Eerste achttal AU Ready moet derde klasserschap vasthouden deurloo mode Scaldina degradeert uit 3e klas na twee opeenvolgende nederlagen ONZE PUZZELRUBRIEK Zaalkorfbalseizoen van start STREEKNIEUWS Koeien dreigen twee grafheuvels te vertrappen 4 ZIERIKZEE - Morgen (zaterdag 20 november) gaat ook in het landelijk korfbal de zaalkompetitie van start. All Ready gaat het opnieuw in de derde klas van het distrikt Zuid-West proberen. Na de wat magere prestatie in de eerste helft van de veldkompetitie, zou de buitenstaan der zich beslist af kunnen vragen, wat de roodzwarte for matie in deze klas moet gaan zoeken. „Er zijn natuurlijk wel vier spelers en speelsters af gevallen en dat scheelt", merkt Leo Fonteine op. Naast Hans en Jaap van Gastel en Jacco Stoutjesdijk is Fonteine de vierde vaste heer van de zaalkorfbalploeg. De vrouwelijke helft wordt ge vormd door Corrie Kloet, Korrie Stoutjesdijk, Monique Linders, Gerda Kloet en Karin den Dekker. ,,In een twaalftal zijn hoe dan ook een paar mindere spelers", verduide lijkt Fonteine. „Vooral in een kleine vereniging als de onze kun je daar niet of nauwelijks onderuit, maar dat mag je de betreffende afvallers natuurlijk ook niet kwalijk nemen. Ik dacht zo dat we in de zaal een aar- Programma rekreatiekompetitie volleybal ZIERIKZEE - Vanavond (vrijdag 19 november) worden in de Zierikzee- se sporthal Onderdak weer twintig wedstrijden afgewerkt uit de Schou- wen-Duivelandse rekreatieve volley - balkompetitie. Het programma is als volgt: 18.45 uur: MEVO 4-Brogum (C); WIK J 1-MEVO J (J); PJZ 3-Kwiek 3 (D2); Renesse 4-WIK J 2 (J). 19.35 uur: WIK 2-Opelteam (B); ZWN-v. Oev. reizen 2 (C); MEVO D 2- Brouw (Dl); PJZ 2-Schouwenoord (E). 20.25 uur: v. Oev. reizen 1-Haven- park (A); CPJ-Cluzona 1 (B); MEVO D 1-WIK D 2 (D2); Fiscus 1-SAZ (C). 21.15 uur: Rabobank-de Putters 2 (E); MEVO 2-ZRKziekenhuis 1 (A); Renesse 3-ZRKziekenhuis 3 (Dl); Willibrordus-Fiscus 2 (C). 22.05 uur: DTS-Renesse 2 (E); Kwiek 1-Onderdak (B); Cluzona 2- MEVO D 3 (Dl); de Putters 1-CSG (A). Programma basketball dige ploeg hebben overgehouden, die beslist mee moet kunnen draaien". Of dit inderdaad gebeurt, valt af te wachten, maar al te zeker lijkt deze profetie niet. In de oefenwedstrijden maakte Alle Ready niet de allerbeste indruk en bovendien staat het als een paal boven water, dat vooral de Zuidhollandse formatie's over aan merkelijk meer routine op niveau be schikken, omdat ze veelal ook in de veldkompetitie landelijk spelen. Kleine zege De eerste wedstrijd speelt zich za terdagmiddag af in sporthal Onder dak. Het Leidse KNS is dan de eerste tegenstander van de Zierikzeese for matie. Waarschijnlijk zal hier een kleine zege in kunnen zitten, mits de rood zwarte brigade goedmitrëe startblok ken komt. De Leidenaren verdedigen evenwel bijzonder stug en het lijkt daarom dan ook schier onmogelijk, dat de thuisploeg nog terugkomt als men eenmaal op achterstand is gema noeuvreerd. „We weten niet zo veel van onze tegenstanders", onderkent Fonteine nog. ,,We weten alleen dat Vlaardingen en WION een stapje te rug hebben gedaan en zeker alles in het werk zullen stellen om het verlo ren gegane terrein weer goed te ma ken". Een handikap waarmee