Zierikzee sterker dan 2e klasser Vlissingen Mevo wint oefenduel met korfbalskore: 6-4 Dit biedt de beeldbuis TOTO STREEKNIEUWS V x X X x V X X V x INGEZONDEN STIKKEN Korenavond Bruinisse t ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Maandag 20 december 1982 Nr. 23237 5 Oefenduel levert 4-0 zege op ZIERIKZEE - Onder bar slechte weersomstandigheden heeft Zierikzee op het sportpark Bannink in de oefenwedstrijd tegen 2e klasser Vlissingen zijn ware gezicht getoond. Het vrijwel volledige Vlissingen, alleen Livramento ontbrak, werd met aan duidelijkheid niets te wensen overlatende 4-0 cijfers gedeklasseerd. Nu was het zeker niet zo, dat de Scheldestad-bewoners er be paald niet aan te pas kwamen en dat zij van het kastje naar de muur werden gestuurd. Zonneklaar bij de zwaar bewolke hemel trad aan het licht, dat de Vlissingers aan het hetzelfde euvel lijden als Zierikzee, n.I. zelf het spel niet te kunnen maken. Spelmoment uit de met 4-0 door Zierikzee gewonnen ontmoeting met Vlissin gen. Jan-Leen Boot speelde een goede wedstrijd en bekroonde die met een fraai doelpunt. In oefenduels lijkt Zierikzee beter uit de voeten te kunnen, dan wanneer het om kompetitie gaat. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Voor de rust, met de zware storm in de rug, kon Vlissingen het spel prak tisch geheel naar haar hand zetten. Voorstopper Ad Seen kon zich met de middenvelders Huib Meerman, Rob de Nooijer en Noes Lekatompessy ge heel wijden aan hun aanvallende taak en daarbij hun aanvallers aan het werk zetten. Zierikzee was hier door genoodzaakt het zwaarte punt in de verdediging te leggen, wat het dan ook voortreffelijk deed. De bei de vleugelverdedigers Rob Wijnste kers (weer hersteld van een blessure) en Han van de Sande slaagden erin de vleugelspitsen van Vlissingen Rob Baljeu en De Wolf goed in bedwang te houden waardoor zij maar weinig gevaar voor de Zierikzee-veste wisten te scheppen. Ook centrumspits René Moens KNVB ZATERDAGVOETBAL 2e klasse: SHO-Good Luck 1-0; EveistKft-'ASWHfjï-?. AFDELING ZEÈLAfiD Reserve le klasse: Meeuwen III- Bruse Boys II 1-1. 3e klasse A: Colpl. Boys II-Bruse Boys III 1-1; Br'haven II-'s-H.- Arendskerke II 2-0. 4e klasse A: Bruse Boys V-ZSC III 1-5. JUNIOREN Groep CI: Renesse CI-Mevo Cl 1-5; Brouwershaven CI-Dreischor Cl 14-1. SKNWK met moeite langs reserves Kloetinge: 2-1 MEUWERKERK - Op het oude sportterrein speelde SKNWK zater dagmiddag een oefenwedstrijd tegen de reserves van Kloetinge dat uit komt in de reserve 3e klas van de KNVB. Ondanks de bar slechte weersomstandigheden toch geen on aantrekkelijk duel tussen deze twee ploegen waarvan de Nieuwerkerkers uiteindelijk met 2-1 aan het langste eind wisten te trekken. In de eerste helft, welke de bezoe kers met een 1-0 voorsprong wisten af te sluiten, toonden de Nieuwer- kerkse aanvallers zich niet van hun produktiefste kant en lieten zij nogal wat mogelijkheden om te kunnen scoren liggen. Na rust slaagde SKNWK erin wat meer pressie op de verdediging van Kloetinge uit te oefenen. Uit een strafschop zorgde Jan Tierie voor de gelijkmaker 1-1 waarna Jan Bras ser uit een voorzet van Fred van der Werf de winnende treffer wist te sko- ren (2-1). Tien minuten voor tijd had Leo Wandel nog de pech dat hij zich bij een sliding aan