VERZWAKT DAMTIENTAL DOOR GOES NIPT VERSLAGEN: 12-8 De Putters veel te sterk voor Havenpark in A-poule Damesteam klimt weer plaatsje na 3-1 zege CLUB X ONGESLAGEN KAMPIOEN Z.K.B. Joke van de Kasteele en Kees Verkerk naar titel Zierikzee en Netovertnet samen op kop in le klas KVL MET FLINKE VOORSPRONG OP KOP IN DRIEBANDEN-KLAS ski's en ski-schoenen ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Donderdag 1Ü december 1982 Nr. 23235 7 Derde Zierikzee-nederlaag; in suksessie ZIERIKZEE - Het damtiental van DC Zierikzee heeft voor de derde keer in suksessie een nederlaag moeten in kasseren. In de thuiswedstrijd tegen Goes gingen drie partijen verloren, eindigde zes partijen onbeslist en werd slechts één partij in Zierikzees voordeel beslist: een 8-12 nederlaag derhalve. Zierikzee was fiks ver zwakt door de afwezigheid van Jan de Jonge, Rinus van de Wielen en Chris van de Wielen. In dit licht bezien is de uitslag van het duel tegen koploper Goes nog niet eens zo slecht omdat de Goesenaren wel in hun sterkste opstel ling achter de borden verschenen. Aan het bovenste bord kwam Zeeuws kampioen Johnny de Leeuw en Anton Saman snel remise overeen na een goede positiepartij. Tijdens het door DC Zierikzee recentelijk ge organiseerde Zeeuwse sneldamkam- pioenschap speelden beide matado- ren ook tegen elkaar gelijk en toen ging De Leeuw ook al met de titel strijken. J. Smalheer hield Zierikzee aan bord vier op gelijke hoogte met Goes door na een boeiend eindspel re mise overeen te komen met C. de Klerk. Invaller W. Boot had aan het onderste bord tegen C. van Damme een goede hekstellingpartij, maar moest uiteindelijk in remise be rusten. Na twee plotselinge nederla gen ontstond er vervolgens echter een 3-7 achterstand voor de thuisploeg, die tot aan het eind toe Fraaie prestatie Sealdina-duo Smalheer/Bruel ZIERIKZEE - Het Scaldina-koppel Cor Smalheer/Martijn Bruel is pou- lewinaar geworden in de eerste ron de van het bekertoernooi van de af deling Zeeland van de NTTB. In de eerste wedstrijd werd met 5-0 gewonnen van TTVO uit Oudelande, waarna een reglementaire 5-0 zege op Goes volgde. In de beslissende wedstrijd om de poulezege moest het Scaldina-tafeltennisduo aantreden tegen Westerzicht. Ook de Vlissingers waren niet op gewassen tegen het Scaldina-duo. John Alewijnse kwam een tot winst op Martijn Bruel, maar verder was het louter Scaldina wat de klok sloeg: 1-4. Cor Smalheer en Martijn Bruel mogen nu op 30 januari 1983 uitkomen in de laatste ronde bij de laatste zestien ploegen. niet meer ongedaan gemaakt kon worden. Vereenvoudigen Jos de Wild verzuimde aan bord twee in het late middenspel een af ruil te nemen, waardoor C. Rijk kon doorbreken naar winst. Rinus de Wild weigerde aan bord zeven tijdig te vereenvoudigen tegen M. de Riet. Na aanvankelijk materiaal te heb ben ingeleverd, volgde later de par tij. Hierna weer twee remises. A. Flikweert tegen L. van de Zande en C. van de Velde tegen J. Tilroe lever den elk een Zierikzees punt op. Jaap Huigens leek op remise af te steve nen aan bord zes tegen J. Schot, maar in een volkomen gelijkwaardige vijf om vijf stand zette de Kerkwerve- naar zwak voort en verloor verras send. Hiermee pakte Goes het elfde punt en was de buit binnen. Voorzitter John Honig opereerde ook in deze wedstrijd sterk. Aan bord vijf had hij lange tijd een schijf