SINT-NIKOLAAS-AKTIE PAAUWE B.V. - ZONNEMAIRE SLAGERIJ ORNÉE.... MAANDRENTE DEPOSITO Nog 4 dagen kunt u profiteren van onze groot scheepse JOPPE als u maandelijks rente wilt. NUTSSPAARBANK ZIERIKZEE 5 r met een pakket speciale aanbiedingen als nooit tevoren. ZUIDWEG 20a TELEFOON 01112-1318 FONDUE SCHAALTJE SAUCIJZEN CERVELAAT- WORST Adverteren doet verkopen! GEEFGOUD ALó JE VAN ELKAAQ HOUDT &V- Het grootste interieurcentrum van de Zuidhollandse en Zeeuwse eilanden Ruime parkeergelegenheid - Vrijdagavond koopavond AUBERGE MARITIME Gemeente Westerschouwen Sint-Nikolaas inkopen EXTRA GEOPEND Geschenkenhuis Hoogerhuis Hubo Karweishop Uw slager voor vers vlees: Tip voor Sinterklaasavond: Fa. Gebr. Verton vraagt LEERLING FIETS- BROMFIETSMONTEUR Natuur kosmetika 1743 Samen f 6,95 REFORM- EN DIEETHUIS Geld dat u bijvoorbeeld kunt gebruiken om vaste lasten te verlichten. Geld dat ook aangewend kan worden om al die leuke extra's te doen die het leven veraangenamen. Elke maand opnieuw een financieel ruggesteuntje. Dat is het prettige voordeel van dit maandrentedeposito. Hoe werkt zo'n extra inkomstenbron nu in de praktijk? Minimaal moet u er 15.000 gulden op storten voor een vaste periode van 3 of 5 jaar. Het rentepercentage blijft gedurende die periode hetzelfde. Dat is uw zekerheid. Een vaste hoge rente gedurende een lange termijn met maandelijkse rentebetaling. Vooreen deskundig, persoonlijk advies daarover bent u van harte welkom op ons kantoor! Kom kijken bij: ^^Versmarkt Legemaate 9 poeooooaeoooaBaaoaooeaeoae Wij vieren de Sint Nikolaas in huiselijke kring tot 8 december gesloten Daarna uitgebreide informatie over onze KERSTDINERS ZIERIKZEE booooooooc-soooooooooow De voorzitter van de commissie voor openbare werken van de gemeente Westerschouwen maakt bekend, dat op donderdag 2 december a.s. om 19.30 uur in het ge meentehuis te Haamstede een openbare vergadering van de eerdergenoemde commissie zal worden gehou den. De op deze vergadering betrekking hebbende stukken liggen voor belangstellenden ter inzage tussen 19.00 en 19.30 uur op de dag der vergadering. De voorzitter, A. J. PADMOS 's avonds van 19.00-21.00 uur woensdag, donderdag en vrijdag RENESSE 4 personenf 17,50 500 gramf 4,95 100 gram f 1,10 SINT DOMUSSTRAAT 8 - ZIERIKZEE voor zijn afd. tweewielers: Na inwerkperiode dient hij zelfstandig te kunnen werken Omdat hij direkt met onze klanten in kontakt komt, zoeken wij iemand met goede en prettige omgangsvormen Sollicitaties schriftelijk te richten aan: FA. GEBR. VERTON KERKSTRAAT 1 - 4328 LH BURGH-HAAMSTEDE het reformhuis biedt meer Probeerset inhoudende fles lotion, fles rei- nigingsmilk, potje drycreme, potje nacht crème en een kado-bon a f 2,—. Geschikt als kadootje voor hem of haar Poststraat 31 - Zierikzee Telefoon (01110) 2067 Haven park 16. Telefoon (01110) 4051 If Gouden slotje Gouden manchet knopen DAM 10 - ZIERIKZEE - TEL. 01110-2443 In de straat van de apotheek i 0° ,0<' - Go- Woensdag en donderdag bij Versmarkt Legemaate Harde spruiten per kilo 0,98 Boterhamworst 150 gram 1,20 Van de warme bakker Appelflappen 3 voor2,85 Kijk en vergelijk Kwaliteit is onxe reklame! Wij zijn deelnemer aan de St Nicolaasaktie van het ZOC Specialist in verse kwalitcitsprxKluktcn Mflkmjrrfci J?1« Zirrftfer TrWt-m ll»l10) 2AM Zierikzeesrhe Nieuwsbode uw grootouders lazen hem al! f

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 9