R Gehavend Bruse Boys in tweede helft door doelman gered: 1-1 TELEURSTELLEND RESULTAAT VOOR SLORDIG SPELEND DFS zierikzeesche nieuwsbode Maandag 22 november 1982 Nr. 23221 TOTO X X X X ft ft ft Brouwershaven onfortuinlijk door Bevelanders geklopt: 0-3 7 Steef van de Velde plukt een bal bouen het hoofd van Jacco Oosterling vandaan. Van de Velde zou uitgroeien tot de grote man in de formatie van Jan Englebert. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) PHILIPPINE - Renesse heeft het ook bij Philippine niet kunnen red den. Na de Zeeuwsvlamingen in de eerste helft nog uitstekend partij te hebben gegeven sloeg de thuisklub na de hervatting haar slag (5-1). Philippine kon door Carlos de Mul de score openen (1-0) waarna Marco de Feiter de stand weer in evenwicht bracht (1-1). Nog net voor het ver strijken van de le helft bracht Antoi- ne Haers uit een vrije trap Philippine weer op voorsprong (2-1). Na de rust domineerde de thuisklub. Haers bracht uit een strafschop de stand op 3-1 waarna De Mul en nog eens Haers voor de 5-1 eindstand zorgden. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) BROUWERSHVEN - Het zit Brouwershaven dit seizoen bepaald niets mee. In de thuiswedstrijd tegen Bevelanders was het voor de rust volkomen gelij kwaardig aan de bezoekers maar keek het na het verstrijken van de eerste 45 minuten door twee ongelukkige doelpunten desondanks tegen een 2-0 achter stand aan. Toen het direkt na de hervatting ook nog een strafschop tegen zich kreeg (0-3) was de wedstrijd meteen beslist. Zoals reeds gezegd kwamen de Brouwenaren in de eerste helft uitstekend voor de dag waarbij het in de aanvalslinie net aan wat stoot kracht ontbrak. Op gelukkige wijze kwamen de bezoekers op voorsprong BRUINISSE - De voorbije twee jaar waren de ontmoe tingen met Arnemuiden voortreffelijke wedstrijden in het kader van het zaterdagse tweede klasvoetbal. Zater dagmiddag lag dat wel even anders, maar er konden dan ook een hele berg verzachtende omstandigheden worden aangedragen door Bruse Boys-oefenmeester Jan Engle bert. „Als je zag met wat voor een ploeg wij vandaag het veld opmoesten, dan moet ik konstateren, dat we het er resultaat nog helemaal niet zo slecht hebben afgebracht", stelde hij op zijn typische stoïcijnse manier vast. „Natuurlijk, je wilt graag winnen, maar dat zat er doodleuk niet in. We zijn er met name in de tweede helft goed in geslaagd om de aanvallen van Arnemuiden te ontregelen, maar daar hield het in die fase dan ook mee op. Arnemuiden viel aan en wij braken af. Voor de inzet van deze ploeg verdienen ze een kompliment, maar ik zal de laatste zijn om te zeggen, dat we goed hebben gevoet bald". Belangrijke faktor in het geheel was onmisken baar doelman Steef van de Velde. De 21-jarige doelman ranselde in de periode, dat alleen Arnemuiden aan voet ballen toe kwam alles uit zijn hok, zeer tot wanhoop van de Arnemuidense aanvallers. Dankzij de sterke akties van de „boom van Anna-Jacobapolder" bleef het 1-1, een stand die halverwege al terecht op de borden was geko men. Jaap van Maris was allerminst te vreden met het behaalde resultaat. ,.Het zat in de afwerking allemaal niet erg mee", merkte de Arnemui dense oefenmeester op. ..En als je zo'n keeper tegenover je