All Ready, net als vele andere Schouwse ploe gen, heeft af te rekenen, is het gerin ge soelaas van de trainingen. „Er stu deren of werken nogal wat spelers en speelsters buiten het eiland en het is dan vaak moeilijk om goed voluit te trainen met de komplete groep, zodat je bijna niet in de gelegenheid bent om vakken uit te testen". Naast de hoofdmacht, komt All Ready ook nog met drie reserve-senioren teams in de afdeling uit. „Het zou belang rijk zijn als ons tweede team kampi oen werd en daardoor het gat met het eerste team verkleint", denkt Fon teine. Deze wens lijkt zeker niet on vervulbaar, gezien de fikse brok rou tine, die in het tweede team schuilt. Punt is alleen, dat de onderlinge ver standhouding binnen de perken blijft. De indeling van het eerste team in de derde klas van het distriktskorf- bal: All Ready (Zierikzee); Vlaardin gen; WION (Rotterdam); Ter Gouwe (Gouda); Keep Fit (Roosendaal); KNS (Leiden); Fiks (Oegstgeest); Harga (Schiedam). De definitieve indeling van de zaal- korfbalkompetitie, seizoen 1982- 1983, van de afdeling Zuid West, voor wat betreft de klassen waarin teams uit de regio in uitkomen ziet er als volgt uit: 3e klasse A: All Ready II, Olympia II, Stormvogels III, Swift IV, Tjoba VI, TOGO II. 4e klasse A: All Ready III, Olympia III, ONDO III, Seolto IV. Stormvo gels IV, Zuidwesters IV. 5e klasse C: All Ready IV, Drei- schor, KVK, SKNWK, Tjoba VII, TO GO IV. JUNIOREN 3e klasse A: All Ready JI; Blauw Wit JII, KVK JI, ONDO JIII, Tjoba JII, TOGO JII. ASPIRANTEN Klasse BI: All Ready BI, Animo BI, Swift BI, Tjoba BI, Volharding BI, Zuidwesters BI. Klasse CII: Animo CI, All Ready Cl, Blauw Wit CI, Swift CII, Tjoba CI, TOGO Cl. PUPILLEN Klasse PI: Animo PI, All Ready PI, Seolto PI, Stormvogels PI, Swift PI, TOP PI. Klasse PIV: All Ready PII, KVK PI, Olympia PI, Swift PHI, TOGO PII, Volharding PI. Reddingsbrigade Zierikzee-Duiveland ZIERIKZEE - De Reddingsbrigade Zierikzee-Duiveland was de afgelo pen dagen in dubbel opzicht aktief. Een vijftal leden nam in Muiderberg deel aan een rampenoefening en an dere groep leden kwam in aktie tij dens de distriktskampioenschappen Zuid/west in Middelburg, waarbij de Reddingsbrigade een vierde prijs be haalde. Tijdens een vooralarm kreeg de Reddingsbrigade Zierikzee- Duiveland de mededeling zich 's och tends om 4.30 uur telefonisch te mel den bij het hoofdbureau in Haarlem. Op dat tijdstip moest men klaar staan;met boot en manschappen. Om 4.45 uur vertrokken Jan Berrevoets, Martin van de Berg, Robert Smaling, Jan-Willem de Oude en André Ro- mijn vanuit Zierikzee. Om 8.00 uur moesten de leden van diverse brigades zich melden in Mui derberg aan het Gooise meer. Daar moesten diverse opdrachten worden uitgevoerd, zoals boot aanleggen, het doorgeven van windkracht en - richting en het afzoeken van een ei land. Tevens moest een boot van Rijkswaterstaat worden onderzocht op brandbeveiliging en reddingsmid delen. Na anderhalf uur kon men zich weer afmelden en de weg naar huis aanvaarden. Kampioenschappen De distriktskampioenschappen, die in Middelburg werden afgewerkt leverden een vierde plaats op voor de Reddingsbrigade Zierikzee- Duiveland achter de brigades van Vlissingen, Oostburg