GROOTSCHEEPSE ST. NIKOLAAS AKTIE MET EEN PAKKET SPECIALE AANBIEDINGEN ALS NOOIT TEVOREN Koop nu en laat het gratis reserveren geen aanbetaling, geen opslagkosten maar alles onder volledige garantie PAAUWE B.V. ZONNEMAIRE ZUIDWEG 20a TELEFOON 01112-1318 Het grootste interieurcentrum van de Zuidhollandse en Zeeuwse eilanden Ruime parkeergelegenheid - Vrijdagavond koopavond DEZE AKTIE IS GELDIG TOT 5 DECEMBER 1982

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 16