Mevo '80 heren blijven op kop na 1-3 overwinning bij Apollo Rini de Rijke matchwinnaar voor herenformatie HSD: 0-1 Hoofdmacht BC Zierikzee onderuit bij Wings: 5-3 Mountain Stars vooral fysiek sterker: 22-15 Levenslange schorsing voetballer met hakbijl Hoofdrol voor uitblinkende Eddy de Looff Bromfietsproduktie daalt aanzienlijk 6 Advertentie NUMANSDORP - Zaterdagavond is het eerste heren team van Mevo '80 overeind gebleven in de konfrontatie met het Numansdorpse Apollo. Hiermee werd een se rieuze aanval op de koppositie van het Zierikzeese team afgeslagen. In een vijf kwartier durende wedstrijd wer velde de formatie van coach Reedijk over Apollo heen. De skore 1-3 werd bereikt via de setstanden 12-15,15-13, 5-15 en 7-15. Een uitblinkende hoofdrol in de Mevo '80- formatie vervulde dit keer Eddy de Looff. Vooral in de derde en vierde set smashte, serveerde en blokte deze Mevo '80-speler uitstekend, zodat hij een belangrijk deel in de overwinning mocht claimen. Door deze overwin ning bewees Mevo '80 zichzelf een uitsteken de dienst. In het seizoen 1980/1981 promoveerde het Zierikzeese team niet uit de derde klas, omdat toen het Numansdorpse Apollo de overstap naar de tweede klas mocht maken ten koste van Mevo '80. Op zaterdag 11 december ont moet Mevo '80 in sporthal Onderdak mede-koploper Spi- vo en dan zal blijken of de Zierikzeese ploeg er een eenja rig verblijf in de tweede klas van gaat maken en meteen doorgaat naar de eerste klas. Beide teams maakten in de begin fase een uiterst^ierveuze indruk. Me vo '80 speelde in de beginfase vooral in aanvallend opzicht beter dan Apollo. Via 3-5 werd het 3-7. Coach Reedijk benutte zijn twee time-outs, in defensief oogpunt gezien, uitste kend. Hij vroeg de time-outs aan bij de standen 7-8 en 11-13. Bij deze sko- res dreigde Apollo naastzij te komen. Zonder echt in grote problemen te komen haalde Mevo '80 de 12-15 set winst binnen. Fortuinlijk De tweede set gaf tot 7-7 hetzelfde beeld als in de eerste set. Enkele slor digheden in met name verdedigend BASKETBALL Fraaie zege voor damesploeg Mevo '80: 16-27 MIDDELBURG - Alleen het eerste damesteam van basketballvereni ging Mevo'80 kwam het afgelopen weekeinde in aktie in de kompetitie van het rayon Zeeland van de KNBB. In Middelburg fungeerde Dynamo'70 III als tegenstander. De Zierikzeese dames speelden een goede wedstrijd, een prestatie die terecht werd be leend met een 16-27 overwinning. Vanaf het eerste fluitsignaal dik- teerde Mevo'80 in Middelburg het ge beuren. Door treffers van Hetty Mol en Annemarie Molenaar kwam de Zierikzeese ploeg al vroeg op voor sprong. Pas in de zevende minuut kon Dynamo'70 de hatelijke nul weg werken. Verdedigend draaide Mevo'80 ook uitstekend en een goede rol vertolkten als zodanig José Vel- ders en Petra van Eugen. Zij onder schepten erg veel inzetten van de Middelburgse opponentes. Marian Mol voegde in de eerste helft aardig wat punten aan de pro- duktie toe via break-outs. Er werd van speelhelft gewisseld met een 5-15 voordelige stand voor Mevo'80. In de tweede helft waren de partijen beter tegen elkaar opgewassen, maar de marge van tien punten bleef door het vele skorende werk van Hetty Mol steeds gewaarborgd. Dynamo'70 