êZienkzee; Braai, Grevelingenstraat 1-3, Tel 01110-2529- VIJF MINUTEN... Bistro 't Schuitje Adverteren doet verkopen! voordat u een keuken koopt. SAMAN SAMAN GEMEENTE DUIVELAND TIJDELIJKE ONDER WIJZER(ES) Verse Zeeuwse garnalen Soman's DISCO in N'effen d'Eule 2e LEZING THEOLOGIE 2. Keukenbladen. 3 Apparatuur. 4. Voorlichting 10. Bankgarantie. keukencentrum xCtttieleman bv melissant OOSTERLAND 8 DE RENAULT4. ALTIJD BIJ DETIJD. De Renault 4. Nu wéér voortreffelijk eigentijds gemaakt met een nieuw en sierlijk dashboard. Waarin de benzinemeter nog altijd met tegenzin naar nul schuift. Die typeren de zuinigheid blijft Evenals 't hartveroverende komfort En zo blijft ze 'n prima keus, de Renault 4, waar voor uw geld. In 3 uitvoeringen. Die staan voor u klaar. Net als wij. De Renault 4 is er vanaf f 11.995,-. Incl. B.T.W. Afleveringskosten f 337,-. Ook kunnen wij u uitgebreid informeren over een snelle en soepele financiering en leasing via Renault Credit Nederland. Renault attaseert mm ol>en Wijzigingen voorbehouden. Burgemeester en Wethouders roepen sollicitanten op voor de betrekking van een voor één van de hogere leerjaren aan de openbare lagere school te Oosterland. De tijdelijke aanstelling zal gelden voor de periode van 1 januari 1983 tot en met 1 juli 1983. Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen bij het hoofd van de school, tel. 01114-1953. Sollicitaties binnen 10 dagen na het verschijnen van dit blad aan Burgemeester en Wethouders van Duiveland, Kerkring 3, 4306 CJ Nieuwerkerk. Grill en bistro specialiteiten Bijvoorbeeld: Vissoep Franse uien soep Peper soep Kikkerbillen met knoflook saus Escargots Tong - Paling - gebakken Mosselen Bistro biefstuk T-bone staek Tournedos „Zeelandaise" Varkens haas Kalfsoester met roomsaus Onze keuken is geopend tot 22 uur. Zondag tot 21 uur. Maandag gesloten. Doe eens wat anders ga voor een „uitje" naar het „Schuitje" 1e en 2e Kerstdag geopend. DE SINT 't is algemeen bekend rijdt goed in achteruit. Bij Koevoets wordt HIJ nog verwend, ZIJN beurs houdt het wel uit. En PIET maar sjouwen met goedkoop, voor weinig geld een grote hoop. Bezuinigen op erg veel goeds, Dat moet weer komen van KOEVOETS! Garnalen Garnalen LET OP. Nu nog even pellen voor de Kerstdagen 3,50 per kilo Zo lang de voorraad strekt Vis- en Palinghandel Visstraat P Zlerlkze Tel 3296 Zaterdagavond 27 november m.m.v. Escape Aanvang 20.00 uur De werkgroep Theologie van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen organi seert op donderdag 2 dec. a.s. een tweede bijeen komst. Prof. Dr. W. GODDIJN, godsdienstsocioloog aan de theologische faculteit te Tilburg, zal spreken over „De toekomst van de kerk De lezing, die voor iedere belangstellende gratis toe gankelijk is, wordt gehouden in Abdij 11, te Middel burg en begint om 20.00 uur. In nog geen 5 minuten leest u hieronder 10 waardevolle tips van Tieleman, die u bij de aanschaf van een nieuwe keuken nogal wat teleurstel lingen kunnen besparen. 1. Keukenmeubelen. De kastjes, zijn die van een bekend fabri kaat met alle garantie en kwaliteit van dien, of gaat het om onbekende, merkloze of 'eigen merk' produkten? De ondergrond van het blad, is dat wel watervast multiplex (ook bij kunststof- bladen) öf is dat spaanplaat? U kunt zich vast wol voorstellen boe spaanplaat reageert als or vocht bij komt. En als het over een tegelblad gaat, vraag dan eens heel nadrukkelijk wat u krijgtl is dal een compleet blad met togels, rand- lijsten (in de juiste kleur), spoelbakken en do nodige uitsparingen. Of krijgt u een plank met eon doos tegels? Heeft u hef idee dat u hierover een eorlijk advies krijgt, of dat men u verkoopt wat men kwijt wil. Zowel in prijs als in kwali teit kunnen de verschillen nogal groot zijn. Wees daarom 'lastig op dit punt' geen twijfel over laat of de B.T.W. al dan - (tarvIrA niftt is inbegrepen. .j 0*prv g- Tijd U bent van plan om een hele Tijd plezier van uw nieuwe keuken te hebben, ga daarom bij de indeling ervan niet over één nacht ijs. Laat