PANTALON deurloo mode ALL READY IN EERSTE HELFT DOOR WION OVERDONDERD: 9-8 f 98,- ERIC DE NOORMAN Zierikzee II in eerste helft naar afgetekende zege Renesse III te sterk voor Zierikzee IV: 0-3 Ouwerkerk II nipt geklopt door koploper Dreischor DFS II en SKNWK II delen punten: 3-3 Duiveland II koploper na 2-1 overwinning Duiveland III na ruime 6-0 zege stevig op kop Bruse Boys II bezorgt Hoek II eerste nederlaag Kats profiteert van aanvalslust Bruse Boys III: 1-3 WIK IV houdt Bruse Boys V op nul punten: 2-4 Harry Linders matchwinnaar voor ZSC II: 0-1 Brouwershaven III overtroefd SKNWK IV met 5-1 cijfers V oorwedstri jden libre 2e klas Voorwedstrijden bandstoten 3e klas INGEZONDEN STUKKEN N atuurbescherming? ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Dinsdag 30 november 1982 Nr. 23226 7 ROTTERDAM - In een vooral na rust uiterst spannend duel, is het eerste team van All Ready er net niet in geslaagd het sterke W.I.O.N. in Rotterdam een punt afhandig te maken. De in de eerste heflt opgelopen 8-4 achterstand werd door de Zierikzeese formatie in het tweede bedrijf geheel teniet gedaan, men kwam terug tot 8-8 maar het thuisspelende W.I.O.N. had in de slotfase het meeste geluk en pakte drie minuten voor tijd met de enige Rotterdamse treffer in de tweede helft toch nog de volle winst. AU Ready had een erg voorzichtige start. Er werd nogal opgezien tegen de konfrontatie met W.I.O.N. en de rood-zwarte brigade liet zich in de eerste tien minuten overbluffen door een zuiver schietende tegenstander. Na die tien minuten was het 3-0 en toen pas kwam All Ready in de wedstrijd. De (onnodige) angst voor de naar de derde klas gedegradeerde Rotterdammers ebde weg en er werd gelijk wat brutaler gespeeld. Scheidsrechter Ouwerkerk, die de zaken uitstekend onder kontrole hield, kende aan AU Ready een straf- worp toe toen Hans van Gastel enke le malen achtereen te stevig werd aangepakt. Jaco Stoutjesdijk bleef koel vanaf de stip en dat betekende 3-1. Beter ploeg W.I.O.N. was in die eerste helft toch de betere ploeg, liet dat ook in doelpunten merken en liep naar 4-1, voordat Leo Fonteine voor het twee de Zierikzeese punt zorgde. MIDDELBURG - Een in de eerste helft produktief spelen Zierikzee II boekte te Middelburg een afgeteken de 5-2 overwinning op de reserves van Zeelandia. Met deze overwin ning kon het Zierikzeese team de Middelburgers op de ranglijst passe ren. uit een benutte strafschop zorgde André Flohil voor een 1-0 voorsprong voor de rood-zwarten. De ope ningstreffer gaf de Zierikzeese aan vallers meteen vleugels. Piet van de Kasteele zette Zeelandia op een 2-0 achterstand, waarna Caros de Men- donza nummer drie liet aantekenen. Nadat Rob van de Zande de stand op 0-4 had gebracht wist de thuisklub te gen te skoren (1-4). Piet van de Kasteele bepaalde de ruststand op 1-5 waarmee de Zierik zee reserves ook meteen al hun kruit hadden verschoten. Hoewel men na de rust nog een aantal goede moge lijkheden kreeg om de score nog op te voeren bleek het schot plotseling ge heel zoek te zijn. Zeelandia kwam nog een keer tot scoren waarmee de wedstrijd met een 2-5 eindstand werd afgesloten. ZIERIKZEE - In de ontmoeting op het sportpark Bannink tussen Zie