kon in de tweede helft wel gelijke tred houden, maar het verlies kon niet meer worden afgewend. Met een 16- 27 eindstand boekten de Zierikzeese dames een verdiende zege. Eerste verlies sinds twee jaar... BIGGEKERKE - Ondanks de riante positie, die het eerste badmintonteam van Zierikzee tot afgelopen zaterdag innam in de eerste klas van de Zeeuwse badmintonkompetitie, is in de wedstrijd tegen het laag geklasseerde Wings 2 in Biggenkerke vast komen te staan, dat men ook in de Zierikzeese vereniging over een zeer smalle basis op topniveau beschikt. Door omstandigheden wa ren Corrie Keizer en Harry Koster afwezig. Prompt liep het team in Biggeker- ke tegen een 5-3 nederlaag aan, de eerste negatieve uitslag in twee jaar. De eerste plaats is door deze uitslag nog niet verspeeld, maar Terneuzen 3 en Ko librie hebben de Zierikzeese formatie nu weer binnen bereik. Er mogen nu geen punten meer worden verspeeld om de kompetitie winnend af te sluiten. Wings had al een 3-0 voorsprong, vooraleer Zierikzee de eerste winst partij binnen kon halen. André Koster zorgde in zijn heren enkelpar tij vooreen duidelijke 15-2, 15-5 zege. Daarvoor had Dave Clarke na een spannende partij het hoofd moeten buigen voor Mickey Totaley. Titaley won de eerste set met 15-12, maar Clarke kwam terug via 15-18. In de derde set braken de inspanningen de Zierikzeese speler evenwel op: 15-5 in het voordeel van Titaley. De eerste twee partijen leverden eveneens ver lies op. Overtuigend Dave Clarke en André Koster ver loren hun herendubbel in straight sets via 18-17 en 15-9 en Conny Cas- hoek en Petra Krello verloren het da- mesdubbel na veel strijd in drie sets. De thuisploeg won de eerste set met 15-10, maar de Zierikzeese dames krabbelden via 15-5 sterk terug. In de derde en beslissende set kwam de winst met 15-13 bij Wings terecht. Na de winstpartij van André Koster bracht Petra Krello Zierikzee terug gen Apollo is Mevo '80 zonder verlies gebleven in kompetitiewedstrijden. ,,Op zichzelf al een uniek rekord, maar iedere week moet je je toch weer afvragen, hoelang dit nog door kan blijven gaan. Mevo '80 is de kom petitie ingegaan met het doel rede lijk te kunnen meedraaien. De huidi ge klassering is ronduit verrassend. Met spanning zien we echter de ko mende ontwikkelingen tegemoet". Eerste winst Het tweede damesteam van Mevo '80 boekte een afgetekende zege op Kangoeroes III uit Oostvoorne. De zege werd behaald via de setstanden 8-15, 11-15 en 8-15. Isabella Schot speelde een opvallende wedstrijd. Het vierde damesteam smaakte in de zevende kompetitiewedstrijd voor het eerst het zoet van de over winning. Het bezoekende Spivo V werd met 15-10, 15-10 en 17-15 met le ge handen terug gestuurd naar Spij- kenisse. Voor deze wedstrijd kwam dit Mevo '80-damesteam slechts een keer tot een gelijkspel, maar de nu behaalde overwinning was uiterst verdiend. Voor sportieve geschenken ZENTRP SPORT INTERNRTIONRL SCHUITHAVEN 2 4 CAIRO - Egypte en de Verenigde Staten hebben maandag gepleit voor een spoedige terugtrekking van Is raëlische troepen uit Libanon en ver breding van de vredes onderhandelingen met deelneming van Jordanië en de Palestijnen. De oproep werd gedaan na een onder houd