Ir. Luteijn wil wet agrarisch grondverkeer liever in ijskast Rini den Engelsman kampioen 4e klas libre STREEKNIEUWS Geen korverbod Grevelingen Vergadering Kon. Ned. Landbouwcomité 6 NIEUWERKERK - Rini den En gelsman, lid van de biljartvereniging K.V.L. te Noordgouwe is er in café ,,De Meebaal" te Nieuwerkerk in geslaagd beslag te leggen op de kam- pionstitel 4e klasse libre van het dis- trikt Schouwen-Duiveland van de K.N..B. Nadat hij in de 2e ronde in zijn partij tegen Johannes van de Weel aan het kortste eind had getrok ken wist hij hierna al zijn nog te spe len partijen in winst om te zetten. In de beslissende partij tegen Rob van Dijk, beiden hadden met een ne derlaag een gelijk aantal matchpun- ten, had Den Engelsman met een aan zienlijk beter algemeen gemiddelde de beste papieren in handen daar hij hiermee reeds aan een remise partij genoeg had om zich van de titel te verzekeren. De jongste deelnemer van het toernooi toonde zich ook in de finale partij tegen Van Dijk de sterkste waarmee hij op vertuigende wijze in het bezit van de titel kwam. Uit handen van de distriktsbestuur- der de heer J. Goudzwaard nam de kampioen de bondsmedaille en de distrikswisselbeker in ontvangst. Met een serie van 21 karmaboles bracht Den Engelsman ook de hoogst in het toernooi geskoorde serie op zijn naam. Op 17-, 18-en 19 december a.s. zal Den Engelsman het distrikt vertegenwoordigden te Breda op het gewestelijk kampioenschap. De eindstand Rini den Engelsman. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) R. den Engelsman, KVL, Noordgouwe12 402 204 1.97 2.72 21 R. van Dijk, Bommenede, Zonnemaire10 396 243 1.62 2.00 9 J. A.G.Janssen, W.v. Haamstede8 367 216 1.69 2.72 12 C. van der WerfDOS, Nieuwerkerk6 373 224 1.66 2.00 10 J. Meganck, B.V. Renesse6 353 261 1.35 1.93 12 J.Th. van de Weel, W.v. Haamstede6 348 258 1.34 1.62 12 J.Stols, DOS, Nieuwerkerk4 353 213 1.65 2.30 14 J. Poot, Bommenede, Zonnemaire4 358 231 1.54 1.93 8 ZAALVOETBAL Doek valt voor SKNWK na zwaar verlies: 8-2 Z1ERIKZEE - Het staat nu wel vast, dat de ploeg van SKNWK in het Schouwen-Duivelandse zaalvoetge- beuren het volgend jaar een stap te rug zal moeten gaan doen. Theore tisch was het doek al eerder gevallen, maar na de 8-2 nederlaag tegen num mer voorlaatst Skol Boys moet wor den gekonstateerd, dat de Nieuwer- kerkse ploeg definitief het verslagen hoofd in de schoot heeft gelegd. De marge met Skol Boys is nu al vier punten, terwijl Bruse Boys, dat in middels wel op haar tellen moet gaan passen, al zes punten weg is. Naast de ontmoeting tussen de twee hekkesluiters, kwam Bruse Boys woensdagavond in de eerste klas in aktie tegen de FC Kerkwerve. De Boys moesten hun meerdere er kennen in de goed meedraaiende Kerkwerfse formatie. De stand in de eerste klas Countryclub 11 8 3 0 53-16 19 Toren Boys 11 8 1 2 40-28 17 Mevo 11 7 2 2 43-23 16 SporthuisZZ 11 5 3 3 29-22 13 FC Kerkwerve 11 5 1 5 31-27 11 Stella Boys 10 4 1 5 25-29 9 Bruse Boys 11 3 1 7 22-44 7 Skol Boys 11 2 1 8 21-41 5 SKNWK 11 0 1 10 20-54 1 In de tweede klas zorgde het twee de team van Skol Boys voor een aar dige surprise door met 2-1 te winnen van koploper Bijmakelaardij. Door deze uitslag is Ouwerkerk theore tisch weer koploper met drie ver- liespunten, maar de Ouwerkerkse formatie heeft nog wel een