Spivo buit overgekonsentreerdheid bij Mevo '80 uitstekend uit (1-3) n ii s&jfüll Gehandikapt damesteam Mevo'80 naar verdienstelijk gelijkspel Linda van der Vlies weer ongenaakbaar op vrije slag Volleybaltopper in Zierikzeese sporthal boeide velen tM| hui 'Jwtfü 11 VfJJ STREEKNIEUWS Marco Reedijk:Tevreden over het vertoonde spel Groot aantal persoonlijke fouten verhinderen winst ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Maandag 13 december 1982 Nr. 23233 5 11 ii .riPl 'lllln liïvu i i h 1111111 i i i 11 ii Eddy de Looff smasht door het Spivo-blok aan het begin van de derde set, een set die onnodig verloren zou gaan. Hier mee begon zich ook de uiteindelijke nederlaag af te tekenen. Rini van de Heyden (nummer 3) en Rob Roeske kunnen de klap niet keren. Tonny Merle (achter het net) en Erik Groeneweg kunnen niet meer doen dan toekijken. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) ZIERIKZEE - Het zat er zaterdagavond in een bomvolle sporthal Onderdak niet in voor het herenteam van Mevo'80. De volleybalformatie van coach marco Reedijk ver loor voor het eerst sinds twee jaar weer eens een kompetitieduel. Medekoploper Spivo uit Spijkenisse demonstreerde volwassener te zijn in het spelen van belangrijke wedstrijden. De ploeg van coach Peter van de Berg kende zichtbaar minder wedstrijd- zenuwen dan die van Marco Reedijk. Op de 1-3 nederlaag viel door niemand wat af te dingen, „want", zo meende Reedijk na afloop, „we moeten realistisch blijven. Tegen dit Spivo waren wij nog niet opgewassen. De ploeg uit Spijkenisse speelde totaal volleybal zonder echte zwakke punten. Wij daarentegen kwamen bepaalde perioden niet goed uit de verf. Het enthousiasme, dat ons normaliter zo kenmerkt, was er niet altijd. Er zaten matte perioden in de wedstrijd, zo van, we zien wel. Dat kun je je tegen een dergelijke ploeg niet veroorloven. Dat wordt direkt afgestraft. Juist zo'n periode zag in de derde set, die we op ons fanatisme hadden kunnen winnen. Dat facet ontbrak toen evenwel op het kruciale moment. Al met al moet ik echter tevreden zijn met het vertoonde spel. Akkoord, verliezen is nooit leuk, maar het is natuurlijk wel belang rijk hoe je verliest. Ik denk, dat we eervol hebben verloren eh dat vergoedt - althans voor mij - veel". geven van Wim van der Zande 10-13. Hierna volgde onbetwist de sterkste periode van de Zierikzeese ploeg uit de hele wedstrijd. Gerrit van Splunder zorgde voor 11-13 en vervolgens werden twee klappen van Meyer goed afgeblokt. Tonny Merle stond hierna ook nog een smash van Rini van der Heyden in de weg en het vijftiende Zierikzee se punt kwam van Milco Meyer, die de zaken iets te ruim zag en ver uit smashte (15-13). Met goed volleybal haalde Mevo'80 de verdiende set winst, al hing het allemaal bijzonder lang aan een zijden draadje. Vooral het blok draaide grandioos", meende Marco Reedijk en ook Milco meyer toonde zich enthousiast over het net werk van de Mevo'80-spelers. ,,Het is met afstand het beste blok wat ik de ze kompetitie gezien heb", erkende hij. Hij kon het weten, want meer dan wie ook krijgt Meyer het aan de stok met blokkers. De goedlachse Spivo-speler dient overigens een adekwaat-duo tegenover zich te vin den om enigszins te worden afge remd. Inspanningen De derde set ging geruime tijd ge lijk op. Tot aan 9-9 kon Mevo'80 gelij ke tred houden met de bezoekers en in deze set heeft de formatie van co ach Marco Reedijk onmiskenbaar mogelijkheden gehad om minimaal de halve winst in Zierikzee te hou den. Op kritieke momenten echter wer den punten kado gedaan aan de te genstander, wardoor er steeds extra inspanningen gedaan moesten wor den om de misser weer recht te plooi en, hetgeen naar