een in de grond zit tende buis zodanig blesseerde, dat hij zich met een diepe vleeswond onder de knie in het Rode Kruis Ziekenhuis te Zierikzee moest laten behandelen. Brouwershaven bij Duiveland naar verrassende 2-2 OOSTERLAND - Brouwershaven leverde zaterdagmiddag op het Oosterlandse sportpark een verras sende prestatie door in de oefen wedstrijd tegen eerste klxsser Duive land met 2-2 gelijk te spelen. De Oosterlanders toonden zich in dit treffen niet van hun produktiefste kant. Voor de rust hadden zij een veld- overwicht maar kwamen niet tot skoren Na hervatting slaagde Ico van de Berge erin de thuisklub voor sprong tc geven (10). De goed op de counter spelende Brouwcnaren trok ken door Flip Bokelaar de stand weer recht (11), waart»;» zij zelfs door Martin de Jonge (nog B-junlor) voor sprong konden nemen (2-1)' Dolf Roks bradhf de stand hièma weer in evenwicht (2-2), wharmce de huit eerlijk werd verdeeld. Vlissingen deed er hierna alles aan om de bakens weer recht te zetten, maar aanvallend zag het geen kans- een vuist te maken. Na de rust had bij Zierikzee Carlos de Mendonza de plaats onder de lat ingenomen van Ronald Lievense, ter wijl de gebleseerde Wim van de Maas was vervangen door Dick Hart. Nu gesteund door de wind en de regen kreeg Zierikzee een veldoverwicht waarbij doelman De Roover in de eerste vijf" minuten al meer ballen kreeg te verwerken dan in de gehele eerste helft. Al direkt moest hij al zijn talenten tonen door Kees Ver- kaart en Sjaak Vasseur beiden in vri je positie voor doel gekomen, van het skoren af te houden. Lastig werk In de 7e minuut moest hij zich toch weer gewonnen geven toen Martin Quist door het centrum van de verde diging soleerde en vervolgens met een schuiver skoorde (3-0). In feite was er hierna voor Zierik zee geen vuiltje meer aan de lucht en speeldern de 3e klassers een gewon nen wedstrijd. Juist nu men het spel doorlopend in handen had bleek men toch moeilijker tot skoren te komen dan voor de rust. Bij de spaarzame tegenaanvallen bleven de Vlissingse aanvallers beneden de maat en wer kelijk lastig werk kreeg doelman De Mendonza dan ook niet te verrichten. Pas in de allerlaatste minuut slaag de Zierikzee er uit een vloeiende aan val nog in de eindstand op 4-0 te be palen. Grondlegger voor deze treffer was andermaal Theo Wittenberg die na een uitstekende aktie op rechts een pass op maat gaf naar de vrij staande Wim Overweel die zonder enige problemen kon skoren (4-0). kreeg tegen Marcel van Grunsven en de als laatste man voortreffelijk spe lende Wim van der Maas maar weinig gelegenheid om de verdediging van de thuisklub voor onoplosbare pro blemen te stellen. Toen de Vlissingers door kregen dat zij de Zierikzee verdediging maar moeilijk in de luren konden leggen gingen zij het proberen met afstands schoten, wat zeker niet hun sterkste punt bleek te zijn, daar het doel meestal op de verkeerde plaats werd gezocht. Bij de nog goed gerichte schoten toonde doelman Ronald Lie vense, dat hij zijn vak nog lang niet is verleerd. Zoals uit voorgaande ai duidelijk is, moest Zierikzee zich in de eerste helft bepalen tot uitvallen en dit bleek nu het sterkste punt te zijn van de thuisklub. Zelf het spel niet moe ten maken, maar toeslaan op het juiste moment. Doelman Hans de