Jli TUINMAN IÉËUI Droptiek „De Passage" Droptiek „De Passage" SUCCESJES VELOURS GORDIfN Van 100% katoen. In een zware, soepel- vallende kwaliteit. Verkrijgbaar in wel 15 kleuren. De keus is aan u. Normaal 39.75 p.m. Interieurverzorging Adverteren doet verkopen! AUTOBEDRIJF VAN DER. WEKKEN B.V. INRUILAUTO'S: SPECIALE AANBIEDINGEN aaaa 1 Wij gaan trouwen ADRIE BAL HENNY JUMELET vrijdag 10 december 1982 om 15.00 uur tekenen wij voor el kaar in het gemeentehuis te Bruinisse. Receptie van 19.00 tot 21.00 uur in het Ver.gebouw, Deestraat te Bruinisse. Toekomstig adres: St. Joostdijk 54, 4307 AV Oosterland Op 6 december 1982 waren wij 25 jaargetrouwd. Dege nen die ons daarmede geluk willen wensen stellen wij daartoe in de gelegenheid op zaterdag 11 december 1982 van 19.30 tot 21.30 uur in het Dorpshuis Ooster hof, St. Joostdijk 27, Oosterland. J. HOEKMAN A. HOEKMAN-JUMELET December 1982 Weststraat 21 4301 BW Zierikzee Heden behaagde het de Heere door een droevig ongeval te Capelle a/d IJssel van onze zijde weg te nemen onze ge liefde kleinzoon en neef JOHANNIS GOUDZWAARD op de krachtvolle leeftijd van 34 jaar. Uit aller naam, JOHANNIS GOUDZWAARD Oosterland, 4 december 1982 Bedroefd maar dankbaar dat God haar voor een verdere lijdensweg heeft bespaard geven wij u kennis van het overlijden van onze geliefde moeder, behuwd-, groot- en overgrootmoeder CORNELIA GAANDERSE weduwe van GILLES MARINUS VAN DER BIJL op de leeftijd van 95 jaar. Anna Jacobapolder: Zierikzee: Anna Jacobapolder: Nieuwerkerk: A. C. WISSE M. D. VAN DER BIJL M. C. VAN DER BIJL-KIK L. K. WISSE-VAN DER BIJL E. VAN DE ZANDE-VAN DER BIJL J. H. VAN DE ZANDE Klein- en achterkleinkinderen Zierikzee, 6 december 1982 't Vrije 1 Correspondentie-adres: M. D. van der Bijl, Jannewekken 25, 4301 HH Zierikzee De begrafenis zal plaatshebben op vrijdag 10 december a.s. om 14.00 uur te Zonnemaire, voorafgegaan door een rouwdienst in de recreatiezaal van „Ons Huis", 't Vrije 1, welke aanvangt om 13.15 uur. Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in genoemde zaal. Te koop: Voor het inlijsten van uw borduurwerk, diploma's, fo to's, enz. A. Dorst, tel. 01114- 1657. Inventum elek. dekens. Radio Zierikzee. zwakstroom v. d. Berge, Schitterende kerstbomen en vele andere kerstartikelen. T.C. Renesse, Laöne 20, Re- nesse, tel. 01116-1820. Vol verdriet om de leegte die zij bij ons achterlaat doch dankbaar voor de liefde en zorg die zij ons heeft geschon ken geven wij kennis dat de Here geheel onverwachts tot Zich heeft genomen onze innig geliefde zuster, behuwd zuster, tante en oud-tante MAATJE LAMBRECHTSE op de leeftijd van 75 jaar. Haamstede: W. J. VAN DER MAAS Bruinisse: J. P. JUMELET-LAMBRE£HTSE P. KOK-LAMBRECHTSE H. KOK Neven en nichten 4311 CG Bruinisse, 6 december 1982 Burgem. Hagelaan 14 De begrafenis zal plaatshebben op donderdag 9 december a.s, om 14.00 uur te Bruinisse, voorafgegaan door een rouwdienst in het Ned. Herv. Ver.gebouw, Deestraat 5, welke aanvangt om 13.30 uur. Gelegenheid tot condoleren woensdag 8 