wedstrijd te goed om op gelijke hoogte te ko men met Bijmakelaardij. Hekkeluiter Dreischor kon het te gen ZZ '72 niet bolwerken en verloor met 2-5, waardoor het nu aardig op z'n tellen moet gaan passen. De stand in de tweede klas Bijmakelaardij I 8 6 0 2 32-16 12 SV Ouwerkerk 7 5 1 1 22-16 11 De Steeg 8 5 1 2 26-14 11 ZZ'721 9 4 2 3 20-15 10 Skol Boys II 9 2 3 4 20-27 7 Country Club II 5 3 0 2 13-17 6 Die Gouwe 7 2 2 3 13-10 6 Brogum 8 2 0 6 20-40 4 Dreischor 9 117 14-26 3 Ook in de derde klas een kleine verrassing. Stella Boys U ontfutsel de Zeelandia een punt (3-3). Hierdoor heeft koploper Oosterschelde/Mondragon weer een puntje in reserve. In de onderste regi onen won Bijmakelaardij II met 5-1 van Brogum II. De stand in de derde klas Oostersch./Mondr. 7 6 1 0 26-15 13 Zeelandia 6 4 1 1 27-8 9 Mevo II 5 3 11 12-14 7 SV Ouwerkerk II 5 3 0 2 15-17 6 Renesse 6 3 0 3 25-18 6 Bijmakelaardij II 6 3 0 3 20-14 6 Brogum II 8 2 0 6 11-24 4 Stella Boys II 6 114 11-16 3 ZZ '72II 5 0 0 5 4-25 0 De komende week staan er geen wedstrijden op het programma in de zaalvoetbalkompetitie. Op 8 decem ber wordt de kompetitie weer hervat en op woensdag 29 december worden de kwartfinales en halve finales uit de bekerkompetitie afgewerkt. ZIERIKZEE Verkoop Welfare rusthuis Irene In rusthuis Irene te Zierikzee wordt vandaag, donderdag 25 no vember een welfare-verkoop gehou den. De verkoop begint om twee uur. SEROOSKERKE Oliebollenverkoop door en voor de jeugd In Serooskerke en omstreken wor den zaterdag 27 november weer olie bollen verkocht ten bate van het Jeugd- en Tienerwerk te Seroosker ke. De jeugd komt langs de deur, maar de oliebollen kunnen ook voor zaterdagochtend 8.00 uur worden besteld bij Wouta Kloet, tel. 01117- 1864. KERKWERVE Verkoping bracht f 9500,- op voor verwarming Ned. Hervormde Kerk Vrijdag 19 november was er een ba zar verkoopmiddag en -avond in het gebouwtje van de Chr. Gerefor meerde Kerk te Kerkwerve ten bate van de verwarmingsinstallatie van de kerk. Er werd het mooie bedrag van 9500,— bijeengebracht. Er was dan ook van alles tc doen en te kopen. Men kon er allerlei bood schappen, groente, fruit en bloemen kopen. Ook waren er oude boeken platen en handwerkjes te koop. Voor de kleintjes was er een grabbelton. Ook kon men enveloppen trekken en kaart prikken wat leuke prijsjes opleverde. De naam van de pop was de bijbel se naam Tabitha. Deze naam werd geraden door mevrouw C. Fondse-de Vlieger. Het aantal dubbeltjes in een staaf werd geraden door Wilbert Huygens en het aantal stuivers door de heer C. v. d. Velde. Deze mochten een leuke prijs in ontvangst nemen. Het gewicht van de voltallige ker- keraad werd geraden door Corinne v. d. Wekken. Zij kreeg een mooie boe renkar. Ook kon men koffie met cake of heerlijke erwtensoep nuttige, ter wijl er eigen gebakken cake, koek jes, appeltaart, boterkoek en oliebol len werden verkocht. SCHARENDIJKE Aanrijding Automobilist M. H. d. W. uit Scha- rendijke reed heden-ochtend om een uur of zeven over de Elkerzeeseweg. D. W. werd verblind door de lichten vanm een tegenligger en raakte een geparkeerd staande auto, eigendom van R. W.M. uit Scharendijke. Beide voertuigen raakten beschadigd. BROUWERSHAVEN Kerstlijst zondagsschool De kerstkollekte van de N.H. zon dagsschool te Brouwershaven