Zierikzee op fysieke kracht en karakter ontluisterend geklopt O i f m 17 LS\\ zentrbsport Steenbergen profiteert van organisatiefouten: 0-2 ii international 6 ZIERIKZEE - De klad zit in de voetbaiuoofdmacht van Zierikzee. Na de afgang te gen Jong Ambon (0-1) werd er in de wandelgangen van het Zierikzeese sportpark Ban- nink heel wat afgekeuveld over wat er zoal moest gebeuren om de roodzwarte brigade uit het diepe dal te halen, waarin de ploeg verzeild was geraakt. Aan de vooravond van de ontmoeting tegen Steenbergen vierde het optimisme hoogtij. Bas de Zeeuw en het bestuur van de W Zierikzee meenden het grote manko te hebben ontdekt. Rini Stoutjesdijk moest het veld ruimen en A-junior Theo Wittenberg moest definitief naar de selektiegroep. Stoutjesdijk verscheen al weken slechts een keer op de training, maar had wel de euvele overmoed om gehoor te geven aan een oproep van coach Cees Outermans om in de Zeeuwse zaalvoetbalploeg te spelen, terwijl hij de tweede trai ning verzuimde, omdat hij vlak voor de afronding van zijn studie zit. Gekonstateerd werd, dat hier best wel een diepe grond van het falen van de Zierikzee ploeg moest lig gen. Maar wat een pijnlijke vergissing, want wat Stoutjesdijk wel of niet deed, deed Theo Wittenberg tegen Steenbergen ook wel of niet. Kwalitatief doen beiden niets voor elkaar onder. Weliswaar viel de Kerkwerfse voetballer als een der weinigen posi tief op, maar het euvel van de ploeg was er niet minder om. Het manifesteerde zich zelfs nog duidelijker. De simpele Brabantse voetbalploeg, met elf simpele, hardwer kende spelers raakte Zierikzee daar waar het kwetsbaar was: op karakter en op fysie ke kracht werd de ploeg van trainer Bas de Zeeuw met 0-2 ontluisterend geklopt. Twee kapitale verdedigingsfouten stonden aan de basis van het verlies, maar veel meer dan de uitslag tot uitdrukking brengt, was er een verschil in mentaliteit. De ploeg van trai ner Frie Verstraete knokte voor iedere meter grond en de puntjes, terwijl Zierikzee er ogenschijnlijk van uit ging, dat de Brabanders zich maar moesten verzoenen met een nederlaag, hoe dan ook. ,,Naar mijn mening speelde Zierik zee met honderd procent inzet", stel de Bas de Zeeuw na afloop van het duel tegen Steenbergen, dat door de overwinning op de Schouwse ploeg en de misstappen van diverse andere ploegen weer aan de leiding is geko men in de derde klasse D. ,,We had den de mazzel moeten hebben, dat de scheidsrechter in de tweede minuut de bal op de stip legde, in plaats van over de tackle tegen Theo Wittenberg heen te stapen. Als we toen waren voorgekomen, had je een heel andere wedstrijd gekregen. Dan moet Steen bergen komen en dat ligt hen niet. Bovendien telde de blessure van Rob Wijnstekers in de tiende minuut in de overige tachtig minuten behoorlijk mee". Onmiskenbaar mogen deze ar gumenten aangevoerd worden als simpele dooddoenertjes in een duel, waarin Zierikzee niet of nauwelijks