het grote dobbelsteenspel VERSEPUT MODES presenteert 59?5 i Leuke attrakties voor de jeugd f 39,00 antiek werpt u met 2 dobbelstenen uw eigen korting! f 10.000,— aan prijzen Jongens ribbroek M. J. STOUTEN I I Koopt u bij ons boven een be drag van 25,— Adverteren doet verkopen! RADIO WELTEVREDEN ZIERIKZEE B.V. VAN DE BRUSE ONDERNEMERSVERENIGING Zaterdag 20 november a.s. aankomst St. Nikolaas 14.00 uur aan de haven v SUCCESJES Wegens het grote sukses van vorig jaar geprolongeerd! Lange Reke 11 - Renesse - Tel. 01116-1225 Weltevreden Uw discobar „PRIVÉ" VAN 12 NOV. T/M 4 DECEMBER VERKOOPAKTIE MET VELE WAARDEVOLLE PRIJZEN i 7 SPECIALE AANBIEDING maat 104-176 Hierbij een JONGENSBLOUSE flanel ruit GRATIS. Damesmaillots alle maten verschillende Kleuren 1 14,95 Kinder jeansbroek maat 104-176 nu 1 35,00 Handschoenen alle maten. Lederen motorjacks nut 298,— Lederen motor-handschoenen vanaff 49,90 Groenendaal 21 - Oosterland - Tel. 01114-1410 oooocoococooooooocoooccccooocccocoooocoot Gemeente Middenschouwen Bestemmingspan Scharendijke, gedeelte „Jeugdsoos" De burgemeester van Mid denschouwen maakt bekend, dat het besluit d.d. 7 septem ber 1982 onder nummer 839/264 afd 4, bur. R.O. van gedeputeerde staten van Zee land, waarbij gedeeltelijke goedkeuring is verleend aan het bestemmingsplan Scha rendijke, gedeelte „Jeugd soos" inmiddels onherroepe lijk is geworden. Het bestemmingsplan met de daarbij behorende voor schriften ligt voor een ieder ter gemeentesecretarie ter in zage. De burgemeester voornoemd, W. DEN BOER Scharendijke, 15 november 1982 Mooie kollektie kasten, dekenkisten, eethoeken, bureau's en salontafels. Koperen, tinnen en ijzeren gebruiks voorwerpen Olielampen. Het Niewe Moollenhuys te Dreischor t/o de molen Telefoon (01112) 1252 Te koop: 1 Pennant Ros. man, overja rig. 1 Bergpark. man, overja rig. Te bevr. Zevengetijstr. 7, Z'zee, tel. 01110-3457. Zierikzee: toestanden van destijds: 108 afbeeldingen met tekst over „oud-Zierik- zee". Prijs f 24,90. De Zeeuw- sche Boekhandel - in de Kor te St. Janstraat 17 - Zierik zee. Alle evenementen Sportpa leis Ahoy, tel. (01116) 1473 bellen. Houtblokken, 3m3 100,—. Kamping Blomshoeve, tel. 01115-1412. Alfa Sud, b.j. eind '75, 87000 km gel. Vr.pr./ 2000,-. Tel. 01114-1342. Te koop gevraagd: Loop- en sloopauto's. Te koop volop onderdelen van div. auto's. Auto-sloperij Ad Stouten, Ringweg la, Ooster land. Tel. (01113) 2130 b.g.g. (01114) 1469. Oude metalen en 2e hands bouwmat. Tevens te koop: 2e hands bouwmat. en curiosa. H. W. de Vrieze, Caustraat 15, tel. 01110-4044 of 6032, Zierik zee. Kettingzaag. Tel. 01113-1968. Kreidler onderdelen of even tueel te ruilen tegen andere onderdelen. Tel. 01114-1517. Gemeubileerde woning tot 1 juli 1983 75,- per week. Tel. 01115-2782. Vrijstaand woonhuis, 3 km buiten Nieuwerkerk met gro te tuin. Tel. 01113-1968. Te huur gevraagd: Zaaiklaar land voor plantui- en. M. P. van 't Hoff, tel. 01114-1962. Personeel gevraagd: Voor de mnd dec. flinke man nelijke medewerker in bezit van rijbewijs voor alle voor komende werkzaamheden. Fa. de Jonge wijn en delica tesse, Havenplein 15, Z'zee, tel. 01110-2848. Personeel aangeboden: Hulp in de huishouding, 2 morgens per week. Tel. 01114-2658. KOOKSET TERRAZZO Een set van bruin/ beige struktuur emaille. Inhoud: 1 kookpan 16, 18 en 20 cm en 1 steelpan 14 cm. Voor gas en elektra^ Van 99,- Voor i L •r/^Biai/AlfJ s en elektra. 