Roover kreeg welgeteld in de eerste vijfenveertig minuten vijf ballen te verwerken, maar hiérbij moest hij wel twee keer de bal uit het net vissen. Al bij de eerste de beste aanval, in de 3e minuut, was het raak. De weer met veel inzet spelende Jan-Leen Boot, wist op links door de Vlissing se verdediging te breken waarbij doelman De Roover uitlopend de zaak nog recht wilde zetten. Voor hij hier echter de gelegenheid voor kreeg plaatste Boot het leder terug op de vrijstaande Theo Wittenberg die zich geen moment bedacht en de bal in het verlaten doel plaatste (1-0). Uitbraken De strijd speelde zich hierna voor het grootste gedeelte op de Zierikzee- helft af waarbij de thuisklub bleef loeren op de kans om uit te breken. In de 29e minuut kon men hiermee weer suskes boeken met daarbij Theo Wittenberg en Jan-Leen Boot opnieuw in de hoofdrol. Nu was het Wittenberg die het voorbereidende werk afleverde door uit een duel met enige Vlissingse verdedigers als win naar te voorschijn te komen. Vervol gens gaf hij een pass op maat naar Jan-Leen Boot die zwaar op de huid gezeten door enige Vlissingse verde digers toch kans zag om doelman De Roover kansloos te laten (2-0). Petra van 't Leven en Marja Otte in Zeeuwse ploeg GOES - Tijdens een laatste selck- tietraining in sporthal De Bevelan- den in Goes zijn twee Schouwen-Dui- velandse handbalsters gekozen in het Zeeuwse team. Delta Sport is in de Zeeuwse afde- lingsploeg vertegenwoordogd door keepster Petra van 't Leven en de SV Ouwerkerk is van de partij met aa'n- valster Marja Otte. WESTENSCHOUWEN Boswandelingen Staatsbosbeheer organfsseert dit jaar in de Boswachterij te Westen- schouwen tussen Kerst en Nieuwjaar een viertal mooie wandelingen. Deze zijn vastgesteld op dinsdag 28, woensdag 29. donderdag 30 en vrij dag 31 december. De aanvang is 's morgens om 11.00 uur. De wandeling duurt ca 2 uur en begint bij de excur- sieschuur aan de ingang van de Bos wachterij aan de Kraaijesteinwcg. Voor de aanvang wordt een dia-serie vertoond Kaarten voor deze wande ling zijn uitsluitend verkrijgbaar aan het VVV-kantoor in Haamstede. Met een laagje sneeuw zoy.dit een prachtige afsluiting van het jaar worden vooif'de hier aanwezige wln- tergastcn etT de burgerij. Malta-Nederland Aston V-Liverpool Coventru C-Stoke C Everton-Luton Town Manchester C-Brighton Norwich C-Nottingh.F. Notts C-W.H. United South.-W.B. Albion Sunderland-Arsenal Swansea C-Manchester Tottenham H-Birming. Watford-Ipswich T Op de lagere school ,,'t Staepel'of" werd het kerstfeest vrijdag van 12 ^oUa. Jteyierd^Eerst was er-voor elke klas in het éigen lokaal het'kerste tentje, dat bestond uit soep, broodjes en een mandarijntje toe. Vervolgens werd in de gemeenschapsruimte ge zamenlijk de kerstviering afgeslo ten. ELLEMEET Diefstal benzine Ten nadele van P. de V. uit Elle- meet, wonende aan de Burg. de Bruynstraat, werd in de nacht van donderdag op vrijdag, uit zijn gepar keerd staande auto, de tank benzine leeggehaald. Van de dader(s) geen spoor. KERKWERVE Eenzijdig ongeval Door sneeuw en opvriezende natte weggedeeltes raakte zaterdagavond R. M. uit Kerkwerve op de Verseput- seweg in een slip en schoof daarop de sloot in. De auto werd totaal ver nield, de bestuurder bleef ongedeerd. OUWERKERK Poppentheater „Al te