0 mondragon VERSEPUT NODES WARMTECENTRUM ZEELAND EEN TOPZAAK IN WARMTETECHNIEK JEUGDSOOS TRACE SAMAN B.V. SB iMM NU 25% KORTING op damesrokken en pakjes □DLL WARMTECENTRUM ZEELAND vrijdag 10 december weer geopend STICHTING ZEEUWSE VOLKSUNIVERSITEIT Gemeente Westerschouwen HINDERWET Buitenlampen van Noriet Tuincentrum Renesse Garage PROVINCIE ZUID-HOLLAND 4 iQ energie zuinige zelfbouwpakketten voor centrale verwarming Op aardgas 8 radiatoren ketel enz. enz. een kompleet pakket vanaf 3750.- gas te duur, dan over op ollel Op olieketel boiler 8 radiatoren een kompleet pakket v.a. 3950.- Ook leverbaar op propaangas vanaf3750.- olie c.v.-ketel enz. boiler 1250.- (incl. B.T.W.) Tevens uw adres voor pijpen, fittingen, koperen buizen en Isola tie Thermostaat kranen kompleet vanaf35.- 9 9 Noord-Bev. bij Zierikzee BP station llnksal Wllhölmlnadorp Vu!Hunt Fasto f Sau nier Du va! KOM NU SNEL EN PROFITEER VAN DEZE LAGER DAN LAGE PRIJZEN GROOTSCHALIGE VERKOOP van al onze sanitaire artikelen o.a. wastafels, ligbaden, duoblocs, fon teintjes, kranen, badkamermeubels enz. enz. Nu op alle artikelen die reeds zijn afgeprijsd een... EXTRA KORTING van 10%. Tevens badgeijsers en keu- kengeljsers tegen prijzen die er niet om liegen. Fasto keukengeljser adv.prljs 445.- nu365.- Valllant keukengeljser nu345.- Badgeljser Fasto type 2750 varlo725.- WARMTEVCENTRUM ZEELAND 1920-1982INTERNATIONAAL is met recht Neerlands grootste kachel speciaalzaak. WIJ hebben voor u in voor raad alle types FABER GASHAARDEN. DIVERSE TYPES Dru, benraad, Pelgrim en Efet gas - olie en kolen/houtkachels. Op al onze gas haarden geven wij enorm hoge korting tot 600.- (eigen plaatsing inbegrepen bij de koop). Faber Florida, 8.000 kC DRU Rotonde Alleen de betere merken Speciale aanbieding C.V. buisisolatie (Hittebestendig) 12.15.22.28.34.42 mm p.m. v.a. 1.95 Badgeijser Vaillant type2500 625.- NIEUW Badgeijser Saunler Duval vario geiser zonder waakvlam type 2500 Nu700.- ook op Butaangas leverbaar. Alle onderdelen verkrijgbaar. Eerlijk zaken doen duurt het langst daarom Warmtecentrum Zeeland - Uw warmtebrenger al sinds 1920 Westhavendijk 3, Goes, tel. 28052 Langs de weg naar Wilhelminadorp, tegenover Sportpark Het Schenge. Dagelijks geopend van 8 tot 18 uur. Openingstijden showroom: dagelijks van 13*18 uur Donderdagavond koopavond DIVERSE GEVELKACHELS merk Dru, Benraad, Pelgrim en Faber. Wij hebben reeds dit seizoen vele tevreden afne mers van een top Energie Zuinige gashaard voor zien. Sukkel daarom niet langer met uw oude versle ten gashaard van 10 jaar of ouder (deze zijn nl. gefa briceerd op 8 cent aardgas p.m3). Nu zitten we reeds op 50 cent per m3. Dus een W.C.Z. gashaard verdient u binnen enkele jaren weer vlotjes terug. Dus neem snel gas terug; wacht niet te lang maar doe dit vlug! Ook voor rookglas afvoer het juiste adres, vele maten in voorraad. Faber Friese pot. Hout, kolen, gas DRU gevelkachel FAMILIE-KERSTLUNCH VANAF 13.00 UUR KERSTLUNCH k f 45,00 Assiette de Zélande (een keur van koude visgerechten zoals zalm, paling oester, garnalen) toast et beurre Cosommé Nesselrode (bouillon van gevogelte) Médaillons de chevreuil aux cerises (reebiefstuk met wildsaus en kersen) Parfait noisette Noël (luchtige hazelnoten-parfait) KINDER-KERSTLUNCH f 20,00 Mandarijnen-cocktail toast en boter Tomatensoep met room Stukjes gebraden kalkoen pommes frites compöte Chocolade-ijs Kerstverrassing KERSTDINER IN HET RESTAURANT VANAF 18.30 UUR KERSTDINER-DANSANT IN DE FOYER VANAF 18.30 UUR met muziek door Maarten Bruynes KERSTDINER k f 70,00 KERSTDINER-DANSANT k f 70,00 Assiette de Zélande (een keur van koude visgerechten zoals zalm, paling, oester, garnalen) toast et beurre Cosommé Nesselrode (bouillon van gevogelte) Truite saumonée au vin