rikzee IV en Renesse III liet de thuis klub de scoringskansen welke het zich wist te scheppen liggen, terwijl de ploeg uit de Westhoek er een drie tal wist te benutten. In het veld ontliepen beide ploegen elkaar bijzonder weinig en waren zij na aan elkaar gewaagd. Harry Kostense opende voor de gasten de skore (0-1). waarna Hans Everaers voor een 0-2 ruststand zorgde. Na de hervatting wist René Baar- sen de doelman van de thuisklub nog een keer te verschalken (0-3). OUWERKERK - De reserves van Ouwerkerk hebben het koploper Dreischor II bijzonder lastig ge maakt. Hoewel Dreischor over het geheel genomen wel het beste van het spel had moesten zij uiteindelijk ge noegen nemen met een nipte 1-0 over winning, welke in de slotfase zelfs nog ernstig gevaar kwam. De aanvalslinie, die in de voor gaande wedstrijden reeds 42 doel punten had gescoord, demonstreerde deze middag een groot gebrek aan schotvaardigheid. Pas na een half uur spelen in de 2e helft slaagde Adrie Geelhoed er uit een voorzet van Piet Hoenderop in de enige en beslissende treffer te scoren (0-1). BUKGH - In het treden op het sportpark Van Zuijen tussen de re serves van DFS en SKNWK hadden voor de rust de Nieuwerkerkers het beste van het spel, terwijl na de rust DFS de lakens uitdeelde. Jan Baarsen wist voor DFS de sko re te openen (1-0) waarna Charel Slootmaker in de 20e minuut uit een strafschop de stand weer in even wicht bracht (1-1) Vijf minuten later wist Jan van de Velde door de verde diging van DFS te breken en de Nieu werkerkers een 2-1 voorsprong te ge ven. Na de rust konden de bezoekers door Charel Slootmaker zelfs haar voorsprong opvoeren tot 3-1. DFS slaagde er hiema in de bakens te ver zetten en het spel in handen te ne men Met een kopbal bracht Jaap Rijnberg in de 20e minuut de achter stand terug tot 2-3 waarna tien minu ten voor tijd Koos Endlich de wel verdiende gelijkmaker wist te sko ren (3-3). Overige uitslagen: K.N.S.-Fiks 4- 13, Ter Gous-Harga 4-7, Vlaardingen- Keep Fit 13-6. Stand 3e klas D, distrikt Zuid-West: Hij skoorde van afstand, 4-2. Een nog steeds zuiver schietend W.I.O.N. bouwde verder tot 6-2. Weer Leo Fon teine bracht All Ready op 6-3, maar het vierpuntengat kwam opnieuw op de borden na een afstandstreffer van Rotterdamse zijde. De op schot zijn de Gerda Kloet deed van afstand weer wat terug, 7-4, All Ready nam meer initiatief in deze periode en men kreeg in de gaten dat W.I.O.N. zeker geen wonderploeg had. Toch bracht W.I.O.N. vlak voor rust het verschil weer op vier punten, 8-4. Na de pauze waren de rollen omge keerd. Was het in het eerste bedrijf een betrekkelijk kalme partij. Na de rust werd er voor iedere meter (ste vig maar uiterst sportief) geknokt en de toeschouwers zagen een attraktie- ve wedstrijd met daarin nu een hoofdrol voor een sterker All Ready. Met een nu uiterst solide verdediging werd W.I.O.N. van het skoren afge houden en zo kreeg het aanvalsvak de tijd om het overwicht ook in doel punten uit te drukken. Corrie Stout- jesdijk bracht All Ready van afstand dichterbij, 8-5, en even later werd zij vastgehouden bij een omdraaibal on der de paal. De terechte strafworp werd echter door Leo Fonteine onbe nut gelaten. Fonteine herstelde zich uitstekend en liet alsnog van afstand zijn derde treffer aantekenen. 