iiil m ES Lifll Medekoploper Groene Ster nauwelijks partij voor goed Delta Sport: 18-10 Fiks duldt rommelig All Ready half uur in zijn spoor: 11-19 Zierikzeese formatie bewaart vooral in tweede helft rust NIEUW i II lllr nnil (iiiiiiilllluiwnilll ij j ij in Surplus aan techniek g-eeft in tweede helft doorslag len het in deze klasse wel redden. ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Maandag 20 december 19itë Nr. 23237 7 ZIERIKZEE - De herenhandbalploeg van Delta Sport blijft een uiterst onpeilbare formatier. In sporthal On derdak leed de ploeg van coach Cor Mol gedurende de eerste seizoenhelft minimaal twee onbegrijpelijke ne derlagen, omdat er organisatotrisch niet of nauwelijks iets klopte binnen de blauwwitte gelederen. Tegen EMM daarentegen draaide de ploeg grandioos en zondagmid dag volgde opnieuw een voortreffelije prestatie tegen een van de hoogstgeplaatste teams in de landelijke derde divisie. Na een 6-6 ruststand moest het Zevenbergse Groene Ster na het tweede half uur erg diep buigen voor de ontketende ploeg van coach Mol: 18-10. „Ik prent de ploeg voortedurend in om rustig te blijven spelen. Met rustig en doordacht handbal hoeven we eigenlijk voor geen enkele ploeg echt onder te doen. Vooral in de twee de helft hebben we met dit facet Groene Ster onze wil op gelegd. De Brabanders mogen overigens ook zichzelf veel verwijten, want ze speelden erg mat en ongeïnspi reerd. Zelfs bij vrije worpen konden ze niet de moed op brengen om wat meer drieging in het spel te leggen. Hiermee wil ik overigens niets afdoen aan de prestatie van de Zierikzeese ploeg, want er werd vandaag echt ge handbald, zoals je dat van deze ploeg zou mogen ver wachten". streken. Voor die tijd echter had Del ta Sport tweede doelman Peter van Kieboom al zes keer het nakijken ge geven. Uit snelle uitvallen skoorden Bert Nuyens en Jacco Vleeshouwer (twee keer), waarna Kees de Vos drie keer op rij een strafworp verzilver de, die hij zelf. Piet van Dalen en An dre Hartoog na goed doorzetten mee kregen. Jan-Pieter Leys wipt de bal over Koos van Zwieten, nadat de Delta Sport-doelman zich nog enkele keren op een fraaie manier had ge manifesteerd. Kees de Vos, Bert de Vos, na een schitterende aktie met Jacco Vlees houwer), nog twee keer Kees de Vos en Piet van Dalen tilden de Zierik zeese produktie naar achttien en tus sendoor produceerde John Kremers nog twee Brabantse treffers, waar door tenminste nog de dubbele cij fers werden geboekt, maar Groene Ster liet zich in sporthal Ondrdak beslist niet als topper zien. Een wel verdiend applaus begeleidde de Mol- poleg naar de kleedkamer, waar de 18-10 zege terecht werd gekoesterd. li li ZIERIKZEE - Wat al min of meer gevreesd mocht wor den, is het afgelopen weekeinde ook gebeurd. De eerste zes ontmoetingen van de veertiende Nieuwsbode-Toto werden afgelast, waardoor de vervangende uitslagen in het geding kwamen. Opmerkelijk was overigens wel, dat de dameswedstrijd tussen WIK en Kruiningen op het Kerkwerfse sportpark De Vospit wel doorging. Eddy de Looff, volleyballer van Mevo '80 werd, mede door een aantal goede vervangende uitslagen winnaar van het veertiende Toto-drietal. Hij kruiste negen ontmoetingen juist aan. De beide anderen Rini Snijders en André Deur- loo, moesten het stellen met zes goede voorspellingen, waarmee zij niet verder kwamen dan een middenmoot- positie. Eddy de Looff staat met