treft, dan mag je al blij zijn. dat je een keer skoort. Van de Velde stond daar als een rots in de branding". Van Maris vergat gemakshalve, dat zijn ploeg aanvallend weinig of geen overleg in het gebeuren stopte. Er werd door de bezoekers maar wat aan gerommeld, waardoor de Bruse verdedigers steeds voldoende gelegenheid had den om de zaak recht te plooien als er wat fout ging. En dat gebeurde nogal eens een keer. Inzet in wilskracht stonden dan evenwel garant vooreen juiste korrektie. Aanvallend kwam de thuisploeg er in de tweede 45 mi nuten evenwel niet meer aan de pas. Met name de vleugelspitsen Adrie de Jonge en Tonny van de Berge kwa men nauwelijks meer in het stuk voor. Dadendrang Dat lukte in de eerste helft een stuk beter. Toen konden beiden re gelmatig voor het nodige gevaar zor- Handvol treffers voor matig ZSC Borssele: 0-5 bij BORSELE - Borssele, een van de zwakke broeders uit de 2e klasse van het afdelings zaterdagvoetbal, heeft geen kans gezien om in eigen omge ving ZSC de voet dwars te zetten. Met wat meer inzet en het beter be nutten van de kansen had de over winning zeker nog duidelijker zijn geweest dan de 5-0 waarmee nu het strijdperk kan worden verlaten. Vooral gedurende de eerste helft werd het treffen nogal erg gemakke lijk door de ZSC-ers opgenomen. Door een doelpunt van Ronald van Oeveren kon deze toch met een 1-0 voorsprong worden afgesloten. Na de rust kreeg Borssele binnen vijf minu ten de genade slag. In de 2e minuut bracht Ronald van Oeveren de stand op 0-2, één minuut later gaf Bram Coomans uit een voorzet van Maar ten van der Weele de doelman van Borssele voor de derde keer het na kijken waarna weer één minuut later Marco van Oeveren de stand op 0-4 bracht. ZSC hield hierna het heft in handen waarbij Maarten van der Weele nog een keer wist te scoren (5- 0). Direkt hierna aan de andere kant een mogelijkheid voor Jacco Ooster ling maar gelukkig voor de Boys stond juist Leen van der Bijl in de baan van de venijnige inzet van de lange aanvaller. Drie minuten hierna was de gelijkmaker alsnog een feit. Arnemuiden mocht hierbij evenwel niet klagen over een portie geluk. Klaas van Belzen - onbetwist de beste man in de Arnemuidense gele deren - mocht alleen doorgaan, maar struikelde juist op het moment, dat hij wilde inzetten. Via een paar rare karambolages belandde de bal voor de voeten van de volkomen vrijstaande Ad Poortvliet, die daar na geen moeite had om 1-1 achter Steef van de Velde te prikken. In de slotminuten van het eerste bedrijf kwamen er aan beide kanten nog mo gelijkheden, maar de beide keepers BUENOS AIRES - Ex-president Arturo Frondizi (1958-1962) heeft de Argentijnse militairen er van be schuldigd „duizenden kinderen" te hebben vermoord. Van sommige kin deren werden de lijken opgeblazen om sporen van moord uit te wissen. PARIJS - Het olieverbruik van de 24 westerse industrielanden van de Organisatie voor Ekonomische Sa menwerking en Ontwikkeling (OE SO) is in de eerstse helft van dit jaar 3,5 procent kleiner geweest dan in de zelfde periode van 1981. Het ver bruik verminderde van 751 tot 725 miljoen ton, zo heeft de OESO vrij dag bekendgemaakt. WEST- BERLIJN - De Internatio nale Vereniging van Politieke Advi seurs heeft vrijdag op haar