Handbalteam Delta Sport speelt voor Sinterklaas en krijgt de zak: 16-18 DAMESTEAM PAKT OVERWINNING TEGEN IRRITANT KANGOEROES Boemerang profiteert van ontluistering thuisploeg Robert Begemann met tweede plaats beste Delta Sporter 6 ZIERIKZEE - Het heilig vuur lijkt vol komen weggeëbd uit de herenploeg van handbalvereniging Delta Sport. „Na een slechte generale een puike opvoering en omgekeerd", wil de volksmond. Het lijkt voor een belangrijk deel ook van toepas sing op Delta Sport. De formatie van co ach Cor Mol leverde een excellente oefen- kampagne af, waarin niets of niemand in staat leek om gelijke tred te houden met de Zierikzeese formatie. Vanaf de eerste kompetitiewedstrijd is er een fikse kente ring gekomen. Weliswaar was er even een opleving via de fraaie zege op EMM, maar daarna werd het stramien van daarvoor weer opgepakt. Onverwacht fors verlies bij mede-promovendus Mountain Stars in Raamsdonksveer en afgelopen zondag een ontluisterende partij tegen het Tilburgse Boemerang. Weliswaar zou de skore an ders doen vermoeden, maar de Braban ders kwamen eigenlijk geen moment echt in gevaar en inkasseerden via 16-18 dan ook de verdiende zege. De ploeg van coach Frans Konings speelde fors (soms een beetje té) handbal, maar kreeg daarvoor ook de „beloning" in de vorm van een flinke serie twee minuten-straffen. Men bewerkstelligde met de speelwijze wel, dat Delta Sport daar onderuit gehaald werd waar men het kwetsbaarst is: op fy sieke kracht en op mentaliteit. Het ging er regelmatig flink verhit aan toe in de ontmoe ting tussen de heren handbalploegen van Delta Sport en het Tilburgse Boemerang. Met name de Brabanders toon den zich niet voor een kleintje vervaard. Hier wordt Bert de Vos door vier Tilburgers tegelijk in de tang genomen. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) ,,Ze kunnen pertinent niet tegen stress", mopperde de fiks teleur gestelde Delta Sport-coach na afloop. ..Als er onder druk gespeeld moet worden vallen ze door de mand. Ze gaan tegen elkaar lopen kankeren, maar vertegen meteen wei, dat er nog een tegenstander loopt, die wel zo vriendelijk is om de winst op zak te steken. Dat Boemerang hadden we gewoon moeten pakken. Als het koppie erbij wordt gehouden is dat allemaal geen probleem. Je verliest wel voor de tweede keer op rij een belangrijke vierpuntenwedstrijd. Doodzonde". Boemerang liet vanaf de eerste mi nuut merken niet van plan te zijn om zachtzinnig te werk te gaan. ,,We moeten wel iets", stelde Frans Ko nings. ,,Ik mis een half team Twee betere spelers zijn er helemaal niet bij door blessures en twee anderen zitten wel op de bank, maar kunnen slechts in geval van nood ingezet worden. Daarnaast houd ik nog zes mensen over. waarvan twee debutan ten, dus tel uit je winst". Antwoord Na vijf minuten leidden de bezoe kers al met 0-3, doordat Huub Frans- sen voortreffelijk profiteerde van le vensgrote gaten in het centrum van de verdediging. Twee keer skoorde de Tilburgse aanvoerder zelf en een keer lanceer de hij de aalvlugge Roland van Raay, die echter prompt werd aangepakt door Bert de Vos. Zelf rondde hij de strafworp af. Deze vroege marge heeft Delta Sport achteraf bezien voortdurend achtervolgd. Boeme rang weigerde pertinent om een gro tere afstand te kreëren, maar zorgde er wel voor, dat het broodnodige beetje lucht er bleef tussen de pro- dukties van de ploegen. Vrijwel kon- sekwent leverde een Zierikzees doel punt dan ook een Tilburgs antwoord op. Delta Sport was eigenlijk direkt vanaf het begin niet in staat om de vroege 0-3 achterstand goed te ma ken. De aanvallen misten scherpte en vindingrijkheid, waardoor de Til burgse verdedigers steeds goed het oog hadden in de plaats vanwaar het gevaar zou kunnen komen. Delta Sport miste in sporthal Onderdak Piet van Dalen. Van Dalen is een van de weinige, zo niet de enige speler, die