aan de bal kwam. Natuurlijk leek het in de eerste helft, alsof de thuisploeg Steenbergen zijn wil oplegde, maar degene die het hele ge beuren objektief aan zich voorbij laat gaan, zal toch moeten erkennen, dat er nauwelijks enige dreiging uit ging van het aanvalstrio Theo Wit tenberg. Sjaak Vasseur en Kees Ver- kaart. Hardwerkend Slechts een enkele keer hoefde de Steenbergse defensie met een voor treffelijke laatste man Ré Atoon aan het hoofd de noodklok te luiden. Zeer sporadisch slechts moest invaller- doelman Pieter Delhez op zijn tellen passen op minuskule Zierikzee- prikken. Pas in de 32e minuut leek Martin Quist een kans te krijgen, toen Delhez een stuiterende bal van Wim van der Maas niet goed onder kontrole kon krijgen, maar de hard werkende middenvelder kwam mil limeters te kort. Een paar keer ook dook Theo Wit tenberg in de doelmond op, maar ver der was het dikke armoe troef als het op skoringskansen aankwam. Ge vaarlijker waren de in aantal gerin gere mogelijkheden aan de andere kant. Kommer Verwijs, Bert de Ron, maar vooral Wim de Koek noopten de Zierikzee-defensie uiterst attent te blijven. Slechts door eigen slechte balkontrole als het op afwerken aan- »kwam, bleef de veste van doelman Ronald Lievense bespaard van Steenbergse treffers. Bert de Ron kreeg na 20 minuten een droomkans, maar liet de bal verkeerd stuiteren en in de 37e minuut knalde dezelfde speler op de vuisten van Marcel van Grunsven, een aktie, die scheidsrech ter Kartynoatmo ontging, ondanks het feit, dat hij er met zijn neus op stond. (,,Ik werd net even afgeleid"). Tussendoor spatte een inzet van Kommer Verwijs nog achter Ronald Lievense op de paal uiteen en trapte Wim de Koek twee fraaie mogelijk heden nipt naast. Veel emoties werden al opgebruikt in de eerste tien minuten van het uit erst matige duel. In de tweede mi nuut mocht Theo Wittenberg tot in het strafschopgebied opdringen, tot Willem-Jan Vercouter besloot in te grijpen. Wittenberg stortte op de grond en alles en iedereen wat Zie rikzee was verlangde en rekende op een strafschop. Arbiter Kartynoat mo oordeelde lakoniek hoekschop. „Voor mij gleed de Steenbergse ver dediger de bal korrekt van de voet van de aanvaller", meldde de wedstrijdleider desgevraagd. „Ik be grijp de roep om een strafschop to taal niet. Dat die aanvaller met een sierlijke val een elf metertrap wil forceren is zijn goed recht, maar hij moet me dan wel overtuigen. Vol gens mijn waarneming werd de bal -ml-, A-v J» Enig Zierikzees gevaar kwam er van tijd tot tijd nog van de nieuwe basisspeler ter droefenis wat de klok sloeg in aanvallend opzicht. Theo Wittenberg. Verder was het lou- (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) gespeeld en verder niet. Niet meer en niet minder". In de tiende minuut op nieuw emotionele taferelen. Wim Mulders en Wim de Koek zetten geza menlijk een aanval op vanuit de ei gen helft. De Koek wurmde zich voor bij