W. Evertse nieuwe vaandrager bij IJsvereniging Zierikzee NEDERLANDSE KLUBKAMPIOENSCHAPPEN KEURTURNEN MET DELTA SPORT PLOEG Ijsbaan bleef behouden In het Friese Menaldum Zware opgaven voor standaard heren- en damesteams Mevo '80 J. Pomper na 18 jaar van voorzitter tot ere-voorzitter .6 Carianne Berrevoets. Astrid van der Spek. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) ZIERIKZEE - Zondag 12 december worden in het Frie se Menaldum de Nederlandse klubkampioenschappen keurturnen voor damesploegen afgewerkt. Samen met zeventien andere groepen van twaalf verenigingen komt een sterk Delta Sport-viertal daarbij in aktie. De ploeg, die onder leiding staat van trainer Ron de Waal bestaat in Menaldum uit nationaal topturnster Carianne Berre voets en de drie zusjes Erna, Astrid en Monique van der Spek. De Zierikzeese ploeg is de enige Zeeuwse afvaardi ging in sporthal Schatzenburg. KORFBAL Zaterdag 11 december- Afdeling Zuid-West JUNIOREN 3e klasse A: All Ready J I-ONDO J III, 15.00. ASPIRANTEN Klasse CII: All Ready CI-Blauw Wit CL PUPILLEN Klasse PI: All Ready PI-Animo PI, 13.35. Klasse PIV: All Ready PII-KVK PI. 13.00. Programma rekreatiekompetitie volleybal ZIERIKZEE - Vanavond (vrijdag 10 december) wordt in sporthal On derdak in Zierikzee het laatste pro gramma van 1982 in de rekreatieve volleybalkompetitie afgewerkt. Op nieuw staan twintig wedstrijden o het programma. 19.00 uur: WIK Jl-Renesse 4 (J); Me- vo J-Kwiek 4 (J); Brouw-Cluzona 2 (Dl); Kwiek 2-WIK D2 (D2). 19.50 uur: WIK 1-van Oeveren Rei zen 1 (A); Cluzona 1-Opel team (B); WIK Dl-Kwiek 3 (D2); WIK 3-Mevo 4 (C). 20.45 uur: Renesse 1-Zeelandia 1 (B); van Oeveren Reizen 2-Fiscus 2 (C); Mevo D2-Renesse 3 (Dl); Zeelan- dia 2-de Putters 2 (E). 21.40 uur: de Putters 1-Havenpark (A); PTT-VCS (E); ZRK Ziekenhuis 4- DFS 2 (D2); ZRK Ziekenhuis 2-Fiscus 1 (C). In Menaldum komt de komplete nationale turntop in aktie en het lijkt daarom niet erg waarschijnlijk, dat Delta Sport, ondanks het feit dat het een zeer knappe ploeg op de been brengt, potten van betekenis zal kun nen breken. Verenigingen, die onmis kenbaar naar een van drie podium- Erna van der Spek. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) plaatsen zullen dingen zijn De Haze- kamp uit Nijmegen, DOO uit Utrecht, Pro Patria uit Zoetermeer en Sportklub Delfzijl. Een ploeg die beslist een rol van betekenis zal spe len is die van voormalig meervoudig topturnster Ans van Gerwen en haar man Cor Smulders. Ans Smulders - zoals zij door haar huwelijk is gaan heten - geldt als een van de fanatiekste turntrainsters van ons land, maar heeft ook de naam en de faam een lastpost van de eerste orde te zijn voor het KNGV. Als een van de weinigen heeft zij het lef om met haar trots turnvereniging Cemsto ASTT het KNGV te tarten. Zij weigert absoluut om haar top- turnsters - en dat zijn er in aantal een hele klus - af te staan aan Hans van Zetten en zijn semi-internaat op Pa pendal. Al een aantal jaren tracht zij buiten dit internaat om eigen turnsters in de nationale ploegen te krijgen, hetgeen tot nu niet lukte. In middels lijken de kansen, dat zij wel Monique van der Spek. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) gaat slagen aardig te zijn toegeko men, al zijn er nog wel wat haken en ogen weg te werken. Verdere verenigingen die deelne men zijn DSO Amsterdam, WIK/FTC Heerenveen, Quick Leeu warden, Tazos Nijkerk, KVR Rotter dam, Hera Winschoten en Moba Zutphen. De vier ploegleden werken allen de gebruikelijke vierkamp af. Per onderdeel - sprong, brug, vrije oefening en balk - tellen de drie besten mee voor het totaalklasse ment. Het staat buiten kijf, dat in een dergelijke wedstrijd, waarin de moeilijkheidsgraad tot grote hoogte reikt, het Delta Sport-kwartet rede lijk uit de voeten zal kunnen. Enig geluk zal bepalen of er een zeer hoge, dan wel een plaats in de middenmoot uit de bus zal komen. Het viertal zal evenwel danig van zich afbijten en het uiterste geven om zondagavond met een puik resultaat terug te keren op Schouwen-Duiveland. Volleybalprogramma ZIERIKZEE - Diverse teams van de Zierikzeese volleybalvereniging Mevo '80 krijgen het komende weekeinde zware opgaven voor de kiezen. Absolute topper is ongetwijfeld het duel tussen de twee koplopers in de heren tweede klas. Spivo uit Spijkenisse en de formatie van coach Marco Reedijk voeren sa men de ranglijst aan met ieder vijftien punten uit acht duels. Om 18.00 uur brandt de strijd los. Tegelijkertijd treedt ook het tweede herenteam in sport hal Onderdak binnen de lijnen tegen Geervliet, de koploper in de derde klas E. Om 13.30 uur speelt het eerste damesteam in Stellendam tegen VC Goeree. Alle omlijstende faktoren uit de ontmoeting tussen de herenploegen van Mevo '80 en Spivo passeerden in onze editie van gisteren de revue. Als ruggesteuntje nog even een paar op merkingen. Mevo '80 en Spivo speel den een enkele keer tegen elkaar. Dit gebeurde niet in kompetitieverband, maar in het kader van de distrikts volleybalbeker 1980/1981. Mevo '80 won toen uiterst verrassend in Spij kenisse met 1-3. De Zierikzeese ploeg speelde toen zelfs nog een klas lager dan de opponent. Ongetwijfeld zul len de Spivo-mannen een revanche in gedachten hebben. Tegelijkertijd, dus zaterdagmid dag om 18.00 uur, speelt het tweede herenteam tegen Geervliet. Ook hier is sprake van een topper. De Zierik zeese ploeg opereert voorlopig nog in het spoor van koploper Geervliet, maar winst op deze tegenstander zou een puike opsteker zijn, waardoor er zelfs mogelijkheden zouden kunnen ontstaan in de richting van een pro motiekans. Het vierde herenteam speelt zaterdagmorgen om 11.00 uur in Middelharnis tegen Intermezzo VI. Dit matige team moet door de Zierik zeese ploeg gemakkelijk „gepakt" kunnen worden. Damesteams Het eerste damesteam van coach Hans Boot kan in Stellendam een flinke zet in de richting van de sub top van het klassement doen. Dan moet wel gewonnen worden van VC Goeree, een uitermate evenwichtig team, dat hoog genoteerd staat in de huidige klassering. In de voorbije jaren kwam Mevo '80 steeds met een negatief resultaat uit Stellendam terug, waardoor het gerechtvaardigd is te stellen, dat een puntendeling nu al erg mooi zou kun nen zijn. Ook de derde damesteams van ieder van deze twee verenigin gen treden tegen elkaar binnen de lij nen. Ook hier is een gelijke