Klein" De jeugd werkgroep van de Cultu rele Vereniging van Ouwerkerk pre senteert dinsdagmiddag (21 decem ber) in het dorpshuis een voorstelling van het poppentheater ,,A1 te KLein" van Ellen Sayers. Met de ti tel „Wolkje Wit" wordt het verhaal verteld van een sneeuwvlok die naar de aarde wilde. De andere vlokken probeerde hen tegen te houden. Wolkje Wit wordt echter bijgestaan door de sneeuwkoningin en een jon getje. Voor tijd: zie agenda. NIEUWERKERK Kerstzangavond In het kerkgebouw van de Gerefor meerde Gemeente te Nieuwerkerk wordt vanavond (maandag) een kerstzangavond gehouden. De meditatie zal verzorgd worden door ds. M. J. van Gelder. Verder wordt medewerking verleend door het Chr. gemengd koor „Canticum" uit Middelharnis en het „Duivelands Mannenkoor" uit Oosterland. Beide koren staan onder leiding van Jaap de Geus. De toegang is gratis en iedereen is van harte welkom. Voor tijd: zie agenda. HOUTHALEN Ook in het Bel gisch kampioenschap driebanden heeft zich een verrassing voorge daan. Ludo Dieljs werd kampioen door in de finale Raymond Ceule- mans te verslaan.' KERKNIEUWS Nederlandse Hervormde Kerk Beroepen te Noordlaren: P. Bons, predikant voor buitengewone werk zaamheden (secretaris Indonesië Raad voor de Zending) te Oegstgeest. Aangenomen naar Well-Ammer- zoden: H. van Amstel, Ernst; naar Ca- pelle aan de IJssel: S. T. Baarda, Ze venbergen. Gereformeerde Kerkert Beroepen te Zevenbergen: C. Bur ger, kand., aldaar, die dit beroep heeft aangenomen. Aangenomen naar Waalwijk en Heusden: drs. Sj. P. Zwaan, Glaner- burg. Beroepbaarstelling: C. Burger. Ar- kelhof 1, 4761 ME Zevenbergen. Gereformeerde Gemeenten Beroepen te Rotterdam-Zuidwijk: A. B. van der Heiden, Enkhuizen; te Gouda, Hoogvliet, Sunnyside (USA), Unionville (Canada), Sint Catharines (Canada): L. Blok, Nunspeet; te Ber- kenwoude in kombinatie met Stol wijk: A. F. Honkoop, Rotterdam- Centrum; te Bameveld: J. C. We?tstrate, 's-Gravenpolder, die be dankte voor Oud-Beijerland. Thema-avonden FIOM-Zeeland De één-oudergroep Vlissingen, die wekelijks om 20.30 uur in de Bree- hof, Breestraat 8 te Vlissingen bij el kaar komt, zal de komende twee woensdagavonden (22 en 29 decem ber) geen bijeenkomst houden. Op 19 en 26 januari 1983 zullen er 2 thema-avonden worden gehouden met als onderwerp „Er alleen voor staan en dan Kinderen groot brengen is een hele klus. Dat weet ie dere ouder. Het vraagt heel wat ener gie, vooral ook wanneer je dat in je eentje moet doen. Gesprekken met andere alleenstaanden over opvoe dingsproblemen kunnen dan soms helpen. Op deze avonden zal een des kundige aanwezig zijn. Meer inlichtingen en opgave voor deze thema-avonden bij Fiom- Zeeland, Loskade 17 (tel. 01180-27311). De winnende kolom van de toto ziet er als volgt uit: 2-2-1-1-3-2-2-1-1 - 3 - 1 - 1 Aantal deelnemers: 61.693. Inleg: 241.064. Beschikbaar voor prijzen: 114.980. Toto-Gelijk De w&mende.wedstrijden-rijn; 5 -17 - 19 - 21 -24:— Toegevoegde wedstrijd: 28. 