voorsprong tegen opponent C. van Biemen, maar in het eindspel wist de Goesenaar toch nog om te buigen naar remise. Honig is na zes ronden nog steeds ongeslagen. Cor Boot had tegen H. Korstanje, dit seizoen een duidelijke versterking voor Goes, een opsluitingspartij. In hoge tijd nood greep de Goesenaar in een ze ven om zeven-stand ernstig mis en kwam verloren te staan. Met nog acht zetten te doen viel voor hem ook nog de tijdvlag, maar bij analyse bleek jet nog te spelen eindspel toch verloren te zijn voor Korstanje. Versukkeling Zierjkzee is door deze 8-12 neder laag op vijf punten blijven staan. De ze werden alle in de eerste drie wedstrijden behaald. Rekreatievolleybalkompetitie ZIERIKZEE - Tijdens het laatste rekreatieve volleybalprogramma van 1982 werden in de A-poule slechts twee wedstrijden afgewerkt. WIK uit Kerkwerve, een van de kop lopers, boekte een moeiteloze over winning op Van Oeveren Reizen (3-0) en met dezelfde cijfers moest de ploeg van Havenpark buigen voor De Putters. Ook in de B-poule werden slechts twee wedstrijden gespeeld. Cluzona klopte Opel Team met 2-1 en Renesse was totaal niet opgewassen tegen Zeelandia, zodat een logische 3-0 zege op het wedstrijdformulier verscheen. In de C-poule won WIK III met 2-1 van Mevo '80 IV en Fiscus I bleef ruimschoots koploper door een 3-0 ze ge op ZRK Ziekenhuis II. Het tweede Fiscus-team verloor met 2-1 van Van Oeveren Reizen II. In de dubbele damespoule won Clu zona II met 3-0 van Brouw in de eerste afdeling en was Renesse III met 2-1 van Mevo '80 D2. Het tweede team van DFS won in de tweede af deling van de dames met 2-1 van ZRK Ziekenhuis IV en Kwiek II klopte in dezelfde klas WIK Dl met 2-1. In de E-poule won Zeelandia II met 2-1 van De Putters II. VCS was veel te sterk voor PTT en won met 3-0. In de jeugd- poule tenslotte een 3-0 zege voor WIK Jl. Renesse 4 was de verliezende ploeg. Mevo '80 J won met 2-1 van Kwiek 4. Volleybal Kwiek ROTTERDAM - Het eerste damesteam van volleybalvereniging Kwiek is weer een plaatsje gestegen in de eerste klas van het distrikt zeventien van de Koninklijke Nederlandse Volleybal Bond. Door een zwaar bevochten 3-1 zege op Libanon/RVC uit en in Rotterdam staat de ploeg van coach Kees Arens- man nu op een fraaie derde plaats. De herenploeg van Kwiek speelde in Brui- nisse tegen het nog zonder verliespunten zijnde Spivo IV. Na een 2-0 voor sprong. moest toch dc halve winst nog worden toegestaan aan de heren uit Spijkenisse. Het tweede damesteam won afgetekend van Mevo '80 IV: 3-0(15- 4. 15-2, 15-10). Het eerste damesteam moest in Rotterdam tegen Libanon/RVC trachten de Rotterdamse dames via een zege onder zich te krijgen in het klassement. Libanon/RVC nam een 5-1 voorsprong in de eerste set, maar dankzij een goede aanval kwamen de Bruse dames terug tot 6-6. Hierna nam Kwiek duidelijk het initiatief en de leiding om die niet meer af te staan. De terechte 11-15 set winst was enkele minuten later het logische ge volg. Ook in de tweede set aanvanke lijk een Rotterdamse voorsprong Er werd bij Kwiek wel goed gespeeld, maar door enkele misverstanden gin gen er enkele punten onnodig verlo ren. Via 0-5 kwam Kwiek bij 10-11 even op voorsprong. Daarna drukte Libanon/RVC, ondanks twee time outs van de Bruse coach, door naar een 15-12 zege Organisatie In de derde set nam Kwiek een 2-6 voorsprong, ondanks