Martin Quist en in tweede instan tie voor bij Rob Wijnstekers, die ech ter fiks bleef aanhouden. De Koek bleef evenwel in het bezit van de bal, maar was nog niet klaar met de Zierikzee-verdediger, die via een sli ding de bal alsnog van de Steenberg se voet gleed. Juist op het moment echter, dat Wijnstekers zijn sliding inzette, wilde De Koek het leer met een ferme trap naar het strafschopge bied ekspediëren. In plaats van de bal te spelen, schampte de onderkant van de voetbalschoen het been van Wijnstekers, die met een fikse vlees wond moest worden afgevoerd. Bas de Zeeuw wond zich danig op over het gebeuren, slingerde kollega Verstaete zelfs fikse verwijten naar het hoofd, maar schatte de situatie pijnlijk verkeerd in, omdat er niet de minste opzet in het spel kon zijn, om dat De Koek en Wijnstekers hun ak tie nagenoeg gelijktijdig inzetten, waarbij de Zierikzee-verdediger on fortuinlijk uit de strijd kwam. ,,De emoties laaiden met name in de eerste helft hoog op, terwijl daar helemaal niet de geringste aanlei ding toe was", meende Steenberger trainer terecht. Met uitzondering van een flinke charge van Ad de Jong op Sjaak Vasseur waren er geen overtre dingen, die de perken te buiten gin gen. „Ik bespeurde bij Zierikzee een voor mij onbekende irritatie vanaf de eerste minuut. Dit was een heel ander Zierikzee dan ik bij eerdere ge legenheden heb meegemaakt. Er werd gewoon veel te weinig met ver stand gevoetbald. Ze speelden ons zo kompleet in de kaart. Er staan bij ons een aantal jongens met een flinke portie routine, die zich niet zo maar van de wijs laten brengen. Wij heb ben ook niet geweldig gevoetbald, maar wel degelijk de betere kansen gehad, ook in de eerste helft, toen het leek alsof Zierikzee nog meetelde. In de tweede helft was het louter een kwestie van wachten op de fouten". Het verhaal over de tweede 45 mi nuten kan uiterst kort zijn. Van de minimale dreiging, die er in de eerste periode was, resteerde nu helemaal niets meer. Steenbergen kon vrij uit counteren en het leek slechts een kwestie van tijd vooraleer de Bra bantse doelpunten zouden vallen. In de 11e minuut mocht Frank van de Weege zo vrij als een vogeltje inschie ten, toen Kees van de Reest in het strafschopgebied de komplete verde diging naar zich toelokte bij een hoge hoekschop van Kommer Verwijs en negen minuten later profiteerde Ad de Jong van een komplete chaos in de defensie, andermaal uit een hoek schop van Verwijs. Marcel van Grunsven raakte de bal niet goed en speelde het leer in de voeten van de mee opgerukte voorstopper, die zich geen moment bedacht en over Jan en allemaal heen voor de tweede keer het net liet bollen. Zierikzee was een getergde ploeg. Met Jan-Leen Boot (voor Bart Helbers) als extra aanval ler werd nog wel geprobeerd om wat terug te doen, maar het vertrouwen in eigen kunnen en het juiste overleg ontbraken na de twee Steenbergse dreunen nog opmerkelijker dan dat het