1 •-• Aantal deelnemers: 7000. Inleg: 29.588,-. Beschikbaar voor prijzen: 14.054. Lotto De winnende getallen zijn: 7 -19 - 26 - 27 - 36 - 39; en het reservegetal is: 9. Aantal deelnemers: 638.000. Inleg: 3.359.334. Prijzengeld: 1.729.435 met een jack pot van 133.746,-. Cijferspel De uitslag van het cijferspel is: 689321. HAAMSTEDE Kerstfeest bejaarden In de grote zal van het Rusthuis Duinoord voerde de Bejaarden Socië teit Haamstede het kerstfeest. Een 70-tal aanwezigen kreeg een wel komstgroet van de presidente, me vrouw Kik-Verton, die zij aanvulde met een adventsgedachte. Gezamen lijk werd gezongen „Dit is de dag die God ons schenkt". Het kerstevange lie werd gelezen uit Lucas 2 - vers 1- 20. Een nieuw kinderkoor onder lei ding van de heer A. Krijger, dat voor de eerste maal naar buiten optrad, zong kerstliederen, begeleid dooreen groep, blokfluiten. Na de pauze was er weer samenzang met het lied „Heerlijk klonk het lied der engelen". Het werd voorgelezen door mevrouw Leeuwe-Rabaut. Het kerst gedicht, getiteld „Modern kerstfeest" werd voorgedragen door mevrouw v. Oosterom-v. Dijke. Me vrouw Kik bedankte die genen, die dit feest zo goed deden slagen, onder wie de direkteur en het personeel van het rusthuis en de „theeschenk dames". Tot slot dankte de direkteur de heer Kort het soosbestuur voor hun voorbereidend werk en na een fijne gedachte over het kerstgebeu ren, eindigde hij met dankgebed en het gemeenschappelijk bidden van het „Onze Vader". Iedere aanwezige mocht een bakje fruit mee naar huis nemen. RENESSE Kerstvieringen schooljeugd Voora gaande aan de kerstvakan tie werd door de schooljeugd van Re- nesse kerstfeest gevierd met een etentje. Dit gebeurde zowel op de kleuter- en lagere school als op de peuterspeelzaal. De peuters vierden hun kerstfeest donderdag tussen 11 en 1 uur. In een sfeervol versierde zaal genoten de kleintjes van chocomel met een kren tenbol. Een paar liedjes en een ver haaltje kompleteerden het feest De kleuters van kleuterschool „De Duinkonijntjes" „dineerden" don derdagavond van vijf tot zeven. In de gezellig versierde klassen gingen de kleintjes aan tafel om te smullen van soep, broodjes en een opgemaakt plakje cake. Ook hier vormden lied jes en een verhaaltje een onderdeel van het prograama. Peter van der Linde uitblinker ..V4T -t-. f- f -r-.;. ZIERIKZEE - Onder wel bijzonder slechte weeromstandigheden, sneeuw en rengenbuien en ijzige koude, speelde MEVO zaterdagmiddag op het sport park Bannink een oefenwedstrijd tegen afdelings eerste klasser Colijnsplaat- se Boys. Na een doelpuntrijke wedstrijd, waarin niet minder dan tien doelpun ten werden geskoord, trok de Zierikzeese ploeg met 6-4 aan het langste eind. Hoewel MEVO niet in zyn sterkste opstelling binnen de lijnen verscheen, o.m. Rudy Verkruijsse en André Kort ontbraken op het appèl, boekten de oranje- hemden toch een verdiende overwinning. Op het zwaar bespeelbare terrein toonde het Zierikzeese team technisch toch iets meer in huis te hebben dan de Noord-Bevelanders die met werkvöetbal toch nog aardig gelijke tred wisten te houden. (van onze correspondent) Zeer terecht woonde een groot aan tal mensen de korenavond bij, zater dagavond in de Ned. Herv. Kerk van Bruinisse. De volle kerk kon dan ook genieten van bijzonder goede zang, soms gevoelig, soms vol volume ge bracht, maar steeds van een kwalita tief hoog nivo. Bruinisse kan trots zijn met zulke koren binnen z'n gren zen. Deze koren, het kinderkoor „Hal leluja" o.l.v. de heer J. P. Knop, het Herv. Kerkkoor o.l.v. de heer M. Da lebout en het Gem. Koor „Laus Deo" o.l.v. de