konferen- tie in West-Berlijn de „democratie medaille" toegekend aan de Poolse arbeidersleider Lech Walesa. De ver tegenwoordiger van het in Polen ver boden vakverbond Solidariteit in West-Berlijn, Hendryk Jagielski, nam de onderscheiding in ontvangst. STRAATSBURG - Theo van Bo ven, de Nederlandse voormalige di- rekteur van het bureau voor de men senrechten van de Verenigde Naties in Genève, heeft gezegd dat hij het aan de Louise Weiss-prijs van het Eu ropese parlement verbonden geldbe drag aan de Europese Stichting voor Mensenrechten zal schenken. Formatie Kees Rijnberg verzuimt kansen te benutten gen in de achterste regionen van Ar nemuiden. Wim Geelhoed (op Tonny van de Berge) en Jos van Belzen (op Adrie de Jonge) moesten toen bij herhaling een veer laten, maar naar gelang de dadendrang van de thuisklub weg ebde, werden ook de persoonlijke overwinningen van de twee Arne muidense vleugelverdedigers talrij ker. In de zevende minuut betekende een lakoniek optreden van doelman Peter Pouwer indirekt de aanleiding voor het Bruse opningsdoelpunt. Pouwer reageerde te laat op een listig genomen vrije trap van Eddy Schild, die hij meende te zien over gaan. Toen de bal evenwel op het laatste moment door een windvlaag toch onder de lat dreigde te vallen, moetst Pouwer zich maximaal strek ken om erger te voorkomen. Tonny van de Berge mocht hierop een hoekschop nemen, die keurig op het hoofd van Frans de Oude beland de. De centrumspits knikte het leer evenwei in de voeten van Wim Geel hoed, die op zijn beurt niet goed weg werkte, waardoor Tonny van de Ber ge het geheel in een verkorte versie nog een keer over mocht doen. Dit keer knikte de Oude de bal evenwel in de voeten van de inglijdende Adrie de Jonge: 1-0. Ook na deze treffer bleef Bruse Boys aanvankelijk het betere van het spel houden, waarbij ook een paar goede mogelijkheden onstonden, die evenwel niet nauw keurig genoeg werden afgewerkt. Tonny van de Berge tikte een vrije trap net over en Cees Willemse mikte onzuiver, toen Frans de Oude de bal pasklaar voor zijn voeten deponeer de. Een keer ook kwam Adrie de Jon ge millimeters te kort, toen Peter Pouwer een hard schot van Wim Ge luk niet in een keer onder kontrole kon krijgen. Na een klein half uur verdween een belangrijk deel van de dadendrang in aanvallend opzicht. Arnemuiden eiste meer en meer het betere van het spel voor zich op. Ad Poortvliet kopte op een inzet van Henk de Nood nipt over en ook Pau- lus Poortvliet schatte de hoogte van het doel te ruim na een foute pass van Fred van de Berge. Flitsende aanval In de 33e minuut een flitsende Bru se aanval met Adrie de Jonge in de hoofdrol. Voor het laatst moest Jos van Belzen het loodje leggen, maar de verdediger revancheerde zich door De Jonge van achter aan te tikken, hetgeen voor de goed leidende arbi ter Pleunis evenwel geen aanleiding was om tot stipwerk over te gaan. BURGH - In een van DFS zijde teleurstellende wedstrijd heeft het team van trainer Kees Rijnberg de puntjes aan het bezoekende 's Heer Arendskerke moeten laten (1-2). DFS heeft in de eerste helft de kans laten lig gen om de wedstrijd in haar voordeel te beslissen. Gedu rende de eerste 45 minuten hadden de oranjehemden overwegend het beste van het spel en kreeg het