Damtiental Zierikzee lijdt de eerste nederlaag in hoofdklas Goede resultaten voor amazones tijdens spring wedstrijd in Bru Ger Monster opnieuw naar maximale 8-0 overwinning 12 Te afwachtend spel wordt diverse spelers fataal (12-8) Winterbokaal NPC V n ML. 6 4 Wolfaartsdijk-Mevo 1 Goes-Zierikzee 2 SSC'55-Bruse Boys 3 SKNWK-SNS 6 GPC-Duiveland 7 ZSC-Cadzand 8 Renesse-Hulsterloo 12 Delta Sport-Walcheren (d) Ouwerkerk-EMM (d) Mountain Stars-Delta Sport (h) WIK-Dreischor (d) Krijn van Langeraad WIK-DFS Ouwerkerk-Renesse II Mevo '80-Sparta/F (d) Apollo-Mevo '80 Kenk Theunissen ZIERIKZEE - In de elfde Nieuwsbode-Toto van het af gelopen weekeinde hadden onze drie kandidaten geza- melijk 23 juiste voorspellingen met een goede „negen" voor Hans Blom, maar dit respektabele aantal was aller minst toereikend om koploper Marcel van Grunsven te kunnen bedreigen. In de tiende Toto kruiste de laatste man van de voetbalhoofdmacht van Zierikzee twaalf wedstrijden goed aan. Op de gedeelte tweede plaats stan Bert de Vos en Arie Folmer met elk tien juiste voorspel lingen. Voor onze Toto van deze week spraken we met drie mannen, die veelal op de achtergrond bezig zijn met de voetbalsport, maar die in deze drommels goed wegen waar het allemaal om gaat. Problemen om een goede voorspelling te motiveren waren daarom dan ook niet bij de negen voetbalontmoetingen van Schouwen- Duivelandse standaardteams en het ene eilandelijk duel in het damesvoetbal. Iets meer op de goktoer moest het drietal bij de twee volleybal- en drie hanbalontmoetin- gen, die de lijst van vijftien in de twaalfde editie vullen. Desondanks zijn we bijzonder blij met de oprechte me ning, die Henk Theunissen uit Haamstede, voorzitter van de tuchtkommissie van de afdeling Zeeland van de KNVB, Nico Timmerman uit Dordrecht, sekretaris van voetbalverening Zierikzee en juist zijn funktie ontheven regio-gemachtigde en Krijn langeraad, konsul van voet balvereniging WIK en enkele dagen geleden vereerd met de KNVB-speld van verdienste voor een kwart eeuw WIK-werk, wilden geven. wedstrijd bij Wolf aartsdijk. Een keer krijgt de ploeg van trainer Toon van Tiggelhoven een overwinning in het vooruitzicht. De matige prestaties van voetbal- klub Zierikzee in de voorbije weken hebben het vertrouwen in de Zierik- zeese derde klasser duidelijk aange tast. W Zierikzee-sekretaris Nico Timmerman: „Onder de gegeven om standigheden zou ik bijzonder blij zijn als mijn tip voor een gelijkspel eruit komt, al moet ik eerlijk beken nen, dat ik een beetje huiverig ben. Desondanks hoop ik er van harte op. Verlies zou niet best zijn, sowieso niet, maar momenteel helemaal niet". Ook Krijn van Langeraad tipt een puntenverdeling op sportpark Schenge, maar Henk Theunissen gaat er toch van uit, dat het terrein- voordeel de Goesenaren het voordeel zal geven om tot een kleine overwin ning te komen. Hoppeloos ..De Bruse ploeg beging het gelei delijk weer een beetje beter te doen", motiveert Henk Teunissen zijn ge lijkspel bij SSC'55 tegen Bruse Boys. Nico Timmerman sluit zich vol mondig bij deze tip aan en Krijn van Langeraad gokt zelfs op een zege voor de formatie van trainer Jan Englebert. „Misschien gaat het nu wel ineens lekker lopen. Je weet het bij Bru maar nooit", stelt hij. In de zaterdagse vierde klas is de staar- tontmoeting tussen SKNWK en SNS uit Stad aan 't Haringvliet de absolu te smaakmaker. Voor de Nieuwer- kerkse formatie is dit treffen een ab solute test-case. Verlies voor Kees van der Linde en zijn mannen zet de ploeg in een hopeloze situatie. Nico Timmerman stelt zonder blik ken of blozen een overwinning voor SKNWK in het vooruizicht. „Ze moe ten het nu alleen nog even waar ma ken". laat hij lachend volgen op zijn optimistische blik.