zijn aantal op een ge deelde vierde plaats. Bruse Boys-WHS en Middelburg- WIK tipten wij vooraf als wedstrij den, die kapabel zouden zijn voor een gelijkspel. In beide gevallen dacht Eddy de Looff er identiek over. Een kleine zege voorspelden wij voor DFS op Apollo en in het duel tussen de nummers een en twee zagen we een overwinninkje voor ZSC best wel zitten. Bij DFS zat opnieuw Ed dy de Looff juist, terwijl alle drie de Totoïsten ook winst voor de Scharen- dijkse tweede voorzgen. Voor Drei- schor zagen wij weinig positiefs zit ten in de uitwedstrijd bij het veel ho ger geklasseerd Heinkenszand. Een eentje" derhalve en dat meenden ook Rini Snijders en André Deurloo. Iedereen, dus ook wij, rekenden op winst voor Ouwerkerk bij Kwaden- damme. Optimistisch All Ready had met name in de tweede helft weinig in te brengen te gen Fiks uit Oegstgeest. Via een 7-8 achterstand halverwege finishte een ontketende Fiks-ploeg na het tweede half uur met een overtuigende 11-19 zege. De drie ondervraagden waren allen duidelijk te optimistisch. De volley- baldames van Mevo '80 kwamen te gen koploper Data C/D te gehandi- kapt aan de start om een werkelijke bedreiging te kunnen zijn voor de Oud-Beijerlandse dames. Na een ge wonnen eerste set gingen de volgen de drie verloren. Alleen Rini Snij ders gokte op dit resultaat. De Mevo '80 heren lieten het bij Kangoeroes ook al gedeeltelijk liggen. Na de 1-3 nederlaag tegen Spivo, moest het nu vierde kompetitiepunt worden inge leverd: 2-2. Drie keer gingen de voor spellers in de fout. De dames handbalploeg van Delta Sport verweerde zich uitstekend te gen Marathon uit Vlissingen. Via een 4-7 ruststand, kwamen de blauwwit te dames terug tot 7-7, maar zij moesten uiteindelijk toch hun meer dere erkennen. De 8-11 was overigens aanzienlijk beter dan de 24-5 die in Vlissingen op de borden kwam. An dré Deurloo voorspelde de Marathon zege juist. Drie keer een juiste voor spelling kwam er uit de bus bij de he ren handbalploèg van Delta Sport. Tegen het hoger geplaatste Groene Ster explodeerde de ploeg van coach Cor Mol weer eens een keer. Via 6-6 halverwege werd het uiteindelijk 18- 10. Overtuigend De Kwiek dames volleybalploeg won in Middelharnis overtuigend met 3-0 van het zwakke MVC uit Maassluis, waardoor het team van coach Kees A-ensman goed blijft meedraaien in de eerste klas. Alleen Eddy de Looff rekende op deze over winning. Precies omgekeerd was het resultaat bij de volleybalontmoeting tussen de herenploegeri van Spivo en Kwiek. Dit keer was Eddy de Looff de eni ge die fout gokte. De Bruse heren wonnen met 1-3 in Spijkenisse en be houden zodoende de tweede positie in hun klas. Ondanks heftig verweer kon de basketballploeg van Mevo '80 de wqedstrijd tegen het middelburg- se Dynamo '70 niet winnend afslui ten. De ploeg van trainer Bob Noomen kwam uiteindelijk zes pun ten te kort: 34-40. Eddy de Looff voorspelde goed. De dames voetbal ploeg van WIK blijft onverdroten doorgaan in de weg naar de eerste klas van het Zeeuwse damesvoetbal. Kruiningen werd zaterdagmorgen met 3-0 geklopt door drie treffers van Diana de Bil. André Deurloo en Eddy de Looff voorspelden goed. Toernooien Zeeuwse bekers zaalvoetbal ZIERIKZEE - Gedurende de kerst vakantie worden door de jeugd- en damesvoetbalkommissies van de af deling Zeeland van de KNVB weer een aantal toernooien georganiseerd om de Zeeuwse zaalvoetbalbekers. Op