matig spel. Li banon/RVC vroeg bij deze stand een time-out aan. die ook Kwiek wel goed van pas kwam om de organisa tie wat beter geregeld te krijgen Vooral in het achterveld funktio- neerde een en ander niet te best en het stopwerk was zwakNa een twee de time-out van de Rotterdamse da- Daarna raakte het Zierikzeese tien tal min of meer in de versukkeling, mede door afwezige spelers. Degra datiegevaar lijkt uitgesloten, omdat uit de resterende drie ontmoetingen best nog punten gehaald zullen wor den. De volgende wedstrijd op 7 ja nuari is in 's Gravenpolder tegen het derde team van de gelijknamige ver eniging. De stand in de Zeeuwse hoofdklasse is momenteel als volgt: Goes 6 5 0 1 72-48 10 BDV 5 4 1 0 58-42 9 Lammerenburg 5 4 0 1 57-43 8 Middelburg II 5 2 1 2 53-47 5 Zierikzee 6 2 1 3 54-66 5 's Gravenpolder II 5 2 0 3 51-49 4 Tholen 5 2,0 3 50-50 4 's Gravenpolder III 5 1 1 3 43-57 3 Aagtekerke 5 0 2 3 45-55 2 Souburg 5 1 0 4 37-63 2 Advertentie Verkoop-verhuur-inruil-reparatie van vakkundig en specialistisch staan wij voor u klaar met testapparatuur (door ANWB geadviseerd) INTERNATIONAL Schuithaven 2-4 - 01110-2298 ZIERIKZEE - Club X, dit seizoen voor het eerst spelend met twee dames in de gelederen, is dinsdagavond ongeslagen kampioen geworden bij de korps wedstrijden van de Zierikzeese Kegelbond. De dames en heren wonnen niet alleen alle wedstrijden, maar behaalden bovendien het hoogste gemiddelde van alle partijen. Ze kwamen daardoor in het bezit van zowel de korpsbeker als de door de gemeente beschikbaar gestelde wisselbeker. De dames van VOP zorgden voor een extra'tje door de glansrijke over winnaars ieder een roos aan te bie den. Deze dames waren bovendien de enige club, die de tegenstander van Club X in de finale (De Baanbrekers) versloegen in de voorwedstrijden. De finalestrijd begon met een hout voordeel van 327 voor Club X en ein digde met 1374 hout voor Club X en 1278 hout voor De Baanbrekers. Hoge scores De hoogste totaalscore werd be haald door Willem Brouwer van Club X, die op beide banen samen 147 hout wierp (72/75). Ank de Regt, een van de dames van Club X, bracht het een maal tot 78 hout, evenals B. Wijsman van De Baanbrekers. Felicitaties waren er van voorzit ter J. J. v. d. Sande van De Baanbre kers en mevrouw L. Berman- Steendijk van het dagelijks ZKB- bestuur. Zij overhandigde de bekers aan voorzitter J. van Urk van Club X, met complimenten aan beide clubs voor de prachtige wedstrijd. Zij betreurde het echter te moeten constateren, dat de belangstelling van de andere clubs de laatste tijd< zoals ook voor deze avond, tanende is. Voor het goede onderlinge contact is het nodig dat daarin verandering komt. Crosskampioenschappen AV Delta Sport SCHUDDEBEURS - De Zierikzee se atletiekvereniging Delta Sport or ganiseerde het afgelopen weekeinde haar jaarlijkse crosskampioenschap pen in Schuddebeurs. In totaal kwa men er ongeveer zestig vertrekkers aan de start, waarvan bijna eenderde een kampioenstitel mocht inkasse- ren in een van de zeventien katego- rieën. Bij de dames ging de titel zoals Hengelwedstrijd HSV De Krabbe WESTENSCHOUWEN - De Hen- gelsportvereniging De Krabbe hen gelde de derde wedstrijd. Dit keer speelde zich dit gebeuren af op het strand van Westerschouwen bij de trap Rotonde. De vangst was rede lijk, want 107 bovenmaatse en drie