NIEUWSBODE x 3 x x x X x x x X X X y x X X X X x x x x X x X X X x x x X X x X Koppeltoernooi VV WIK Damesploeg Mevo'80 in Onderdak tegen koploper Fraaie dressuurzege voor Patricia Bakker in B-klas 7 Herenploeg Delta Sport wil eigen publiek iets bieden Erna van der Spek verdedigt Zebra-turntitel in hoofdstad ski's en ski-schoenen ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Vrijdag 17 december 1982 Nr. 23238 1 14 Rini Snijder» André Deurloo Eddy Dc Looft 1 1 Bruse Boys-WHS X x 2 Middelburg-WIK X 2£ DFS-Apollo 4 ZSC-Bevelanders V 5 Heinkenszand-Dreischor X 6 Kwadendamme-Ouwerkerk X 7 All Ready-Fiks 8 Mevo '80-Data C/D (dames) 9 Kangoeroes-Mevo '80 (heren) i 10 Delta Sport-Marathon (dames) 11 Delta Sport-Groene Ster (heren) x 12 Kwiek-MVC (dames) 13 l Spivo-Kwiek (heren) 14 Mevo '80-Dynamo '70 (heren) 15 WIK-Kruiningen (dames) 2 2 ZIERIKZEE - De vorige week verdween de Nieuwsbode-Toto op het allerlaatste moment uit de vrij dagse editie, omdat iedereen van een kilometer afstand kon zien, dat er in het geheel geen voetbal bedreven zou kunnen worden. Ook deze week is de kans, dat de weer goden roet in het eten gooien bepaald niet uitgesloten. Desondanks toch onze veertiende Toto. Zeven voetbal wedstrijden staan op het lijstje, maar daarnaast vier vol leybalwedstrijden, een korfbal-ontmoeting, een basket ballduel en twee handbalwedstrijden, een gevarieerd ge heel derhalve, dat het vervallen van de Toto nagenoeg uitsluit. Tot en met zeven vervangende uitslagen houden de Toto immers geldig. In het ongunstigste geval worden dat de zeven voetbalwedstrijden, maar zelfs dat lijkt on zeker, omdat een aantal voetbalvelden er zeer redelijk bijliggen en er met een klein beetje goede wil van alle kanten zeer zeker gevoetbald kan worden. Deze week doen drie heel verschillende figuren een aanval op de toppositie van Marcel van Grunsven, die het Toto klassement nog steeds glorieus aanvoert met twaalf juiste voorspellingen. Bert de Vos en Arie Folmer volgen hem met tien juiste aankruisingen. Rini Snijders uit Dreischor vulde het eerste rijtje in. De speler van het eerste voetbalteam uit zijn woonplaats en van het eerste korfbalteam van All Ready loopt dit seizoen voorname lijk in de kijker door een lange en zware blessure, die hem ongetwijfeld nog geruime tijd van dé velden zal houden. André Deurloo, eigenaar can cafetaria 't Cen trum in Zierikzee, mag waarschijnlijk aangemerkt wor den als een van de grootste financiële steunpilaren van het sportieve gebeuren in Zierikzee. Hij tekende voor het middelste rijtje en Eddy de Looffde nummer twee van volleybalploeg Mevo '80, nam het derde en laatste rijtje voor zijn rekening. Bruse Boys krijgt alsnog een kom petitiewedstrijd af te werken. Aan vankelijk stond een bekerduel tegen Smerdiek gepland, maar omdat de vorige week het komplete kompeti- tiegebeuren werd afgelast en met na me de eerste en tweede klassers een groot programma af te werken, besloot de kompetitieieider het pro gramma in deze klassen door te schuiven. Bruse Boys en WHS zul len wel een spannend duel neerleg gen". meent Eddy de Looff. ,,Het zou voor Bruse Boys al mooi zijn als ze er een punt uit zouden sleuren". De bei de andere gokkers houden het op winst voor de ploeg van Jan Engle- bert. Bij Middeiburg-WIK is het drie tal voorspellingen indentiek aan die van de eerste wedstrijd. ,,Dat haalt WIK daar niet", zegt André Deurloo en ook Rini Snijders houdt het op hoofdstedelijke winst. Eddy de Looff tipt op een puntendeling. Ongeslagen Verlies verschijnt er voor DFS in de thuiswedstrijd tegen Apollo in het rijtje van Rini Snijders en André Deurloo. maar Eddy de Looff gokt op een kleine zege voor de ploeg van Kees Rijnberg. ..ik heb op de een of andere