zich fysiek zou kunnen meten met bikkelploegen, die al langer werken met de landelijke handbalzw'eep. Om in het hogere handbal enige potten te breken, dient men als speler bepaald niet van suikergoed of marsepein te zijn. De handbalsport is een manne lijke, vaak tegen de grenzen van het toelaatbare gaande sport. Hardheid dient met hardheid te worden bestre den, hetgeen beslist geen probleem hoeft te zijn als het op een faire ma nier gebeurt. Piet van Dalen is de voornaamste Delta Sporter waar het het inbrengen van een portie fysieke kracht aangaat. Zijn afwezigheid zorgde er voor een belangrijk deel voor, dat ook die fysieke kracht ont brak, een manko waarvan Boeme rang voortreffelijk profiteerde. Konsekwent Cor Mol was mede door het niet in zetbaar zijn van Van Dalen genood zaakt om de mindere goden uit zijn selektie langdurig in het veld te brengen. Opmerkelijk was overigens wel, dat de Goese oefenmeester met een erg zwakke beginopstelling startte. Hieraan ligt voor een belangrijk deel de snelle achterstand aan ten grondslag, een achterstand, die Delta Sport voortdurende zou achtervol gen. Door het zwakke, ongemotiveer de spel van de Zierikzeese veldspe- lers raakte ook doelman Koos van Zwieten fiks oververhit, waardoor ook hij belangena niet aan zijn nor male prestatie kwam. Vijf minuten voor het rustsignaal (bij de stand 5-8) wisselde Mol Koos van Zwieten voor tweede doelman Piet Bos, die de wedstrijd volledig uitkeepte, maar ook de nederlaag niet kon voorko men. Via 7-9 halverwege hield Boe merang ook in de tweede helft de kleine, maar belangrijke marge kon sekwent vast om te finishen bij 16-18. ,,Als we zo blijven spelen wordt het toch weer moeilijk", erkende Cor Mol. „Het is toch werkelijk niet te geloven. We zijn nu kompleet ver plicht om de aanstaande ontmoeting tegen Rapid te winnen, want als dat niet gebeurd, wordt het problema tisch. Daar had toch eigenlijk nie mand op gerekend. Bovendien heb ben we in de kompetitie toch ook al laten zien, dat we wel degelijk kun nen handballen, als we het verstand maar gebruiken en tegen de tegen stander spelen en niet tegen ons zelf". Topskorer aan Zierikzeese zij de werd Kees de Vos met zes doel punten, waarvan vier uit een straf worp. De overige doelpunten kwa men van Bert de Vos (drie keer), Jac- co Vleeshouwer, Rinus Nuyens en André Hartoog (allen twee keer) en Frank Thiery. Opmerkelijk was wel, dat Boemerang zeven twee minu- tenstraffen kreeg tegen een (en die was nog volkomen onterecht) voor Frank Thiery van Delta Sport. Huub Franssen was topskorer met drie veldverwijzingen, hetgeen hem bij de derde op een rode kaart kwam te staan en definitieve uitsluiting. JUNIORENVOETBAL Groep All: Hansw. Boys Al-Mevo AI 5-0; DFS AI-Kruiningen Al 7-0; Colpl. Boys Al-Duiveland Al 4-2. Groep Bill: Renesse BI-WIK BI, afg.; Zonnemaire BI-Duiveland BI afg. Groep BIV: Mevo BI-Hoedekens- kerke BI 5-0. B-juniorenbeker: DFS BI-Zierik- zee BI 0-5. C-juniogernbeker: Dreischor CI- Hansw. Boys BI 1-8; Kloetinge CII- Zierikzee Cl 1-0. ZATERDAGBEKER DFS II-Colpl. Boys 2-1; Kloetinge III-ZSC 1-2; WIK III-Brouwershaven 0-0 (Br. w.n.s.); Duiveland II-Bruse Boys II 1-3; Colpl. Boys II-DFS 1-4; SKNWK III-WIK 0-5; Bruse Boys III- Duiveland 0-3; Bevelander II-WIK II 3-2. ZONDAGBEKER Cortgene-Zierikzee II 2-5; Ouwer- kerk-Renesse 1-1 (Ouw. w.n.s.); Kwadendamme-Dreischor 3-3 (Kw. w.n.s.). Laatste selektie voor Zeeuwse jeugd voetbalteams MIDDELBURG - Vrijdag 17 en 2a- terdag 18 december komen alle gese- lekteerde jeugdplanspelers naar Oostkapelle en spelen die zaterdag middag de mogelijke beslissende wedstrijden voor de samenstelling van de Zeeuwse selekties. De afgelopen maanden hebben groepen boven en beneden de Wester- schelde wedstrijden gespeeld, trai ningen gehad en via een selektie- wedstrijd tegen elkaar wordt dan een Zeeuwse B- en C-selektie