NIEUWSBODE-T x X x X x X x x x x x X x x x x X x x X x Delta Sport herenploeg op zoek naar revanche SAMAN BV P. H. Steketee generaal kampioen PV De Reisduif 7 |13 Slechts vier teams Mevo '80 in aktie Kwiek-heren houden tweede plaats vast Standen NeVoBo Programma rekreatiekompetitie volleybal Zaalhockey- programma HSD Rollerzege Wim van Kooten Jeugd Bruse Boys ziet groenwit niet meer zitten Bruse Boys voor B- en C-junioren Van der Stoel geen hoge kommissaris VN-vluchtelingen- organisatie Twee doden bij brand in Lisse Seizoen 1982 ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Vrijdag 3 december 1982 Nr. 23228 mii Kees Kommer Toonvan Tiggelhoven 1—1 Ko Wlllumse 1 NEO '25-Bruse Boys X X 2 Mevo-Smerdiek x 1— r~ 3 Veere-SKNWK V 4 Zierikzee-SC Gastel X x 5 Ouwerkerk-Renesse (beker) 6 Kwadendamme-Dreischor (beker) x 7 Hansw. Boys AI-Mevo AI 8 DFS AI-Kruiningen AI 9 Colpl. Boys AI-Duiveland AI x 10 Mevo BI-Hoedekenskerke BI x 11 Renesse BI-WIK BI 12 Zonnemaire BI-Duiveland BI x 13 DFS Bl-Zierikzee BI (beker) x 14 Dreischor CI-Hansw.Boys Cl (beker) j x 15 J Steen-SKNWK (damesbeker) mm L_ 2 ZIERIKZEE - In de dertiende Nieuwsbode-Toto met voor het eerste louter voetbalwedstrijden laten we (bij na vanzelfsprekend) drie voetbaltrainers aan het woord. Mevo-trainer Toon van Tiggelhoven zochten we aan, om dat de ontmoeting van zijn ploeg tegen Smerdiek een van de leukste is van het hele rijtje, maar ook omdat er wedstrijden voorkomen van de A- en B-juniorenploegen van de Zierikzeese zaterdagvereniging. Zijn voorganger bij Mevo en momenteel trainer van het ernstig in de pro blemen verkerende Renesse, Ko Willemse, werd bijna vanzelfsprekend kandidaat Totoïst, omdat de bekeront moeting van zijn ploeg tegen derde klasse-koploper Ou- werkerk onmiskenbaar een redelijk duidelijk beeld kan geven van de kracht c.q. zwakte van beide teams. Derde man in het rijtje is Kees Kommer. Niet alleen krijgt zijn ploeg een herkansing van de kompetitiewedstrijd, maar ook maakt de ontmoeting van de B-junioren van Zierik- zee in het juniorenbekertoernooi deel uit van de dertien de Toto-rij. Kommer is ook trainer begeleider van dit Zierikzeese team. Naast de vier wedstrijden van de ei- landelijke KNVB-teams, de twee afdelingsbeker wedstrijden en de bekerontmoeting van het damesteam van SKNWK kompleteren acht ontmoetingen van junio renteams de toto. Al met al geen simpele zaak voor de drie voorspellers. Een echte aanval op de koppositie van Marcel van Grunsven, die met twaalf goede uitslagen huizenhoog boven de rest uittorent, lijkt daarom ook niet voor de hand te liggen. De eerste wedstrijd van het der tiende rijtje is die tussen NEO'25 uit Sprang-Capelle in Bruse Boys. De ploeg van trainer Jan Englebert lijkt min of meer verplicht om tegen het puntloos onderaan staande NEO'25 een zege te pakken, maar vooral Ko Willemse is daar allerminst van over tuigd. „Het rammelt als de ziekte bij Bruse Boys en bovendien moeten er een stel vrijdagavond nog naar een bruiloft, dus dat zal ook niet zo best doorwerken. Ik zie NEO'25 zaterdag de eerste punten halen. Niet leuk voor Jan Englebert, maar het is vol gens mij niet anders". Kees Kommer en Toon van Tiggelhoven tippen on danks de vele negatieve berichten over de Boys toch op een Bruse zege, „want", zo stelt Van Tiggelhoven, „Bruse Boys zal wel moeten en als het echt moet, dan zijn ze er meestal wel. Als het nou ook fout gaat, dan wordt het wel heel moeilijk". In na genoeg dezelfde