woensdag 22 december wordt in sporthal Onderdak een toernooi ge houden voor de C-teams van de Schouwen-Duivelandse vereni gingen. In totaal nemen hieraan veer tien ploegen deel, die in drie poules zijn onderverdeeld. In poule A ko men Zierikzee CI, SKNWK CII, WIK Cl, Bruse Boys Cl en Brouwershaven Cl uit. In poule B spelen Mevo Cl, SKNWK Cl, SKNWK CIII, DFS Cl en Renesse Cl en poule C wordt ge vormd door Dreischor CI, ZSC Cl, DFS CII en Bevelanders CL De winnaars van elke poule spelen een halve kompetitie in een finale poule. De winnaar hiervan speelt op zaterdag 15 januari de afdelingsfina le in sporthal ,,De Veerhoek" in Oostburg. Op woensdag 29 december wordt in de Zierikzeese sporthal een toernooi voor B-junioren georganiseerd, waaraan door twaalf teams, onder verdeeld in drie poules, wordt deel genomen. In poule A komen Zierik zee BI, SKNWK BI, Dreischor BI en Renesse BI uit. Poule B wordt ge vormd door Zierikzee Bil, WIK BI, Bruse Boys BI en DFS BI en de derde poule is samengesteld uit Mevo BI, Duiveland BI, Brouwershaven BI en Bevelanders BI. De winnaars van de poules spelen in de finalepoule en hiervan gaan de nummers een en twee naar de eindronde, die op zater dag 15 januari in de sporthal van Ka- pelle wordt afgewerkt. Ook de A-junioren spelen om de Zeeuwse afdelingsbeker. In sporthal ,,De Ruyter" in Vlissingen komen vier Schouwen-Duivelandse teams in aktie op vrijdag 24 december. Zierik zee Al en All, DFS AI en Renesse Al houden daar de eilandelijke eer hoog. Op zaterdag 8 januari tenslotte werken de damesploegen hun toer nooi af in sporthal ..Reimerswaal" in Kruiningen. Voor Schouwen-Duive- land treden SKNWK I en IJ, Drei schor en WIK aan. Wereldrekord voor dammer Ton Sijbrands DEN HAAG - Ton Sijbrands heeft zaterdag in Den Haag het wereldre kord blind-simultaandammen op zijn naam gebracht. De oud-wereld kampioen speelde uit zijn hoofd te gen tien tegenstanders, die bord en schrijven tegenover zich hadden. Sij brands had niets, maar won negen keer en een partij eindigde in remise. Om het wereldrekord in handen te krijgen had hij een skore van zestig procent nodig, maar hij liet niets aan het toeval over en boekte 95 procent. Sijbrands verbeterde met zijn prestatie een 27 jaar oud rekord van de inmiddels overleden Wim Huis man. Huisman speelde in 1955 acht blindpartijen tegelijk tegen autoch tone Leidse dammers en kwam tot vijf overwinningen en een remise. Hij boekte daarmee een percentage van 68,75 procent. Omdat de tegen standers van Ton Sijbrands aanmer kelijk sterker waren, had het bestuur van de wereldbond vrijdag avond vastgesteld, dat voor de Amsterdammer twaalf punten (zestig procent) voldoende zouden zijn om een nieuw wereldrekord te vestigen. De rond duizend toeschouwers vol gens het partijverloop op tien de monstratieborden, waarbij de on langs onttroonde wereldkampioen Harm Wiersma kommentaar gaf. Al leen Hagenaar Arie Bom verraste Sijbrands met een fraaie kombina- tie, waardoor de voorspelling van de nieuwe wereldkampioen Jannes van der Wal (,,Het wordt 18-2") nog werd overtroffen. Ook Sijbrands zelf toon de zich verrast door de hoge skore. FMJD-voorzitter Wim Jurg na af loop: ,,Voor nieuwe pogingen zal een reglement opgesteld moeten worden, maar ik verwacht niet, dat dit rekord nog ooit overtroffen zal worden". STAVANGER - Yvonne van Gen- nip heeft in het bijprogramma van de schaatsinterland wedstrijd tussen Noorwegen en Nederland in Stavan- ger de 3000 meter gewonnen in 4 mi nuten 55,70 seconden. De tweede Ne derlandse, Ingrid Haringa, noteerde 5.03,76. Kernploegcoach Henk Louw mans had bij de KNSB bedonge zes rijdsters naar Noorwegen te sturen. Piet van Dalen was er na twee weken afwezigheid weer bij in de heren hand balploeg van Delta Sport. Kwa zelfvertrouwen scheelde dat weer een slok op een borrel bij de formatie van Cor Mol. Na een 6-6 ruststand werd met 18-10 gewonnen. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Groene Ster degradeerde twee jaar geleden uit de tweede divisie van het landelijk handbalgebeuren en miste het vorig seizoen de promotie terug naar het oude niveau op een haar. ..Voor het seizoen meenden we een goede kans te hebben om de misser van het vorig jaar recht te zetten, maar van week tot week blijkt toch steeds weer, dat het er niet echt in. Weliswaar winnen we zes keer, maar het echte vuur is er toch niet. Een kwestie van gebrek aan zelfvertrou wen, denk ik", vertelde GroebeSter- coach Dion Weveren voor de wedstrijd. Na de vernietigende ne derlaag tegen Delta Sport leek de co ach zichtbaar ongeroerd, maar de stemming in het Zevenbergse kamp was louter negatief. ,,We hadden van te voren rekening gehouden met een nederlaag hier", wilde Weveren slechts kwijt, maar na de konstate- ring, dat zijn ploeg wel uiterst pover had gespeeld voegde hij er aan toe. ,,Ik denk, dat ze al min of meer de eerste hap van het kerstreces geno men hadden. Hier is het laatste woord nog niet over gezegd. Vooral in de tweede helft was het een puin hoop. Dat mag zo niet gebeuren" Openingstreffer De soekondewijzer had juist zijn eerste omwenteling gemaakt toen Kees de Vos doelman Martin Geel voor de eerste keer passeerde. Juist in het schot had arbiter Adema even wel gefloten voor een overtreding op Kees de Vos. waardoor de treffer geannuleerd werd. Anderhalve minuut later was de Zierikzeese openingstreffer er toch. Na een fraaie aanval, waarin de kom- plete ploeg een aandeel had, rondde Jacco Vleeshouwer hard en strak af. In de zesde minuut opnieuw gejuich. Dit keer doelpuntte Bert de Vos na een lange solo. Pas na acht minuten ontstond de eerste echte Zevenbergse dreiging, nadat de aanvallers daar voor met onzuivere schoten doelman Koos van Zwieten werkloos hadden gelaten. Win Santbergen mocht een strafworp nemen en uit de rebound skorrde John Kremers 2-1. Door Piet van Dalen, die na twee wedstrijden afwezig te zijn geweest, weer een goede rentree maakte, werd het 3-1, maar opnieuw John Kremers hield Groene Ster binnen handbereik. In de veertiende minuut verscheen Frank Thiery plotseling vogelvrij voor doelman Martin Geel, nadat Jacco Vleeshouwer en Piet van Dalen daartoe het gat hadden getrokken. Thiery, die zich meer en meer gaat opdringen als de leidinggevende fi guur binnen de lijnen, liet zich deze mogelijkheid niet ontnemen en zorg de voor 4-2. Andermaal was het John Kremers, die voor Groene Ster skoorde, maar Delta Sport wenste de voorsprong niet uit handen te geven en Kees de Vos skoorde uit een moei lijke hoek 5-3. In de twintigste mi nuut plotseling een korte, maar hevi ge tempoversnelling van de bezoe kers, die twee doelpunten opleverde. Fred Kremers en John van Helden waren de afwerkers. Tussendoor stopte Koos van Zwie ten nog een strafworp van Wim Sant bergen en redde hij twee keer