8-6 dus en nog een kwartier te gaan. Beslissing Dit doelpunt zette All Ready tot nog een hogere versnelling aan, men voelde dat men verder kon komen. Door twee schitterende doorlopers van Jaco Stoutjesdijk en Gerda Kloet werd het gat in vijf minuten dichtgesmeten, 8-8. Met nog tien minuten te gaan was het net wat te vroeg om op balbezit te spelen. W.I.O.N. was met een punt niet tevreden en speelde alles op de aanval. Beide ploegen hadden kan sen op de overwinning in die ze nuwslopende slotfase, maar W.I.O.N. had het meeste geluk aan haar zijde en skoorde drie minuten voor tijd de beslissende treffer. De resterende minuten speelden de Rotterdammers op balbezit en waagden geen enkele poging tot skoren meer. Nog twee maal kreeg All Ready de bal in de aanval, maar de druk van de achter stand maakte dat de zuiverheid ver dwenen was. OOSTERLAND - Met een kleine maar verdiende 2-1 overwinning op het bezoekende Wolfaartsdijk II heb ben de reserves van Duiveland de lei ding in de 3e klasse A in handen ge houden. De eindstand stond reeds bij het afsluiten van de le helft op het sk orebord. De wedstrijd was nog maar amper enige minuten oud, toen de thuisklub een strafschop kreeg toegwezen wel ke door Jan-Kees de Jonge in een doelpunt werd omgezet (1-0). De vreugde in het kamp van de Duive landers was echter maar van korte duur daar binnen de kortste tijd de gelijkmaker in het Duivelandse doel lag (1-1). Beide ploegen leverden hiema een gelijkopgaande strijd waarbij Jan- Kees de Jonge in de 20e minuut, met een schot dat door een van de verde digers van richting werd veranderd, Duiveland weer voorsprong wist te geven (2-1). In de spannende strijd welke hiema volgde slaagden de ver dedigingen er verder in meester van hun terrein te blijven wat voor de thuisklub weer twee kostbare winst puntjes betekende. OOSTERLAND - Zonder enige pro blemen heeft Duiveland III op het Oostersportpark zich in de ontmoe ting tegen ZSC IV aan de leiding van de 4e klasse B kunnen handhaven. Reeds in de le helft werd door de Oosterlanders de grondslag gelegd voor de uiteindelijke 6-0 zege. Piet Plezier opende de skore (1-0), waarna Jan de Jonge voor 2-0 zorgde. Nadat Piet Plezier de doelman van de bezoekers voor de derde keer het nakijken had gegeven zorgden Huib Pannekoek en Jan de Jonge voor een riante 5-0 voorsprong voor Duive land bij het afsluiten van de eerste helft. Na de rust was de doelpuntenhon- ger bij de thuisklub gestild hoewel men wel het beste van het spel bleef behouden. Nog een keer wist Jan de Jonge de doelman van ZSC te ver schalken waarmee hij de eindstand op 6-0 bepaalde. BRUINISSE Na in negen wedstrijden ongeslagen te zijn geble ven zijn de reserves van Bruse Boys er zaterdagmiddag in eigen omge ving in geslaagd koploper Hoek II haar eerste nederlaag (3-2) te bezor gen. Door deze overwinning hebben de Boys nu hun achterstand op de lijstaanvoerders tot twee punten we ten te reduceren. Na een kwartier spelen kwamen de Fiks W.I.O.N. Ter Gouw AU Ready Vlaardingen Harga K.N.S. Keep Fit 2 2 0 0 4 26 14 2 2 0 0 4 26 22 2 1 0 1 2 15 10 2 1 0 1 2 24 20 2 1 0 1 2 23 19 2 1 0 1 2 21 21 2 0 0 2 0 15 29 2 0 0 2 0 9 24 Overige uitslagen: 3e klasse A: Tjo- ba 6-A11 Ready 2 5-4. 