heeft 692,90 opgebracht. Alle gevers en geefsters worden dank gezegd. NOORDGOUWE Ram gestolen De ram van A. R. uit Noordgouwe is gestolen. Het dier liep aan de Dre- sischorsedijk en heeft op de borst een blauwe plek. DUIVELAND Aanvoer bieten verloopt stroef Nog enige percelen bieten liggen te wachten op het rooien, maar over het algemeen is het vrijwel gebeurd. Met het weghalen van de hopen naar de fabrieken gaat het momenteel blijk baar niet zo vlot, en schijnt er een stagnatie ingetreden te zijn. Gezien de grote hoeveelheden die men over al aantreft. Waarschijnlijk is het nat te weer van enige weken geleden er oorzaak van. Er kon toen namelijk niet gerooid worden, en zodoende kwam er geen aanvoer naar de fa brieken. Toen het weer verbeterde kon er weer gerooid worden, maar toen trad een ophoping op bij de fa brieken. Vandaar dat de aanvoer van bieten nu wat stroever gaat. Hope lijk zal de vorst nog wat uitblijven. Bijeenkomst Plattelandsvrouwen De Nederlandse Bond van Platte landsvrouwen afd. Duiveland hiel haar maandelijkse bijeenkomst in het dorpshuis te Ouwerkerk. Soecia- le gasten deze avond waren de heer en mevrouw M. v. d. Linde en me vrouw C. Buys uit Rotterdam. Zij hadden een individuele reis gemaakt van vier weken door Mexico. Ze ver toonden een kleurrijke dia-serie en vertelden op boeiende wijze over het land en de bevolking. Het verschil tussen rijk en arm, was soms op zeer schrijnende wijze zichtbaar. Tijdens de pauze was er gelegenheid om Mexicaanse gebruiksvoorwerpen te bekijken. De presidente mevrouw M. Schoof- Klaassen bedankte de gasten voor hun interessante bijdrage aan deze avond en bood hen boekenbonnen en een bloemetje aan. Het tweede gedeelte van deze avond stond in het teken van het bin go spel, waarvoor leuke prijzen be schikbaar waren. In het kader van het projekt „De boer, uw buurman", gingen de dames op excursie naar de suikerfabriek te Dinteloord. In de kantine werd in het kort, aan de hand van dia's, het verwerkingspro ces van suikerbiet tot suiker toege licht. De volgende bijeenkomst zal 21 december worden gehouden in het dorpshuis te Nieuwerkerk. BRUINISSE Jeugdhaven Bru Vrijdagavond 26 november a.s. biedt Jeugdhaven Bru weer een pro gramma voor de jongeren van 15 jaar en ouder. Dan komt de Ben de Bruij- ne in folk, blues en rock een Evange lische boodschap brengen. Hij bege leidt zich zelf op de gitaar. De avond wordt gehouden in het Ned. Herv. Verenigingsgebouw aan de Deestraat. De toegang is vrij. Vor tijd: zie agenda. NIJMEGEN - De Utrechtse officier van justitie mr. H. Droesen heeft een gerechtelijk vooronderzoek in gesteld tegen de 57-jarige notaris J. van N. uit Wijk bij Duurstede, die wordtl verdacht van medeplichtig heid aan een miljoenenfraude bij de handel in schepen. HET WEEKOVERZICHT DE BILT, 25-11. Het K.N.M.I. deelt mede: Koudere lucht dringt geleide lijk naar West Europa op. Een lage drukgebied dat boven het noordelijk gedeelte van de Noordzee komt te lig gen, zorgt ervoor dat uit de Poolstre ken afkomstige lucht via Engeland ons land bereikt. Enkele buien zijn mogelijk. Tijdens opklaringen kan de temperatuur in het binnenland vlak bij de grond plaatselijk tot iets beneden het vriespunt dalen. Aan de grens tussen de koude van de Oceaan afkomstige lucht en van de Middel landse