van anderhalf uur tussen de Egyptische president, Hosni Muba rak, en de speciale afgezant van pre sident Ronald Reagan, Philip Habib. Verdiend verlies voor heren Delta Sport RAAMSDONKSVEER/Z1ERIKZEE - In een zeer felle partij handbal zijn de Delta Sport heren er niet in geslaagd om de serie goede resultaten van de voorbije weken tegen Mountain Stars in Raamsdonksveer te kontinueren. Het fysiek zeer sterke Mountain Stars toonde zich gedurende de hele wedstrijd net iets slagvaardiger dan Delta Sport, dat zijn vorm van een week eerder tegen EMM niet benaderde. Via een 10-7 ruststand liepen de Braban ders in de tweede helft uit naar een afgetekende 22-15 zege. Ook de beide da- mesploegen van Delta Sport verloren. Het eerste team in Zierikzee tegen Wal cheren II met 4-9 en het tweede damesteam in Terneuzen tegen Utopia 2:14-5. De Ouwerkerkse dames daarentegen wonnen weer eens een keer: EMM 4 kreeg met 7-5 klop in de Zierikzeese sporthal Onderdak. opzicht haalden Mevo '80 uit het spel- ritme, waardoor Apollo kon uitlopen naar 12-9. Een tweede time-out van de Zierik zeese coach leekk het tij te dien ke ren, want de stand werd omgebogen naar 12-13. Een uitstekende aktie van Gerrit van Splunder werd door de overigens goed leidende scheidsrech ter Goossens foutief beoordeeld. Hierdoor kon Apoloo op een fortuin lijke wijze weer de service overne men. Enkele misverstanden aan Me vo '80-zijde zorgden er simpelweg voor, dat de thuisploeg via 15-13 weer naastzij kon komen. Wie zou verwachten, dat Mevo '80 hierdoor aangeslagen zou zijn, kwam bedrogen uit. Achteraf mag gerust gesteld worden, dat de Zierikzeese ploeg konditioneel een straatlengte voorsprong had op de thuisploeg. Ook een 4-0 achterstand in de beinfa- se door een aantal zwakke stops, kon de thuisploeg niet uit het evenwicht brengen. Juist in deze fase mani festeerde Eddy de Looff zich terdege met een aantal fantastische smashes, waardoor het voordeel aan Mevo '80- kant kwam. Via 5-7 en 5-10 haalde de Zierikzeese ploeg de winst met 5-15 zeer overtuigend binnen. Bij de ge noemde standen nam de Apollo- coach zonder sukses time-outs op. Overvleugelen De vierde set gaf 'heïzéffde beeld als de derde set. Een konditioneel sterker Mevo '80 overvleugelde Apol lo op alle gebieden. Vooral aanval lend presteerde de thuisploeg niet veel meer. Wel kwaM Mevo '80 door een aan tal foutieve stops weer met 5-0 ach ter, maar toen was het ook totaal ge beurd met de goedwillende thuisploeg. De jeugdige spelers Knoot en De Lange werden goed af- geblokt, terwijl routenier Blok steeds meer in de malaise van zijn teamgenoten ging delen. Mevo '80 stelde snel orde op zaken en ging via 5-6 en 6-11 door naar een 7-15 set- winst. Door de 1-3 zege heeft de Zierikzee se ploeg momenteel 15 punten uit acht ontmoetingen. De konfrontatie met Spivo uit Spijkenisse, dat eve neens 15 punten heeft, belooft der halve een spektakelstuk te worden. ,,Het lijkt of Mevo '80 niet kapot te krijgen is", stelde Marco Reedijk .glunderend na afloop. Sedert de thuisnederlaag in oktober 1980 te- VLISSINGEN - Voetbalvereniging Liberty uit Vlissingen heeft een 20-jarige speler een levenslange schorsing opgelegd. De man ging afge lopen zondag na