manier een zwak voor de Handbalprogramma ZIERIKZEE De heren handbal- ploeg van Delta Sport heeft ten op zichte van het eigen thuispubliek wat goed te maken. Weliswaar won de ploeg van coach Cor Mol het afge lopen weekeinde met 12-13 bij het Breda.se Rapid, maar de uiterst pove re partij tegen Boemerang in sport hal Onderdak in Zierikzee een week eerder lijkt nog allerminst vergeten door de supportersscharc ..We heb ben wat goed te maken", erkende Cor Mol. ..Het hoog geklasseerde Groene Ster uit Zevenbergen lijkt me een juiste opponent om ons weer eens van de goede kant te laten zien". De ontmoeting tegen Groene Ster begint zondagmiddag om 13.45 uur. De Brabanders staan momenteel op twaalf punten uit acht wedstrijden en hebben daarmee twee punten ach terstand op koploper Avanti en een punt op Dongen. Delta Sport zit op een skore van vijftig procent met acht uit acht. ,,Ik denk, dat we uit moeten gaan van een gelijkspel, maar mogelijk zit een kleine over winning er ook nog wel in", stelt Mol Bij winst loodst Delta Sport zich voor een niet onbelangrijk deel in veilige haven in de derde divisie van het landelijk handbalgebueren Bleyi pijnlijk onderuit zal gaan in Kwadendamme. Korfbalformatie AU Ready boekte het afgelopen weekeinde een verrassende zege bij Vlaardingen. De roodzwarte brigade krijgt zaterdagmiddag in sporthal Onderdak af te rekenen met een van de twee koplopers na vier wedstrij den. Fiks uit Oegstgeest is een gerou tineerd. sterk op elkaar ingespeeld team, dat het de Zierikzeese ploeg evenwel erg moeilijk zal maken om de positieve lijn voort te zetten. .Na tuurlijk wint All Ready", denkt Rini Snijders. ,,De ploeg draait weer goed en de overwinning van de vorige week heeft vertrouwen gegeven". Ook de hoofdmacht van All Ready voelt het gemis van Snijders, ,,maar", zo erkent hij, .tegen blessu res valt niet te vechten". Gekortwiekt De volleybaldames van Mevo '80 draaien in de kompetitie erg wispel turig. Bovendien is de ploeg aardig gekortwiekt door het wegvallen van een paar dames. Coby de Looff speelt dit seizoen niet meer, vanwege een heuglijke gezinsuitbreiding. Ook Marjo van der Steen laat een paar weken verstek gaan. Wegens familie omstandigheden is zaterdagmiddag ook Rian van de Velde niet van de partij. Hierdoor lijkt de ploeg al met al fiks gehandikapt. Koploper Data C/D krijgt het daardoor waarschijn lijk een stuk gemakkelijker, dan men vooraf gedacht zou hebben, al moet gezegd, dat Mevo '80 mogelijk een paar goede vervangsters achter de hand zou kunnen hebben. ,,Ik denk, dat een gelijkspel al erg mooi zou zijn", meent Eddy de Looff. Rini Snijders gokt op Oud-Beijerlandse winst en André Deurloo tipt op Zie rikzeese suksessen. De heren van Me vo '80 gaan als het aan de drie To- toïsten ligt winnen bij Kangeroes. Drie keer verschijnt een zege voor de ploeg van Marco Reedijk, die zater dag overigens vervangen wordt door Hans Boot. ,,Een zware klus, maar ik denk, dat we ons herstellen van de nederlaag tegen Spivo", meent Eddy de Looff. De handbaldames van Delta Sport krijgen Marathon uit Vlissingen op bezoek, geen eenvoudige opgave, maar toch rekenen Rini Snijders en Eddy de Looff op een Zierikzeese ze ge. André Deurloo rekent op verlies. ,,Ik tip op winst, omdat ik het hand- balgebeuren in Zierikzee en omge ving wel zie zitten. Ik denk, dat ze daar positief bezig zijn", onder schrijft Eddy de Looff. Bij de herenhandbal-ontmoeting tussen Delta Sport en het hooggeklasseerde Groene Ster verrassenderwijs drie positieve noteringen voor de ploeg van coach Cor Mol. ,,De ploeg verde digt soms wel erg moeilijk, maar ik denk dat ze zondagmiddag zo gela den zijn om voor eigen publiek wat te laten zien, dat ze toch wel zullen win nen", stelt Eddy