~,Een portie chau vinisme telt natuurlijk ook mee, maar SKNWK heeft toch een betere ploeg dan ze op de ranglijst zouden doen vermoeden", onderkent Henk Theunissen. „Dus een één". Om SKNWK helemaal het nodige ver trouwen te schenken houdt ook Krijn van Langeraad het op een Nieuwer- kerse zege. Bij Meve verschijnt twwe keer een gelijkspel bij de uit- Sporttassen v.a. 7,50 Clubshawls v.a. 13,50 7 /rï ZENTRfiSPORT JINTERNQTIONQL SCHUITHAVEN 4 Aarzeling- Krijn van Langeraad is het meest optimistisch in zijn voorspelling je gens de Zierikzeese zaterdag vereni ging. „Het is een kwestie van boeren kool tegen techniek", meent Henk Theunisse. „Mevo speelt naar mijn mening te technisch, er zou wat meer boeren kool aan te pas moeten komen, dan kwam de ploeg verder. Het is alle maal te veel geïndoktrineerd door het zaalvoetbal. Maar wel goed voet bal, maar waarschijnlijk niet hele maal opgewassen tegen het recht- vooruitvoetbal van Wolfaartsdijk". In kerkwerve staat het eilandelijke treffen tussen WIK en DFS op het programma. Nico Timmerman vult resoluut een WIK-zege in en dat doet na enige aarzeling ook Krijn van Langeraad, die als WIK-lid al 25 jaar aan de weg timmert. Een aantal ja ren was hij zelfs voorzitter van de klub. „Er moet een kleine overwinning in kunnen Zitten als de ploeg van Adrie Noordijke het koppie erbij houdt", onderschrijft hij zijn tip. Henk Theunissen houdt het op een puntenverdeling, „want ik ben er nog niet zo van overtuigd, dat de ploeg de tegenvaller van de vorige week al heeft verwerkt", zegt hij, daarmee doelend op de onverwachte en ongewenste van DFS tegen 's- Heer Arendskerke. Bij GPC- Duiveland sieren twwe GPC- overwinningen en een Oosterlandse zege het twaalfde Toto-formulier. Ni co Timmerman is degene, die de zege voor Piet Roks en de zijnen ziet glo ren. ZSC boekt op terrein een over winning naar de stellige mening van Henk Theunissen en Krijn van Lan geraad, terwijl Nico Timmerman Gadzand een punt mee naar huis ziet nemen. Verschillend Drie verschillende voorspellingen komen er bij Renesse tegen Hulster- loo op het formulier. „Dat wordt een zege voor Renesse", zegt Nico Tim merman. „Ik weet niet waarom, maar ik voel zoiets". Henk Theunissen houdt het op dc halve buit voor de ploeg van Ko Wil- lemse en Krijn van Langeraad ge looft niet In het wondertje dat zijn beide maats zien gebeuren. Ouwer- kerk wint zonder blikken of blozen van Renesse II Is de stellige mening van het drietal. Na deze wedstrijd verschijnen de „hrache-vreemde" wedstrijden op het formulier. De vol leybaldames van Mevo '80 houden volgens Henk Theunissen en Nico Timmerman de buit in sporthal On derdak. maar Krijn van Langeraad meent dat het Middelharnisser Sparta/II tot twee gewonnen sets komt en dus de buit deelt met de ploeg can coach Hans Root. Verrassend zijn de drie verschillen de meningen