en Middelburg, maar voor Goes. Deze brigade kon evenwel geen jongensploeg op de been brengen. Voor Zierikzee-Duiveland kwam Janneke Kloet, Rianne Mosselman, Miranda Kristaleijn, Greta Vijfwin kel. Conny Heijboer, Rinco Soesman, Michiel Ruijt, Marco van der Made, Tonny Berrevoets, Theo van Putten, Ricky Evertse, Marc Brunger, Paul de Kuijper, Jeroen van Drie, Robin van de Schelde, Anton van Berchem, Freddy Deurloo, Janneke Mol, Elien Bil, Gera van Dreven, Marion Koper, Janneke Wiggers en Edith Verkaart in aktie. De ploeg werd opgeleid door Josette Neyenhuis en Martin van de Berg. In totaal bestond de wedstrijd uit zes onderdelen, drie voor jongens en drie voor meijes. Beide sexen moesten drie keer een estafette afleg gen: een estafette 4 x 25 meter wis selslag, een estafette 4x25 meter ver voeren en een 4 x 25 meter duik- estafette. De beste prestatie leverden de Schouwse meisjes op de duik- estafette, waarop in 1.20,8 min. de beste prestatie van alle ploegen werd geleverd. Op alle anderdelen moest de ploeg het met bescheidener posi ties doen. BRUINISSE Bruse dorpskrant Dezer dagen viel in de Bruse brie venbussen het eerste exemplaar van de Bruse Dorpskrant. Onder het mot to: „Ons dorp in woord en beeld door en voor u uitgebeeld" heeft de heer G. v. d. Weele, vaak in dichtvorm en kele wetenswaardigheden bij elkaar gebracht. In een toelichting roept de heer v. d. Weele verenigingen en ook gemeenten op, om mede de krant te vullen. „Het gaat om leuke weetjes en ideetjes betreffende de leefbaar heid op Bruinisse", aldus de redak- tie. Onderwerpen zijn: het interge meentelijk welzijnsbeleid, Medede lingen, Sociaal-Kulturele aktivitei- ten, Herdenking 400 jaar onderwijs, De Gemeenteraadsverkiezingen, Opening van de Staten-Generaal en Het leefbaarheidspatroon in Bruinis se. Het geheel gelardeerd met adver tenties op rijm. Jeugdhaven Bru Naast het drukke havengebeuren van Bruinisse is er ook een speciale haven voor de jeugd, en wel de jeugd haven Bru. Deze jeugdhaven is in het Ned. Herv. jeugdgebouw en is alleen te bevaren voor jeugd tot en met 14 jar. Zaterdagavond is in samenwer king met Youth for Christ de jeugd haven weer open. Dan brengt Douwe Visser met spellen, met spullen, met de Bijbel en met elkaar twee uren ontspanning. Voor tijd: zie agenda. Hoog water De harde tot stormachtige wind als gevolg van een diepe oceaanstoring heeft woensdagochtend voor een flink verhoogd tij gezorgd. Het was woensdag tevens springtij, wat altijd twee drie dagen na nieuwe- en volle maan valt. Er werd 3.08 m op de peil schalen in Bruinisse gemeten wat ZIERIKZEE - Het komende week einde komen vijf van de zes teams van baketballvereniging Mevo '80 in aktie. Alleen het eerste damesteam heeft een kompetitievrij weekeinde. Zaterdagavond spelen drie teams een thuiswedstrijd in sporthal Onderdak in Zierikzee. Het eerste herenteam speelt om 19.30 uur tegen het tweede team van Volharding uit Goes en het tweede herenteam komt een uur eerder in aktie tegen het derde team van Mara thon uit Middelburg. Om 18.15 uur treedt het tweede damesteam van Mevo '80 in Bergen op Zoom tegen Jumping Crabs. Van de jeugdteams onderneemt het meisjes-juniorenteam vrijdagavond de verre reis naar Terneuzen, waar om 20.30 uur moet worden aangetre den tegen Schelde Sport. Zaterdaga vond om 17.30 uur spelen de meisjes aspiranten in Zierikzee tegen Sou burg II. Programma HSD Zaterdag 20 november Jongens A: HSD-Pelikaan 3, 14.30 uur. Jongens B: Etten Leur 2-HSD, 13.00 uur, vertrek 11.15 uur, vanaf het klubgebouw. Jongens C: HSD- Dcn Dunc, 13.00 uur. Jongens D: HSD-Zevenbergcn. 