voordien het geval was geweest. Voordat aanstaande zondag het eerste fluitsignaal zal worden gege ven voor de volgende kompetitie wedstrijd in en tegen Goes valt er op nieuw aardig wat te bepraten, maar duidelijk mag zijn, dat het euvel moet worden gezocht waar men het blijkbaar niet wil zien. Oefen- meester Bas de Zeeuw zal ongetwij feld met groffer geschut moeten ko men om weer orde op zaken te krij gen. Advertentie A,T* Jogging pak jr. 39.90 Jogging pak sr. 49.90 SCHUITHAVEN 2 4 Ouwerkerk haalt fors uit bij Cortgene II: 0-11 KORTGENE - De uitwedstrijd te gen de reserves van Cortgene heeft voor Ouwerkerk geen enkel pro bleem opgeleverd. De koploper uit de 3e klasse B van het zondagvoetbal wist de thuisklub volledig haar wil op te leggen waardoor zelfs met dub bele cijfers (11-0) werd gewonnen. Door een onvervalste hattrick van René Waardenburg konden de Ou- werkerkers al in de eerste 20 minu ten een riante 3-0 voorsprong nemen. Kort voor het verstrijken van de eerste helft bepaalde Niek Hesp de ruststand op 0-4. Na de rust bleef het eenrichtings- voetbal waarbij de Ouwerkerkse aanval zich kon uitleven. Door René Waardenburg werd het 0-5, Jakkie Bezemer zorgde voor 0-6, Johnny de Jonge 0-7 en Bas Neele 0-8. Aanvoer der Eugene Totté nam de negende treffer voor zijn rekening waarna tenslotte René Waardenburg en Jak kie Bezemer nummer tien en elf lie ten aantekenen. Zonnemaire ook in Zierikzee ongeslagen 0-3 ZIERIKZEE - Door op het sport park Bannink met 3-0 van Zierikzee V te winnen is Zonnemaire ook na achtwedstrijden nog altijd zonder verliespunten en heeft het de lei derspositie van de 4e klasse B stevig in handen. Door een treffer van Jan Adriaanse konden de rood-gelen de le helft met een 1-0 voorsprong afsluiten. Na de rust kopte Leo de Munnik, nog eens in aktie gekomen omdat de bezoe kers met een aantal invallers moesten aantreden, Zonnemaire naar een 2-0 voorsprong. Nadat Piet Stouten voor 0-3 had gezorgd was er voor Zonnemaire geen vuiltje meer aan de lucht. AMSTERDAM - Met de aanhou ding van 36 personen in de leeftijd van 17 tot 25 jaar, allen uit de omge ving van Amsterdam-Noord en wijde omgeving, heeft de rijkspolitie een bende opgerold die bij inbraken en diefstallen in Noord-Holland boven het Noordzeekanaal voor een bedrag van zeker anderhalf miljoen gulden heeft buitgemaakt. KNVB ZATERDAGVOETBAL 2e klasse A; Oostkapelle-SSC '55 0- 5; Altena-Good Luck 2-2; ASWH- SHO 0-0; WHS-Oranje Wit 1-1; NEO'25-SC Everstein 1-4; Bruse Boys-Arnemuiden 1-1. KNVB ZONDAGVOETBAL 2e klasse A; NOAD-Dosko 1-1; Vlis- singen-Virtus 2-2; Sluiskil-Madese Boys 1-1; WVO-Internos 1-1; Alliance- Middelburg 1-0; Berkdijk-Haarsteeg 1-2. ASWH 9 7 2 0 19- 4 16 Alliance 9 6 3 0 19- 8 15 SHO 8 4 4 0 8- 3 12 Berkdijk 9 4 4 1 8- 5 12 Arnemuiden 8 4 2 2 10- 9 10 Dosko 9 4 3 2 16-11 11 SSC'55 8 4 1 3 16- 7 9 Middelburg 9 4 2 3 16-10 10 SC Everstein 8 3 3 2 13-11 9 WVO 9 2 5 2 8- 7 9 