ondermaatse vissen werden boven water gehaald. De uitslag was als volgt1. Chr. de Graaf 1415 gr; 2. M. v. d. Wielen 1040 gr; 3. A. de Rijke 645 gr; 4. J. Krui thof 470 gr; 5. P. de Rijke 465 gr; 6. J. Hart 450 gr; 7. G. Kruithof 365 gr; 8. B. Nelisse 330 gr; 9. N. Plandsoen 326 gr; en 10. J. v. d. Bos 270 gr. Junioren: 1. Arjan v. d. Zande 240 gr; 2. Zion Raap 165 gr; 3. Marco de Braai 130 gr; en 4. Martin de Graaf. Het tussentijds klassement voor de winterstop luidt: 1. P. de Rijke; 2. B. Nelisse; 3. A. P. Deurloo; 4. G. Krui thof; 5. Chr. de Graaf; 6. M. v. d. Wie len; 7. P. Kouen; 8. J. Hart; 9. A. de Rijke; 10. J. Stoutjesdijk; 11. N. Plandsoen; 12. F. Broekhuizen; 13. L. de Braai; 14. A. Akkema; 15. A. v. d. Bos; 16. A. J. Deurloo; 17. A. Jonker; 18. M. v. d. Velde. Bij de junioren is de stand: 1. Arjan v. d. Zande; 2. Mar tin de Graaf; 3. Zion Raap en 4. Marco de Braai. verwacht naar Joke van de Kasteele, die de 2400 meter aflegde in 10.39 min. Herenkampioen werd Kees Ver kerk. Hij verbruikte over de 6000 me ter 19.54 min. Bij dé heren veteranen toonde Ad Bouwens zich in 23.02 mift. over de 6000 meter het sterkst en de titel bij de jóngens -A was voor Jan Konij nenburg. Hij had voor de 4200 meter 14.29 min. nodig. De meisjes-A moesten evenals de dames 2400 meter afleggen. Winnares Marjolein Hartog legde deze afstand af in 10.14 min., waarmee zij bijna een halve minuut sneller was dan dameskampioene Jo ke van de Kasteele. Een knappe tijd realiseerde ook Robert Begemann bij de B-jongens. Voor de 2400 meter had hij 7.47 min. nodig. Meisjes-B-winnares werd Margreet den Boer met 8.59 min. over de 1800 meter en C-jongen Sander van Hae- ringen pakte het kampioenschap in zijn kategorie na 6.21 min. over de 1800 meter. Een eerste plaats was er ook voor Jeska Doeswijk. Zij was het snelste C-meisje. Voor de 1200 meter had zij 4.41 min. nodig. Bij de D- jongens toonde Raymond van Mou- rik zich de sterkste na 4.16 min. over de 1200 meter. D-meisje Susan Bergsma won haar kategorie: 4.51 min. over de 1200 meter was haar tijd. Bij de pupillen gingen crossti- tels naar Eva Geluk, Annemieke Klompe, Ascha Kikstra, Maikel de Vos, Niels Lodewijk en Ralph Koper. PARIJS - Skieën. Twee afdalingen, die eind van deze week voor de Euro pese Alpinebeker in Crans-Montana zouden worden gehouden, zijn afge last. De Zwitserse organisatoren heb ben financiële problemen en zijn er niet in geslaagd op korte termijn ver vangers te vinden. Rekreatieve badmintonkompetitie ZIERIKZEE - In de rekreatieve badmintonkompetitie van Schouwen-Dui- veland zit de eerste kompetitiehelft er nagenoeg op. In alle drie klassen moe ten nog een paar wedstrijden worden afgewerkt, vooraleer de ploegen aan de returns beginnen. In de eerste klas gaan de ploegen van Zierikzee en Netovert net uit Bruinisse samen aan de leiding met ieder zeven punten uit vier ont moetingen. Het ene verliespunt liepen de koplopers op door tegen elkaar 3-3 gelijk te spelen. Met een punt achterstand, maar ook met een wedstrijd meer gespeeld prijkt het tweede team van Duive- land op de derde plaats. In haar laatste wedstrijd 6oekte de ploeg een maximale 6-0 zege op ZSC 1. Het eerste team van BC Duiveland kan nog op gelijke hoogte komen met het reserve-team, maar dan zal de achter stallige wedstrijd tegen koploper Netovertnet in winst omgezet moe ten