TEXTIELHUIS RIANNE DEURLOO VOO iR KAMERBREED? oobdumeh KEURSLAGER J. G. L. SIMMERS blouse japon of rok HANSE VERZEKERINGEN ERIC DE NOORMAN TAPIJTEN VITRAGES SUCCESJES Gewijzigde openingstijden van de Zierikzeese ondernemers Ossehaas Tournedo T. Bone-steak Rollade Blank kalfsvlees Kalfsoester Zwezerik, tong Gevulde borst Karbonade Lamsbout Schouderkarbonade KERST AANBIEDING SUCCESJES 6 Met grote vreugde berichten wij de geboorte van onze dochter NELLA HELENA CLARA JOUKE en ANNEKE VAN DER BAAN DE GROOTH 14 december 1982 Voorlopig adres: Utrechtseweg 26 Flat 3 1213 TT Hilversum Tel. 035-232028 Tijdelijk adres: Prot. Chr. Streekziekenhuis, Bennekom. Dankbaar en blij zijn wij met de geboorte van ons zoontje JACOB JAN Wij noemen hem Jordy KAREL en MARIAN MANNI 17 december 1982 Vroonstraat 1 4321 AE Kerkwerve Tijdelijk adres: Bergzichtzie- kenhuis, Goes. Wij hebben ons verloofd op 18 december 1982 FRANS WONDERGEM CATHIE HART Esdoornstraat 43, 4306 AG Nieuwerkerk Kerkweg 13, 4321 AB Kerkwerve Te koop: Met de fiets alles ontdekken. Grote sortering en keuze in sport-, trim- en racefietsen. Tweewielercentrum C. Hart, tel. 01110-2248, Kerkwerve. Kerstbomen met en zonder kluit. Groente- en Fruit markt Saman. Tel. 01110- 3296-3815, Zierikzee. Gekwelde Grond, Schouwen- Duiveland in ramp en. her stel. Prijs 58,75. De Zeeuw- sche Boekhandel - in de Kor te St. Janstraat 17 - Zierik- Rabatdelen voor binnenbe- timmering in standaardleng tes, nu voor 1,70 per meter bij Bouwmarkt Zierikzee, tel. 01110-2033. Kerstbomen met kluit, diver se lengten. Tuincentrum Sluijs, Hogezoom 44, tel. 1437, Haamstede. Schaatsen en sleeën. Ge schenkenhuis Hoogerhuis B.V., Renesse, tel. 01116-1343. Radio en t.v.-bode-omslagen in kunst en leer. Lederwaren huis ,,De Nobelpoort", Post- straat 3, Zierikzee, 01110- 6783. Dames ski-pak, maat 38; kin derwagen, 3 in één. Tel. 01110-6143. Yamaha crossmotor, 80 cc, b.j. 1980, met toebehoren, weinig bereden; 4-pits Atag kookplaat, beige. 1 jaar oud 175,-; Moulinex r.v.s. grill- bakoven 75.-. De Glopper, Dr. Schutterstr. 60, Ooster- land. tel. 01114-2763. Datsun Cherry 1200 de Luxe, 2-drs, kl. rood metalic, met trekhaak. Tel. 01110-5834. Zware slachthanen. Tel. 01114-2191. Pracht kerstbomen, alle ma ten, met en zonder kluit; kerststukken; dennegroen en blauwspar; beshulst. be moste takken; eucalyptis, da dels; hyacinten in 3 kleuren; kerststerren, azalea's, cycla men. C. W. Jonker. Hoge zoom, 20, Haamstede, tel. 01115-1383. Hubo Karweishop Renesse voor vloerbedekking, novi- lon, biezentegels. tegen scherpe prijzen. Tel. 01116- 1343. Wij zijn erg blij met de geboorte van ons zoontje DENNIS MICHEL LEUNIS NICOLE en HU IB STEVENSE 4311 AN Bruinisse, 17 december 1982 Nieuwstraat 22 Tijdelijk adres: Van Weel-Bethesda Ziekenhuis, Dirksland Daar het onmogelijk is iedereen persoonlijk te bedanken be tuig ik mede namens mijn vrouw en kinderen mijn hartelij ke dank voor de kaarten en bloemen, fruit en andere blijken van medeleven tijdens mijn verblijf in het Dijkzigt zieken huis en bij mijn thuiskomst ontvangen. J. v. d. WERF Oosterland, december 1982 Sandströmstraat 4 Bedroefd, maar dankbaar voor wat hij voor ons heeft be tekend, geven wij u kennis, dat nog onverwacht is overle den in Ziekenhuis St. Joanna te Goes, mijn geliefde man en onze lieve vader, behuwd-, groot- en overgrootvader NICOLAAS JACOB BIJKERK in de ouderdom van 89 jaar. Rusthuis „Duinoord": Burgh: J. P. BIJKERK-KOOMAN J. C. BIJKERK H. BIJKERK-VAN WINGEN Doetinchem: C. G. BIJKERK Loosduinen: G. H. ZWOLLE-BIJKERK J. ZWOLLE Purmerend: G. W. BIJKERK M. TH. A. BIJKERK-VAN HEEZICK Klein- en achterkleinkinderen 4328 GB Haamstede, 16 december 1982 Rusthuis „Duinoord", kamer 211, Kloosterweg 18 De crematie zal plaatsvinden op dinsdag 21 december a.s. te 12.45 uur in het Crematorium te Rotterdam (Z), Maeter- linckweg 