Oostkapelle 9 3 3 3 22-19 9 Internos 9 3 3 3 10-12 9 Good Luck 9 3 3 3 11-11 9 Vlissingen 9 1 6 2 11-12 8 Oranje Wit 8 1 6 1 9- 8 8 NOAD 9 1 6 2 10-15 8 Altena 9 3 2 4 13-17 8 Sluiskil 9 2 3 4 8-12 7 WHS 8 2 2 4 7-14 6 Virtus 9 2 3 4 11-16 7 Bruse Boys 8 1 3 4 12-15 5 Madese Boys 9 2 2 5 13-17 6 NEO'25 8 0 0 8 3-24 0 Haarsteeg 9 2 2 5 10-15 6 3e klasse B; Kloetinge-BWR afg.; Krabbendijke-Kapelle 2-2; NTW- Zaamslag 2-1; Tern. Boys-Dinteloord 2-1; Wemeldinge-Thol. Boys 1-2; Serooskerke-Hoek 2-2. NTW Hoek Serooskerke Thol. Boys BWR Kapelle Krabbendijke Kloetinge Tern. Boys Zaamslag Dinteloord 4e klasse A: Veere-Mevo 1-2; SNS- Smerdiek 0-1; Klundert-SKNWK 2-1; Nieuwland-Yerseke 2-2. Wolfaarts- dijk-Meeuwen 0-3; SPS-Nieuwdorp 3- 1. 3e klasse D: Zierikzee-Steenbergen 0-2; Jong Ambon-Goes 2-0; Divo-SC Gastel 1-1; Roosendaal-Ria W. 1-0; BSC-RCS 0-2; Steen-Breskens 1-0. 9 7 0 2 22-13 14 9 4 4 1 22-15 12 8 5 l 2 16-11 11 9 4 3 2 16-13 11 8 4 1 3 16-11 9 9 3 3 3 14-10 9 9 2 4 3 12-16 8 7 2 3 2 11-13 7 8 3 1 4 11-14 7 8 1 2 5 5-15 4 9 l 2 6 10-16 4 Steenbergen SC Gastel Breskens Steen Goes Divo RCS Roosendaal BSC Zierikzee Ria W Jong Ambon 9 5 2 9 3 5 9 4 3 9 5 1 9 4 2 9 4 2 9 3 3 9 3 2 9 3 2 9 2 9 2 9 2 16 14-13 16-18 14-11 9-18 9-15 GPC 9 5 3 1 18-12 13 's-H. Arendskerke 10 4 5 1 20-13 13 DFS 10 5 2 3 18-17 12 Duiveland 10 4 2 4 20-14 10 Apollo 10 3 4 3 16-14 10 Heinkenszand 10 3 4 3 18-19 10 Kruiningen 11 4 2 5 21-17 10 Middelburg 9 2 5 2 19-21 9 VCK 9 3 3 3 11-13 9 WIK 10 2 5 3 11-17 9 SVD 11 2 4 5 9-13 8 Colpl. Boys 10 3 1 6 9-19 7 Reserve le klasse: Meeuwen III- 2 12- 9 12 1 15-11 11 2 20-18 11 12-12 11 17-14 10 14-13 10 Tern. Boys III 1-1; Hoek II-Nieuw- land II 3-1; GPC II-Yerseke III afg.; Arnemuigen III-Veere II 2-2. Hoek II 9 7 2 0 25- 9 16 Bruse Boys II 9 4 4 1 22-14 12 Meeuwen III 8 4 3 1 21-16 11 Arnemuiden III 9 2 7 0 21-16 11 Tern. Boys III 10 4 2 4 18-13 10 Veere II 11 4 2 5 22-29 10 Krabbendijke II 10 3 2 5 21-29 8 GPC II 7 3 1 3 10-10 7 Yerseke III 9 2 2 5 15-21 6 WIK II 10 1 4 5 12-19 6 Nieuwland II 10 2 1 7 12-26 5 4e klasse H; Clinge-HVV'24 1-1; Hoofdplaat-Koewacht 1-0; IJzendlj- ke-Vogelwaarde 0-1; Hontenisse-Ter- neuzen 0-2; Axel-Zeeland Sport 1-1; Biervliet-Aardenburg 2-5. 2e klasse; Waarde-Hoedekens- kerke 0-2; Brouwershaven-Bevelan ders 0-3; Wissenkerke-Dauwcndaele 1-2; Cadzand-Rillandia 1-3; Borssele-- ZSC 0-5. Sn.erdiek 9 5 2 2 14- 9 12 Hoofdplaat 9 7 1 1 20-10 15 Nieuwdorp 9 5 2 2 14-10 12 HW'24 9 5 4 0 14- 6 14 Hoedekenskerke 9 6 2 1 20- 6 14 Wolfaartsdijk 9 4 3 2 23-19 11 Terneuzen 9 6 2 l 11- 5 14 ZSC 8 6 1 1 25- 5 13 Nieuwland 9 3 5 1 16-12 11 Clinge 9 4 5 0 20-10 13 Bevelanders 8 5 3 0 22- 7 13 Mevo 9 4 3 2 14-10 11 Koewacht 8 4 0 4 13- 9 8 SSV 10 5 1 4 14-14 11 Klundert 9 4 2 3 12- 8 10 Vogelwaarde 9 2 3 4 8- 9 7 Dauwendaele 8 4 2 16- 8 10 Yerseke 9 4 2 3 13-16 10 Axel 9 1 5 3 11-13 7 Rillandia 9 3 3 3 20-15 9 Veere 9 4 I 4 16-14 9 Biervliet 