bewoordingen ver klaart Kees Kommer zijn tweetje en daarmee de Bruse winst. Verplicht Ongemeen spannend wordt zonder enige twijfel de ontmoeting tussen Mevo en koploper Smerdiek uit Sint- Maartensdijk. „Als trainer ben je so wieso wel verplicht om je eigen ploeg op winst te zetten", denkt Toon van Tiggelhoven. Als je dat niet doet dan kun je maar beter meteen stoppen. Bovendien ge loof ik ook heilig in die overwinnihg. We moeten maar eens af van het ima go, dat we alleen uit maar goed kun nen voetballen. De sfeer in de ploeg is optimaal en iedereen is er zaterdag weer. Dus wat kan er eigenlijk nog fout gaan". Anders denkt Ko Willem se erover. Willemse loodste ander half jaar geleden als trainer Mevo naar het KNVB-gebeuren. „Ik hoop dat de oranjemannen het redden. maar ik zie het niet zo zitten. Een ge voelskwestie, maar ik denk, dat Smerdiek te veel in huis heeft om Mevo een of twee punten toe te staan". Kees Kommer denkt dat de buit gedeeld wordt, „en ik geloof, dat dat voor Mevo al erg mooi zou zijn". SKNWK heeft het totaal verbruid bij de drie trainers van omliggende verenigingen. „Veere is een goed voetballende ploeg en bij SKNWK zit men kompleet in de lappenmand. Nee, ik zie dat niet zo zitten voor Kees van de Linde en zijn mannen", stelt Toon van Tiggelhoven, die re centelijk met zijn ploeg in Veere was. Kees Kommer en Ko Willemse slui ten zich volledig bij zijn bewoordin gen aan. Voor Zierikzee verschijnen twee overwinningen op het formu lier in de ontmoeting tegen SC Gastel. „Ze hebben het de vorige week goed gedaan," denkt Kees Kommer, „dus ga ik er vanuit, dat ze deze lijn voortzetten. Gemakkelijk zal het echter niet zijn en een beetje chauvinisme zit er in mijn voorspel ling zeker ook nog wel". Ook Toon van Tiggelhoven rekent op een overwinning voor de ploeg, waarvoor hij jaren werkte. Ko Wil lemse daarentegen is een stuk terug houdender. „Die 5-1 in Goes zegt me nog niet zo veel, zolang als Zierikzee geen konstante lijn kan vasthouden. Van week tot week lijkt het wel of er een andere ploeg in de wei staat. Het kan vriezen of dooien bij Zierikzee". Desondanks vult Willemse een ge lijkspel in. Wisselvallig Een interessante bekerwedstrijd is zonder twijfel de ontmoeting tussen derde klasser Ouwerkerk en eerste klasser Renesse. „Ouwerkerk heeft een lekker draaiende ploeg, die zelf- H and b alpr ogr amm a ZIERIKZEE - Na de ruime 22-15 nederlaag bij het mee gepromoveerde Mountain Stars uit Raamsdonksvcer is er voor de hcrenploeg van Delta Sport aanstaande zondagmiddag veel aan gelegen om winnend uit de strijd te ko men tegen Boemerang. De Bredanaren hebben zich na een matige start aardig hersteld en boekten de afgelopen weken louter overwinningen. Ook Delta Sport begon zwak en ging daarna verder met fraaie overwinningen. De thuis zege op EMM werd het absolute hoogtepunt, maar de nederlaag daaropvol gend bij Mountain Stars viel toch wat tegen. Zondagmiddag om 13.45 uur krijgt de blauwwitte brigade de gelegen heid om zich te revancheren. Moge lijk werkt de komst van Boemerang stimulerend en keert de sportieve geest van de ontmoeting tegen EMM weer terug. Om 15.00 uur speelt de tweede herenploeg in sporthal On derdak tegen EMM V. Ook hier moe ten er winstkansen zijn voor Delta Sport Voor de beide heren wedstrij den wordt het korte handbalpro- grarr na in de Zierikzeese sporthal geopend met de ontmoeting tussen de meisjes-adspirantenpioegen van Del ta Sport en GSC. Zowel de damesploeg