het einde van de set toe niet meer lukte. Na twee time outs van Spivo-zijde kort achter el kaar was plotseling het ritme uit de Mevo'80-ploeg. Met slechts een enke le onderbreking denderden de bezoe kers daarna naar 11-15 en een 1-2 voorsprong in sets. Ik denk, dat het onze kracht is geweest in deze wedstrijd, dat we risiko's durfden nemen", vertelde Milco Meyer na af loop. Mevo'80 wilde het allemaal volgens het boekje doen, terwijl wij lekker ontspannen liepen te volley ballen. Dat lijkt uit mijn mond mis schien gemakkelijk, maar ook voor ons was het een belangrijke wedstrijd. Aan ons spel was van ner vositeit evenwel niet veel te zien. Het draaide gewoone lekker". De vierde en beslissende set werd, vooral in het tweede deel, een forma liteit. Even kon Mevo'80 het allemaal nog volhouden, maar toen de ploeg na 6-6 op achterstand kwam, speelde men een verloren partij. Als alles- kunners dolden de Zuidhollanders hun tegenstanders en toen Jupp Hen- ning in de slotfase het ongeluk had enkele ballen niet .lekker" te raken, toen was het snel gebeurd met de thuisploeg. Via 8-15 kwam het einde van een attraktief en spannend duel, dat vooral propagandistisch enorme waarde heeft gehad voor het volley bal op Schouwen-Duiveland. Het veld werd omzoomd door vele tien tallen toeschouwers, die met volle teugen genoten van het heerlijke spel van Spivo, maar toch ook - zij het he laas niet permanent - van Mevo'80. Jammer was het, dat arbiter Vroe- gindewey de wedstrijd niet aanvoel de naar het publiek toe. ,,Het heeft Mevo'80 waarschijnlijk wel wat puntjes gekost, dat het publiek ei genlijk niet eens mocht juichen", meende Spivo-aanvoerder Rini van der Heyden, die overigens verrast was door de enorme opkomst van het publiek. ,,Het is heerlijk om zo te mogen snelen" voppHp hii eraan toe. SIRJANSLAND Adventsverwachting besproken voor Reformatorisch Contact Ds. G. H. van Kooten uit Delft hield woensdagavond een referaat voor de Vereniging Reformatorisch Contact te Sirjansland. De voorzitter de heer W. van den Berge opende de goed bezochte vergadering met een kort welkomstwoord en las nadat ge zongen was De Lofzang van Zachari- as vers 1 en 5, Maleachi 3 7 tot 4 6. Advertentie ZENTRASPORT INTERNATIONAL Het onderwerp van ds. Van Kooten was: ..Adventsverwachting" en hij bepaalde zich daarbij speciaal op de tekst Maleachi 4 2. ,,U lieden daar entegen die mijnen naam vreest, zal de Zon der Gerechtigheid opgaan en daar zal genezing zijn onder Zijn vleugelen en gij zult uitgaan en toe nemen als mestkalveren." Spreker verdeelde zijn referaat in drie punten: De tegenstelling die ge vonden wordt, het licht dat gezien wordt en de genezing die genoten wordt. Hij begon met te wijzen opd e te genstelling in de worsteling om het dagelijks brood, waaraan alle men sen deel nemen. Maar daarin open baart zich al verschil. Dit verschil en alle volgende punten werden nader uitgewerkt in een gloedvolle rede. In het begin zijn alle mensen gelijk, tegenstanders van God en van Zijn Woord. De tegenstelling komt later, maar de mogelijkheid om aan de goe de kant te staan is voor ieder open en ook ieder gelijk. Er werden dit keer geen vragen gesteld. Ds. Van Kooten eindigde met dankgebed. De volgende verga dering is 20 januari 1983, dan zal spreken ds. L. Quist, Middelharnis. KAPELLE - Tijdens de tweede wedstrijd in de eerste klas van de Zeeuwse zwemkompetitie voor startvergunninghouders in zwembad Groenewoud in Kapelie heeft Linda van der Vlies van Zwemsportvereniging Onderdak weer een tweetal zeer fraaie overwinningen geboekt. Zij toonde zich weer supe rieur op de 100 meter vrije slag bij de dames. Linda van der Vlies liet 1.04,6 af drukken, waarmee zij haar naaste