HEMA KAASWEEK I?5 3 Tuincentrum Renesse HCMA DOE MEER MET MINDERGELDl 1 succes KADO-AKTIE ROMBOUTS Alle Hollandse kazen nü per kilo fm Goedkoper 7 larwaboüen 4stuks1?5 2.45NÓ 2?u Radio Weltevreden BV Zierikzee Albert's Autowasserette DE FINSE WINKEL Speciale aanbiedingen KADOTIPS VOOR ST. NICOLAAS NU PERSTUK mm coED- JrKOPER NUJSO NU PER 2 STUKS OA goed- JUc koper VERS VOORDEEL NÜ' ZIERIKZEE VHS UW VIDEO SPECIAALZAAK Gemeente Westerschouwen HINDERWET Van Dalen Natuursteen B.V. agenda Let op wij hangen u niet op VEILING 20% korting gezellig 'n dagje winkelen in Düsseldorf 13 Meisjes- (ondergoed 1 van 100% katoen. Mt 1104-164. Hemdjes S,25 en 5,75. Slipjes 4,25 en 4,75, Herensokken, 60% scheerwol/40% polya mide. Machinewas- baar tot 40°. Um of ge dessineerd. 6,75 Licht uit, kaars aan. Rookkaarsen in diverse kleuren. 12 om 150 nü 1.25 15 cm L75 nd 1.50 of doos 2 stuks 18 cm 3,- Batterijen, monocel 1)4 volt, halve engelse staaf Di volt. V.a. 1,25 per 2 stuks. <£N EIK PAKJE PENII0HTS) Echt leren schooltas. 3 Binnenvakken, 2 ruime voorvakken, verstelbare sloten en sterke riem. 52,50 Gevulde speculaas met amandelen. Lekker en goedkoop. 270 gr. L50 Rauw*ham 100gr. ^on Aanbiedingen geldig van 22 t/m 27 november. Verkoping bij inschrijving NOTARIS Mr W. H. KLAASSEN te Zierikzee is voornemens bij inschrijving te verkopen: 1. het woonhuis met schuurtje, erf en tuin aan de Nieuwe Bo- gerdstraat 33 te Zierikzee, kad. bek. gem. Zierikzee sectie B nrs. 1340 groot 2.22 are en 2533 groot 2.13 are. 2. de twee woon- en winkelpanden aan de Poststraat 6 en Meelstraat te Zierikzee. kad. bek. gem. Zierikzee sectie A nr. 2510 groot 3.58 are. Direct in eigen gebruik te aanvaarden na betaling van koopsom en kosten. Zakelijke lasten vanaf 1 januari 1983 voor rekening van de kopers. Betaling van koopsom en kosten (volgens notariëel veilingtarief) uiterlijk op 30 december 1982. Inschrijvingsbiljetten zijn verkrijgbaar ten kantore van notaris Klaassen en worden aldaar ingewacht uiterlijk op 10 december 1982 om 12.00 uur in geslo ten envelop (voorzien van motto „inschrijving Zie rikzee"). Nadere informatie verkrijgbaar ten notariskantore, Oude Haven 16, Postbus 187, 4300 AD Zierikzee, tel. (01110) 6451. ipOOOOOOSOSCOOOCOOOOOOOOOOOOOOQOOOOOOCOi WELTEVREDEN De „Succes-recorders" Panasonic NV 333 E van f 2477,-voor f 1997,- Saba VR 6010 van f 2398,- voor f 1898,- Akai VS 2 van f 2530,-voor f 1998,- VHS; Het meest verkochte videosysteem ter wereld Verhuur van VHS-videofilms Keuze uit ±160 film-titels Software aanbieding: Video - 3 uurs banden: 3 stuks nu f 120,— Eigen technische dienst K. St. Janstraat 12 - Telefoon (01110) 2805 openbare kennisgeving Burgemeester en wethouders van Westerschouwen; Gelet op artikel 31 van de Wet algemene bepalingen mi lieuhygiëne; maken bekend, dat door hen, onder de ter inzage geleg de voorschriften, om gevaar, schade of hinder voor de omgeving te ondervangen, op 23 november 1982 vergun ning is verleend ingevolge de Hinderwet naar aanlei ding van de aanvrage van: 1. de heer A. v. d. Hoek te Renesse, voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende, vergunning voor een restaurant, gelegen aan de Lange Reke 25-26 te Re- nesse; 2. Braber Groenvoorziening b.v. te Renesse, voor het oprichten en in werking hebben van een tuinbouw bedrijf, gelegen aan de Laöne 20 te Renesse. De beschikking en alle ter zaken zijnde stukken liggen op het gemeentehuis ter inzage en wel tot 26 december 1982, elke werkdag van 09.00 uur tot 12.00 uur en van 13.30 uur tot 16.30 uur en op maandag 29 november en 6, 13 en 20 december 1982 van 18.00 uur tot 21.00 uur. Beroep tegen deze beschikking kan worden ingesteld door: a. de aanvrager; b. de betrokken adviseurs; c. degenen die tegen de aanvraag om vergunning tijdig bezwaren hebben ingediend; d. enige andere belanghebbende die aantoont dat hij re delijkerwijs niet in staat Is geweest eerder bezwaren in te brengen. Het beroepschrift moet worden gericht tot H.M. de Ko ningin en worden ingediend binnen een maand na de dagtekening van deze kennisgeving bij de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Zij die beroep instellen kunnen overeenkomstig artikei 60a van de Wet op de Raad van State een verzoek doen om schorsing van de beschikking dan wel tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet bin nen bovengenoemde termijn worden gericht aan de voorzitter van de Afdeling voor de geschillen van bestuur van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. De beschikking wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Burgemeester en wethouders van Westerschouwen De burgemeester. mevr J L NIEMANTSVERDRIET LEENHEER De secretaris, J W DE JONGE Haamstede. 