5e klasse C: Dreischor-Togo 4 6-11; AU Ready 4-Tjoba 7 5-5; NWK-KVK 5-5. Aspiranten B-l: Volharding-All Ready 2-6. KORFBAL Distrikt Zuid West Woensdag 1 december Sporthal Onderdak 3e klasse D: All Ready-Ter Gouwe, 20.25. Afdeling Zuid west 4e klasse A: All Ready Ill-Olympia III, 21.30. 5e klasse C: All Ready IV-SKNWK, 19.30. Zeeuws Vlamingen weer op gelijke hoogte (1-1) waarna zij kort voor het verstrijken van de le helft zelfs voor sprong konden nemen (1-2). Na de rust bleef Bruse Boys met volledige inzet strijden voor een be ter resultaat. Door Teun de Ronde kwam men weer op gelijke hoogte (2- 2) wat de wedstrijd weer geheel open maakte. Tot twee keer toe liet de thuisklub hiema de kans liggen om uit een strafschop afstand van de be zoekers te nemen. Eerst liet Klaas Verspoor de kans hiertoe liggen, waarna even later Fred Hoofdman hem dit nadeed. Ondanks deze tegen slag bleven de Boys met volledige in zet voor de winnende treffer strijden waarbij zij hun moeite beloond zagen door een treffer van Chris Knop (3-2). BRUINISSE - Bruse Boys III heeft het in de thuiswedstrijd tegen Kats niet kunnen klaren en zag de bezoe kers met een 3-1 overwinning het strijdperk verlaten. De eerste helft gaf een gelijk op gaande strijd te zien waarin beide verdedigingen domineerden (0-0). Di- rekt na de rust slaagden de Boys erin voorsprong te nemen door Gerrie Va ne (1-0). De thuisklub ging hierna ja gen op 2-0 wat hen uiteindelijk nood lottig werd. Inplaats van de voor sprong te kunnen opvoeren kreeg Kats hierdoor de gelegenheid de stand weer in evenwicht te brengen (1-1). Doordat de Boys door deze te genslag waren aangeslagen kreeg Kats zelfs nog de gelegenheid de wedstrijd in haar voordeel te beslis sen met twee treffers. BRUINISSE - Hekkesluiter Bruse Boys V, nog steeds zonder winstpun ten, gaf het bezoekende WIK IV voor de rust uitstekend partij maar moest na de hervatting toch het hoofd bui gen (2-4) voor het team uit Kerkwer- ve. Jan van der Ven bracht de ope ningstreffer op zijn naam (0-1) waar na de Boys de balans weer in even wicht brachten (1-1). Jan van der Ven kon hiema WIK weer voorsprong ge ven (1-2) maar weer slaagde de thuis klub erin op gelijke hoogte te komen (2-2). Na de thee kwam WIK via een door Kees de Boer benutte strafschop weer op voorsprong (2-3) waarna Leen de Kok de wedstrijd definitief in het voordeel van WIK wist te beslissen (2-4). ALMELO - De Almelose politie heeft dit weekeinde in samenwer king met het regionaal drugteam van de politie in Twente een 33-jarige Co lombiaan aangehouden. Dit gebeur de op het moment dat de man op een parkeerplaats in Almelo een kilo co caïne wilde verkopen. De aspirant- koper zag kans te ontkomen. De co caïne werd in beslag genomen. HEINKENSZAND - Door een klei ne maar kostbare 1-0 overwinning in de uitwedstrijd tegen koploper Hein- kenszand II zijn de reserves van ZSC op gelijke hoogte gekomen met de andere ploegen die de ranglijst aan voeren. De thuisklub probeerde met nogal tamelijk hard spel de wedstrijd te forceren een opzet waarin zij niet slaagden daar men bij ZSC het hoofd koel hield. Beide ploegen ontliepen