uit het veld te zijn gestuurd zijn tegenstander met een hakbijl te lijf. Voordat hij de tegenstander te pakken kon krijgen werd de voetballer door een medespeler gegrepen. Liberty heeft de man in middels ook bij de KNVB voor royement voorgedragen. Dit deelde een bestuurslid maandag mee. De wedstrijd tussen Vlissingen 8 en Liberty 2 in de vierde klasse D van de afdeling Zeeland van de KNVB werd zondagmiddag door de trainer/begeleider van het Molukse team gefloten, nadat de aangewe zen scheidsrechter een bericht van verhindering had gestuurd. De gelegenheids-scheidsrechter stuurde in de eerste helft de speler van zijn eigen team uit het veld wegens natrappen. Later kwam deze speler te rug met een hakbijl, die hij uit zijn auto had gehaald om zodoende de te genstander alsnog „klein" te krijgen. De spelers van Vlissingen 8 waren na de aanval zodanig aangeslagen, dat zij weigerden verder te spelen. De KNVB heeft de man onmiddel lijk een tijdelijke schorsing opgelegd. De klacht komt woensdag (mor gen 1 december) aan de orde voor de Zeeuwse tuchtkommissie van de voetbalbond. Officier van justitie Van Marion in Middelburg verwacht niet dat de man ook strafrechterlijk wordt vervolgd. „Hij heeft zijn te genstander namelijk niet geraakt, zodat we hem geen uitvoeringshan deling ergo poging tot zware mishandeling ten laste kunnen leggen", zo deelde hij desgevraagd mee. Mountain Stars verdedigde de in de eerste helft tegen de herenploeg van Delta Sport veroverde voor sprong van drie doelpunten in de tweede periode van dertig minuten attent. De Zierikzeese ploeg trachtte de zaak te veel te forceren, waardoor de Brabanders juist voordeel haal den uit de akties van de blauwwitte brigade. Voortdurend bleef de marge van drie of vier doelpunten gehand haafd en geen moment hoefde Moun tain Stars zich echt in gevaar te wan en. Toen Delta Sport enkele minuten voor tijd berustte in het verlies, liep de thuisploeg nog uit naar 22-15, een uitslag overigens die over het geheel genomen geflatteerd te noemen is. Drie punten In de derde divisie van het lande lijk handbalgebeuren boekte Boeme rang de derde zege in suksessie. Het Bredase EBHV werd met 18-12 aan de zegekar gebonden. Koploper Avanti won opnieuw, maar moest wel tot de bodem van het kunnen gaan om in Zevenbergen met 11-12 uit de strijd te komen. Rapid pakte de eerste punten door in eigen huis medehekkesluiter Olympus de zesde nederlaag toe te brengen: 28-15. EMM 2 herstelde zich ten dele van het verlies tegen Delta Sport. In Mid delburg werd het een 16-16 gelijkspel tegen Dongen, waardoor Avanti nu al een kloof van drie punten heeft geslagen met de naaste belagers. De stand in dé derde divisie: Avanti Dongen EMM 2 Groene Ster Mountain Stars Delta Sport Boemerang Rapid EBHV Olympus De Ouwerkerkse dames boekten tegen EMM 2 een verdiende zege, al speelde de ploeg met name in de eerste helft uiterst matig. „Over de hele wedstrijd genomen had de ploeg met minstens tien doelpunten moe- 6 6 0 0 112- 85 12 •6411 94- 85 9 6 4 11 105- 98 9 6 4 0 2 95- 79 8 6 3 0 3 110- 91 6 6 3 0 3 98- 89 6 6 3 0 3 100- 97 6 6 10 5 107-111 2 6 10 5 78-115 2 6 0 0 6 93-148 0 Hockey-óverzicht ZIERIKZËE - Het eerste hereanteam heeft