van Ouwer kerk als de eerste damesformatie van Delta Sport trekken naar de Ter- neuzense sporthal. Om 11.00 uur spe len de Ouwerkerkse dames tegen Sluiskil 11, vrijwel zeker een te zwa re opgave voor de ploeg van coach Henk Snijders, en de dames van Del ta Sport komen om 12.10 uur in aktie tegen Utopia I en ook dit lijkt een kwestie te worden van de nederlaag zo klein mogelijk houden. De tweede damesploeg van de Zierikzeese vere niging speelt om 11.30 uur in de Goe- se sporthal De Bevelanden tegen GSC II, een wedstrijd die best een po sitief resultaat op zou kunnen leve ren. vertrouwen uitstraalt. Renesse daar entegen haalt met vallen en opstaan een sporadisch puntje. Dat zie ik niet zitten voor de Westhoekers". Renesse-trainer Ko Willemse daar entegen gaat uit van een logische ze ge voor zijn ploeg. „Normaal gespro ken moet dat toch kunnen, zou ik zo zeggen", stelt hij. „Weliswaar moet ik voorlopig ook Ad Wandel weer missen door een bedrijfsongevalle tje, maar door de inzet van de ploeg zie ik een overwinning toch zeker in het verschiet". Toon van Tiggelho ven gaat met hem mee in de voorspel ling. Bij Kwadendamme-Dreischor tipt Dreischor-trainer Kees Kommer in eerste instantie op een gelijkspel „en dan na verlenging winst voor ons", laat hij er lachend op volgen. „Voor de kompetitie hebben we met 7-3 bij Kwadendamme verloren, dus we hebben duidelijk wat goed te ma ken. Of het lukt is een ander verhaal, want ik heb nog nooit een ploeg zo wisselvallig zien spelen". Ko Wil lemse en Toon van Tiggelhoven laten Kwadendamme een ronde verder be keren. De jeugdwedstrijd Hansweertse Boys AI-Mevo AI krijgt drie verschil lende voorspellingen, van een thuis zege voor Kees Kommer, via een Zie rikzeese overwinning voor Toon van Tiggelhoven naar een puntendeling voor Ko Willemse. Duiveland AI brengt volgens Ko Willemse een punt mee terug van het bezoek bij Co- lijnsplaatse Boys AI. De beide ande re voorspellers zien verlies in het verschiet voor de Oosterlandse toe komst. Verlies ook voor DFS AI, als Kees Kommer het gelijk aan zijn zij krijgt, maar Van Tiggelhoven en Wil lemse zijn in dat opzicht optimisti scher. Kruiningen AI moet volgens hen het onderspit delven in Burgh. Een gelijkspel komt er uit de bus bij Mevo BI-Hoedekenskerke in het rijt je van Kees Kommer. In de beide an dere gevallen wordt het winst voor de Zierikzeese vereniging. „De hoogste jeugd van Mevo loopt niet over van d«> talenten, maar er zit rechts en links toch wel wat in", ver telt Mevo-trainer Toon van Tiggelho ven. Hoogvliegers Bij Renesse BI-WIK BI krijgt de Kerk werf se ploeg duidelijk het voor deel van de twijfel. Winst voor WIK in het rijtje van Kees Kommer en Ko Willemse en een puntendeling bij Van Tiggelhoven. „Er zitten geen hoogvliegers in de ploeg van Renes se. Ook bij de jeugd staan we er niet al te beste voor. Jammer, maar wel de realiteit". Bij Zonnemaire BI- Duiveland BI verschijnen drie „tweetjes". „Zonnemaire kan met veel pijn en moeite een ploegje op de been brengen, vandaar alleen", stel len de drie oefenmeesters. De bekerontmoeting tussen DFS BI en Zierikzee BI krijgt ook al drie keer een kruis in het middelste vak je. „Als ik van een uitslag zeker ben, dan is het deze wel", erkent Kees Kommer, die het Zierikzeese hoofd klasseteam begeleidt. „Het is een erg leuke ploeg, waar veel talent in zit, nee, dat zit wel snor". Bij Dreischor CI-Hansweertse Boys Cl voor de der de keer in suksessie drie keer een uit