Amro Bank, B want banken verschillen. het grote dobbelsteenspel VERSEPUT MODES Bij Amro heeft de ondernemer een vaste gesprekspartner Laat u bewijzen dat u bij Amro beter af bent. Leuke cadeaus voor het hele gezin t INI Zierikzee Tweewielerhandel v. d. Berge Oosterland C. Hart Kerkwerve »e Wegens het grote sukses van vorig jaar geprolongeerd! werpt u met 2 dobbelstenen uw eigen korting! 't Is alweer een paar jaar geleden dat hun omzet zó steeg dat Brouwer en Hiemstra besloten hun machinepark fors uit te breiden. Nu echter stagneert de afzet en blijkt de capaciteit te ruim bemeten. Maatregelen zijn geboden. Want 't is duidelijk dat de huidige situatie op langere termijn de continuïteit van het bedrijf bedreigt. Brouwer en Hiemstra gaan niet bij de pakken neerzitten. Ze maken plannen om met export hun potentieel weer ten volle te kunnen benutten. Maar, ze missen ervaring op buitenlandse markten. Hoe kom je in contact met een actieve, betrouwbare agent-importeur? Hoe gaat 't met trans acties in vreemde valuta? Vragen te over. Brouwer en Hiemstra besluiten hun licht 'ns op te steken bij 'hun man' van de Amro Bank De contacten tussen bank en ondernemer lopen bij de Amro Bank steeds via één persoon. Zo groeit vaak een vertrouwensrelatie. En die vormt de basis voor een langdurige samenwerking waar beide partijen voordeel van hebben. De vaste Amro gesprekspartner krijgt steeds meer inzicht in de specifieke bedrijfssituatie. Hij kan dus het aanbod van de bank haarfijn op die situatie afstemmen. Ook Brouwer en Hiemstra horen dus van 'hun man bij Amro'geen algemeen verhaal over de voor-en nadelen van export. Nee, ze krijgen steun die wordt afgestemd op hün situatie. Met hulp van gerichte informatie via een Amro buitenlandspecialist wordt een deugdelijk plan voor de export opgesteld, een plan dat rekening houdt met de sterke en zwakke punten van het bedrijf Amro bemiddelt vervolgens bij het contact met een buitenlandse importeur en maakt Brouwer en Hiemstra wegwijs o.a. op het gebied van het inter nationale betalingsverkeer en doet daarbij suggesties om valutarisico's te vermijden. De Amro Bank wil zich positief onderschei den van andere banken. Door de kwaliteit en de om vang van haar diensten. En door de mentaliteit waarmee die diensten worden verleend. Een en ander doet Amro u graag uit de doeken. Bij voorkeur in een persoonlijk gesprek Dan is ook'hard te maken'dat u als ondernemer juist bij de Amro Bank aan het goede adres bent. Want 't is waar dat banken verschillen. Maar ook dat uw bedrijf het andere niet is. rr3f]r^> SCHOUWEN-DUIVELAND VEILING NIEUWERKERK dames- of heren quartz horloge Veiling Zierikzee Koopt u bij ons boven een be drag van 25,— Lange Reke 11 Renesse Tel. 01116-1225 mee' §EI STEL RUITENWISSERS AUTOBEDRIJF AKKERDAAS b.v. Veiling Brouwershaven 14 Brouwer Hiemstra zitten met overcapaciteit en denken aan export De notarissen Mr W. H. KLAASSEN te Zierikzee en Mr J. A. P. M. PETERS te Geldrop zijn voornemens op woensdag 8 december 1982 des namiddags om half drie in ..Hotel de Meebaal" aan de Hoge Kerkstraat 32 te Nieuwerkerk over te gaan tot de openbare verkoping bij opbod krachtens art. 1223 lid 2 B.W. van kavel 1: een perceel bouwrijpe grond aan de Merellaan te Nieuwerkerk, groot ong. 7.03 are, kavel 2: idem, groot ong. 7.92 are, kavel 3: idem, groot ong. 9.41 are, kavel 4: idem, groot ong. 7.62 are, kavel 5: idem, groot ong. 12.30 are. Aan