Zee uit naar het noorden stro mende lucht ontwikkelen zich in de komende dagen enkele storingen, die via Frankrijk en Duitsland naat het Oostzeegebied trekken. De inval van koude lucht doet tussen Spanje en Italië een lagedrukgebied ontstaan, dat daar tijdens het weekeinde buien en veel wind zal brengen. Visserij BRUINISSE - De opheffing van het kotverbod (het door middel van een kor vissen op schelpdieren) in het Grevelingenmeer is een nieuwe klap in het gezicht van de palingvissers, die altijd hebben betoogd dat het vis sen met de kor schade toebrengt aan de palingstand. Waarom dit verbod door het mi nisterie van landbouw en visserij is opgeheven is niet duidelijk. Overi gens blijft het feit dat wie op het Gre velingenmeer met een kor wil vissen, daarvoor vergunning moet hebben van de Dienst der Domeinen. Er ver andert dus in de praktijk voorlopig niets. Advertentie ZIERIKZEE Miljoenste mosselton In Yerseke werd woensdag middag de miljoenste mossel- ton van dit jaar aangevoerd. Eigenlijk de twee-miljoenste, want van vorig seizoen werd de miljoenste mosselton in ja nuari dit jaar aangevoerd. De Z.Z.-10van W. K. Schot uit Zierikzee was de leverancier van deze mosselen. De partij werd gekocht door de fa. Vette-Verkaart uit Yerseke. Het kwam nog niet voor dat deze mijlpaal zo vroeg in het seizoen werd bereikt. Dit wijst op een grote produktie. Maar alle mosselen werden niet aan de handel verkocht: wekelijks wordt een-derde van het totaal in het mosselfonds gestort, tot nu toe 200.000 tonnen, dat op zich ook een rekord is. SCHEEPVAART Abida, 23-11 te St. Georges Acila, 23-11 van Singapore naar Chit- tagong Acmaea, 23-11 te Bangkok verw. Atlantic Star, 22-11 460 noord oost Cape Race naar Halifax Macoma, 22-11 570 zuid Abidjan naar Fos Nedlloyd Barcelona, 22-11 120 zuid Djeddah naar Suez Nedlloyd Dejima, 22-11 150 west Kaohsiung naar Pusan Nedlloyd Delft, 23-11 van Singapore naar Djeddah Nedlloyd Houtman, 23-11 te Rotter dam Nedlloyd Rockanje, 22-11 van Trieste naar Misurato Nedlloyd Tasman, 22-11 410 noord oost Socotra naar Djeddah Ondina, 23-11 van Skikda naar New York Onoba, 23-11 25 zuid oost Messina naar Eleusis DEN HAAG - Het zou een beste maatregel ter bezuini ging op overheidsuitgaven zijn, als men de uitvoering van de „Wet agrarisch grondverkeer" voorshands enige jaren in de ijskast liet verdwijnen. Voorzitter ir. D. Lu teijn van het Koninklijk Nederlands Landbouwcomité KNLC hield maandag in Den Haag de algemene vergade ring van zijn organisatie deze stelling voor. De Wet agrarisch grondverkeer (WAG) wil extreem hoge prijzen van landbouwgronden voorkomen door via een stelsel van „landbouwkun dige toetsing" het aantal aspirant- kopers te beperken. Hij is vorig jaar door het parlement aanvaard, maar kan pas echt worden uitgevoerd als een algemene maatregel van bestuur, nu in ontwerp hij de Raad van State liggend voor advies, door de konin gin is vastgesteld. Luteijn heeft echter helemaal geen behoefte aan die uitvoering. Het gaat volgens hem om een overblijfsel uit de regeerperiode Den Uyl. waarover zowel binnen als buiten de agrari sche sektor zeer verschillend gedacht wordt en waarbij men zich af moet vragen af de nadelen niet meer en meer de voordelen dreigen te over treffen. Van een onverantwoord hoge agra rische