elkaar bijzonder weinig. De enige en beslissende treffer viel na een half spelen in de eerste helft toen Harry Linders een door Jaap van Oeveren genomen hoekschop ineens op zijn slof nam en de doelman van Hein- kenszand kansloos liet (0-1). BROUWERSHAVEN - In het tref- fen tussen Brouwershaven III en SKNWK IV op het sportpark Onder de Molen toonde de thuisklub zich duidelijk de sterkste (5-1). De Brouwenaren wisten reeds in de eerste helft een beslissende 4-0 voor sprong te nemen. Door twee doelpun ten van Ton Fischer kwam Brou wershaven met 2-0 voor waarna Ge rard Huigen en Wies Jonker de voor sprong opvoerden tot 4-0. Na de rust slaagde SKNWK erin te gen te skoren (4-1). Met een fraai schot wist Wies Jonker hiema de doelman van de bezoekers nog een keer het nakijken te geven (5-1). NIEUWERKERK - Voor de voor wedstrijden 2e klasse libre van het distrikt Schouwen-Duiveland van de KNBB hebben zich 11 spelers aange meld welke in twee poules zijn inge deeld. In poule A zullen uitkomen: J. den Haan, F. van der Lee, A. Schouwe- naar, J. L. J. Dorreman, J. van der Weijde en J. Pankow. In poule B zijn ingedeeld: H. J. de Bruine, M. de Rijke, R. de Bruin, J. Goudzwaard en A. Krijnse Locker. In poule A zullen de wedstrijden worden gespeeld op donderdag 2 de cember (Bommenede), woensdag 8 december (KVL) en maandag 13 de cember (Witte van Haemstede). In poule B vinden de wedstrijden plaats op dinsdag 30 november (Bom menede), donderdag 9 december (OKK) en donderdag 16 december (d'Eule). De lengte van de partijen is vast gesteld op 120 caramboles. NIEUWERKERK - Aan de voor wedstrijden bandstoten 3e klas van het distrikt Schouwen-Duiveland van de KNBB zal door 28 spelers worden deelgenomen welke in 4 pou les zijn ingedeeld. In poule A zullen uitkomen: A. van de Weel, A. P. de Visser, C. Dorre man, N. J. Schults, W. de Graaf, A. Bom en J. Verboom jr. Poule B: N. Tuinman, N. Janse, A. P. de Wit, P. de Jonge, C. Stouten, M. Wessels en D. G. van Dijk. Poule C: H. Roks, D. van Mourik, M. Aandewiel, J. Tierie, M. Bodbijl, P. Beekmans en T. de Bie. Poule D: K. J. Vis, J. Stols, J. Tem pel, H. Lindhout, M. Hanse, J. Lode- wijk en L. Pankow. De wedstrijden zullen plaats heb ben in poule A op donderdag 9 de cember (Onder Vrienden); donderdag 16 december (DOS) en dinsdag 4 janu ari (B.V. Renesse). In poule B wordt gespeeld op dins- Advertentie Terlenka/wol s-t-r-e-t-c-h (wasbaar) Een piekfijn slanke broek Niet goed? Geld terug! Ook na 5 december Mol 5-7, Zierikzee dag 7 december (B.V. Renesse), don derdag 16 december (Onder Vrien den) en maandag 3 januari (KVL). In poule C vinden de wedstrijden plaats op donderdag 9 december (d'Eule), donderdag 16 december (DOS) en maandag 3 januari (KVL). Ten slotte wordt de poule D gespeeld op dinsdag 7 december (B.V. Renesse), donderdag 16 december (Bommenede) en woensdag 1 decem ber (DOS). De lengte van de partijen is vast gesteld op 25 caramboles. MARKTBERICHTEN Paardenmarkt Utrecht UTRECHT, 29-11. Op de paarden markt in Utrecht zijn maandag 284 dieren aangevoerd. De noteringen waren als volgt: Luxe paarden 3000 - 4000; werk paarden 2200 - 3400; oude paarden 1750 - 2400; 3-jarige paarden 1550 - 2600; 2-jarige paarden 1300 - 