1 hElGEsdiEnkEniiuis sr 5 LvWavil S.V.O. GEDIPLOMEERD PEDICURE Lianne Lievense-Hagesteijn Heereweg 7 Noordgouwe Telefoon 01112-1983 Voor een afspraak kunt u bel len tussen 17.00 en 19.00 uur Behandeling opk bij,-u. aar huis Huisdieren: Trimhuis „De Vospit" te Kerkwerve, mw. Meiners- Kagie. Trimmen/plukken v. alle honden. Tel.: 01110-4816. Goed tehuis gezocht voor wit te poes, gester. Tel. 01110- 4312. Diversen: Uw schoorsteen of kachel kan van levensbelang zijn, hou ze daarom bij. Fa. L. Ber- revoets Zn. Wevershoek 9 Zierikzee, tel. (01110) 5193. Borduurstukken e.d. worden vakkundig ingelijst door J. v. d. Ven, Hoek St. Janstraat Fonteine 1, Zierikzee, tel. 01110-6695, b.g.g. 01110-3407. Geopend di. t/m vr. van 10.00 tot 17.00 uur en do.avond. Voor al uw elektro-repara- ties en verder onderhoud: Joop de Regt, Kapelleweg 8, i Nieuwerkerk, 01110-2243. I N.B. aanbiedingen in gloei lampen; alles voor de doe- het-zeiver op het gebied van elektra, gas, water, c.v., etc. etc. Voor stofferen van uw bankstel of stoelen, bel dan 01110-2491. Goudzwaard Meubelstoffeerderij Zierik- Etalage verzorging „Coravo" Tel. 01115-2782. Kent U ze nog de Zierik- zeeënaars? Deel I en II. Prijs 32,— per deel. Met een paar duizend namen van afgebeel de stadgenoten. De Zeeuw- sche Boekhandel - in de Kor te St. Janstraat 17 - Zierik zee. Goedkoop en toch goed, dan naar Wico. Wico meubelocca sions, meubelstof, polyether, verhuur Mr. Steam tapijt en meubelstof reiniger, atelier voor het overtrekken van uw losse bankstelkussens. De straat van de Prijsslag Nieu werkerk. Tel. (01114)-1373, 's maandags gesloten, 's mid dags geopend, zaterdag de ge hele dag geopend. Koeltechnischburo Kemink (01110) 4537. Service en plaat sing van koel-, vries-en air- cond .-installaties Tijdschriften, kranten en wenskaarten haal je op de Balie in „De Palaverhut". Tapijt reinigen onder hoge druk met de Citin sproeiex- traktie. Schoonmaakbedrijf Koster. Telefoon (01110) 2153. Ben je een aanstaand bruidje en wil je het gratis felicitatie pakket, bel of schrijf mevr. de Vin-Casteels, Muijeweg 9, Nieuwerkerk, 01114-1299. Slijpen van zaagkettingen. Blom b.v., Burgh-Haamste- de, 01115-2020, STEUNZOLEN ELASTIEKEN KOUSEN STEUNKOUSEN STEUN PANTIES Wie pendelt mee naar Botlek- Hoogvliet-Waalhaven. 's Morgens vertrek ±06.30 uur, 's avonds vertrek 16.00 uur. .Tjpl. 01117-1812. WELTEVREDEN Een platenbon doet 't altijd goed Korte St. Janstraat 12 - Telefoon (01110) 2805 Autorijschool Voor uw komplete rijop leiding. Theorie cursussen v.a. 17 jaar Praktijk f 37,- p.u. Halen en brengen over geheel Schou- wen-Duiveland Inlichtingen J. F. v. Uden Manhuisstraat 29 Zierikzee Tel. 01110-5511 BRU PRIJZENFESTIVAL Traditiegetrouw starten wil ook dit jaar weer mei de verkoopaktle van de onderne mersvereniging BRU. En wel vanaf 12 november tol en met 4 december. De deelnemers zijn herkenbaar aan een vlag bil hun zaak. U ontvangt voor elk besteed bedrag van 5.00 een zegel, 10 zegels is een volle kaart. Verder zijn er