eindstand voor de hand liggend. Het vierde damesteam tenslotte trekt zonder al te veel illusies naar Brui- nisse om Kwiek II te bestrijden. De ontmoeting begint in Bruinisse om 16.15 uur. SCHIPHOL - De Nederlandse Dambond wil als bemiddelaar optre den tussen de Werelddambond en de Russische Damfederatie. De KNDB wil een oplossing vinden voor de con flictsituatie die is ontstaan, nadat het congres van de Werelddambond (FMJD) een protest van de Sovjet- Unie tegen het doorgaan van het we reldkampioenschap in Sao Paolo had afgewezen. All Ready naar ex-tweede klasser Vlaardingen ZIERIKZEE - Het eerste korfbal team van All Ready staat morgen (za terdag) voor een uitermate zware taak. Na de zwakke beurt tegen het Goudse Ter Gouwe, die een 5-9 neder laag in de eigen sporthal Onderdak tot gevolg had, trekt de ploeg van co ach Rinus Kloet nu naar Vlaardingen waar een van de twee degradanten uit de tweede klas moet worden bestreden. Naast WION lijkt Vlaardingen re delijk in staat om het verloren gega- ne terrein op zo kort mogelijke ter mijn terug te winnen. Het is een ploeg met veel routine en een brede basis. All Ready zal er de handen meer dan vol aan hebben om op een redelijke manier gelijke tred te hou den met de thuisspelende Vlaardin- gers. Vrijwel zeker is Corrie Kloet weer van de partij waardoor de ploeg in de breedte meer body krijgt. Han- ny Fonteine gaat mee naar Vlaardin gen als mogelijke vervangster. De ontmoeting begint om 18.30 uur. KNVB ZATERDAGVOETBAL DISTRI KT ZUID I 2e klasse A: SHO-Good Luck; Oranje Wit-Altena; Everstein- ASWH; Arnemuiden-AZVV; Bruse Boys-WHS, 14.30; NEO'25-SSC'55. 4e klasse A: MEVO-SPS, 14.30; Nieuwland-Wolfaartsdijk; Klundert- Meeuwen; SNS-Nieuwdorp; Veere- Yerseke; Smerdiek-SKNWK. AFDELING ZEELAND le klasse: Duiveland-Heinkens- zand, 14.30; Middelburg-GPC; DFS- Colpl. Boys, 14.30; Kruiningen-Apol- lo; VCK-WIK; SVD-'s-H. Arends- kerke. Reserve le klasse: GPC Il-Arne- muiden III; WIK Il-Veere II, 14.30; Hoek II-Krabbendijke II; Meeuwen III-Yerseke III; Nieuwland 11-Bruse Boys II. 2e klasse: Hoedekenskerke-Cad- zand; Wissenkerke-Borssele; Brou- wershaven-ZSC, 14.30; SSV-Rillan- dia; Waarde-Bevelanders. Reserve 2e klasse: Serooskerke IV- Kloetinge III; Oostkapelle II-MEVO II; SKNWK II-DFS II, 14.30; ZSC II- Meeuwen IV; Heinkenszand II- Wissenkerke II. 3e klasse A: Wolfaartsdijk II-Kloe- tinge V; 's-H. Arendskerke II-Dui- veland II; Apollo III-Colpl. Boys II; Kats-SSV II; Brouwershaven II- SKNWK III, 14.30; SVD II-Bruse Boys III. 4e klasse A: ZSC III-DFS III, 12.45; WIK IV-Duiveland III, 12.45. DAMESVOETBAL 2e klasse A: Dreischor-Kruiningen, 11.00. HOOFDKLASSE A-JUNIOREN Arnemuiden AI-Vlissipgen AI; Ro- bur AI-Zierikzee AI; Yerseke AI- HW'24 AI; RCS AI-Terneuzen AI; Kloetinge Al-Middelburg AI. Groep All: MEVO AI-Kapelle AI, 12.45; SSV AI-DFS AI; Wolfaartsdijk AI-Duiveland AI. Regio Bil: Goes Bi-Middelburg BI; Arnemuide BI-'s-H. Arendskerke BI; Yerseke BI-Kloetinge BI; VCK BI- Zierikzee BI; Heinkenszand BI- Robur BI. Groep BUI: Renesse BI-Ouwerkerk BI, 11.00; Duiveland BI-Dreischor BI, 12.45; WIK BI-Zonnemaire BI. Groep BIV: Kloetinge BII-MEVO BI. Groep BV: Robur BlI-Zierikzee Bi ll. Groep