samen gesteld. In het vakantieoord Bos en Duin in Oostkapelle komen vrijdag om zes uur alle 64 geselekteerde spe lers bij elkaar. Na de maaltijd houdt bondscoach Bert van Lingen een in leiding en hij zal na de pauze ook nog enkele videobanden afdraaien met jeugdtrainingen. Nadat de spelers zaterdagmorgen een ontspannend spelcircuit hebben afgewerkt op het oude veld aan de Torenstraat volgt om één uur 's mid dags de selektiewedstrijd voor de C- junioren (terrein van de vereniging Oostkapelle) en om half drie spelen de B-slektiespelers hun wedstrijd. Nu al is bekend, dat de voorlopige Zeeuwse selekties die dan worden sa mengesteld een eerste aktiviteit af werken op donderdag 30 december in Wemeldinge. Dan wordt tegen Duitse selektiespelers uit Neuss gespeeld. Finaletoernooi 3e klas libre in Zonnemaire NIEUWERKERK - Vrijdag 10, za terdag 11 en zondag 12 december a.s. zal door de biljartvereniging Bom- menede in café Bommenede te Zon nemaire het finale toernooi 3e klasse libre worden georganiseerd om het kampioenschap van het distrikt Schouwen-Duiveland van de KNBB. Aan het toernooi zal worden deel genomen door: J. Verboom sr., De Wig, Renesse; J. C. Everaers, B.V. Renesse; J. van Almkerk en C. de Wit, Bommenede, Zonnemaire, W. Donkersloot en L. Hokke, DOS, Nieuwerker; K. Kenters, De Country Club, Renesse en D. de Bruine, d'Eu- le, Oosterland. In de le ronde zullen de volgende partijen worden gespeeld: W. Donkersloot-C. de Wit; J. van Almkerk-K. Kenters; J. C. Everaers- L. Hokke en J. Verboom sr.-D. de Bruine. Vrijdagavond te 19.00 uur zal met het toernooi een aanvang wor den gemaakt. De lengte der partijen zijn vastgesteld op 80 caramboles. Sint Nikolaascross Middelburg MIDDELBURG - Tijdens de Sint Nicolaascross, die het afgelopen weekeinde in Middelburg werd afgewerkt, heeft Robert Begemann uit Ouwerkerk zich de beste Delta Sport-atleet getoond. Bij de B-jongens klasseerde hij zich achter Nederlands kampioen Ivar Schute uit Middelburg als tweede. Begemann bleef dit keer wel Al- bert Schrijver uit Goes voor, een atleet, die de Ouwer- kerker in voorgaande crossen steeds aftroefde. meet kwam. Joke van de Kasteele eindigde als tiende en Marja Caspers kwam als nummer dertien over de fi nish. Bij de veteranen ging de zege traditioneel weer naar Frans Krijn- sen van AV'56 met Cees Weststrate van Marathon op de tweede plaats. Krijn de Oude van Delta Sport ein digde op een 15e plaats. Een goede prestatie leverde Jan Konijnenburg bij de A-jongens. Hij klasseerde zich als vierde en de zege ging hier overtuigend naar Frits Bol le van AV'56. John Teuthof eindigde als zevende. Vooraanstaande Delta Sport-prestaties kwamen er verder alleen bij de allerjongste deelnemers en deelneemsters. Bij de jongens pupillen-B klasseerde Niels Lode- wijk zich als derde en een zelfde klas sering was er voor Annemieke Klom- pe uit Dreischor bij de meisjes pupillen-B. Op de vierde plaats legde Ralph Koper beslag bij de jongens pupillen A le jaars en in de kategorie werd Rogier Izeboud als achtste ge noteerd. Bij de tweede jaars pupillen-A viel Paul Kruik net bui ten de top tien met een elfde positie. John Vermeule van Dynamo'70 werd winnaar van de Sint Nicolaasloop bij de heren. Hij lijkt aardig op weg een nieuwe greep naar het Zeeuws cross kampioenschap te doen. Op 15 janua ri 1983 staat de Deltacross als volgen de loop uit deze serie op het program ma (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) In de seniorenloop ging de over winning naar John Vermeule van de organiserende vereniging Dynamo'70. Hij ging zijn klubgenoot Kim Reijniers met luttele sekonden vooraf. Beiden skoorden hiermee weer flink wat punten voor het Zeeuws crosskampioenschap, waar voor de Sint Nikolaascross als derde meetelde. De volgende cross in deze kompetitie is op 15 januari als in Westerschouwen de Deltacross wordt