heer C. den Braber, begon nen gezamenlijk o.l.v. M. Dalebout met „Kom in mijn hart", van Arie Pronk. Eerst had ds. Teekens geopend met welkom en gebed. Na de samenzang van Gez. 18: „Komt allen tezamen" hield de dominee de meditatie met als kernpunt uit Lukas 1 de lofzang van Maria: „Mijn ziel maakt groot den Heere; En mijn geest verheugt zich in God, mijn zaligmaker". De koren apart klonken ook fijn door het kerkgewelf; „Laus Deo", kundig geleid door C. den Braber, zong de „Lofzang van Simeon" van Louis Bourgeois. Dit klonk ook wer kelijk als een lofzang, blijmoedig ge zongen. Het „Immanuel", wat daar na werd gezongen, lag een stuk moei lijker in het gehoor. Later op de avond zong „Laus Deo" het schitterende lied „Kerst klokklanken" van B. G. Meijer. De mannelijke klokken kontrasteerden prachtig met het door de vrouwelijke leden gezongen Ere zij God. Het Herv. Kerkkoor, met vaste hand geleid door M. Dalebout, zong „Deo Gloria" en psalm 21: De Heer is mijn licht. In deze psalm zit een bij zonder hoog gedeelte dat knap door het koor vertolkt werd. Later zong het Kerkkoor nog het indrukwek kende Zondagslied: ,,'t Is de dag des Heren" van J. Sepp prachtig gezon gen en maakte ook vanwege het volu me veel indruk bij de toehoorders. Het kinderkoor „Halleluja" waar dirigent J. P. Knop met vaardige hand de scepter zwaaide, moest het kwa geluid natuurlijk afleggen tegen de andere koren, maar wat ze daar aan misten maakten ze ruimschoots goed met helderheid en zuiverheid. De 14 meisjesstemmen klonken zui ver en mooi in de grote kerk met lie deren als „De herdertjes lagen bij nachte" en „Heerlijk klonk het lied der eng'len". Ook het „Vol van pracht" van K. Volgtlander maakte diepe indruk. Deze aanwezigen hoefden niet al leen toehoorder te zijn; de uitvoerin gen van de koren werd'afgewisseld met samenzang, zoals de Lofzang van Zacharias, psalm 98, Daar is uit 's werelds duist're wolken, en het laatste lied, staande gezongen, het Ere zij God. Het was een erg fijne avond om bij te wonen. Vanaf de aftrap had MEVO overwe gend het beste van het spel. Colijns- plaatse Boys moest zich daarbij in hoofdzaak bepalen tot uitvallen welke, doordat de MEVO-verdediging bij vla gen wat al te lakoniek optrad, niet ge heel van gevaar waren ontbloot Nadat de thuisklub al enige goede mogelijk heden had laten liggen kon het in de 20e minuut voorsprong nemen, toen Peter van der Linde na een knappe aktie door de verdediging wist te bre ken en op het gepaste moment de bal afspeelde aan de goed mee opgeko men Mart Koopman die vrij simpel kon skoren (1-0). Twee minuten later kon de thuis klub haar voorsprong opvoeren tot 2- 0 toen Peter van der Linde in het strafschop gebied werd gepakt, waarna René Verwijs de toegekende strafschop via de onderkant van de lat raak schot» MEVO bleef ook hier- na een vcldmeerdcrheid behouden maar voor de rust kwam het niet meer tot skoren. Colijnsplaatsc Boys kon zelfs de achterstend nog terug brengen tot 2-1 door Corné de Regt die een hoekschop met een kopbal afrondde. Na de rust toonden beide aanvals linies zich produktiever. Al na twee minuten brak Peter v^n der Linde door de verdediging van de Boys en met een boogschot verraste hij de uitlopende doelman (3-1). In de 8e minuut konder de bezoekers de