worden. De twee Scharendijkse ploege sluiten de rij in de eersteklas met met ieder een punt, maar het tweede ZSC-team heeft nog een wedstrijd tegen Zierikzee te goed, die overigens weinig perspektief biedt voor de hekkesluiters. Zierikzee II Duiveland 111 Netovertnet III Derde klas 4 2 1 1 15- 9 5 4 0 1 3 6-18 1 4 0 13 0-18 1 De stand in de eerste klas: Zierikzee 4 3 1 0 19- 5 7 Netovertnet 4 3 1 0 18- 6 7 Duiveland II 5 3 0 2 19-11 6 Duiveland I 4 2 0 2 12-12 4 ZSC II 4 0 1 3 4-20 1 ZSCI 5 0 1 4 6-24 1 Tweede klas In de tweede klas gaat DFS I als enige ongeslagen ploeg alleen aan de leiding. Een keer speelde de ploeg uit Burgh gelijk in de vier duels, die de ploeg tot nu afwerkte. Netovertnet II ontfutselde de kop loper dit ene punt in een duel, dat in Bruinisse werd afgewerkt. De Bruse ploeg staat samen met Zierikzee III op de tweede plaats met elk zes pun ten uit vijf ontmoetingen. De Brue- naren verloren met 5-1 van Zierikzee II en Zierikzee III moest met 4-2 haar meerdere erkennen in DFS. Tegen el kaar werd gelijk gespeeld. Relatief staat Zierikzee II er nog beter voor dan de nu samen op de tweede plaats staande ploegen, maar om het tweetal voorbij te komen zal dan eerste nog gewonnen moeten worden van Duiveland III, hetgeen overigens wel in de lijn van de ver wachtingen ligt. Duiveland III en Ne tovertnet III delen hier de laatste plaats m.et elk een punt door een ge lijkspel tegen elkaar. De stand in de tweede klas: In de derde klas werden al wat meer wedstrijden afgewerkt, maar in deze klas speelt dan ook een team meer. Zierikzee IV gaat hier op kop, maar heeft als enige de komplete eerste seizoenhelft achter de rug. De Zierikzeese ploeg boekte hierin vijf overwinningen en speelde een keer gelijk tegen DFS II. Naaste be lager is ZSC III, dan van de tot nu toe gespeelde vijf ontmoetingen vier keer tot winst kwam en een keer ver loor. In de openingswedstrijd bleek Zierikzee IV met 4-2 te sterk. Het op de derde plaats staande Dreischor telt een punt minder dan ZSC III. Dreischor verloor ook met 4- 2 van de koploper, terwijl tegen het zeer laag geklasseerde DFS III gelijk werd gespeeld. DFS II en Torpedo uit Brouwershaven vormen met vijf en vier punten uit vijf ontmoetingen de middenmoot en het klassement wordt gesloten door DFS III met een en Renesse, dat louter nederlagen te slikken kreeg, maar dat wel steeds met minimaal verschil deed. De stand in de derde klas: Zierikzee IV 6 5 1 0 24-12 11 ZSC III 5 4 0 1 20-10 8 Drieschor 5 3 1 1 20-10 7 DFS II 5 2 1 2 14-16 5 Torpedo 5 2 0 3 13-17 4 DFS III 5 0 1 4 8-22 1 Renesse 5 0 0 5 9-21 0 DFS Netovertnet II Zierikzee III 4 3 1 0 17- 7 7 5 2 2 1 18-12 6 5 2 2 1 16-14 6 Zierikzeese Bridge Klub ZIERIKZEE - De uitslag van de on derlinge wedstrijden op de zevende kompetitie-avond van de Zierikzeese Bridge Klub zijn als volgt: Groep 1:1. heren Becu-van der Post 149 pnt.; 2. echtp. van den Berg 140 pnt.; 3. heren Blonk-van Hengstum 114 pnt.; 4. Mevr. Sleegers-heer Nolet 111 pnt.; 5. echtp. Akerboom 105 pnt.; 6. echtp. Pomper 103 pnt.; 7. heren van der Mark-de Wit 94 pnt.; 8. mevr. Heuser-heer Boot 92 pnt.; 9. dames Does-Hendrikse 90 pnt.; 10. heren Beijer-Kloet 82 pnt. (108 is 50%). Groep II: 1/2 dames van der Valk van de Zande en Born-Sluijter 85 pnt.; 3. dames de Graag- Schiettekatte 81 pnt.; 4. dames Goedhart-Terwisscha 74 pnt.; 