mira- kuleus op schoten van John van Hel den. Met nog zeven minuten te gaan heroverde Delta Sport de leiding door een fraai doelpunt van André Hartoog (6-5) en dat leek ook de ruststand te worden, omdat de kee pers Koos van Zwieten en Martin van Geel de ene na de andere fraaie red ding verrichtten. In het slotsignaal van tijdwaarnemer Henk Snijders skoorde Kees Mariens toch nog 6-6, zeer tot ongenoegen van Delta Sport- coach Cor Mol. die de gelijkmaker zeer bestreed, maar het arbitrale duo Adema en Van der Pluijn wilde niet van wijken weten Tijdwaarnemer. de ruststand Is 6-8" Delta Sport kwam in de tweede helft op de manier voor de dag. die de supporters en dat zijn er nog steeds een fiks aantal - verwachten van de blauwwitte formatie Na twintig se- konden al heroverde de thuisploeg via de zeer gretige Kees de Vos de lei ding. maar een dikke minuut daarna was het John van Helden, die 7-7 liet aantekenen. Toen Groene Ster het volgende po sitieve wapenfeit mocht laten aante kenen was de eerste helft van de tweede periode al ruimschoots ver- ZIERIKZEE - All Ready is door een oppermachtig Fiks op een onthutsende manier op zijn tekortkomingen geat tendeerd. Nadat de ploeg van coach Frank Berendes in de eerste helft slechts sporadisch in zijn juiste ritme kon komen („Nog een overblijvertje van onze matige thuis wedstrijd tegen Harga"), denderde de formatie uit Oegstgeest in de tweede periode ontketend over de arme Zierikzeese ploeg. Vooral het vak met de twee achttien jarige talenten Sandra van Gelderen en Theo Vreeken stak in dat tweede half uur huizenhoog boven de All Ready-opponenten uit en produceerde gezamenlijk meer dan de helft van de hele - bepaald niet geringe -Fiks- produktie. Theo Vreeken, een broer van Kees Vreeken, die als speler/trainer van hoofdklasser Samos werk zaam is, skoorde maar liefst zeven keer, waarmee hij een nadrukkelijke stempel drukte op de 11-19 zege van zijn ploeg. Zijn direkte tegenstander Leo Fonteine zal zich deze wedstrijd derhalve nog geruime tijd heugen. Vrij wel iedere keer kwam de assist van Sandra van Gelde ren. Drie keer was het scenario andersom: Theo Vreeken fungeerde dan als aangever voor de fragile Sandra van Gelderen. Aan Al Ready-zijde speelde alleen Korric Stoutjesdijk in positief opzicht een goede wedstrijd. Al in de eerste minuut kwam Fiks op voorsprong via een schitterende doorloopbal van Theo Vreeken op aangeven van Sandra van Gelderen. ,,Dic twee kunnen elkaar blindelings vinden", vertelde coach Frank Be rendes. die dit seizoen voor het eerst als trainer/coach bij de Ocgstgeestse korfbalklub werkzaam is. Daarvoor maakte hij vele seizoenen deel uit van de hoofdmacht van HKV, een ge renommeerd Haags hoofdklasser. ..Zij spelen ondanks hun Jeugd al ve ie jaren naast elkaar in een ploeg. Ik meen al van de pupillentijd af. Trou wens ook Jacqueline Anholt sluit prima aan bij het tweetal, maar zij werkt meer op de achtergrond, als voorbereidster van wat Sandra van Gclderen en Theo Vrceken afwerken" In de derde minuut had Vreeken pech. dat een geldig doel punt werd afgekeurd, omdat scheids rechter Van de Linde, die het uitste kend deed in sporthal Onderdak, juist in het sehot affloot wegens blokkeren van Dirk-Jan Elsinga puike formatie van coach Frank Be rendes. Tot aan het fluitsignaal voor de verdiende rust bleef de thuisploeg nog wel in het voetspoor via treffers van Leo Fonteine, Jaco