achterstand terug brengen naar 3-2, toen na een hoek schop en enig heen en weer getrap Wim Hoogerheide de bal over de doel lijn wist te werken. Na een kwartier spelen kon MEVO weer wat verder uitlopen toen uit een goed opgezette aanval Peter van der Linde, uitblinker bij de oranjehemden, een voorzet van René Verwijs fraai en onhoudbaar in kopte (4-2). Drie minuten later leek de koek voor de thuisklub gebakken toen Marco Speelman met een schuiver in de uit erste hoek te doelman van de Boys kansloos liet (5-2). De bezoekers gaven de moed echter nog niet op en met doelpunten in de 23e- en 28e minuut van de voet van Wim Siercveld slaagden zijn er zelfs in tot 5-4 terug te komen. Twee minu ten voor tijd viel de beslissing toen de in de spits opererende doelman Jan van der Linde, na rust de vervanger van Martin Quist, met een snoekduik een voorzet van Tonny Sehults kop pend in een treffer omzette (6-4). De bezoekers, leeg gespeeld op het zwaar bespeelbare terrein, ontbrak het hierna aan kracht om wat terug te doen terwijl MEVO het verder wel geloofde en de wedstrijd rustig uit speelde. ken fragment uit het modderballet tussen Mevo en Colijnsplaatse Boys, dat door de Zierikzeese ploeg met 6-4 werd gewonnen (Foto; Zierikzeesche Nieuwsbode) WIELRENNEN - KEULEN - Her man Snoeyink uit Denekamp heeft zondag in Keulen een veldrit over 20,8 kilometer gewonnen. De 31- jarige Nederlander passeerde de eindstreep in 58,10 seceonden. De Westduitse amateurs Sven Harter en Rolf_ Dieter werden respectievelijk tweede en derde. SCHEEPVAART Abida, 16-12 110 oost zuid Nassau naar Port au Prince Acteon, 16-12 van Chittagong naar Singapore Aldabi, 17-12 te Duinkerken Aludra, 17-12 te Rotterdam Macoma, 19-12 te Suez Nedlloyd Tasman, 18-12 te Rotter dam verw. Onoba, 16-12 van Arzew naar Rotter dam. Dinsdag 21 december Ned. 1 9.30, 13.00 en 18.23 uur Nieuws voor doven 16.00 uur Studio Vrij in kerstsfeer. Aandacht voor feestelijke kleding, kerstversieringen, -kaarten, recep ten. 18.28 uur Teleac 18.58 uur Nieuws 19.00 uur D'r kan nog meer bij 19.15 uur De IValtons. Olivia zorgt voor opschudding door de mededo ling te doen dat zij in verwachting is. 20.05 uur Kerstconcert in de Doelen. Medewerking verlenen o.a. Reinata Heemskerk, Marcel Beekman. Fem- my van der Weg, Chr. gem. zangver. Deo Cantemus en de Credo Singers. 21.25 uur Tenslotte 21.37 uur Journaal 21.55 uur Den Haag vandaag 22.10 uur Op zicht, kunstmagazine. 22.25 uur Klein beginnen. Een pro gramma over de kleinkunstacademie tc Amsterdam. 23.30 uur Journaal Ned. 2 13.00 uur Nieuws voor doven 18.25 uur Paspoort 18.35 uur Sesamstraat 18.50 uur Jeugdjournaal 18.57 uur Matthew Star. Matthew wordt bedreigd door een leerkracht van dc middelbare school. 20.00 uur Journaal 20.28 uur De Tv show. Presentatie is in handen van Ivo Niehe. Als gasten zijn o.a te verwachten Lenny Kuhr, Nico Haak en de groep Bloem. 21.25 uur De diamanten. Slotafleve ring waarin Franks als algeheel di recteur van Coleman uitgerangeerd is. Daarnaast krijgt hij ook nog te verwerken dat Margaret hem niet trouw is. 22.10 uur Aktua tv 22.45 uur Falcon Crest. Angie voelt z.ich in haar oppermacht bedreigd ais een collega van haar gedood wordt. 23.40 uur Journaal. 4

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 5