bij de herenvolleybal- ontmoeting tussen de ploegen van Apollo uit Numansdorp en Mevo '80. maar door is het vor het drietal dan ook typisch gokwerk voor. Zierik zeese winst tipt Krijn van Lange raad, een puntenverdeling voorspelt Henk Theunissen en voor Nico Tim merman blijven de punten in Nu mansdorp. In de handbalkompetitie gaat het op en neer met de da- mesploegen van Delta Sport en Ou- werkerk. Het voorbije weekeinde werden beide ploegen gekonfron- teerd met een fikse nederlaag. Vol gens onze Totoïsten van deze week zit zoiets er dit keer niet helemaal aan te komen. De Zierikzeese dames gaan volgens Henk Theunissen en Ni co Timmerman met de winst strijken tegen Walcheren, terwijl Krijn van Langeraad een puntenverdeling wel ziet hangen. Onherroepelijk Een gelijkspel ziet Henk Theunis sen wel zitten voor de damesploeg van coach Henk Snijders in de thuis wedstrijd tegen EMM4. De beide an deren houden het op een kleine ne derlaag, „want de routine zal hier wel een aardig woordje meespreken en dat heeft Ouwerkerk nog niet", menen beiden. Het feit, dat zowel de herenploeg van Delta Sport als die van Mountain Stars uit Raamsdonksveer aan het eind van het vorig seizoen promo veerden naar de landelijke derde di visie en daarnaast het gegeven dat beide in de afgelopen weken goed tot zeer goed meedraaien, heeft het drie tal aardig aan het twijfelen gezet. Henk Theunissen houdt het op Zie rikzeese winst, Nico Timmerman denkt dat de punten in het Brabantse land blijven en Krijn van Langeraad houdt het op iets er tussen in. „Dat wordt onherroepelijk voor WIK", stelt Van Langeraad als hij de vijf tiende en laatste wedstrijd uit het twaalfde rijtje ziet staan. „Het draait bij de Kerkwerfse voetbalda mes een stuk beter dan bij die van Dreischor. Vandaar". Ook Henk Theunissen houdt het op Wik, terwijl Nico Timmerman Dreischor voor een verrassing denkt te zien zorgen. Kompetitiewedstrijd HSV Oosterschelde ZIERIKZEE - Voor zaterdag 27 no vember staat voor de leden van hen gelsportvereniging Oosterschelde de derde kompetitiewedstrijd op het programma. Het vertrek naar de visplaats is om 8.00 uur vanaf de Balie. Bij goed weer wordt op een flinke deelname gerekend. Programma HSD Zaterdag 27 november, Jongens A: Breda 4-HSD 12.30 uur, vertrek 10.45 uur vanaf het klubgebouw; Jongens B; HSD-Den Dunc 13.00 uur; Jongens C: Zevenbergen-HSD 13.00 uur, ver trek 11.45 uur vanaf het klubgebouw; Jongens D: Push-HSD 10.00 uur, ver trek 08.15 uur. Jongens ED: vrij; Meisjes A: HSD-Middelburg 2 14.30 uur; Meisjes B: HSD-Push 2 11.30 uur; Meisjes B2: HSD-Zevenbergen 2 10.00 uur: Meisjes D: Pelikaan-HSD 11.30 uur, vertrek 10.00 uur vanaf het klubgebouw. Zondag 28 november. Dames 1: vrij; Heren 1: Zevenbergen-HSD 14.15 uur, vertrek 13.15 uur vanaf het klubgebouw; Heren 2: HSD-Tempo 12.30 uur; Heren 3: HSD-Den Dune A 14.00 uur. VLISSINGEWN - Het damtiental van Zierikzee staat na de met 12-8 verlo ren partij tegen Lammerenburg in Vlissingen weer met beide benen op de grond. Door dit verlies is de ploeg onder aanvoering van teamleider Cor Boot enigszins weggezakt in de rangschikking van de Zeeuwse hoofdklas. Zierik zee leed een verdiende nederlaag, omdat diverse spelers weigerden het initia tief over te nemen in hun partijen, maar door die afwachtende