de uitwedstrijd tegen Zevenber gen in een 0-1 overwinning omgezet. Heren 2 leed thuis een teleurstellende 0-1 nederlaag tegen Tempo en heren 3 bleef op sportpark Bannink de baas over Den Dune A (2-0). Bij de jeugd kon niet één team een overwinning behalen, uitgezonderd het mesiejs A-team, dat in de thuiswedstrijd tegen Middelburg 2 enorm uithaalde. De gasten dropen met een vernederende 12-2 nederlaag af. Jongens A kwamen in hun uitwedstrijd tegen Breda 4 ook op kunstgras uit (meisjes A mocht vorige week ook op de vlakke mat aantreden). De thuis wedstrijd werd met 7-0 gewonnen. In Breda was de eindstand 4-4. Meisjes A heeft tegen Middelburg 2 (dat de laatste plaats op de ranglijst bezet) haar doelsaldo goed op kunnen vijzelen. Het HSD-team heeft nu 49 doelpunten voor en zes tegen en staat nog steeds bovenaan de ranglijst. Linda Straetemans scoorde in de thuiswedstrijd het openingsdoel punt. De verdediging van Middel burg bleek niet bestand de reeks van aanvallen te stuiten. In snel tempo werd de score opgevoerd. Natasja Al kemade tekende voor de tweede go al, Anneke Vlieger voor de derde, Jo- landa Kraaijeveld voor de vierde, Ydwine Zuiderveld voor de vijfde, opnieuw Jolanda Kraaijeveld voor de zesde en zevende en Natasja Alke made bracht ten slotte de stand op 8- 0. Voor de rust kon Middelburg nog een keer tegenscoren. HSD, dat zonder Annemieke Waaijcnberg en Liesbeth Hekking aantrad, speelde met een gewijzigde opstelling. Ydwine Zuiderveld (voor heen linkerspits) bezette de plaats van linkermiddenvelder en Jolanda Kraaijeveld had haar plaats ingeno men. In de tweede helft viel HSD wat terug. Middelburg werd sterker en dook regelmatig in de cirkel van HSD op. Dat leidde tot het tweede doelpunt voor Middelburg. Ausput- zer Johanna Zuiderveld was er na de rust uitgegaan en Klaske Visser nam haar positie over. Jacqueline Vos maakte in de tweede helft haar de buut in het HSD-team. Ydwine Zuid erveld, Anneke Vlieger, Natasja Al kemade en Jolanda Kraaijeveld maakten voor het eindsignaal nog een doelpunt en brachten de stand op 12-2. Straf corner Het eerste herenteam speelte uit te gen Zevenbergen. De thuiswedstrijd was in het begin van dit seizoen met 3-0 gewonnen. In de eerste helft maakte HSD een iets sterkere in druk, ondanks dat het middenveld niet zo goed funktioneerde. HSD in de race door met 7-11,11-3,11-3 van Lenny Patty te winnen. De par tij van Conny Cashock had een juist omgekeerd verloop. De Zierikzeese ontfutselde Sandra Titaley de eerste set vla 12-10, maar moest daarna overtuigend haar meerdere erken nen: 11-0, 11-4 voor de Wing-speelster en een 4-2 tussenstand. De buit in de gemcenge dubbelspe len werd eerlijk gedeeld, maar dit be tekende wel het uiteindelijke verlies voor de Zierikzeese ploeg. André Koster en Petra Krello brachten de stand eerst op 4-3 door met 15-8, 7-15, 15-3 te winnen, maar Conny Cashoek en Dave Clarke bleken niet opgewas sen tegen Sandra en Mickey Titaley. Cashoek en Clarke wonnen de eerste set met 15-3, maar de tweede leverde verlies op (15-8). In de derde en beslis sende set wogen de partijen goed te gen elkaar op, maar het Biggekerkse dubbel toonde zich nipt superieur via 15-13. De Zierikzeese ploeg