ook een aantal zeer goede mogelijkheden om tot skoren te kun nen komen. Door de aanvallers werd echter zo slordig met de kansen omgesprongen dat de doelman van de be zoekers niet eens zo veel moeilijk werk kreeg te verrich ten. toen de Brouwse doelman Bert Schas van der Weijde bij het stoppen van een schot de pecht had zijn evenwicht te verliezen en achter de doelijn viel (0-1). Tien minuten voor het verstrijken van de eerste helft helft mocht Beve landers weer niet klagen over gebrek aan hulp van Vrouwe Fortuna toen Ton Gunst met een terugspeelbal zijn eigen doelman passeerde (0-2). Kort na rust kreeg de thuisklub definitief de genade klap toen de bezoekers uit een strafschop de voorsprong tot 3-0 konden opvoeren. Hoewel de thuis klub nu het voordeel van de wind had was de ploeg kennelijk zo aan geslagen dat het de kracht miste om de bakens nog te verzetten. Fortuna-Helomd Sp. GA Eagles-Feyenoord Ajax-Utrecht Haarlem-Willem II Excelsior-Roda JC Sparta-PEC Zwolle PSV-Twente Groningen-NEC Cambuur-SVV Wageningen-Vitesse M V V -V olendam Den Haag-Veendam Spelmoment uit het door DFS met T 2 verloren dueTtegen 's Heer Arendsker ke. De bezoekers zijn door deze zefde ploeg uit Burgh op de ranglijst gepas seerd. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Geheel tegen de veldverhouding in wist 's-Heer Arendskerke zelfs in de 49e minuut (de scheidsrechter liet zo wel in de eerste als in de tweede helft 5 minuten langer spelen) voorsprong te nemen. De verdediging van DFS bleef staan voor vermeend bui tenspel waardoor Machiel Mes de ge legenheid werd geboden ongehin derd door de verdediging te breken en doelman Simon Blom kansloos te laten (0-1). Rechtzetten Aanvankelijk zag het er in de 2e helft naar uit dat DFS de zaken recht ging zetten. Al na 2 minuten spelen slaagde Ri- nus Roon erin met een strak schot de stand in evenwicht te brengen (1-1). De strijd werd hierna feller en ook harder met als gevolg een aantal on derbrekingen voor blessures. Doordat DFS het middenveld bij vlagen prijs moest geven wist 's Heer Arendskerke, mede door het onzeker ingrijpen van de DFS verdediging, een aantal gevaarlijke momenten voor de DFS-veste te scheppen waar bij het doel enige keren ternauwer nood aan een doorboring ontsnapte. De thuisklub had nog pech toen een fraai afstandsschot van Peter Fooy buiten het bereik van de doelman door de lat werd gekeerd. Beslissing Vijf minuteji voor tijd viel de beslissing toen.Leo Bom enkele me ters buiten het strafschopgebied een vrije trap veroorzaakte, welke fraai langs de muur door Jaap Maas werd ingeschoten (1-2). In de nog resterende minuten stel de DFS alles nog in het werk om de stand alsnog in evenwicht te brengen waarin het echter niet slaagde. Ge zien de krachtsverhouding in het veld een onbevredigend resultaat voor de thuisklub die de kans op minstens een puntenverdeling had laten liggen. NIEUW LEUSEN - De rijkspolitie heeft vrijdagmiddag in samenwer king met de FIOD, de Rijksverkeer- sinspektie en de belastingdienst een groot gedeelte van dc adminislerie van een autobusbedrijf (GEBO) in Nieuw Leusen in beslag genomen. Dat gebeurde op het hoofdkantoor van de onderneming in Nieuw leusen en in de vestigingen van het bedrijf in Ommen. Nijverdai en