grondprijs, aldus Luteijn, is nu in grote delen van ons land geen sprake meer. Prijsdalingen Prijsdalingen hebben zelfs hier en daar, vooral in het noorden, tot pro blemen geleid, onder meer vanwege de onderpandswaardo. Heel hoge prijzen komen nog slechts voor in ge bieden met veel intensieve veehoude rij, maar gezien do bedrijfsstruktuur en -omvang zal invoering van de voorgestelde toetsingskriteria daar zeker geen oplossing bieden. De kans Is volgens Luteijn groot dat invoering van de nu voorgestel de, op de persoon gerichte toetsings kriteria tot een nutteloos stuk bu reaucratie en tot forse uitvoerings kosten leidt. Het enige wat dan overblijft is een verdere aantasting van het eigen domsrecht via het voorkeursrecht van het „Bureau beheer landbouw gronden". Financieringsinstellingen zullen zich bij de grondfinanciering terughoudender gaan opstellen en de boer komt van de regen in de drup. De wet in het ene deel van het land wel en in het andere niet in werking stellen leek de KNLC-voorzitter een onmogelijkheid. Meer suggesties Luteijn deed nog meer suggesties om de door het kabinet voorgestelde bezuinigingen bij het ministerie van landbouw door andere te vervangen. Die voorgestelde bezuinigingen: op landinrichting, op het ontwikke- lings- en saneringsfonds voor de landbouw, op overheidsbijdragen in keuringskosten en in de bestrijding van dier- en plantezickten, raken naar zijn mening direkt en indirekt de investeringen en daarmee de „ver- dienkapaciteit" in de agrarische sek tor. In plaats daarvan zal men de be zuinigingen bij „landbouw" meer in de konsumptieve sfeer moeten zoe ken. en daar waar taken worden uit geoefend waarbij velen een vraagte ken zetten. Sporttassen v.a. 7,50 Clubshawls v.a. 13,50 DEN HAAG - Het kopen van een personenauto in de middenklasse in België en Luxemburg levert de Ne derlandse konsument een bruto fi nancieel voordeel op van 2000 3000 gulden, in Denemarken 3000 a 4000 gulden. Dat schrijft de consumenten bond in zijn Gids van december. De bond waarschuwt er wel voor dat bij het kopen van een auto „wat meer rompslomp" op de koop toe moet worden genomen. MARKTBERICHTEN Beursbericht Markt Goes van dinsdag 23 november 1982. Granen, zaden en peulvruchten Alle prijzen boerenschoon, franko leveringsplaats en per 100 kg: Tarwe, basis 16 uit opslag handel en coö peratie 50,00 - 50,75; tarwe, basis 16 uit eigen opslag 51,75; zomer- gerst (brouwgerst), basis 16 57,00 - 58,00; voergerst, basis 16 48,50; haver 46,80; erwten (kleine groene) 80,50 - 86,50; Capu- cijners 76,00 - 84,00; Schokkers 81,00 - 90,00; bruine bonen, vrij van grond en halve bonen, 18 vocht, 158,00 - 165,50; karwij (boe renschoon) 231,00 - 236,00; karwij (prima doorsneekwaliteit) 248,50 - f 252,50; blauwmaanzaad, geschoond en droog 390,00 - 430,00. Exklusief b.t.w. Aardappelen Bintje, veldsgewas, direkte leve ring, op auto geleverd 15,75-16,75 per 100 kg. Bintje, 0 mm opwaarts, binnenlandse kwaliteitseisen 16,25 - 17,25 per 100 kg. Voederaardappe len 9,00 - 10,00 per 100 kg. Exklu sief b.t.w. Notering Rotteramse Beurs dd. 15 november 1982: Bintje 35-50 mm 17,50 - 18,00 per 100 kg; Bintje 50 mm opwaarts 20,00 - 21,00 per 100 kg. Exklusief b.t.w. Uien Zaaiuien, veldsgewas, 0,10 -f 0,125per kg. Zaaiuien, 35 mm op waarts 0,10 - 0,13 per