10.00 uur. Jon gens ED: Middelburg-HSD, 11.00 uur. vertrek 10.00 uur vanaf het klubgebouw Jongens mini: Middel burg-HSD. 11.00 uur, vertrek 10.00 uur, vanaf het klubgebouw. Meisjes A Breda 2-HSD. (kunst gras), 12.30 uur, vertrek 10.45 uur vanaf het klubgebouw. Meisjes B: Goes-HSD. 14.00 uur. vertrek 13 00 uur vanaf het klubgebouw. Meisjes B2: Prinsenbeek 2-HSD, 13.15 uur, vertrek 11.30 uur vanaf het klubge bouw. Meisjes D: HSD-Breda 2 11.30 uur. Meisjes mini HSD-HCGO 13.30 uur. Zondag 21 november Dames l HSD-Teteringen 3, 11.00 uur. Heren l HSD-De IJssel, 14.15 uur. Heren 2 HSD-Goes 2. 12.30 uur. Heren 3: Push C-HSD A, 13.00 uur, vertrek 11.15 uur vanaf het klubge bouw. ZIERIKZEE - De hoofdmacht van de Zierikzeese tafeltennisvereniging Scaldina is weer terug naar af. Na een 2-8 nederlaag tegen Zand 6 en direkt daaropvolgend een 3-7 nederlaag tegen Middelburg Zuid 8 is het doek geval len voor Hans Volkeri, Michel Holm en Ad de Graaf. De ploeg kan nu alleen nog maar de kompetitie plichtmatig uitspelen. De uitwedstrijd tegen Big Smash biedt weinig perspektief, maar in de slotontmoeting tegen Kerkwerve kan het drietal in ieder geval nog twee punten toevoegen aan het allerminst grootse aantal, dat tot dit moment werd getotaliseerd. Tegen Zand 6 stelde Michel Holm opnieuw teleur. Alleen tegen Den Boer mocht hij even aan de eindzege ruiken. Met 19-21 bleef hij echter aan de verkeerde kant van de skore. Ad de Graaf bereikte twee keer een der de game, maar hij schoot beide keren net te kort. Hans Volkeri toonde zich weer een waardig derde klasser en hij won twee keer. Het dubbel Volkcri/Holm ging voor de tweede keer onderuit (19-21, 14-21). Verlenging In de ontmoeting tegen Middelburg Zuid 8 verving Jan Kik de zieke Ad de Graaf en hij deed dat zeker naar behoren. In de beslissende partij - bij de stand 3-5 in Middelburgs voordcel - zorgde Kik hijna voor de verrassing van dc avond door Jan Kleinepler het vuur bijzonder na aan de schenen te leggen. Kik won dc eerste game met 21-19 en liep in de tweede aan vankelijk uit naar 7-2. Toen kwam er evenwel een licht herstel hij de Mid delburger en Kleincpier eiste de ga me alsnog op met 21-24. In de derde en beslissende game ging het er ver volgens bijzonder spannend aan toe, maar na verlenging hieef Kleinepler nipt staande: 22-21. Hierdoor bereikte MZ 8 het zesde en voor de ploeg uiterst belangrijke punt MZ 8 gaat met evenveel punten als Big Smash aan de leiding en kon zich derhalve geen verliespunt per mitteren. De Zierikzeese punten kwamen van Hans Volkeri (een keer), Michel Holm (een keer winst, op Kleinepier) en het dubbel Volkeri/Holm, dat de inzinking van de laatste twee wedstrijden blijk baar weer te boven was. Scaldina moet desondanks degraderen, een de legatie, die volgens insiders zeker niet