afgewerkt. Achter de beide Dynamo'70-atleten waren de volgen de ereplaatsen voor leden van het Goese AV'56. Jan de Bart klasseerde zich als derde en Huib Dalebout leg de beslag op de vierde plaats. Damesloop Met een 32e plaats werd Martien Moermond de beste Delta Sport. Adrie Gerards werd 35e en Johan van de Hoek, Jos Geluk en Wim Schot eindigden op klasseringen boven de zestig. Bij de dames ging de zege naar Trij- nie Smeenge van Dynamo'70. Ook hier werd het een double voor de Middelburgse vereniging, omdat Jac queline Vermeule als tweede over de TOG Bruinisse BRUINISSE - In de twee spektaku- laire wedstrijden zijn de twee koplo pers van de Bruse schaakvereniging T.O.G., J. de Korte en J. de Jonge, ten onder gegaan. Voor het eerst in deze kpmpetitie heeft A. Douw de kop overgenomen. J. de Korte, koploper tot vrijdaga vond, verloor verrassend van J. v. d. Bos. In een direkte konfrontatie met nummer twee, J. de Jonge, ging A. Douw met zwart met de volle winst slepen. Onderaan de ranglijst wak er ook sprake van botsingen met onver wachte wendingen. A. J. v. d. Berge leek op een regelrechte winst af te stevenen op L. Houkamp. Maar de oude rot pakte na een keurig herstel de volle winst en v. d. Berge is een il lusie armer en een ervaring rijker. A. v. Klinken dwong voorzitter J. Reurich tot overgave. Uitslagen: J. de Korte-J. v. d. Bos 0-1; J. de Jonge-A. Douw 0-1; C. v. d. Berge-K. v. d. Bos 0-1; A. Kik-Abr. v. d. Berge V&-V4; A. Knop-E. Wiebrens 1-0; A. J. v. d. Berge-L. Houkamp 0-1; A. v. Klinken-J. Reurich 1-0. AMSTERDAM - In de melkveehou derij heeft zich de laatste tien jaar een omwenteling voorgedaan. Grote veranderingen deden zich voor in de mechanisatie en ook in de voeder voorziening, de melkwinning en de aard en de inrichting van o.m. de stallen. Bovendien deden automati sering en de computer hun intreden op de boerderij, zo valt te lezen in „De Melkveehouderij", een publica tie van de ABN. Sinds 1970 is het aan tal melkveebedrijven gedaald van 116.000 tot 64.000 in 1981, terwijl het aantal melk- en kalfkoeien steeg van 1,9 miljoen tot 2,38 miljoen. De totale melkproduktie groeide van 8.238 min. kg tot 12.141 min. kg. Volleybal Mevo '80 ZIERIKZEE - Het eerste damesteam van volleybalve reniging Mevo'80 heeft een regelmatige 3-0 overwinning behaald tegen Kangoeroes uit Oostvoorne. Hierdoor rukt de ploeg van coach Hans Boot op naar een positie dicht onder de top van de tweede klas. Indien de recente lijk wegens het niet opkomen van Sparta/H uitgestelde wedstrijd in winst wordt omgezet, hoeven de Zierikzeese dames alleen nog Data C/D voor zich te dulden. Het tweede herenteam deed wat van hen verwacht mocht worden: een 3-1 zege op TOP II. Verlies was er voor het derde en vierde herenteam. In beide gevallen had een puntendeling er zeker in gezeten, maar in beide gevallen ook werd de vierde set onnodig prijsgegeven. De zege van de damesploeg van Me vo'80 kwam geen moment in gevaar. Zelfs het uiterst irritante optreden van de Oostvoornse dames kon aan de vastberadenheid van de Zierikzee se dames niets veranderen. Op ver zoek van Kangoeroes werd de ont moeting een dag vervroegd, maar moest daardoor wel in de te kleine gymnastiekzaal aan de Mulockstraat worden afgewerkt Tot overmaat van ramp kwam ook de aangewezen scheidsrechter niet opdagen, waar door Mevo'80 een arbiter diende te le veren. Toen het in de wedstrijd niet wilde lukken met de bezoeksters diende de fluitist als de grote boos doener voor de steeds duidelijker wordende nederlaag. Verdiende triomf In de eerste en tweede set was er voor Mevo'80 geen vuiltje aan de lucht. Ontspannen spelend werd Kangoeroes deskundig op afstand ge houden. Via twee keer 15-8 werd de basis gelegd voor de verdiende tri omf. „De tegenstander was een simpele kluif", meende Hans Boot. „Er werd totaal niet bewogen en bij ons werd goed aktief