Vriezen- veen. De politie is tot de aktie over gegaan, omdat de firma zich schuldig zou hebben gemaakt aan valsheid in geschrifte. De winnende kolom van de toto ziet er als volgt uit: 1-3-1-1-1-1-3-1-1 -1-3-3 Aantal deelnemers: 87.372. Inleg: 392.006. Beschikbaar voor prijzen: 186.203. Toto-Gelijk De winnende wedstrijden zijn: 5 - 7 - 12 - 21 -27. Toegevoegde wedstrijd: 11. Aantal deelnemers: 8363. Inleg: 36.490. Beschikbaar voor prijzen: 19.077. Lotto De winnende getallen zijn: 16 - 22 - 28 - 30 - 38 - 40; en het reservegetal is: 25. Aantal deelnemers: 644.961. Inleg: 3.369.091. Prijzengeld: 1.726.670. Eredivisie Fortuna S-Helmond Sport 3-2; Go Ahead Eagles-Feijenoord 1-1; Ajax- FC Utrecht 3-1; Haarlem-Willem II 2- 0; NAC-AZ'67 2-1; Excelsior-Roda JC 2-0; Sparta-PEC Zwolle 2-1; PSV-FC Twente 1-1; FC Groningen-NEC 3-1. Ajax 14 11 1 2 23 35-12 Feyenoord 14 10 3 1 23 30-16 PSV 14 10 2 2 22 38-15 Excelsior 14 7 3 4 17 21-16 Roda JC 14 7 2 5 16 26-17 Sparta 14 6 4 4 16 27-23 Groningen 14 3 9 2 15 20-20 Fortuna S 14 6 3 5 15 17-19 Haarlem 14 5 5 4 15 13-15 FC Utrecht 14 6 2 6 14 22-24 AZ'67 14 5 2 7 12 20-18 GA Eagles 14 2 7 5 11 18-27 FC Twente 14 2 6 6 10 17-20 Helmond Sp. 14 3 4 7 10 20-30 NEC 14 2 5 7 9 12-25 NAC 14 2 5 7 9 12-29 PEC Zwolle 14 2 4 8 8 14-26 Willem 11 14 2 3 9 7 11-21 Eerste Divisie FC Den Bosch-Eindhoven 3-0; Cnmbuur-SVV 5-0; Wageningen- Vitcsse 1-0; Amersfoort-Telstar 0-0; MW-Volendam 3-3. DS *79- Heerenveen 2-1; FC Den Haag- Vcendam 3-3; Heracles-FC VVV 4-1 Cambuur 13 8 3 2 19 29-11 DS '79 13 7 4 2 18 25-16 Volendam 13 7 3 3 17 33-20 MVV 14 5 6 3 16 21-13 De Bosch 13 6 3 4 15 18-10 Vendam 13 4 7 2 15 19 13 Heerenveen 13 4 6 3 14 19-17 Den Haag 13 4 5 4 13 27 18 Vitesse 13 6 1 6 13 17-11 Graafschap 13 4 4 5 12 12 17 Eindhoven 13 5 2 6 12 16-24 SW 13 4 4 5 12 20-30 FC VW 13 5 1 7 11 18 26 Amersfoort 14 4 3 7 11 13 27 Wngeningen 14 4 2 10 19-29 Heracles 13 4 1 9 16-29 Telstar 13 2 3 7 13-24 Volendam eerste periodekampioen. Jan Englebert: „Gezien de omstandigheden goed resultaat" toonden zich in alie gevallen de meer deren over de aanvallers. In het tweede bedrijf werd het op een enkel incidenteel moment na, eenrichtingsvoetbal. Arnemuiden viel aan en Bruse Boys verdedigde met man en macht. De winnende Ar nemuidense treffer leek niet uit te kunnen blijven, maar door het sterke werk van Steef van de Velde en via een mirakuleuze redding van de voor de ziekelijke Johan Nieuwersteeg in gevallen Wiebren Wiebrens, bleef de 1-1 tot het einde staan. „Met deze groep zat er doodleuk niet meer in", onderkende Englebert. „We missen Jacob van de Berge sowieso en van- *daag moesten ook Jan Minnaard en Wim van Dijke verstek laten gaan. Dat telt in een ploeg, waar het toch ai passen en meten is flink mee". Bruse Boys wachten in de komende twee weken uitwedstrijden naar SSC'55 en NEO'25, beide in Sprang-Capelle. Winst in vooral de tweede ontmoe ting betekent ongetwijfeld een fiks brok opluchting. Renesse in tweede helft f lire gevloerd Brouwershaven had een flinke berg pech tegen het hooggeplaatste Bevelan- ders. Twee doelpunten ontstonden door eigen toedoen en de derde treffer pro duceerde Bevelanders uit een strafschop. T

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 7