2400; veulens 400 - 1250; hitten 550 - 1400; pony's 200 - 950. Prijzen per kg geslacht gewicht: Oude slachtpaarden 4,75 - 6,25; jonge slachtpaarden 5,00 - 6,50. De handel in slachtpaarden was zeer matig en in pony's matig. Veemarkt Leiden LEIDEN, 29-11. Aanvoer totaal 1391, waaronder slachtrunderen 1003, schapen en lammeren 388. Prijzen per kg: Stieren le 8,70 - 9,50, 2e 8,20 - 8,65; vaarzen le 7,55 - 8,70, 2e 6,60 - 7,45; koeien le 7,45 - 8,60, 2e 6,75 - 7,40, 3e 6,00 - 6,65; worstkoeien 5,60 - 6,60; dikbiilen extra kwaliteit 9,00 - 14,00. Prijzen per stuk: Schapen 190 - 230; lammeren 200 - 275. Overzicht: slachtrunderen: aan voer minder, handel redelijk, en prij zen iets hoger; schapen en lammeren: aanvoer stabiel, handel matig; en prijzen iets minder. SCHEEPVAART Abida, 28-11 te Freeport Acila, 27-11 te Bahrain Acmaea, 29-11 te Hongkong Aludra, 29-11 van Douala naar Le Havre Atlantic Star, 28-11 te Portsmouth Macoma, 6-12 te Fos verw. Ondina, 7-12 te New York verw. Vitrea, 27-11 van Amsterdam KERKNIEUWS Nederlandse Hervormde Kerk Bedankt voor Spijkenisse (wijk Michaëikerk): L. Lingen, Klooster Ter Apel (buitengewone wijkge- meente). Gereformeerde Kerken Beroepen te Kootstertille; drs. R. Faber, kand., Kampen, die dit be roep heeft aangenomen', te Ermeio (voor de geestelijke verzorging van het Psych. ziekenhuis Veldwijk"): mevr. A. M. van 't Spijker-Niemi, wonende te Harderwijk; te Hoogersmilde: C. van der Niet, kand., aldaar; te Ezinge: A. A. R. Ka mermans, kand., Kampen. Benoemd tot ziekenhuispredikant (ziekenhuis Schieland) te Schiedam: Y. Stienstra, Rotterdam-Zuid, zie kenhuispredikant in het Ikazia zie kenhuis. Beroepbaarstelling: drs. R. Faber, Prinsenstraat 351. 8261 JS Kampen. C. van der Niet, Rijksweg 141, 9423 PA Hoogersmilde. Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt Beroepen te Amersfoort-Centrum: S. de Vries, Dronten. Bedankt voor Spakenburg-Zuid (3e predikantsplaats): Tj. Boersma, Apeldoorn. Gereformeerde Gemeenten Bedankt voor Utrecht: R. Katten- berg, Lelystad; voor Rotterdam- Zuid-Pendrecht-Lombardijen: J, C. Weststrate, 's-Gravenpoider; voor Spijkenisse: M. Mondria, Waarden burg; voor Puttershoek: D. Hakken berg, Lisse; voor Alblasserdam: J. Mijnders, Veenendaal. Gereformeerde Gemeente OOSTERLAND - Op donderdag 2 december hoopt voor de Ger. Ge meente in het kerkgebouw aan de Sint Joostdijk, op te treden ds. J. de Pater, predikant van de Gerefor meerde Gemeente te Krimpen aan den IJssel. Aanvang 7.30 uur. Gereformeerde Gemeente OOSTERLAND - Vrijdag 3 decem ber 15.00 uur ds. Van Gelder, Nieu- werkerk, Huw. bev. Eindelijk na jaren waren de kleine boompjes langs de Kloosterweg tus sen de Maireweg en Badweg zo groot dat zij een natuurlijke beschutting vormden langs het fietspad. Het fietspad waar alle schoolkinderen en oudere fietsers gebruik van moeten maken om naar school en naar het dorp te gaan - een behoorlijke bus verbinding is er niet tussen Haamste de en Nieuw-Haamstede. Deze natuurlijke beschutting tegen wind, hagel, regen en sneeuw, bestaande uit Super gezonde boomp jes was een ware uitkomst voor alle kleine en grote gebruikers van het fietspad. Toen echter kwamen woensdag 17 november de „Groen"-werkers