kg. Op auto geleverd. Exklusief b.t.w. Vlas Ongerepeld, uit de schuur, op auto geleverd, 0,40 - 0,48 per kg. Exklu sief b.t.w. Hooi en stro. Alle prijzen per 1.000 kg: Weide- hooi 275,— - 300,—; dijkhooi 210,260,—; tarwestro f 110, 120,gerstestro 130,145,—; haverstro 100,— - 110,—; Rood- zwenk 140,-ƒ 150,Rietzwenk 140,--/ 150,-; Veldbeemd 180,-- 200,—; Raaigrassen 150,— -ƒ 185,—; erwtenstro 140,— -ƒ 150,—; schokkerstro tot 100, 110,—; bruine bonenstro 120,— - 160,—. Op auto geleverd en exklu sief b.t.w. Dé Eierveilingen BARNEVELD, 23-11. Coöp. Veluw- se Eierveiling. Aanvoer 2.894.220 stuks. Stemming: redelijk. Prijzen per 100 stuks: Eieren van 50-51 gram 10,65; 55-56 gram 11,60- 11,65; 60-61 gram 11,90 - 12.00; 65-66 gram 12,05 - 12,30. Veemarkt Den Bosch DEN BOSCH, 24-11. Totaalaan- voer: 7624, runderen 2716, graskalve ren 538, vette kalveren 58, nuchtere kalveren 2504, schapen 1076; geiten 51, slachtvarkens 681, en slachtrun- deren 1498. Prijzen per stuk: Melk- en kalf- koeien 2250 - 3200; guiste koeien 1500 - 2000; kalfvaarzen roodbont 2100 - 3150; zwartbont 2050 - 2850; klamvaarzen 1750 - 2150; guiste vaarzen 1600 - 2100; pinken 950 - 1900; graskalveren 650 - 1400; nuchtere kalveren voor fok en mesterij roodbont 300 - 635; zwartbont 150 - 525; weideseha- pen f 90- f 170; weidelammeren 90 - 190; vette schapen 160 - 225; vet te lammeren 140 - 240. Prijzen per kilogram geslacht ge wicht: Stieren lc 8,80 - 9,40, 2e 7,70 - 8,80; vaarzen le 7,50 8.60, 2e 8,80 7.50; koeien le 7,45 - 8.45. 2e 6,50 - 7.45. 3c 6,10 6,50; worstkoeien 5,60 -ƒ 6,80; dikbillcn extra kwaliteit bo ven notering 9.30 - 13,35; vette kalveren le 6.75 6.90. 2c 6.60 - f 6,75, 3e f 6,45 - 6.60; slachtzeugen le 3,20 - 3.35. 2e 3.05 - f 3,20, 3c 2,40 - 3.05. Overzicht: melk- en kalfkocien: aanvoer kleiner, normaal, en prijzen gelijk; guiste koeien: aanvoer gelijk, handel rustig, en prijzen lager, gras- kalveren: aanvoer kleiner, handel vlot, en prijzen gelijk; vette kalve ren: aanvoer gelijk, handel normaal en prijzen gelijk; nuchtere kalveren: aanvoer groter, handel traag, en prij zen lager, afloop minder, schapen en lammeren: aanvoer kleiner, handel rustig, en prijzen gelijk; slachtvee: aanvoer kleiner, handel traag, en prijzen lager, afloop minder, en slachtzeugen: aanvoer kleiner, han del vlot, en prijzen hoger, afloop minder. De Eierveilingen BARNEVELD. 24-11. Coöp. Veluw- se Eierveiling. Aanvoer 2.114.200 stuks. Stemming: redelijk. Prijzen per 100 stuks: Eieren van 50-51 gram 10,50; 55-56 gram 11,70; 60-61 gram j 12,10 - 12,05; 65-66 gram 12,25. KERKNIEUWS Nederlandse Hervormde Kerk Benoemd als bijstand in het pasto raat te Aarlanderveen: G. van Driel, emeritus predikant te Beusichem- Zoelmond, die deze benoeming heeft aangenomen. Beroepen te Geldermalsen: J. F. Grimm, Wijhe; te De Bilt: C. J. Jans sen, Maastricht; te Kapelle: J. L. Ra- vesloot, Heemse; te Schiedam: J. D. Wuister, Scheveningen. Aangenomen naar Maartensdijk'. D. Heemskerk, kand., Katwijk aan Zee, die bedankte voor Houten en voor Scherpenisse (toez.). Bedankt voor Nieuw-Buinen (toez.): G. C. Vijzelaar, Rijswijk (Z.H.); voor Maasdijk: E. J. Bos, Hat- tem; voor Nijmegen: D. H. L. M. B. van Zijll Langhout, Oosterend (Texel). Gereformeerde Kerken Beroepbaarstelling: drs. J. A. Schneider, Rondweg 42, Zegveld, tel. 03489-274. F. Boon, Worthmanstraat 390, 8265 AP Kampen. Drs. B. Thijs, Vrijheidslaan 66 hs, 1078 PN Amster dam (leraar Godsdienstonderwijs Chr. Scholengemeenschap Amsterdam-N.). Beroepen te Raamsdonk c.a.: drs. J. A. Schneider, kand., Zegveld, die dit beroep heeft aangenomen; te Woerden: J. Rutgers, Heerenveen- Zuid. Aangenomen naar Meppel: L. J. Oomkes, Elburg. Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt Beroepen te Emmeloord: R. de Graaf, Nieuwleusden. Aangenomen naar Groningen- Noord: drs. A. Kamer, Utrecht N.W. Bedankt voor Kantens in kombina- tie met Middelstum: A. de Jager, Anna-Paulowna-Enkhuizen. Christelijke Gereformeerde Kerken Beroepen te Groningen: J. Weste rink, Urk. Bedankt voor Toronto (Canada): drs. G. J. van Rookhuijzen, Maassluis. Gereformeerde Gemeenten Beroepen te Kalamazoo (USA): A. B. v. d. Heiden, Enkhuizen; te Krab- bendijke: J. Karens, Opheusden; te Rotterdam-West: R. Boogaard, Lei den; te Vlaardingen: J. J. van Ecke- veld, Zeist. Ned. Herv. Kerk Beroepen te Voorthuizen: drs. B. Oosterom, Maarssen. Aangenomen naar Elim: J. Maas land, kand. te Oldenzijl. Bedankt voor Ouwsterhaule: J. Maasland, kand. te Oldenzijl. Gereformeerde Kerken Beroepen te Scharendijke: A. A. R. Kamermans, kand. te Kampen. Geref. Kerken Vrijgemaakt Beroepen te Rotterdam-Noord: G. Mulders, Den Haag-Oost en Scheve ningen. Bedankt voor Zwijndrecht: H. Fol- kers, Eindhoven. Chr. Geref. Kerken Tweetal te Almelo: B. de Graaf, Zierikzee en J. Verhage. Goes. Geref. Gemeenten Beroepen te Aalst: B. Reinders, Hardinxveld-Giessendam. Bedankt voor Leerdam: J. Kareis, Beekbergen. Lutherse Kerk In de Lutherse Kerk te Zierikzee vindt zondag 28 november een doop- dienst plaats. Het echtpaar Schoof uit Bruinisse treedt op die dag tot de Evangelisch-Lutherse kerk toe. In deze dienst treedt da. W. Buissing- Beers als predikant op en wordt het zoontje van de familie Schoof ge doopt. 10.00 uur. INGEZONDEN STUKKEN GPV verontrust Het G.P.V. te Brouwershaven heeft met verontrusting kennis geno men van een persbericht in een och tendblad. Hierin spreekt het bestuur van de Oosterscheldeziekenhuizen te Goes en Zierikzee zich uit in principe een vergunning aan te vragen voor het doen uitvoeren van zwanger schapsonderbreking. Het G.P.V. heeft naar aanleiding van dit bericht een brief doen uit gaan naar het bestuur van deze zie kenhuizen met de volgende inhoud: Dat geen vergunning noodzakelijk is voor zwangerschapsafbreking in dien de moeder een levensbedreigen de ziekte heeft. Dit naar aanleiding van het gestelde in: art. 2 Wet Afbreking Zwanger schap Memorie van Antwoord van de Minister Nota van Nationale Ziekenhuis raad. Waaruit gekonkludeerd wordt dat geen vergunning nodig is als slechts zwangerschappen worden afgebro ken in een duidelijke overmachtssi- tuatic of wel op vitale indicatie Dat gesteld wordt dat abortus pro- vocatus anders dan op vitale indica tie in strijd Is met één van de gebo den van Gods Wet, dan wel in strijd is met andere levensovertuiningen. Dat met klem wordt verzocht geen abortus vergunningen aan te vragen als zijnde in strijd met de doelstel ling van een ziekenhuis: Te kiezen voor het (ongeboren) leven. Secretariaat G.P.V. Spulweg 2 Brouwershaven

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 6