2,50 f 1,25 1 1,50 1 1,85 f 4,50 f 4,50

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 8