de Looff. Rini Snij ders gebruikt nagenoeg dezelfde be woordingen. Wisseltruc De volleybalteams van Kwiek uit Bruinisse draaien in de eerste klas van het voiieybalgebeuren zeer rede lijk mee. De ploeg van coach Kees Arensman treedt zaterdagmiddag in een thuiswedstrijd (in Middelharnis) aan tegen MVC uit Maassluis. Op de Toto drie verschillende voor spellingen; een gelijkspel voor Rini Snijders, verlies voor Kwiek bij An dré Deurloo en een Bruse zege bij Ed dy de Looff. ,,Die Bruse dames gaap gewoon lekker door", zegt hij. De herenvolleybalploeg van Kwiek moet op bezoek bij Spivo 11, nadat af gelopen weekeinde gelijk werd gespeeld tegen koploper Spivo IV. Rini Snijders en André Deurloo reke nen op winst voor Kwiek, maar Eddy de Looff stelt zich iets terughouden der op en tipt op een puntendeling. ,,Je weet het nooit met twee teams uit een vereniging in een klas. De be roemde wisseltruc met spelers werd al vaker toegepast". De heren basketballers van Mevo '80 moeten zaterdagavond aantreden tegen het sterke Dynamo '70. Eddy de Looff houdt het op een Middel burgse zege, maar de beide anderen voorspellen Zierikzeese winst. ,,Dat vind ik een schitterende sport", zegt Rini Snijders. „Dat heb ik altijd graag willen doen, maar de tijd ont breekt me. Als het op zondag gespeeld zou worden, meldde ik me onmiddellijk aan". De voetbaldames van WIK krijgen zaterdagmorgen Kruiningen op bezoek. Voor André Deurloo en Eddy de Looff bestaat er geen twijfel, dat de zege in Kerkwer- ve blijft, maar Rini Snijders voor spelt verlies, ,,want die ploeg van WIK is niet zo geweldig sterk. Drei schor verliest steeds maar nipt van hen", stelt hij. Dl JON - Het Nederlands zaalhand balteam heeft donderdag zijn tweede oefenwedstrijd in Frankrijk verlo ren. In Dij on was het A-team van Frankrijk sterker; 17-15. Bij de rust was de stand nog gelijk; 8-8. Het ver lies in de gelijkopgaande, aantrekke lijke wedstrijd werd onvermijdelijk, toen Nederland in de tweede helft twee strafworpen onbenut liet. Op de foto een spelmoment uit een van de wedstrijden. (Foto; Zierikzeesche Nieuwsbode) KERKWERVE - Volleybalvereni ging WIK uit Kerkwerve organiseer de dinsdagavond in de plaatselijke gymnastiekzaal ,,De Werve" een koppeltoernooi, waaraan werd deel genomen door zes teams, onderver deeld in twee poules van drie ploe gen. Elk team speelde drie wedstrijden van twee keer acht minuten. Na een gezellige en spannende avond werd team C winnaar van het geheel Voorzitter Kees Nederlof bedankte alle aanwezigen en overhandigde de deelnemers een leuke attentie in de vorm van een hyacint. Het winnende team kreeg een bosje bloemen ploeg uit Burgh. Ze komen me ge woon sympathiek over. Dat heb ik ook laten tellen", argumenteert De Looff. ZSC-Bevelanders is de onbetwiste topper in de tweede klas. Beide ploe gen zijn nog ongeslagen, maar zonder blikken of blozen verschijnen drie kruisjes in het voor ZSC winstgeven de vakje. ,,Ik denk, dat het thuis voordeel de doorslag zal geven voor Bram Coomans en zijn mannen", meent Eddy de Looff. Weinig winst kansen worden Dreischor toebedacht in de uitwedstrijd tegen Heinkens- zand. Alleen De Looff voorspelt een winstpuntje voor de formatie van trainer Kees Kommer. De beide an deren houden het op verlies. „Na tuurlijk omdat ik niet meedoe", zegt Rini Snijders lachend, „maar er zijn ook nog een rits andere blessures, waardoor het team erg verzwakt is". Snijders rekent er niet op, dit jaar nog aan de bak te komen. „Mijn knie is weer dik geworden, nadat het zich een paar weken aardig liet aanzien. Nee. dat ziet er nog niet best uit". Koploper Ouwerkerk gaat op be zoek bij Kwadendamme. Rini Snij ders en Eddy de Looff gokken op Ou- werkerkse winst, maar André Deur loo