Stoutjesdijk en Jaap van Gastel, terwijl Sandra van Gelderen met een fraai hoogstandje Karin den Dekker uit draaide. ,,Het was in die eerste helft nog wat zoeken naar het zelfvertrou wen", meende Berendes. ,,De matige prestatie van een week eerder was daar voor een niet onbelangrijk deel debet aan, maar toen we tijdens de rustperiode alles even op een rijtje hadden gezet en we ons ervan verge wist hadden, dat de zege van All Rea dy bij Vlaardingen ongetwijfeld een uitschieter was geweest, toen draai de de ploeg plotseling als een trein. Daar was voor de thuisploeg geen kruit meer tegen gewassen. Zeker niet toen men de steeds maar groei ende achterstand aan elkaar ging verwijten en men vergat, dat het er ook wel eens aan zou kunnen liggen, dat Fiks gewoon minstens een klas beter korfbal speelde. Al Ready kwam in de tweede helft gewoon op want ploegen als Harga en Keep fit moeten ze ruim kunnen pakken". Aanvoerder Voordat Leo Fonteine na een kom- binatie met Jaap van Gastel weereen keer kon skoren voor de thuisploeg, had Fiks door doelpunten van Nico van Weizen, Sandra van Gelderen en Theo Vreeken al ruimschoots afstand genomen. Van ver skoorde Fonteine zelfs nog 9-11, maar toen was de koek ook echt op. Theo Vreeken. Jan-Dirk Elsinga. Herman Tobé, Diederik van Veen cn opnieuw Theo Vreeken zorgden voor 9-16. In de laatste zeven minuten paste Fiks nog twee wissels toe. Ro bert van de kraan verving aanvoer der Dirk-Jan Elsinga, waardoor Theo Vrceken het aanvoerdersschap be kleedde en Gwcnny de Best kwam binnen dc lijnen voor Hernia Tobé. Bij All Ready verving Hanny Fontei ne in de slotminuten Karin den Dek ker. In de fase werden door beide ploegen samen nog vijf treffers toe gevoegd aan het toch aal niet geringe totaal, maar van echt belang was bet niet meer. Fiks had aangetoond niet voor niets op kop te staan in de derde klasse D van het korfbaldistrikt Zuid-West. Voor All Ready skoorde Gcrda Kloet cn Hans van Gastel, ter wijl Fiks aan dc treffers kwam via Nico van Welzcn, Diederik van Veen en Robert van dc Kraan uit een straf worp: 11-19. Hierdoor kreeg een minuut later Jaco Stoutjesdijk alsnog de kans om voor het wisselen van vak voor dc ge lijkmaker te zorgen. Van afstand zet te Korric Stoutjesdijk All Ready in dc achtste minuut zelfs op voor sprong, maar amper tien sekonden later was het via Nico van Weizen al weer gelijk, toen deze Jaco Stoutjes dijk een verkeerde beweging liet ma ken en via een draaibal doeltrof (2-2). Uit een strafworp produceerde Dirk-Jan Elsinga 2-3, maar binnen een minuut begon Gerda Kloet en Jaap van Gastel de voorsprong om in achterstand voor Fiks. Opnieuw was dc vreugde van erg korte duur. Her- ma Tobé egaliseerde de skore en Theo Vreeken leverde een tweetal su blieme treffers af in samenspel met Sandra van Gelderen, de ene al fraai er dan de andere. Vanaf de middel lijn nam Nieo van Weizen nummer ze ven voor zijn rekening en bij deze 4-7 stand was reeds duidelijk merkbaar, dat All Ready binnen afzienbare tijd diep zou moeten gaan buigen voor de In de korfbal-ontmoeting tussen All ready cn Fiks had Gerda Kloet aan r bal) menig robbertje uit te rechten mrt Herma Tobé. De Oegstgeest speelster skoorde twee keer Op dc rug Nico van Welzen, die ook aardig b droeg aan de uiteindelijke 11-19 zege voor zijn ploeg. (Foto: Zierikzeesehe Nicuv/sbo-'

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 7