OM 9 UUR GAAT DE SHOWROOM OPEN. ZORG DUS DAT U ER OM 7 UUR BENT. SLAGERIJ DE HAMER Radio Weltevreden BV ZIERIKZEE, De Nobelpoort, Oude weg 2-6. DANSLES Met vlees meer feest yw SLAGERIJ M. DE HAMER Schoenhersteller C. W. Bom UW KLEUREN TV SPECIAALZAAK De Statenbijbel De Statenbijbel in drie delen DE NIEUWE PEUGEOT 505 CRYSTAL: RUIM 2500 GULDEN VOORDEEL. 12 DANSSCH3LEN: (bijna bij u thuis) Inlichtingen en inschrij vingen: Mevr. W. M. Kramer-de Groot Ingridstraat 13 Scharendijke Tel. 01117-1901-1484 De lessen beginnen in 1983 Gemeente Westerschouwen in Noordwelle op maandag 10 januari Zierikzee in ..Mondragon" op dinsdag 11 januari Bruinisse in ,,'t Dorpshuis" op woensdag 12 januari Voor scholieren vanaf 13 jaar. Ook gezellige clubs voor gehuwde paren. Beginners, gevorderd, vergevorderd enz. zijn van harte welkom! Bel nu!!! lpQOOOOOOO(&QOOQQOOCQOQQQOO(| daarom naar Hét adres voor kip en kalkoen Rund- en kalfsvlees Heerlijke rollades Gourmet en fondue Ook voor een uitstekend verzorgd en laag geprijsd diepvriespakket kunt u ons gerust bellen Korte Reke 2 Renesse Telefoon 01118-1298 Wij zijn de Oudejaarsweek van 27 dec. t/m 31 dec. gesloten St Domusstraat 13 4301 CM Zierikzee Telefoon 01110-3503 pcx»ootwPQOBocx3<aoQ-ae<»Qaec| WELTEVREDEN Diverse goede gebruikte kleuren tv's. Prijzen vanaf f 495,- Korte St.-Janstraat 12 - Zierikzee - Tel. 01110-2805 aQOPQCOOWOCWOQQWQOOQOOae Koopt bij onze adverteerders! ANTENNEDIENST A.T.D. plaatst en repareert alle antennes voor ontvangst Ned. 1 en 2, België 1 en 2, België-Frans. Plaatsing op pylonen, mast of gevel-mast op rotor of vaste stand. Alle plaatsingen onder garantie. 22 jaar ervaring in antennebouw. Zonder extra kosten in het gebied van heel Zeeland. Reparatie en plaatsing binnen één dag. U BELT 010-183022 TE ROTTERDAM iiüBtiiaMBMBmraBm 4 vragen 1 Waarom ziet uw drukwerk er niet uit zoals het er uit behoort te zien? 2 Waarom laat u uw drukwerk niet maken door vakmensen, die professionele apparatuur tot hun beschikking hebben? 3 Waarom plaatst u uw orders niet dicht bij huis? Dat verge makkelijkt de kommunikatie en is, zeker op langere termijn, kosten besparend. 4 Waarom neemt u niet eens kontakt op met één van de 44 erkende Zeeuwse drukkers, die, met hun 511 medewerkers, aan al uw wensen, van visite kaartje tot en met de mooist denkbare brochure, kan voldoen. Toch fijn dat u weet dat er Zeeuwse drukkers zijn! met volledige kanttekeningen en on geveer duizend zwart/wit illustraties in één deel nieuwe druk naar de uit gave van Jacob en Pieter Keur. Vele malen is de Statenbijbel ge drukt. Doch de uitgaven van Jacob en Pieter Keur zijn door ons gerefor meerd voorgeslacht immer bijzonder gewaardeerd en gezocht geweest. Belangrijk zijn ook de ongeveer dui zend illustraties tussen de tekst, welke het gelezene helder en verant woord toelichten. Een uiterst waar devol geschenk, ook voor onze kin deren. Omvang 1280 bladzijden, gedrukt op lichtgetint papier. Formaat 27 x 37 cm. Gebonden in prachtige bruine rexine kunstleren band t 295,- Deze uitvoering met twee koperen sloten 1440,- Indien gebonden in geheel bruine le deren band, met 8 koperen hoeken en twee koperen sloten f 940,- Folder van deze uitgave