ook waardecoupons met het opschrift (besteed bedrag f 50,00) Dit bespaart u weer plak werk. Ook dit jaar werken wij weer met waardebonnen, die u naar keu2e kunt besteden bil de deelnemende winkeliers. U kunt uw volgeplakte of voorgebedrukte zegelkaarten dagelijks inleveren In de bus bij Chr. Bolijn, Korte Ring 33. Iedere avond zullen hier dan de dagprl|zen getrokken worden en de wlnnaar9 hiervan worden vla een raambil jet op het genoemde adre9 bekend gemaakt. Wij verzoeken u beleefd om zelf uw dag- prijs af te halen De dagprijzen worden Iedere avond getrokken om 19.30 uur. Iedere dag worden 0 dagprijzen getrokken, leder Ier waarde van 25,—. De mogeli|kheld bestaat dat er 6 dagprijzen worden getrokken en 2 prl|zen In de vorm van een wljn-levenamiddelen of zuivelpakket, ook weer ter waarde van 25,00. De als dagprijs getrokken waardebonnen blijven geldig en gaan dus ook weer meespelen bij de elndtrekklng van de wlnkelweekaktle De slolavond van de wmkelweekaktie is op dinsdag 7 december 's avonds om 19.30 uur In het Durps uus Hier worden de laatste prijzen gelrokken, waaronder 3 hoofd prijzen en wel 1 prijs van f 750,00 en 2 prijzen van f 250,00 Het totaal aantal prijzen dat op deze avond wordt getrokken, uiteraard ook weer In de vorm van waardebon nen. bedraagt ongeveer 80 stuks. U kunt uw waardebonnen inleveren tot uiterlijk 15 december bij de deelnemende win keliers Als extra attraktie voor u, wordt op de avond van de elndtrekkmg de zeer mooie en be zienswaardige film vertoond 500 jaar BRU Komt dus allen naar het Durps'uus. Voor de kinderen weer 3 leuke attrakties. met voor elke attraktie 4 prijzen In de vorm van waardebonnen, variërend van f 50,00 tot I 10,00 Wl| wensen u prettige dagen toe en veel waardevolle waardebonnen. Ze 2l)n er voor u' Het winkefweekkomKé ''keRsv*- BRU EERSTE ATTRAKTIE Jongens en meisjes win een prijs van I 50,- I 25,- I 15,- of 110,-. Hel volgende moet daar wel voor gebeuren: In iedere etalage van de deelnemende winkeliers ligf een zakje bonen, dus nu aan jullie de taak om te raden, hoeveel bonen liggen er nou in al die etalages te- samen. Je oplossing moet uiterlijk 19 november voor 18.00 uur In de brievenbus bij Chrlstiaan Bolijn liggen. Om 19.00 uur worden dan de winnaars bekend gemaakt. TWEEDE ATTRAKTIE Bij iedere deelnemende winkelier ligt een spreekwoord in de etala- ga. Het is de bedoeling om van de ontbrekende woorden en letters daarvan een slagzin te maken. De kaarten met de spreekwoorden zijn op de volgorde van de slagzin genummerd. De oplossing moet uiterlijk op 26 november voor 18.00 uur in de brievenbus bij Christ!- aan Bolijn liggen. Om 19.00 uur worden dan de winnaars weer be kend gemaakt. DERDE ATTRAKTIE In Ieder etalage van de deelnemende winkeliers zien jullie een af beelding van een bloem of een plant liggen. Aan jullie nu de op dracht te raden welke bloem of plant dit is. Schrijf je oplossing op een vel papier en levert dit in voor 2 december bij Christiaan Bolijn en wel voor 18.00 uur. Om 19.00 uur worden de prijswinnaars be kend gemaakt. P.S. Vergeet vooral niet bij alle drie de attraktie je naam te vermel den, VEEL SUCCES! rwwl

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 7