CI: DFS CI-WIK Cl, 11.00; ZSC CI-Dreischor Cl, 11.00. Groep CII: Colpl. Boys CII-DFS CII. Groep CIII: jCapelle CI-SKNWK Advertentie ZENTRA SPORT INTERNATIONAL ci. KNVB ZONDAGVOETBAL 3e klasse D: Steenbergen-BSC; Roosendaal-Steen; DIVO-Breskens; Jong Ambon-RCS; Zierikzee-RIA (W), 14.30; Goes-SC Gastel. AFDELING ZEELAND Sluis-Lewed. Boys; Corn Boys-Vol harding; Philippine-SCO; Robur- Hulsterloo; Zeelandia-Noormannen; Oostburg-Renesse. Reserve le klasse: Biervliet II- Middelburg IV; Hontenisse II-HW'24 II; Clinge II-Breskens II; Robur Il-Philippine II; Zierikzee II- Terneuzen III, 12.00; Zeelandia II- Patrijzen II. 2e klasse A: Jong Ambon III- Cortgene; Zeel. Sport III-Domburg; Noormannen II-Walcheren II; Vlis- singen IV-RCS III; Heinkenszand- Kwadendamme; Lewed. Boys II- Dreischor. 3e klasse B: Volharding II- Cortgene II; Renesse II-Jong Ambon IV, 14.30; Kw. 'damme II- Heinkenszand II; Robur III- Ouwerkerk; Zierikzee III-RCS IV, 12.00; Goes III-Hansw. Boys II. 4e klasse A: Goes V-Renesse III; Pa trijzen III-Cortgene III. 4e klasse B: Dreischor III-Renesse IV. 12.30; Robur IV-Patrijzen IV; Vol harding III-Heinkenszand III. HANDBAL Herenteam Delta Sport moet bij Rapid punten pakken ZIERIKZEE - Het wordt voor de ploeg van coach Cor Mol weer bittere noodzaak om punten te pakken in de derde divisie van het landelijk hand- balgebeuren. Na de twee opeenvol gende nederlagen tegen Mountain Stars en Boemerang, trekken de handbalheren van Delta Sport zon dagmiddag naar Breda om Rapid partij te geven. Deze belangrijke vierpuntenwedstrijd moet in winst worden omgezet om niet helemaal in de onderste regionen te belanden. Het leek er na de wedstrijden tegen Olympus, EBHV en EMM op alsof Delta Sport zijn draai had gevonden in de nieuwe omgeving, nadat daar voor werd verloren van Dongen en Avanti, de tweede uit de tweede divi sie gedegradeerde ploegen. Na de drie overwinningen ging het evenwel plotseling weer minder. Bij Moun tain Stars werd een fikse 22-15 neder laag ingenomen. Deze nederlaag werd wel wat afgezwakt door coach Mol, maar het bleek achteraf toch geen alleenstaande zwakke beurt te zijn. De afgelopen week volgde een ont luisterende 16-18 nederlaag tegen het zwakke Boemerang uit Tilburg. Di verse spelers demonstreerden toen een uitermate zwakke vorm. Jacco Vleeshouwer, maar ook de broers De Vos en doelman Koos van Zwieten lieten een povere partij handbal zien, die het ergste doet vre zen, als dit vormverlies niet in de kortste keren wordt rechtgetrokken. Het bescheiden Rapid lijkt daartoe een juiste opponent. In de sporthal in Zierikzee worden zondagmiddag tussen 12.30 en 17.30 uur zes wedstrijden gespeeld door teams van de handbalverenigingen Delta Sport en Ouwerkerk. De wel pen van Delta Sport bijten het spits af tegen Walcheren en in de kategorie van de jongens pupillen komen om 13.10 uur ook teams van deze vereni gingen tegen elkaar binnen de lijnen. Om 14.00 uur spelen Delta Sport en Olympus bij de jongens aspiranten tegen elkaar en om 14.50 uur is het de beurt aan meisjes pupillen van Ou werkerk en Atlas. Om 15.40 uur treden van deze twee verenigingen meisjes aspiranten- ploegen in het strijdperk en om 16.30 