iedere kavel wordt toegevoegd een onverdeeld aandeel in de weg (Merellaan). De kavels worden afzonderlijk en de massa geveild. Een bouwvergunning is verleend voor vijf vrijstaan de landhuizen met inpandige garages. Unieke gelegenheid om uw eigen woonwensen te verwezenlijken. Uitsluitend bestemd voor permanente bewoning. Betaling koopsom uiterlijk 5 januari 1983 en kosten uiterlijk 15 december 1982. Nadere informatie verkrijgbaar ten kantore van no taris KLAASSEN, Oude Haven 16, Postbus 187, 4300 AD Zierikzee, tel. (01110) 6451. Mutsen Sjaals Handschoenen In cadeauverpakking: Badhanddoeken Tafellakens Bahecue schorten Overhanddoeken Keukendoeken Zakdoeken met letter Zakdoeken met dierenriem Leuke kinderzakdoeken Overhemden sokken - pyama's Bedspreien en tafelkleden - dekbedden 1 I™ Appelmarkt 24 Tijdens de winkelweek van 15/11 tot 4/12 een stunt van de Sint Bij aankoop van een fiets of bromfiets 'een winkelwaarde f 54,- voor slechtsf 0,25 Zolang de voorraad strekt. Alleen bij contante betaling. ALLEEN BIJ: De NOTARISSEN Mr. D. VAN ECK te Zierikzee en Mr. G. E. H. TER BRAAK te Dirksland zijn voorne mens op vrijdag 3 december 1982 te 11.00 uur v.m. in het café-restaurant ,,Huis van Nassau" aan de Lan ge Nobelstraat 2 te Zierikzee, krachtens artikel 1223 B.W. PUBLIEK TE VERKOPEN: Het winkelpand met woning te Zierikzee aan het Havenpark 5, kad. bek. gem. Zierikzee sectie A nr. 2183, groot 3.06 aren. Bij gebreke van vrijwillige ontruiming kan de huidi ge eigenaar c.q. gebruiker door en op kosten van de koper op grond van de veilingvoorwaarden worden gedwongen het pand te ontruimen. Aanvaarding na betaling der koopsom welke uiter lijk 31 december 1982 dient te worden voldaan. Betaling kosten binnen 8 dagen na de gunning. Bezichtiging na overleg met notaris Van Eek. (tel. 01110-5051). Nadere inlichtingen ten kantore van genoemde nota rissen. ANTENNEDIENST A.T.D. plaatst en repareert alle antennes voor ontvangst Ned. 1 en 2, België 1 en 2, België-Frans. Plaatsing op pylonen, mast of gevel-mast op rotor of vaste stand. Alle plaatsingen onder garantie. 22 jaar ervaring in antennebouw. Zonder extra kosten in het gebied van heel Zeeland. Reparatie en plaatsing binnen één dag. U BELT 010-183022 TE ROTTERDAM De originele ruitewissers! Passen precies. Wissen goed schoon. En gaan vooral lang Aanbieding t/m 31-12-1982 van f 35,40 NU f 28,75 Kloosterweg 2 - 4317 AL Noordgouwe Telefoon 01112-1347 NOTARIS Mr. D. VAN ECK tc Zierikzee is voorne mens op woensdag 1 december 1982 te 11.00 uur v.m. in hotel-café-restaurant ..Graaf Floris 5" aan de Markt 15 te Brouwershaven, krachtens artikel 1223 B.W. PUBLIEK TE VERKOPEN: De recreatiebungalow met nnnhorigheden in het bungalowpark „Meeu- wenstein" tc Brouwershaven, aldaar bekend als nummer 24, met het recht van ondererfpacht tot 1 ju li 2046 van de grond waarop het gebouwde staat en die erbij behoort, kad. bek. gem. Brouwershaven sectie N nummer 275, groot 2.71 are. Bij gebreke van vrijwillige ontruiming kan de huidi ge eigenaar/gebruiker door en op kosten van dc ko per op grond van de veilingvoorwaarden worden gedwongen het pand te ontruimen. Aanvaarding na betaling van koopsom en kosten. Betaling koopsom uiterlijk 29 december 1982. Beta ling kosten binnen 8 dagen na de gunning. Bezichtiging na overleg met de notaris. Nadere inlichtingen ten kantore van de notaris. i

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 14