rivaal Liesbeth Dekker van De Otters uit Axel ruimschoots voorbleef. De Axelse liet de klokken stilstaan op 1.05,5. Op dit nummer klasseerde Onder- dak-zwemster Helen Zwart zich als vijfde in 1.13,5, een fikse verbetering van haar persoonlijke besttijd. He len Zwart gaat de laatste tijd met sprongen vooruit en manifesteert zich meer en meer in de Zierikzeese vereniging. Agnes de Gelder van On derdak stelde op de 100 meter vrije slag enigszins teleur met haar twaalfde plaats in 1.11,1. Een tweede zege was er voor Linda van der Vlies op de 100 meter schoolslag voor meisjes onder 14 jaar. Zij bleef haar naaste konkur- rente Jolanda Smolders van het Mid delburgse Luctor maar liefst vijf se- konden voor. De Zierikzeese liet 1.27,3 noteren. Ook op dit nummer kwam Helen Zwart met een vijfde plaats uit de bus. Opnieuw verbeter de zij haar persoonlijk rekord met een tijd van 1.36,1. Estafette Op de 200 meter schoolslag voor da mes eindigde Wilma 't Jong van On derdak op de achtste plaats in 3.34, 1. Sandra Verdonck van Scheldestroom was hier een klasse apart. Met 2.53,7 als winnende tijd blijf zij de voltalli ge oppositie minimaal twintig sekon- den voor. Een vijfde plaats was er nog voor Wilma 't Jong op de 100 meter vrije slag voor meisjes onder 16 jaar. Zij liet 1.16,3 afdrukken en ook hier was de winst voor Sandra Verdonck. Het kwartet Wilma 't Jong, Agnes de Gel der, Helen Zwart en Linda van der Vlies werd vierde op de 4 x 50 meter wisselslag dames. Het kwartet liet 2.36,8 noteren. Scheldestroom werd winnaar. Mevo'80 ging hoopgevend uit de startblokken. Vooraleer Spivo goed en wel bij de zaak was gaf het skore- bord 5-0 aan in Zierikzees voordeel, maar het antwoord van de mannen uit Spijkenisse was uiterst knap. De kleine spelverdeler Rob Roeske luid de met een eerste ferme dreun het te genoffensief van zijn ploeg in. Met een enkele onderbreking via service- wilsseingen bouwden de bezoekers de achterstand snel en akelig zuiver om in een 5-9 voorsprong. Vooral aanvoerder Rini van de Heyden en Milco Meyer sloegen flinke bressen in de oranje verdedigingsmuur. De blauwe trein hanteerde het aanval lende konsept, dat door coach Van de Berg vooraf was aangekondigd uit stekend. ,,We moeten het vooral heb ben van de aanval", stelde Van de Berg vast. ..Daar liggen onze sterke punten". Milco Meyer Toch lag in dat onderdeel alleen niet de kracht van het Spivo-team. Ook het stopwerk was uitermate de gelijk verzorgd. Peter Schouten en Marcel van Gogh keerden aardig wat harde klappen van Tonny Merle en Eddy de Looff. Aan de andere kant was er weinig of niets te beginnen te gen het beukwerk van met name Mil co Meyer. een speler, die naar gelang de wedstrijd vorderde meer en meer uitgroeide tot de absolute uitblinker van het spannende duel. Over hem ook draaide alles bij de blauwe ploeg. Het voorbereidende werk kwam voor een niet onbelang- Marco Reedijk „We speelden niet slecht, maar we hebben wel betere wedstrijden afgeleverd". (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) werk deel op naam van Rob Roeske. Roeske bespeelde niet alleen Mevo'70 met allerhande fraaie (en minder fraaie) trucks, mar liet ook arbiter Vroegindewey voortdurend merken, dat hij er nog wel degelijk was. Herhaaldelijk riep de man uit Middelharnis aanvoerder Rini van der Heyden bij zich om via hem Roes ke tot de orde te roepen. Pas nadat in de derde set een „allerlaatste" ver maning was uitgedeeld hield Roeske zich een stuk rustiger, maar toen was voor hem allang duidelijk, dat de ze ge voor Spivo eraan zat te komen. Bij de stand 5-9 krabbelde Mevo'80 nog even terug. Via 7-9 en 8-11 werd het evenwel al vrij vlot 8-14. Juist in deze belangrijke fase