zege. „Dit Dreischorploegje heeft wel wat, maar ik denk toch dat ze het niet zullen redden tegen de bezoe kers". De dames van SKNWK moe ten voor de Zeeuwse damesbeker op bezoek bij Steen. „Het verschil in ni veau in de kompetitie zal de weeg schaal wel doen doorslaan naar de Nieuwerkerkse kant", meent Ko Willemse. „Jaap Goud redt dat wel met zijn ploeg". Ook Kees Kommer houdt het op een SKNWK-zege, ter wijl Toon van Tiggelhoven de buit laat delen, „en dan winnen ze na ver lenging alsnog", voegt hij er snel aan toe. VOLLEYBAL ZIERIKZEE - Het komende week einde staan er alleen volleybal wedstrijden op het programma voor een viertal teams van Mevo'80. Alle ontmoetingen worden bovendien in Zierikzee gespeeld, twee op vrijdag avond en twee op zaterdagavond. Het derde herenteam bijt vrijdag avond het spits af tegen Data C/D IV uit Oud-Beijerland. De wedstrijd wordt om 19.00 uur gespeeld in de gymnastiekzaal aan de Mulocks- traat. Een puntendeling zou voor dit Zierikzeese team al erg mooi zijn, ge zien de hoge klassering van de tegen standers. Het eerste damesteam komt eve neens in deze gymnastiekzaal in ak tie. Om 20.30 uur treedt de ploeg van coach Hans Boot aan tegen het enigs zins hoger geklasseerde team van Kangoeroes II uit Oostvoorne. De Zierikzeese formatie zal flink aan moeten houden om de bezoeksters op de knieën te krijgen. Vooralsnog lijkt een gelijkspel al mooi. Zaterdagavond zijn er een tweetal thuiswedstrijden in sporthal Onder dak. Om 19.15 uur speelt het tot nu toe suksesvolle tweede herenteam te gen TOP II uit Brielle. Zonder Her- bert Schwartz moet Mevo'80 het tot een goed einde kunnen brengen. Het derde herenteam komt tegelijkertijd uit tegen koploper V/Quick II uit Strijen. Een verrassing lijkt hier niet helemaal uitgesloten. AMSTERDAM De justitie in Amsterdam heeft een opsporingsbe vel uitgevaardigd tegen de Nederlan der J. J. S.. die ervan verdacht wordt betrokken te zijn bij een grote oplich tingszaak met onroerend goed in Spanje. Dit heeft de officier van justitie in Amsterdam, Mr. H. P. Wooldrik, donderdag verklaard. Vol gens een woordvoerder van de politie zijn er bij de afdeling fraude van de Amsterdamse politic verschillende aangiftes binnengekomen van men sen, die via S. onroerend goed koch ten in Spanje, waarop de man echter geen aanspraak kon maken. VOLLEYBAL BRUINISSE - De heren volleybalploeg van Kwiek heeft haar tweede positie op de ranglijst verstevigd via een 3-1 overwinning op Data C/D in Oud-Beijer land. Het tweede da mesteam van de Bruse ver eniging verging het een stuk minder goed. In Mid- delharnis verloren de da mes met 3-1 van Intermez zo 3, nadat de eerste set nog een zege had opgele verd. De herenploeg van Kwiek won de eerste set in het duel met Data C/D vrij gemakkelijk. Via 8-3 en 11-3, toen de Oud-Beijerlandse coach bei de keren vergeefs een rustpauze in laste via een time-out, werd de set binnengehaald met 15-4. In de tweede set was het tegengas van Data C/D aanmerkelijk groter, maar door goe de opslagen van Jan Mol en voortref felijk aanvallend werk van Jan van de Berge kwam de setwinst toch op nieuw bij Kwiek terecht: 15-10. Spannender Nog spannender ging het er aan toe in de derde set. Dit keer beschikte de Zuidhollandse equipe over de langste adem en won Data C/D ook met 16- 14, waardoor de spanning weer volle dig terug was. Door een betere konsentratie en goed verdedigend werk kon Kwiek in de vierde en beslissende set weer een voorsprong