nodig was geweest, als er steeds gekonsentreerd was gespeeld. Koploper Tegen het nog ongeslagen Yerseke 1 leed het tweede team van Scaldina een kansloze nederlaag. Slechts een keer kon een partij winnend worden afgesloten. Tegen Ricn Sinkc redde Bram Vrocgop dc spreekwoordelijke eer. In dc derde game bleek Vrocgop over net iets meer lucht te beschikken dan zijn tegenstander: 14-21, 21-17, 12-21. Rob van Pinxtcrcn, die licht gebles seerd aantrad, kwam in het stuk niet of nauwelijks voor en Due Huynh hoekte een keer een derde game te gen Chris Koolc. Hierin ging hij evenwel kansloos ten onder. Omdat ook het dubbelspel naar de thuisploeg ging, eindigde het eenzij dige duel in een 9-1 zege voor de kop loper uit Yerseke. Het derde team van teamleider An ton Saman houdt momenteel de Scaldina naam nog zo goed en zo kwaad als het gaat hoog. Tegen MZ 17 werd oen verdienstelijk ge lijkspel behaald. René Boot en Ger- rie Schansscma boekten ieder twee voor de buitendijks gelegen machine fabrieken geen hinder opleverde. Het havenplateau kwam wel geheel onder water te staan zodat de wegen daarheen door de havenmeester wer den afgesloten. MIDDELBURG Tentoonstelling kleindieren In de rekreatie- en evenementenhal „De Kruitmolen" te Middelburg zal van vandaag tot 21 november voor de tweede keer een regionale kleindie- ren-tentoonstelling worden gehou den voor grote hoenders, dwerghoen ders, sier- en watervogels, sierdui- ven, konijnen en cavia's. In totaal zijn er ruim 180 inzenders met 1333 kleindieren. Vrijdagavond te 20.00 uur zal de officiële opening worden verricht door de burge meester van Middelburg drs. P. A. Wolters. De openingstijden van de tentoonstelling zijn: vrijdag van 20.30 tot 23.00 uur; zaterdag van 10.00 tot 22.00 uur en zondag van 10.00 tot 17.00 uur. OOSTKAPELLE Expositie natuurfoto's In het Zeeuws Biologisch Museum te Oostkapelle wordt van donderdag 25 november tot en met zondag 26 de cember de expositie van natuurfoto's, „Het avontuur van de natuur" gehouden. De tentoonstel ling bestaat uit 94 foto's. Deze foto's betreffen inzendingen van een internationale foto wedstrijd, dit jaar voor de tweede maal door het natuurtijdschrift Grasduinen georganiseerd. Ter gele genheid van het 20-jarig jubileum van het Wereld Natuur Fonds bood Grasduinen dit jaar de expositie aan de Nederlandse en Belgische afdelin gen aan. Het museum is dagelijks van 10.00 - 17.00 uur geopend. De heer M. C. Mol, voorzitter van het comité Zeeland van het Wereld Natuur Fonds opent donderdag 25 november om 16.00 uur de expositie. 'S-GRAVENDEEL - Barth Hol land, fabrikant van draineermachi- nes, heeft van het Egyptische mi nisterie van irrigatie een opdracht van ƒ11 min. gekregen voor de leve ring van 27 draineermachines met onderdelen en het verlenen van ser vice. De opdracht is verkregen on danks zware internationale konkur- rentie en is gefinancierd uit leningen van de Wereldbank, zo heeft het be drijf meegedeeld. DEN HAAG - Voor een beter blij ven evenwicht tussen overheidsuit gaven en -inkomsten moeten de uit-* gaven op zichzelf omlaag via ombui gingen. Daarbij zal het accent onon tkoombaar moeten liggen op de soci ale zekerheid. Die opdracht ligt in volle