heeft nu alleen nog vier thuiswedstrijden af te werken Bij een goede konsentra- tie en kompleet team lijkt de zege in de kompetitie 1982/1983 nog wel mo gelijk. Spelmoment uit de heren veteranenwedstrijd tuitten HSD en Den Dunc De Zierikzeese formatie u?on met 2-0 (Foto: Zierikzeesohe Nieuwsbode) speelde zonder Frank Streng en Jaap Zuiderveld en had Sipko Visser (rechtsbuiten) als invaller meegeno men. Erik van de Doe was terugge haald naar de ausputzersplaats. Noch HSD noch Zevenbergen kon scoren in de eerste helft. Na rust ging Erik van de Doe naar het midden veld. Na enkele minuten kreeg HSD een strafcorner toegwezen. Rini de Rijke scoorde uit de rebound. Nog geen drie minuten later pushte Erik van de Doe vanuit een strafcor- nersituatie de bal hoog het doel in, nadat verscheidene HSD-spelers de bal al hadden aangeraakt. De scheidsrechter keurde de goal echter af, omdat de bal niet zou hebben stil gelegen. Zevenbergen had na rust nog een mogelijkheid om de stand gelijk te trekken, maar Lex van Geer haalde de bal met de voet van de lijn af. HSD kwam daar goed weg, want de scheidsrechter had de overtreding niet opgemerkt. Strafbal gemist Heren 2 speelde thuis tegen Tempo. In een zeer matige wedstrijd heeft HSD de overwinning uit handen ge geven. Tot de rust kon de thuisploeg de stand 0-0 houden, maar in de twee de helft had HSD de overwinning naar zich toe moeten trekken. Het tweede herenteam heeft verschillen de kansen gekregen om de score te openen, maar ze werden niet benut. Een ingeslagen strafcorner van Maarten Hardon werd afgekeurd en tot overmaat van ramp pushte Tim Tcrwogt de toegekende strafbal naast. Tempo, dat minder in de aan val was dan HSD, had aan één benut te kans voldoende en kon de wedstrijd met een 0-1 overwinning afsluiten. Heren 3 won met 2-0 van Den Dunc A. Hans Blom scoorde tweemaal uit een strafbal en een strafcorner. De veterinnen wonnen met 0-1 de uit wedstrijd tegen Goes. Jacqueline Kouijzer scoorde voor HSD. Uitslagen Jongens A: Breda 4-HSD 4-4; Jon gens B: HSD-Den Dunc 1-1; Jongens C: Zevenbergen-HSD 5-0; Jongens D: Push 2-HSD 7-2; Jongens ED: vrij. Meisjes A HSD-Middelburg 2 12-2; Meisjes B: HSD-Push 2 0-3; Meisjes B2: HSD-Zevenbergen 2 2-2; Meisjes D. Pelikaan-HSD 11-0; Dames 1: vrij. Heren 1: Zevenbergen HSD 0-1; He ren 2: HSD-Tempo 0-1; Heren 3: HSD- Den Dunc A 2-0; Veterinnen: Goes- HSD 0 1 ten winnen, maar vooral in het eerste half uur rommelde Ouwerkerk maar wat aan", stelde coach Henk Snij ders na het duel tegen de zwakke Middelburgse ploeg. Ouwerkerk kwam door Cora Neele op voor sprong, maar EMM 2 pakte het initi atief over en kwam met 1-3 voor. Jea- nette Kenters zorgde weer voor aan sluiting, maar opnieuw werd de mar ge vergroot tot twee doelpunten. Vlak voor rust bepaalde Erna Bak ker de pauzestand op 3-4. Onderschatting In de rustperiode maande Henk Snijders zijn ploeg aan tot meer tem po en meer werklust. „De tegenstander werd duidelijk onderschat. Daar moest wat aan ge daan worden. Met name Marja Otte kwam in de eerste helft niet of nau welijks in het stuk voor, terwijl het meeste gevaar toch van haar moet komen. Tenslotte is zij niet voor niks geselekteerd voor het Zeeuwse team". De preek was