uur wordt de handbalmiddag beslo ten met de dames-ontmoeting Delta Sport-Operatie '71. De dames van Ouwerkerk ontmoeten om 15.40 uur het Hulsterse HVH in de sporthal van Hulst. De tweede herenploeg van Delta Sport tenslotte speelt om 15.00 uur in Middelburg tegen EMM. TAFELTENNIS Dubbele zege voor derde team van Sealdina ZIERIKZEE - Naast de negatieve resultaten van zowel het eerste senio renteam als de jeugdploeg van tafel tennisvereniging Sealdina mogen de resultaten van het derde team van de Zierikzeese vereniging best eens ex tra belicht worden. Het team bestaande uit Anton Saman, Gerrie Schanssema en René Boot bezet in de klassering een alleszins akseptabele middenmootpositie. De afgelopen week boekte het team twee overwin ningen. Tegen hekkesluiter Kapelle V werd met 10-0 gewonnen en St. Lau rens VI moest met 6-4 haar meerdere erkennen in het Zierikzeese drietal. ZIERIKZEE - Tijdens de jaarvergadering van IJs vereniging Zierikzee heeft een forse bestuurswijziging plaats gevonden. Na achttien jaar voorzitterschap vond de heer J. Pomper de tijd gekomen, mede door drukke andere werkzaamheden, om de voorzittershamer over te dragen aan een nieuwe man. W. Evertse, zelf fervent schaatser, werd met algemene stemmen als zodanig be noemd, nadat het bestuur hem als zodanig had voorge dragen. Voor zijn vele verdiensten voor de Zierikzeese IJsvereniging werd Pomper het ere-voorzitterschap ver leend. De met 1000 leden grootste vereniging van Schou wen-Duiveland op zijn gebied kreeg er en passant ook twee ere-leden bij. De vertrekkende penningmeesteresse mevrouw Roots en de heer Van Doorn (eveneens vertrek kend bestuurslid) zullen in de toekomst als zodanig hun naam in de annalen van de bijna 100-jarige vereniging gehandhaafd zien. Beiden zetten zich om en nabij de twintig jaar in voor een goed reilen en zeilen van de ver eniging. Naast W. Evertse kwamen als nieuw bestuuislid mevrouw Wiggers en de heer J. van Maanen achter de bestuurstafel .erecht. Mevrouw Wig gers volgt mevrouw Roots op als pen ningmeesteresse en Van Maanen wordt voorzitter van de baankom- missie. Van het dagelijks bestuur blijft alleen heer R. A. Huneman zitten (,,Nt)g een jaar, omdat de bestuurswijziging anders te resoluut is"). De leidhg van de vereniging wordt gekompleteerd door de heren G. J. Dijkst», J. Geleijnse en J. Kort. Nieuwe kommissieleden wer den G. Bakker en A. Wurth. Als wedstrijd- en baankommissieleden blijven de heren Kortneef, De Jager, Van der Wekken, Koster, twee broers Van Mourik, twee broers Van Maanen en zes familieleden Van der Velde. Efalisering Het bestuir van de IJsvereniging Zierikzee lareeerde tijdens de jaar vergadering n het Zierikzeese Huis van Nassau het plan om naar aanlei ding van de tas naderende jubileum datum van 4e vereniging - in 1985 bestaat de ijjklub 100 jaar een jubi- ieumkommistie ad hoc in het leven te roepen. Betreffende de ijsbaan aan het Kaaskcnswater kon de nieuwe voor zitter Evertse de verheugende mede deling doen, dat de klub niet naar een andere akkommodatie op zoek hoeft. Aanvankelijk zou het terrein waarop de ijsbaan ligt bouwrijp ge maakt moeten worden, maar de afge lopen weck werd bekend, dat