gelooft dat de ploeg van Bertus ZIERIKZEE - De Zierikzeese turnvereniging Delta Sport komt morgen (za terdag 18 december) tijdens de Zebra-turnkampioenschappen in Middelburg met een klein groepje aan het vertrek. Verrassend daarbij is, dat met name in de klasse van de dames niet één Delta Sportster meer van de partij is. De afge lopen maanden haakten de oudere turnsters een voor een af, tot dat er nu niet een meer over is. Het vorig jaar tijdens de titelstrijd in Oosterland legden Anette Schouls, Jolanda Stoutjesdijk en Bianca Vermeulen nog beslag op plaatsen bij de eerste vijf. Een sterkere formatie heeft de vereniging bij de jeugdturnsters. Erna van der Spek verdedigt hier haar vorig jaar veroverde titel en ook de nummers twee en vier van het vorige toernooi zijn van de par tij. Minique en Astrid van der Spek missen nu evenwel de konkurrentie van klubgenote Hennie Kloet, die in Oosterland derde werd, maar nu gebleseerd thuis blijft. V olley balprogramma ZIERIKZEE - De dames volleybalploeg van Mevo '80 moet zaterdagmiddag in sporthal Onderdak aantreden tegen de koploper in de tweede klas van het distrikt zeventien van de Koninklijke Nederlandse Volleybal Bond. Een over winning op Data C/D II uit Oud-Beijerland tilt de formatie van coach Hans Boot naar de hoogste regionen van de klas. Om tot winst te komen lijkt het voor de oranje dames louter noodzaak een partij op de vloer te leggen, waarin de persoonlijke fouten achterwege gelaten worden. Speltechnisch kan de ploeg zonder twijfel gelijke tred houden met alle teams, die in deze tweede klas akteren. roes. Deze wedstrijd in Brielle moet bewijzen of de oranje ploeg de neder laag tegen Spivo in Zierikzee ver werkt heeft. De Oostvoornse ploeg valt de eer te beurt om Spivo als eni ge een wedstrijdpuntje ontfutseld te hebben. Het team speelt desondanks te wisselvallig om nog als een serieus kandidaat voor de titel te worden aangemerkt. Mevo '80 dient in Briel le evenwel uitermate op zijn tellen te passen, waardoor de thuisblijvende supporters geen negatieve tijding krijgen na afloop van het duel. Het eerste herenteam van coach Marco Reedijk moet zaterdagmiddag om 12.45 uur aantreden tegen Kange- Voordat de heren van de Zierikzee se vereniging het strijdperk in On derdak betreden, is het eerder de beurt aan de eerste damesploeg om een duel uit te vechten met Mara thon. Vooralsnog lijkt een Vlissing.se ze ge meer voor de hand liggend, dan een Zierikzeese overwinning. De ont moeting begint om 12.30 uur. Het programma in de Zierikzeese spor thal wordt gckompletcerd met drie jeugdwedstrijden. Om 15.00 uur spe len de jongens-pupillen van Delta Sport tegen EMM en vijftig minuten later geven de meisjes-adspiranten van Ouwerkerk het Vlissingse Olym pus partij. Om 16.40 uur tenslotte de zelfde twee verenigingen binnen de lijnen, maar dan via de mcisjes- pupillenteams. Drie ploegen van Delta Sport spe len zondag een uitwedstrijd. In Mid delburg spelen de welpen om II.iö uur tegen de leeftijdsgenoten van EMM en de meisjes-adspiranten en jongens-adspiranten komen in aktie in de sporthal van Oostburg. Om 13.15 uur speten de meisjes tegen Operatie '71 en vijftig minuten later spelen de jongens tegen een team van dezelfde vereniging De drie zussen Van der Spek krij gen nu gezelschap van twee nieuwko mers binnen de Delta Sportgelede- ren. Van Volharding uit Goes kwam Irene Buijs over naar de Zierikzeese vereniging, terwijl Miranda de Moor uit Dirksland zorgt voor de Flakkee- se inbreng binnen de vereniging. Met name Irene Buijs kan het in het klas sement erg ver schoppen, maar voor alsnog moeten de kansen op titelpro- longatie van Erna van der Spek ho ger worden aangeslagen. Tijdens de nationale klubkampioenschappen de