8 2 2 4 7-11 6 Cadzand 9 3 3 3 11- 9 SPS 9 4 1 4 11-12 9 IJzendljke 9 1 4 4 5-10 6 Waarde 10 3 3 4 21-15 9 Meeuwen 9 2 4 3 17-19 8 Aardenburg 9 1 4 4 12-19 6 Wissenkerke 10 3 2 5 11-23 8 SNS 9 1 1 7 13-25 3 Zeeland Sport 9 l 3 5 11-19 5 Borssele 9 1 0 8 5-3C 2 SKNWK 9 0 2 7 10-21 2 Hontenisse 9 2 1 6 5-18 5 Brouwershaven 10 0 2 8 8 30 2 Reserve 2e klasse: ZSC II-Seroos- kerke IV 4-3; SKNWK Il-Wissenker- ke II 3-1; Oostkapelle II-DFS II afg.; Mevo II-Meeuwen IV 0-2. KNVB AFDELING ZEELAND Zaterdagkompetitie le klasse: VCK-Duiveland afg.; Kruiningen-SVD 2-0; DFS-'s Heer Arendskerke 1-2; Heinkenszand- Apollo 1-1; GPC-Colpl. Boys afg. Hienkenszand II 10 7 1 2 30-14 15 Oostkapelle II 8 6 2 0 23- 6 14 Kloetinge III 8 6 1 1 25- 9 13 ZSC II 8 6 1 1 26-16 13 Meeuwen IV 9 4 3 2 19-13 11 WIK III 8 4 2 2 21-10 10 DFS II 8 4 2 2 19-12 10 SKNWK II 10 4 0 6 18-26 8 Mevo II 10 1 0 9 5-35 2 Serooskerke IV 9 0 1 8 9-29 1 Wissenkerke II 10 0 1 9 5-30 1 3e klasse A: Brouwershaven II- Duiveland II Kats Wolfaartsdijk II Bruse Boys III Apollo III SSVII 's-H. Arendsk. II Colpl. Boys II SKNWK III Kloetinge V Brouwershaven II SVDII 9 5 0 9 5 0 7 4 1 8 4 1 9 3 2 9 3 2 7 1 1 7 0 2 9 0 18 12-28 TerneuzenAI 8 2 1 5 7-12 5 Yerseke AI 7 1 2 4 7-18 4 Robur AI 8 1 2 5 11-20 4 HontenisseAI 7 1 1 5 5-22 3 B-junioren (regio II): Middelburg BI-Kloetinge BI 1-3; 's Heer Arends kerke BI-Zierikzee BI afg.; Goes BI- Robur BI 1-1; Arnemuiden BI-Hein- kenszand BI 2-0; Yerseke BI-VCK BI afg. Wolfaartsdijk II 2-4; Kats-SVD II 4-1; Apollo III-Bruse Boys III 1-3; 's Heer Arendskerke II-SKNWK III 5-1; Kloetinge V-SSV II afg.; Duiveland II-CoipI. Boys II 3-2. Kloetinge BI 8 7 1 0 35- 7 15 Arnemuiden BI 8 6 0 2 29-10 12 Zierikzee BI 6 4 1 1 21- 9 9 Heinkenszand BI 8 4 0 4 15-26 8 Middelburg BI 7 3 1 3 31-13 7 Goes BI 7 3 1 3 12- 7 7 's-H. Arendsk. BI 7 3 1 3 23-21 7 Robur BI 9 2 1 6 7-22 5 VCK BI 7 2 0 5 13-20 4 Yerseke BI 7 0 0 7 10-61 0 10 7 2 1 23-15 16 5 2 1 45-17 12 5 2 1 25-14 12 27-16 10 23-24 10 15-14 9 16-11 9 23-20 8 18-30 8 10-35 3 11-28 2 Zondagkompetitie le klasse: Zeelandia-Sluis 4-0; Hul- sterloo-Oostburg afg.; Philippine- Renesse 5-1; Corn Boys-Noormannen 4-1; Lewed. Boys-Robur 2-0; Volhar- ding-SDO 3-0. 4e klasse A: WIK IV-Duiveland III afg.; DFS III-ZSC IV 9-0; ZSC III- Brouwershaven III 2-0; Bruse Boys V-Bruse Boys IV afg. Duiveland III 7 6 0 1 31- 6 12 WIK IV 7 5 1 1 30-13 11 Bruse Boys IV 8 5 1 2 22-11 11 ZSC III 7 4 1 2 25- 8 9 DFS III 6 4 0 2 27- 8 8 ZSC IV 8 2 1 5 15-48 5 SKNWK IV 7 1 2 4 10-23 4 Brouwershaven III 8 2 0 6 8-18 4 Bruse Boys V 6 0 0 6 3-36 0 HOOFDKLASSE JUNIOREN A-junioren: RCS AI-Amemuiden AI 5-3; Yerseke Al-Middelburg AI afg.; Robur AI-Terneuzen AI 2-3; Vlissingen Al-Hontenisse AI afg.; Zierikzee AI-HVV'24 AI 4-2. RCS AI 7 5 2 0 19- 9 12 Zierikzee AI 8 6 0 2 30-16 12 Kloetinge AI 8 4 2 2 20-14 10 Vlissingen AI 6 4 11 18-12 9 Middelburg AI 7 4 1 2 13- 7 9 Arnemuiden AI 8 2 