van de ze plannen zal worden afgezien. Het bestuur opperde het plan om, nu de baan blijft waar hij is, tot cgalisering over te gaan. Aanschaf nieuwe geluidsinstallatie Daartoe zal een laag plastic wor den aangebracht, waarin hemelwa ter wordt opgevangen. „Hierdoor be werkstelligen we, dat we zoet water krijgen, dat veel sneller schaatsen mogelijk maakt, dan het huidige brakke water", vertelde Evertse. „In Zierikzee kunnen we altijd pas schaatsen, als ze elders al enkele da gen bezig zijn. Dat wordt op deze ma nier anders. Met een aantal van dui zend leden zijn we als bestuur wel min of meer verplicht om deze maat regel te overwegen. Het vergroot de kans, dat er vaker geschaatst kan worden". Verder zal op korte termijn een fikse onderhoudsbeurt worden gepleegd aan het kantine wedstrijdsekretariaat bij de baan en ligt het ook in de bedoeling de bank jes wat dichter naar de baan toe te brengen. Tenslotte werd overeenge komen, dat er een nieuwe geluidsin stallatie zal worden aangeschaft. De heer J. Pomper werd na achttien jaar het voorzittersschap te hebben bekleed in de IJsvereniging Zierik zee bi) zijn aftreden benoemd tot ere voorzitter van de bijna een eeuw ou de klub. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Klubkampioenschappen Uit het financieel jaaroverzicht van de scheidende penningmeeste resse mevrouw Roots bleek, dat de IJsvereniging Zierikzee er zeker niet slecht voorstaat, al staat het wel vast. dat er met beleid met de finan ciën omgesprongen zal moeten wor den om van jaar tot jaar een sluiten de begroting te krijgen. Op korte termijn zal door het bestuur en de kommissies een draai boek worden samengesteld met plan nen voor het geval er een ijspcriodc komt. „We kunnen dan met dat draaiboek onmiddellijk met wedstrijden aan de slag. Binnen een paar dagen hebben we dan bijvoor beeld klubkampioenschappen rond. korte of lange baanwedstrijden en wat er nogal meer georganiseerd kan worden", legde Evertse uit. Van ge dachten werd er ook nog gewisseld over een eerder door IJsvereniging Haamstede-Burgh gelanceerd plan om gedurende een vorstperiode een aantal marathons op verschillende hanen te houden en daar dan een klassement van samen te stellen. Het bestuur van de Zierikzeese IJs vereniging toonde zich duidelijk ge charmeerd van dit plan en zal op kor te termijn trachten om tot een afge rond plan te komen. Ook wil men zich binnen afzienbare tijd gaan oriënteren op de door de heer C. W. Vecrhoek jr. ontworpen „scheur- mobiel", die bij IJsvereniging Renes se in gebruik genomen zal gaan wor den. Met deze slede worden ontstane scheuren in het ijs weggewerkt. „Wanneer het apparaat naar genoe gen funktioneert, lijkt het zeer zin vol om tot aanschaf over te gaan" Ook voor het seizoen 1982 1983 besloot het bestuur geen verhoging van de lidmaatschapsgelden door te voeren, zodat men voor vijf gulden lid kan blijven worden van de Zierik zeese IJsvereniging. Het tweede lid uit een gezin betaalt drie gulden en de volgenden twee gulden. De IJsver eniging vroeg in het verleden nog nooit om subsidie en dat zal ook het komende seizoen niet gebeuren. 1 A I

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 6