met name aan het adres van Marja Otte niet tegen dovemans oren gericht, want in de tweede helft toonde zij duidelijk meer agressiviteit en nu kwamen er ook treffers van haar hand. Vier keer passeerde zij de Middelburgse keepster, terwijl EMM Diane Bakker slechts een keer het nakijken gaf, zo dat er alsnog een positieve 7-5 skore werd behaald. De jeugd-uitslagen van Delta Sport en Ouwerkerk: Welpen: Delta Sport- Volharding 1-8; Meisjes-pupillen: Ouwerkerk-KHV KHV niet opgek.; Meisjes-aspiranten: Ouwerkerk- KHV 10-1; Delta Sport-Marathon 9-7; Jongens-pupillen: Delta Sport-Vol- harding 8-2; Jongens-aspiranten: Del ta Sport-Sluiskil 10-14. Matige vangst hengelwedstr ij d ZIERIKZEE De derde kompetitie wedstrijd van de h.s.v. „Oosterschel- de" bracht 48 hengelaars aan de wa terkant. Er werd gevist bij de Schelp- hoek en de vangst bestond hoofdza kelijk uit bot en een verdwaalde schar. Met vier flinke botten werd deze keer Rinus Ravia winnaar. De uitslag van deze wedstrijd luidt als volgt: 1. M. P. J. Ravia 1270 pun ten; 2. R. Timmerman 985 punten; 3. mevrouw M. Geluk 860 punten; 4. J. Vijfwinkel 780 punten; 5. C. Bolle 775 punten; 6. C. Rossen 720 punten; 7. J. Bolier 630 punten; 8. P. van Leeuwen 570 punten; 9. A. C. Oole 460 punten; 10. C. P. v. d. Werve 410 punten; 11. M. Verton 407 punten; 12. P. Roskam 286 punten; 13. A. J. Verwest 280 pun ten; 14. H. Pannekoek 215 punten; en 15. M. P. Ravia 211 punten. Voor 18 december staat de volgen de wedstrijd op het programma. TOG Bruinisse BRUINISSE - De nummers twee en drie op de ranglijst van de huishou delijke kompetitie van de Bruse schaakvereniging T.O.G.. J. de Jonge en A. Douw namen de afwezigheid van koploper J. de Korte waar de voorsprong van deze tot een mini mum terug te brengen. Beide wonnen in hun achtervol gingsrace hun wedstrijden al was de overwinning van De Jonge tegen M. v. Driel niet van enig geluk gespeend. Douw boekte een reguliere zege met wit op R. Bal. K. v. d. Bok verste vigde zijn positie door een overwin ning op A. Kik. M. Houkamp maakt moeilijke dagen door: hij verloor van J. v. d. Bos. Uitslagen. J. v. d. Bos-M. Hou kamp 1-0; J. de Jonge-M. v. Driel 1-0; A. Douw-R. Bal 1-0; K. v. d. Bos-A. Kik 1-0; Abr. v. d. Berge-Av. Klin ken 1-0; E. Wiebrens-A. J. v. d. Berge 1-0; J. Klink-A. Knop 1-0. De stand aan de kop tot halverwe ge het seizoen is als volgt: 1; J. de Korte; 2. J. de Jonge; 3. A Douw; 4. K. v. d. Bos; 5. J. v. d. Bos; 6 7 C. v. d. Berge en A. Kik; 8. Abr. v. d. Berge; 9. M. v. Driel; 10. R. Bal DEN HAAG - De Nederlandse fa brikanten van fietsen cn bromfietsen hebben van januari tot juni, vergele ken met dezelfde periode vorig jaar, in totaal bijna 42 procent minder bromfietsen cn ruim 15 procent min der fietsen geproduceerd. Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (C.B.S.). Binnen de scktor fietsen daalde vooral de produktic van sportfietsen met 194.400 tot 503.600. maar het cij fer van de zogenaamde klassieke toerfiets steeg met 5.300 tot 39.200 rij wielen. Dc produktie van sportfietsen daalde dit jaar voor het eerst. Van 1979 tot en met 1981 vertoonden de produktiecljfers nog een stijgende lijn.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 6