veroorloofde Mevo'80 zich een aantal onbegrijpe lijke persoonlijke fouten. De laatste drie punten voor het eerste setpoint ontstonden uit dergelijke missers. Waarschijnlijk speelde overgekon sentreerdheid in de beginfase een niet te verwaarlozen rol. Door een goede smash van Piet Zoon kwam de service nog een keer terug. Twee Zie rikzeese punten waren het resultaat, maar na een verdedigende time-out van coach Van de Berg rondde Milco Meyer de eerste set met een diagona le knal af. Inmiddels had Koos Vro lijk gedurende de tweede helft van de eerste set zijn opwachting ge maakt. De tweede teamspeler verving Ge rard Janse. die wegens familie omstandigheden verstek moest laten gaan. Zijn entree was alleszins bevre digend. maar later in de wedstrijd zou hij uitgroeien tot een gelijkwaar dig eerste team-speler, waarvan Me vo'80 in de toekomst ongetwijfeld nog veel plezier zal hebben. Initiatief In de tweede set had de thuisploeg gedurende belangrijke perioden het initiatief, al moest men steeds in het kielzog van Spivo blijven. Na een stukje psychologische oorlogsvoe ring tussen Tonny Merle en Rob Roeske was het toch weer Milco Mey er. die met vier punten op rij een stempel op het gebeuren plaatste en zijn ploeg op een 4-7 voorsprong bracht. Door Koos Vrolijk kwam Mevo'80 terug In de race en Tonny Merle zette de oranje ploeg weer naast de bezoe kers. Typerend voor de Instelling tij dens deze belangrijke ontmoeting was evenwel, dat de met hard wer ken veroverde gunstige stand weer even vlot werd weggegeven. Een drietal persoonlijke fouten op rij brachten Spivo weer in een fraaie po sitie, maar de Mevo'80-koek was nog niet op. Piet Zoon haalde de service terug en skoorde en passant op aan- STELLENDAM - Het eerste damesvolleybalteam van Mevo '80 heeft in Stellendam een verdienstelijk 2-2 gelijkspel weggehaald bij het sterke en zeer evenwichtige VC Goeree. Kwa wedstrijd verloop was het een partij met diver se gezichten. In de eerste set was Mevo '80 volkomen kansloos tegen het toen nog onverdroten aanvallende VC Goeree, in de tweede en derde set dikteerde de oranje ploeg het gebeuren in grote lijnen, maar in de vierde en beslissende set zorgden een groot aantal persoonlijke fouten ervoor, dat de volle winst alsnog door de neus werd geboord. Bij 11-11 had de formatie van coach Hans Boot puike winstmogelijkheden, maar een aantal onnodige fouten bezorgden VC Goeree alsnog het nauwelijks verdiende punt. Desondanks toonde Boot zich tevreden. „Gezien de omstandigheden ben ik blij met het gelijke spel. Aan het eind van het vorig seizoen raakte ik een paar goede speelsters kwijt en vandaag waren Marjo van der Steen en Coby de Looff er niet. Voor de wedstrijd heb ik voor mezelf gesteld, dat een puntendeling het best haalbare zou zijn. Akkoord, als je de wedstrijd terug ziet, dat had er meer ingezeten, maar als er zoveel persoonlijke fouten worden gemaakt, verdien je als ploeg niet meer". zet. Dat kostte echter zoveel kracht, dat de ploeg achter uitgeblust raak te. Dat bleek wel in de vierde set", vond Hans Boot. VC Goeree kwam met 3-0 voor in de beslissende set, maar door skores van Dieneke Bolle en Mieke van der Post pakte Mevo '80 bij een 3-4 een lichte voorsprong. Dit betekende naar later zou blijken, de op een na laatste inspanning van de Zierikzee se dames. Marian Voorend en Leny Tieleman raakten een aantal set-ups van Hanneke van Manen goed. VC Goeree liep uit naar 11-6 en de wedstrijd leek gelopen. Lydia Mol had evenwel nog een verrassing in petto. Via een sterke opslagbeurt bracht zij haar ploeg nog een keer te rug in de race tot 11-11. Toen was de vlam evenwel uitgebrand. Drie per soonlijke fouten en een ongelukkige smash van