houding wel onnodige punten moesten inleveren. Jos de Wild sloeg een remise-aanbod af, maar verloor later en Cor Boot verzuimde door te breken naar dam en ver koos te wachten op nog betere tijden, maar verloor uiteindelijk ook. Ook eerste bordspeler maakte zijn positioneel overwicht niet waar en kwam niet verder dan een teleurstellende remise. Bij deze tegenvallers moeten verder nog een paar blunderpartijen worden toegevoegd en het verhaal over het eerste kompetitieverlies is kompleet. Rinus de Wild kwam aan bord twee door een ernstige fout snel twee schijven achter tegen W. Koppejan, waarna hij het wel kon vergeten. Vrijwel hetzelfde overkwam J. Fli- kweert aan het onderste bord tegen A. van Lauijk. Lammerenburg had tegen Anton Saman aan het topbord invaller A. de Buck opgesteld. Deze taktiek had sukses want Saman speelde te afwachtend en moest in re mise berusten. J. Smalheer was ver hinderd, maar Jaap Huigens verving hem aan bord zes voortreffelijk. Te gen Lammerenburg-voorzitter A. Francke speelde hij een bloedstollen de partij. In het middenspel stond de Kerkwerfse dammer schijnbaar ver loren met een damtegen, maar hij wist deze aan Francke te ontfutselen om vervolgens in het eindspel hard toe te slaan en alsnog te winnen. Positiepartij De stand was toen al 5-3 in het voordeel van de Vlissingse formatie en de stand op de andere borden deed niet veel goeds vermoeden. Cor Boot speelde tegen C. van Rijs wijk aan het derde bord een goede positieparij en stond op een bepaald moment zo goed, meende hij, dat het mogelijke doorbreken naar dam nog wel even kon worden uitgesteld. In plaats van de verwachte overwin ning binnen te halen, verloor Boot. Hierna haalde Zierikzee drie punten binnen via remises van Rinus van der Wielen tegen M. Boone, John Ho nig tegen H. de Vlieger en Jan de Jon ge tegen J. Koppejan. Hiermee haal de Lammerenburg het belangrijke tiende punt binnen, zodat een remise er voor de Vlissingers al was. Voor Zierikzee was de situatie toen evenwel al hopeloos. Chris van der Wielen bezorgde zijn ploeg evenwel nog hoop door de nog altijd krasse W. Heijdra van zich af te houden. Van der Wielen kwam vroeg op schijf winst, maar Heijdra wenste niet te kapituleren. In zijn specialisme, het eindspel, moesfhij het tenslotte toch afleggen, omdat Van der Wielen zijn voordeel niet wenste op te geven. Jos de Wild stond al een tijd slecht tegen J. Boone en moest uiteindelijk kapi tuleren. Kurieus was wel, dat De Wild niet reageerde in een eerder sta dium van de partij op een remise- aanbod van zijn tegenstander. Zie rikzee verloor derhalve met 12-8 en haakt voorlopig af bij de kopgroep in de hoofdklasse. Op 3 december staat de volgende uitwedstrijd op het pro gramma als er wordt gespeeld tegen 's Gravenpolder II, een ontmoeting met winstkansen. Advertentie x. Jogging pak jr. 39.90 Jogging pak sr. 49.90 J /jl] ZENTRfiSPORT I J1 INTERNATIONAL SCHUITHAVEN 2 4 Ko den Boer wandelde 33 km ZIERIKZEE - Ko den Boer uit Zie rikzee nam recentelijk deel aan de 33 kilometer lange negende Canadese Bevrijdingsmars. Den Boer maakte deel uit van het 1800 koppige deelnemersveld, dat de mars van Hoofdplaat naar de Belgi sche kustplaats Knokke voltooide. Eerder in het jaar liep Den Boer reeds de Nijmeegse vierdaagse. Vierkamp biljarten