Warm aanbevolen aan alle bewoners van een eigen huis* Isolatie-toets Minder stookkosten; méér comfort! Hoe zit het met de kosten? Kwestie van bekijken! Maak een isolatieplan Bent u bewoner van een eigen huis? Dan hoeft dat niet te betekenen dat u er warmpjes bij zit Zeker als uw huis nog niet of slechts gedeeltelijk is geïsoleerd. En u zo veel aan stookkosten moet betalen. Voor u is er daarom alle reden eens te toet sen wat er in uw huis (nog) geïsoleerd kan worden. Enwat u zich daarmee tot in lengte van dagen aan stookkosten kunt besparen! Aan de hand van nevenstaan de toets kunt u berekenen wat er in uw huis zoal geïsoleerd kan worden - en wat u daarmee aan stook kosten kunt besparen. Bedenk daarbij wel: ieder huis is anders - en iedereen heeft zo fn eigen manier van stoken: de cijfers zijn daarom aan de voorzichtige kant Wel heeft onderzoek vóór en na isolatie aangetoond dat de ge middelde besparingen soort isolatie Spouwmuurisolatie Dakisolatie: - verwarmde zolder - onverwarmde zolder Vloerisolatie Dubbelglas/voorzetramen: - woonkamer - slaapkamer Gevelisolatie (binnen) Leidingisolatie (per strekkende meter) besparing in m3 aardgas per m2 oppervlak per jaar 10 x 10 x 6 x 5 x 30 x 20 x 9 x x aantal m2 dat in uw woning te isole ren is Totaal aantal m3 aardgas Besparingen:m3 aardgas per jaar a f 0,55 totaal aantal m3 aardgas perjaar zo'n 6% hoger liggen. Isolatie is een voordelige zaak. Niet alleen bespaart u daarmee het nodige aan stook kosten - u verhoogt óók het wooncomfort! Géén kou-afstralende muren en vloeren. Géén kille kamers en hoeken die het woonplezier 's winters zozeer beperken. En wat te denken van het comfort van dubbelglas of voorzetramen die niet meer zo gauw beslaan? Een luxe? Ja! Maar uiteindelijk wel een luxe die zichzelf weer terugbetaalt Natuurlijk brengt isolatie kosten met zich mee. Die zult u als eigenaar-bewoner zelf voor uw rekening moeten nemen. Echter: omdat u zoveel minder aan stookkosten gaat betalen kunt u die investering vaak al vrij snel weer terugverdienen. Want de kosten van isolatie zijn eenmalig terwijl de stookkosten steeds weer terugkomen. Met de verwachting dat de energie prijzen in de toekomst wellicht nóg verder zullen stijgen. Op onderstaand lijstje ziet u binnen hoe veel jaar u de kosten van isolatie weer kunt terugverdienen. Daarbij is uitgegaan van prij zen die gemiddeld voor isolatie worden berekend - en de thans geldende aardgasprijs van 55 cent per m3. Ziet u kans ook zélf het nodige te isoleren? Dan betaalt u alleen de materiaalkosten en komt u uiteraard nóg voordeliger uit Ook uw gas/energiebe drijf weet wat isolatie aan besparingen oplevert en zal u graag van advies dienen. Vaak kunt u daar regelen dat met uitgevoerde isolatievoorzieningen reke ning wordt gehouden - waardoor uw termijnrekening verlaagd kan worden. Misschien hebt u al een en ander laten isoleren in uw huis. Bijvoorbeeld: dubbelglas of spouw muurvulling. In dat geval toont de toets u dat er méér te isoleren is. En dat u - vaak tegen lagere inves teringen - nog méér op stookkosten kunt besparen. Alle beetjes helpen! Daarom moet u ook eens bekijken wat u met de nodige handigheid misschien zélf kunt isoleren. De brochure "Isolatie: Wat doen we zelf?" kan u daarbij goed van dienst zijn. Deze brochure kunt u aanvra gen bij het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Postbus 20951,2500 EZ Den Haag. Hebt u met behulp van onze isolatie-toets uitgerekend wat u aan stookkosten kunt besparen? Maak dan, samen met een isolatiebedrijf een isolatieplan, waarin "kosten" en "opbrengsten" met betrekking tot uw eigen huis duidelijk op 'n rijtje worden gezet Wilt u zelf het nodige isoleren? Steek dan bij een doe-het-zelf specialist uw licht eens op over materialen en kosten. Een prima basis om snel te isoleren. Om spoedig op stookkosten te kunnen besparen! Ook bewoners van huurwoningen biedt isolatie interessante besparingsmogelijk- heden. Voor hen is de brochure 'Isoleren huurwoningen" op aanvraag verkrijgbaar bij het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Postbus 20951,2500 EZ Den Haag. Nationaal Isolatie Programma ISOLATIE-TOETS Deze besparingscijfers gelden voor woningen waarin 3500 tot 3700 in1 aardgas per jaar wordt verbruikt. In hoeveel jaar zijn de isolatievoorzieningen terugverdiend? soort isolatie uitgevoerd door de vakman zélf uitgevoerd Spouwmuurisolatie 3 '/2 jaar Geveibinnenisolatie 6V2 jaar Dakisolatie - verwarmde zolder - onverwarmde zolder 11 jaar 18 jaar S'/2 jaar 9 jaar Vloerisolatie 11 jaar 5 V2 jaar Dubbelglas - woonkamer - slaapkamer 13 jaar 20 jaar Voorzetramen - woonkamer - slaapkamer 6 jaar 9 jaar I-eidingisolatie 1 jaar Ken publikatic v*n Coördinatirtciim Pitvocring Voorlichting NIP (Nation/wl IsolBtir Programma) In dit CoOrdinatirtcain rillen vertegenwoordiger* van de ministerie* van VolkshurtvenUng, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en van Economische Zaken, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, de NV Nederlandse Gasunie, hei Bouwcentrum. Stichting Voorlichting Kn<Tgiebesparing Nederland. Vereniging van Exploitanten van Gasbedrijven in Nederland. Nationale Woningraad. Nederlands Christelijk Instituut voor Volkshuisvesting Stafbureau Nationaal Isolatie Programma. Stafbureau lso-Nwrd Assen en Stafbureau Provinciaal Isolatieprogramma Limburg 4

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 8