blanc (zalmforel uit de Osterschelde met witte wijnsaus) Sorbet Mondragon (zeer luchtig ijsgerecht met champagne) Médaillons de chevreuil aux cerises (reebiefstuk met wildsaus en kersen) Parfait noisette Noël (luchtige noten-parfait) MOCHT U WENSEN HEBBEN BETREFFENDE DE MENU'S DAN KUNT U ALTIJD MET ONS TEVOREN OVERLEGGEN VOOR TAFELRESERVERING: 01110-2670 1e KERSTDAG GESLOTEN RESTAURANT MONDRAGON OUDE HAVEN 13 ZIERIKZEE Ondanks dat de werkzaamheden nog miet zijn beëingigd, zijn we weer voor onbepaalde tijd open. sitarg seitpmusnok eewt nob ezed nav gnirevelni neget Leesditgoed! In 1983 gaan de volgende ZVU-cursussen van start: FOTOGRAFIE - 10 januari GENEESKRACHTIGE KRUIDEN -11 januari KUNSTGESCHIEDENIS -13 januari FILMEN - 7 februari „KEN UW RECHT(en)" - voorjaar Inlichtingen over de2e en andere ZVU-cursussen: mevrouw R. Meintema (tel. 01110-4691) mevrouw S. Eggink (tel. 01110-2627) en bij het secretariaat van de ZVU - mevrouw Ch. van Dijk (01180-27410) denkt energie besparend voor u mee Aanleg gas - centrale verwaming - re paratie - onderhoud - vervanging Telefoon 01110-2647 - Zierikzee openbare kennisgeving Burgemeester en wethouders van Westerschouwen; A. Gelet op artikel 12 van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne; maken bekend, dat op 2 november 1982 bij hen de aanvrage voor een vergunning inge volge de Hinderwet is ingekomen van: de heer J. L. v. d. Klooster te Burgh-Haamstede voor het oprichten en in werking hebben van een con sumptiegelegenheid, gelegen aan het einde van de Kraayesteinweg te Burgh-Haamstede. De aanvrage en ander ter zaken zijnde stukken lig gen op het gemeentehuis ter inzage en wel tot 10 ja nuari 1983, elke werkdag van 9.00 uur tot 12.00 uur en van 13.30 uur tot 16.30 uur en op 13, 20 en 27 de cember 1982 en 3 en 10 januari 1983 van 18.00 tot 21.00 uur. Gemotiveerde bezwaren kunnen tot 10 januari 1983 schriftelijk bij ons worden ingediend. Degene, die een bezwaarschrift indient, kan verzoeken zijn per soonlijke gegeven niet bekend te maken. Indien daarom telefonisch wordt verzocht (01115- 1651, tst. 35 of 44) kunnen tot één week voor bovenge noemde datum mondeling bezwaren worden inge bracht, waarbij tevens gelegenheid wordt gegeven tot een gedachtenwisseling over de aanvraag tussen l het bevoegd gezag, de aanvrager en de overige aan- r wezigen. Zij vestigen er tenslotte de aandacht op dat degenen die bezwaren hebben ingebracht op de wijze als bo venomschreven en een ieder die aantoont, dat hij daartoe redelijkerwijs niet in staat is geweest, in de gelegenheid zullen worden gesteld bezwaren tegen de ontwerp-beschikking in te dienen. B. Gelet op artikel 24, tweede lid, onder c van de Wet al gemene bepalingen milieuhygiëne; maken bekend, dat zij voornemens zijn om op de aanvrage voor een vergunning ingevolge de Hinder wet van Pellikaan Bouwbedrijf b.v. te Tilburg voor het oprichten en in werking hebben van een sport - komplex, gelegen aan de Daleboutsweg te Burgh- Haamstede positief te beschikken onder de ter inza ge gelegde voorschriften om gevaar, schade of hinder voor de omgeving te ondervangen. De ontwerp-beschikking, alsmede andere terzake zijnde stukken liggen op het gemeentehuis ter inzage en wel tot 24 december 1982, elke werkdag van 9.00 uur tot 12.00 uur en van 13.30 uur tot 16.30 uur en op 13 en 20 december 1982 van 18.00 töt 21.00 uur. De aanvrager, alsmede degenen die bezwaren heb ben ingebracht naar aanleiding van de aanvrage en een ieder die aantoont dat hij daartoe redelijkerwijs niet in staat is geweest, kunnen tot 24 december 1982 schriftelijk bezwaren inbrengen naar aanleiding van het ontwerp van de beschikking. Degene, die een bezwaarschrift indient, kan verzoe ken zijn persoonlijke gegeven niet bekend te