opbouwen die tot aan het eind werd vastgehouden: 15-11. Een verdiende overwinning voor de Bruse ploeg, die vooral werd afge dwongen in de eerste twee sets. Door dit resultaat zijn de mogelijkheden voor een eventuele promotie aan het eind van de kompetitie nog ruim schoots voorhanden. De ontmoeting tussen het tweede damesteam van Kwiek en de derde formatie van Intermezzo kende al leen in de eerste set een gelijkop- gaande strijd. Kwiek beschikte toen over de langste adem en won met 15- 11. Hiermee had men echter volledig het kruit verschoten. In de tweede set wonnen de dames uit Middelhar- nis met maar liefst 15-0 en ook in de derde set ging het al weinig beter voor de Bruse dames: 15-3. In de vier de en laatste set kon Kwiek bij 11-3 nog wat terugdoen, maar de uiteinde lijke 15-8 nederlaag kon niet meer worden voorkomen. Totaaluitslag derhalve 3-1 in het voordeel van In termezzo. ZIERIKZEE - Hierbij de bijge werkte standen (mogelijk ontbreekt hier en daar enkele doordeweekse wedstrijd, waarvan de uitslag nog niet is doorgegeven) van aÜe in NeVoBo-verband uitkomende Schou- wen-Duivelandse teams: Heren 2C: Spivo 8-15; Mevo'80 8-15; Hollemare 8-13; Ibis II 8-12; Kangoe roes 8-9; HPV 8-8; Apollo 8-6 V/Quick 8-5; Intermezzo III 8-4; Pol lux 8-4; Spirit III 8-2; Pendrecht 8-1. Heren 3D: Spivo IV 8-16; SV Kwiek 8-12; Ibis III 8-10; Data C/D IV 7-9; TOP 8-9; Sparta/H 8-8; VC Goeree II 8-7; Setpoint 7-6; Spivo II 8-6; Mevo'80 III 7-4; Kangoeroes II 6-3; Vovero III 8-2. Heren 3E: Sparta/H 8-14; DDL 7- 13; Geervliet 7-13; Spivo III 8-12; Me vo'80 II 7-10; Rowido III 8-7; Volley/vdB II 7-5; Data C/D III 8-5; TOP II 7-5; Vovero II8-3; Data C/D V 7-2; Bernisse 7-1. Heren 4E: V/Quick II 7-14; Inter mezzo IV 7-12; Apollo II 7-11; Ibis VI 8-11; Mevo'80 IV 7-9; V/Quick IV 7-7; Volley/vdB IV 8-6; VC Goeree III8-6; Sparta/H III 7-4; Drieslag 5-3; Inter mezzo VI 7-2; DDL III 8-1. Dames 1B: Spirit 6-12; Pendrecht 6- 11; RVC/Libanon II 7-9; Alexandria II 6-7; Both Partners II 6-6; SV Kwiek 6-6; MVC II 6-6; Volley/vdB 6- 6; Broleco III 6-3; Intermezzo II 6-3; Hou Stand 7-3; B&G/Vollido II 6-2. Dames 2C: Data C/D II 8-14; Spivo II 8-10; V/Quick 8-11; TOP II 8-9; VC Goeree 8-9; Kangoeroes II 7-8; Mevo'80 6-7; Bernisse 8-7; Ibis 8-7; Geervliet 8-5; Sparta/H 7-2 Vovero II 8-1. Dames 3D: Setpoint 7-11; Data C/D III 6-10; Ibis II 8-10; Vovero III 6-9; Mcvo'80 II 7-8; Sparta/H II 7-8; Kan goeroes III 7-6; Vierpolders 7-5; Hol lemare 6-4; SVH II 7-2; Yum III 7-11. Dames 4E: VC Goeree II6-12; Spivo III 7-11; Intermezzo III 8-11; Rowido IV 7-10; SV Kwiek II 7-7; Data C/D V 6-6; Yum IV 6-4; Mevo'80 IV 7-3; Kan- goeroes V 6-2; Spivo V 6-1. Dames 4F: TOP IV 7-13; Kongoe roes IV 6-11; Vierpolders II 6-10; Ibis IV 7-9; Vovero V 7-7; Mevo'80 III 7-5; Bernisse II 8-5; VC Goeroe III 8-5; Spi vo IV 7-3; Intermezzo IV 8-1. twee punten in mindering) LONDEN - Een rechtbank op het eiland Man ten westen van Groot- Brittannië heeft woensdagavond een 19-jarige man tot de dood door de strop veroordeeld. De werkloze Step hen Moore werd schuldig bevonden aan moord op het 17 maanden oude kind van de vriendin waarmee hij in de stad Douglas samenleefde. NEW YORK De Palestijnse be vrijdingsorganisatie PLO heeft ge vraagd om uitvoering door de alge mene vergadering van de V.N. van het verdelingsplan voor Palestina dat in 1947 is aanvaard, en toeken ning van een zetel voor een „Ara bische staat Palestina", die lid moet worden van de V.N. zoals Israël dat al is. Advertentie Voor sportieve geschenken ZENTRQSPORT INTERNATIONAL SCHUITHAVEN 2 4 ZIERIKZEE - Vanavond (vrijdag 3 december) staan er in sporthal On derdak weer twintig wedstrijden op het programma uit de rekreatieve volleybalkompetitie. Het program ma is als volgt: 19.00 uur: Cluzona 3-Kwiek 5 (J); WIK J2-DFS 3 (J); Brouw-Mevo D3 (Dl); Kwiek 2-WIK Dl (D2). 