Mieke van der Post hiel pen VC Goeree aan de 15-11 setwinst. „Ik denk de juiste uitslag", onder kende Leny Tieleman. „Wij speelden als ploeg wel wat beter, maar we hadden niet het juiste antwoord op de sterke momenten van de Zierik zeese ploeg". In de eerste set begon de oranje ploeg - met een goed spelende Lydia Mol als vervangster voor de afwezige Coby de Looff permanent in de ploeg - bijzonder nerveus en ongeorgani seerd. Hierdoor kon de thuisploeg in minder dan geen tijd naar een 7-4 voorsprong lopen. Een rustgevende time-out van coach Boot leverde aan vankelijk ook geen respijt op. Met ferme klappen van Leny Tieleman en aanvoerster Hanneke van Manen liep de thuisploeg uit naar 11-4, maar toen leefde Mevo '80 even op. Mieke van der Post en Gerda Nicolaas die beiden een uitmuntende partij speel den, tilden hun ploeg over een dood punt heen, maar de echte doorbraak bleef in de eerste set nog uit, omdat VC Goeree via 11 -9 doorstoomde naar 15-9. Een tweede Mevo '80-timc-out bij 13-9 kont dit niet voorkomen. Diagonaal Aanvankelijk dreigde ook de twee de set de mist in te gaan, maar na 5-5 waarbij de Stellendamse punten voornamelijk ontstonden door fou tieve stops in het achterveld, was Me vo '80 plotseling volledig in de wedstrijd. Dieneke Bolle smashte ccn paar keer hard door het VC Goerce-blok en Ludy Boomer manifesteerde zich via een puike opslaghcurt. die vier punten op rij opleverde. Even nog spartelde VC Goeree tegen, maar na 10-12 was het Gerda Nicolaas, die een goede opslagbeurt afleverde. Met twee ferme knallen van Rian van de Velde kwamen dc partijen op gelijke hoogte: 10-15 en 1-1. „Mevo '80 raakte in de tweede set enigszins vetrouwd met het diagonaal smashen van 1/cny Tieleman", erkende VC Goeree- aanvoerster Hanneke van Manen achteraf. „Wij moesten toen wat an ders doen, maar wisten in die periode niet precies wat". In de derde set dreigde het weer fout te gaan met Mevo '80. Leny Tie leman kwam met een vijftal rake klappen weer terdege op de voor grond. VC Goeree liep uit naar 5-2, maar na wat zoekwerk kwamen de Zierikzeese skores er toch ook weer. Door goed opstellen van het Stellen damse zestal was het veelal erg moei lijk om gaten te vinden om een smash in te plaatsen, maar Gerda Nicolaas kon diverse keren een medespeelster in stelling brengen, waardoor Mevo '80 via 5-5 en 8-8 gelijke tred kon hou den. Een goede servicebeurt van Lisa van Papenstraten dreigde roet in het Mevo '80-eten te gooien, maar bij 12-8 onderbrak een goed blok van Mieke van der Post en Lydia Mol dc punten- regen juist op het kritieke moment. Uitgeblust Lydia Mol serveerde haar ploeg weer naastzij, maar een foutje van Rian van de Velde stokte dit keer de Zierikzeese aanvalsdrift. Dc jeugdige spclverdcclstcr, die dit keer duidelijk in de schaduw van haar kollega Gerda Nicolaas akteer- de, maakte haar fout evenwel onmid dellijk goed door de service terug te pakken en het dertiende punt voor haar ploeg te skoren. Even nog kwam VC Goeree terug, maar met een schitterend geplaatste opslag van Gerda Nicolaas. die door Marian Voorend niet was te kontroleren pak te Mevo '80 verrassend de tweede set winst via 13-15. „Ook in deze set wa ren er nogal wat persoonlijke fouten, die evenwel met een tomeloze wils kracht steeds weer werden reehtge- Mieke van dc Post nummer 25) en Gerda Nicolaas (in het centrum) waren de absolute uitblinkers in het Mevo '80 damesteam. Dieneke Bolle (helemaal rechts) en Rian van de Velde (nummer 46) speelden icat wisselvalliger. De Zie rikzeese ploeg speelde verdienstelijk met 2-2 gelijk tegen VC Goeree. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode)

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 5