101. Diegenen, die deze crematie wensen bij te wonen, worden beleefd verzocht om 12.30 uur aanwezig te zijn. Gelegenheid tot condoleren na de crematie in bovenge noemd crematorium. Tot onze grote droefheid overleed heden, toch nog onver wachts, onze geliefde zwager en oom NICOLAAS JACOB BIJKERK op de leeftijd van 89 jaar. Zierikzee: W. P. KOOMAN Burgh-Haamstede: L. T. KOOMAN C. T. KLUIT-KOOMAN P. C. J. HANSE-KOOMAN P. T. KOOMAN T. KOOMAN-GELEIJNSE Neven en nichten Burgh-Haamstede, 16 december 1982 Met leedwezen geven wij kennis van het overlijden van de heer N. J. BIJKERK Wij wensen zijn familie heel veel sterkte in deze moeilij ke periode. Namens de personeelsvereniging Bijkerk B.V. Burgh, 16 december 1982 Heden overleed te Zwijndrecht onze geliefde broeder en oom GILLES ADRIAAN KIK weduwnaar van A. HOUKAMP op de leeftijd van ruim 90 jaar. M. VAN DEN BOS-KIK Neven en nichten Bruinisse, 17 december 1982 Burg. Hagelaan 22 Na een geduldig gedragen lijden is van ons heengegaan onze lieve vader, behuwd-, groot- en overgrootvader JACOB JACOBUS KRIJGER op de leeftijd van 92 jaar. Namens de familie, kinderen en kleinkinderen 4325 BS Renesse, 17 december 1982 Capelweg 25 De teraardebestelling zal plaatshebben op dinsdag 21 de cember a.s. om 14.30 uur op de algemene begraafplaats te Renesse voorafgegaan door een bijeenkomst in het Dorpshuis te Renesse, Zeeanemoonweg 1. Degene, die deze begrafenis wenst bij te wonen wordt verzocht om 14.00 uur aanwezig te zijn. Gelegenheid tot condoleren na afloop van de begrafenis in bovengenoemd gebouw. WOENSDAG ?2 EN DONDERDAG 23 DECEMBER KOOPAVOND VAN 19.00 TOT 21.00 UUR Vrijdag 24 en vrijdag 31 december zullen de zaken om 16.00 uur sluiten. Z.O.C. ,,Als straks het rouwrumoer rondom jou is verstomd. De stoet voorbij is, al die schuifelende voeten, dan voel ik dat er een diepe stilte komt en in die stilte zal ik je opnieuw ont moeten. En telkens weer zal ik je tegenkomen; ze zeggen veel te gauw: Het is voorbij. Hij heeft alleen je lichaam weggeno men. Niet wat je was, en ook niet wat je zei. Ik zal nog altijd grapjes met je maken. We zullen samen door het stille land schap gaan. Nu je mijn handen niet meer aan kunt raken, Raak je mijn hart nog duidelijker aan. Heden is plotseling van ons weggenomen, mijn innig ge liefde man, onze zorgzame vader HENDRIK JAN EVERWIJN op de leeftijd van bijna 56 jaar. Wolphaartsdijk: C. A. EVERWIJN-VAN DER WALT KEES DORUS JACOB 18 december 1982 Veerweg 37 4471 BJ Wolphaartsdijk De crematie zal plaatsvinden op woensdag 22 december a.s. om 15.00 uur in het crematorium te Middelburg. Een ieder die deze plechtigheid wil bijwonen wordt ver zocht om 14.45 uur in het crematorium aanwezig te zijn. Geen bloemen Bedroefd maar dankbaar voor wat zij in haar leven voor ons heeft betekend en tevens dankbaar dat haar een ver dere lijdensweg bespaard is gebleven geven wij u kennis van het overlijden van mijn innig geliefde vrouw en onze zorgzame moeder, behuwd-, groot- en overgrootmoeder ELIZABETH BERREVOETS geboren PADMOS op de leeftijd van ruim 82 jaar. Zierikzee: Lekkerkerk: Rotterdam: F. I. BERREVOETS P. A. VOS-BERREVOETS A. VOS A. P. STUURMAN-BERREVOETS P. J. STUURMAN Goes: C. M. VAN DAMME-BERREVOETS L. J. H. VAN DAMME Heinkenszand: J. L. MOELIJKER-BERREVOETS B. A. MOELIJKER Klein- en achterkleinkinderen Zierikzee, 19 december 1982 Bejaardencentrum „Borrendamme" Scheldestraat 2 De begrafenis zal plaatsvinden op donderdag 23 decem ber a.s. om 14.00 uur op de algemene begraafplaats te Zie rikzee, voorafgegaan door een rouwdienst in de Groene zaal van bejaardencentrum „Borrendamme", welke aan vangt om 13.15 uur. Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in genoemde zaal. Geen bloemen Hierbij geven wij kennis van het overlijden van onze ge liefde zuster, behuwdzuster en tante ELIZABETH BERREVOETS geboren PADMOS in de ouderdom van 82 jaar. Nieuwerkerk: K. PADMOS-DORST Sirjansland: C. PADMOS J. PADMOS-BOUWMAN Ouwerkerk: W. A. HILLEBRAND-PADMOS Dreischor: M. W. PADMOS-KRIJGER Nieuwerkerk: W. J. PADMOS J. PADMOS-ROGGEBAND Neven en nichten 19 december 1982 Met droefheid geven wij kennis van het overlijden van onze lieve schoonzuster en tante ELIZABETH BERREVOETS-PADMOS op de leeftijd van 82 jaar. Uit aller naam, W. J. BERREVOETS Ipswich (Australië), 19 december 1982 ÏOOOOOOOOCOOOOOOOOC LEKKER UIT FRANKRIJK!! PUUR GEZOND EN B0TERMALS RUNDVLEES. Sinds kort halen we rechtstreeks uit Frankrijk het Limousin Elite" rundvlees. Deze runderen groeien volkomen natuurlijk op in een heerlijk mild klimaat Limousin Elitë rundvlees is onvoorstelbaar zacht, sneller gaar en in de pan houdt u meer over Het is dus minder duur dan het lijkt. LIMOUSIN ELITE" RUNDVLEES EEN ZORG MINDER! Laat u vrijblijvend adviseren over de tal loze mogelijkheden die wij „Kerstvers" in huis hebben. Maak uw Kerstdiner kompleet met b.v. botermalse lende, zachte biefstuk, Aarzel niet te lang, kies voor vertrouwde Keurslager-kwaliteit, inclusief gratis ad viezen. Kies voor ZEKERHEID! Aan tafel proeft u het resultaat. O Visstraat 11 - Zierikzee - Telefoon 01110-2204 Voor een mooie Kerkring 31 - Nieuwerkerk - Telefoon 01114-1955 Tc huur: Verhuur van kettingzagen en zaagbokken. Blom B.V., tel. 01115-2020, Burgh-Haamste de. Diversen: We komen als vakman zelf ie dere week over het gehele ei land met onze stalen kollek- tie van meubelstoffen en ta pijt voor vrijblijvende prijs opgave. Goudzwaard Meu- belstoffeerderij Zierikzee, tel. 01110-2491. Kies de Nieuwsbode voor uw advertentiereklame! Julianastraat 23 Zierikzee Door omstandigheden is ons kantoor op dinsdag 21 december 1982 na 15.30 uur gesloten. Ook telefonisch zijn we dan niet te bereiken. De huid van de beer 73. Zwijgend ijsbeert Eric door zijn werkver trek en luistert intussen naar Winonah, die hem zo goed mogelijk de gehele gang van za ken uiteenzet. „Het was natuurlijk verkeerd, wat Olaf ge daan heeft", zegt zij, „maar deze man is niet een van de allersnuggersten en we mogen toch niet vergeten, dat hij beslist met de beste be doelingen bezield was, evenals Thorfinn „Dus de edelen wensen mijn zoon niet als vorst", mompelt Eric fronsend „Ergens kan ik het me voorstellen", valt Wi nonah in. „Hij is jong en onbesuisd, dat heeft hij nu toch wel weer laten blijken Ze staart haar vorstelijke echtgenoot bezorgd aan. „Hoe wil je Olaf straffen'* Hoe kun je Olaf straffen Net zomin als ik dat weet. weet jij het. Het is de vader van je schoondoch ter „Ja, ja, de schoonvader van mijn zoon", gromt Eric, „de opa van mijn kleinkind, als het een beetje wil. Zo kunnen we wel een poos je doorgaan Hij schudt geërgerd het hoofd en staat peinzend stil. „En bovendien is hij nu toch genoeg gestraft haast Winonah zich, vast te stel len. „En en ik heb ze bovendien allebei naast elkaar in één vertrek gelegd, da's de beste manier om ze weer met elkaar te verzoe nen Ze zwijgt geschrokken, als Eric ineens de ka mer uitbeent Met een donker gezicht glijdt zijn blik door de ziekenkamer, waar een voor beeldige rust heerst, alleen het ruisen van In- grids rokken, die zij het nog hinkend de ver zorging van zowel vader als man op zich heeft genomen, klinkt door de stilte. Drie paar ogen gluren hem wantrouwig aan. „Er zou over de stommiteiten van jullie twee kerels nog een heleboel te zeggen zijn", zegt de Noorman streng. ..maar ik vrees, dat het niet eens tot jullie dikke schedels doordringt Wc zullen er daarom geen woord meer aan ver spillen Jullie hebt nu de tijd om je fouten eens te overdenken en ze desnoods samen gezellig te bespreken Beterschap allemaal'" en met een ondoorgrondelijk ge zicht schuift Eric hel gordijn toe EINDE

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 6