afgelopen week in het Friese Menal- dum demonstreerde Erna van der Spek een voortreffelijke vorm en bleef zij haar beide zussen een straat voor. Opkikker In Menaldum presenteerde Erna van der Spek een bijzonder goede sprong, waarover zelfs nationaal co ach Hans van Zetten zijn bewonde ring uitsprak. Voor het eerst ook liet zij een zeer moeilijke opsprong aan de brug met ongelijke leggers zien. Met deze opsprong heeft zelfs het gros van dc nationale A-ploeg nog problemen. Op de balk had de Bruse turnster ook al een primeur. Voor de eerste keer voerde zij met sukscs een salto ach terover tot stand uit. Deze fraaie prestatie bezorgden haar een morele opkikker voor de kampioenschap pen, die morgen in Middelburg wor den afgewerkt. Ook de vorm van de beide andere zussen Van der Spel bleek zeer ak- septabel te 2ijn, waardoor mag wor den aangenomen dat ook zij een zeer redelijke rol van betekenis zullen spelen. Met Irene Buijs en in iets mindere mate met Miranda de Moor Mevo en Zierikzee spelen oefenwedstrijd ZIERIKZEE De beide Zierikzeese voetbalverenigingen Mevo en Zierik zee. vrij voor het kompetitie voetbal, spelen dit weekeinde op het sport park Bannink een oefenwedstrijd. Morgen, zaterdagmiddag, gaat Me vo het opnemen tegen Melissant. uit komende in de 4e klas van het zater dagvoetbal van het distrikt West II. Zierikzee zal zondagmiddag haar krachten meten met een oude beken de, de 2e klasser Vlissingen. Beide wedstrijden vangen aan te 14.30 uur. zal Delta Sport het in sporthal de Kruithof ongetwijfeld zeer redelijk doen, al blijft het uitermate jammer, dat de damesgroep kompleet ter ziele is gegaan. Ook Carianne Berrevoets verschijnt nog in Middelburg. De Zie rikzeese A-ploeg-turnster verzorgt een demonstratie, waarvan het pu bliek ongetwijfeld zal genieten. Onderling toernooi VV Renesse RENESSE - Door de voetbalafde ling van de sportvereniging Renesse wordt zaterdag a.s. op het sportpark De Laone een onderling toernooi ge organiseerd. waaraan door alle vier de senioren elftallen wordt deelgeno men. Voor de aanvang van de wedstrij den, welke 2x 12W minuut duren, mo gen het 3e en het 4e elftal in het tref fen met het le elftal twee strafschop pen nemen en tegen het 2e elftal een strafschop. Het 2e elftal mag voor de aanvang tegen het le elftal een straf schop nemen. Naast de voetbalwedstrijden is er voor de spelers een balbchendig- heidsspel, terwijl er 's avonds in café-restaurant „De Herberg" een quiz wordt gehouden met afsluitend een gezellig samenzijn. Advertentie Verkoop-verhuur-lnruil-reparatle van vakkundig en specialistisch staan wij voor u klaar met testapparatuur {door ANWB geadviseerd) TOKIO - De Sowjet-Unie heeft ca. 10 Mig-21-gevechtsbommenwerpers op een omstreden eiland, Etorofoe, in het noorden van de Stille Oceaan, gestationeerd, kennelijk bedoeld als tegenmaatregel voor. het stationeren van moderne Amerikaanse gevechts vliegtuigen in Japan. Dit heeft het Japanse ministerie van defensie ge meld. De toestellen werden er gestantioneerd na de uitbreiding van een landingsbaan die deze herfst vol tooid werd. WASHINGTON - De Sowjet-Unie is van plan in 1984 twee ruimtevaar tuigen met camera's naar Venus te zenden, waar ballonnen en landings sondes worden neergelaten, en de ruimtevaartuuigen daarna door te sturen naar de komeet Halley, waar zij in 1986 moeten aankomen, zo heeft dr. Tomas Gombosi van het Hongaarse centrale instituut voor natuurkundig onderzoek in Washing ton meegedeeld. Dressuurwedstrijden van RV Renesse RENESSE - Door de R.V. Renesse worden zaterdag in de manege Grol open promotie dressuurwedstrijden georganiseerd waaraan zal worden deelgenomen door leden van de ver enigingen PPCSD, Sint Joris, Mar- fleet, Bru, Westclijty