26 november 1982 wistU... Dat er in Zeeland 44 erkende drukkerij bedrijven zijn? 2 Dat deze bedrijven samen ruim 500 vakbekwame mede werkers hebben, die beschikken over moderne grafische apparatuur? Dat er altijd wel zo'n erkende drukkerij bij u in de buurt is? 4 Dat deze bedrijven kwaliteit leveren, van eenvoudig visitekaartje tot en met het meest ingewikkeldedrukwerk dat u maar wenst? Wist u dat nog niet? Toch fijn dat u nu weet dat er Zeeuwse drukkers zijn! Machinale steenhouwerij en -zagerij speciaal adres voor levering van GRAFSTENEN in de door u gewenste natuur steensoorten Bagijnestr. 35 - Zierikzee - Telefoon (01110) 2238 - 5721 Goes - Langemeet 32 - Tel. (01100) 27919 In onze zaak list de complete collecte inhouden voor u klaar en u kunt kiezen uit een ruim aanbod portefeuilles en onderdelen. De-asenda, die met uw tijd meesaat U kunt "m seen dag missen! v. d. Abeelestraat 6 - Oosterland Telef. 01114-2200 b.g.g. 2775 Good Year 145 SR 10TL1 69,80 Michelin XZX 145 SR 13TLf 116,20 Michelin XZX 155 SR 13TLf 129,50 Michelin XZX 165 SR 13TLf 139,20 Nokia Rollster 185/70 SR 13TLf 118,90 Fire Stone 175/70 SR 13TLf 95,50 Alles inclusief b.t.w. montage, balanceren. NOTARIS mr, D. VAN ECK te Zierikzee is voorne mens op dinsdag 14 december 1982 te 11.00 uur in het café-restaurant „De Blauwe Keet" te Oosterland aan de Rijksweg 6, krachtens artikel 1223 van het Bur gerlijk Wetboek PUBLIEK TE VERKOPEN: De recreatiebungalow met ondergrond en tuin binnen het park „De Kreek" in het recreatiecentrum „Aquadelta" te Bruinisse, aldaar aangeduid als Vijverlaan 37, kadastraal be kend gemeente Bruinisse sectie H nummer 425, groot 90 centiaren. Bij gebreke van vrijwillige ontruiming kan de huidi ge eigenaar/gebruiker door en op kosten van de ko per op grond van de veilingvoorwaarden worden gedwongen het pand te ontruimen. Aanvaarding na betaling der koopsom welke uiter lijk 11 januari 1983 dient te worden voldaan. Beta ling kosten binnen 8 dagen na de gunning. Bezichtiging na overleg met de notaris. Nadere inlichtingen ten kantore van de notaris, (tel. 01110-5051) RUITERSPORT DE VRIEZE Hogczooni 152 - Renesse - Tel. 1691 Grote sortering artikelen voor man en paard IpOOOOOOQCOOOOOOCOQOOOOOQO' Visstraat 19 - Zierikzee NOVEMBER/DECEMBER Kompleet assortiment Fins glaswerk per „van oeveren" toeringcar in feeëriek verlichte Altstadt speciale Kerstmarkt met vele attrak- ties U verblijft in Düsseldorf van ca. 11.30-17.00 uur op ZATERDAG 11 DECEMBER A.S. Prijs p.p.: f 37,50 (inkl. koffie met gebak op heenreis) Opstapplaatsen: 06.45 uur Zierikzee, parkeerter rein ZWN 06.50 uur Nieuwerkerk, bushalte 06.55 uur Oosterland, „Even Bui- - ten""- 1 07.00 uur Brufnisse, bushalte 07.15 uur Oude Tonge, busstation Voor nadere informatie en opgave: postbus t8 4300 aa zierikzee reisburo: appelmarkt 21 tel 01110-5036 touringcarbedrijf: watermolen 17-19 te! 01110 2319/4348 SGOSC Bisonlijm doosvan 30,50 voor 16,95 Rolykitvan 45,75 voor 19,95 Prikbordvan 17,90 voor 12,95 Boombijlvan 54,50 voor 35,95 Black en Decker boormachine 10 mmvan 109,00 voor 69,95 Black en Decker decoupeerzaagvan 169,00 voor 129,00 Enz. enz. Verrenieuwstraat 46-48 - Zierikzee VOEDERTAFELS voor vogels, berkenhout 150,00 LANTAARNSHANGERS van hout I 50,00 HAARDBLOKKENPERS om van oud papier zeil uw haardblokken te maken I 98,00 KLOMPEN leder en hout, vele malen. KWEEKBAKJES met verwarmingsplaat I 83,00 GRONDVERWARMINGSKABEL I 65,00 PLANTENKADOBONNEN Groot assortiment POTTERIE, roodsteen, wit, spaans, hout en plastic. HYACINTEN met glas 4,95 AMARYLLISBOLLEN rood, oranje en rose. Nu nog BLOEMBOLLEN planten alle soorten los en verpakt. Sering, jasmijn, hibiscus, buddieya, prachtige bloei- heesters. Voor hagen: liguster, rode berberis, laurier, leylandll, olijfwilg. rrvte -77A«~' '1,"» TUINCENTRUM RENESSE BRABER GROENVOORZIENING B.V. LAONE 20 TEL.OH16-1820 t

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 13