NIEUWERKERK - In de tweede ronde van het door de Nieuwerkerkse bil jartvereniging OKK georganiseerde biljarttoernooi vierkamp, waaraan op invitatie wordt deelgenomen door zes eilandelijk toppers, heeft Ger Monster van bv DOS opnieuw een maximale 8-0 overwinning geboekt, na de monsters- kore op Rinus Lems in de openingsronde, moest nu OKK-voorzitter Bertus Versteeg de kracht van de DOS-speler ondervinden. Versteeg speelde tegen zijn tegen stander een uiterst matige wedstrijd, waarbij hij alleen in het libre enigs zins tegenstand kon bieden. Versteeg bleef op 112 staan, toen Monster de 155 benodigde karamboles na 22 beurten had getotaliseerd. In het ka der 38/2 finishte Monster na twaalf beurten en in het driebanden werd de eindstand 20-9 in Monster's voordeel, waarmee de 8-0 totaaluitslag zijn beslag kreeg. Herstel Rinus Lems herstelde zich gedeel telijk van zijn afstraffing tegen Cor Monster door nu met 5-3 te winnen van zijn Bommenéde-ploeggenoot Leo de Munnik. Met ee serie van 178 in het libre leg de hij de basis voor een 210-43 zege na tien beurten, een partijgemiddelde van 21,0 derhalve. Ook het kader 38/2 leverde een ruime zege op voor de man uit Bruinisse. Lems had veer tien beurten nodig voor 100 karam boles. De Munnik bleef op 50 staan. BRUINISSE - Tijdens een door Paarden- en Ponyklub Schouwen-Duiveland in manege De Korenzolder in Brui nisse georganiseerde springwedstrijd meetellend voor de Winterbokaal van het NPC hebben een aantal Schou- wen-Duivelandse amazones goede resultaten neergezet. Overwinningen waren er voor Annemaire Padmos en Marion Hofland van de organiserende vereniging, ter wijl ook Gabrielle Butler van Ponyklub Renesse met een zege naar Westerschouwen terug mocht. L s JE - In het ochtendprogramma ging de zege in de B-rubriek naar Peter De- clerq van de Brugse Vaart. Petra Borst en Rachel Matteman van Pony klub Séros eisten respektievelijk de tweede en derde plaats op in de kate- gorie A/B/C. In de D-kategorie van de B-rubriek kwam de overwinning uiterst fraai bij Annemarie Padmos van de PPC Schouwen-Duiveland te recht. Adrie van Hanegem van de Brugse Vaart klasseerde zich als tweede en Monique Willemsen van de PPC S.D. eindigde op een vijfde plaats. Dubbele zege In het L-springen A/B/C. ging de zege naar Gabrielle Butler van dc PC Renesse. Zij bleef Arthur Matthijs- sen die met een individuele licentie startte ruim voor. In dc D-kategoric kwam een dub bele PPC S.D.zcge uit de bus. Marion Hofland pakte dc eerste plaats en Pa tricia de Brockert klasseerde zich als tweede. Individueel startc Hans van Kempen werd door het tweetal naar dc derde plaats verwezen. Het M- springen leverde een overwinning op voor Astrid Loos. terwijl Harold Dirkx winnend uit het Z-springen kwam. Tijdens het middagprogramma werd het B-springen een overwin ning voor Adrie van Hanegem voor Brugse Vaart-klubgenoot Peter De- clerq. Annemarie Padmos, Monique Willemsen en Annelies de Hilster werden respectievelijk vierde, vijfde en zesde. Winnares in het L-springen werd dit keer Eric Swagenmakers van PC Stevenshof voor Wilco van Kempen. Marion Hofland en Patricia de Broekert klasseerden zich nu als vijfde en zesde. Astrid Loos kwam als winnares uit de bus in de gekom- bineerde M- en Z-rubriek. Danielle van de Graaf en Patricia