gratis ver krijgbaar. met kanttekeningen naar de uitga ve van Jacob en Pieter Keur. De Oude Statenbijbel is in veel ge zinnen een gekoesterd bezit. Het voordeel van de drie-delige Statenbijbel is het handige for maat, zodat deze als normale huis bijbel kan worden gebruikt. De volledige kanttekeningen van de oorspronkelijke Keur-bijbel zijn overzichtelijk geplaatst op dezelf de pagina als de tekst, waarop ze betrekking hebben. Bovendien be vat deze uitgave de inleidingen op het Oude- en Nieuwe Testament, de inleidingen op de afzonderlijke Bijbelboeken en de inleiding op de hoofdstukken. Voor elk gezin Is deze uitgave van onschatbare waarde en voor elke Bijbelstudie onmisbaar Gebonden in rexine banden. Formaat 20 x 28 cm. Prijs I 185.- Losse delen worden niet verkocht. Met twee koeperen sloten op elk deel. compleet f 110.- extra. v4k Tknw dz"Vno hEtGESchEiMuis f A GOUDZWAARD - H—wiitoét» MOOGtVMUIt ft V »miu MAKELAAR P. KORSTENBROEK Bemiddeling bij: Aan- en verkoop Taxaties Beheer Bouwkundige adviezen - Hypotheken Poatsfraal 53 Zierikzee Telefoon (01110) 6655 Buiten kantooruren: Tel (01112) 1472 Tel (01115) 2258 Wie afgelopen voorjaar te laat was om één van die exclusieve Peugeot 505 Crystal's te bemachtigen, krijgt opnieuw een kans. Het i.s ons gelukt om nog 'n beperkt aantal vanuit Frankrijk naar Nederland te krijgen. Vergelijk hem met de Peugeot 505 GR 1983; met de 2 liter motor, standaard 5 versnel lingsbak en onafhankelijk geveerde wielen. Maar tel er dan 9 extra's bij. Niet het geld dat die extra's kosten. Want daarvan nemen wij het grootste deel voor onze rekening. De prijs van deze bijzondere Peugeot 505 Crystal is f29-900,-. En dat betekent een voordeel voor u van ruim 2500 gulden. Mocht u te laat komen voor de Peugeot 505 Crystal; geen nood, het uitgebreide gamma biedt keus genoeg. Peugeot 505 GL -1liter motor, 5 versnel lingsbak, prijs f24.995-. Er is nu ook een 505 GL met 1.8-liter motor voor maar f 24.200.-. Peugeot 505 GR - met 5-bak en nog luxueuzer uitgevoerd dan de GL met 1-liter motor. Peugeot 505 SR - getint glas rondom, stuurbekrachtiging en centrale portier vergrendeling. Peugeot 505 ST1 - compleet als de SR. maar met injektiemotor, 2105 cirF. Peugeot 505 GLD - met een dicselmtttor van 2304 citP voor f28.995,-. De 505 GR en SR zijn ook verkrijgbaar met een 2498 cm-1 dieselmotor. Aan de top de 505 SRD met diesel turbo. Tevens is er een serie break modellen verkrijgbaar met benzine- of dieselmotor, die zo niet de mooiste, in ieder geval dc ruimste van Europa zijn. Tenslotte is de Peugeot 505 Familiale de auto die zitplaats biedt aan 8 personen. Prijzen incl. BTW, excl. afleveringski tstcn. Wijzigingen voorbehouden. PI RUPS AC 510STEREC ELEKTRISCH RADIOCASSETTERECORDER MET BED1ENBAAR SCHUIFDAK. PM EN MIDDENGOLF, 1 INGEBOUWD MET TWEE SPEAKERS EN DAKANTENNE. I SPECIALE METAALKLEUREN MET VERNISLAAG ROUGE AMARYLLIS MÉTALI.ISÉ. BLEU IRISÉ MÉTALLISÉ. SPECIALE TYPE-AANDUIDING AAN ACHTERKANT 4 CM MEER SPOORBREEDTE. SPECIALE STOELBEKLEDING. EEN TWEEDE VAN BINNENUIT VERSTELBARE BUITENSPIEGEL. SeeOlAAL UASt-inUAKD ivtt t ELEKTRONISCHE TOERF.NTELLER. LICHT METALEN VELGEN.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 12