breedte en diepte op tafel bij het kabinet-Lubbers. Dat zegt het Nederlands Christelijk Werkgevers verbond (NCW), ZUIDWOLDE - In het Drentse Zuidwolde liggen in de buurtschap Nolde twee uit het bronzen tijdperk daterende grafheuvels (3000 jaar oud), die momenteel onvoldoende be schermd zijn tegen vernieling door grazend vee. De gemeente Zuidwolde zal de eigenaar van de grond, de heer N. Oosterveld, zo snel mogelijk vra gen de afrastering rondom de graven te herstellen, aldus burgemeester J. W. Vuursteen. Eigenaar Oosterveld zelf zegt zich niet zo druk te maken over deze zaak. Er is me nu nog niets gevraagd, zegt hij in een reaktie, en als dat zo is dan zien we het nog wel. Onlangs diende het ministerie van w.v.c. (welzijn, volksgezondheid en cultuur) een klacht in bij de officier van justitie tegen een boer in Eext, omdat die een soortgelijke grafheu vel met de grond gelijk had gemaakt. Advertentie Overhemden v.a. 29.90 Spencers v.a. 39.90 Mol 5-7, Zierikzee Er kwam deze week weer een groot aantal inzendingen bij de redaktie binnen, waaronder de volgende win naars werden geloot: De eerste prijs gaat naar: Mevr. J. Verloo-Siese d'Aillystraat 38 Zierikzee De tweede is voor: Mevr. v. d. Maas-van 't Hoff Sanströmstraat 15 4307 AW Oosterland De oplossing van puzzel nummer 711 E luidt als volgt: HORIZONTAAL: 1. kwartje; 6. hardlopen; 12. para; 13. geel; 14. es; 16. melk; 18. vest; 19.1.1.; 20. wip; 22. fondant; 24. boa; 25. alom; 27. naast; 28. moot; 29. nooit; 31. lat; 32. Verdi; 33. krab; 35. ruig; 36. aloë; 37. berk; 39. ibis; 41. nier; 44. camee; 46. bas; 48. Grave; 50. haal; 51. delta; 53. snor; 54. arm; 55. wolfram; 57. kor; 58. d.d.; 59. bang; 60. Oran; 62. Ra; 63. auto; 64. draf; 66. walstro; 67. bestand. VERTIKAAL: 1. klewang; 2. A.P.; 3. ram; 4. tref; 5. jalon; 7. agent; 8. rest; 9. pet; 10. O.L.; 11. nalatig; 15. silo; 17. knal; 18. vast; 19. lood; 21. pook; 23. daas; 24. borg; 26. mirabel; 28. meikers; 30. talie; 32. vurig; 34. bos; 35. ren; 38. schaduw; 39. imam; 40. zalf; 42. rank; 43. verraad; 45. aard; 46. Belg; 47. stro; 49. voor; 51. donor; 52. aarde; 55. watt; 56. mars; 59. bus; 61. nat; 63. al; 65. fa. DE NIEUWE PUZZEL overwinningen en samen met Anton Saman won Boot ook het dubbelspel. Erna Helmich was evenals in het eerste onderlinge treffen te sterk voor alle Scaldina-spelers. Zes van de tien partijen werden overigens pas na drie games beslist, zodat een puntendeling ronduit de enig juiste uitslag was (5-5). Honderd procent Het laagste seniorenteam kwam twee keer in aktie en verloor beide keren met 6-4 nipt. Tegen Tl'VO in Oudelande boekte Koos van Neck drie overwinningen, terwijl Han Ketting het vierde punt aandroeg. Duoc Nguyen bleef zonder puntcn- winst. Het dubbel Van Neck/Kctting liet in dc derde en beslissende game een 19-14 voorsprong schieten om uit eindelijk met 22-20 tc verliezen. Te gen Ycrske 3 boekte Koos van Neck andermaal een honderd proccnt- skorc. Harry Koper zorgde voor het vierde winstpunt door met 21-17 in dc beslissende derde game tc winnen van Daaf van der Endt. Han Ketting verspeelde tot twee keer toe een rui me voorsprong en bleef daardoor zonder winstpunten. Ook tegen Yer seke zat dc winst er