van de provincie Zeeland, die begonnen om alle boompjes rigoreus tot aan de grond af te hakken. Als verontrust inwoner van Nieuw-Haamstede belde ik donder dag, mede namens vele andere bewo ners, de burgemeester, die mededeel de dat zij niet op de hoogte was maar ogenblikkelijk maatregelen zou tref fen. Dit gesprek vond voor de mid dag plaats doch 's middags ging het vernielende werk gewoon door. Toen ik om 18.00 uur eindelijk het hoofd van de gemeentelijke plantsoenen dienst kon bereiken, wist deze nog van niets. Door zijn toedoen werd eindelijk het vak-werk gestaakt en staat er nu nog één klein struikje op de hoek van de Badweg en zullen de bewoners het weer lange, lange jaren zonder enige beschutting moeten doen, want boompjes kunnen wel in één dag worden vernield maar groei en doen ze in zo'n korte periode niet. Het gemeentebestuur en andere ge zagsdragers praten wel veel over het milieu, waaronder ook begroeiing, in de nog resterende natuurgebieden maar aan werkelijke bescherming van bomen, planten en vogelbestand wordt in feite weinig of niets gedaan. Een korte wandeling door Nieuw- Haamstede in de Kop van Schouwen zal dit zonneklaar aantwonen. J. de Glopper Toren weg 3 Nieuw-Haamstede (mede namens vele andere bewoners) De huid van de beer 62. „Paarden voor de twee gevangenen", be veelt Erwin. „Een paar man volgen mij. De rest blijft hier wachten." Even later rijdt hij met een kleine afdeling, Thorfinn en de ongelukkige boer gebonden meevoerende, naar de burcht. Er schijnt toch wel iets aan de hand te zijn, want tot zijn ver wondering treft hij bijna geen krijgers aan op de binnenplaats. Maar hij is te woedend om daar acht op te geven. „We zullen eens een voorbeeld stellen", zegt Erwin grimmig. Er klinkt een gerucht achter hem en zich omwendende ziet hij zijn moeder voor zich staan. Verwonderd kijkt Erwin haar even aan; haar ogen zijn verdacht rood, maar ze stralen, ondanks het feit, dat een boze frons haar wenkbrauwen samentrekt. Ze wil wat zeggen, aarzelt en vraagt dan scherp: „Wat ben je van plan met Thorfinn en die boer?" „Zij moeten gestraft worden, allebei", ant woordt Erwin nors. „Het zijn handlangers van Olaf met het smoesje, dat Gurd hier de burcht aan het belegeren was. hebben ze me weggelokt Zoals ik had kunnen weten, is er niets aan de hand en daarom „Er is wel degelijk wat aan de hand", zegt Winonah scherp. „Zowel Thorfinn als de boer hebben de waarheid gesproken, je zult ze dus vrijlaten Gurd stond met een legertje klaar om de burcht aan te vallen en als hier niet een troep Jomsvikings geweest was en haar stem stokt evenen niet een bende vreemde krijgers te juister tijd versche nen was, zou Gurd nu hier z.ijn gang hebben kunnen gaan. terwijl jij, tegen ieders raad in, als een dwaas met je krijgers mijlen ver weg één enkele man probeerde te vangen Ze zwijgt even en vervolgt dan: „Er was nog iemand, die je wilde waarschuwen je eigen vrouw Ingrid Er moet iets met haar ge beurd zijn, want ze is niet bij je en Gurd be weerde. dat hij haar gevangen genomen had Hij vluchtte, toen toen hij aange vallen werd en is nog op vrije voeten en daardoor verkeert Ingrid in doodsgevaar

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 7