4 2 14-14 8 HW'24 AI 8 2 2 4 19-19 6 Sluis 11 5 5 1 13-11 15 Lewed. Boys 11 6 2 3 21-10 14 Philippine 11 4 6 1 18-12 14 Corn boys 11 4 6 1 19-15 14 Zeelandia 11 4 5 2 18-12 13 Hulsterloo 10 3 4 3 14- 13 10 Noormannen 10 3 4 3 15-15 10 Robur 10 3 4 3 11-12 10 Oostburg 9 2 4 3 10-12 8 Volharding 10 1 6 3 9 10 8 SDO 11 2 3 6 8-16 7 Renesse 11 0 3 8 10-28 3 Reserve le klasse: Zierikzee 11- Biervliet II 3-1; Robur Il-Zeelandia II 0-1; Clinge li-Patrijzen 11 1-1; Honte- nissc II-Terncuzen III 3-1; Middel burg IV-Philippine II 0-0; HVV'24 III- Breskens II 3-2. Robur 11 10 7 1 2 23- 8 15 Philippine 11 11 6 3 2 14-10 15 Zeelandia 11 11 7 0 4 15-10 14 HVV'24 III 10 5 3 2 20-10 13 Zierikzee 11 10 5 2 3 18- 9 12 Hontenisse II 11 5 2 4 18-18 12 Clinge 11 11 3 4 4 12-10 10 Terneuzen III 10 3 2 513-15 8 Breskens II 11 2 4 5 16-19 8 Biervliet II 11 4 0 7 14-26 8 Patrijzen 11 10 3 1 6 12-14 7 Middelburg IV 10 1 2 7 8-25 4 damme 1-3; Cortgene-RCS III 1-0; Domburg-Walcheren II 3-0. Domburg Kwadendamme Heinkenszand Cortgene Vlissingen IV Noormannen II Jong Ambon III Lewed. Boys II Dreischor Zeeland Sport III Walcheren II RCS III 3e klasse B: Zierikzee III-Volhar- ding II 1-1; Robur Ill-Goes III 1-4; Kwadendamme II-Hansw. Boys II 2- 0; Renesse II-RCS IV 3-1; Cortgene II- Ouwerkerk 0-11; Jong Ambon IV- Heinkenszand II 0-1. 10 9 1 0 46- 7 19 10 8 1 1 36-16 17 10 6 3 1 24-15 15 9 5 2 2 20-10 12 10 4 2 4 15-28 10 11 5 0 6 35-22 10 9 4 1 4 21-17 9 10 3 2 5 11-29 8 10 2 3 5 20-41 7 10 2 1 7 16-24 5 10 1 2 7 6-21 4 11 1 2 8 11-33 4 Ouwerkerk 9 8 0 1 43- 5 16 Goes III 10 6 2 2 21- 9 14 Zierikzee III 8 6 1 1 27- 8 13 Volharding II 9 4 3 2 16-17 11 Heinkenszand II 8 4 1 3 10-13 9 Robur III 9 4 1 4 14-18 9 Renesse II 8 3 2 3 17-16 8 Jong Ambon IV 9 3 2 4 20-28 8 Hansw. Boys II 8 2 1 5 7-18 5 Kwadendamme II 8 1 2 5 12-20 4 RCS IV 9 2 0 7 17-25 4 Cortgene II 9 1 1 7 8-34 3 4e klasse A: Volharding IV-Cort- gene III 4-3; Ouwerkerk Il-Goes IV 2- 2; Goes V-Dreischor 11 0-6; Zierikzee IV-Hansw. Boys IV 8-0; Patrijzen III- Zierikzee 111 3-2. Dreischor 11 9 8 0 1 42-14 16 Patrijzen 111 8 7 0 1 69-21 14 Goes IV 8 4 1 3 15-11 9 Zierikzee IV 7 4 0 3 19-13 8 Ouwerkerk 11 9 3 2 4 18-27 8 Renesse III 6 2 2 2 12-14 6 Volharding IV 8 3 0 5 19-24 6 Cortgene III 7 2 1 4 18-25 5 Goes V 6 1 0 5 6-36 2 Hansw. Boys IV 8 1 0 7 12-52 2 4e klasse B: Renesse IV-Patrijzen IV 0-3; Hansw Boys 111-Heinkens- zand III 3-1; Zierikzee V-Zonnemaire 2e klasse A: Heinkenszand-Jong Ambon III 5-4; Vlissingen IV-Lewed. Boys II 1-1; Noormannen II-Drei- schor 9-1; Zeeland Sport 111-Kwaden- 0-3; Robur IV-Volharding III 7-1 Zonnemaire 8 8 0 0 32- 8 16 Patrijzen IV 7 6 0 1 31- 8 12 RoburIV 7 6 0 1 25-15 12 Hansw. Boys 111 9 4 0 5 23-27 8 Dreischor III 7 3 0 4 11-13 6 Heinkenszand III 7 2 0 5 13-14 4 Renesse IV 6 1 1 4 7-19 3 Zierikzee V 8 1 1 6 4 24 3 Volharding III 7 1 0 6 12-30 2

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 6