maken. Een bezwaarschrift dient gericht te worden aan ons college. C. Gelet op artikel 31 van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne; maken bekend, dat door hen, onder de ter inzage ge legde voorschriften, om gevaar, schade of hinder voor de omgeving te ondervangen, op 7 december 1982 vergunning is verleend ingevolge de Hinderwet naar aanleiding van de aanvrage van: 1. de heer A. D. Priemis te Renesse, voor het oprich ten en in werking hebben van een recreatie- an nex fruitteeltbedrijf gelegen aan de Hogezoom 95 te Renesse; 2. de heer H. J. Hanse te Noordwelle, voor het oprichten en in werking hebben van een land bouwbedrijf gelegen aan de Hakeweg 5 te Noord welle. De beschikking en alle ter zaken zijnde stukken lig gen op het gemeentehuis ter inzage en wel tot 10 ja nuari 1983, elke werkdag van 9.00 uur tot 12.00 uur en van 13.30 uur tot 16.30 uur en op maandag 13, 20 en 27 december 1982 en 3 en 10 januari 1983 van 18.00 uur tot 21.00 uur. Beroep tegen deze beschikking kan worden ingesteld door: a. de aanvrager; b. de betrokken adviseurs; c. degenen die tegen de aanvraag om vergunning tij dig bezwaren hebben ingediend; d. enige andere belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest eerder be zwaren in te brengen. Het beroepschrift moet worden gericht tot H.M. dc Koningin en worden ingediend binnen een maand na de dagtekening van deze kennisgeving bij de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Zij die beroep instellen kunnen overeenkomstig arti kel 60a van de Wet op de Raad van State een verzoek doen om schorsing van de beschikking dan wel tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit ver zoek moet binnen bovengenoemde termijn worden gericht aan de voorzitter van de Afdeling voor dc ge schillen van bestuur van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. De beschikking wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Burgemeester en wethouders van Westerschouwen De burgemeester, mevr. J. L. NIEMANTSVERDRIET-LEENHEER De secretaris, J. W. DE JONGE Haamstede, 10 december 1982 20 jaar garantie Vele modellen voorradig Laone 20 Tel. 01116-1620 STEUNZOLEN ELASTIEKEN KOUSEN STEUNKOUSEN STEUN PANTIES SM ALLEG VOETVERZ DAM ZIERIK t.h. of evt. te koop gevr. Omg. Oude Haven Brieven aan DE WILDE Noordhavenpoort 2 Zierikzee AFVALSTOFFENWET Gedeputeerde staten van Zuid-Holland maken bekend, dat zij op 23 maart 1982 van burgemeester en wethouders van Dirksland hebben ontvangen: - een aanvraag om vergunning krachtens de Afvalstoffenwet van D. Struyk voor het oprichten en in werking hebben van een stortplaats voor landbouwafval aan de Bui tendijkse Gorzen, onder Herkingen; - een aanvraag om vergunning van G. Nackloet b.v. voor het oprichten en in werking hebben van een puinstortplaats aan de Diederikse Zeedijk te Dirksland. De beschikkingen op de aanvragen moesten uiterlijk 23 oktober 1982 aan de aan vragers verzonden zijn. Onder venwijzing naar aitikel 33 van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne maken gedeputeerde staten van Zuid-Holland thans bekend dat de beschikkingen niet binnen de wettelijke termijn konden worden verzonden. 5/7 fOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCOOOOOOOOOOOCOOCCCOCOOOCi JOOOOCCCCOOC Wij maken de feestdagen extra voordelig! LANGE REKE 11 - RENESSE- TELEFOON 01116-1221 Sooooooooooooooooooopooooooooocoooooooooooaooooooooppoooooooooc Een boek met vele verschillende ontwerpen ligt voor u ter inzage. Grote kunstenaars ontwierpen de /nieuwe Intercard Kerstkollektie '82/'83. /Komt u eens kijken. /en kies tijdig uw *„"fl DRUKKERIJ LAKENMAN A OCHTMAN BV POSTBUS 1 «300 AA ZIERIKZEE JANNEWEKKEN 11 TELEFOON (01110» BS51

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 10