19.50 uur: Mevo 1-Big S (A); CPJ- Onderdak (B); PJZ 3-WIK D2 (D2); Willibrordus-Fiscus 1 (C). 20.45 uur: Havenpark-BB Wansink (A); Kwiek 1-PJZ 1 (B); Mevo D2-DFS 1 (Dl); Zeelandia 2-Renesse 2 (E). 21.40 uur: Van Oeveren Reizen 1- Mevo 2 (A); ZWN-Fiscus 2 (C); ZRK ziekenhuis 4-Mevo Dl (D2); Schouwenoord-DTS (E). ZIERIKZEE - De eerste helft van de veldkompetitie is voor de hockey- klub Schouwen-Duiveland achter de rug. Drie teams van HSD nemen deel aan de zaalhockey-kompetitie, die in de winterstop wordt afgewerkt. Aan gezien HSD op Schouwen-Duiveland nog steeds niet over een akkommo- datie kan beschikken, waarin mag worden gezaalhockeyd, moeten de „thuiswedstrijden" in Kapelle wor den gespeeld. HSD verschijnt met een herenteam, een jongens A- en een meisjes A-team in de zaal. Zaterdag 4 december; Heren: (Ze venbergen) 13.15 uur HSD-Zundert; 14.00 uur Zevenbergen-HSD. Jongens A: Roosendaal) 10.30 uur Prinsenbeek-HSD; 12.00 uur HSD- Pelikaan. Zondag 5 december: Meisjes A: (Breda) 10.05 uur Zevenbergen-HSD; 11.45 üur Prinsenbeek-HSD. POORTVLIET - Tijdens een roller- wedstrijd in café Tolrust in Poort vliet heeft amateur Wim van Kooten een wedstrijd voor licentiehoudende KNWU-renners gewonnen. Van Kooten toonde zich het sterkste in de twee manches over 500 meter. Charles Dietvorst uit Hooger- heide eindigde als tweede en Chris Hollemans uit Bergen op Zoom klas seerde zich op de derde plaats. BRUINISSE - Ruim honderd jeug dige voetballers van Bruse Boys zijn in de kantine van de Bruse vereni ging in het paars gestoken. Tot nu toe speelden alle jeugdteams, van de B- junioren tot en met de F-pupillen nog in het groenwit van weleer. Sinds een paar jaar zijn de senioren van Bruse Boys in het paars getooid, een kleurswijziging die overigens abu sievelijk tot stand kwam. De nieuwe paarse shirts en kousen konden door de jeugd voor een prik kie worden aageschaft, omdat Shell Nederland een belangrijke financiële vinger in de pap had. Het feit, dat Bruse Boys-wedstrijdsekretaris Henk van den Ouden bij de oliereus op de loonlijst staat is in deze niet vreemd. ZAALVOETBALTOERNOOI BRUINISSE Het jeugdbe&tuur van voetbalvereniging Bruse Boys organiseert op de zaterdagen 4 en 21 december zaalvoetbaldagen voor ju nioren - en pupillenteams van eilan- delijke verenigingen. Morgen (zater dag 4 december) komen als eerste de B- en C-juniorenteams in aktie in de Zierikzeese sporthal Onderdak. Van 9.00 tot 12.45 uur spelen zes C- juniorenploegen een halve kompeti tie om uit te maken, welke ploeg met de eerste prijs naar huis mag. Naast de twee teams van de organiserende vereniging draaien ook ploegen mee van de verenigingen Dreischor, Re nesse, Brouwershaven en ZSC. De wedstrijden hebben een speelduur van een kwartier. Ook aan het B-junioren-toernooi, dat om 13.00 uur begint nemen zes teams deel. Bruse Boys krijgt hier oppositie van Brouwershaven, Dui veland, WIK, SKNWK en Zonnemai re. Ook hier worden wedstrijden van een kwartier gespeeld en komen alle teams een keer tegen elkaar in aktie. Het allerlaatste fluitsignaal klinkt om 16.45 uur. DEN