december a.s. vanaf 19.30 uur, Burgm. Hagelaan 14. In plaats van kaarten Op 2 december j.l. is, na een smartelijk en zeer moedig ge dragen lijden, overleden, mijn innig geliefde en dierbare vrouw, onze lieve en toegewijde mama en oma, mevrouw JOHANNA VAN LEEUWEN-BOSSELAAR echtgenote van GERRIT VAN LEEUWEN Oud 65 jaar. Haar grote liefde en moed zullen ons de kracht moeten ge ven om zonder haar verder te gaan. Zonnemaire: Ermelo: G. VAN LEEUWEN KEES, MARIJKE, MARION, GERCO, ANNEMARIE INEKE, WALDI, ISABELLA, ROBBERT, RICO, GUINO HANNIE, DAN1ËLLE ANNEMIEKE, RENÉ MARJOLIJN, ARJAAN, GERBEN, HEIKO 4316 AE Zonnemaire, 7 december 1982 Margrietstraat 21 We hebben haar in besloten familiekring ter ruste gelegd in Zonnemaire. Delft: Voorschoten: Capelle aan den IJssel: Nieuwegein: Voor de zeer vele blijken van belangstelling en medeleven ondervonden tijdens haar ziekte en na het overlijden van mijn lieve vrouw en onze zorgzame moeder en oma JEANNET GELUK-VAN ZUTPHEN betuigen wij langs deze weg onze hartelijke dank. Mede namens kinderen en kleinkinderen, G. GELUK Zierikzee, december 1982 Julianastraat 6 Pracht kerstbomen in alle maten, met en zonder kluit. Bloemen- en tuincentrum C. W. Jonker, Hoogezoom 20, Haamstede, 01115-1383. Slagerij Leen Simmers, Sint Domusstraat 26, telef. 2588. 1 kg malse riblappen 17,08; 500 gram entre cöte 12,50; woensdag: 1 kg gehakt 9,10. 'Tompoes literblik van 2,'35, aanbieding 1,80. G. J. Wil brink, K. St. Janstraat 3-5, Zierikzee, tel. 01110-2923. Overjarig eiken wandmeu- bel, 2j/2 element van 2995,- voor 1495,-. Duivelands Meubelhuis BV, tel. 01114- 1213 of 01113-1513. Fotoboek Schouwen-Duive- land. Prijs 24,90. De Zeeuw- sche Boekhandel, Zierikzee. Telefoon (01110) 3754. i.rMiul c.!: Nieuwste brilmonturen, alle prijzen, verrekijkers. Berg mans Brillen, tel. 2029, Zie rikzee, levert aan alle zieken fondsen. B Ww: MOL 17-19 ZIERIKZEE - TELEFOON 01110-2887 Alle lampen geven licht. Maar gelukkig is dat voor sommige men sen niet voldoende. Die willen er ook met plezier naar kunnen kijken, zelfs overdag. Mooie lampen hebben een naam AnrvnMr. Die naam staat voor lampen die een interieur vervolmaken, 't Lange Uus heeft er voorbeelden van In In huls. Driekoningenlaan 1 - Zierikzee FIAT 127 1050 L, 3-deursbouwjaar 1980 RITM0 65 L, 3-deursbouwjaar 1979 RITMO 65 CL, 3-deurs-bouwjaar 1979 RITMO 65 CL, 3-deursbouwjaar 1980 RITMO 65 CL, 5-deursbouwjaar 1979 FIAT 131 1600 L, 4-deursbouwjaar 1979 FIAT 131 1300,4-deursbouwjaar 1977 LANCIA BETA 2000,4-deursbouwjaar 1976 LANCIA BETA 2000,4-deursbouwjaar 1977 RENAULT 5TLbouwjaar 1976 FIAT ARGENTA 2000, injectie bouwjaar 1981 OPEL ASCONA met gasinstbouwjaar 1978 van deze week: FIAT PANDAdemonstratie-auto RITMO DIESELdemonstratie-auto FIAT ARGENTAdemonstratie-auto LANCIA DELTAdemonstratie-auto 01110-2212 *t lange uus hsvsnpsrk 26-28/4301 CD ziarikrat tal. 01110-3727 ONZE WEEKREKLAME 250 gram ZACHTE DROPSTICKS 11.75 Uw speciaalzaak bij uitstek Enig in zijn soort

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 8