5. her en Eekman-Viergever 73 pnt.; 6. da mes Kops-Tuinman 66 pnt.; 7. heren Hendrikse-Sweere 65 pnt.; 8. dames van Oeveren-Tennekes 62 pnt.; 9. mevr. van den Berg-heer Does 57 pnt. (72 is 50%). Groep III: NZ-lijn: 1. echtp. Ver schoor 156 pnt.; 2. heren Duindam- Schot 150 pnt.; 3. heren Besamusca- Meulstee 120 pnt.; 4. dames van Groningen-Schaalje 116 pnt.; 5. da mes Eekman-van Geesbergen 104 pnt. OW-lijn: 1/2 dames Lepelaars- Schults en van 't Leven-Vos 138 pnt.; 3. dames Gaanderse-Klompe 121 pnt.; 4. dames van der Duijn-van Kooten 115 pnt.; 5. heren 't Hart 111 pnt. (120 is 50% voor beide lijnen). Schaakvereniging Zierikzee ZIERIKZEE - In de dertiende ronde van de huishoudelijke kompetitie van Schaakvereniging Zierikzee werden tien partijen gespeeld, die al le een winnaar opleverden. Niet een partij eindigde in een onbeslist. Good-old J. J. van den Ende kwam opnieuw tot winst. Dit keer moest H. Uil het onderspit delven. De getailleerde uitslagen op een rijtje: H. Uil-J. J. van den Ende 0-1; J. M. C. Zwarts-R. van de Veken 0-1; A. J. Scheele-P. M. Bouwens 1-0; P. Wiebols-A. M. van de Westen 1-0; H. C. Jukkenekke-J. Verkerk 1-0; J. A. J. van de Made-J. L. Bom 1-0; J. J. Hoogstrate-C. van Eldik 1-0; C. P. Polderman-B. S. Spiegels 1-0; S. J. Stoel-J. A. de Jong 0-1; J. Vos-A. Waaijers 1-0. KORFBAL Vrijdag 17 december Sporthal Onderdak 3e klasse A: All Ready II-TOGO II. 20.30 uur. 4e klasse A; All Ready III-Zuidwes- ters IV, 19.30 uur. 5e klasse C: Dreischor-NWK. 21.30 uur. Zaterdag 28 december Sporthal Onderdak Distrikt Zuid-west 3e klasse: All Ready-Fiks. 13.50 uur. NIKSIC - Voetbal. Het Joegoslavi sche voetbalelftal van spelers tot 21 jaar heeft dinsdag in Niksic met 2-0 gewonnen van Wales. Het resultaat van dit door 7000 kijkers bijgewoon de duel telt voor de voorronde van het toernooi om het Europees kampi oenschap. mes bij 4-10 begon het bij Kwiek be ter te draaien. Libanon/RVC kon nog een paar puntjes bij elkaar schrapen, maar verder dan 7-15 kwam dc thuisploeg niet. De eerste fase van de vierde set werd gekenmerkt door veel zwakke opslagen van beide zij den. Kwiek kwam ruim op voor sprong met 3-11, maar toen dachten de Bruse dames ten onrechte de buit al binnen te hebben. Libanon/RVC kwam bij 13-13 naastzij, maar toen schrok Kwiek nog net op tijd wak ker: 13-15 en een 1-3 zege. Het herenteam van Kwiek wachtte in Bruinisse een spannend duel tegen koploper Spivo IV. De mannen uit Spijkenisse telden vier punten voor sprong op nummer twee. Kwiek. In de eerste twee sets was het voorna melijk Kwiek wat de klok sloeg. Spi vo IV kon niet of nauwelijks in zijn spel komen en stond dan ook via 15-7 en 15-9 met 2-0 achter vooraleer men het zich goed en wel realiseerde. In de derde set leek Kwiek de klus des kundig af te ronden, nadat men tot 7- 1 uit was gelopen. De Bruse ploeg kreeg toen evenwel af te rekenen met een fikse terugslag en men skoorde slechts twee punten meer. Ook in de vierde set kampte de thuisploeg nog steeds met aanvallende problemen en Spivo IV kon alsnog op 2-2 komen via een 8-15 setwinst Teamkompetitie distrikt Schouwen-Duiveland ZIERIKZEE - In de teamkompetitie van het biljart- distrikt Schouwen-Duiveland van de KNBB heeft de ploeg van KVL uit Noordgouwe een ruime voorsprong genomen in de B-klasse. Het driebanden-trio van KVL klopte in de derde kompetitiewedstrijd