Schouwen, Schouwse Ruiters, Oranjezon, Noord-Beveland, Flardingaruiters en R.V. Renesse. In totaal komen hierbij 45 ruiters en amazones in aktie, welke in acht groepen zijn ingedeeld. Gereden wordt in de klassen; B2, B4. L2, L4, M2, M4 en Z. Als jury-lid treedt me vrouw Turksma op. Met het afte werken probramma wordt te 9.00 uur een aanvang ge maakt, terwijl rond 18.30 uur de af sluiting zal plaats vinden. Kwiek-teams Het eerste damesteam van het Bruinisser Kwiek moet zaterdagmid dag om half twee aantreden tegen het lager geplaatste MVC uit Maassluis. In Middelharnis moet een zege er voor de ploeg van coach Kees 'Arens man zeer zeker in kunnen zitten. De herenploeg van Kwiek moet het op nemen tegen het tweede team van Spivo uit Spijkenisse. Het afgelopen weekeinde werd onnodig een punt verspeeld tegen Spivo IV. de koplo per in de derde klas, maar nu lijkt het zeer redelijk te veronderstellen, dat de volle winst in Bruinisse te recht komt. Van de reserveteams van Mevo '80 speelt het derde damesteam in Zie rikzee tegen Spivo IV. waarbij de thuisploeg als favoriet moeten wor den aangemerkt. Evenals de wedstrijd van het eerste team begint ook deze ontmoeting om 18.00 uur. Vooraf, om 16.45 uur speelt het vier de herenteam tegen het op de vierde plaats staande Intermezzo IV. Een verrassing lijkt hier niet uitgesloten. Het vierde damesteam speelt tege lijk met het vierde herenteam en ook hier is Intermezzo de tegenstander De ploeg uit Middelharnis zal vrijwel zeker te sterk zijn. Het tweede heren team speelt vrijdagavoind om 21.30 uur tegen hekkesluiter Bernisse uit Heenvliet. Winst ligt voor de hand. Het derde heren- en het tweede da mesteam spelen in Zuidland tegen Setpoint-ploegen. De heren om 13.30 uur en de dames om 12.00 uur In bei de gevallen blijft de zege waarschijn lijk in Zuidland. Tijdens tweede wedstrijd om NPC-winterbokaal BERGEN OP ZOOM - Tijdens dc tweede wedstrijd om dc NPC- winterbokaal Zeeland/West-Brabant in Bergen op Zoom boekte Patricia Bak ker met haar pony Annabel een fraaie dressuurzege. Dc amazone van de Paarden- en Ponyklub Schouwen-Duivcland totaliseerde 93 punten. Zij bleef Marcia Dalebout met Sandor van de Ruitcrvercniging Renesse hiermee drie punten voor. Haar viel de tweede plaats ten deel. ZENTRA SPORT INTERNATIONAL Schuithaven 2-4 - 01110-2298 Patricia Bakker en Marcia Dale bout leverden hun prestatie af in de lichte B-klas. In dezelfde ring klas seerde Maurice Goudoever met Mistral van de RV Renesse zich met 84 punten als zesde en de achtste plaats was voor Annemarie Ver schoort met Fire van dc PPC Schou- wen-Duiveland. Danielle van de Graaf met Amor van dezelfde vereni ging eindigde als veertiende. In een tweede ring van de B-Iicht-dressuur pakte Diana Monshouwer met Peggy van de RV Renesse een elfde plaats met 90 punten. In de eerste ring zou haar dit puntenaantal een gedeelde tweede plaats hebben opgeleverd. Marjolein Padmos met Picolo van de PPC SchoViwen Duiveland werd met 73 punten als 21e genoteerd. In dc B-zwaar-klas zat Annelies de Hilster voor het eerst weer op een po ny na een lichte hersenschudding. Zij kwam met een achtste plaats uit de bus met Jasper De PPC SD-komhinatie eindigde haar parkoers met lil punten Es ther van Tilborg met Romeo van Re nesse noteerde 105 punten. Dit lever de haar een veertiende plaats op. In de L-dressuur was Patricia de Rror- kert met Smokey goed voor 112 pun ten. In de M-drrssuur klasseerden dr zu.ssen Butler zirh als tweede, vijfde en zevende. Gabriëlle kreeg met Gip sy Queen 131 punten, Erira met Roef 124 punten en Catherine met Taufan 122 punten. Het drietal vertegen woordigde de Ruitcrvercniging Re nesse zodoende uitstekend.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 7