voor het dubbel net niet ln. Voor het jeugdteam van Scaldina is het een triest seizoen geworden. Dit keer werd kansloos verloren van MZ 9. Het derde klasserschap is voor de ploeg van uitzonderlijk korte duur geweest. Camiel Fabcr en Cor van der Wekken boekten ieder een zege op Mick Settles, maar daar moest de ploeg het dan ook mee stel len. Hans Saman bleef zonder suk- ses. Aanstaande zaterdag speelt de ploeg in de gymnastiekzaal aan de Raamstraat de streekderby tegen Kerkwerve 1Verlies betekent de val van de laatste strohalm, waaraan dc Zierikzeese jcugdploeg zich nu nog krampachtig vastklampt. Nr. 804 E HORIZONTAAL: 1. familielid; 6. bergplaats voor auto's; 11. gewas; 13. uitruster en exploitant van schepen; 14. Greenwichtijd (afk.); 16. op rotsi ge kusten groeiend zeewier; 17. deel baar door twee (rekenkunde); 18. 100 gram (afk.); 19. aanmatigende, hoog hartige houding; 21. plaats in de Lin- ge in Zuid-Holland; 23. attribuut van zwarte Piet; 24. niet wijd; 26. dunne, van de takken ontdane stam, inz. van hakhout; 27. ondiep stilstaand water; 28. gebroken graan; 30. naaldboom; 31. lomp; 32. politiefunktionaris; 34. deelteken; 35. fraai; 36. ouderloos kind; 37. eenheid waarin de snelheid van een schip op zeker ogenblik wordt uitgedrukt; 40. oor van een haas of konijn (jagerstaal); 43. uit stralende warmte; 44. besmettelijke ziekte; 46. biersoort; 48. kleur; 49. boek dat de openbaringen van Mo hammed behelst; 51. Hebreeuws mu- ziekteken in de Psalmen; 52. sterk ij zerhoudende grond; 53. korte, licht- gekromde dolk of kort zwaard; 55. elk der vlezige randen van mond opening; 56. sint (afk.); 57. telegra fisch koersbericht onder beurstijd; 58. rivier in Duitsland; 60. schaak term (afk.); 61. armoedig, schraal; 62. na een voorafgaande beweging van iets weg, weer naar het punt van uit gang; 64. ploeg van 11 spelers; 65. din gen van weinig waarde. VERTIKAAL: 1. gang ter zijde, die zich afsplitst of langs iets loopt; 2. de oudere (afk. Latijn); 3. deel van een boom; 4. wars van laagheid; 5. onder richt in het autorijden; 6. snedig, ad rem (b.v. van een antwoord); 7. le venslucht; 8. snelle loop; 9. paar- deslee; 10. vreemde taal; 12. bevesti gingsmiddel; 13. beweeggrond; 15. pauselijke driekroon; 18. uitroep van vreugde; 20. harig; 22. waterplant; 23. lof en eer die aan iemand of iets wordt toegekend; 25. zacht-treurige stemming van het gemoed; 27. dooreengekookte spijs; 29. misdadig (bijzondere stijl); 31. drijftonnetje aan een haringvleet; 33. hoogste punt; 34. korte tijdsduur; 37. schip persboom; 38. Europeaan; 39. koude valwind in het noorden der Adriati- sche Zee; 41. stekelhuidig dier; 42. fraaie bloem, 43. afschrift van een of ficieel stuk; 44. door karnen verkre gen produkt; 45. muziekinstrument; 47. herinnering, waarschuwing (b.v. bij een niet tijdige betaling); 49. kerkgebouwtje op een begraafplaats; 50. dichterbij; 53. deel van Indonesië; 54. wreedaard (figuurlijk); 57. voor zetsel; 59. sterk alcoholische drank; 61. per felicitatie (afk.); 63. geografi sche mijl (afk.). 1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 41 49 50 51 52 5^1 55 54 57 51 5i 41 62 63 44 65 8

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 4