de ploeg van Bommenede uit Zonnemaire overtuigend met 7-0 en ook Renesse moest er aan geloven in de vierde wedstrijd. De Westhoekers sleepten nog twee punten uit het vuur (2-5). ten. Dc teams van Do Wig en KVL gaan hier samen'op de tweede plaats met elk zestien punten. DOS uit Nieuwerkerk rukte in de derde en vierde wedstrijd flink op en staat nu zelfs reeds op een tweede plaats, al is de achterstand op KVL zeer aanzienlijk Slechts een maxi male 7-0 zege in het voordeel van DOS tegen KVL kan nog verande ring brengen in de situatie. DOS won achtereenvolgens van Renesse en Bommenede. Na vier wedstrijden leidt KVL met 21 punten, zes meer dan DOS en al tien meer dan Bomme nede Renesse sluit met negen punten de rij. In de C2-klas gaat na vierronden Renesse aan de leiding met 21 pun- BV d'Eule en OKK sluiten de rij met respektievelijk negen en acht punten en kunnen dus gevoegelijk als uitgeschakeld worden be schouwd. In de derde ronde won kop loper Renesse met 5-2 van De Wig en in de vierde wedstrijd moest KVL met 3-4 de meerdere erkennen in de Westhoekers. In de derde ronde klop te KVL het Oosterlandse d'F.ule met 7-8, maar de Oosterlanders herstel den lich tegen OKK vla een 2-5 zege. waardoor dc Nleuwcrkcrkcrs naar dc laatste plaats in deze klas werden verwezen. Bijzonder spannend en gclijkop- gaand is de situatie in de C3-klas. Vier ploegen houden elkaar hier na genoeg in evenwicht. Na vier ronden gaat De Wig uit Renesse vooralsnog aan dc leiding met 23 punten, maar Witte van Hacmstedc met 20, Bom- menedemet 18 en OKK mei 17 zorgen nog voor volop bedreiging. Alleen het viertal van KVL lijkt met twaalf punten uit dc race. In de derde en vierde ronde deed het team van Bom menede een goede zaak door achter eenvolgens met 7-2 te winnen van KVL en OKK. Koploper De Wig won in de derde ronde met 7-2 van OKK, maar werd in de vierde ronde tot de orde geroepen door Witte van Haemstede, dat zich opwerkte via een 7-2 zege. De Haamsteedse forma tie ging daarna evenwel weer in de fout door met 5-4 te verliezen van hekkesluiter KVL. In de C4-klasse, waarin zeven teams uitkomen, gaat Witte van Haemstede afgetekend aan de lei ding. In vier wedstrijden hoefde dc recentelijk weer onder de vleugels van de KNBB teruggekeerde vereni ging slechts vijf punten af te staan OKK is dc enige ploeg, die de Haamsteedse formatie nog enigszins bedreigt met 26 punten en dus vijf punten achterstand. Renesse voert met 18 punten dc tweede ranglijst- helft aan. Witte van Haemstede w on in dc derde ronde met 2-7 bij KVL en liet er een 6-3 zege op Renesse op vol gen. Het betekende de eerste ver liespunten, want in dc eerste twee ronden werd telkens met 9-0 gewon nen. Een maximale zege was er nu voor Renesse. DOS was het slaehtof- fer van de skoringsdrift van de Rc- ncsscr formatie. In dc C5-k)as gaat het team van d'Eule afgetekend aan dc leiding. De Oosterlandse formatie skoorde 27 winstpunten, negen meer dan de ploegen van Onder Vrienden en De Wig. De dames van Alweer Mis uit Nieuwerkerk sluiten de rij met ne gen punten. De dames verloren met 2-7 van De Wig, terwijl koploper d'Eule de maximale 9-0 bij elkaar tikte. In de derde ronde wonnen de Oosterlanders met 7-2 van Onder Vrienden, maar de Haamsteedse ploeg revancheerde zich met 7-2 te gen De Wig

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 7