Bakker re den met sukses voor hun diploma. De partij in het bandstoten- ontmoeting werd nu een lange zit van 47 beurten winnend afgesloten door Leo de Munnik: 18-25. Barry Berrevoets van bv OKK, die in de eerste ronde evenals Ger Monster een 8-0 zege behaalde op klubgenoot Bertus Versteeg, won an dermaal. Desondanks zorgde tegen stander Johan Pankow van bv KVL ervoor, dat Monster na twee ronden alleen aan de leiding kwam, omdat het Noordgouwse talent overtuigend het driebanden naar zich toe trok: 20- 8 in 39 beurten. De drie overige spel- soorten werden door Berrevoets ge wonnen, al was de marge telkens mi nimaal. Met name in het bandstoten ontsnapte de OKK-speler: 50-49 in 22 beurten. De eindstand werd al met al 6-2 in het voordeel van Barry Berre voets. klassement Na twee ronden gaat Ger Monster met zestien punten aan de leiding, op twee punten gevolgd door Barry Ber revoets. Leo de Munnik heeft na de 6-2 zege op Johan Pankow en het 3-5 verlies tegen Rinus Lems negen punten op de derde plaats en Rinus Lems, Jo han Pankow en Bertus Versteeg slui ten met respectievelijk vijf, vier en geen enkel punt de rij. De derde ron de in deze interessante vierkamp wordt afgewerkt op zaterdag 4 de cember in café De Meebaal in Nieu- werkerk. De vierde en vijfde ronde zijn vervolgens op zaterdag 18 en zon dag 19 december op dezelfde plaats. Adrie de Jonge gewestelijk biljartkampioen SINT.JANSTEEN - Adrie de Jonge, lid van de biljartvereniging D'Eule te Oosterland is er te St.-Jansteen in geslaagd beslag te leggen op het ge westelijk kampioenschap 5e klasse libre. In dc beslissende partij tegen dc Middelburger Leo van Driel toon de Dc Jonge zich dc sterkste waar mee hij zich verzekerde van de titel. De Jonge die met 17 caramboles de hoogst geskoorde serie op zijn naam bracht zal niet kunnen deelnemen aan het toernooi om het Nederlands kampioenschap daar hij de moyenne- grens overschreed. De Jonge kwam tot een totaal van 12 matchpunten, 267 caramboles in 163 beurten, algemeengemiddelde 1.63, hoogste partij gemiddelde 3.07 en de hoogste serie 17. 2. L. van Driel. Middelburg 10 pnt. algem.gem. 1.40; 3. F. Hempen, Ber gen op Zoom 10 pnt. 1.23; 4. C. Tim mermans, Zevenbergen 8 pnt. 1.27; 5. J. Coppcns, Hoek, 6 pnt. 1.20; 6. J. Oost vogels. Sprundel 4 pnt. 1.24; 7. H. Haas, Loon op Zand 4 pnt. 1.16; 8. P. Koremans, Etten-Leur 2 pnt. 1.14. Programma basketball Het *u keesvolle duo amazonevan de Paarden- en Ponyclub Schouwen- Duiveland. LinkMarion Hofland en recht* Patricia de Broekert. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) ATHENE - In verband met de toe- f;enomen spanning tussen Grieken- and en Turkije en de Egêische zee Is voor eenheden van de Griekse lucht macht en de marine de staat van ver hoogde waakzaamheid afgekondigd. ZIERIKZEE In het komende weekeinde komt slechts een van de Mevo '80 haskethallteams in kompe- titieverband in aktie. Het eerste da mesteam speelt vanavond (vrijdag 26 november) in Middelburg tegen Dy namo '70 3. Zaterdagavond 27 november ko men de beide herenteams in de Zie rikzeese sporthal Onderdak in aktie tijdens oefenwedstrijden. Heren I speelt om 17.30 uur tegen een nog on bekende tegenstander en een uur la ter treedt het tweede herenteam aan.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 6