presenteert Met grote bli AKKJERDAAS B.V. prijzen Leuke attrakties voor de jeugd VAN DE BRUSE ONDERNEMERSVERENIGING VAN 12 NOV. T/M 4 DECEMBER VERKOOPAKTIE MET VELE WAARDEVOLLE PRIJZEN DE HONDERDSTE JAARGANG Scheurkalender „Honigdroppels" 1983 wv Visdag voor leden per boot De nieuwe Opel Rekord. De kracht van de werkelijkheid. Kloosterweg 2, 4317 AL NOORDGOUWE, tel. 01112-1347 of 1254. Financiering via het GMAC-plan. 14 BRU PRIJZENFESTIVAL Traditiegetrouw starten wij ook dit jaar weer met de verkoopaktie van de onderne mersvereniging BRU. En wel vanaf 12 november tot en met 4 december. De deelnemers zijn herkenbaar aan een vlag bij hun zaak. U ontvangt voor elk besteed bedrag van f 5,00 een zegel, 10 zegels is een volle kaart. Verder zijn er ook waardecoupons met het opschrift (besteed bedrag f 50,00). Dit bespaart u weer plak werk. Ook dit jaar werken wij weer met waardebonnen, die u naar keuze kunt besteden bij de deelnemende winkeliers. U kunt uw volgeplakte of voorgebedrukte zegelkaarten dagelijks inleveren in de bus bij Chr. Bolijn, Korte Ring 33. Iedere avond zullen hier dan de dagprijzen getrokken worden en de winnaars hiervan worden via een raambil jet op het genoemde adres bekend gemaakt. Wij verzoeken u beleefd om zelf uw dag prijs af te halen. De dagprijzen worden iedere avond getrokken om 19.30 uur. Iedere dag worden 8 dagprijzen getrokken, ieder ter waarde van t 25,—. De mogelijkheid bestaat dat er 6 dagprijzen worden getrokken en 2 prijzen in de vorm van een wijn-levensmiddelen of zuivelpakket, ook weer ter waarde van f 25,00. De als dagprijs getrokken waardebonnen blijven geldig en gaan dus ook weer meespelen bij de eindtrekking van de winkelweekaktie. De slotavond van de winkelweekaktie is op dinsdag 7 december 's avonds om 19.30 uur in het Durps'uus. Hier worden de laatste prijzen getrokken, waaronder 3 hoofd prijzen en wel 1 prijs van f 750,00 en 2 prijzen van f 250,00. Het totaal aantal prijzen dat op deze avond wordt getrokken, uiteraard ook weer in de vorm van waardebon nen. bedraagt ongeveer 80 stuks. U kunt uw waardebonnen inleveren tot uiterlijk 15 december bij de deelnemende win keliers. Als extra attraktie voor u, wordt op de avond van de eindtrekking de zeer mooie en be zienswaardige film vertoond: 500 jaar BRU. Komt dus allen naar het Durps'uus. Voor de kinderen weer 3 leuke attrakties, met voor elke attraktie 4 prijzen in de vorm van waardebonnen, variërend van f 50,00 tot f 10,00. Wij wensen u prettige dagen toe en veel waardevolle waardebonnen. Ze zijn er voor u! Het winkelweekkomité BRU EERSTE ATTRAKTIE Jongens en meisjes win een prijs van f 50,- 25,- 1 15,- of f 10,-. Het volgende moet daar wel voor gebeuren: In iedere etalage van de deelnemende winkeliers ligt een zakje bonen, dus nu aan jullie de taak om te raden, hoeveel bonen liggen er nou in al die etalages te- samen. Je oplossing moet uiterlijk 19 november voor 18.00 uur in de brievenbus bij Christiaan Bolijn liggen. Om 19.00 uur worden dan de winnaars bekend gemaakt. TWEEDE ATTRAKTIE Bij iedere deelnemende winkelier ligt een spreekwoord in de etala- ga. Het is de bedoeling om van de ontbrekende woorden en letters daarvan een slagzin te maken. De kaarten met de spreekwoorden zijn op de volgorde van de slagzin genummerd. De oplossing moet uiterlijk op 26 november voor 18.00 uur in de brievenbus bij Christi aan Bolijn liggen. Om 19.00 uur worden dan de winnaars weer be kend gemaakt. DERDE ATTRAKTIE In ieder etalage van de deelnemende winkeliers zien jullie een af beelding van een bloem of een plant liggen. Aan jullie nu de op dracht te raden welke bloem of plant dit is. Schrijf je oplossing op een vel papier en levert dit in voor 2 december bij Christiaan Bolijn en wel voor 18.00 uur. Om 19.00 uur worden de prijswinnaars be kend gemaakt. P.S. Vergeet vooral niet bij alle drie de attraktie je naam te vermel den, VEEL SUCCES! voor de gehele Gereformeerde Gezindte Do inhoud van de HONIGDROPPELSKALENDER is samengesteld door de Redactie van „DE VRIEND VAN OUD EN JONG" I I - - liiiii'j j-..' I t Formaat, schild 22 x 34 cm in kleur gedrukt, blok 0 x 12 cm Inhoud aan de voorzijde der blaadjes korte meditaties naar aanleiding van een 0i|b«!tekst. aan de achterzijde verhalen, gedichten, enz. Prijs met blok en schild 11,70; in boekvorm 11.70 VlK 1feravrtfc"W« hEtG&diEfMuis OOUOZWAAftO - MOOOMHUIS B.V. - Hengelsportvereniging Dreischor op zaterdag 27 november a.s. Vertrek vissershaven Bniinisse om 0.00 uur Wij hebben hem staan: de nieuwe Opel Rekord. Leverbaar met vier krachtige, zuinige motoren, waaronder de volledig nieuw ontwikkelde 1.8 S OHC- motor. In kombinatie met de nieuwe, aërodyna mische lijn levert deze elegante auto u een gemid delde brandstof besparing op van maar liefst 15,8%. Ook verkrijgbaar met 5 versnellingen of automatische transmissie. De nieuwe Opel Rekord is een auto die ekonomische topprestaties levert. Een zakelijke auto die het aanzien meer dan waard is en met vier wielen in de werkelijkheid staat van de dagelijkse praktijk. U kunt zich voorstellen dat wij verheugd zijn om u uit te nodigen voor een uit gebreide proefrit. Motoren 90 km 120 km Sud tss 63(159) 6 4 (ft 9) 10 7(93) 20S 64 6) 8 5(116) 11 3( 88) 2ó£ 6.4 05.6) 850)8) »M( 9.0) 230 S4 08S) 7.7(1301 78(12 8) Verbruikcijfers Cpe) Rekord m 1/lOOkm volgens DIN 70 030 (Vierversneihngsbak ,--'iVS<v -

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 14