u adviseren door iemand die echt weet waarover ie praat, niet al leen in z'n showroom, maar eventueel ook ter plekke, bij u thu'S Hij behoort ook de vernnrwoordinq op rich te nemen dat de maten kloppen, en als 't goed is komt hij ze dan zelf even controleren voordat hij tot bestellen overgaat 5. Offerte. Ms u »'«t m cvirv.c «ent twmt geworden dan hebt u recht op duicfetqte plattegrond en a»nz rbttefcecanoen, zodat elk misverstand «s r.jesinten Daarbij hiwt een ontroteerbare, gespecificeerde "r-re o' st» .Iwj ,'ing dre er tevens OPf NtNOSTIJOf N SHOWROOM fT»vrwi*,é 3T> OOmir en 13 00 17 00m eSlLjêunnrt In V) 71 OOieir rafFTto) 10 00 ISOOi." begrepen. 6* Prijs. U vliegt er toch niet in; al die kroten over hoge korting, éénmalige super-stunt aanbieding met gratis dit en gratis dat? U begrijpt ook wel dat 't uit do lengte of uit de breedte moot komon. Vraag naar een eerlijke, duidelijke prijs. Montage. Als u de plaatsing overlaat aan do leveran cier. bent u er dan van overtuigd dat dat te zijner ti|d goed en onder volledige ga rantie zal gebeuren? Als u de keuken zelf plaatst, krijgt u dan een behoorlijk montage voorschrift en als 't moet ook nog wat gratis advies en tips bij u thuis door een specialist? 8 Demonstratie. De nieuwe apparatuur, wordl d»e M o thuis nog even (gratis) gedemonstreerd als de keuken klaar is, of zegt men Fr /.t toch een gebruiksaanwijzing bijl'? Heeft u woleens iemand horen zoggen dat ie slechto service geoft? Hoeveel verhalon kent u niet von mensen die toch een uit erst slechte service hebben gekregen? U moot daar dus op kunnen vertrouwen U moet maar geloven dat men ook ovor 10 jaar nog zonder probleem kan nakijken wolk type u precios heeft, en dat er ook dan nog aan reserve-onderdelen is te komen. in de c Failissementen zijn aan de orde van do dag, 't staat helemaal niet vreemd en is zelfs uitermate verstandig om een bankga rantie te vragen als u tot aankoop besluit. Als u straks een keuken gaat kopen, toets de aanbieding dan eens rustig aan deze 10 punten vóórdat u uw handte kening zet. Neemt u maar van ons aan dat u het zich niet kunt permitteren om die vijf minuten bedenktijd niet te nemen. t.»—n MhM—«KnH mr> OixMorp Groente- en Fruitmarkt ZIERIKZEE Let op onze weekendreklame 1 kilo mooie spruitenvoor 0,90 1 kilo mooie witlofvoor 2,45 1 kilo zoete witte druivenvoor 2,45 20 zoete Clementinas manderijnenvoor 2,25 10 zoete Spaanse sinaasappelsvoor 1,95 8 rode Grape Fruitvoor 2,95 2 kilo handperenvoor 1,45 2 kilo zoete Ermgaartvoor 1,75 Als extra reklame voor dinsdag en woensdag! Vi kilo gesneden rode kool voor 30 cent! Verder hebben wij voor u: bloem kool, snijbonen, sperciebonen, kiwi's, kaki's, avocado's. En natuurlijk ook nog onze extra voordelige kistenverkoop. Overtuig u zelf van onze lage prijzen door even langs te komen en kijk en vergelijk onze prijzen en kwaliteit. Groente- en Fruitmarkt ZIERIKZEE Hoek Nieuwe Bogcrdstraat-St. Do- musstraat - Telefoon 01110-3296 VERKOOP BIJ INSCHRIJVING NOTARIS Mr W. H KLAASSEN to Zierikzce is voornemens ter verzoeke van de heer J A. van der Weele bij inschrijving te verkopen. de geheel vrijstaande bungalow met garage, schuurtje, erf cn tuin nan de Molenweg 47 te Oosterlnnd, kad. bek gem. Duiveland sectie B no. 416 groot 5.97 are. Woning en garage zijn voorzien van c.v. (vloerver warming) en dubbele beglazing. Het in uitstekende stnat van onderhoud verkerende pand kan direct in eigen gebruik worden opgeleverd. Zakelijke lasten vannf 1 januari 19R3 voor rekening van de koper. Betaling van koopsom en kosten (volgens notarieel veilingtarief) uiterlijk op 28 december 1982. Inschrijvingsbiljetten zijn verkrijgbaar ten kantore van notaris Klaassen en worden aldaar ingewacht uiterlijk op 30 november 1982 om 12.00 uur in geslo ten envelop (voorzien van het motto „inschrijving Oosterland"). Nadere informatie verkrijgbaar ten notariskant ore. Oude Haven 16. Postbus 187, 4300 AD Zierikzee. tel. 01110-6451.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 8