HAAG - De Nederlandse rege ring heeft respekt voor het besluit van de sekretaris - generaal van de Verenigde Naties om opnieuw de Deen Poul Hartling voor te dragen als hoge kommissaris van de V.N. - vluchtelingenorganisatie. Het mi nisterie van buitenlandse zaken in Den Haag heeft dit vrijdag meege deeld. Nederland had oud-minister M. van der Stoel (P.v.d.A.) voorgedra gen voor de post van hoge kommissa ris. De kansen van Van der Stoel zijn nu verkeken. Nederland gaf uiter aard de voorkeur aan Van der Stoel, maar legt zich neer bij de voordracht van Hartling. Diens voordracht heeft echter geen gevolgen voor de Neder landse steun aan het vluchtelingen werk van de Verenigde Naties, aldus buitenlandse zaken. De woordvoerder zei vrijdag, dat de „beschikbaarheid" van Van der Stoel geen kritiek inhield op Hart ling, maar dat de Nederlandse voor keur voor de ex-minister een bijdra ge was aan „een zo goed mogelijk uit voering van de taak van de hoge kommissaris. LISSE - Bij een brand in een woon huis aan de Leidsevaart in Lisse zijn vrijdagmorgen twee mensen om het leven gekomen. De slachtoffers zijn de 56-jarige H. van den Bosch en zijn evenoude vrouw M. M. van den Bosch-Verte gaal. een 24-jarige zoon is met brand wonden overgebracht naar het brandwondencentrum in Beverwijk. Een andere zoon bleef ongedeerd. De woning is totaal uitgebrand. De omvang van de schade en de oorzaak zijn niet bekend. Toen de vrijwillige brandweer van Lisse even na zeve nen arriveerde, stond het huis al in lichterlaaie, aldus een woordvoerder van de rijkspolitie. NEURENBERG - Er zijn op het ogenblik meer dan twee miljoen wer klozen in West-Duitsland. Naar het centrale arbeidsbureau in Neuren berg donderdag bekendmaakte kwam het aantal werklozen eind no vember op 2.038.164. Advertentie VERWARMINGSSERVICE Telefoon 01110-2647 - 3909 ZONNEMAIRE - P. H. Stcketcc is hel afgelopen seizoen gcneraal-kampiocn geworden hij de Postduivenvereniging De Reisduif uil Zonnemaire. Hij bleef J. J. M. Steketee en L. J. van der Wielen ruimschoots voor. Steketee eiste ook de gcncraaltitel op bij de jonge en oude duiven. Dit keer zat L. J. van der Wie len hem op de hielen, terwijl A. J. Flikweert zich als derde klasseerde. Suk- scsvol waren In het afgelopen seizoen ook W. J. Wiltcnhurg. die diverse eerste plaatsen inkasseert e» C. Wcsdorp, die als winnaar uit de navlucht kwam. Vitesse duif: 1. W. J. Wiltenburg 295; 2. G. Flikweert 292; 3. A. J. Flik weert 226. Vitesse hok: 1. W. J. Wiltenburg 1064; 2. J M Steketee 972; 3. A J. Flikweert 792. Midfond duif: 1. W. J. Wiltenburg 409. 2. A. J. Flikweert 337; 3 W J. Wiltenburg 311 Midfond hok: 1. W. J. Wiltenburg 1183; 2 L. J. van der Wielen 1132; 3. A. J. Flikweert 985 Fond duif: 1 J J. M. Steketee 673; 2. J Flikweert 614; 3. J. J. M. Steke tee 398 Fond hok: 1. J. J M Steketee 1470; 2. J. Flikweert 1150; 3. L. J v. d Wie len 1067 Jong duif: 1. P. H. Steketee 571; 2. L J. v d Wielen 521; 3. L. J. v d Wielen 504. Hok jong: 1. P. H. Steketee 1723; 2. L J v. d. Wielen 1705; 3. L. Duiven- dijk 1404 Navlucht duif: 1 C Wesdorp 235; 2. J. J M. Steketee 207; 3. P. H Steke tee 195. Navlucht hok: 1. P H. Steketee 699; 2 J J M. Steketee 634. 3. C Wes dorp 550. Generaal over alle vluchten 1. P. H Steketee 4951, 2 J J. M Steketee 4402; 3 L. J. v d Wielen 4289. Generaal jong en oud was: 1 P H. Steketee 4252; 2. L. J. v d Wielen 4123; 3 A J. Flikweert 3837

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 7