gespeeld, waardoor de Oostvoornse ploeg ook geen gelegen heid kreeg om in het ritme te komen". Toch kreeg de Zierikzeese ploeg in de derde set plotseling een 2- 10 achterstand voor de kiezen. Pas toen werd de ploeg wakker en werd de achterstand beetje hij beetje goed gemaakt. Bij 12-12 lag de partij voor het oprapen, maar door een aantal nonchalante akties duurde het nog bijzonder lang vooraleer de volle winst via 16-14 binnen was. Bij Me vo'80 verving Lydia Mol uiterst ver dienstelijk de afwezige Coby de Looff. Het tweede herenteam van Mevo'80 speelde een in grote lijnen verdienstelijke partij tegen het ge routineerde TOP II, dat in de breedte evenwel te weinig in huis had om met redelijk sukses een greep naar de zege te doen. In de eerste kwamen de bezoekers uit Brielle nog wel even met 6-8 voor, maar na een tim-out van gelegenheids-coach Piet Zoon nam Mevo'80 het initiatief en kwam de ze ge alsnog bij de Zierikzeese formatie terecht. Via 11-10, en 14-10 (bij deze standen nam TOP de toegestane time-outs op) ging Mevo'80 met 15-10 door de fi nish. Ook in de tweede set was het eerste woord voor de bezoekers, maar dit keer bleef het antwoord van de thuisploeg uit. Koos Vrolijk Wel haalde de Zierikzeese ploeg nog een 2-6 cn 4-8 stand op tot 9-10, maar daarna stoomden de Zuidhol landers door naar 10-15. In de derde set aanvankelijk een heel ander spel letje. Met goed volleybal werden de bezoekers op 14-4 gezet, maar daarna moest de thuisploeg erg lang zoeken naar het laatste punt. zolang zelfs dat TOP nog tot 14-10 op kon halen. Een fraaie knal van uitblinker Koos Vro lijk bepaalde de derde 15-10. maar nu weer voor Mevo'80. Vrolijk ontpopt zich meer en meer als een toekomstig eerste teamspe ler, evenals Herbert Schwartz, die dit keer evenwel verstek moest laten gaan. Verder lijkt ook Ad Hagesteijn een toekomst in het volleybal be schoren, maar de kleine spelverdeler lijkt momenteel nog niet regelmatig genoeg in zijn prestaties, maar heeft het wel degelijk in zich om hogerop te komen. De vierde en beslissende set was hierna nog slechts een forma liteit, als was het slot allerminst overtuigend. Via 10-2 en 12-3 eindig de de set in 15-6, maar bepaald fraai was deze set beslist niet. TOP was to taal uitgeblust en bij Mevo'80 ont brak de wil om er een fraaie de monstratie van overmacht van te ma ken. De 3-1 zege kwam evenwel geen moment meer in gevaar. Het vierde herenteam van Mevo'80 ontmoette in sporthal Onderdak de ongeslagen koploper V/Quick. In de eerste twee sets kwam de Zierikzeese formatie, die gedurende de kompeti tie al diverse opmerkelijke resulta ten neerzette, totaal niet voor in het gebeuren. Het enthousiasme, dat de formatie normaliter zo opmerkelijk kenmerkt, ontbrak nu totaal cn V/Quick kon simpel met 6-15 en 9-15 de basis leggen voor een achtste zege in sukscssie. In de derde set leefde de thuisploeg evenwel plotseling toch weer op en werd met 15-11 de zege be haald waardoor de mogelijkheid voor een verrassing er toch weer was. In de vierde en laatste set leek de ver rassing alsnog terdege in de maak. toen de jeugdige oranje formatie een 9-3 voorsprong nam. Een paar takti- schc wissels bij de Strijense ploeg en een paar ongelukkige arbitrale mo menten deden de aanvalsdrift even wel weer net zo vlug wegstromen, als dat die eerder was gekomen. Met 13- 15 kwam de winst alsnog onnodig bij V/Quick terecht. Minimaal een ge lijkspel had uit de ontmoeting ge haald moeten worden Een dag eer der liet ook het derde herenteam een 2-2 eindstand glippen. Data C/D pro fiteerde evenwel van een fikse serie blunders en won met 1-3. Dieneke Bolle smasht door het Kangoeroes-blok De Mevo'80-dames wonnen de ontmoeting tegen de Oostvoornse dames met 3-0 probleemloos (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode)

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 6